colectiv de elaborare - baiamare.ro local/hcl/an 2016/29 februarie/hot76... · e13 priza de...

of 80 /80
CEPRONEF ENERGO INVEST Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 3 COLECTIV DE ELABORARE Arhitectură Arh. Băban Alexandru - Şef proiect ____________________ Arh. Roşca Petre ____________________ Construcții Ing. Avram Alexandru ____________________ Ing. Mureşan Ionel ____________________ Ing. Pop Andrei ____________________ Instalații Ing. Ivaszuk Szabolcs ____________________ Sing. Vascul Zamfir ____________________ Ing. Nuszer-Ţînţa Zoltan ____________________ Inf. Roșian Alin ____________________ Editare D.A.L.I. Ing. Cudrici Laura Ec. Mureşan Melinda ____________________ ___________________

Upload: others

Post on 28-Oct-2019

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 3 

 

COLECTIV DE ELABORARE

 

 

 

 

 

Arhitectură Arh. Băban Alexandru - Şef proiect ____________________

Arh. Roşca Petre ____________________

Construcții Ing. Avram Alexandru ____________________

Ing. Mureşan Ionel ____________________

Ing. Pop Andrei ____________________

Instalații Ing. Ivaszuk Szabolcs ____________________

Sing. Vascul Zamfir ____________________

Ing. Nuszer-Ţînţa Zoltan ____________________

Inf. Roșian Alin ____________________

Editare D.A.L.I. Ing. Cudrici Laura

Ec. Mureşan Melinda

____________________

___________________

Page 2: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 4 

 

CUPRINS

A. Piese scrise Foaia de titlu ……………………………………………………………………………….. … Declaraţie de conformitate ……………………………………………………………………. Colectiv de elaborare ………………………………………….………………………………. Cuprins ………………………………………………………………………………………...

1 2 3 4

Date generale: ……………………………………………………………………………….. 1. denumirea obiectivului de investiţii; ………………………………………………………. 2. amplasamentul; …………………………………………………………………………….. 3. titularul investiţiei; …………………………………………………………………………. 4. beneficiarul investiţiei; …………………………………………………………………….. 5. elaboratorul documentaţiei. …………………………………………………………………

8 8 8 9 9 9

Descrierea investiţiei: ………………………………………………………………………... 1. situaţia existentă a obiectivului de investiţii; ………………………………………………. 2. concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic; ………………………………..

10 10 22

Date tehnice ale investiţiei: ………………………………………………………………….. 1. descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării

lucrărilor de bază; …………………………………………………………………………. 2. descrierea lucrărilor de modernizare efectuate în spaţiile consolidate/reabilitate/reparate;… 3. consumuri de utilităţi: ……………………………………………………………………… a) necesarul de utilităţi rezultate, după caz în situaţia executării unor lucrări de modernizare; b) estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi. ……………………………….

37 37 61 69 70 70

Durata de realizare şi etapele principale: ………………………………………………….. Costurile estimative ale investiţiei: …………………………………………………………. 1. valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general; ………………………………. 2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei. ……………………

70 72 72 73

Indicatori de apreciere a eficienţei economice: ……………………………………………. Sursele de finanţare a investiţiei; …………………………………………………………… Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: …………………….1. număr de locuri de muncă create în faza de execuţie; ……………………………………… 2. număr de locuri de muncă create în faza de operare. ……………………………………….

76 76 76 76 76

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei: ……………………………………. 1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei), din care: construcţii-montaj (C+M); ……… 2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M); ………………………………………………………… 3. durata de realizare; …………………………………………………………………………. 4. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție …………………………………….. 5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz…

77 77 77 77 77 78

Page 3: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 5 

 

Anexe

1. Liste de dotari 2. Indicatori 3. Certificat de urbanism nr. 923/05.08.2015 4. Situație valoare inventar clădiri Colegiul Tehnic Transilvania B. Piese desenate:

A0 Plan incadrare in zona sc. 1 : 5000 Plan situatie pe suport cadastral sc. 1 : 500 A1 Plan de situatie sc. 1 : 500 LICEU A2 Plan parter sc. 1 : 100 A3 Plan etaj 1 sc. 1 : 100 A4 Plan etaj 2 sc. 1 : 100 A5 Plan etaj 3 sc. 1 : 100 A6 Plan acoperis sc. 1 : 100 A7 Sectiuni sc. 1 : 100 A8 Fatade N si S sc. 1 : 100 ATELIERE A9 Plan parter sc. 1 : 100 A10 Plan etaj sc. 1 : 100 A11 Plan acoperis sc. 1 : 100 A12 Fatade S, E, sectiune sc. 1 : 100 A13 Fatade N si S sc. 1 : 100 CANTINA A14 Plan parter sc. 1 : 100 A15 Plan subsol sc. 1 : 100 A16 Plan acoperis sc. 1 : 100 A17 Sectiuni, fatade sc. 1 : 100 CAMINE A18 Planuri propuse sc. 1 : 100 A19 Plan invelitoare sc. 1 : 100 A20 Sectiuni, fatade laterale sc. 1 : 100 A21 Fatada principala sc. 1 : 100 A22 Fatada posterioara sc. 1 : 100 SCOALA VECHE A23 Plan sc. 1 : 100 A24 Plan, fatade, sectiune sc. 1 : 100 I01 Plan de situație instalații sc. 1 : 5000 I02 Plan parter și etaj atelier instalații de alimentare cu apă și canalizare sc. 1 : 100 I03 Plan subsol cămin 1,2,3 instalații de alimentare cu apă și canalizare sc. 1 : 100 I04 Plan parter cămin 1,2,3 instalații de alimentare cu apă și canalizare sc. 1 : 100 I05 Plan etaj I cămin 1,2,3 instalații de alimentare cu apă și canalizare sc. 1 : 100 I06 Plan etaj II cămin 1,2,3 instalații de alimentare cu apă și canalizare sc. 1 : 100

Page 4: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 6 

 

I07 Plan etaj III cămin 1,2,3 instalații de alimentare cu apă și canalizare sc. 1 : 100 I08 Plan subsol cantină instalații de alimentare cu apă și canalizare sc. 1 : 100 I09 Plan parter cantină instalații de alimentare cu apă și canalizare sc. 1 : 100 I10 Plan subsol liceu instalații de alimentare cu apă și canalizare sc. 1 : 100 I11 Plan parter liceu instalații de alimentare cu apă și canalizare sc. 1 : 100 I12 Plan etaj I liceu instalații de alimentare cu apă și canalizare sc. 1 : 100 I13 Plan etaj II liceu instalații de alimentare cu apă și canalizare sc. 1 : 100 I14 Plan etaj III liceu instalații de alimentare cu apă și canalizare sc. 1 : 100 I15 Plan parter cămin 1,2,3 instalații de încălzire sc. 1 : 100 I16 Plan etaj I cămin 1,2,3 instalații de încălzire sc. 1 : 100 I17 Plan etaj II cămin 1,2,3 instalații de încălzire sc. 1 : 100 I18 Plan etaj III cămin 1,2,3 instalații de încălzire sc. 1 : 100 I19 Plan parter cantină instalații de încălzire sc. 1 : 100 I20 Plan parter liceu instalații de încălzire sc. 1 : 100 I21 Plan etaj I liceu instalații de încălzire sc. 1 : 100 I22 Plan etaj II liceu instalații de încălzire sc. 1 : 100 I23 Plan etaj III liceu instalații de încălzire sc. 1 : 100 E00 Plan de situație rețele exterioare 0,4kV sc. 1 : 500 E01 Plan parter și etaj 1 instalații electrice – liceu sc. 1 : 100 E02 Plan etaj 2 și etaj 3 instalații electrice – liceu sc. 1 : 100 E03 Plan subsol instalații electrice – liceu sc. 1 : 100 E04 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - liceu sc. 1 : 100 E05 Plan parter instalații electrice – atelier sc. 1 : 100 E06 Plan etaj instalații electrice – atelier sc. 1 : 100 E07 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - atelier sc. 1 : 100 E08 Plan parter instalații electrice – cantină sc. 1 : 100 E09 Plan subsol instalații electrice – cantină sc. 1 : 100 E10 Instalația de legare la pământ și instalația de paratrăsnet - cantină sc. 1 : 100 E11 Plan parter și etaj curent instalații electrice – cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 E12 Plan subsol instalații electrice – cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație hidranți exteriori sc. 1 : 500 H02 Plan subsol liceu hidranți interiori și schema coloanelor sc. 1 : 100 H03 Plan parter liceu hidranți interiori sc. 1 : 100 H04 Plan etaj 1 liceu hidranți interiori sc. 1 : 100 H05 Plan etaj 2 liceu hidranți interiori sc. 1 : 100 H06 Plan etaj 3 liceu hidranți interiori sc. 1 : 100 H07 Plan atelier parter și etaj instalație de hidranți și schema coloanelor sc. 1 : 100 H08 Plan subsol cantină instalație de hidranți sc. 1 : 100

Page 5: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 7 

 

H09 Plan parter cantină instalație de hidranți și schema coloanelor sc. 1 : 100 H10 Plan subsol cămin (1,2,4) instalație de hidranți sc. 1 : 100 H11 Plan parter cămin (1,2,4) instalație de hidranți sc. 1 : 100 H12 Plan etaj 1 cămin (1,2,4) instalație de hidranți sc. 1 : 100 H13 Plan etaj 2 cămin (1,2,4) instalație de hidranți sc. 1 : 100 H14 Plan etaj 3 cămin (1,2,4) instalație de hidranți sc. 1 : 100 H15 Schema coloanelor cămin (1,2,4) instalație de hidranți sc. 1 : 100 CS01 Plan parter și plan etaj I liceu instalație de semnalizare

și avertizare în caz de incendiu sc. 1 : 100 CS02 Plan etaj II și plan etaj III liceu instalație de semnalizare

și avertizare în caz de incendiu sc. 1 : 100 CS03 Plan parter atelier instalație de semnalizare

și avertizare în caz de incendiu sc. 1 : 100 CS04 Plan etaj atelier instalație de semnalizare

și avertizare în caz de incendiu sc. 1 : 100 CS05 Plan demisol și plan parter cantină instalație de semnalizare

și avertizare în caz de incendiu sc. 1 : 100 CS06 Plan parter și plan etaj I cămin 1 instalație de semnalizare

și avertizare în caz de incendiu sc. 1 : 100 CS07 Plan etaj II și plan etaj III cămin 1 instalație de semnalizare

și avertizare în caz de incendiu sc. 1 : 100 CS08 Plan parter și plan etaj I cămin 2 instalație de semnalizare

și avertizare în caz de incendiu sc. 1 : 100 CS09 Plan etaj II și plan etaj III cămin 2 instalație de semnalizare

și avertizare în caz de incendiu sc. 1 : 100 CS10 Plan parter și plan etaj I cămin 4 instalație de semnalizare

și avertizare în caz de incendiu sc. 1 : 100 CS11 Plan etaj II și plan etaj III cămin 4 instalație de semnalizare

și avertizare în caz de incendiu sc. 1 : 100 CS12 Plan parter și plan etaj I - liceu configurare sistem sc. 1 : 100 CS13 Plan etaj II și plan etaj III - liceu configurare sistem sc. 1 : 100 CS14 Plan parter și plan etaj - atelier configurare sistem sc. 1 : 100 CS15 Plan demisol și plan parter - cantină configurare sistem sc. 1 : 100 CS16 Plan parter, plan etaj I, plan etaj II și plan etaj III –

cămin 1 configurare sistem sc. 1 : 100 CS17 Plan parter, plan etaj I, plan etaj II și plan etaj III –

cămin 2 configurare sistem sc. 1 : 100 CS18 Plan parter, plan etaj I, plan etaj II și plan etaj III –

cămin 4 configurare sistem sc. 1 : 100 CS19 Configurare rețea sistem sc. 1 : 100

Page 6: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 8 

 

DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII

Prezenta documentație a fost elaborată în conformitate cu conținutul-cadrul prevăzut în HG 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii

și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții.

A. Piese scrise

Date generale:

1. denumirea obiectivului de investiţii

REABILITARE COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA

2. amplasamentul

Obiectivul de investiţie pentru care s-a elaborat prezenta documentaţie se află în judeţul Maramureş, municipiul Baia Mare, strada 8 Martie nr. 7, fosta lui denumire fiind Grup Școlar Tehnic.

Colegiul Transilvania este situat în intravilanul orașului, se întinde pe o suprafață totală de teren de 33272 mp (conform CF nr. 104992 Baia Mare) și conține mai multe clădiri, construcția acestora fiind realizată în anii 70.

Amplasamentul imobilului se situează din punct de vedere al planurilor de urbanism (P.U.G. în vigoare) în zona A 5 – Parc de activități.

Clădirile care fac obiectul reabilitării conform prezentei documentații sunt următoarele:

Tabel 1

Nr. Denumire Ac (mp) Acd (mp)

1 Liceu 1845 7380

2 Atelier școlar 2301 3403

3 Cantina 1387 2774

4 Cămin 1 735 2940

5 Cămin 2 735 2940

6 Cămin 4 735 2940

7 Școala veche 264 264

Page 7: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 9 

 

3. titularul investiţiei

MUNICIPIUL BAIA MARE Adresa: str. Gheorghe Şincai nr. 37 Telefon: 0262/211 001, 211 002 Fax: 0262/212 332 4. beneficiarul investiţiei

MUNICIPIUL BAIA MARE Adresa: str. Gheorghe Şincai nr. 37 Telefon: 0262/211 001, 211 002 Fax: 0262/212 332

5. elaboratorul documentaţiei

ARCHITEL SRL Baia Mare Adresa: str. Victoriei, nr. 36 Telefon: 0262-226861 E-mail: [email protected] Obiect de activitate:

Cod CAEN: 7111 Activităţi de arhitectură CEPRONEF ENERGO INVEST SRL Baia Mare Adresa: str. Lăpuşului, nr. 5A, etaj 2, birou 4 Telefon: 0262-213990 Fax: 0262-216219 E-mail: [email protected] Obiect de activitate:

Cod CAEN 7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legată de acestea Cod CAEN: 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management

Certificări: Certificat SMC conform SR EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008), nr. 10054/ 04.11.2014, IQNET şi SRAC; Certificat SMM conform SR EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2005), nr. 4571/ 04.11.2014, IQNET şi SRAC; Certificat OHSAS conform SR OHSAS 18001:2008 (BS OHSAS 18001:2007), nr. 3279/ 04.11.2014, IQNET şi SRAC; Atestat ANRE nr. 11352/04.09.2015 de tip B pentru ”proiectare și executare instalații electrice exterioare/ interioare/ construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV”

Page 8: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 10 

 

Descrierea investiţiei:

1. situaţia existentă a obiectivului de investiţii

Clădirile au funcţionat ca unităţi de învăţământ sau anexe ale acestora în cadrul Liceului Industrial Construcţii de Maşini Baia Mare, devenit Colegiu Tehnic Transilvania. Clădirile sunt așezate in 4 fronturi față de strada 8 Martie. În primul front se află cladirea propriu-zisă a liceului cu regim de înălțime P+3 și corpul de clădire destinat atelierelor, cu P+1 spre strada 8 Martie și parter spre curtea interioară. În al doilea front se află cantina, școala veche și centrala termică, toate trei cu regim de înălțime parter. Urmează frontul al treilea cu sala de sport și două cămine P+3 și în frontul patru două cămine cu regim de înălțime P+3.

În afară de clădirea atelierelor și cea a sălii de sport cu acoperiș tip terasă, celelalte clădiri au acoperișurile tip șarpantă, construită ulterior, singurul obiectiv cu șarpanta din proiectul inițal fiind școala veche.

Ca amenajări exterioare, incinta este ocupată cu platforme, accese si spații verzi. În cadrul platformelor sunt organizate curtea pentru recreație si terenurile de sport. Spațiile verzi sunt grupate o parte la sud spre strada 8 Martie și în frontul al doilea între cantină și școala veche, având o pondere mai mare in zona căminelor și pe latura estică.

Accesul auto în incintă se face dinspre vest din drumul secundar, prin două porți, una la nord de ateliere și una la nord de sala de sport. Accesul pietonal este asigurat din partea sudică prin două alei pietonale, dintre care cea principală a fost amenajată ca să asigure 12 locuri de parcare.

Împrejmuirile incintei sunt realizate din grilaj metalic.

Conform temei de proiectare, se propune reabilitarea a șapte obiective din incintă, astfel :

CLĂDIRE LICEU (Ac=1845mp, Acd=7380mp) ATELIER ȘCOLAR (Ac=2301mp, Acd=3403mp) CANTINĂ (Ac=1387mp, Acd=2774mp) CĂMIN 1 (Ac=735mp, Acd=2940mp) CĂMIN 2 (Ac=735mp, Acd=2940mp) CĂMIN 4 (Ac=735mp, Acd=2940mp) ȘCOALA VECHE (Ac=264mp, Acd=264mp)

CLĂDIRE LICEU (Ac=1845mp, Acd=7380mp)

Clădirea Liceului (Foto 1) este o construcție cu patru nivele – parter și 3 etaje, compusă din trei corpuri distincte A+B+C, executate în etape diferite. Astfel, corpul central B a fost realizat în prima etapă – din informații locale în perioada 1973-1974, finalizarea lui fiind făcută în anul 1976.

Page 9: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 11 

 

Corpurile A – alipit Atelierului Școlar – și corpul C – la limita estică a incintei - au fost finalizate după anul 1982.

