coutinho catalogus 2016 - nt2 & inburgering

Download Coutinho catalogus 2016 - NT2 & Inburgering

Post on 25-Jul-2016

273 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1Catalogus 2016Ta

  al &

  Inb

  urg

  erin

  g

  ER

  K-n

  ivea

  u A

  0 to

  t C

  1

  KN

  M &

  ON

  A

  NT2 & Inburgering

  www.coutinho.nl/nt2

 • 2 3

  Voorwoord

  Het NT2-onderwijs ontwikkelt zich voortdurend. Niet alleen door onderzoek naar tweedetaalverwerving en nieuwe inzichten uit de praktijk, maar ook door gewijzigde regelingen voor inburgering en de internationalisering van het hoger onderwijs.

  Bij Uitgeverij Coutinho vindt u uitgaven die meebewegen met die ontwikkelingen. Zo komen we dit jaar met passend lesmate-riaal voor het nieuwe examen ONA: Welkom op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ook zijn onze KNS-uitgaven Welkom in Neder-land en Kijk op Nederland veranderd in KNM-uitgaven, waarin de nieuwe eindtermen zijn verwerkt. Op veler verzoek hebben we bovendien een methode ontwikkeld waarin alle aspecten van spreekvaardigheid getraind worden.

  Iedere cursist is verschillend. Welke methode het beste past, hangt af van het niveau, het leertempo en het uitstroomdoel. Bij Uitgeverij Coutinho vindt u uitgaven voor alle ERK-niveaus en NT2-examens. Daarnaast zijn er uitgaven voor docenten.

  In deze catalogus vindt u een overzicht van onze NT2-uitgaven. Daarnaast vindt u een digitaal overzicht van alle NT2-uitgaven op www.coutinho.nl/nt2. Veel van onze uitgaven zijn prima bruikbaar voor lessen NVT. Hebt u vragen over uitgaven of ideen voor nieuw lesmateriaal, aarzel dan niet om contact op te nemen.

  Met vriendelijke groet,Uitgeverij Coutinho

  Ilke JacobsUitgever

  Inhoud

  Nieuw & Herzien 04

  Overzicht NT2-niveaus 05

  NT2-totaalmethodes 06

  Werk & samenleving 11

  Inburgering: KNM & ONA 12

  NT2-vaardigheden 14

  Docenten NT2 21

  Algemene voorwaarden 23

  3

  Bookshelf:

  Educatieve e-books Creer een rijke, gentegreerde

  digitale leeromgeving voor u en

  uw studenten. De meeste boeken van

  Uitgeverij Coutinho zijn beschikbaar

  als e-book via het Bookshelf platform.

  Ga naar onze website

  voor een eenvoudig

  overzicht van de

  beschikbare titels.

  www.coutinho.nl/bookshelf

  Uitgeverij Coutinho is een zelfstandige uitgeverij die in 1976 werd opgericht door Dick Coutinho en staat sinds enkele jaren onder leiding van Nynke Coutinho. In veertig jaar is het bedrijf uitgegroeid tot een middelgrote educatieve uitgeverij met een breed aan-bod aan leermiddelen voor het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs.

  Uitgeverij Coutinho maakt zich sterk voor goed onderwijs. We geloven dat zorgvuldig uitgegeven en didactisch sterk onderwijsmateriaal daaraan kan bijdragen. Dit betekent dat we docenten met onze uitgaven optimaal willen ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van hun lessen, waarbij we ruimte laten voor de eigen invulling van de lespraktijk. Studenten bieden we hoogwaardig studiemateriaal waarmee ze zich goed kunnen voorbereiden op hun tentamens en onderzoek. We houden daarbij technologi-sche, digitale en didactische ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

