contoh kerja kursus geografi

Upload: aqil-rahim

Post on 14-Apr-2018

752 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/30/2019 contoh kerja kursus geografi

  1/22

  PENGHARGAAN

  Saya Ahmad Zafran Aqil b Abd Rahim dari tingkatan 3 Amanah berasa amat beryukur

  kerana dapat menyiapkan Kerja Kursus Geografi dalam tempoh yang diberikan. Saya inging

  mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang

  membantu saya untuk menyiapkan tugasan ini sama ada secara langsung mahupun tidak

  langsung.

  Terlebih dahlu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada kedua ibu bapa

  yang saya sayangi iaitu Abd Rahim b Lazim dan Nurani bt Ahmad kerana telah banyak

  membantu saya bagi menyiapkan tugasan ini. Mereke juga telah mengorbankan masa untuk

  menemani saya mencari bahan-bahan yang diperlukan untuk menyipkan tugasan ini.

  Selain itu, ucapan terima saya hulurkan kepada guru mata pelajaran Geografi iaitu Puan

  Hjh Samaniah bt Mohd Ali kerana telah banyak memberi tunjuk ajar kepada saya bagi

  menyipkan tugasan ini. Bimbingan beliau amatlah saya hargai.

  Tidak lupa juga kepada rakan-rakan saya iaitu Hakim, Anip, Hadif, Zulhilmi dan Farisi

  kerana telah banyak membantu saya bagi menyipakan tugasan ini. Mereka juga sanggup

  untuk menemani saya ke tempat-tempat kajian bagi menyelesaikan segala masalah sepanjang

  saya menyiapkan tugasan ini.

  Akhir sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua responden

  yang sudi untuk ditemu ramah bagi membantu saya untuk mendapatkan maklumat-maklumat

  yang berkaitan dengan tugasan ini.

 • 7/30/2019 contoh kerja kursus geografi

  2/22

  PENDAHULUAN

  Kerja Kurusus Geografi merupakan syarat wajib untuk lulus dalam subjek Geografi

  ketika menduduki Penilaian Menengah Rendah (PMR). Tugasan ini memerlukan pelajar-

  pelajar untuk turun padang bagi mendapatkan maklumat tentang tajuk tugasan yang diberi.

  Pasar Malam Wakaf Che Yeh merupakan pilihan saya untuk dijadikan sebagai tajuk

  kajian Kerja Kursus Geografi ini. Kawasan Wakaf Che Yeh dipilih kerana tempatnya yang

  begitu menarik amat sesuai untuk dijadikan sebagai kawasan kajian. Tambahan pula, Pasar

  Malam Wakaf Che Yeh menyambungkan peranan yang penting kepada [enduduk yang berada

  di sekitar itu.

  Selain itu, kebanyakan rakan saya tinggal di kawasan berhampiran dengan tempat kajian

  itu. Hal ini secara tidak langsung dapat menyenangkan saya untuk mendapatkan maklumat

  berkaitan dengan tugasan saya. Saya mengambil masa selama 8 minggu untuk menyiapkan

  Kerja Kursus Geografi ini.

 • 7/30/2019 contoh kerja kursus geografi

  3/22

  Objektif Kajian

  Kajian ini dijalankan adalah untuk memenuhi objektif kajian yang berikut :

  1) Mendifinisikan konsep dan menyatakan tentang Perniagaan Runcit (Pasar Malam) diWakaf Che Yeh, Kota Bharu, Kelantan.

  2) Menyatakan dan menghuraikan tentang konsep dan jenis pasar malam di Wakaf CheYeh.

  3) Menyenaraikan dan menyelidik tentang kesan negatif yang ada di pasar malam diWakah Che Yeh.

  4) Mencadangkan langkah-langkah untuk mengurangkan kesan negatif pasar malam diWakaf Che Yeh.

  5) Menghuraikan dan menjelaskan kepentingan pasar malam di Wakaf Che Yeh.6) Menerapkan nilai murni dan unsur patriotisme melalui kajian tentang pasar malam di

  Wakah Che Yeh.

