constantin voiculescu ciurea - tipomoldova animalelor anormale.pdfconstantin voiculescu ciurea ferma...

Click here to load reader

Post on 03-Aug-2020

26 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • CONSTANTIN VOICULESCU CIUREA

  FERMA ANIMALELOR ANORMALE

  (file din trecut)

  EPOCA ESCROCILOR

  Colecția OPERA OMNIA

  publicistică și eseu contemporan

 • Redactor: Aurel Ştefanachi

  Coordonator serie: Cassian Maria Spiridon

  Coperta și tehnoredactare: Andrei Ştefanachi

  © Tipo Moldova

  Editura TipoMoldova este recunoscută academic de Consiliul Național al Cercetării Științifice

  pentru domeniile filologie (PN-II-ACRED-ED-2012-0285) și istorie și studii culturale (PN-II-

  ACRED-ED-2012-0355).

  Iaşi, 2016

  Editura Tipo Moldova,

  E-mail: [email protected]

  www.tipomoldova.ro

  0232.278.709

  Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a RomânieiCIUREA, CONSTANTIN VOICULESCU

  Ferma animalelor anormale(file din trecut)-Epoca escrocilor / Constantin Voiculescu Ciurea– Iaşi : Tipo Moldova, 2016

  ISBN 978-606-676-838-2

  821.135.1-4

 • CONSTANTIN VOICULESCU CIUREA

  FERMA ANIMALELOR ANORMALE

  (file din trecut)

  EPOCA ESCROCILOR

  Colecția OPERA OMNIA

  publicistică și eseu contemporan

 • 205

  Cuprins

  FERMA ANIMALELOR ANORMALE (file din trecut) ........................ 5 Probleme medicale ......................................................................................... 7 Şocul............................................................................................................. 20 Sicriul şi porcul ............................................................................................ 22 Hipopotamul................................................................................................. 24 N. Ceauşescu pe post de A. Hitler ............................................................... 29 Comoara ....................................................................................................... 31 Aerul rarefiat ................................................................................................ 32 Doamna venin .............................................................................................. 34 Negociatorul trompetă.................................................................................. 37 Maimuţa ....................................................................................................... 40 D-ale lui Mitică ............................................................................................ 42 Zdreanţă ....................................................................................................... 45 Elev al liceului „B. P. Hasdeu” .................................................................... 48 Trei cârnaţi de şapte feluri ........................................................................... 57 Bacalaureatul postrevoluţionar .................................................................... 60 Milionarul..................................................................................................... 62 Vulpea .......................................................................................................... 64 Ferma de porci ............................................................................................. 83 Olimpiadele .................................................................................................. 85 Boul .............................................................................................................. 87 Lemurianul ................................................................................................... 89 Turnătorul..................................................................................................... 91 Un filfizon .................................................................................................... 92 Numele Voiculescu ...................................................................................... 93 Lupul singuratic ........................................................................................... 94

 • 206

  Revoluţia de la Liceul „B. P. Hasdeu” Buzău .............................................. 96 Doi la metru ............................................................................................... 106 Bivolul comunal ......................................................................................... 108 Saltimbancul............................................................................................... 114 Prolog ......................................................................................................... 120 EPOCA ESCROCILOR .......................................................................... 121 Începuturile activităţii profesionale ........................................................... 123 Bivolul comunal ......................................................................................... 125 Generalii ..................................................................................................... 132 Atacul sau gașca ......................................................................................... 136 Învăţământ cu sinucideri ............................................................................ 146 A TREIA SINUCIDERE ........................................................................... 153 PREMIERILE ............................................................................................ 156 Alte lichele ................................................................................................. 170 GIGI-TURNĂTORUL ............................................................................... 170 Fonfăita incompetentă ................................................................................ 177 Ghiţă care... nu guiţă .................................................................................. 179 Amorezul mat ............................................................................................. 181 Gigi-Porcul ................................................................................................. 183 Iahim Camre ............................................................................................... 188 Epilog ......................................................................................................... 191 Publicistica profesorului Constantin Ciurea ............................................. 193 Referințe critice .......................................................................................... 195

  HistoryItem_V1 InsertBlanks Where: after last page Number of pages: 2 same as current

  2 1 1 722 365 CurrentAVDoc

  SameAsCur AtEnd

  QITE_QuiteImposingPlus2 Quite Imposing Plus 2.0d Quite Imposing Plus 2 1

  1

  HistoryList_V1 qi2base