Desfășurarea pe orizontală a clădirii liceului este pe o suprafață construită de 1845 mp, respectiv desfășurată de 7380 mp, repartizată inegal pe cele trei corpuri componente.

Dezvoltarea pe verticală este pe câte patru nivele: P+3E, având înălțimea de nivel de câte 3,50 m. La corpul A înălțimea parterului – hol de intrare în școală, este de

4,10 m, iar corpul C este ridicat cu 0,60 m față de corpul B, la fiecare nivel existând un grup de 6 trepte de trecere.

Sub pardoseala parterului fiecărui corp este prevăzut pe zona centrală un canal tehnic pentru rețelele de instalații a cărui secțiune crește spre corpul C.

Acoperişul este tip şarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă de beton.

Starea tehnică actuală din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale se prezintă astfel:

Tabel 2 Destinaţia principală activități școlare Destinaţia încăperilor săli de clasă, săli de așteptare, laboratoare, birouri,

casa scării, coridoare, spații cu altă destinație Anul construcţiei 1976 și 1982 Regimul de înălţime P+3 Înălţimea clădirii 20,10m Număr de încăperi 133 Suprafaţa construită pe nivel 1845 mp Suprafaţa construita desfăşurată 7380 mp Structura de rezistenţă: Infrastructura fundații izolate sub stâlpi și grinzi de fundare

perimetrale– corp A și C fundații continui din beton și fundații izolate sub stâlpi legate cu grinzi de fundare – corp B

Suprastructura cadre beton armat monolit – corp A și C zidărie portantă confinată combinată cu cadre locale din beton armat – corp B

Planşee planşee de beton armat Înălţimea soclului existent variabil 0,60 m – 0,85 m Pereţii exteriori panouri mari de zidărie din BCA Pereţii interiori zidărie din BCA

Foto 1

Page 10: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 12 

 

Tâmplăria de lemn, respectiv metal Asigurarea circulaţiei pe orizontală palier la fiecare nivel şi la nivel intermediar Asigurarea circulaţiei pe verticală rampe de scări Tip acoperiş şarpantă din lemn Tip învelitoare țiglă de beton Categoria de importanţă a construcţiei B - deosebită - școli Zona seismică de calcul „E” – Tc = 0,7 sec; ag = 0,12g Utilităţi existente

- starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, potrivit legii:

CORP A si C: Corpurile A și C sunt similare din punctul de vedere al sistemului structural, cât și a

perioadei de proiectare și realizare. Fundațiile corpurilor sunt directe, de suprafață. Ele sunt realizate ca fundații izolate sub

stâlpii cadrelor și grinzi de fundare perimetrale. Sistemul structural vertical este alcătuit din cadre beton armat – stâlpi și grinzi transversale

și longitudinale dezvoltate pe 4 nivele, pereți și radier din beton armat la canalul tehnic. Sistemul structural orizontal este rezolvat din plăci de beton armat monolit rezemate pe riglele cadrelor. La nivelul planșeului peste sala de festivități au fost utilizate chesoane prefabricate tip EC 1,50 x 12,00 m rezemate pe riglele cadrelor transversale.

Accesul între nivele se face printr-o casă de scară cu rampe și podeste din beton armat. CORP B: Fundațiile acestui corp sunt directe, de suprafață. Ele sunt realizate ca fundații continui din

beton cu centuri armate sub zidurile portante și ca fundații izolate sub stâlpii cadrelor locale, legate cu grinzi de fundare.

Sistem structural vertical: zidărie portantă confinată combinată cu cadre locale din beton armat monolit. Canalul tehnic de sub pardoseala parter este realizat tip cuvă, cu pereți și radier din beton armat. Sistemul structural orizontal este rezolvat tip placă de beton armat monolit rezemată pe zidurile portante ale nivelelor sau pe riglele cadrelor locale.

Accesul între nivele se face prin două case de scară cu rampe și podeste din beton armat.

Foto 2 

Page 11: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 13 

 

Pentru toate corpurile, acoperișul a fost rezolvat inițial tip terasă cu termoizolație din zgură și hidroizolație bituminoasă. Ulterior, după anul 1990 acoperișul a fost schimbat în șarpantă de lemn cu învelitoare din țigle de beton (Foto 2).

- starea actuală a clădirii, din punct de vedere energetic:

Caracteristicile energetice ale clădirii liceu, auditate energetic:

- Consum specific anual de energie pentru încălzire 180,18 kWh/mp an;

- Consum specific anual de energie pentru apă caldă 11,04 kWh/mp an;

- Consum specific anual de energie pentru iluminat 7,43 kWh/mp an;

- Consum specific anual total de energie 198,65 kWh/mp an;

- Clasa energetică: B;

- Nota energetică: 88,97.

Concluzia auditului energetic este că, în starea sa actuală clădirea liceu are o eficiență energetică ce se încadrează global în clasa energetică B, respectiv obținând nota energetică 88,97. Cu toate acestea găsim mai multe caracteristici ale clădirii care nu corespund în prezent normelor minime necesare din punct de vedere al condițiilor de igienă şi confort termic, precum şi a condițiilor minime de economie de energie. De exemplu, acoperișul nu este etanș, tâmplăria este în mare parte degradată, deformată, iar tencuielile exterioare sunt parțial degradate, cu urme de umiditate pe anumite porțiuni.

ATELIER ȘCOLAR (Ac=2301mp, Acd=3403mp)

Clădirea atelierului școlar (Foto 3) este o construcție cu două nivele – parter și etaj parțial,

executată în mai multe etape, începând cu perioada anilor 1970-1972 – zona parter și finalizată după anul 1980 - zona etajată. Structura metalică de acoperire a curții de lumină interioare a fost

făcută pe plan local, după anul 1990. Desfășurarea pe orizontală a atelierului

poate fi înscrisă într-un poligon cu laturile de 48,35 x 54,60 m. Suprafața construită a parterului raportată la axe este de 2301 mp, iar a etajului de 1102 mp. Pe zona centrală a fost prevăzută o curte de lumină în suprafață de 270 mp, în prezent închisă.

Dezvoltarea pe verticală este pe două nivele: parter, cu înălțimea de nivel între 2,60 – 4,80 m și etaj parțial, cu înălțimea de nivel de 4,80 m.

Foto 3

Page 12: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 14 

 

Acoperișul este de tip terasă.

Tabel 3 Destinaţia principală ateliere Destinaţia încăperilor ateliere, birouri, magazii, alte destinații Anul construcţiei 1970-1972 Regimul de înălţime P+1 Înălţimea clădirii 10,05m Număr de încăperi 42 Suprafaţa construită pe nivel 2301 mp – parter, 1102 mp – etaj Suprafaţa construita desfăşurată 3403 mp Structura de rezistenţă: Infrastructura fundații izolate sub stâlpi și grinzi de fundare

perimetrale Suprastructura cadre beton armat monolit Planşee panouri și semipanouri beton armat prefabricat Înălţimea soclului existent variabil 0,30 m – 0,50 m Pereţii exteriori zidărie din BCA Pereţii interiori zidărie din BCA Tâmplăria de lemn, respectiv metal Asigurarea circulaţiei pe orizontală palier la fiecare nivel şi la nivel intermediar Asigurarea circulaţiei pe verticală rampe de scări Tip acoperiş tip terasă Tip învelitoare - Categoria de importanţă a construcţiei B - deosebită - școli Zona seismică de calcul „E” – Tc = 0,7 sec; ag = 0,12g Utilităţi existente

- starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, potrivit legii:

Fundațiile atelierului sunt directe de suprafață. Ele sunt realizate ca fundații izolate sub stâlpii cadrelor și grinzi de fundare perimetrale.

Sistem structural vertical este alcătuit din cadre de beton armat – stâlpi și grinzi transversale și longitudinale. Sistemul structural orizontal este rezolvat din panouri și semipanouri din beton armat prefabricat. Clădirea este compactă, cu asimetrii la nivelul etajului, compensate de înălțimea redusă de două nivele.

Structura metalică improvizată de acoperire a curții interioare pe cadre metalice din profile laminate se va demola.

Accesul între nivele se face prin case de scară cu rampe și podeste din beton armat. Acoperișul a fost rezolvat tip terasă cu termoizolație din zgură și BCA și hiroizolație

bituminoasă.

Page 13: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 15 

 

- starea actuală a clădirii, din punct de vedere energetic: Caracteristicile energetice ale clădirii atelier școlar, auditată energetic:

- Consum specific anual de energie pentru încălzire 316,13 kWh/mp an;

- Consum specific anual de energie pentru apă caldă 11,15 kWh/mp an;

- Consum specific anual de energie pentru iluminat 7,43 kWh/mp an;

- Consum specific anual total de energie 334,71 kWh/mp an;

- Clasa energetică: D;

- Nota energetică: 75,20.

Rezultatul auditului energetic indică faptul că, în starea actuală clădirea atelier școlar are o eficiență energetică ce se încadrează global în clasa energetică D, respectiv obținând nota energetică 75,20. Cu toate acestea găsim mai multe caracteristici ale clădirii care nu corespund în prezent normelor minime necesare din punct de vedere al condițiilor de igienă şi confort termic, precum şi a condițiilor minime de economie de energie. De exemplu, acoperișul nu este etanș, tâmplăria este în mare parte degradată, deformată, iar tencuielile exterioare sunt parțial degradate, cu urme de umiditate pe anumite porțiuni.

CANTINĂ (Ac=1387mp, Acd=2774mp)

Clădirea cantinei (Foto 4) din incinta Colegiului Tehnic este o construcție cu un singur nivel, parter cu subsol parțial. Din informații locale, construcția a fost realizată în două etape

succesive: prima înainte și a doua etapă după anul 1975.

Desfășurarea pe orizontală a cantinei este pe o suprafață construită de 1387 mp, respectiv o suprafață desfășurată de 2774 mp. Dezvoltarea pe verticală este pe un nivel, parter și local pe două nivele, pe zona subsolului parțial. Înălțimea parterului este de 3,60 m pe zona clădirii executate în prima etapă și de 4,20 m pentru cealaltă zonă. Și subsolul este denivelat cu înălțimea liberă cuprinsă între 2,60 și 2,80 m. Acoperișul este de tip terasă.

Tabel 4

Destinaţia principală cantină școlară Destinaţia încăperilor sală de mese, bucătărie, depozite, alte destinații Anul construcţiei 1975 Regimul de înălţime parter Înălţimea clădirii 5,03m Număr de încăperi 28 Suprafaţa construită pe nivel 1387 mp

Foto 4

Page 14: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 16 

 

Suprafaţa construita desfăşurată 2774 mp Structura de rezistenţă: Infrastructura fundații izolate sub stâlpii cadrelor, grinzi de fundare

sub pereții parter și tălpi de fundare armate sub pereții subsolului.

Suprastructura cadre beton armat monolit Planşee panouri și semipanouri beton armat prefabricat Înălţimea soclului existent 1,19m Pereţii exteriori zidărie din BCA Pereţii interiori zidărie din BCA Tâmplăria de lemn, respectiv metal Asigurarea circulaţiei pe orizontală palier la fiecare nivel şi la nivel intermediar Asigurarea circulaţiei pe verticală rampe de scări Tip acoperiş șarpantă din lemn Tip învelitoare tablăCategoria de importanţă a construcţiei B - deosebită - cantină școlară Zona seismică de calcul „E” – Tc = 0,7 sec; ag = 0,12g Utilităţi existente

- starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, potrivit legii:

Fundațiile cantinei sunt directe de suprafață. Ele sunt realizate ca fundații izolate sub stâlpii cadrelor, grinzi de fundare sub pereții parter și tălpi de fundare armate sub pereții subsolului. Sistem structural vertical este alcătuit din cadre de beton armat – stâlpi și grinzi transversale și longitudinale. La subsol, perimetral au fost realizați pereți din beton armat. Sistemul structural orizontal este rezolvat cu plăci de tip panouri și semipanouri din beton armat prefabricat pe riglele cadrelor sau pe pereții subsolului.

Accesul spre subsol se face pe o scară cu rampe și podeste din beton armat. Acoperișul a fost inițial tip terasă cu termoizolație din zgură + BCA și hidroizolație

bituminoasă. Ulterior acesta a fost completat cu șarpantă de lemn pe scaune și învelitoare din tablă.

- starea actuală a clădirii, din punct de vedere energetic: Caracteristicile energetice ale cantinei, auditate energetic:

- Consum specific anual de energie pentru încălzire 251,57 kWh/mp an;

- Consum specific anual de energie pentru apă caldă 16,89 kWh/mp an;

- Consum specific anual de energie pentru iluminat 7,43 kWh/mp an;

- Consum specific anual total de energie 275,89 kWh/mp an;

- Clasa energetică: C;

- Nota energetică: 81,24.

Page 15: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 17 

 

Rezultatul auditului energetic indică faptul că, în starea sa actuală clădirea cantină are o eficiență energetică ce se încadrează global în clasa energetică C, respectiv obținând nota energetică 81,24. Cu toate acestea găsim mai multe caracteristici ale clădirii care nu corespund în prezent normelor minime necesare din punct de vedere al condițiilor de igienă şi confort termic, precum şi a condițiilor minime de economie de energie. De exemplu, acoperișul nu este etanș, bună parte din tâmplăria exterioară este degradată, deformată, tencuielile exterioare sunt parțial degradate, cu urme de umiditate pe anumite porțiuni, iar luminatoarele sunt în bună parte compromise.

CĂMINE (Ac=735mp, Acd=2940mp)

Cele trei cămine, Căminul 1 (Foto 5), Căminul 2 (Foto 6) și Căminul 4 (Foto 7), existente în incinta Colegiului Tehnic Transilvania sunt construcții cu 4 nivele – P+3E, cu subsol tehnic. Din informații locale, căminele au fost realizate în jurul anului 1975.

Desfășurarea pe orizontală a unui cămin este pe o suprafață construită de 735mp, în total

2.205 mp, respectiv o suprafață desfășurată de 2.940 mp, în total 8.820mp. Dezvoltarea pe verticală este pe patru nivele, P+3E, înălțimea unui nivel fiind de 2,70m. Pentru fiecare cămin, acoperișul a fost rezolvat inițial tip terasă cu termoizolație din zgură și hidroizolație bituminoasă. Ulterior, acoperișul a fost schimbat în șarpantă de lemn cu învelitori din țiglă ceramică sau onduline.

         

Foto 5 Foto 6

Foto 7

Page 16: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 18 

 

Tabel 5 Destinaţia principală cămine pentru elevi Destinaţia încăperilor camere, alte destinații Anul construcţiei 1975 Regimul de înălţime P+3E Înălţimea clădirii 12,00m Număr de încăperi 127 Suprafaţa construită pe nivel 735 mp Suprafaţa construita desfăşurată 2940 mp Structura de rezistenţă: Infrastructura tălpi continue din beton armat dispuse sub pereții

subsolului Suprastructura diafragme din beton armat prefabricate Planşee diafragme din beton armat prefabricate Înălţimea soclului existent 0,60m Pereţii exteriori diafragme din beton armat prefabricate Pereţii interiori diafragme din beton armat prefabricate Tâmplăria de lemn, respectiv metal Asigurarea circulaţiei pe orizontală palier la fiecare nivel şi la nivel intermediar Asigurarea circulaţiei pe verticală rampe de scări Tip acoperiş șarpantă din lemn Tip învelitoare țiglă ceramică sau onduline Categoria de importanţă a construcţiei C - normală Zona seismică de calcul „E” – Tc = 0,7 sec; ag = 0,12g Utilităţi existente

- starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, potrivit legii:

Fundațiile sunt realizate sub forma unor tălpi continue din beton armat dispuse sub pereții subsolului.

Sistemul structural vertical este alcătuit din diafragme din beton armat prefabricate – panouri mari, dispuse pe ambele direcții, transversal și longitudinal, combinate cu pereți din beton armat monolit la subsol. Sistemul structural orizontal este format din panouri și semipanouri din beton armat prefabricat.

Accesul între nivele se face prin câte două case de scară situate în traveele de capăt, cu rampe și podeste din beton armat.

Acoperișul a fost proiectat inițial tip terasă, cu o stratificație formată din termoizolație din zgură, BCA și hidroizolație bituminoasă. De-a lungul timpului aceasta a fost înlocuită cu șarpante pe structură din lemn ecarisat cu învelitoare din țiglă ceramică sau onduline.

Page 17: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 19 

 

- starea actuală a clădirii, din punct de vedere energetic: CLĂDIRE CĂMIN 1 și 2

Caracteristicile energetice ale clădirilor de cămin, auditate energetic:

- Consum specific anual de energie pentru încălzire 185,63 kWh/mp an;

- Consum specific anual de energie pentru apă caldă 88,12 kWh/mp an;

- Consum specific anual de energie pentru iluminat 7,43 kWh/mp an;

- Consum specific anual total de energie 281,18 kWh/mp an;

- Clasa energetică: C;

- Nota energetică: 80,73.

Rezultatul auditului energetic indică faptul că, în starea lor actuală clădirile cămin 1 și 2 au o eficiență energetică ce se încadrează global în clasa energetică C, respectiv obținând nota energetică 80,73. Cu toate acestea găsim mai multe caracteristici ale clădirilor care nu corespund în prezent normelor minime necesare din punct de vedere al condițiilor de igienă şi confort termic, precum şi a condițiilor minime de economie de energie. De exemplu, acoperișul nu este etanș, bună parte din tâmplăria exterioară este degradată, deformată și tencuielile exterioare sunt parțial degradate, cu urme de umiditate pe anumite porțiuni.