 • 7/30/2019 contoh kerja kursus geografi

  4/22

  KAWASAN KAJIAN

  1) Nama Kawasan Kajian

  Saya telah memilih pasar malam di Wakaf Che Yeh sebagai kawasan kajian

  untuk Kerja Kursus Geografi 2012.

  2) Latar Belakang/Sejarah Kawasan Kajian

  Wakaf Che Yeh nerupakan sebuah kawasan terpencil di Kelantan. Mempunyai

  keluasan sebanyak suku ekar dan akhirnya tempat ini telah dimajukan sebagai pasar

  malam yang amat terkenal. Barang-barangan yang dijual makanan, minuman, pakaian,

  permainan kanak-kanak dan perlalatan elektrik.

  Kawasan Wakaf Che Yeh pada mulanya merupakan kawasan ladang kelapa

  sawit yang dikenali sebagai THE LEE RUBBER. Setelah itu, Wakaf Che Yeh telah

  diubah suai dengan cantik selepas 10 tahun. Ladang kelapa sawit tersebut telah

  dipindahkan ke sesuatu tempat akibat baunya yang begitu busuk yang tidak

  menyenangkan kepada penduduk die sekitar kawasan tersebut.

 • 7/30/2019 contoh kerja kursus geografi

  5/22

  Kawasan Wakaf Che Yeh berkembang sebagai pusat perniagaan disebabkan

  oleh faktor penambahan penduduk di taman-taman yang berhampiran dengan Wakaf

  Che Yeh. Kawasan perniagaan runcit (pasar malam) beroperasi setiap hari bermula

  jam 5 petang hingga 5 pagi. Waktu tempoh yang agak panjang menyebabkan ramai

  pelanggan yang datang pada lewat malam. Tambahan pula, di kawasan Pasar Malam

  Wakaf Che Yeh terdapat Restoran Mc Donalds yang beroperasi 24 jam, butik-butik,

  Syarikat Muda Osman dan bank.

  3) Pandang Darat Fizikal

  Kawasan kajian saya merupakankawasan bertanah pamah, rasta dan rendah

  dari segi pandang darat fizikal. Justeru, keistimewaan pandang darat terdapat di sini

  menyebabkan pasar malam di Wakaf Che Yeh mudah untuk dijalankan.

  4) Lokasi Kawasan Kajian

  Kawasan kajian yang saya kaji ini terletak berdekatan dengan Pusat Membeli

  Belah Ceria. Terdapt juga banyak restoran-restoran dan juga pelbagai lagi infrastruktur

  yang disediakan sekitar kawasan Wakaf Che Yeh.

  5) Jarak dari Bandar/Pekan Terdekat

  Lokasi kawasan kajian saya tidak jauh dari pusat bandar iaitu Bandar Kota

  Bharu, Kelantan. Jarak antara pusat bandar dan Wakaf Che Yeh kira-kira 5 km. Pekan

  atau kampung yang berdekatan dengan kawasan kajian saya ialah Kampung Bunut

  Payung.

 • 7/30/2019 contoh kerja kursus geografi

  6/22

  KAEDAH KAJIAN

  Terdapat beberapa kaedah kajian yang telah digunakan dalam menyempurnakan kerja kursus

  ini. Antaranya ialah:

  Pemerhatian

  Saya dan rakan-rakan telah melakukan kaedah pemerhatian tentang kawasan kajian

  saya. Kaedah sebegini dilakukan adalah untuk mengenal pasti kesan-kesan negatif, barang-

  barang yang dijual dan kebaikan pasar malam yang terdapat dalam perniagaan pasar malam di

  kawasan kajian saya. Semua perkara yang diperhatikan telah tercatat dalam buku catatan yang

  selalu berada di sisi saya.

  Temubual

  Semasa menjalankan tugasan ini, saya telah menemubual 3 orang responden iaitu

  penduduk yang tinggal berdekatan dengan kawasan ini tentang cadangan-cadangan bernas

  untuk mengurangkan kesan-kesan negatif, barang-barang yang perlu dijual, dan keadaan pasar

  malam terhadap perniagaan pasar malam di tempat mereka.

