colonistii din catan

of 17 /17
Un joc de Un joc de societate societate de Klaus Teuber de Klaus Teuber

Upload: claudia-popescu

Post on 12-Dec-2014

110 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentarea jocului de tip boardgame Colonistii din Catan

TRANSCRIPT

Page 1: Colonistii din CATAN

Un joc de Un joc de societate societate

de Klaus Teuberde Klaus Teuber

Page 2: Colonistii din CATAN

Prezentare Prezentare generalagenerala

• produs mondial de top produs mondial de top

• apare in 1995 apare in 1995

• inventator, dl. Klaus Teuberinventator, dl. Klaus Teuber• numai in Germanianumai in Germania - -

vanzari vanzari

>> 33 milioane milioane buc. buc.

• peste peste 10 milioane10 milioane de de

jucatori germani jucatori germani

Page 3: Colonistii din CATAN

• pe plan mondial pe plan mondial >>1010

milioanemilioane buc. vandute buc. vandute

• ““Colonistii din Catan” Colonistii din Catan”

este tradus in este tradus in 18 18 limbilimbi

• >>3030 milioane milioane jucatori in jucatori in

toata lumeatoata lumea

• KOSMOS VerlagKOSMOS Verlag - producatorul - producatorul familiei de jocuri CATANfamiliei de jocuri CATAN

Page 4: Colonistii din CATAN

varianta in limba varianta in limba romana romana

a aparut in a aparut in noiembrie 2006noiembrie 2006

Scurta descriereScurta descriere

un joc de Klaus Teuberpentru 3-4 jucatori

începand de la 10 aniaprox. 75 minute

La început a La început a fost doar fost doar un pont un pont

secret care secret care circula printre circula printre împătimiţi. împătimiţi.

Acum însăAcum însă zeci de zeci de milioane de oameni milioane de oameni din întreaga lume, din întreaga lume, tineri şi vârstnici, se tineri şi vârstnici, se delectează cu acest delectează cu acest joc. joc.

Lansat iniţial Lansat iniţial în în Germania, în Germania, în scurt timp scurt timp a a devenit cunoscut în devenit cunoscut în

întreaga întreaga Europă, Europă, precum şi precum şi în America. în America.

Ajungând chiar până Ajungând chiar până în Japonia şi China, în Japonia şi China, CATAN a devenit CATAN a devenit între timp un între timp un concept.concept.

Page 5: Colonistii din CATAN

Acum si în România, acest joc clasic Acum si în România, acest joc clasic este disponibil în ultima sa varianta este disponibil în ultima sa varianta îmbunatatita, aparuta la îmbunatatita, aparuta la aniversarea a 10 ani de CATAN aniversarea a 10 ani de CATAN încununati de succes. încununati de succes.

Page 6: Colonistii din CATAN

Sistemul genial de joc a ramas, bineînteles, Sistemul genial de joc a ramas, bineînteles, neschimbat :neschimbat :

Marinari neînfricati au debarcat pe tarmul unei Marinari neînfricati au debarcat pe tarmul unei

insule insule – – care va fi numita care va fi numita CatanCatan. Femei si barbati . Femei si barbati apartinând unor apartinând unor popoare diferite întemeiaza primele popoare diferite întemeiaza primele

asezariasezari. Sunt . Sunt descoperite descoperite resurseresurse, se , se

construiesc construiesc drumuridrumuri, iar asezarile , iar asezarile se dezvolta se dezvolta

devenind devenind oraşeoraşe..

Pe insula Catan se practica îndeosebi sPe insula Catan se practica îndeosebi schimbul chimbul în în natura.natura.

Uneori argila se gaseste din abundenta, alteori Uneori argila se gaseste din abundenta, alteori fierul. Si fierul. Si astfel, se da fier pentru lâna, argila astfel, se da fier pentru lâna, argila pentru lemn, în functie pentru lemn, în functie de necesitatile actuale. de necesitatile actuale. Averile Dvs. sporesc, infuenta Dvs. Averile Dvs. sporesc, infuenta Dvs. creste. creste. Izbucneste lupta pentru suprematie pe insula Catan. Izbucneste lupta pentru suprematie pe insula Catan.