CLĂDIRE CĂMIN 4

Caracteristicile energetice ale clădirii de cămin 4, auditată energetic:

- Consum specific anual de energie pentru încălzire 147,52 kWh/mp an;

- Consum specific anual de energie pentru apă caldă 70,65 kWh/mp an;

- Consum specific anual de energie pentru iluminat 7,43 kWh/mp an;

- Consum specific anual total de energie 225,60 kWh/mp an;

- Clasa energetică: C;

- Nota energetică: 86,19.

Rezultatul auditului energetic indică faptul că, în starea sa actuală clădirea are o eficiență energetică ce se încadrează global în clasa energetică C, respectiv obținând nota energetică 80,73. Cu toate acestea găsim mai multe caracteristici ale clădirii care nu corespund în prezent normelor minime necesare din punct de vedere al condițiilor de igienă şi confort termic, precum şi a condițiilor minime de economie de energie. De exemplu, acoperișul nu este etanș, bună parte din tâmplăria exterioară este degradată, deformată și tencuielile exterioare sunt parțial degradate, cu urme de umiditate pe anumite porțiuni.

Page 18: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 20 

 

ȘCOALA VECHE (Ac=264mp, Acd=264mp) Clădirea școlii vechi (Foto 8), cunoscută și

sub denumirea de spălătorie, este cea mai veche construcție din incinta Colegiului Tehnic Transilvania, având o vechime de peste 60 de ani. Desfășurarea pe orizontală a clădirii este pe o suprafață construită de cca 270 mp și este dezvoltarea pe verticală pe un singur nivel, parter.

Acoperișul este tip șarpantă de lemn.

Tabel 6 Destinaţia principală școală Destinaţia încăperilor săli de clasă, alte destinații Anul construcţiei 1955 Regimul de înălţime parter Înălţimea clădirii 6,20m Număr de încăperi 16 Suprafaţa construită pe nivel 264 mp Suprafaţa construita desfăşurată 264 mp Structura de rezistenţă: Infrastructura fundații continui din piatră, la o adâncime de 1,10 mSuprastructura zidărie de cărămidă plină cu pereții portanți Planşee grinzi de lemn ecarisat rezemate pe zidurile portante Înălţimea soclului existent 0m Pereţii exteriori zidărie de cărămidă plină Pereţii interiori zidărie de cărămidă plină Tâmplăria de lemn Asigurarea circulaţiei pe orizontală placă de beton armat monolit Asigurarea circulaţiei pe verticală - Tip acoperiş șarpantă din lemn Tip învelitoare țiglă ceramică Categoria de importanţă a construcţiei B - deosebită Zona seismică de calcul „E” – Tc = 0,7 sec; ag = 0,12g Utilităţi inexistente

- starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, potrivit legii:

Fundațiile școlii vechi sunt directe de suprafață. Ele sunt realizate ca fundații continui din piatră, la o adâncime de 1,10 m.

Sistem structural vertical: zidărie de cărămidă plină cu pereții portanți. sistemul structural orizontal: grinzi de lemn ecarisat rezemate pe zidurile portante ale parterului.

Acoperișul este tip șarpantă de lemn cu învelitoare din țiglă ceramică.

Foto 8

Page 19: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 21 

 

- starea actuală a clădirii, din punct de vedere energetic: Caracteristicile energetice ale clădirii de cămin, auditată energetic:

- Consum specific anual de energie pentru încălzire 792,48 kWh/mp an;

- Consum specific anual de energie pentru apă caldă 0 kWh/mp an;

- Consum specific anual de energie pentru iluminat 7,48 kWh/mp an;

- Consum specific anual total de energie 799,96 kWh/mp an;

- Clasa energetică: F;

- Nota energetică: 34,67.

Rezultatul auditului energetic indică faptul că, în starea sa actuală clădirea are o eficiență energetică ce se încadrează global în clasa energetică F, respectiv obținând nota energetică 34,67.

- valoarea de inventar a construcţiilor:

În momentul actual, clădirile din cadrul Colegiului Tehnic Transilvania se află în evidenţele contabile proprii cu următoarele valoari de inventar:

Tabel 7

Clădire Valoare1

Mii lei Mii euro (curs 4,4168 lei/euro)

Liceu 11.800,90 2.671,82Atelier școală 1.388,00 314,25Cantină 3.787,20 857,45Cămin 1 1.767,20 400,10Cămin 2 1.763,30 399,22Cămin 4 1.117,30 252,96Școala veche 258,00 58,41

- actul doveditor al forţei majore:

Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil. Definiţia legală reprodusă mai sus ne arată că forţa majoră este o împrejurare de origine externă, cu caracter excepţional, care este imprevizibilă şi absolut invincibilă şi inevitabilă.

Deși în momentul elaborării documentației nu este un caz de forță majoră, astfel de evenimente anonime, imprevizibile, irezistibile, asimilabile forței majore, legate de starea actuală a clădirilor din cadrul Colegiului Transilvania, care să motiveze respectiv să justifice necesitatea reabilitării acestora, pot fi următoarele:

                                                            1 Sursa: Situație valoare inventar clădiri Colegiul Tehnic Transilvania (anexat) 

Page 20: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 22 

 

- fenomene naturale (cutremur, furtuni extreme, s.a.) care pot produce dărâmarea unor părți a construcției actuale (pereți transversali ai clădirii liceu - corp B ce necesită cămășuire);

- accidente favorizate de starea actuală de insecuritate a construcției (Foto 9 și 10), spre exemplu posibilitatea de a se desprinde tencuială de pe pereții exteriori, în care ar putea fi implicați elevii, profesorii și personalul, dar și persoane care se află în trecere prin zonă;

În plus, acțiunea de reabilitare a Colegiului Tehnic Transilvania contribuie la îmbunătățirea aspectului urbanistic şi creşterea valorii arhitecturale a Municipului Baia Mare.

De asemenea, nu este de neglijat și aspectul financiar, referitor la costurile actuale ale utilităților aferente încălzirii spațiilor, comparativ cu costurile mult mai mici aferente clădirilor reabilitate termic ca rezultat al acestei investiții.

2. concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic

Expertiza construcției a fost efectuată de ing. Țapu A. Mihai Liviu, expert tehnic atestat în domeniile construcții civile, industriale şi agrozoo cu structura din beton, beton armat, zidărie, metal şi lemn, pentru exigențele rezistență şi stabilitate la solicitări statice, dinamice şi seismice (A1; A2), atestat MDRT: H - 09170.

Auditul energetic a fost realizat de către ing. Tulics Nicolae, auditor energetic pentru clădiri grd. I – atestare MDRL nr. 01042, auditor energetic pentru instalații gr. I – atestare MDRL nr. 01310.

Măsuri detaliate de modernizare energetică preconizate și rezultatele analizei tehnice și economice, precum și lucrările de reabilitare ale clădiriilor existente pe amplasament se va realiza cu respectarea următoarelor soluții2:

CLĂDIRE LICEU

Recomandări din expertiza construcțiilor:

                                                            2 Sursa: Expertiză tehnică E.T. 231 – 06.08.2015 Privind starea tehnică a clădirilor din incinta Colegiului Tehnic Transilvania din Baia Mare, str. 8 Martie nr. 7, în vederea reabilitării

Foto 9  Foto 10 

Page 21: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 23 

 

Din analiza prezentată rezultă că sistemul structural al clădirii școlii – corpurile A, B și C, nu prezintă degradări care să pună în pericol modul de preluare a încărcărilor, structura de rezistență păstrându-ți parametrii de rezistență și rigiditate inițiali. Problemele generale care pot afecta pe viitor sistemul structural, identice pentru cele trei corpuri și pentru care se impun măsuri de intervenție în termen scurt sunt prezentate în continuare, urmate de măsuri specifice fiecărui corp:

- se vor îndepărta straturile grele ale terasei vechi nedemolate în prezent – șape egalizare, straturi hidroizolații, zgură. Termoizolația se va înlocui în soluție ușoară.

- elementele verticale de susținere a șarpantei vor fi rezemate și ancorate în structura de rezistență a ultimului planșeu, conform detaliilor elaborate de proiectantul de specialitate. De asemenea vor fi revizuite prinderile cosoroabei de aticul marginal.

- se va reface stratul de acoperire a armăturilor la stâlpii și grinzile afectate, cu materiale care nu corodează armăturile.

- se va îndepărta mortarul din tencuiala macerată a pereților de compartimentare, stratul urmând a fi refăcut cu material corespunzător.

- se recomandă înlocuirea tâmplăriile existente în soluții termopan care să asigure confortul termic necesar funcțiunii clădirilor. De asemenea, exteriorul clădirii se recomandă a fi protejat termic.

- este necesară refacerea completă a finisajelor – pardoseli, zugrăveli - și revizuirea tuturor instalațiilor din clădire. Lucrarea va trebui să cuprindă și reabilitarea canalelor tehnice, stoparea infiltrațiilor de apă și crearea unor accese facile pentru întreținere.

- se vor reface rosturile seismice dintre tronsoane cu îndepărtarea materialelor rigide din rosturi – zidării, mortare – și înlocuirea lor cu materiale compatibile rolului acestora în structură.

- pentru protejarea infrastructurii se va reface trotuarul perimetral cu pante și rigole de colectare a apelor și conducere spre un cămin stradal.

Soluții suplimentare corp A:

- se va repara terasa peste parter din zona accesului în școală, inclusiv zonele de adiacență cu zidăria de închidere a etajului. Concomitent se va verifica și starea zidăriei afectate și se vor lua măsuri de remediere.

- se va repara căminul improvizat pentru instalații din holul de acces axele Ax 7, corelat cu soluțiile de refacere a rețelelor de instalații.

Page 22: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 24 

 

- se va revizui șarpanta peste chesoanele ultimului nivel pentru a îndepărta rezemările popilor pe placa subțire a chesoanelor și a reface termoizolația în soluție ușoară.

Soluții suplimentare corp B:

- pentru pereții transversal care separă sălile de clase pe fiecare nivel cu grosimi relevate de 25 cm cămășuirea este obligatorie în soluția descrisă mai sus cu mortar și plase sudate, indiferent de starea acestora, pentru aducerea grosimii la parametrii normați. Înainte de realizarea cămășuirii acestora se va verifica grosimea pereților în prezența proiectantului de specialitate.

- se vor degaja toate materialele care obturează gurile de ventilare a sălilor de clasă amplasate în podul clădirii.

Soluții suplimentare corp C:

- se va reface accesul în podul corpului, unic pentru toată clădirea școlii, prin mărirea golului de acces și repoziționarea scării înspre interiorul podului (nu spre versantul marginal al învelitorii).

Concluzii expertiza tehnică:

Din analiza stării tehnice a clădirii P+3E „Clădire liceu” din cadrul Colegiului Tehnic Transilvania din Baia Mare, str. 8 Martie nr. 7 în vederea reabilitării rezultă:

Sistemul structural „Clădire liceu”, prin cele trei corpuri componente ale clădirii existente se prezintă într-o stare de conservare bună în ceea ce privește structura de rezistență și satisfăcătoare – local nesatisfăcătoare, pentru unele componente ale anvelopei, de instalații și (lucrări) de finisaj. Prin soluțiile reparatorii, atât structurale cât și nestructurale, propuse în cadrul prezentului raport de expertiză construcția existentă va avea portanța necesară preluării solicitărilor ce vor apare în exploatare și în timp.

Din datele cuprinse în raport rezultă că intervențiile pentru reabilitarea clădirii, cuprinzând atât soluții reparatorii structurale, cât și măsuri de refacere / înlocuire a unor componente nestructurale pot fi cuantificate astfel: sunt obligatorii pentru cele structurale și necesare funcțional pentru cele nestructurale, ambele în cel mai scurt timp posibil. Nu se impune clasificarea lor în opțiuni de intervenție, etapizarea acestora în timp ține de decizia și posibilitățile proprietarului.

Recomandări din auditul energetic:

Planseu peste ultimul nivel

Pentru sporirea rezistenței termice a planșeului peste ultimul nivel se propune aplicarea de termoizolație din vată minerală bazaltică. Termoizolația se va aplica inclusiv pe terasa casei scărilor. Grosimea stratului de termoizolație va fi de 15cm. Se vor aplica 2 straturi de vată (1 strat

Page 23: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 25 

 

de 10cm și un strat de 5cm) montate intrețesut. Stratul de termoizolație va fi protejat de o șapa slab armată de 5cm grosime.

Pereți exteriori

Se propune aplicarea de termoizolație din vată minerală bazaltică de 10cm. Termoizolația se va aplica inclusiv pe pereții casei scărilor. Stratul termoizolant se va aplica la partea exterioară a pereților și se va fixa atât mecanic, cât și prin lipire.

La aplicarea termosistemului se va acorda o atenție deosebită la acoperirea punților termice existente. Pe conturul exterior al tâmplariei se va executa o căptușire termoizolantă în grosime de cca. 2cm. După aplicarea termosistemului, pereții exteriori vor fi protejați cu un strat de tencuială decorativă.

Tâmplărie exterioară

In vederea îmbunătățirii izolației termice se propune înlocuirea tâmplăriei exterioare de lemn și metal cu tâmplărie eficientă energetică cu geam termoizolant dublu, tratat Low-E, cu 2 rânduri de etanșare, toc și cercevea PVC cu 5-6 camere de etanșare. Va fi înlocuită inclusiv tâmplăria exterioară a casei scărilor.

Comparativ, consumul anual specific de energie se prezintă astfel:

Tabel 8

Nr.crt. Varianta Încălzire Apă caldă Iluminat Total

(kWh/mp an) (kWh/mp an) (kWh/mp an) (kWh/mp an) 1 Clădirea existentă 180,18 11,04 7,43 198,65

2 Clădirea propusă 76,46 11,04 7,43 94,93

Concluzii audit energetic:

Situația comparativă din punct de vedere energetic a clădirii reabilitate față de clădirea existentă, precum și economiile de energie pentru care rezultă este arătată în tabelul următor:

CLĂDIRE LICEU

Tabel 9

Consum anual

încălzire (kWh/an)

Consum anual specific încălzire

(kWh/mp an)

Economia anuală de energie pentru

încălzire (kWh/an)

Nota energetică

Situația existentă 1153697,00 180,18 664115,63

88,97

Situația propusă 489581,37 76,46 100

Page 24: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 26 

 

Prin realizarea măsurilor de reabilitare termică, clădirile vor avea caracteristici termotehnice foarte bune, comparabile cu clădirile de referinţă.

După finalizarea lucrărilor de reabilitare termică, este necesară întocmirea unui nou certificat de performanţă energetică, conform soluţiilor concrete adoptate.

CLĂDIRE ATELIER ȘCOLAR

Recomandări din expertiza construcțiilor:

Din analiza prezentată rezultă că imobilul nu prezintă degradări care să pună în pericol modul de preluare a încărcărilor, structura de rezistență păstrându-ți parametrii de rezistență și rigiditate inițiali. Problemele care pot afecta pe viitor sistemul structural și pentru care se impun măsuri de intervenție în termen scurt sunt următoarele:

- se va remedia problema infiltrațiilor de apă în clădire prin refacerea întregii terase de la nivelul etajului, sau prin înlocuirea acesteia cu o soluție tip șarpantă cu pantă redusă.

- modul de refacere a terasei peste parter pentru zona adiacentă curții de lumină se va studia corelat cu destinația acesteia. Soluția propusă este de demolare a structurii metalice existente improvizate și refacerea zonei în soluția inițială, cu materiale adecvate. Varianta execuției unui acoperi șarpantă pe această zonă este complicată de existența canalelor, cu rol de iluminare și ventilare a unor încăperi din parter.

- monolitizările dintre panourile de planșeu puternic degradate de infiltrațiile de apă se vor demola și se vor reface în soluție beton armat monolit. Modul de intervenție pentru panourile afectate de infiltrații, dar greu accesibile în acest moment se va stabili după sondaje la fața locului pe timpul execuției.

- stratul de acoperire a armăturilor, degradat local, se va reface după îndepărtarea straturilor neaderente cu materiale care să nu afecteze barele din oțel beton.

- pereții cu rol de rigidizare care prezintă macerări de material pe suprafețe mari se vor curăța cu jeturi de apă sub presiune și se vor consolida prin cămășuire cu mortar.

- pentru stâlpii scurți rezultați din denivelările planșeelor și aflați în clasa a III-a de vulnerabilitate, după începerea lucrărilor se vor face sondaje suplimentare în prezența expertului pentru identificarea stării reale a acestora și luarea măsurilor ce se impun.

- cadrul longitudinal din axul S alcătuit din stâlpi având secțiunea de 30x40 cm, nu prezintă o încastrare asiguratorie la capătul superior, la ambele nivele – implicit o zveltețe a stâlpilor pe direcția cadrului la limita superioară. În aceste condiții, pentru limitarea deplasărilor se propun a fi

Page 25: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 27 

 

prevăzute în traveele de capăt, la ambele nivele, câte o contravântuire tip X metalică fixată de stâlpii alăturați.

- este necesară înlocuirea tâmplăriilor vechi în soluții moderne care să asigure confortul termic necesar, inclusiv prin aplicarea unei protecții termice la exteriorul clădirii.

