copy of borang headcount 1a1

Download Copy of Borang Headcount 1A1

Post on 25-Feb-2018

228 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Copy of Borang Headcount 1A1

  1/68

  SPM01-08

  SPM01-08

  Tindakan Ketua Panit

  SMK JINJANG, KUALA LUMPUR

  SASARAN MATA PELAJARAN BERDASARKAN KEPUTUSAN ANALISA KEPUTUSAN 3 TAHUN SPM

  Mata Pelajaran:

  Tingkatan:

  Gred Mata Pelajaran Bil.

  1A 2A 3B 4B 5 ! "# 8$ %G

  Bil. & G

  Murid 'ulu( 'ulu( Pu

  Ta)un SPM Bil. & Bil. & Bil. & Bil. & Bil. & Bil. & Bil. & Bil. & Bil. &

  10 1 10.0 1 10.0 1 10.0 1 10.0 1 10.0 1 10.0 1 10.0 1 10.0 1 10.0 8 80.0 4Pelunjuran 2008

  *** *** *** *** *** *** *** *** *** 0 *** *200"

  *** *** *** *** *** *** *** *** *** 0 *** *200!

 • 7/25/2019 Copy of Borang Headcount 1A1

  2/68

  PM+01-08

  PM+01-08

  Tindakan Ketua Panitia

  SMK JINJANG, KUALA LUMPUR

  SASARAN MATA PELAJARAN BERDASARKAN KEPUTUSAN ANALISA KEPUTUSAN 3 TAHUN PMR

  Mata Pelajaran:

  Tingkatan:

  Gred Mata Pelajaran Bil.

  A B # $

  Bil. & Gred

  Murid 'ulu( 'ulu( Purata

  Ta)un PM+ Bil. & Bil. & Bil. & Bil. & Bil. &

  *** *** *** *** *** 0 *** ***Pelunjuran 200"

  *** *** *** *** *** 0 *** ***200!

  *** *** *** *** *** 0 *** ***2005

 • 7/25/2019 Copy of Borang Headcount 1A1

  3/68

  ,1 PM+

  ,1 PM+

  Tindakan Ketua Panitia

  SMK JINJANG KUALA LUMPUR

  SASARAN MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA- HEADCOUNT PENCAPAIAN KESELURUHAN MATA PELAJARAN

  Mata Pelajaran:

  Tingkatan:

  Gred Bil.

  A B # $

  Bil. & Gred

  MataPelajaran Murid 'ulu( 'ulu( Purata

  Bil. & Bil. & Bil. & Bil. & Bil. &

  a.

  Peerik(aan PM+

  *** *** *** *** *** 0 *** ***Ta)un

  Teraik

  .

  T/ Peerik(aan

  *** *** *** *** *** 0 *** ***Ak)ir Ta)un

  .

  Sa(aran Peningkatan

  0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** ***2008 : /T 1

  T/$T+-T/61 73

  d.

  Sa(aran Peningkatan

  0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** ***2008 : /T 2

  T/$T+-T/62 73

  e

  Sa(aran 2008

  *** *** *** *** *** 0 *** ***$T+

  .

  Pere9aan Peratu(

  0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** ***Bil. al;n dan Gred

  Purata

 • 7/25/2019 Copy of Borang Headcount 1A1

  4/68

  ,1 SPM

  ,1 SPM

  Tindakan Ketua Pan

  SMK JINJANG, KUALA LUMPUR

  SASARAN MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA- HEADCOUNT PENCAPAIAN KESELURUHAN MATA PELAJARAN

  Mata Pelajaran:

  Tingkatan:

  Gred Bil.

  1A 2A 3B 4B 5 ! "# 8$ %G

  Bil. &

  MataPelajaran Murid 'ulu( 'ulu( P

  Bil. & Bil. & Bil. & Bil. & Bil. & Bil. & Bil. & Bil. & Bil. &

  Peerik(aan SPM

  100 12 12.0 12 12.0 12 12.0 12 12.0 12 12.0 12 12.0 12 12.0 12 12.0 12 12.0 %! %!.0Ta)un

