Comercial Grile

Download Comercial Grile

Post on 08-Nov-2015

219 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

grile comercial luminita tuleasca

TRANSCRIPT

<p>MULTIPLE CHOICE</p> <p>MULTIPLE CHOICE</p> <p>1.Cine sunt comercianti conform art. 7 C.com.?a.cei care fac fapte de comert , avand comertul ca profesiune obisnuita </p> <p>b.cei care au savarsit acte juridice de vanzare cumparare pentru imobile</p> <p>c.cei care desfasoara activitati comerciale intamplator</p> <p>ANS:A</p> <p>2.Care dintre urmatoarele fapte sunt prevazute de art. 3 pct. 1 C.com. ca fapte de comert? a.orice cumparaturi de producte sau marfuri, spre a se revinde, fie in natura, fie dupa ce se vor fi lucrat sau pus in lucru, ori numai spre a se inchiria</p> <p>b.cumpararea de producte sau marfuri pentru uzul sau consumul cumparatorului ori a familiei sale </p> <p>c.revanzarea de producte sau marfuri pentru uzul sau consumul cumparatorului ori a familiei sale si vanzarea productelor pe care proprietarul sau cultivatorul le are dupa pamantul sau sau cel cultivat de dansul</p> <p>ANS:A</p> <p>3.Conform art. 8 C. com., cine poate avea calitate de comerciant ?a.statul</p> <p>b.judetul</p> <p>c.societatea comerciala</p> <p>ANS:C</p> <p>4.Care dintre cei enumerati nu sunt comercianti, conform Codului comercial?a.societatile comerciale </p> <p>b.activitatea bibliotecilor de a imprumuta carti gratuit</p> <p>c.cei care savarsesc operatiuni de banca si schimb </p> <p>ANS:B</p> <p>5.Care sunt categoriile de norme care detremina obiectul dreptului comercial ?a.cele ce reglementeaza activitatile comerciale a caror sfera nu este insa rezervata exclusiv comerciantilor </p> <p>b.cele ce definesc raporturile sociale patrimoniale </p> <p>c.cele ce definesc raporturi personale nepatrimoniale</p> <p>ANS:A</p> <p>6.Care dintre prevederi sunt cuprinse in Codul comercial?a.conditiile dobandirii calitatii de comerciant</p> <p>b.dispozitiile legale privind societatile comerciale</p> <p>c.procedura insolventei</p> <p>ANS:A</p> <p>7.In prezent care versiune a Codului comercial, cu o serie de modificari, este in vigoare?a.1990</p> <p>b.1938</p> <p>c.1887</p> <p>ANS:C</p> <p>8.Ce fel de dispozitii cuprinde Codul comercial?a.dispozitii generale privind comertul, principal izvor de drept in aceasta materie</p> <p>b.principiile de baza ale functionarii societatilor comerciale</p> <p>c.dispozitii particulare privind Registrul Comertului.</p> <p>ANS:A</p> <p>9.Care dintre izvoarele de drept ale dreptului comercial sunt normative?a.Codul comercial</p> <p>b.Doctrina si uzantele</p> <p>c.Principiul general de drept conform caruia autonomia de vointa este mult mai restransa in dreptul comecial</p> <p>ANS:A</p> <p>10.In cazul unui raport juridic la care participa si un necomerciant cine se afla sub incidenta legii comerciale?a.raportul juridic</p> <p>b.statutul necomerciantului</p> <p>c.tertii</p> <p>ANS:A</p> <p>11.Care sunt trasaturile specifice prin ce se caracterizeaza activitatea comerciala?a.rapiditate</p> <p>b.insecuritate si incurajarea creditului</p> <p>c.formalism</p> <p>ANS:A</p> <p>12.Numarul de asociati ai unei SRL poate fi cuprins intre ce valori?a.2 si 15</p> <p>b.1 si 50</p> <p>c.2 si 50</p> <p>ANS:B</p> <p>13.Ce aspecte a generat necesitatea creditului in materie comerciala ?a.principiul conform caruia codebitorii nu sunt tinuti solidari</p> <p>b.lipsa mijloacelor de garantare a tranzactiilor comerciale</p> <p>c.nasterea titlurilor de credit si a institutiilor financiare</p> <p>ANS:C</p> <p>14.Ce forma de societate poate fi constituita si prin subscriptie publica?a.SRL</p> <p>b.SNC</p> <p>c.SA</p> <p>ANS:C</p> <p>15.Ce fel de prevederi cuprinde Codul comercial?a.referitoare la definirea actelor si faptelor de comert si statutul comerciantilor</p> <p>b.referitoare la cambie si bilet la ordin</p> <p>c.referitoare la procedura insolventei</p> <p>ANS:A</p> <p>16.Care sunt caracteristicile societatilor comerciale cu asociat unic?a.o societate cu raspundere limitata poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata, alcatuita