Concluzii expertiza tehnică:

Din analiza stării tehnice a clădirii „Atelier școlar” din cadrul Colegiului Tehnic Transilvania din Baia Mare, str. 8 Martie nr. 7 în vederea reabilitării rezultă:

Sistemul structural al clădirii existente, deși grevat de imaginea dezolantă a unei clădiri neîntreținute, afectată de infiltrații de apă prin acoperișul degradat și intervenții funcționale improvizate, se prezintă într-o stare de conservare satisfăcătoare. Prin soluțiile reparatorii, atât structurale cât și nestructurale, propuse în cadrul prezentului raport de expertiză structura de rezistență va avea portanța necesară preluării solicitărilor ce vor apare în exploatare și în timp.

Din datele cuprinse în raport printre intervențiile pentru reabilitarea clădirii se ia decizia de demolare a structurii metalice improvizate din curtea interioară.

Recomandări din auditul energetic:

Planșeu terasă

Pentru sporirea rezistenței termice a planșeului peste ultimul nivel se propune aplicarea de termoizolație din vată minerală bazaltică. Termoizolația se va aplica inclusiv pe terasa casei scărilor. Grosimea stratului de termoizolație va fi de 15cm. Se vor aplica 2 straturi de vată (1 strat de 10cm și un strat de 5cm) montate intrețesut. Stratul de termoizolație va fi protejat de o șapa slab armată de 5cm grosime.

Pereți exteriori

Se propune aplicarea de termoizolație din vată minerală bazaltică de 10cm. Termoizolația se va aplica inclusiv pe pereții casei scărilor. Stratul termoizolant se va aplica la partea exterioară a pereților și se va fixa atât mecanic, cât și prin lipire.

La aplicarea termosistemului se va acorda o atenție deosebită la acoperirea punților termice existente. Pe conturul exterior al tâmplariei se va executa o căptușire termoizolantă în grosime de cca. 2cm.

După aplicarea termosistemului, pereții exteriori vor fi protejați cu un strat de tencuială decorativă.

Tâmplărie exterioară

Page 26: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 28 

 

In vederea îmbunătățirii izolației termice se propune înlocuirea tâmplăriei exterioare de lemn și metal cu tâmplărie eficientă energetică cu geam termoizolant dublu, tratat Low-E, cu 2 rânduri de etanșare, toc și cercevea PVC cu 5-6 camere de etanșare. Va fi înlocuită inclusiv tâmplăria exterioară a casei scărilor.

Comparativ, consumul anual specific de energie se prezintă astfel: Tabel 10

Nr.crt. Varianta Încălzire Apă caldă Iluminat Total

(kWh/mp an) (kWh/mp an) (kWh/mp an) (kWh/mp an) 1 Clădirea existentă 316,13 11,15 7,43 334,71

2 Clădirea propusă 87,68 11,15 7,43 106,26

Concluzii audit energetic:

Tabel 11

Consum anual

încălzire (kWh/an)

Consum anual specific încălzire

(kWh/mp an)

Economia anuală de energie pentru

încălzire (kWh/an)

Nota energetică

Situația existentă 802925,70 316,13 580230,79

75,20

Situația propusă 222694,91 87,68 99,45

Prin realizarea măsurilor de reabilitare termică, clădirile vor avea caracteristici termotehnice foarte bune, comparabile cu clădirile de referinţă.

După finalizarea lucrărilor de reabilitare termică, este necesară întocmirea unui nou certificat de performanţă energetică, conform soluţiilor concrete adoptate.

CLĂDIRE CANTINĂ

Recomandări din expertiza construcțiilor:

Din analiza prezentată rezultă că nici acest imobilul nu prezintă degradări care să pună în pericol modul de preluare a încărcărilor, structura de rezistență păstrându-ți parametrii de rezistență și rigiditate inițiali. Problemele care pot afecta pe viitor sistemul structural și pentru care se impun măsuri de intervenție în termen scurt sunt următoarele:

Page 27: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 29 

 

- fundațiile din zona pereților exteriori crăpați, axelor 1-2 x B-C, se vor subfunda cu depășirea crăpăturilor min 1,00 m în fiecare parte. Soluția va fi vizualizată de expert înainte de finalizare.

- se va face o curățare și igienizare totală a subsolului în vederea identificării în clar a zonelor de pereți și stâlpi afectați de segregări. Acestea se vor repara prin îndepărtarea betonului neaderent și refacerea stratului de acoperire cu mortar, fără var, pentru protejarea armăturilor.

- toate consolele instalațiilor fixate improvizat de stâlpi, grinzi sau de placa planșeului se vor îndepărta. Golurile rezultate se vor remedia, urmând ca prinderile să fie refăcute cu console fixate în beton cu buloane metalice.

- starea actuală a acoperișului impune demolarea lui integrală, îndepărtarea straturilor grele ale terasei vechi și refacerea lui într-o soluție corectă. Dacă propunerea arhitecturală de refacere a terasei inițiale va fi agreată, după decopertarea plăcii planșeului existent, în execuție se vor utiliza numai materiale ușoare – termoizolații din polistiren, vată bazaltică, straturi de pantă din perlit - pentru a nu induce structurii încărcări suplimentare.

- dacă acoperișul se va reface tip terasă, luminatoarele existente se vor demola, urmând a se înlocui în soluție modernă, compatibilă ca și greutate.

- tencuiala pereților exteriori degradată se va reface cu materiale corespunzătoare calitativ.

- este necesară înlocuirea tâmplăriilor vechi în soluții moderne care să asigure confortul termic necesar, inclusiv prin aplicarea unei protecții termice la exteriorul clădirii.

- pentru protejarea infrastructurii se va reface trotuarul perimetral cu pante și rigole de colectare a apelor și conducere spre un cămin de pe platforma alăturată cu o adâncime adecvată. De asemenea se va reface accesul în subsolul clădirii, facilitând astfel și o bună întreținere a acestuia.

Concluzii expertiza tehnică:

Din analiza stării tehnice a clădirii „Cantină” din cadrul Colegiului Tehnic Transilvania din Baia Mare, str. 8 Martie nr. 7 în vederea reabilitării rezultă:

Sistemul structural al clădirii existente se prezintă într-o stare de conservare bună și împreună cu soluțiile reparatorii, atât structurale cât și nestructurale propuse în cadrul prezentului raport de expertiză pentru reabilitarea construcției, va avea portanța necesară preluării solicitărilor ce vor apare în exploatare și în timp.

Din datele cuprinse în raport, intervențiile pentru reabilitarea clădirii, în afara soluțiilor reparatorii structurale, obligatorii în toate cazurile diferă numai funcție de modul de refacere a acoperișului deteriorat, astfel:

Page 28: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 30 

 

A. Repararea acoperișului existent prin decaparea terasei vechi, refacerea șarpantei și înlocuirea învelitorii din tablă.

B. Revenirea la tipul de acoperiș tip terasă, cu refacerea în totalitate a straturilor în soluții noi, ușoare, inclusiv a luminatoarelor neutilizate în prezent.

Din analiza comparativă a celor două opțiuni propuse de reabilitare a clădirii cantinei, soluția optimă din punct de vedere tehnic și economic, propusă a fi dezvoltată în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, corelat cu datele temei de proiectare propuse de beneficiar, este opțiunea B. Avantajele acestei soluții sunt:

- Descărcarea structurii de straturile de lestare a terasei existente, cu rol în buna comportare a construcției în timp.

- Costuri reduse pentru iluminatul interior, odată cu reutilizarea luminii naturale, prin luminatoarele refăcute în soluții moderne.

Recomandări din auditul energetic:

Planșeu terasă

Pentru sporirea rezistenței termice a planșeului peste ultimul nivel se propune aplicarea de termoizolație din vată minerală bazaltică. Termoizolația se va aplica inclusiv pe terasa casei scărilor. Grosimea stratului de termoizolație va fi de 15cm. Se vor aplica 2 straturi de vată (1 strat de 10cm și un strat de 5cm) montate intrețesut. Stratul de termoizolație va fi protejat de o șapa slab armată de 5cm grosime.

Pereți exteriori

Se propune aplicarea de termoizolație din vată minerală bazaltică de 10cm. Termoizolația se va aplica inclusiv pe pereții casei scărilor. Stratul termoizolant se va aplica la partea exterioară a pereților și se va fixa atât mecanic, cât și prin lipire.

La aplicarea termosistemului se va acorda o atenție deosebită la acoperirea punților termice existente. Pe conturul exterior al tâmplariei se va executa o căptușire termoizolantă în grosime de cca. 2cm.

După aplicarea termosistemului, pereții exteriori vor fi protejați cu un strat de tencuială decorativă.

Tâmplărie exterioară

In vederea îmbunătățirii izolației termice se propune înlocuirea tâmplăriei exterioare de lemn și metal cu tâmplărie eficientă energetică cu geam termoizolant dublu, tratat Low-E, cu 2 rânduri de etanșare, toc și cercevea PVC cu 5-6 camere de etanșare. Va fi înlocuită inclusiv tâmplăria exterioară a casei scărilor.

Page 29: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 31 

 

Comparativ, consumul anual specific de energie se prezintă astfel:

Tabel 12

Nr.crt. Varianta Încălzire Apă caldă Iluminat Total

(kWh/mp an) (kWh/mp an) (kWh/mp an) (kWh/mp an) 1 Clădirea existentă 251,57 16,89 7,43 275,89

2 Clădirea propusă 96,98 16,89 7,43 121,30

Concluzii audit energetic:

Tabel 13

Consum anual

încălzire (kWh/an)

Consum anual specific încălzire

(kWh/mp an)

Economia anuală de energie pentru

încălzire (kWh/an)

Nota energetică

Situația existentă 321087,17 251,57 197300,66

81,24

Situația propusă 123786,51 96,98 97,73

Prin realizarea măsurilor de reabilitare termică, clădirile vor avea caracteristici termotehnice foarte bune, comparabile cu clădirile de referinţă.

După finalizarea lucrărilor de reabilitare termică, este necesară întocmirea unui nou certificat de performanţă energetică, conform soluţiilor concrete adoptate.

CĂMINE

Recomandări din expertiza construcțiilor:

CLĂDIRE CĂMIN 1 (4b)

- acest cămin se prezintă într-o stare de conservare satisfăcătoare rezultată dintr-o mai bună întreținere, clădirea fiind locuită de elevii școlii.

- nu există date despre modul în care au fost reparate degradările acestei clădiri, apărute în timp. Acestea sunt vizibile pe conturul pereților mari de fațadă, similare căminului alăturat dezafectat.

- nu s-au putut face identificări complete ale degradărilor în încăperi.

Page 30: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 32 

 

- toate observațiile anterioare referitoare la șarpanta, la starea componentelor anvelopei, a finisajelor și a instalațiilor, la infrastructură sunt similare căminului prezentat mai jos (căminul 2 - 4a).

CLĂDIRE CĂMIN 2 (4a)

Starea de conservare a acestui cămin este nesatisfăcătoare. Problemele structurale care se impun a fi amintite sunt:

- monolitizările panourilor de fațadă prezintă degradări importante prin dislocarea betonului și corodarea armăturilor din îmbinări.

- la panourile din zona grupurilor sanitare de pe fațada posterioară sunt vizibile deplanări ale stratului termoizolant exterior care pot fi cauzate de mediul umed interior, dar și de calitatea slabă a acestora

- majoritatea panourilor exterioare din camere prezintă degradări pe zona buiandrugilor provocate de condensul accentuat al acestor zone.

- panourile de planșeu sunt puternic degradate la trecerea rețelelor de instalații pe zona grupurilor sanitare. De asemenea, golul de acces în actualul pod a fost creat prin tăierea necontrolată a armăturilor de rezistență.

- acoperișul tip șarpantă a fost montat fără demolarea straturilor grele a terasei vechi - șape beton, zgură, BCA. Popii șarpantei sprijină direct pe hidroizolația veche, fără a fi ancorați în planșeul de beton armat inferior.

- toate elementele anvelopei, finisajele și rețelele de instalații sunt degradate. Holul etajului 1 a fost placat cu faianță, care deși asigură o rezistența la uzură ridicată, nu este recomandată din punct de vedere al confortului termic. De asemenea, nici exteriorul clădirii nu este protejat termic.

- elementele structurale ale infrastructurii sunt afectate de traversările rețelelor de instalații și de pierderile de apă prin conductele defecte. Impactul dezolant este accentuat și de starea de neîntreținere a subsolului, greu accesibil.

- din examinarea fundațiilor existente în sondaje geotehnice făcute alăturat clădirii rezultă starea bună a acestora, fără fisuri sau crăpături care să indice tasări diferențiate. Starea de degradare este vizibilă la nivelul soclurilor din beton, accentuată și de lipsa trotuarelor de protecție perimetrale.

Page 31: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 33 

 

CLĂDIRE CĂMIN 4 (4c)

- și acest cămin se prezintă într-o stare de conservare satisfăcătoare rezultată dintr-o mai bună întreținere, clădirea fiind locuită de unii chiriași ai liceului.

- nici la acest cămin nu există date despre modul în care au fost reparate degradările acestei clădiri, apărute în timp. Acestea sunt vizibile pe conturul pereților mari de fațadă, similare căminelor alăturate.

Concluzii expertiza tehnică:

Din analiza stării tehnice a celor trei cămine din cadrul Colegiului Tehnic Transilvania din Baia Mare, str. 8 Martie nr. 7 în vederea reabilitării rezultă:

Starea de conservare a celor trei cămine expertizate se prezintă diferit: necorespunzătoare pentru căminul dezafectat și satisfăcătoare pentru căminul internat utilizat și căminul închiriat. Prin soluțiile de refacere structurală propuse în cadrul prezentului raport, structurile de rezistență existente vor avea portanța necesară preluării solicitărilor ce vor apare în exploatare și în timp.

Din datele cuprinse în raport, intervențiile pentru reabilitarea clădirii sunt obligatorii pentru refacerile structurale și necesare restabilirii exigențelor funcționale pentru cele referitoare la lucrările de anvelopare, refacere instalații și finisaje. Nu se impune clasificarea lor în opțiuni de intervenție, etapizarea acestora în timp ține de decizia și posibilitățile proprietarului.

Recomandări din auditul energetic:

CLĂDIRE CAMIN 1 ȘI 2

Planșeu terasă

Pentru sporirea rezistenței termice a planșeului peste ultimul nivel se propune aplicarea de termoizolație din vată minerală bazaltică. Termoizolația se va aplica inclusiv pe terasa casei scărilor. Grosimea stratului de termoizolație va fi de 15cm. Se vor aplica 2 straturi de vată (1 strat de 10cm și un strat de 5cm) montate intrețesut. Stratul de termoizolație va fi protejat de o șapa slab armată de 5cm grosime.

Pereți exteriori

Se propune aplicarea de termoizolație din vată minerală bazaltică de 10cm. Termoizolația se va aplica inclusiv pe pereții casei scărilor. Stratul termoizolant se va aplica la partea exterioară a pereților și se va fixa atât mecanic, cât și prin lipire.

La aplicarea termosistemului se va acorda o atenție deosebită la acoperirea punților termice existente. Pe conturul exterior al tâmplariei se va executa o căptușire termoizolantă în grosime de cca. 2cm.

Page 32: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 34 

 

După aplicarea termosistemului, pereții exteriori vor fi protejați cu un strat de tencuială decorativă.

Tâmplărie exterioară

In vederea îmbunătățirii izolației termice se propune înlocuirea tâmplăriei exterioare de lemn și metal cu tâmplărie eficientă energetică cu geam termoizolant dublu, tratat Low-E, cu 2 rânduri de etanșare, toc și cercevea PVC cu 5-6 camere de etanșare. Va fi înlocuită inclusiv tâmplăria exterioară a casei scărilor.

Comparativ, consumul anual specific de energie se prezintă astfel: Tabel 14

Nr.crt. Varianta Încălzire Apă caldă Iluminat Total

(kWh/mp an) (kWh/mp an) (kWh/mp an) (kWh/mp an) 1 Clădirea existentă 187,16 88,12 7,43 282,71

2 Clădirea propusă 89,08 88,12 7,43 184,63

CLĂDIRE CAMIN 4

Planșeu terasă

Pentru sporirea rezistenței termice a planșeului peste ultimul nivel se propune aplicarea de termoizolație din vată minerală bazaltică. Termoizolația se va aplica inclusiv pe terasa casei scărilor. Grosimea stratului de termoizolație va fi de 15cm. Se vor aplica 2 straturi de vată (1 strat de 10cm și un strat de 5cm) montate intrețesut. Stratul de termoizolație va fi protejat de o șapa slab armată de 5cm grosime.

Pereți exteriori

Se propune aplicarea de termoizolație din vată minerală bazaltică de 10cm. Termoizolația se va aplica inclusiv pe pereții casei scărilor. Stratul termoizolant se va aplica la partea exterioară a pereților și se va fixa atât mecanic, cât și prin lipire.

La aplicarea termosistemului se va acorda o atenție deosebită la acoperirea punților termice existente. Pe conturul exterior al tâmplariei se va executa o căptușire termoizolantă în grosime de cca. 2cm.

După aplicarea termosistemului, pereții exteriori vor fi protejați cu un strat de tencuială decorativă.

Tâmplărie exterioară

In vederea îmbunătățirii izolației termice se propune înlocuirea tâmplăriei exterioare de lemn și metal cu tâmplărie eficientă energetică cu geam termoizolant dublu, tratat Low-E, cu 2 rânduri de etanșare, toc și cercevea PVC cu 5-6 camere de etanșare. Va fi înlocuită inclusiv tâmplăria exterioară a casei scărilor.