 • 7/30/2019 contoh kerja kursus geografi

  7/22

  Rujukan

  Saya juga telah membuat rujukan di perpustakaan sekolah dan saya telah melayari

  internet bagi mendapatkan maklumat tambahan mengenai pasar malam di Wakaf Che Yeh.

  Soal Selidik

  Saya telah mengedarkan 20 borangf soal selidik kepada 20 orang responden bagi

  melengkapi lagi tugasan ini. Boran-borang tersebut diedarkan adalah untuk mengenal pasti

  kesan-kesan negatif perniagaan pasar malam, suasana pasar malam dan membincangkan

  tentang cadangancadangan untuk mengurangkan kesan negatif dan meningkatkan kualiti

  perniagaan pasar malam di Wakaf Che Yeh.

 • 7/30/2019 contoh kerja kursus geografi

  8/22

  DAPATAN KAJIAN

  1) Konsep & Jenis Perniagaan Runcit di Kawasan Kajian

  Berdasarkan Kamus Dewan edisi ke-4, perniagaan runcit (pasar malam)

  bermaksud pembelian dan penjualan barangan secara sedikit-sedikit yang dijalankan

  pada waktu malam. Perniagaan pasar malam ini diadakan di Wakaf Che Yeh, Kota

  Bharu, Kelantan pada setiap malam bermula jam 5 petang hingga 5 pagi. Terdapat

  pelbagai jenis jualan yang dijual seperti jualkan makanan, minuman, pakaian,

  barangan eletronik dan makanan ringan.

 • 7/30/2019 contoh kerja kursus geografi

  9/22

  2) Kepentingan Perniagaan Runcit di Wakaf Che Yeh

  Terdapat banyak kepentingan perniagaan pasar malam di kawasan ini. Antaranya:

  2.1 Menyediakan peluang pekerjaan

  Berdasarkan analisa borang soal selidik yang telah saya edarkan kepada 20 orang

  responden, mereka mengatakan bahawa perniagaan pasar malam seperi memberi banyak

  peluang pekerjaan kepada penduduk di sekitar kawasan Wakaf Che Yeh. Terdapat banyak

  jenis pekerjaan yang ada di pasar malam Wakaf Cye Yeh. Antaranya, perniagaan pakaian,

  makanan, barangan elektronik, minuman dan makanan segera. Apa yang boleh

  membanggakan ialah, mereka tidak berkelahi sesama mereka ketika berniaga malah mereka

  mengamalkan sikap membantu sesama mereka.

  Saya berasa bengga kerana semasa saya menjalankan kajian ini, saya melihat hubungan

  antara peniaga dan pembeli berada dalam suasan harmoni. Mereka saling hormat-

  menghormati walaupun wujud suasana riuh rendah dan bising. Namun, suasana yang

  sedemikian menyebabkan pasar malam tersebut menjadi tumpuan orang ramai.

 • 7/30/2019 contoh kerja kursus geografi

  10/22

  2.2) Meningkatkan taraf hidup/pendapatan

  Berdasarkan borang soal selidik tersebut, ramai yang menyatakan bahawa pasar

  malam di sini dapat meningkatkan taraf hidup para peniaga yang berniaga di sini. Hal ini

  demikian kerana para peniaga dapat menambahkan pendapatan keluarga bagi menyara hidup

  keluarga. Contohnya, mereka yang berpendapatan RM 200 sebulan dapat meningkatkan

  pendapatan mereka kepada RM 700 sebulan. Penambahan yang sedemikian bermakna kuasa

  beli beli barangan mereka meningkat dan secara automatiknya dapat meningkatkan taraf

  hidup mereka.

  2.3) Memudahkan penduduk tempatan membeli

  Di samping itu apabila kita berfikir secara rasional, dengan adanya pasar malam,

  penduduk di sekitar kawasan ini dapat membeli barangan keperluan harian mereka dengan

  begitu mudah. Waktu perniagaan yang agak lama dapat memberikan keselesaan kepada

  pembeli untuk memilih barangan yang hendak dibeli.