dintr-o singura persoana</p> <p>b.o persoana poate fi asociat unic in oricate societati cu raspundere limitata</p> <p>c.nu pot emite obligatiuni</p> <p>ANS:C</p> <p>17.Care sunt caracteristicile societatii comerciale in nume colectiv?a.Este o societate de capital</p> <p>b.Se aseamana cu societatea civila dar are personalitate juridica </p> <p>c.Poate emite obligatiuni</p> <p>ANS:B</p> <p>18.In ce forma de societate asociatii raspund cu intregul patrimoniu social?a.SNC</p> <p>b.SRL</p> <p>c.SA</p> <p>ANS:A</p> <p>19.Care sunt raporturile dintre dreptul comercial si dreptul financiar-fiscal?a.actele administrative individuale</p> <p>b.obligatiile fiscale ale comerciantilor</p> <p>c.comiterea in activitatea de comert a unor infractiuni</p> <p>ANS:B</p> <p>20.Care dintre urmatoarele norme juridice reglementeaza institutii de drept comercial?a.norme de drept international public din tratate, conventii si acorduri</p> <p>b.norme de drept legate de solutionarea unor cauze penale sau civile</p> <p>c.norme de drept privind fondul de comert, operatiuni de banca si schimb</p> <p>ANS:C</p> <p>21.Cu care dintre urmatoarele izvoare de drept se confunda obiceiul ?a.doctrina</p> <p>b.cutuma</p> <p>c.jurisprudenta</p> <p>ANS:B</p> <p>22.Prin ce anume se deosebeste dreptul comercial de dreptul civil ?a.reglementeaza numai relatii sociale patrimoniale</p> <p>b.se bazeaza pe egalitatea juridica a partilor</p> <p>c.se bazeaza pe comercialitatea relatiilor sociale reglementate</p> <p>ANS:C</p> <p>23.Care dintre urmatoarele izvoare ale dreptului comercial nu sunt normative?a.Codul civil</p> <p>b.Codul comercial</p> <p>c.Jurisprudenta</p> <p>ANS:C</p> <p>24.Ce institutii se inmatriculeaza la Registrul Comertului?a.Asociatiile si fundatiile</p> <p>b.Avocatii si notarii</p> <p>c.Societatile comerciale</p> <p>ANS:C</p> <p>25.Ce forma de societate comerciala iIbraca societatile bancare si de asigurari ?a.Asociatii sau fundatii</p> <p>b.Societati pe actiuni</p> <p>c.Societati cu raspundere limitata</p> <p>ANS:B</p> <p>26.In ce este impartit capitalul social al societatilor cu raspundere limitata ?a.Parti sociale</p> <p>b.Actiuni</p> <p>c.Obligatiuni</p> <p>ANS:A</p> <p>27.In ce conditii este obligatorie forma autentica a actului constitutiv al unei societati comerciale ?a.Daca se constituie o societate pe actiuni</p> <p>b.Daca se aduce ca aport la capitalul social un teren</p> <p>c.Daca se constituie o societate comerciala cu asociat unic</p> <p>ANS:B</p> <p>28.Care dintre urmatoarele sunt obligatii profesionale ale comerciantilor si deci si ale societatilor comerciale?a.exercitarea comertului in limitele concurentei ilicite si neloiale</p> <p>b.tinerea anumitor registre necomerciale speciale de consemnare a operatiunilor necomerciale</p> <p>c.indeplinirea formalitatilor de publicitate in Registrul Comertului</p> <p>ANS:C</p> <p>29.Care dintre urmatoarele sunt obligatii profesionale ale comerciantilor si deci si ale societatilor comerciale?a.tinerea unei evidente contabile cu privire la activitatea comerciala desfasurata</p> <p>b.tinerea anumitor registre necomerciale speciale de consemnare a operatiunilor necomerciale</p> <p>c.indeplinirea formalitatilor de inregistrare la evidenta populatiei</p> <p>ANS:A</p> <p>30.Care dintre urmatoarele teorii sta la baza naturii juridice a fondului de comert?a.teoria personificarii fondului de comert</p> <p>b.a universalitatii de fapt</p> <p>c.teoria universalitatii de drept</p> <p>ANS:B</p> <p>31.Care dintre urmatoarele teorii sta la baza naturii juridice a fondului de comert?a.teoria patrimoniului de afectatiune</p> <p>b.teoria universalitatii de fapt si a proprietatii incorporale</p> <p>c.teoria universalitatii de drept</p> <p>ANS:B</p> <p>32.Care dintre urmatoarele nu fac parte din fondul de comert?a.actul constituiv al societatii</p> <p>b.firma</p> <p>c.sediul social</p> <p>ANS:A</p> <p>33.Care dintre urmatoarele nu fac parte din fondul de comert?a.actul constituiv al societatii</p> <p>b.clientela</p> <p>c.vadul