 • 4 5

  Overzicht NT2-niveaus

  OVERZICHT NT2-NIVEAUS

  ERK-NIVEAU ERK-NIVEAUUITGAVE UITGAVEDOELGROEP DOELGROEPPAGINA PAGINA

  Start.nl deel 1Nederlands

  in actie

  Taaltalent deel 1

  Nederlands in gang

  In de startblokken

  Start.nl - deel 2

  Taaltalent deel 2

  Op naar de eindstreep

  Taaltalent deel 3

  Nederlands op niveau

  Nederlands naar perfectie

  Hoogopgeleide anderstaligen

  Hoogopgeleide anderstaligenvoorbereiding op Staatsexamen NT2 Programma II

  Midden- en hoogopgeleide anderstaligen

  Hoogopgeleide anderstaligen

  Midden- en hoogopgeleide anderstaligenVoorbereiding op het taalexamen inburgering

  Hoogopgeleide anderstaligen

  Hoogopgeleide Duitstaligen

  Hoogopgeleide anderstaligen

  Hoogopgeleide anderstaligen

  Hoogopgeleide Duitstaligen

  Midden- en hoogopgeleide anderstaligenVoorbereiding op Staatsexamen NT2 Programma I

  8

  7

  9

  7

  9

  6

  10

  8

  6

  10

  9

  ERK A0 > A1

  ERK B1 > B2

  ERK B2 > C1

  ERK A0 > A1

  ERK A1 > A2

  ERK A1 > A2

  ERK A2 > B1

  ERK A2 > B2

  ERK A2 > B1

  ERK A0 > A2

  ERK A0 > A2

  NIEUW & HERZIEN

  Welkom op de Nederlandse arbeidsmarkt Werkboek ONADoroth Pietersma

  Zie pagina 13

  Beter Nederlands spreken Grammatica, woordenschat en uitspraakMarilene Gathier & Marieke Goedegebure

  Zie pagina 17

  TaalprikkelsKorte activiteiten voor elke taallesVita Olijkhoek & Anja Valk

  Zie pagina 22

  Actief met taalvaardigheidWerken met literaire genres in de klasFranoise Lucas

  Zie pagina 22

  Kijk op NederlandVoorbereiding op het KNM-examenRobert de Boer

  Zie pagina 12

  Welkom in Nederland Kennis van de Nederlandse Maatschappij voor het inburgeringsexamenMarilene Gathier

  Zie pagina 12

  De kleine schrijfgidsAdviezen voor een goede zinsbouw, woordkeuze en spellingMarit Hermans

  Zie pagina 20

  NIEUW HERZIEN

  Nieuw & Herzien

  Wilt u als docent een beoordelingsexemplaar op uw vakgebied aanvragen? Ga dan naar onze website.

  www.coutinho.nl

 • 6 7

  NT2-totaalmethodes NT2-totaalmethodes

  Nederlands in gang Methode NT2 voor hoogopgeleide

  anderstaligen

  Berna de Boer, Margaret van der Kamp & Birgit Lijmbach

  Nederlands in gang, Nederlands in actie, Nederlands op niveau en Nederlands naar perfectie zijn vier delen van een totaalme-thode Nederlands voor anderstaligen. Deze delen sluiten op el-kaar aan, maar kunnen ook afzonderlijk gebruikt worden.

  De methode is ontwikkeld voor buitenlanders die in Nederland wonen en cursisten Nederlands in het buitenland. Het materiaal, de werkvormen, de opdrachten en de werkwijze zijn gericht op zelfstandig werkende, hoger opgeleide volwassenen.

  In deze methode staat de toepassing van het Nederlands cen-traal. De vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven komen aan bod, steeds met het accent op interactie. Er wordt expliciet aandacht besteed aan woordenschatverwerving en de grammatica wordt op een gebruiksvriendelijke manier gepresen-teerd.

  In Nederlands in gang werkt de student toe naar niveau A2 van het Europees Referentiekader. Verdeeld over achttien hoofdstuk-ken komen alledaagse situaties aan bod. Bij alle onderdelen ligt het accent op het gebruik van het Nederlands in het dagelijks le-ven. Op de website zijn onder andere luisteroefeningen, liedjes, beeldmateriaal en woordenlijsten beschikbaar.

