concurso nacional de buenas prácticas para la dinamización ... cfgm "conducció d'activitats...

Download Concurso Nacional de Buenas Prácticas para la dinamización ... CFGM

Post on 29-Aug-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Concurso Nacional de Buenas Prácticas para la

  dinamización e innovación de las Bibliotecas escolares

  Memoria de actuaciones Biblioteca Escola Pia Olot

  Modalidad C

  Convocatoria Mayo 2011

  Mediateca Escola Pia Olot 1

 • ÍNDEX

  Resum de la vida del centre

  Responsables de la gestió, dinamització i innovació

  Funcionament

  Trajectòria del centre en el pla d'actuació de la biblioteca.

  Punt de partida

  Accions i procediments posats en pràctica a la biblioteca:

  Com a recurs didàctic i de integració curricular

  Projectes lectors

  Educació documental i i formació d'usuaris

  Com a dinamitzador cultural

  Como a compensador de desigualtats

  Temporalització, pla de seguiment, avaluació i difusió.

  Implicació de la comunitat educativa i de l'entorn

  Valoració dels resultats

  Projectes d'actuació pel futur

  Altres informacions

  Annexes

  3

  5

  5

  6

  7

  11

  12

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  19

  20

  21

  Mediateca Escola Pia Olot 2

 • Resum de la vida del centre: dades de la seva història, entorn sociocultural, nombre

  de grups i d'alumnes, personal que presta els seus serveis, projectes significatius.

  L' "Escola Pia d'Olot" és una comunitat educativa que des de fa 150 anys està

  present a la comarca de la Garrotxa, concretament a la ciutat d'Olot que compta amb uns

  30.000 habitants. Durant tot aquest temps ha treballat per fer realitat el seu projecte

  educatiu. Per això comptem amb una plantilla de 64 mestres i /o professors i nombrós

  personal no docent per atendre els 705 alumnes dels quals 159 presenten NEE (hi ha un

  acord a nivell municipal pel que els diferents centres d'EP i ESO fan un repartiment

  equitatiu dels alumnes amb NEE i d'incorporació tardana per evitar una concentració

  desproporcionada d'aquests alumnes en un sol centre).

  Els nostres alumnes es reparteixen en dues línies per curs des d'Educació infantil

  (p-3) fins a 4t d'ESO i una línia per als cicles formatius:

  o CFGM "Conducció d'Activitats Físico-Esportives en el Medi Natural

  o CFGS: "Animació d'Activitats Físiques i Esportives"

  L'Escola Pia d'Olot, com a part de l'Escola Pia de Catalunya, som una institució al

  servei de la societat, inspirada en l'esperit de l'evangeli, oberta a tothom i arrelada al país.

  Eduquem nens i joves per ajudar-los a créixer com a persones lliures i autònomes que, de

  manera crítica, puguin viure en comunitat i se sentin compromesos en la construcció d'un

  món més just, sostenible i en pau.

  La nostra escola és:

  • OBERTA. Ofereix un servei d'interès públic, que respon al dret que tota persona té a

  l'educació.

  • ACOLLIDORA. Promou una relació propera i familiar entre les persones i un ambient que

  la fa possible.

  Mediateca Escola Pia Olot 3

 • • INNOVADORA. Adopta mètodes didàctics pràctics i motivadors. (en l'actualitat els

  alumnes de primer cicle d'ESO utilitzen portàtil a l'aula)

  • PARTICIPATIVA. Promou la corresponsabilitat i la implicació de les persones en la presa

  de decisions.

  • ARRELADA. Promou el sentit de pertinença, el coneixement i l'estimació de la pròpia

  cultura.

  • TRANSFORMADORA. No es limita a reproduir models socials i culturals, sinó que

  genera el progrés de les persones i de la societat.

  Comptem amb el distintiu de "Escola Verda" des del curs 1999-2000: El programa

  Escoles Verdes sorgeix com un compromís per donar suport a tots els centres educatius

  de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions

  educatives que tinguin la finalitat d'afrontar, des de l'educació, els nous reptes i valors de

  la sostenibilitat.

  També som un centre associat a la UNESCO. El Pla d'Escoles Associades de la

  UNESCO va ser creat el 1953 amb l'objectiu de fomentar la cooperació i la pau

  internacionals a través del món educatiu. Actualment participem en aquest pla més de set

  mil centres d'ensenyament de tot el món i de tots els nivells educatius (infantil, primària,

  secundària, universitària).