  2.4) Membolehkan penduduk tempatan memasarkan barangan jualan

  Seterusnya, berdasarkan borang kaji selidik yang telah saya edarkan kepada responden,

  mereka menyatakan bahawa penduduk yang tinggal berhampiran dewngan pasar malam ini

  juga tidak ketinggalan memasarkan barangan jualan mereka sendiri oleh sebab Wakaf Che

  Yeh penuh dengan barangan jualan tempatan yang dapat dikomersialkan.

  Saya berasa sangat untung kerana dapat menjalankan kajian seperti ini kerana pada

  pendapat saya, saya telah banyak mempelajri tentang kepentingan-kepantingan pasar malam

  di kawasan saya. Saya juga bersyukur dengan adanya pasar malam di Wakaf Che Yeh dapat

 • 7/30/2019 contoh kerja kursus geografi

  11/22

  menyediakan peluang pekerjaan, meningkatkan taraf hidup penduduk tempatan dan

  membolehkan penduduk tempatan memasarkan barangan jualan.

  2.5) Menjimatkan kos pengguna/peniaga

  Semasa saya menjalankan kajian ini, saya mendapati bahawa penjimatan dari segi wang

  boleh dibanggakan kerana ia amat menjimatkan kepada pengguna dan peniaga. Para

  pengguna dapat membeli barangan dengan harga yang amat berpatutan kerana barangan yang

  dijual amat murah malah berkualiti. Peniaga juga dapat menjimatkan kos kerana mereka tidak

  perlu membayar cukai waima satu sen. Hal ini semikian kerana mereka dapat mengelakkan

  kita daripada sikap boros.

 • 7/30/2019 contoh kerja kursus geografi

  12/22

  3) Faktor-faktor yang mempengaruhi perniagaan runcit

  Antara faktor-faktor yang mempengaruhi perniagaan pasar malam ialah:

  3.1) Governan

  Berdasarkan borang soal selidik, mereka bersetujui bahawa governan ialah salah satu

  faktor yang mempengaruhi perniagaan pasar malam di Wakah Che Yeh. Dasar kerajaan yang

  telah membangunkan kawasan ini sehingga membangun pesat dari semasa ke semasa sejajar

  dengan era globalisasi kini. Dasar governan yang telah membuka kawasan petempatan telah

  menjadi faktor kepada perniagaan pasar malam di kawasan kajian saya.

  3.2) Pasaran tempatan

  Selain itu, berdasarkan pemerhatian temu bual secara tidak langsung dengan beberapa

  orang peniaga, saya dapati kebanyakan daripada mereka menjual barangan tempatan seperti

  makanan tradisional, minuman, pakaian dan lain-lain. Secara ridak langsung, ini dapat

  meningkatkan lagi pasaran tempatan di Malaysia.

  Barangan-barangan tempatan yang dijual oleh para peniaga di pasar malam ini

  memudahkan pembeli untuk membeli barangan tempatan dan memartabatkan pasaran

  tempatan di Malaysia ini. Saya berasa amat beruntung kerana dengan adanya pasaran

  tempatan, maka wujudlah satu perniagaan pasar malam.

 • 7/30/2019 contoh kerja kursus geografi

  13/22

  3.3) Infrastruktur

  Berdasarkan borang soal selidik yang saya edarkan kepada 20 orang responden, mereka

  bersetuju bahawa infrastruktur di kawasan ini telah menjadi faktor perniagaan pasar malam di

  sini. Selain itu, berdasarkan pemerhatian saya di kawasan kajian, kawasan ini telah dilengkapi

  dengan pembagai kemudahan prasarana kepada penduduk yang tinggal berhampiran dengan

  kawasan ini. Secara tidak langsung, kemudahan ini dapat memberi manfaat kepada penduduk,

  pembeli serta peniaga di sini. Antara prasaran yang saya maksudkan adalah telefon awam,

  tandas awam, perhentian bas, dan lain-lain. Dengan adanya infrastruktur sedemikian, ini

  memudahkan kepada para pembeli kerana mereka tidak perlu bersusah payah untuk berjalan

  pulang ke rumah kerana terdapat pengangkutan awam di kawasan tersebut. Mereka juga tidak

  perlu bersusah payah untuk mencari tandas kerana di situ terdapat banyak tandas awam yang

  telah disediakan.

