conditionarea cerealelor- uscatoare

of 32 /32

Upload: dolha-florin-ioan

Post on 08-Apr-2016

191 views

Category:

Documents


12 download

DESCRIPTION

Prezentare

TRANSCRIPT

Page 1: Conditionarea cerealelor- uscatoare
Page 2: Conditionarea cerealelor- uscatoare

Cerealele sunt recoltate, cu excepţia porumbului, de regulă cu o umiditate cuprinsă între 13-18 %.

Boabele nu sunt complet maturizate fiziologic, procesele biochimice şi activitatea enzimatică sunt accentuate, microflora activează intens, respiraţia este mărită, fenomene ce determină creşterea umidităţii şi căldurii în masa de boabe.

Page 3: Conditionarea cerealelor- uscatoare

Pentru a preîntâmpina procesul de încingere a masei de boabe recent recoltate se recurge la separarea lor de corpurile străine, în mod deosebit a seminţelor de buruieni şi la uscarea masei de cereale până la umiditatea de 12 %.

Page 4: Conditionarea cerealelor- uscatoare

Curăţarea cerealelor; Uscarea cerealelor imediat după

recoltare; Aerarea cerealelor folosind o podea

complet perforată; Urmărirea temperaturii cerealelor

stocate; Automatizarea echipamentelor de

stocare, uscare şi transport.

Page 5: Conditionarea cerealelor- uscatoare

Prin curăţarea cerealelor se elimină corpurile străine din masa de boabe. Înainte de procesare, curăţarea se face pentru:

- Pregătirea pentru uscare - Îmbunătăţirea stocării.

Page 6: Conditionarea cerealelor- uscatoare

Câteva dintre avantajele unui uscător dimensionat corespunzător capacităţii recoltate sunt:

- Recoltarea poate fi începută devreme pentru a reduce riscul spargerii boabelor şi pentru a evita distrugerea recoltei din cauza condiţiilor atmosferice;

Cerealele pot fi vândute la umiditatea cerută

Page 7: Conditionarea cerealelor- uscatoare

Cerealele pot fi uscate pentru a rezista mai mult timp în siloz, în scopul vânzării la

momentul dorit; Se poate asigura un tampon pentru

cazurile când recoltarea se face foarte repede, aşa cum se întâmplă când sunt folosite combine de capacitate mare.

Page 8: Conditionarea cerealelor- uscatoare

Unul dintre criteriile cele mai importante în proiectarea unei soluţii de stocare a cerealelor este eficienţa cu care se face aerarea produsului depozitat. Fluxul de aer ajută la menţinerea unei temperaturi scăzute şi la înlăturarea umezelii din cereale.

Page 10: Conditionarea cerealelor- uscatoare

B) canale acoperite cu plăci metalice găurite (fig.2).

Page 11: Conditionarea cerealelor- uscatoare

Indiferent dacă stocarea se face în siloz sau în magazie, este obligatoriu ca temperatura cerealelor sa fie verificată des şi în cât mai multe locuri. În cazul silozurilor, aceste verificări se realizează cu senzori integraţi in cabluri prinse de acoperiş.

Page 12: Conditionarea cerealelor- uscatoare

Avantajele implementării unei soluţii de automatizare se leagă de reducerea costurilor pentru primire, stocarea şi livrarea cerealelor, dar şi pentru mentenanţă. Un motiv evident pentru costurile reduse este numărul mic de oameni necesari administrării unui sistem cu automatizare completă. Un alt motiv este controlul consumului de energie electrică şi combustibil.

Page 13: Conditionarea cerealelor- uscatoare

În uscătoarele orizontale GSI, cerealele curg printr-un buncăr cu doi pereţi şi sunt uscate de aerul cald care trece dinspre peretele interior spre cel exterior.

Page 14: Conditionarea cerealelor- uscatoare

Deoarece uscarea se poate realiza la mai puţin de 99 °C, riscul de stricare a boabelor  (crăpare, reducerea valorilor nutritive) este foarte redus.

Page 15: Conditionarea cerealelor- uscatoare

Printre echipamentele opţionale disponibile pentru acest tip de uscătoare se găsesc: recuperatorul de căldură, sistemul de reducere a zgomotului şi platforma cu roţi care permite transportul utilajului pe şosea.

Page 16: Conditionarea cerealelor- uscatoare

Uscătoarele orizontale sunt compuse din unul până la trei module puse unul peste altul. Fiecare modul este alcătuit dintr-o cameră de ardere, una sau două perechi ventilator + arzător, un buncăr cu pereţi perforaţi şi echipamentele de control şi siguranţă.