Acceptati provocarea: Acceptati provocarea: Deveniti stapânul insulei Deveniti stapânul insulei Catan!Catan!

Page 7: Colonistii din CATAN

7

Calitati Calitati educativeeducative

notiuni

importante

Estimarea probabilitatilor

Negociere

Planificare

Luarea dedecizii

Rezolvarea

competitiva

a problem

elor

Determinarea Valorilor

Evaluarea Riscurilor

Page 8: Colonistii din CATAN

Parteneri Parteneri CATAN GmbhCATAN Gmbh

Cele mai renumite companii de Cele mai renumite companii de publishing pe plan mondial:publishing pe plan mondial:

• Myfair Games (SUA)Myfair Games (SUA)• 999 Games (Olanda)999 Games (Olanda)• Kosmos Verlag (Germania)Kosmos Verlag (Germania)• Cactus Games DesignCactus Games Design• Inspiration GamesInspiration Games

Varianta Varianta americanaamericana

Varianta Varianta electronicaelectronica

In domeniul electronic, In domeniul electronic, Catan GmbH a acordat Catan GmbH a acordat licenta pentru licenta pentru producerea unor producerea unor variante electronice variante electronice concernelor:concernelor:

MicrosoftMicrosoft, Capcom, , Capcom, T-Online, T-Online,

I phoneI phone

Varianta Varianta germanagermana

Page 9: Colonistii din CATAN

Extensii ale jocului Extensii ale jocului Colonistii din CatanColonistii din Catan

in limba romanain limba romana

Navigatorii – extensieNavigatorii – extensie

Colonistii din CatanColonistii din CatanExtensie 5/6 jucatoriExtensie 5/6 jucatori

Colonistii din CatanColonistii din Catan

Page 10: Colonistii din CATAN

Colonistii din Catan – Colonistii din Catan – Jocul Jocul de carti pentru 2 persoane de carti pentru 2 persoane

(trading cards game) si (trading cards game) si extensiileextensiile

Trade & Trade & ChangeChange

Wizards & Wizards & DragonsDragons

Science Science & & ProgrProgressess

Knights & Knights & MerchantsMerchants

Politics & Politics & IntrigueIntrigue

Page 11: Colonistii din CATAN

Actiuni promotionale in Actiuni promotionale in RomaniaRomania

Necesitatea promovarii active pe cai optime a Necesitatea promovarii active pe cai optime a jocului “Colonistii din Catan” ne-a impus o jocului “Colonistii din Catan” ne-a impus o strategie de marketing specifica:strategie de marketing specifica:

1 1 – atingerea segmentului de piata cu varste – atingerea segmentului de piata cu varste intre intre

10 -18ani10 -18ani prin intermediul prin intermediul concursurilor concursurilor scolarescolare ( (www.concursurilesmart.rowww.concursurilesmart.ro). CATAN ). CATAN sponsorizeaza aceasta asociatie prezenta in sponsorizeaza aceasta asociatie prezenta in peste 300 scoli din Romania organizand peste 300 scoli din Romania organizand numeroase concursuri cu premii;numeroase concursuri cu premii;

2 2 – actiuni de – actiuni de prezentare directaprezentare directa a jocului si a jocului si concursuri adresate tinerilor de concursuri adresate tinerilor de peste 18 anipeste 18 ani ( Seri de jocuri de societate organizate de Clubul ( Seri de jocuri de societate organizate de Clubul Mirakolix (www.mirakolix.org) , Campionatul Mirakolix (www.mirakolix.org) , Campionatul National Catan);National Catan);

3 3 – pliante promo si articole in reviste si ziare – pliante promo si articole in reviste si ziare (revista (revista DescoperaDescopera, , Evenimentul Zilei,Evenimentul Zilei, revista revista Level Level ).).