  3.4) Darjah ketersampaian

  Berdasarkan borang soal selidik yang saya edarkan kepada 20 orang responden,

  kebanyakan daripada mereka menyatakan bahawa antarara faktor perniagaan pasar malam

  ialah darjah ketersampaian. Hal ini demikian kerana lokasi pasar malam ini tidak jauh dari

  kawasan petempatan penduduk sekitarnya. Secara tidak langsung, ini dapat meningkatkan

  darjah ketersampaian ke pasar malam ini.

 • 7/30/2019 contoh kerja kursus geografi

  14/22

  3.5) Kesesuaian waktu perniagaan

  Berdasarkan pemerhatian dan borang kaji selidik, antara faktor yang mempengaruhi

  perniagaan pasar malam di sini ialah kesesuaian waktu perniagaan. Waktu perniagaan pasar

  malam ini juga sangat sesuai kepada para pembeli yang mana mereka dapat memilih barangan

  yang ingin dibeli secara baik kerana waktu operasi perniagaan pasar malam di kawasan ini

  pada pukul 5 petang hingga 5 pagi.

 • 7/30/2019 contoh kerja kursus geografi

  15/22

  4) Kesan negatif perniagaan runcit di kawasan kajian

  Antara kesan-kesan negartif perniagaan pasar malam di sini ialah:

  4.1) Masalah sosial

  Berdasarkan pemerhatian saya di kawssan kajian saya, terdapat banyak kesan negatif

  yang terdapat di kawasan perniagaan pasar malam ini. Antaranya, gejala sosial yang sangat

  kritikal dalam kalangan remaja. Hal ini dekimikan kerana kalangan remaja zaman kini mudah

  terpengaruh dengan budaya barat, rakan sebaya dan sebagainya. Hal ini membawa faktor

  kepada remaja untuk merokok, melepak bersama rakan-rakan dan berpasangan antara lelaki

  dan perempuan.

  4.2) Pencemaran

  Berdasarkan pemerhatian dan borang kaji selidik yang telah saya edarkan, sebilangfan

  pembeli mengatakan bahawa mereka tidak berpuas hati dengan sikap bilangan para peniaga

  yang tidak menjaga kebersihan persekitaran kawasan itu. Mereka meninggalkan sisa-sisa

  penjualan mereka dengan begitu sahaja tanpa berasa bersalah. Keadaan riuh rendah

  menyebabkan pencemaran bunyi telah berlaku di situ. Hal ini telah mengganggu penduduk

  sekitar kawasan itu vdengan bunyi suara yang riuh-rendah. Namun demikian, saya berasa

  kagm dengan kesedaran yang ditunjukkan oleh segilintir peniaga yang beasa

  bertanggungjawab untuk menjaga alam sekitar dengan memastikan semua sampah-sarap

  dibuang ke tempat yang sepatutunya sebelum gerai mereka ditutup.

 • 7/30/2019 contoh kerja kursus geografi

  16/22

  4.3) Kesesakan lalu lintas

  Berdasarkan pemerhatian saya di kawasan kajian, kesesakan lalu lintas jelas kelihatan

  dari jam 5 petang hingga waktu malam sehingga menyebabkan pembeli meletakkan

  kenderaan mereka agak jauh dari pasar malam tersebut. Kenderan mula bersesak-sesak

  melalui jalan raya menuju ke kawasan pasar malam ini. Keadaan ini berlarutan sehingga

  waktu perniagaan tamat.