Page 17: Conditionarea cerealelor- uscatoare

Este prezentat un uscător cu trei module şi şase agregate de uscare – răcire (fig.3). În acest exemplu, primele patru agregate funcţioneaza în modul de uscare, având atât ventilatorul cât şi arzătorul pornite. Cele două agregate de la baza sunt în modul răcire, având numai ventilatorul în funcţiune.

Page 18: Conditionarea cerealelor- uscatoare

Fig. 3. Uscător cu trei module şi şase agregate de uscare – răcire

1-Transportor elicoidal pentru încărcare; 2-Buncăr de preuscare; 3-Plan de separaţie între camerele unui modul; 4-Camera de încălzire; 5-Reazem de buncăr; 6-Buncăr (coloana) cu pereţi perforaţi; 7-Aer cald saturat rezultat prin încălzirea cerealelor; 8-Ventilator cu arzător; 9-Aer încălzit sub presiune; 10-Montant; 11-Aer cald nesaturat rezultat prin răcirea cerealelor; 12-Aer atmosferic sub presiune; 13-Role de dozare; 14-Transportor elicoidal pentru evacuare; 15-Picioare de susţinere

Page 19: Conditionarea cerealelor- uscatoare

Uscarea este realizată înainte de stocarea pe termen lung pentru a reduce riscul dezvoltării de microorganisme. În timpul procesului de uscare sunt urmăriţi doi parametrii principali.

Page 20: Conditionarea cerealelor- uscatoare

Primul este nivelul final de umiditate a boabelor. Pentru grâu sau porumb, nivelul umidităţii la ieşirea din uscător trebuie să fie 13% – 15%.

Page 21: Conditionarea cerealelor- uscatoare

Al doilea parametru este temperatura maximă de uscare. Cu cât aceasta este mai mare, cu atât riscul de stricare a boabelor (crăpare, reducerea valorilor nutritive) este mai ridicat. În schimb, timpul de uscare creşte pe măsura ce temperatura de uscare scade.

Page 22: Conditionarea cerealelor- uscatoare

Uscătoarele GSI orizontale sunt proiectate pentru a fi extinse prin adăugarea de module. Astfel, clientul beneficiază de un grad mare de flexibilitate pentru realizarea achiziţiei, aceasta putând fi făcută în etape. Se poate porni cu un modul de bază care conţine sistemele de control.

Page 23: Conditionarea cerealelor- uscatoare

După aceea, capacitatea de uscare poate fi crescută prin adăugarea a unul sau două module. Dispozitivele şi agregatele de uscare din modulele superioare sunt controlate prin de panoul modulului de la bază.

Page 24: Conditionarea cerealelor- uscatoare

Seria 1200: 2 arzătoare şi 2 ventilatoare

Seria 2300: 3 arzătoare şi 3 ventilatoare

Page 25: Conditionarea cerealelor- uscatoare

Seria 2400: 4 arzătoare şi 4 ventilatoare

Page 26: Conditionarea cerealelor- uscatoare

Recuperatorul de căldura se poate instala pe uscătoarele orizontale pentru a reduce consumul cu până la 30%, când se operează în modul Dry & Cool. Conductele de aer sunt proiectate să nu reţină praful, astfel încât ele nu introduc pierderi de capacitate.

Page 27: Conditionarea cerealelor- uscatoare

Ansamblul opţional pentru reducerea zgomotului este construit din componente perforate si galvanizate. Zgomotul este redus până la un nivel mai mic decât cel creat de un ventilator centrifugal.

Page 28: Conditionarea cerealelor- uscatoare

Invertoarele de cereale ajută la realizarea unei uscări mai bune şi la reducerea costurilor de operare.

Page 29: Conditionarea cerealelor- uscatoare

Invertoarele mută boabele calde de la interior în locul boabelor umede de la exterior. Produsul de lângă peretele exterior este uscat prin folosirea căldurii captate, care altfel ar fi fost irosită.

Page 30: Conditionarea cerealelor- uscatoare

Sistemul Vision este conceput pentru controlul uscătoarelor GSI. Accesul la sistem se face printr-un panou cu ecran tactil, care poate fi amplasat până la o distanţă de 300 m de uscător.

Page 31: Conditionarea cerealelor- uscatoare

În afara comenzilor pentru controlarea temperaturii şi umidăţii, sistemul oferă acces la manualul uscătorului. În plus, utilizatorul poate vedea istoria utilizării uscătorului şi poate salva informaţiile pe un card USB.

Page 32: Conditionarea cerealelor- uscatoare

www.mgtrade.ro www.revista-ferma.ro