  Teraik

  T/ Peerik(aan

  *** *** *** *** *** *** *** *** *** 0 ***Ak)ir Ta)un

  Sa(aran Peningkatan

  0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 ***2008 : /T 1

  T/$T+-T/61 73

  Sa(aran Peningkatan

  0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 ***2008 : /T 2

  T/$T+-T/62 73Sa(aran 2008

  *** *** *** *** *** *** *** *** *** 0 ***$T+

  Pere9aan Peratu(

  0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 ***Bil. al;n dan Gred

  Purata

 • 7/25/2019 Copy of Borang Headcount 1A1

  5/68

  ,2 PM+

  Tindakan Ketua Panitia Mata Pelajaran

  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JINJANG, KUALA LUMPUR

  TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA DAN SETIAP MURID

  Mata Pelajaran:

  T!n"#atan: $%&&'(TO) ETR

  PMR %&&'

  B!l Na*a M+r! Kela M G M G

  1 $ $

  2 $ $

  3 $ $

  4 $ $

  5 $ $

  ! $ $

  " $ $

  8 $ $

  % $ $

  10 $ $

  11 $ $

  12 $ $

  13 $ $

  14 $ $

  15 $ $

  1! $ $

  1" $ $

  18 $ $

  1% $ $

  20 $ $21 $ $

  22 $ $

  23 $ $

  24 $ $

  25 $ $

  2! $ $

  2" $ $

  28 $ $

  2% $ $

  30 $ $

  31 $ $

  32 $ $33 $ $

  34 $ $

  35 $ $

  3! $ $

  3" $ $

  38 $ $

  3% $ $

  40 $ $

  41 $ $

  42 $ $

  43 $ $

  44 $ $

  45 $ $

 • 7/25/2019 Copy of Borang Headcount 1A1

  6/68

  4! $ $

  4" $ $

  48 $ $

  4% $ $

  50 $ $

  51 $ $

  52 $ $

  53 $ $

  54 $ $

  55 $ $

  5! $ $

  5" $ $

  58 $ $

  5% $ $

  !0 $ $

  !1 $ $

  !2 $ $

  !3 $ $

  !4 $ $

  !5 $ $

  !! $ $

  !" $ $

  !8 $ $

  !% $ $

  "0 $ $

  "1 $ $

  "2 $ $

  "3 $ $

  "4 $ $

  "5 $ $

  "! $ $

  "" $ $

  "8 $ $

  "% $ $

  80 $ $

  81 $ $

  82 $ $

  83 $ $

  84 $ $

  85 $ $

  8! $ $

  8" $ $

  88 $ $

  8% $ $

  %0 $ $

  %1 $ $

  %2 $ $

  %3 $ $

  %4 $ $

  %5 $ $

  %! $ $

  %" $ $

 • 7/25/2019 Copy of Borang Headcount 1A1

  7/68

  %8 $ $

  %% $ $

  100 $ $

  101 $ $

  102 $ $

  103 $ $104 $ $

  105 $ $

  10! $ $

  10" $ $

  108 $ $

  10% $ $

  110 $ $

  111 $ $

  112 $ $

 • 7/25/2019 Copy of Borang Headcount 1A1

  8/68

 • 7/25/2019 Copy of Borang Headcount 1A1

  9/68

 • 7/25/2019 Copy of Borang Headcount 1A1

  10/68

 • 7/25/2019 Copy of Borang Headcount 1A1

  11/68

 • 7/25/2019 Copy of Borang Headcount 1A1

  12/68

 • 7/25/2019 Copy of Borang Headcount 1A1

  13/68

 • 7/25/2019 Copy of Borang Headcount 1A1

  14/68

 • 7/25/2019 Copy of Borang Headcount 1A1

  15/68

 • 7/25/2019 Copy of Borang Headcount 1A1

  16/68

 • 7/25/2019 Copy of Borang Headcount 1A1

  17/68

 • 7/25/2019 Copy of Borang Headcount 1A1

  18/68

 • 7/25/2019 Copy of Borang Headcount 1A1

  19/68

 • 7/25/2019 Copy of Borang Headcount 1A1

  20/68

 • 7/25/2019 Copy of Borang Headcount 1A1

  21/68

 • 7/25/2019 Copy of Borang Headcount 1A1

  22/68

 • 7/25/2019 Copy of Borang Headcount 1A1

  23/68

  ,2 SPM

  Tindakan Ketua Panitia Mata Pelajaran

  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JINJANG, KUALA LUMPUR

  TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA DAN SETIAP MURID

  Mata Pelajaran:

  T!n"#atan: $%&&'(TO) ETR

  SPM %&&'