Page 33: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 35 

 

Comparativ, consumul anual specific de energie se prezintă astfel:

Tabel 15

Nr.crt. Varianta Încălzire Apă caldă Iluminat Total

(kWh/mp an) (kWh/mp an) (kWh/mp an) (kWh/mp an) 1 Clădirea existentă 147,52 70,65 7,43 225,60

2 Clădirea propusă 85,72 70,65 7,43 163,80

Concluzii audit energetic:

CĂMIN 1 ȘI 2

Tabel 16

Consum anual

încălzire (kWh/an)

Consum anual specific încălzire

(kWh/mp an)

Economia anuală de energie pentru

încălzire (kWh/an)

Nota energetică

Situația existentă 459313,51 187,16 240695,82

80,59

Situația propusă 218617,69 89,08 90,84

CĂMIN 3

Tabel 17

Consum anual

încălzire (kWh/an)

Consum anual specific încălzire

(kWh/mp an)

Economia anuală de energie pentru

încălzire (kWh/an)

Nota energetică

Situația existentă 366709,90 147,52 153639,98

86,19

Situația propusă 213069,92 85,72 93,05

Prin realizarea măsurilor de reabilitare termică, clădirile vor avea caracteristici termotehnice foarte bune, comparabile cu clădirile de referinţă.

După finalizarea lucrărilor de reabilitare termică, este necesară întocmirea unui nou certificat de performanţă energetică, conform soluţiilor concrete adoptate.

Page 34: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 36 

 

ȘCOALA VECHE

Recomandări din expertiza construcțiilor:

Din datele prezentate rezultă că au fost identificate degradări structurale importante, care pun în pericol rezistența și stabilitatea clădirii existente. Pentru remedierea acestor probleme sunt necesar a fi luate măsuri urgente de refacere structurală, astfel:

- Înlocuirea fundațiilor din piatră uscată existente prin subfundare în soluție beton armat.

- consolidarea prin cămășuire a zidurilor existente degradate sau demolarea parțială a acestora și refacerea lor în soluții noi.

- executarea unei centuri perimetrale din beton armat la nivelul superior al, pereților parter.

- refacerea planșeului și a șarpantei de lemn în soluții noi, cu utilizarea locală a materialelor care pot fi recuperate.

Din analiza lucrărilor prezentate rezultă că refacerea structurală a construcției ar avea un impact economic semnificativ, care nu se justifică decât în cazul protejării unei clădiri cu valoare istorică sau arhitecturală.

Concluzii expertiza tehnică:

Din analiza stării tehnice a clădirii „Școala veche” din cadrul Colegiului Tehnic Transilvania din Baia Mare, str. 8 Martie nr. 7 în vederea fundamentării deciziei de reabilitare sau demolare rezultă:

- Clădirea existentă pe amplasament se prezintă într-o stare de degradare avansată, care pune în pericol rezistența și stabilitatea construcției, în exploatare și în timp.

- Având în vedere costurile ridicate necesare reabilitării clădirii, soluția care se impune este de demolare a construcției existente.

Lucrările de intervenţie asupra clădirilor expertizate se vor executa numai pe baza proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie realizate în fazele următoare de proiectare. Conform ,,Regulamentului pentru urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor ”, aprobat prin HG 766/1997, cap. IV art. 20, lucrările de intervenţie asupra clădirilor existente se pot face numai pe baza unui proiect tehnic elaborat şi verificat conform prevederilor legale şi vizat de expertul tehnic pentru certificarea respectării soluţiilor de intervenţie propuse.

În realizarea lucrărilor ce se impun, atât în faza de proiectare cât şi de execuţie se va urmări încadrarea în exigenţele sistemului calităţii în construcţii introdus prin legea 10/95 ,,Lege privind

Page 35: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 37 

 

calitatea în construcţii”. Aceasta este posibil printr-o bună colaborare între proiectanţi, executanţi, beneficiari şi elaboratorul prezentului raport de expertiză.

Prezenta expertiză au fost elaborată în conformitate cu legislaţia în vigoare la data redactării ei şi va fi consultată de proiectantul şi executantul lucrării. La terminarea lucrărilor raportul de expertiză se va ataşa cărţii construcţiei în conformitate cu ,,Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii” aprobat prin HG 273/94.

Recomandări din auditul energetic:

ȘCOALA VECHE Tabel 18

Nr.crt. Varianta Încălzire Apă caldă Iluminat Total

(kWh/mp an) (kWh/mp an) (kWh/mp an) (kWh/mp an) 1 Clădirea existentă 792,48 - 7,48 799,96

În urma expertizei tehnice, având în vedere costurile ridicate necesare reabilitării clădirii, soluția care se impune este de demolare a construcției existente.

Date tehnice ale investiţiei

1. descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază

Lucrările propuse pentru cele șapte obiectivele din cadrul Colegiului Tehnic Transilvania au ca scop reabilitarea acestora, ținând cont de proiectul inițial, concluziile expertizei tehnice, propunerile auditului energetic, corelat cu integrarea obiectivului în arhitectura actuală a zonei.

CLĂDIRE LICEU

Din punct de vedere arhitectural se vor realiza următoarele lucrări: - recompartimentarea pe sexe a grupurilor sanitare

- reabilitarea structurii de rezistentă: pentru pereții transversali din corpul B care separă sălile de clase pe fiecare nivel cu grosimi relevate de 25 cm cămășuirea este obligatorie, cu mortar și plase sudate, indiferent de starea acestora, pentru aducerea grosimii la parametrii normați

- adaptarea/extinderea instalatiilor interioare conform situatiei propuse

- refacerea instalatiei de încălzire

Page 36: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 38 

 

- indepartarea mortarul din tencuiala macerată a pereților de compartimentare, refacerea finisajelor interioare si exterioare inclusiv pardoseli

- izolarea termică a clădirii prin refacerea anvelopei

- înlocuirea învelitorii cu învelitoare din tiglă ceramica si înlocuire jgheaburi si burlane, precum si repararea locala a sarpantei

- indepartarea straturilor grele ale terasei vechi nedemolate în prezent – șape egalizare, straturi hidroizolații, zgură. Termoizolația se va înlocui în soluție ușoară.

- înlocuirea tâmplăriei interioare si exterioare în soluții termopan care să asigure confortul termic necesar funcțiunii clădirilor

- realizarea de rampe pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor

- subsol se vor curăța de mizerie și rețelele de instalații dezafectate și se va igieniza pentru a se permite montarea și întreținerea instalațiilor necesare clădirii.

Destinația şi suprafața tuturor încăperilor, pe nivele, este următoarea:

Spații parter

Tabel 19

Nr.crt Denumire spatiu Suprafata /mp.

1 Sala tratamente, consultatii 16,07

2 Grup sanitar 4,17

3 Birou medic 14,86

4 Sala asteptare 9,0

5 Birou administrativ 15,78

6 Centru de informare 131,83

7 Cabina portar 6,4

8 Spatiu acces portar 4,12

9 Coridor 239,75

10 Centrala termica 25,57

11 Clasa 54,15

12 Clasa 54,15

14 Clasa 54,15

Page 37: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 39 

 

Nr.crt Denumire spatiu Suprafata /mp.

15 Clasa 54,15

16 Clasa 54,15

17 Clasa 40,93

18 Laborator ind.alimentara 74,18

19 Cabinet laborator 16,03

20 Cabinet psihologic 17,04

21 Contabilitate 35,44

22 Hol 82,51

23 Arhiva 40,93

24 Caserie 8,72

25 Cabinet geografie 91,8

26 Grup sanitar baieti 13,95

27 Grup sanitar persoane cu handicap 4,05

28 Biblioteca 83,55

29 Biblioteca 24,05

30 Centrala termica 2 14,98

31 Birou 14,97

32 Magazie 13,22

33 Anexa gospodareasca 19,35

34 Amfiteatru 99,09

35 Hol acces intrare 84,6

36 Casa scarilor 27,06

37 Circulatie 21,33

38 Hol 68,02

39 Biblioteca 62,26

Total suprafata utila parter 1696,36

Page 38: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 40 

 

Spații etaj 1 Tabel 20

Nr.crt Denumire spatiu Suprafata /mp.

1 Casa scarii 26,13

2 Clasa 50,98

3 Liga elevi 15,82

4 Hol 34,23

5 Laborator biologie 83,34

6 Anexa laborator 18,36

7 Grup sanitar baieti 20,65

8 Grup sanitar fete 21,04

9 Clasa 54,15

10 Clasa 54,15

11 Clasa 54,15

12 Clasa 54,15

13 Clasa 54,15

14 Coridor 199,75

15 Laborator electro automatizare 74,18

16 Cabinet laborator 17,01

17 Birou 17,04

18 Circulatie 21,33

19 Secretariat 54

20 Sala profesori 91,8

21 W.c .femei 9,05

22 W.c. barbati 8,9

23 Hol 82,51

24 Director 40,93

25 Birou secretariat 19,62

26 Director adjunct 19,62

27 Director adjunct 19,62

Page 39: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 41 

 

Nr.crt Denumire spatiu Suprafata /mp.

28 Laborator informatica 83,55

29 Casa scarii 27,06

30 Cabinet profesori 24,05

31 Clasă 62,24

32 Grup sanitar 19,35

33 Magazie 13,22

34 Cabinet profesori 14,97

35 Laborator chimie 99,09

36 Hol 68,02

Total suprafata utila etaj 1 1628,21

Spații etaj 2

Tabel 21

Nr.crt Denumire spatiu Suprafata /mp.

1 Casa scarii 26,13

2 Birou 15,79

3 Clasă 51,18

4 Clasa desen tehnic 83,34

5 Cabinet profesor 18,36

6 Grup sanitar barbati 20,65

7 Grup sanitar femei 21,04

8 Clasă 54,15

9 Clasă 54,15

10 Clasă 54,15

11 Clasă 54,15

12 Clasă 54,15

13 Laborator alimentatie publica 74,18

14 Catedra de serviciu 17,01

15 Casa scarii 16,9

16 Coridor 229,2

Page 40: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 42 

 

Nr.crt Denumire spatiu Suprafata /mp.

17 Cabinet profesor 17,04

18 Laborator informatica 54

19 Laborator A.E.L. 99,18

20 Laborator A.E.L. 83,52

21 Birou 19,62

22 Clasă 83,55

23 Administratie retea 15,25

24 Hol 146,42

25 Casa scarii 27,06

26 Cabinet matematica 24,05

27 Clasă 62,24

28 Grup sanitar 19,35

29 Spalatorie 13,22

30 Preparare 14,97

31 Laborator fizica 99,09

Total suprafata utila etaj 2 1623,09

Spații etaj 3

Tabel 22

Nr.crt Denumire spatiu Suprafata /mp.

1 Casa scarii 26,13

2 Sala polivalenta 192,7

3 Birou 18,36

4 Grup sanitar baieti 20,65

5 Grup sanitar fete 21,04

6 coridor 229,2

7 Clasă 54,15

8 Clasă 54,15

9 Clasă 54,15

10 Clasă 54,15

Page 41: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 43 

 

Nr.crt Denumire spatiu Suprafata /mp.

11 Clasă 54,15

12 Cabinet L.A. 74,18

13 Birou 17,01

14 Cabinet limbi moderne 19,62

15 Cabinet desen 99,18

16 Birou 15,25

17 Clasă 83,55

18 Hol 146,42

19 Casa scarii 27,06

20 Cabinet limbi moderne 24,05

21 Clasă 62,24

22 Anexa gospodareasca 19,35

23 Magazie 13,22

24 Birou 14,97

25 Laborator informatica 99,09

26 Cabinet limbi moderne 54

27 Clasă 83,52

Total suprafata utila etaj 3 1631,54

TOTAL SUPRAFATA UTILA LICEU 6579,20 MP

Structura clădirii: cadre din beton armat cu închiderile exterioare realizate din zidărie de cărămidă cu goluri, de 30 cm. grosime, termoizolată la exterior cu vată bazaltică de 10 cm. grosime, compartimentări interioare din zidărie de cărămidă de 25 şi 12,5 cm, planşee din beton armat.

Acoperişul este tip şarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică.

Tâmplăria interioară şi exterioară – din p.v.c. cu geam termopan clar.

Finisajele la pereţi şi tavane sunt cu tencuieli interioare drișcuite şi gletuite cu glet de var, zugrăveli lavabile la pereţi, placaje din faianţă la grupurile sanitare.

Page 42: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 44 

 

Pardoselile sunt din mozaic la holuri, parchet in sălile de clasă și birouri, respectiv din gresie in grupurile sanitare și laboratoare.

Conform expertizei, măsurile de intervenție vor fi următoarele:

- pentru protejarea infrastructurii se va reface trotuarul perimetral cu pante și rigole de colectare a apelor;

- canalele de instalații de la subsol sunt total neîntreținute, pline de noroi și apă. Din această cauză se vor reabilita canalele tehnice de la subsol, se vor stopa infiltrațiile de apă și se vor crea cai de acces facile pentru întreținere;

- local stratul de acoperire cu beton al armaturilor din stâlpi și grinzi este degradat. Astfel se va reface stratul de acoperire a armăturilor la stâlpii și grinzile afectate, cu materiale care nu corodează armăturile.

- pereții structurali prezintă suprafețe mari de tencuială macerată. Există aceeași problemă și la pereții grupurilor sanitare, provocată de degradările instalațiilor. Se va îndepărta mortarul din tencuiala, stratul urmând a fi refăcut cu material corespunzător.

- se vor reface rosturile seismice dintre tronsoane cu îndepărtarea materialelor rigide din rosturi – zidării, mortare – și înlocuirea lor cu materiale compatibile;

- vor fi revizuite prinderile cosoroabei de aticul marginal, rezemarea elementele verticale ale șarpantei se va face corect pe planșeul de beton armat;

- se va pastra soluția de acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat. Se va înlocui învelitoarea existentă din țiglă de beton cu țiglă ceramică. Conform expertizei se vor îndepărta straturile grele ale terasei existente și se vor înlocui cu materiale ușoare – termoizolație vată bazaltică 15cm protejată cu o șapă slab armată de 5cm;

Soluții suplimentare corp B:

- pereții structurali care prezintă macerări de material pe suprafețe mari se vor curăța cu jeturi de apă sub presiune și se vor consolida prin cămășuire;

- pentru pereții transversali care separă sălile de clase pe fiecare nivel cu grosimi relevate de 25 cm cămășuirea este obligatorie, indiferent de starea acestora, pentru aducerea grosimii la parametrii normați. Înainte de realizarea cămășuirii acestora se va verifica grosimea pereților în prezența proiectantului de specialitate;

Soluții suplimentare corp C:

Page 43: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 45 

 

- se va reface accesul în podul corpului, unic pentru toată clădirea școlii, prin mărirea golului de acces și repoziționarea scării înspre interiorul podului

ATELIER ȘCOLAR Din punct de vedere arhitectural se propun următoarele lucrări:

- recompartimentarea pe sexe a grupurilor sociale de la parter si etaj

- amenajarea unor ateliere noi: ateliere de tamplarie, debitare, mecanica auto, prelucrare la rece, automatizari, lacatuserie, mecatronica, electrice, estetica corpului

- reabilitarea structurii de rezistentă : stratul de acoperire a armăturilor, degradat local, se va reface după îndepărtarea straturilor neaderente cu materiale care să nu afecteze barele din oțel beton

- adaptarea/extinderea instalatiilor interioare conform situatiei propuse

- refacerea instalatiei de încălzire

- indepartarea mortarul din tencuiala macerată a pereților de compartimentare, refacerea finisajelor interioare si exterioare inclusiv pardoseli

- izolarea termică a clădirii prin refacerea anvelopei

- indepartarea straturilor grele ale terasei vechi nedemolate în prezent – șape egalizare, straturi hidroizolații, zgură si refacerea acesteia in solutie usoara în soluție ușoară – vata bazaltica de panta si beton usor.

- înlocuirea tâmplăriei interioare si exterioare în soluții termopan care să asigure confortul termic necesar funcțiunii clădirilor

Destinația şi suprafața tuturor încăperilor, pe nivele, este următoarea:

Spații parter

Tabel 23

Nr.crt Denumire spatiu Suprafata /mp.

1 Atelier debitare 75,2

2 Coridor 24,4

3 Atelier tamplarie 49,2

4 Atelier tamplarie 49,2

5 Birou 13,8

6 Magazie scule 32,2

7 Birou 10,7

Page 44: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 46 

 

Nr.crt Denumire spatiu Suprafata /mp.

8 Birou maistru 12,5

9 Coridor 37,5

10 Atelier mecanica auto 75,7

11 Vestiar baieti 42,2

12 Vestiar femei 16,2

13 Sas 6,5

14 Coridor 76,8

15 Atelier T.V.A 75,7

16 Cabinet securitatea sanatatii 60,2

17 Magazie 8,8

18 Grup sanitar barbati 26,8

19 Coridor 23,4

20 Casa scarii 30,8

21 Atelier estetica corpului 215,6

22 Birou 14,4

23 Atelier prelucrarea la rece 662.4

24 Birou 17,8

25 Coridor 69,7

26 Casa scarii 22,9

27 Grup sanitar femei 12,8

28 Gr. San. Prof. Barbati 6,4

29 Gr. San. Prof. Femei 8,3

T o t a l suprafata utila parter 1781

Spații etaj

Tabel 24

Nr.crt Denumire spatiu Suprafata /mp.