comercial</p> <p>ANS:A</p> <p>34.Care dintre urmatoarele acte juridice privind fondul de comert sunt valabile?a.actele referitoare la bunurile exceptate la transfer</p> <p>b.gajul asupra bunurilor imobile</p> <p>c.vanzarea-cumpararea fondului de comert</p> <p>ANS:C</p> <p>35.Care dintre urmatoarele acte juridice privind fondul de comert sunt valabile?a.actele referitoare la bunurile exceptate la transfer</p> <p>b.transmiterea fondului de comert ca aport la capitalul social</p> <p>c.vanzarea distincta a firmei din fondul de comert</p> <p>ANS:B</p> <p>36.In ce caz este obligatorie forma autentica a actului constitutiv al unei societati comerciale?a.Se constituie o societate in comandita pe actiuni</p> <p>b.Se aduce ca aport la capitalul social un bun mobil</p> <p>c.Se constituie o societate in nume colectiv sau in comandita simpla</p> <p>ANS:C</p> <p>37.Care dintre urmatoarele acte si operatiuni sunt comerciale, adica fapte de comert?a.activitatea de educatie si invatamant</p> <p>b.activitatile liberale (independente)</p> <p>c.intreprinderile de constructii</p> <p>ANS:C</p> <p>38.Care dintre urmatoarele acte si operatiuni sunt comerciale, adica fapte de comert?a.activitatea de educatie si invatamant</p> <p>b.intreprinderile de furnituri</p> <p>c.adoptia</p> <p>ANS:B</p> <p>39.Care dintre urmatoarele acte si operatiuni sunt comerciale, adica fapte de comert?a.casatoria</p> <p>b.operatiunile de prestari servicii</p> <p>c.constituirea unei ipoteci pentru garantarea unui imprumut pentru uzul personal al comerciantului</p> <p>ANS:B</p> <p>40.Care dintre urmatoarele acte si operatiuni sunt comerciale, adica fapte de comert?a.operatiunile cu bunuri imobile</p> <p>b.operatiunile de mijlocire (samsarie) in afaceri comerciale</p> <p>c.jocurile de intrajutorare</p> <p>ANS:B</p> <p>41.Care dintre urmatoarele sunt caracteristici ale societatii comerciale in dreptul roman?a.constituirea unei noi persoane juridice de drept privat</p> <p>b.constituirea prin manifestarea de vointa a mai multor persoane, fara constituirea unui capital social propriu</p> <p>c.afectarea unor bunuri proprii ale asociatilor, dar fara ca acestea sa faca parte din patrimoniul societatii comerciale astfel constituite</p> <p>ANS:A</p> <p>42.Care dintre urmatoarele sunt caracteristici ale societatii comerciale in dreptul roman?a.afectarea bunurilor asociatilor cu un scop nelucrativ</p> <p>b.constituirea prin manifestarea de vointa a mai multor persoane, fara constituirea unui capital social propriu</p> <p>c.raspunderea fata de terti pentru obligatiile societatii de catre persoanele care o reprezinta legal</p> <p>ANS:C</p> <p>43.Care dintre urmatoarele sunt caracteristici ale societatii comerciale in dreptul roman?a.Societatea sta in justitie in nume propriu</p> <p>b.Societatea nu e titulara de drepturi si obligatii</p> <p>c.Societatea nu participa in nume propriu la raporturile juridice cu tertii</p> <p>ANS:A</p> <p>44.Prin ce se deosebeste societatea comerciala de societatea civila ?a.obiectul sau de activitate</p> <p>b.numarul mai mare de asociati</p> <p>c.punerea in comun a unor bunuri mobile in scopul impartirii foloaselor</p> <p>ANS:A</p> <p>45.Care sunt deosebirile dintre societatea civila si cea comerciala ?a.Nici una dintre cele doua tipuri de societati nu are personalitate juridica</p> <p>b.Scopul constituirii societatii comerciale difera</p> <p>c.Activitatile desfasurate sunt similare</p> <p>ANS:B</p> <p>46.Care sunt deosebirile dintre societatea civila si cea comerciala ?a.formalitatile suplimentare, mai complexe la constituirea societatii comerciale</p> <p>b.scopul constituirii societatii comerciale este similar</p> <p>c.obiectul de activitate la societatea civila este comercial</p> <p>ANS:A</p> <p>47.Care sunt asemanarile dintre societatea civila si cea comerciala ?a.Ambele tipuri de societati au personalitate juridica</p> <p>b.Se pun in comun bunuri pentru a se imparti foloasele</p> <p>c.Formalitatile la constituire</p> <p>ANS:B</p> <p>48.Care este momentul dobandirii personalitatii