Page 12: Colonistii din CATAN

Evenimentele si concursurile Catan au reprezentat un punct Evenimentele si concursurile Catan au reprezentat un punct de atractie in tabara Smart, de-a lungul vacantelor de vara de atractie in tabara Smart, de-a lungul vacantelor de vara ‘07 (5 tabere) si ’08 (5 tabere). ‘07 (5 tabere) si ’08 (5 tabere). www.concursurilesmart.rowww.concursurilesmart.ro

Actiuni promotionale in Actiuni promotionale in RomaniaRomania

Page 13: Colonistii din CATAN

Campionatul National Catan este un Campionatul National Catan este un fenomen in extindere devenind din ce in ce fenomen in extindere devenind din ce in ce mai puternic pe masura ce trece timpul! mai puternic pe masura ce trece timpul!

Actiuni promotionale in Actiuni promotionale in RomaniaRomania

Page 14: Colonistii din CATAN

Actiuni promotionale in Actiuni promotionale in RomaniaRomania

Anual, din 2006, am organizat Anual, din 2006, am organizat impreuna cu cu Clubul de jocuri impreuna cu cu Clubul de jocuri Mirakolix, runde preliminare in mai Mirakolix, runde preliminare in mai multe orase (Bucuresti, Cluj, multe orase (Bucuresti, Cluj, Timisoara, Sibiu, Iasi, Brasov, Timisoara, Sibiu, Iasi, Brasov, Pitesti, Tg. Mures, Craiova) precum Pitesti, Tg. Mures, Craiova) precum si finala (la Cluj) pentru si finala (la Cluj) pentru Campionatul National Colonistii din Campionatul National Colonistii din Catan! Catan! Suntem sponsori ai acestui Suntem sponsori ai acestui eveniment de 5 ani!eveniment de 5 ani!

Page 15: Colonistii din CATAN

Campionatul Mondial Campionatul Mondial CATAN - EssenCATAN - Essen

si pentru a si pentru a avea parte avea parte

de o distractie de o distractie pe cinste !pe cinste !

Toate acestea Toate acestea in lumea in lumea fantastica fantastica creata de cel creata de cel mai bun joc de mai bun joc de societate societate educativ-educativ-recreativ recreativ

contemporan !contemporan !

Participanti din peste 30 de tari se Participanti din peste 30 de tari se intalnesc anual pentru a face intalnesc anual pentru a face negot, a construi, a intemeia negot, a construi, a intemeia asezari asezari

Page 16: Colonistii din CATAN

Propunere eveniment Propunere eveniment CatanCatan

Putem organiza Putem organiza demonstratii demonstratii interactive interactive in care oricine poate in care oricine poate participa si invata unul din jocurile participa si invata unul din jocurile de societate in 10-15 minute, cu de societate in 10-15 minute, cu ajutorul unui membru al echipei ajutorul unui membru al echipei noastre.noastre.

ConcursuriConcursuri cu durata de 2-3 ore cu durata de 2-3 ore cu premii in jocuri.cu premii in jocuri.

Materiale necesare (in functie de Materiale necesare (in functie de numarul de participanti) pentru 12-numarul de participanti) pentru 12-20 jucatori: 3-5 mese; 12-20 20 jucatori: 3-5 mese; 12-20 scaune; 15-25 metri patrati pe scaune; 15-25 metri patrati pe durata evenimentului intr-un loc durata evenimentului intr-un loc potrivit.potrivit.

Propunerea noastra se adreseaza Propunerea noastra se adreseaza in special copiilor de peste 10 ani in special copiilor de peste 10 ani dar si tinerilor intre 18 -30 ani .dar si tinerilor intre 18 -30 ani .

Page 17: Colonistii din CATAN

In ansamblu, Catan este o familie de produse si

programe originale ce se dezvolta puternic si in mod continuu, avand ca viziune

creearea, cultivarea si largirea unei comunitati nemaintalnite care sa

agreeze un entertainment de calitate !

Contact: Ideal Board Games SRL, Str. Balotesti, Nr. 10, Bascov, judet Arges

fax : 0348 445 942, tel : 0743 099 927; e-mail: [email protected]