1 Atelier automatizari 49,7

2 Coridor 40,1

3 Grup sanitar femei 15,8

Page 45: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 47 

 

Nr.crt Denumire spatiu Suprafata /mp.

4 Grup sanitar barbati 15,8

5 Atelier lacatuserie 129,5

6 Atelier lacatuserie 129,4

7 Birou 12

8 Birou 12

9 Atelier mecatronica 129,3

10 Coridor 103,3

11 Birou 7,2

12 Coridor 32,6

13 Spatiu administrativ 23,1

14 Atelier electric 49,6

15 Birou 15,4

Total suprafata utila etaj 764,8

TOTAL SUPRAFAȚĂ UTILĂ ATELIER : 2545,8 MP

Structura clădirii : cadre din beton armat cu închiderile exterioare realizate din zidărie de cărămidă cu goluri, de 30 cm. grosime, termoizolată la exterior cu vată bazaltică de 10 cm. grosime, compartimentări interioare din zidărie de cărămidă de 25 şi 12,5 cm, planşee din beton armat.

Acoperişul este tip terasă termoizolată cu vată minerală și hidroizolată cu membrane PVC.

Tâmplăria interioară şi exterioară – din p.v.c. cu geam termopan clar.

Finisajele la pereţi şi tavane sunt cu tencuieli interioare drișcuite şi gletuite cu glet de var, zugrăveli lavabile la pereţi, placaje din faianţă la grupurile sanitare.

Pardoselile sunt din vopsea epoxidică in ateliere, respectiv din gresie în grupurile sanitare holuri și birouri.

Măsurile de intervenție ce se vor face vor respecta și măsurile impuse în expetiză. Acestea vor fi următoarele:

- stratul de acoperire a armăturilor, degradat local, se va reface după îndepărtarea straturilor neaderente cu materiale care să nu afecteze barele din oțel beton;

Page 46: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 48 

 

- din cauza infiltrațiilor, zonele de monolitizare dintre panourile de planseu sunt puternic degradate, de această cauză acestea se vor reface în soluție beton armat monolit;

- cadrul longitudinal din axul S (spre strada 8 Martie) alcătuit din stâlpi având secțiunea de 30x40 cm, nu prezintă o încastrare asiguratorie la capătul superior, la ambele nivele – implicit o zveltețe a stâlpilor pe direcția cadrului la limita superioară. În aceste condiții, pentru limitarea deplasărilor se propun a fi prevăzute în traveele de capăt, la ambele nivele, câte o contravântuire tip X metalică fixată de stâlpii alăturați;

- pereții de rigidizare cu tencuială macerată se vor curăța cu jeturi de apă sub presiune și se vor consolida prin cămășuire;

- pentru reabilitarea terasei se vor îndepărta straturile grele existente și se vor înlocui cu materiale ușoare – termoizolație vată bazaltică 15cm protejată cu o șapă slab armată de 5cm.

CANTINĂ

Din punct de vedere arhitectural se propun următoarele lucrări:

recompartimentare si refacere fluxuri

recompartimentarea pe sexe a grupurilor sociale.

interventii la structura de rezistentă: fundațiile din zona pereților exteriori crăpați, din zona grupurilor sanitare, se vor subfunda

se va face o curățare și igienizare totală a subsolului

refacerea finisajelor interioare si exterioare inclusiv pardoseli

izolarea termică a clădirii prin refacerea anvelopei

refacerea instalatiilor interioare

renuntarea la invelitoarea tip sarpantă si refacerea izolatiilor la terasele initiale, inclusiv inlocuirea luminatoarelor zenitale

indepartarea straturilor grele ale terasei vechi nedemolate în prezent – șape egalizare, straturi hidroizolații, zgură si refacerea acesteia in solutie usoara în soluție ușoară – vata bazaltica de panta si beton usor

înlocuirea tâmplăriei interioare si exterioare în soluții termopan care să asigure confortul termic necesar funcțiunii clădirilor.

Destinația şi suprafața tuturor încăperilor, pe nivele, este următoarea:

Page 47: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 49 

 

Spații parter Tabel 25

Nr.crt Denumire spatiu Suprafata /mp.

1 Vestiar negru 26,6

2 Depozit paine 5,5

3 Hol 33,1

4 Birou 10,8

5 Depozit alimente 38,9

6 Vestiar alb 12.6

7 Centrala termica 13,2

8 Grup sanitar barbati 35,7

9 Camera frigorifica 16,8

10 Coridor 6.5

11 Preparare carne 9,8

12 Preparare legume 12,8

13 Spalare oua 7,8

14 Coridor 12.6

15 Grup sanitar femei 30,4

16 Spalator vase 9,5

17 Spalator vesela 13,8

18 Bucatarie 128,7

19 Mancare rece 17,7

20 Preparare raw vegan 13,7

21 Sala de mese 512.5

22 Sala de protocol 65,4

Total suprafata utila parter 1035,2

Spații subsol Tabel 26

Nr.crt Denumire spatiu Suprafata /mp.

1 Depozit de legume 85,2

2 Depozit de legume 51,6

Page 48: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 50 

 

Nr.crt Denumire spatiu Suprafata /mp.

3 Depozit de legume 62,4

Total suprafata utila subsol 199,2

TOTAL SUPRAFAȚĂ UTILĂ CANTINĂ 1234,4 MP

Structura cladirii : cadre din beton armat cu închiderile exterioare realizate din zidărie de cărămidă cu goluri, de 30 cm. grosime, termoizolată la exterior cu vată bazaltică de 10 cm. grosime, compartimentări interioare din zidărie de cărămidă de 25 şi 12,5 cm., planşee din beton armat. Acoperişul este tip terasă termoizolată cu vată minerală si hidroizolată cu membrane PVC. Tâmplăria interioară şi exterioară – din p.v.c. cu geam termopan clar. Finisajele la pereţi şi tavane sunt cu tencuieli interioare drișcuite şi gletuite cu glet de var, zugrăveli lavabile la pereţi, placaje din faianţă la grupurile sanitare și spațiile de preparare a mâncării. Pardoselile sunt din gresie antiderapantă.

Conform expertizei, sunt necesare următoarele măsuri de intervenție:

- pentru protejarea infrastructurii se va reface trotuarul perimetral cu pante și rigole de colectare a apelor;

- fundațiile din zona grupului sanitar (axele 1-2xB-C) se vor subfunda deoarece pereții exteriori prezintă crăpături puternice cauzate de tasarea diferențiată a fundației;

- se va reveni la sistemul terasă. Astfel se vor îndepărta straturile grele ale terasei existente și se vor înlocui cu materiale ușoare – termoizolație vată bazaltică 15cm protejată cu o șapă slab armată de 5cm.

CĂMINE

Lucrări propuse din punct de vedere arhitectural:

- recompartimentare camerelor pentru realizarea grupurilor sanitare aferente fiecărei camere, oficiului, spalatorie, uscatorie

- reabilitarea structurii de rezistentă: refacerea monolitizărilor panourilor de fațadă care prezintă degradări importante prin dislocarea betonului și corodarea armăturilor din îmbinări

- refacerea finisajelor interioare si exterioare inclusiv pardoseli

- izolarea termică a clădirii prin refacerea anvelopei

Page 49: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 51 

 

- refacerea instalatiilor interioare

- înlocuirea tâmplăriei interioare si exterioare în soluții termopan care să asigure confortul termic necesar funcțiunii clădirilor

- renuntarea la invelitoarea tip sarpantă

- indepartarea straturilor grele ale terasei vechi nedemolate în prezent – șape egalizare, straturi hidroizolații, zgură si refacerea acesteia in solutie usoara în soluție ușoară – vata bazaltica de panta si beton usor.

- realizarea de rampe pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor

Destinația şi suprafața tuturor încăperilor, pe nivele, este următoarea:

Spații parter Tabel 27

Nr.crt Denumire spatiu Suprafata /mp.

1 Camera pedagog + grup sanitar 31,2 + 3,7

2 Camera izolator + grup sanitar 31,2 + 3,7

3 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

4 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

5 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

6 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

7 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

8 Oficiu 12,47

9 Calcatorie 17,66

10 Scara 21,2

11 Coridor 55,6

12 Scara 21,2

13 Hol acces 23

14 Depozit lenjerie curata 17,11

15 Depozit lenjerie murdara 17,11

16 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

17 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

18 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

Page 50: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 52 

 

Nr.crt Denumire spatiu Suprafata /mp.

19 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

20 Meditatii 35,2

21 Club TV 35,2

T O T A L suprafata utila parter 644,2

Spații etaj 1 Tabel 28

Nr.crt Denumire spatiu Suprafata /mp.

1 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

2 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

3 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

4 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

5 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

6 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

7 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

8 Oficiu 12,47

9 Spalatorie 17,66

10 Scara 21,2

11 Coridor 55,6

12 Scara 21,2

13 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

14 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

15 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

16 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

17 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

18 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

19 Meditatii 35,2

20 Club TV 35,2

T O T A L suprafata utila etaj 1 657,3

Page 51: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 53 

 

Spații etaj 2 Tabel 29

Nr.crt Denumire spatiu Suprafata /mp.

1 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

2 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

3 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

4 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

5 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

6 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

7 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

8 Oficiu 12,47

9 Călcătorie 17,66

10 Scara 21,2

11 Coridor 55,6

12 Scara 21,2

13 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

14 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

15 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

16 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

17 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

18 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

19 Meditatii 35,2

20 Club TV 35,2

T O T A L suprafata utila etaj 1 657,3

Spații etaj 3

Tabel 30

Nr.crt Denumire spatiu Suprafata /mp.

1 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

2 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

3 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

4 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

Page 52: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 54 

 

Nr.crt Denumire spatiu Suprafata /mp.

5 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

6 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

7 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

8 Oficiu 12,47

9 Spalatorie 17,66

10 Scara 21,2

11 Coridor 55,6

12 Scara 21,2

13 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

14 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

15 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

16 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

17 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

18 Camera + grup sanitar 31,2 + 3,7

19 Meditatii 35,2

20 Club TV 35,2

T O T A L suprafata utila etaj 1 657,3

TOTAL SUPRAFATA UTILA CAMIN 2616,1 MP TOTAL SUPRAFATA UTILA 3 CAMINE 7848,3 MP

Structura clădirii : panouri mari din beton armat termoizolate la exterior cu vată bazaltică de 10 cm. grosime, compartimentări interioare din panouri mari din beton armat și zidărie de cărămidă de 12,5 cm., planşee din beton armat.

Acoperişul este tip terasă termoizolată cu vată minerală și hidroizolată cu membrane PVC.

Tâmplăria interioară şi exterioară – din p.v.c. cu geam termopan clar.

Finisajele la pereţi şi tavane sunt cu tencuieli interioare drișcuite şi gletuite cu glet de var, zugrăveli lavabile la pereţi, placaje din faianţă la grupurile sanitare.

Pardoselile sunt din gresie la grupuri sanitare și holuri și din parchet in camere.

Măsuri de intervenție conform expertizei:

Page 53: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 55 

 

- pentru protejarea infrastructurii se va reabilita soclul deteriorat, și se va reface trotuarul perimetral cu pante și rigole;

- subsolurile tehnice se vor curăța și igieniza, după care se vor identifica clar zonele pereților degradați și se vor stabili lucrările necesare impuse de situația concretă a fiecărui cămin;

- se va remedia starea actuală a panourilor exterioare și monolitizările vizibil degradate ale acestora, înainte de placarea cu termoizolație din vată bazaltică de 10cm;

- se propune remedierea panourile de planșeu puternic degradate la trecerea rețelelor de instalații pe zona grupurilor sanitare;

- se vor reface finisajele interioare, exterioare și pardoselile;

- se vor face rampe la fiecare intrare pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor;

- se va renunța la acoperișul tip șarpantă și se revine la sistemul terasă. Astfel se vor îndepărta straturile grele ale terasei existente și se vor înlocui cu materiale ușoare – termoizolație vată bazaltică 15cm protejată cu o șapă slab armată de 5cm;

ȘCOALA VECHE

În urma analizării concluziei expertizei tehnice a clădirii, în cazul păstrării in forma actuală sunt necesare intervenții majore la structura de rezistență, astfel încat se propune demolarea prezentei clădiri și integrarea suprafeței rezultate în curtea complexului.

Descrierea lucrărilor de bază privind instalațiile de asigurare cu utilități:

Alimentarea cu apă a consumatorilor se realizează din căminul apometru situat în incinta complexului prin intermediul unei reţele arboreşcente. În fiecare obiectiv se realizează câte un racord astfel dimensionat încât să asigure debitele de apă pentru consumatorii interni din acestea cât şi pentru hidranţii interiori. Necesarul de apă s-a calculat conform Normativului I9/2013 pentru fiecare obiectiv în parte.

Conductele folosite în interiorul clădirilor sunt de tip PPR-Al (polipropilenă reticulată cu inserție de aluminiu), dimensionate conform debitului vehiculat pentru fiecare tronson.

Evacuarea apelor uzate menajere şi pluviale se face în reţelele de canalizare distincte, prin reproiectarea acestora datorita gradului avansat de deteriorare, respectiv a nefuncționalității acestora (în prezent aceste instalații sunt colmatate). De pe amplasament apele sunt dirijate şi preluate, prin intermediul unui cămin de colectare, în reţeaua municipală.

Page 54: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 56 

 

Instalația de încălzire

În urma analizării situației actuale privind instalațiile termice de pe întreg amplasamentul se propune înlocuirea centralelor termice din spațiile tehnice de la liceu, cantină și atelier întrucât acestea sunt vechi, au un randament scăzut și nu corespund normelor tehnice în vigoare.

Necesarul termic s-a calculat conform Normativului I13/2002, astfel capacitatea centralelor termice a fost proiectată pentru acoperirea necesarului de căldură, pentru încălzire și prepararea apei calde menajere.

La cămine se propun câte 2 centrale termice murale în condensație de cate 35kW fiecare, pentru fiecare nivel iar rețeaua de distribuție până la ventiloconvectoare se va realiza din țevi de cupru, dimensionat corespunzator debitului necesar.

În clădirea atelier se propune păstrarea instalației de distribuție a agentului termic respectiv radiatoarele de tip panou, acestea se vor verifica pentru etanșeitate, se vor face probele de presiune după care se vor pune în funcțiune.

Instalația de distribuție a agentului termic în clădirea liceului se va executa din conducte de tip PPR-Al, evitând astfel supraîncălzirea la suprafață a conductelor. Radiatoarele de tip panou de Ol se vor monta, de regula sub parapet, în cazul în care aceasta nu este posibilă se vor monta în imediata vecinătate. Se va păstra o distanță de la cota finala a pardoselii de 12 cm.

Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a obiectivelor din cadrul Colegiului Transilvania se realizează din postul de transformare existent in incinta PT- 10/0,4 kV, echipat cu două unitaţi trafo fiecare având P=630 kVA (unul in funcţiune şi unul rezervă). Puterea instalată totală pe obiectivele ce fac obiectul documentaţiei este Pi=805kW iar puterea ceruta Pc=264kW defalcată pe obiective astfel:

Liceu –Pi=224kW;Pc=89kW

Atelier –Pi=159kW;Pc=63kW

Cantină –Pi=62kW;Pc=31kW

Cămin 1 –Pi=120kW;Pc=27kW

Cămin 2 –Pi=120kW;Pc=27kW

Cămin 3 –Pi=120kW;Pc=27kW

Instalaţii electrice – LICEU

Se vor inlocui tablourile şi circuitele de iluminat şi prize existente ,corpuri de iluminat şi prize respectiv, repoziţionarea şi completarea acestora funcţie de cerinte si necesitati intrucât instalaţia de lumini şi prize existentă este veche,îmbătrânită,cu un grad ridicat de uzură şi datorită multiplelor intervenţii şi modificări nu prezintă siguranţă in exploatare.

Alimentarea se va face printr-un racord subteran L=100m in cablu ACYABY 3x240+120mmp din tabloul de joasă tensiune până la BMPT-0,4kV;In=250A.din care se

Page 55: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 57 

 

alimentează tabloul general TG-0,4kV. Din acesta se alimenteaza tablourile principale pentru fiecare din cele 3 corpuri de clădire TPA, TPB,TPC.Din tablourile principale ale fiecarui corp de clădire se alimentează tablourile de etaj TE1,TE2,TE3,iar din acestea se alimentează tablourile proprii şi consumatorii electrici din sălile de clasă,laboratoare, holuri,conform planselor E01 si E02. Tablourile vor fi echipate cu întrerupătoare automate (cu protecţie termică şi la scurt circuit), iar pentru circuitele cu echipamente electrice în zone cu pericol de electrocutare se va prevedea şi protecţie diferenţială la curenţi de defect (prize, aparate si utilaje din echiparea cabinetelor şi laboratoarelor, etc).

Totodată se va prevedea in tablourile electrice protecţie împotriva supratensiunilor electrice indirecte (induse) în instalaţiile interioare determinate de supratensiuni atmosferice şi de deconectări interioare, prin utilizarea unui descărcător trifazat la supratensiuni, în vederea protejării echipamentelor electronice de calcul şi a celorlalte echipamente electrice

Se vor prevedea instalaţii electrice de forţă ce vor asigura alimentarea cu energie electrică a echipamentelor şi a utilajelor din cabinete şi laboratoare prin tablouri proprii si circuite de alimentare corespunzatoare puterii cerute. Pentru laboratoarele de informatica se vor prevedea tablouri de alimentare proprii, cu circuite de alimentare dedicate alimentării locale a fiecarui calculator.