juridice depline la societatile comerciale?a.la semnarea actului constitutiv</p> <p>b.la varsarea capitalului social</p> <p>c.la inmatricularea in Registrul Comertului</p> <p>ANS:C</p> <p>49.Care este momentul dobandirii personalitatii juridice depline la societatile comerciale?a.la numirea cenzorilor</p> <p>b.la inmatricularea in Registrul Comertului</p> <p>c.la constituirea patrimoniului</p> <p>ANS:B</p> <p>50.Pentru efectuarea unor acte juridice premergatoare si necesare inmatricularii societatii, ce fel de personalitate juridica are aceasta?a.o personalitate juridica restransa, limitata la incheierea actelor juridece necesare dobandirii personalitatii juridice</p> <p>b.o personalitate juridica restransa pentru efectuarea unor operatiuni de comert</p> <p>c.o pesonalitate juridica restransa pentru incheierea unor contracte de munca</p> <p>ANS:A</p> <p>51.Ce conditii trebuie sa indeplineasca firma societatii comerciale ?a.sa fie ilicita si scrisa numai in limba romana</p> <p>b.sa contina si emblema acesteia</p> <p>c.sa fie disponibila si distinctiva.</p> <p>ANS:C</p> <p>52.Care sunt asemanarile dintre societatea comerciala si asociatia in participatiune ?a.ambele au personalitate juridica</p> <p>b.ambele sunt asocieri de persoane in vederea realizarii de activitati comerciale</p> <p>c.ambele se incheie prin parcurgerea unor formalitati speciale de inregistrare la Registrul Comertului</p> <p>ANS:B</p> <p>53.Ce anume se are in vedere in primul rand in cazul societatilor de persoane?a.calitatea asociatilor si relatiile dintre acestia</p> <p>b.capitalul aportat de asociati si prestatiile ce pot constitui aport social</p> <p>c.numarul partilor sociale ce formeaza capitalul social</p> <p>ANS:A</p> <p>54.Care dintre urmatoarele forme ale societatilor comerciale o poate imbraca societatea cu asociat unic?a.societatea pe actiuni</p> <p>b.societatea in nume colectiv</p> <p>c.societatea cu raspundere limitata</p> <p>ANS:C</p> <p>55.Care dintre urmatoarele forme ale societatilor comerciale o poate imbraca societatea cu asociat unic?a.societatea in comandita pe actiuni</p> <p>b.societatea cu raspundere limitata</p> <p>c.societatea in nume colectiv</p> <p>ANS:B</p> <p>56.Societatile comerciale cu asociat unic ce caracteristici au?a.o societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata, alcatuita dintr-o singura persoana</p> <p>b.este necesara si semnarea unui contract de societate pe langa actul constitutiv al unei societati cu raspundere limitata</p> <p>c.o societate cu raspundere limitata este o societate de capital</p> <p>ANS:A</p> <p>57.Diferenta intre asociatii comanditati si cei comanditari in ce anume consta ?a.asociatii comanditari raspund nelimitat</p> <p>b.asociatii comanditati raspund nelimitat</p> <p>c.asociatii comanditati raspund numai in limita capitalului social subscris</p> <p>ANS:B</p> <p>58.Care dintre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii in comandita simpla?a.toti asociatii raspund numai in limita capitalului social subscris</p> <p>b.numarul minim de asociati este de 5</p> <p>c.asociatii comanditati raspund cu intregul lor patrimoniu</p> <p>ANS:C</p> <p>59.Care dintre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii in comandita simpla?a.asociatii comanditari raspund in limita capitalului social subscris</p> <p>b.numarul minim de asociati este de 2</p> <p>c.firma va fi insotita de mentiunea "SRL".</p> <p>ANS:A</p> <p>60.Care dintre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii cu raspundere limitata?a.posibilitatea constituirii sub aceasta forma a unei societati cu asociat unic</p> <p>b.asociatii raspund cu intregul lor patrimoniu</p> <p>c.actionarii sunt obligatoriu in numar de minim 5</p> <p>ANS:A</p> <p>61.Care dintre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii cu raspundere limitata?a.asociatii raspund in limita capitalului social subscris</p> <p>b.asociatii raspund cu intregul lor patrimoniu</p> <p>c.exista asociatii sunt comanditari si comanditati</p> <p>ANS:A</p> <p>62.Care dintre urm...</p>