Cooking Cake

Download Cooking Cake

Post on 23-May-2015

717 views

Category:

Self Improvement

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hoe maak je een takenlijst in cakePHP Meer info: http://www.boitewitte.nl/?p=195

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. CookingCake</li></ul> <p> 2. CookingCake </p> <ul><li>EenFramework </li></ul> <ul><li>HetMVC model </li></ul> <ul><li>Watgaan wemaken ? </li></ul> <ul><li>Informatie </li></ul> <ul><li>Functionaliteit </li></ul> <ul><li>Weergave </li></ul> <p> 3. EenFrameworkis net eenkookboek 4. Want 5. Een Framework is eenverzameling van afspraken en softwarecomponenten die hetprogrammerenofscripten vereenvoudigen 6. En 7. Een Kookboek is eenverzameling van recepten volgens afspraken die hetkoken vereenvoudigen 8. cakePHPis eenframeworkgebaseerd op hetMVC-model 9. Endatis 10. </p> <ul><li>Een verdelingvan decodein3 delen , namelijk: </li></ul> <ul><li>Model(deinformatie ) </li></ul> <ul><li>View (deweergave ) </li></ul> <ul><li>Control (delogica ) </li></ul> <p> 11. Ofwel 12. HetMVC modelis net eenRecept 13. Want eenreceptis 14. </p> <ul><li>Eenverdelingvan hetbereidingin3 delen , namelijk: </li></ul> <ul><li>Ingredinten(debenodigdheden ) -Model </li></ul> <ul><li>Bereidingswijze(debewerkingenoflogica ) -Control </li></ul> <ul><li>Vorm(hoe komt heteruit tezien ) -View </li></ul> <p> 15. 16. Wat gaan wemaken ? 17. 18. Wat zijndaarvoordebenodigdheden ? 19. Eenmodel 20. EenTaakheeft een - Naam - Omschrijving - Status - Datum van aanmaken - Begin datum - Eind datum - Prioriteit 21. In eenERDziet dat er als volgt uit: 22. 23. De naam van de tabel is in het Engels, met kleine letters, in meervoud. Meerdere woorden zouden gescheiden worden door een underscore, bijvoorbeeld: tasks_have_users 24. </p> <ul><li>De id is in kleine letters en heeft als veldeigenschappen: </li></ul> <ul><li>INT </li></ul> <ul><li>NOT NULL </li></ul> <ul><li>AUTO INCREMENT </li></ul> <p> 25. Een tekstveld heeft als eigenschap TEXT 26. Een getal wordt opgenomen in een database als een: - Integer met maximaal 11 tekens 27. Datum wordt in de database opgeslagen als een DATETIME. Verschillende woorden worden gescheiden door een underscore 28. </p> <ul><li>CREATETABLE IF NOT EXISTS`cake_les`.`tasks`( </li></ul> <ul><li><ul><li>`id`INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>`title`TEXT NULL,</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>`description`TEXT NULL,</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>`status`INT( 11 ) NULL,</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>`date_created`DATETIME NULL,</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>`date_start`DATETIME NULL,</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>`date_finish`DATETIME NULL,</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>`priority`INT( 11 ) NULL,</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>PRIMARY KEY (` id` ) </li></ul></li></ul> <ul><li>) </li></ul> <ul><li>ENGINE = InnoDB; </li></ul> <p> 29. INSERT INTO`cake_les`.`tasks`( `title` ,`description` ,`status` ,`date_created` ,`date_start` ,`date_finish` ,`priority`) VALUES ( 'Les geven in CakePHP','Een les geven voor het vak Software Architectuur.','0',NOW( ) ,'2009-01-23 12:40:42','2009-01-23 14:00:05','1' ) ; 30. HetTask - Model 31. HetTask - Model bestand: app/models/task.php 32. Deingredintenstaan klaar 33. Nu gaan we decake bereiden 34. </p> <ul><li>BinnencakePHPvindt de bereiding plaats met: </li></ul> <ul><li>Controllers </li></ul> <ul><li>Components </li></ul> <p> 35. Eencontroler 36. Eencontroleris een actie die meestal betrekking heeft op 1model Zoals hetsmeltenvanboter 37. Eencomponent 38. Eencomponentis een actie die gedeeld wordt door meerderecontrolers Zoals hetmixenvan deingredinten . 39. Delogicavoor onzeTakenlijstis minder omslachtig.We hebben maar1 modelen daardoor maar1 controler . We zullen daaromgeencomponentschrijven 40. DeTask - controler </p> <ul><li>Functies van deTask-controler : </li></ul> <ul><li>Weergeven van alleTasks -&gt; functionindex () </li></ul> <ul><li>Gedetailleerd weergeven van 1Task-&gt; functionview () </li></ul> <ul><li>Wijzigen van eenTask-&gt; functionedit () </li></ul> <ul><li>Toevoegen van eenTask-&gt; functionadd () </li></ul> <ul><li>Verwijderen van eenTask-&gt; functiondelete () </li></ul> <p> 41. DeTask - controlerbestand:app/controllers/tasks_controller.php</p>