  B!l Na*a M+r! Kela M G M G

  1 $ $

  2 $ $

  3 $ $

  4 $ $

  5 $ $

  ! $ $

  " $ $

  8 $ $

  % $ $

  10 $ $

  11 $ $

  12 $ $

  13 $ $

  14 $ $

  15 $ $

  1! $ $

  1" $ $

  18 $ $

  1% $ $

  20 $ $21 $ $

  22 $ $

  23 $ $

  24 $ $

  25 $ $

  2! $ $

  2" $ $

  28 $ $

  2% $ $

  30 $ $

  31 $ $

  32 $ $33 $ $

  34 $ $

  35 $ $

  3! $ $

  3" $ $

  38 $ $

  3% $ $

  40 $ $

  41 $ $

  42 $ $

  43 $ $

  44 $ $

  45 $ $

 • 7/25/2019 Copy of Borang Headcount 1A1

  24/68

  4! $ $

  4" $ $

  48 $ $

  4% $ $

  50 $ $

  51 $ $

  52 $ $

  53 $ $

  54 $ $

  55 $ $

  5! $ $

  5" $ $

  58 $ $

  5% $ $

  !0 $ $

  !1 $ $

  !2 $ $

  !3 $ $

  !4 $ $

  !5 $ $

  !! $ $

  !" $ $

  !8 $ $

  !% $ $

  "0 $ $

  "1 $ $

  "2 $ $

  "3 $ $

  "4 $ $

  "5 $ $

  "! $ $

  "" $ $

  "8 $ $

  "% $ $

  80 $ $

  81 $ $

  82 $ $

  83 $ $

  84 $ $

  85 $ $

  8! $ $

  8" $ $

  88 $ $

  8% $ $

  %0 $ $

  %1 $ $

  %2 $ $

  %3 $ $

  %4 $ $

  %5 $ $

  %! $ $

  %" $ $

 • 7/25/2019 Copy of Borang Headcount 1A1

  25/68

  %8 $ $

  %% $ $

  100 $ $

  101 $ $

  102 $ $

  103 $ $104 $ $

  105 $ $

  10! $ $

  10" $ $

  108 $ $

  10% $ $

  110 $ $

  111 $ $

  112 $ $

 • 7/25/2019 Copy of Borang Headcount 1A1

  26/68

 • 7/25/2019 Copy of Borang Headcount 1A1

  27/68

 • 7/25/2019 Copy of Borang Headcount 1A1

  28/68

 • 7/25/2019 Copy of Borang Headcount 1A1

  29/68

 • 7/25/2019 Copy of Borang Headcount 1A1

  30/68

 • 7/25/2019 Copy of Borang Headcount 1A1

  31/68

 • 7/25/2019 Copy of Borang Headcount 1A1

  32/68

 • 7/25/2019 Copy of Borang Headcount 1A1

  33/68

 • 7/25/2019 Copy of Borang Headcount 1A1

  34/68

 • 7/25/2019 Copy of Borang Headcount 1A1

  35/68

 • 7/25/2019 Copy of Borang Headcount 1A1

  36/68

 • 7/25/2019 Copy of Borang Headcount 1A1

  37/68

 • 7/25/2019 Copy of Borang Headcount 1A1

  38/68

 • 7/25/2019 Copy of Borang Headcount 1A1

  39/68

 • 7/25/2019 Copy of Borang Headcount 1A1

  40/68

 • 7/25/2019 Copy of Borang Headcount 1A1

  41/68

  ,3 PM+,3 PM+

  Tindakan Guru MP

  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JINJANG, KUALA LUMPUR

  PELUNJURAN MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS

  Mata Pelajaran: PENDIDIKAN ISLAM Kela: .A.

  G+r+ T!n"#atan : PN/ A0ANI0A BT MOHAMED ADNAN Ta1+n %&&'

  . % 3 2 4 ..

  TO) Uj!an Pert/ PEP/ Per5+6aan ETR PMR

  %&& Ma5 Ta1+n AKHIR PMR PMR Se6enar

  B!l Na*a M+r! M G M G M G M G M G M G G

  1 !% B

  2 "4 B

  3 ,A,A#A B=T A+ =A#A BT A= @>=>S 82 A

  23 ,A# 82 A

  24

  25

  A,MA# =A#=

  A+? =AS+>##= B= AB#MA=A=

  M/,AMMA# +#,>A= S,A, B=+A,AMA# +A? B= M