  In Nederlands in actie wordt gewerkt van niveau A2 naar B1. De themas in Nederlands in actie zijn werk, studie en vrije tijd, rei-zen, gevoelens, onderwijs, buitenlanders in Nederland, relaties, economie en kunst. De auteurs bieden de leerstof zeer gevari-eerd aan. Er is gekozen voor herkenbare teksten en beeldfrag-menten uit het dagelijks leven, met aansprekende opdrachten en actieve werkvormen. Aan het eind van elk hoofdstuk staan vragen waarmee de cursist kan reflecteren op zijn vaardigheden.

  NEDERLANDS IN GANGNEDERLANDS IN ACTIEMethode Nederlands voor hoogopgeleide anderstaligen

  NEDERLANDS OP NIVEAUNEDERLANDS NAAR PERFECTIEMethode Nederlands voor hoogopgeleide anderstaligen

  Nederlands in actie Methode NT2 voor hoogopgeleide

  anderstaligen

  Berna de Boer, Margaret van der Kamp & Birgit Lijmbach

  In Duitsland zijn deze uitgaven verkrijgbaar via Ernst Klett Sprachen In Duitsland zijn deze uitgaven verkrijgbaar via Ernst Klett Sprachen

  2010 287 pp. 39,50

  ISBN 978 90 469 0225 7 E-BOOK ISBN 978 90 469 6259 6

  online studiemateriaal, audio-cds, docentenhandleiding

  ERK A0 > A2

  2012 287 pp. 42,50

  ISBN 978 90 469 0298 1 E-BOOK ISBN 978 90 469 6258 9

  online studiemateriaal, dvd voor docenten, docentenhandleiding

  ERK A2 > B1

  Nederlands op niveau brengt cursisten van niveau B1 naar ni-veau B2. De hoofdstukken zijn gebaseerd op culturele en actuele themas: positief, sociaal, progressief, (inter)nationaal, creatief en duurzaam. Deze tweede, herziene druk is geheel vernieuwd.

  In elk hoofdstuk komen steeds alle vaardigheden aan bod: lezen, luisteren, spreken en schrijven. Daarnaast is er aandacht voor uit-breiding van het vocabulaire en grammaticale correctheid. De nadruk ligt telkens op actief gebruik van de taal in betekenisvolle situaties.

  Bij het boek hoort een uitgebreide website met beeldfragmen-ten, audiofragmenten, liedjes, ingesproken leesteksten en vo-cabulaire, grammatica-, prepositie- en vocabulaireoefeningen en oefeningen met onregelmatige werkwoorden. Ook zijn uit-geschreven teksten van het luistermateriaal opgenomen Voor zelfstandige cursisten zijn de frequentielijsten met veel gebruikte woorden een extra steun. Bovendien zijn er specifieke staatsexa-menopdrachten opgenomen.

  De auteurs hebben ervoor gezorgd dat de leerstof op een zeer gevarieerde manier wordt aangeboden. Er zijn verrassende tek-sten en beeldfragmenten met aansprekende opdrachten en ac-tieve werkvormen. Daarnaast zijn er in het boek ook opdrachten en belangrijke tips opgenomen waarmee de cursisten zich kun-nen voorbereiden op het Staatsexamen II.

  Voor de docenten is een uitgebreide docentenhandleiding en een toetsenbank beschikbaar.

  Nederlands op niveau Methode Nederlands voor

  hoogopgeleide anderstaligen

  Berna de Boer & Ronald Ohlsen

  Nederlands naar perfectie is een totaalmethode Nederlands voor hoogopgeleide anderstaligen. De uitgave brengt cursisten van niveau B2 naar niveau C1. De acht hoofdstukken zijn opgezet rond een breed scala aan wetenschappel