S-au prevăzut instalaţii electrice de iluminat funcţional realizate cu aparate de iluminat echipate cu lămpi incandescente sau fluorescente în construcţie etanşă/normală conform funcţiunilor, ce asigură nivelurile de iluminat cerut de normativele în vigoare.

Circuitele electrice de iluminat interior se vor realiza cu conductori FY – F 1x1,5 mm² montati îngropat în tuburi IPEY .

Corpurile pentru iluminatul interior vor fi fluorescente (2x18 W, 1x36 W, 2x36 W cu IP 20), etanşe (protejate la praf şi umezeală) /FIPAD 2x36 W, având gradul de protecţie IP 65, la intrari din exterior.

În sălile de clasă, la tablă se vor monta corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente tubulare 1x36W.

Se va realiza, de asemenea, şi o instalaţie de iluminat de siguranţă, care va cuprinde lămpi de siguranţă pe căile de evacuare la toate nivelele (pe coridoare şi scări de evacuare), la ieşirile din spaţiile cu aglomerări de public, precum şi pentru localizarea hidranţilor de incendiu. Iluminatul se va realiza cu aparate de iluminat speciale tip Luminobloc 2x8W cu acumulator înglobat. De asemenea pentru situatii de intrerupere a alimentarii iluminatului s-au prevazut pentru holuri si casa scarilor corpuri de iluminat fluorescent 2x36W echipate cu kit de emergenta conform planselor E01 si E02.

S-au prevăzut corpuri de iluminat incandescente etanşe de 40 W/24V cu gradul de protecţie IP 65 pentru iluminat la subsolul tehnic conform plansei E03.

Pentru racordarea diverselor echipamente se prevăd prize normale/etanşe cu contact de protecţie la 220/380 V.c.a montate îngropat/aparent. Toate circuitele de prize de uz curent vor fi protejate la

Page 56: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 58 

 

plecarea din tablourile electrice cu întrerupătoare automate prevăzute cu protecţie automată la curenţi de defect.

Circuitele electrice se vor realiza cu conductori FY – F1x2,5 mm² din cupru montate îngropat în tuburi IPEY sau cu cabluri cu rezistenţă mărită la foc tip CYY-F 3x2,5 mm².

Instalaţii electrice- ATELIER

Se vor inlocui tablourile şi circuitele de iluminat şi prize existente ,corpuri de iluminat şi prize respectiv, repoziţionarea şi completarea acestora funcţie de cerinte si necesitati intrucât instalaţia de lumini şi prize existentă este veche,imbătranita,cu un grad ridicat de uzură .

Alimentarea se va face printr-un racord subteran L=30m in cablu ACYABY 3x240+120mmp din tabloul de joasă tensiune până la BMPT-0,4kV; In=250A, din care se alimentează tabloul principal TP-0,4kV. Din acesta se alimenteaza tablourile de lumini si prize TLP1 si TLP2, tablourile din ateliere si tabloul TE etaj din care se asigura alimentarea atelierelor de le etaj conform planselor E05 şi E06. Tablourile vor fi echipate cu întrerupătoare automate (cu protecţie termică şi la scurt circuit), iar pentru circuitele cu echipamente electrice în zone cu pericol de electrocutare se va prevedea şi protecţie diferenţială la curenţi de defect (prize, utilaje, etc).

Totodată se va prevedea echiparea tablourilor electrice cu protecţie împotriva supratensiunilor electrice indirecte (induse) în instalaţiile interioare determinate de supratensiuni atmosferice şi de deconectări interioare, prin utilizarea unui descărcător trifazat la supratensiuni, în vederea protejării echipamentelor electrice din dotare.

Se vor prevedea instalaţii electrice de forţă ce vor asigura alimentarea cu energie electrică a echipamentelor şi a utilajelor din ateliere prin tablouri proprii si circuite de alimentare corespunzatoare puterii cerute.

S-au prevăzut instalaţii electrice de iluminat funcţional realizate cu aparate de iluminat echipate cu lămpi incandescente sau fluorescente în construcţie etanşă/normală conform funcţiunilor, ce asigură nivelurile de iluminat cerut de normativele in vigoare.

Circuitele electrice de iluminat interior se vor realiza cu conductori FY – F 1x1,5 mm² montati îngropat în tuburi IPEY.

Corpurile pentru iluminatul interior vor fi fluorescente (2x18 W, 2x36 W, cu IP 40), etanşe (protejate la praf şi umezeală) /FIPAD 2x36 W având gradul de protecţie IP 65 la intrari din exterior.

Se va realiza de asemenea şi o instalaţie de iluminat de siguranţă, ce va cuprinde lămpi de siguranţă pe căile de evacuare (pe coridoare şi scări de evacuare), precum şi pentru localizarea hidranţilor de incendiu. Iluminatul se va realiza cu aparate de iluminat speciale tip Luminobloc 2x8W cu acumulator înglobat. De asemenea pentru situatii de intrerupere a alimentării iluminatului s-au prevăzut pentru holuri şi casa scărilor corpuri de iluminat fluorescent 2x36W echipate cu kit de emergenta conform planselor E05 şi E06.

Page 57: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 59 

 

Pentru racordarea diverselor echipamente se prevăd prize normale/etanşe cu contact de protecţie la 220/380 V.c.a montate îngropat/aparent. Toate circuitele de prize de uz curent vor fi protejate la plecarea din tablourile electrice cu întrerupătoare automate prevăzute cu protecţie automată la curenţi de defect.

Circuitele electrice se vor realiza cu conductori FY – F1x2,5 mm² din cupru montate îngropat în tuburi IPEY sau cu cabluri cu rezistenţă mărită la foc tip CYY-F 3x2,5 mm².

Instalaţii electrice - CANTINA

Se vor inlocui tablourile şi circuitele de iluminat şi prize existente, corpurile de iluminat şi prizele, respectiv repoziţionarea şi completarea acestora funcţie de cerinte şi necesităti, intrucât instalaţia de lumini şi prize existentă este veche, imbătranită, cu un grad ridicat de uzură.

Alimentarea se va face printr-un racord subteran L=135m in cablu ACYABY 3x185+95mmp din tabloul de joasă tensiune până la BMPT-0,4kV; In=160A, din care se alimentează tabloul principal TP-0,4kV. Din acesta se alimenteaza tablourile de la centrala termică, tabloul de la linia de autoservire si plecările pentru ceilalţi consumatori, conform planşei E08. Tablourile vor fi echipate cu întrerupătoare automate (cu protecţie termică şi la scurt circuit), iar pentru circuitele cu echipamente electrice în zone cu pericol de electrocutare se va prevedea şi protecţie diferenţială la curenţi de defect (prize, utilaje şi echipamente electrice in carcasă metalica ce ar putea ajunge accidental sub tensiune).

Totodată se va prevedea in tabloul principal protecţie împotriva supratensiunilor electrice indirecte (induse) în instalaţiile interioare determinate de supratensiuni atmosferice şi de deconectări interioare, prin utilizarea unui descărcător trifazat la supratensiuni, în vederea protejării echipamentelor electrice.

Se vor prevedea instalaţii electrice de forţă ce vor asigura alimentarea cu energie electrică a echipamentelor şi a utilajelor din cantina prin tablouri proprii si circuite de alimentare corespunzatoare puterii cerute.

S-au prevăzut instalaţii electrice de iluminat funcţional realizate cu aparate de iluminat echipate cu lămpi incandescente sau fluorescente în construcţie etanşă/normală conform funcţiunilor, ce asigură nivelurile de iluminat cerut de normativele in vigoare.

Circuitele electrice de iluminat interior se vor realiza cu conductori FY – F 1x1,5 mm² montati îngropat în tuburi IPEY .

Corpurile pentru iluminatul interior vor fi fluorescente (2x18 W, 2x36 W, cu IP 40), etanşe (protejate la praf şi umezeală) /FIPAD 2x36 W având gradul de protecţie IP 65.

De asemenea, se va realiza o instalaţie de iluminat de siguranţă, care va cuprinde lămpi de siguranţă pe căile de evacuare, precum şi pentru localizarea hidranţilor de incendiu. Iluminatul se va realiza cu aparate de iluminat speciale tip Luminobloc 2x8W cu acumulator înglobat. De asemenea pentru situații de întrerupere a alimentării iluminatului s-au prevăzut, pentru holuri si

Page 58: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 60 

 

spaţiul de servire a mesei, corpuri de iluminat fluorescent 2x36W echipate cu kit de emergență, conform plansei E08.

S-au prevăzut corpuri de iluminat fluorescente cu gradul de protecţie IP 65 pentru iluminat la subsol conform plansei E09.

Pentru racordarea diverselor echipamente se prevăd prize normale/etanşe cu contact de protecţie la 220/380 V.c.a montate îngropat/aparent. Toate circuitele de prize de uz curent vor fi protejate la plecarea din tablourile electrice cu întrerupătoare automate prevăzute cu protecţie automată la curenţi de defect.

Circuitele electrice se vor realiza cu conductori FY – F1x2,5 mm² din cupru montate îngropat în tuburi IPEY sau cu cabluri cu rezistenţă mărită la foc tip CYY-F 3x2,5 mm².

Instalaţii electrice - CAMINE

Se vor înlocui tablourile şi circuitele de iluminat şi prize existente, corpuri de iluminat şi prize, respectiv repoziţionarea şi completarea acestora funcţie de cerinţe şi necesitati, întrucât instalaţia de lumini şi prize existentă este degradată. De asemenea firidele de bransament de la cămine sunt într-o stare avansată de degradare si prezinta pericol în exploatare.

Alimentarea căminelor se va face prin 3 racorduri subterane în cablu, din tabloul de joasă tensiune până la blocul de măsura şi protecţie BMPT-0,4kV;In=160A aferent fiecarui camin asfel:

-pentru caminul C1 traseul este în cablu ACYABY 3x240 +120mmp în lungime de L=195m

-pentru caminul C2 traseul este în cablu ACYABY 3x240 +120mmp în lungime de L=230m

-pentru caminul C4 traseul este în cablu ACYABY 3x185 +95mmp în lungime de L=140m

Din BMPT 0,4kV aferent fiecărui cămin se alimentează tabloul principal TP-0,4kV al căminului, iar din acesta se alimentează tablourile de distributie de la parter si etaje (TDP, TE1, TE2 şi TE3) conform planşei E11. Din tablourile de distributie de pe fiecare palier al căminului se alimentează circuitele de lumini şi prize pentru camere şi holuri. Tablourile vor fi echipate cu întrerupătoare automate (cu protecţie termică şi la scurt circuit), iar pentru circuitele cu echipamente electrice în zone cu pericol de electrocutare se va prevedea şi protecţie diferenţială la curenţi de defect. Totodată se va prevedea în tabloul principal şi tablourile de distributie de etaj, protecţie împotriva supratensiunilor electrice indirecte (induse) în instalaţiile interioare determinate de supratensiuni atmosferice şi de deconectări interioare, prin utilizarea unui descărcător trifazat la supratensiuni, în vederea protejării echipamentelor electrocasnice.

S-a prevăzut tablou propriu pentru Oficiu Spălatorie TS 0,4kV (alimentare maşini de spălat) şi un tablou comun pentru Club și Meditaţii - TCM 230V, alimentate din tablourile de palier prin cabluri de cupru tip CYY-F.

S-au prevăzut instalaţii electrice de echipate cu lămpi incandescente sau fluorescente în construcţie etanşă/normală conform funcţiunilor, ce asigură nivelurile de iluminat cerut de normativele in vigoare.

Page 59: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 61 

 

Circuitele electrice de iluminat interior se vor realiza cu conductori FY – F 1x1,5 mm² montati îngropat în tuburi IPEY.

Corpurile pentru iluminatul interior vor fi fluorescente (2x18 W, 2x36 W, cu IP 20) incandescente 1x60W, etanşe (protejate la praf şi umezeală) /FIPAD 2x36 W, având gradul de protecţie IP 65, la intrări din exterior.

Se va realiza, de asemenea, o instalaţie de iluminat de siguranţă, care va cuprinde lămpi de siguranţă pe căile de evacuare la toate nivelele (pe coridoare şi scări de evacuare), precum şi pentru localizarea hidranţilor de incendiu. Iluminatul se va realiza cu aparate de iluminat speciale tip Luminobloc 2x8W cu acumulator înglobat. Pentru situatii de intrerupere accidentală a alimentării iluminatului s-au prevăzut pentru holuri şi casa scării corpuri de iluminat fluorescent 2x36W echipate cu kit de emergenţă, conform plansei E11.

S-au prevăzut corpuri de iluminat incandescente etanşe de 40 W/24V cu gradul de protecţie IP 65 pentru iluminat la subsolul tehnic conform planşei E12.

Toate circuitele de prize de uz curent vor fi protejate la plecarea din tablourile electrice cu întrerupătoare automate prevăzute cu protecţie automată la curenţi de defect.

Circuitele electrice se vor realiza cu conductori FY- F1x2,5 mm² din cupru montate îngropat în tuburi IPEY.

2. descrierea lucrărilor de modernizare efectuate în spațiile consolidate/reabilitate/reparate

La clădirea liceului se propune schimbarea învelitorii cu țiglă ceramică, acoperişul existent

păstrându-se în forma actuală (cea din proiectul iniţial). Menţionăm că acest tip de învelitoare are rezistenţă mare în timp şi este mult mai uşoară decât învelitoarea actuală din ţiglă de beton.

Pentru curtea interioară se propune reabilitarea actualelor platforme din beton prin realizarea straturilor de uzură asfaltice, reabilitarea spațiilor verzi și modernizarea împrejmuirilor.

Spre strada 8 Martie se propune amenajarea unui număr de 28 de locuri de parcare, la care să se adauge cele 8 propuse în incinta zonei atelierelor.

Deoarece sportul contribuie în mod esențial la dezvoltarea fizică armonioasă și menținerea stării de sănătate la cote optime, se propune spre amenajare: un tren de mini fotbal cu gazon sintetic, un teren de mini fotbal cu strat asfaltic, un teren de baschet și două terenuri de tenis de câmp. Terenurile de sport care urmeză a fi realizate vor avea dimensiunile oficiale.

Dotarea obiectivului cu utilaje necesare activității:

LICEUL are dotările specifice procesului de învățământ în sălile de clasă și laboratoare.

Sălile de clasă vor fi dotate cu bănci pentru elevi cu două locuri (structură metalică vopsită electrostatic și blat din PAL melaminat), scaune elevi (cadru de oțel vopsit în câmp electrostatic și

Page 60: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 62 

 

lemn stratificat lăcuit), catedră (structură metalică vopsită electrostatic și blat din lemn stratificat), dulapuri (din PAL melaminat), hărți, tablouri, tablă de scris, etc.

Sălile de clasă vor avea bănci cuprinse între 12 și 15 bucăți în funcție de dimensiunea sălii da clasă, o catedră, scaune pentru elevi în funcție de numărul de bănci și un scaun pentru catedră, 2 bucăți table de scris, dulapuri minim 2 bucăți în fiecare sală, hărți și tablouri în funcție de specialitatea fiecărei clase.

Laboratoarele vor fi dotate fiecare în funcție de specificația fiecăreia, cele de informatică vor fi dotate cu mese pentru calculatoare, servere de rețele, stații de lucru (calculatoare), imprimantă, ploter, etc.

Laboratoarele de electronică și automatizări vor fi dotate similar cu sălile de clasă, în plus față de acestea fiind prevăzute cu mai multe dulapuri respectiv cu aparate de laborator cum ar fi: ampermetre, voltmetre, multimetre, echipamente specifice acestui tip de activitate.

Laboratoarele de industrie alimentară, geografie, biologie, chimie, alimentație publică și fizică vor fi dotate similar cu sălile de clasă, în plus fiecare va fi prevăzut cu dotări specifice fiecăreia. Astfel laboratorul de geografie va fi dotat suplimentar cu hărți, machete cu globul pământesc, atlase, etc, laboratorul de industrie alimentară va fi dotat suplimentar cu balanțe, termometre, etc, laboratorul de biologie va fi dotat suplimentar cu machete cu sistemul nervos, osos, atlase botanice, zoologice, anatomice, etc.

Laboratoarele de chimie și fizică vor fi dotate cu mese care să reziste la materialele utilizate la aceste materii, rezistente la acizi.

Pe lângă laboratoare liceul este prevăzut cu cabinete de limba română, limbi moderne și desen tehnic, care vor fi dotate similar sălilor de clasă avand în plus fata de acestea tablouri, etc.

La parterul liceului este prevăzută o sală de consultații și o sală de tratament, dotate cu mese pentru cabinete medicale, dulapuri și truse medicale de prim ajutor în caz de accidente și îmbolnăviri.

Tot la parterul liceului este prevăzut un centru de documentare și informare, dotat cu mobilier pentru afișaj, rafturi, birouri, scaune, dulapuri, mese calculatoare, stații de lucru (calculatoare), etc.

Pe lângă cele enumerate mai sus liceul cuprinde biblioteci și arhive, care sunt dotate cu mese, scaune și în principal rafturi, dulapuri. Mai există un număr însemnat de birouri dotate în principal cu mese de birouri, scaune, dulapuri, calculatoare, imprimante, etc, în categoria birouri întrând și săli precum casieria, contabilitatea, secretariat, directorat, sala profesorilor, etc.