  Walaupun demikian, saya berasa bangga akan sikap segilintir pemandu yang berasa

  bertanggungjawab mengalihkan kenderaan mereka yang berada di tepi jalan yang mana telah

  menyesakkan lalu lintas di pasar malam ini.

  4.4) Harga tanpa kawalan dan tidak berkualiti

  Selama pemerhatian yang saya lakukan di pasar malam ini, saya mendapati barangan

  yang dijual di sini tidak mengikut harga piawai yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Para

  peniaga yang ingin mengaut untung yang banyak akan menjual barangan mereka dengan

  harga yang begitu tinggi sehingga menjadi bahan mulut oleh pembeli-pembeli di sini. Di

  samping itu, barangan yang dijual juga tidak berkualiti dan terdiri daripada barangan tiruan

  seperti perkakas memasak, jam tanbgan, mainan kanak-kanak, dan pakaian yang diseludup

  masuk dari Siam, China, Indonesia dan lain-lain.

  Namun demikian, saya juga berasa bangga dengan sikap peniaga yang tidak mengubah

  harga asal barangan yang dijual malah mengurangkan lagi harga barangan jualan bagi

  memudahkan pembeli membeli yang dijual walaupun mungkin berhadapan dengan risiko

  yang tinggi.

 • 7/30/2019 contoh kerja kursus geografi

  17/22

  5) Menyediakan kemudahan asasTerdapat beberapa cadangan untuk mengurangkan kesan negatif di pasar malam.

  Antaranya:

  5.1) Kuatkuasaan undang-undang

  Pihak MPKB hendaklah bertindak lebih tegas dan peka dalam masalah yang dihadapi

  oleh peniaga-peniaga pasar malam dengan mengena kompaun kepada mana-mana pemilik

  kenderaan yang meletakkan kenderaan mereka di bahu jalan. Kenderaan tersubt juga

  hendaklah ditarik segera supaya pemiliknya sedar akan kesalahan yang mereka lakukan.

  MPKB juga haruslah kerap kali meronda kawasan pasar malam supaya kawasan pasar malam

  sentiasa bersih daripada sampah-sarap.

  5.2) Menyediakan kemudahan asas

  Pihak governan juga patut menambahkan lagi kemudahan asas yang terdapat di sini

  bagi menggantikan kemudahan asas yang telah rosak di samping memberi kemudahan kepada

  pembeli dan peniaga. Antara kemudahan asas yang perlu dititik beratkan adalah tong sampah

  besar, memperbesarkan longkang, menambahkan lagi tempat letak kenderaan dan lain-lain

  bagi menangani masalah yang berlaku di pasar malam ini seperti perncemaran yang sangat

  kritikal.

  Penggunaan tong sampah besar dapat mengurangkan sampah sarap yang berlonggokan

  di sini. Penyediaan tempat letak keretra dapat menyenangkan para pembeli untuk berhenti di

  sini. Selain itu, penambahan perkerja tukang sapu MPKB perlu ditambah bagi menangani

  masalah kekotoran di pasar malam ini.

 • 7/30/2019 contoh kerja kursus geografi

  18/22

  5.3) Peranan dan pemantauan PBT dan persatuan penduduk

  Pihak berkuasa haruslah mengambil tindakan yang sewajarnya dengan menjalankan

  pemantauan berkenaan dengan masalah sosial yang semakin luwet di kalangan remaja di

  pasar malam ini yang berpeleseran dan berfoya-foya sehingga lewat malam. Pihak berkuasa

  juga mestilah bekerjasama dengan persatuan penduduk bagi membanteras kes-kes yang tidak

  diingini berlaku di pasal malam ini.

  Namun demikian, saya berasa kagum dengan persatuan penduduk yang cuba

  menangani gejala sosial dalam kalangan remaja yang tidak bermoral.

  5.4) Pemeriksaan kesihatan kepada peniaga

  Pihak yang bertanggungjawab dan pegawai kesihatan hendaklah bekerjasama

  memantau setiap peniaga makanan dan minuman serta memastikan pekerjanya yang

  mempunyai sijl menerima suntikan yang sepatutnya.