  Les escoles associades inclouen en el seu ensenyament els següents quatre grans

  temes:

  Els problemes mundials i el paper de les organitzacions del sistema de les Nacions

  Unides en la seva resolución. La difusió i el respecte dels drets humans i de la pau.

  El coneixement dels altres països i les altres cultures, a partir de la valoració de la

  pròpia.

  L'anàlisi dels problemes ecològics i el respecte al medi ambient.

  Mediateca Escola Pia Olot 4

 • Responsable o responsables i membres de la comunitat educativa que

  participen en la gestió i en les actuacions per a la dinamització i innovació de les

  biblioteques.

  La mediateca de la nostra escola es troba al primer pis del centre i compta amb una

  persona responsable pertanyent al PAS en constant comunicació amb l'equip directiu i el

  claustre de professors per poder realitzar activitats conjuntes i poder mantenir l'espai obert

  el major temps possible. Aquesta persona està formada en l'àmbit educatiu i compta amb

  formació específica en animació a la lectura, dificultats en lectoescriptura i programació.

  La persona responsable o dinamitzadora porta a terme un projecte renovat fa un

  any té com a finalitat integrar la mediateca en tots els àmbits de la vida escolar del centre.

  Per a això es va elaborar un projecte que es centra en 4 punts a seguir Aquests eixos de

  treball són: Arxiu; Comunicació; Animació lectora; Recerca documental.

  Com resulta evident aquests 4 punts s'han de dur a terme amb la col · laboració de tot

  l'equip docent.

  •Funcionament de la biblioteca.

  La biblioteca del nostre centre obre les porta a les 7:45 del matí moment en què els

  alumnes i professors que ho desitgen poden utilitzar aquestes instal · lacions fins al

  moment d'entrar a les aules (8:30 ESO, 9:00 h Primària)

  A la mediateca poden estudiar, treballar, llegir, fer préstecs de material (escrit i / o

  audiovisual) o informar-se o connectar-se a Internet de manera autònoma i independent.

  En cas necessari el responsable ajuda als alumnes que ho sol · liciten i d'aquesta

  manera pot guiar-los per anar agafant autonomia.

  En el moment en què comencen les classes els alumnes poden anar a la

  mediateca amb un professor o de manera autònoma amb el permís corresponent.

  Mediateca Escola Pia Olot 5

 • D'aquesta manera trobem alumnes que venen a realitzar algun préstec, a cercar

  informació, realitzar algun treball o projecte, imprimir, fotocopiar, estudiar etc ... a

  qualsevol hora del dia.

  En els moments de pati i descans la mediateca està oberta i oferint tots els seus

  serveis.

  Al migdia tanca a les 13:00 h i torna a obrir les portes a les 15:00 h fins les 19:00 h.

  Qualsevol persona del centre pot utilitzar aquest espai (docents, PAS, alumnes,

  monitors, pares d'alumnes ...) i tenir n º d'usuari per realitzar préstecs.

  També és un espai que s'utilitza com a aula en les assignatures en què és

  necessari fer algun tipus de treball que requereixi la recerca d'informació com en ciències

  socials d'ESO, o religió en EP Per posar només un parell d'exemples.

  A la mediateca es realitzen exposicions temàtiques relacionades amb la cultura

  popular com el dia del llibre, Carnaval, el dia internacional de la música, efemèrides

  d'alguns autors etc ... que serveixen per divulgar coneixement i al mateix temps animar i

  donar a conèixer llibres que tracten la temàtica específica de manera monogràfica o com

  a part d'una novel · la o conte.

  Una altra característica del seu funcionament és que està oberta a tot tipus de

  propostes i activitats com conferències, exposicions organitzades des de l'exterior de

  l'escola (Haití, creu roja...), l'hora del conte, reunions del club de lectura d'ESO etc ...

  Així mateix la biblioteca com a part del seu funcionament habitual sol dur a terme

  activitats d'animació a la lectura específiques per a cada cicle.

  En cas que falti el responsable hi ha un petit dossier imprès amb tota la informació

  necessària per dur a terme totes les funcions de la mediateca.

  Mediateca Escola Pia Olot 6

 • Descripció de la trajectòria seguida pel centre en el pla d'actuació que s'ha

  desenvolupat:

  - Punt de partida. Justificació del pla d'actuació i