  Langakah yang sedemikian ini dapat mengelakkan daripada penyakit seperti penyakit

  hipetitis A yang boleh merebak melalui makanan. Pekerja yang tiada sijil akaun suntikan

  perlu diarahkan untuk mendapatkan suntikan terlebih dahulu.

 • 7/30/2019 contoh kerja kursus geografi

  19/22

  RUMUSAN

  Saya telah ditugaskan untuk menjalankan kajian tentang perniagaan pasar malam di

  Wakaf Che Yeh, Kota Bharu, Kelantan. Melalui kajian ini, saya dapat menerangkan konsep

  dan jenis perniagaan pasar malam di kawasan kajian saya. Selain itu, saya dapat

  menghuraikan kepentingan perniagaan pasar malam dan menyatakan faktor-faktor yang

  mempengaruhi perniagaan pasar malam ini. Saya juga dapat mengenal pasti kesan-kesan

  negatif perniagaan pasar malam ini dan membincangkan cadangan-cadangan untuk

  mengurangkan kesan negatif tersebut.

  Antara kepentingan perniagaan pasar malam ini ialah, menyediakan peluang pekerjaan

  kepada penduduk, meningkatkan taraf hidup, memudahkan penduduk tempatan membeli

  barangan,membolehkan penduduk tempatan memasarkan barangan jualan.Selain itu, antara

  faktor yang mempengaruhi perniagaan pasar malam ini ialah governan, pasaran tempatan,

  infrastruktur darjah ketersampaian dan kesesuaian waktu perniagaan.

  Di samping itu, antara kesan negatif perniagaan pasar malam di kawasan kajian ialah,

  masalah sosial, pencemaran, kesesakan lalu lintas, harga tanpa kawalan dan barangan tidak

  berkualiti. Antara cadangan untuk mengatasi kesan negatif pasar malam ini ialah

  kuatkuasakan undang-undang, peranan dan pemantauan PBT, pemeriksaan kesihatan kepada

  peniaga dan menyediakan kemudahan asas.

  Saya bersyukur kerana pasar malam di Wakaf Che Yeh telah memberi banyak faedah

  kepada penduduk sekitar. Sesungguhnya kerjasama antara peniaga dan pembeli merupakan

  sikap yang amat penting kerana ini dapat melancarkan lagi perniagaan pasar malam.

  Walaupun ada kesan negatif tetapi dengan adanya budaya kerjasama dan muafakat setiap

  masalah yang berlaku akan dapat diselesaikan.

 • 7/30/2019 contoh kerja kursus geografi

  20/22

  LAMPIRAN

  Gambar peniaga menjual hasil pertanian.

  Gambar peniaga menjual pakaian.

 • 7/30/2019 contoh kerja kursus geografi

  21/22

  Gambar peniaga

 • 7/30/2019 contoh kerja kursus geografi

  22/22

  RUJUKAN

  Buku Rujukano Sabruddin Abdul Rahman (2010), Longman Esensi Geografi PMR, Pearson

  Malaysia Sdn. Bhd.

  Orang Sumbero 20 orang responden yang merupakan pengunjung pasar malam di Wakaf Che

  Yeh.

  Interneto http://maps.google.com.my/maps?hl=en&tab=ilo http://ms.wikipedia.org/wiki/Perniagaan_runcit

  Buku Tekso Chong Mui Sen, Dr. Azizan Bin Haji Abu Samah (2002), Geografi Tingkatan

  2, Petaling Jaya, Sasbadi Sdn. Bhd.

  o Khaw Ah Seng, Habibah Haji Lateh, Tan Koh Lim, 2004, Geografi Tingkatan3, PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.

  http://maps.google.com.my/maps?hl=en&tab=ilhttp://maps.google.com.my/maps?hl=en&tab=ilhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Perniagaan_runcithttp://ms.wikipedia.org/wiki/Perniagaan_runcithttp://ms.wikipedia.org/wiki/Perniagaan_runcithttp://maps.google.com.my/maps?hl=en&tab=il