Page 61: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 63 

 

La etajul 3 al liceului există o sală polivalentă dotată cu o șcenă respectiv mese și scaune.

Alipit de corpurile liceului există două spații în care sunt amplasate centralele termice, care asigură agentul termic pentru liceu.

Din punct de vedere al apărării împotriva incendiilor liceul va fi dotat în interior cu 8 hidranți pe fiecare nivel (32 bucăți în total), stigătoare portabile de tip P6, câte 8 bucăți pe fiecare nivel, precum și o instalație de detecție și alarmare în caz de incendii, compusă din centrale de detecție, detectoare automate de fum, butoane de alarmare manuale, sirene de alarmare, sirene exterioare de alarmare cu sursă și baterie încorporată. În exterior clădirea va fi dotată cu hidranți exteriori și pichete PSI complet echipate.

ATELIERUL este dotat cu utilajele specifice fiecărui tip de activitate de învățământ tehnic aplicativ specific profilului (prelucrări mecanice la rece, tâmplărie, mecanică auto, igiena și estetica corpului, lăcătușerie, automatizări, electronică).

Clădirea atelier cuprinde pe lângă ateliere cu diferite destinații, birouri și grupuri sanitare.

Atelierele de automatizări, mecatronică și electrice vor fi dotate cu mese de lucru specifice, scaune, dulapuri și cu aparaturi specifice activități (generatoare de frecvență joasă, multimetre, ohmetre, contoare, trasnformatoare, etc).

Atelierele prelucrare la rece, mecanic auto, debitare și lăcătușerie vor fi dotate cu bancuri de lucru, scaune, dulapuri în principal metalice, truse de scule, mașini de găurit, aparat de sudură, ciocane de lipit, strunguri, prese, ghilotine, polizoare, etc.

Atelierele tâmplărie vor fi dotate cu mese de tâmplărie, ferestrău, mașină de găurit, rindele, mașină de frezat, mașină de rindeluit la grosime, etc.

Cabinetul de securitatea și sănătatea muncii va fi dotată cu mese, scaune, dulapuri respectiv cu tablouri cu indicații specifice privind securitatea și sănătatea muncii.

La parterul atelierului există două spații cu destinația de vestiare, unul pentru fete și unul pentru băieți, echipate cu bănci, dulapuri metalice, scaune, etc. Pe lângă vestiare, atelierul are și spații cu destinația de grupuri sanitare atât la parter cât și la etaj, dotate corespunzător.

Fiecare atelier descris mai sus mai are alipit câte un birou (dotate cu mese de birou, dulapuri, scaune, cuiere, etc.) sau câte o magazie (dotate cu dulapuri, rafturi, etc.).

Alipit de corpurile atelier există un spațiu în care sunt amplasate centralele termice care asigură agentul termic pentru atelier.

Page 62: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 64 

 

Tot alipit de corpurile atelier există un post de transformare 10/0,4kV, din aceasta se asigură energia electrică necesară pentru toți consumatori prezenți pe amplasamentul Colegiului Transilvania.

Din punct de vedere al apărării împotriva incendiilor atelierul va fi dotat în interior cu 10 hidranți (6 la parter și 4 la etaj), stingătoare portabile de tip P6, 27 bucăți, stingătoare portabile de tip P50, 7 bucăți precum și o instalație de detecție și alarmare în caz de incendii, compusă din centrale de detecție, detectoare automate de fum, butoane de alarmare manuale, sirene de alarmare, sirene exterioare de alarmare cu sursă și baterie încorporată. În exterior clădirea va fi dotată cu hidranți exteriori și un pichet PSI complet echipat.

CANTINA este dotată cu utilaje specifice procesului de preparare a hranei, respectiv pentru depozitarea materiei prime în încăperi specifice și camere frigorifice, pregătirea pe tipuri (carne, legume, ouă), și prepararea de mese calde și reci. Distribuția porțiilor de meniu este organizată în sistem autoservire cu linie specifică pentru toate tipurile de hrană.

Sala de mese și sala protocol va fi dotată cu mese și scaune specifice pentru cantine.

Sala de mese va fi separată de zona de bucătărie printr-o linie de autoservire, compusă în principal din unitate tacâmuri, bain marie 4 GN, salad bar 4 GN, unitate casă de marcat, suport pentru tăvi.

Bucătăria va fi dotată cu mașini de gătit pe gaz și electrice, friteusă, mașină de feliat, cuptor, roboți, etc. Bucătăria mai conține o serie de spații cum ar fi: mâncare rece, preparare raw vegan, spălător vase, spălător veselă, preparare carne, preparare legume, spălare ouă cât și un mic depozit. Fiecare spațiu este dotat corespunzător, cu: mese de inox, roboți pentru măcinat, tăiat, feliat, chiuvete, mașini de spălat vase și vesele, chiuvete de inox respectiv rafturi.

Tot la parterul cantinei există câte un depozit pentru pâine și unul pentru diferite alimente, dotate cu mese de inox, rafturi, etc.

La parterul cantinei mai există o cameră frig în care sunt depozitate produsele și alimentele care au nevoie de temperaturi joase pentru păstrare, dotată cu rafturi și mese.

Vestiarul este destinat personalului care va deservi cantina și este dotată cu bănci, dulapuri, scaune, etc și mai conține dușuri, closete și chiuvete.

Mai există două grupuri sanitare unul pentru fete și unul pentru băieți dotate cu closete, chiuvete, respectiv pisoare la băieți.

La subsolul cantinei există trei spații de depozitare din care două au destinația de depozitare legume iar unul alte produse/alimente dotate fiecare cu mese, rafturi și dulapuri.

Page 63: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 65 

 

Din punct de vedere al apărării împotriva incendiilor cantina va fi dotată în interior cu 4 hidranți, stigătoare portabile de tip P6, în număr de 6 bucăți. De asemenea este prevăzută instalație de detecție și alarmare în caz de incendii compusă din centrale de detecție, detectoare automate de fum, butoane de alarmare manuale, sirene de alarmare, sirene exterioare de alarmare cu sursă și baterie încorporată. În exterior clădirea va fi dotată cu hidranți exteriori și un pichet PSI complet echipat.

CĂMINELE conțin dotări specifice camerelor de cazare cu baie proprie.

Camera pedagogului va fi dotată cu două paturi, două dulapuri pentru haine, o masă, două scaune și un cuier.

Camera izolator, la fel ca și cele 49 camere aferente fiecărui cămin, vor fi dotate cu două paturi, două dulapuri pentru haine, o masă două scaune și un cuier.

Fiecare cameră va conține o baie dotată cu o cabină de duș, un closet și o chiuvetă.

Sălile de meditații vor fi dotate cu patru mese și 16 scaune fiecare.

Sălile club TV vor fi dotate cu câte un televizor, o masă și patru scaune.

Spațiile de spălătorie vor fi dotate cu câte două mașini de spălat haine, iar zonele de călcătorie vor fi dotate cu mese pentru călcat haine.

Oficiile de la fiecare nivel și cămin vor fi dotate cu mese, scaune și mașini de gătit, respectiv se vor amplasa în acestea centralele termice murale aferent fiecărui nivel.

Din punct de vedere al apărării împotriva incendiilor căminele vor fi dotate în interior cu 8 hidranți (câte două bucăți pe fiecare nivel), stigătoare portabile de tip P6, 16 bucăți (câte 4 bucăți pe fiecare nivel) și se va prevedea instalație de detecție și alarmare în caz de incendii compusă din centrale de detecție, detectoare automate de fum, butoane de alarmare manuale, sirene de alarmare, sirene exterioare de alarmare cu sursă și baterie încorporată. În exterior clădirea va fi dotată cu hidranți exteriori și un pichet PSI complet echipat.

Circuite funcţionale:

LICEU

Cladirea liceului este organizata pe 4 niveluri (parter + 3 etaje), avand la fiecare nivel Sali de clasa, laboratoare, birouri, grupuri sanitare cu acces din holurile utilizate pentru circulatii si ca spatii de recreatie. Accesul in cladire este asigurat dinspre strada principala si inspre curtea de recreatie.

Page 64: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 66 

 

La parterul liceului este prevăzut un spațiu – anexă gospodărească, pentru personalul serviciilor de curățenie. Tot aici se vor depozita, în dulap închis, materialele de curățenie.

ATELIER

Cladirea atelierului este organizata pe parter si etaj partial, cu o circulatie in jurul unei curti interioare, din care se face distributia spre ateliere si vestiare, respectiv grupurile sanitare. Atelierul are asigurata si o legatura directa in parter cu cladirea liceului.

Numarul maxim de elevi ce vor avea acces in acelasi timp in fiecare atelier: 14 elevi.

CANTINA

Cladirea cantinei este organizata pe parter si subsol partial. In parter sunt organizate următoarele circuite funcționale separate:

pentru cei care servesc masa, pentru personalul specializat in prepararea hranei se va amenaja un vestiar negru si un

vestiar alb cu coridor spre bucatarie. traseul alimentelor de la receptie pana la preparatul final. Pentru aprovizionare se vor aduce

numai legume spalate.

Orarul de intrare-ieșire pentru personal este: 7-730 respectiv 1530-16.

Intervalul de timp pentru receptia marfurilor: 730-10.

CĂMINE

Cladirile caminelor sunt organizate pe 4 niveluri (P+3), si contin camere de cazare cu baie proprie asezate de o parte si de alta a unui culoar central de circulatie, in legatura cu doua case de scara la capete.

Cazarea elevilor în cămine se va face astfel:

C1 – baieti

C2 – fete

C4 – baieti (parter+etaj 1) + fete (etaj 2 si 3)

La parter sunt prevazute doua depozite: unul pentru lenjeria curata si unul pentru cea murdara. De asemenea tot aici se va amplasa si calcatoria, destinata elevilor. Langa camera pedagogului se va amenaja o camera izolator.

La etaje se va amenaja cate o spalatorie, destinată exclusiv pentru spălarea hainelor elevilor cazați în cămin. Pentru spălarea lenjeriilor există încheiat un contract cu o firmă de specialitate.

Page 65: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 67 

 

La fiecare nivel se vor face incaperi tip oficiu (încăpere destinată exclusiv elevilor, pentru prepararea hranei), loc pentru invatare si socializare.

Instalaţia de alimentare şi distribuţie a energiei electrice necesită următoarele lucrări:

- inlocuirea tabloului de joasă tensiune din postul trafo PT10/0,4kV; 2x630 kVA întrucât cel existent este intr-o stare necorespunzătoare şi nu prezintă siguranţă în exploatare. Tabloul va fi echipat cu intrerupător principal In =1000A, 8 plecări cu separatori verticali 400A, unitate de masură generală. La tabloul de joasa tensiune se va lega bateria automata de compensare a energiei reactive existenta in postul trafo şi o plecare catre sala de sport (obiectiv ce nu face obiectul prezentei lucrări);

- inlocuirea racordurilor şi a firidelor existente prin racorduri noi subterane cu masură individualizată pe fiecare obiectiv prin prevederea de blocuri de masură şi protecţie BMPT conform planşei E0.

LICEU

- Instalaţie de semnalizare şi detectie incendiu compusă din centrala de semnalizare incendiu, detectori de fum, butoane manuale de semnalizare incendiu, sirene interioare si exterioare.

- Iluminat exterior – se vor utiliza 15 corpuri de iluminat de exterior LED-50W amplasate pe clădire având grad de protecţie IP65. alimentate dintr-un tablou TLil.exterior situat la parter in cabina portar.

- Cladirea va fi echipată cu instalaţie de paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare compusă din : - 2 buc. paratrasnet PDA 60 - 2 buc.catarg fixare PDA din OL Zn +sistem fixare catarg - conductor de coborâre - elemente de fixare a conductorului de coborâre - eclise de separaţie.

- Pentru protecţia prin legare la pământ s-a prevăzut o priză de pământ artificială la care se vor lega tablourile electrice, blocul de măsura şi protecţie şi instalaţia de paratrăsnet.

- Priza de pământ se va realiza perimetral din electrozi verticali OLZn 2,5 ţoli, amplasaţi la 2m faţă de fundaţia clădirii, legaţi perimetral prin sudură cu platbandă OLZn40x4 îngropată la 0,8m faţă de suprafaţa solului conform plansei E04. Rezistenta de dispersia a prizei de pamant va fi sub 1 ohm.

ATELIER

- Instalaţie de semnalizare şi detectie incendiu compusă din centrala de semnalizare incendiu, detectori de fum, butoane manuale de semnalizare incendiu, sirene interioare si exterioare.

Page 66: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 68 

 

- Iluminat exterior – se vor utiliza 9 corpuri de iluminat de exterior LED-50W amplasate pe clădire având grad de protecţie IP65 alimentate dintr-un tabloul TLP1.

- Cladirea va fi echipată cu instalaţie de paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare compusă din : - 1 buc. paratrasnet PDA 60 - 1buc. catarg fixare PDA din OL Zn+suport catarg - conductor de coborâre - elemente de fixare a conductorului de coborâre - eclise de separaţie.

- Pentru protecţia prin legare la pământ s-a prevăzut o priză de pământ artificială la care se va lega instalaţia interioara de legare la pământ şi instalaţia de paratrăsnet.

- Instalatia interioara de legare la pamant se va realiza din OL-Zn 25x4 mm pozată perimetral deasupra pardoselei, la care se vor lega utilajele din ateliere.

- Priza de pământ se va realiza perimetral din electrozi verticali OLZn 2,5 ţoli, amplasaţi la 2m faţă de fundaţia clădirii, legaţi perimetral prin sudură cu platbandă OLZn40x4 îngropată la 0,8m faţă de suprafaţa solului conform plansei E07. Rezistenta de dispersia a prizei de pamant va fi sub 1 ohm.

CANTINĂ

- Instalaţie de semnalizare şi detectie incendiu compusă din centrala de semnalizare incendiu, detectori de fum, butoane manuale de semnalizare incendiu, sirene interioare si exterioare.

- Pentru iluminatul exterior al cantinei se vor utiliza 8 corpuri de iluminat de exterior LED-50W amplasate pe clădire având grad de protecţie IP65. alimentate dintr-un tablou TP 0,4kV.

- Cladirea va fi echipată cu instalaţie de paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare compusă din : - 1 buc. paratrasnet PDA 60 - 1 buc. catarg fixare PDA din OL Zn+suport catarg - conductor de coborâre - elemente de fixare a conductorului de coborâre - eclise de separaţie.

- Pentru protecţia prin legare la pământ se va realiza o instalaţie interioară de legare la pământ din OLZn 25x4mm(ce se va lega la priza de pământ existentă) la care se vor lega tablourile electrice carcasele metalice ale tuturor utilajelor electrice ce in mod normal nu sunt sub tensiune dar ar putea ajunge accidental sub tensiune.

- Priza de pământ existentă va avea rezistenţa sub 1 ohm. La aceasta se vor lega blocul de măsură şi protecţie, tablourile electrice, instalaţia interioară de legare la pământ şi instalaţia de paratrăsnet. Dacă valoarea acesteia este mai mare în urma măsurătorilor, se vor aduce

Page 67: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 69 

 

completări prin adăugarea de electrozi suplimentari până la obţinerea valorii rezistenţei mai mici de1 ohm.

CĂMINE

- Instalaţie de semnalizare şi detecţie incendiu compusă din centrala de semnalizare incendiu, detectori de fum, butoane manuale de semnalizare incendiu, sirene interioare si exterioare.

- Pentru iluminatul exterior al fiecărui cămin se vor utiliza 7 corpuri de iluminat de exterior LED-50W amplasate pe clădire având grad de protecţie IP65 alimentate dintr-un tabloul TP-0,4kVde la parterul caminului.

- Fiecare cămin va fi echipat cu instalaţie de paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare compusă din :

- 1buc. paratrasnet PDA 60 - 1buc. catarg fixare PDA din OL Zn +suport catarg - conductor de coborâre - elemente de fixare a conductorului de coborâre - eclise de separaţie.

- Pentru protecţia prin legare la pământ s-a prevăzut o priză de pământ artificială la care se vor lega blocul de masură şi protectie, tablourile electrice şi instalaţia de paratrăsnet conform plansei E13.

- Priza de pământ se va realiza perimetral din electrozi verticali OLZn 2,5 ţoli, amplasaţi la 2m faţă de fundaţia clădirii, legaţi perimetral prin sudură cu platbandă OLZn40x4 îngropată la 0,8m faţă de suprafaţa solului conform plansei E13. Rezistenţa de dispersie a prizei de pământ va fi sub 1 ohm.

3. consumuri de utilităţi

Pentru lucrările de bază propuse prin acest proiect, rezultă următoarele consumuri de utilități, calculate conform normativelor I9-2013, I7-2011 și a fișelor tehnice de la echipamentele instalate pe amplasament:

Tabel 31 Nr.crt. Necesar apă

potabilă Necesar

gaz metan Necesar energie

electrică

Liceu 15 mc/zi 25,6mc/h 712 kWh/zi

Cantina 9,68 mc/zi 10,8mc/h 504 kWh/zi

Atelier 23,25 mc/zi 21,6mc/h 310 kWh/zi

Cămine 20,4 mc/zi 3x24,0mc/h 648 kWh/zi

Page 68: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 70 

 

a) necesarul de utilităţi rezultate, după caz în situaţia executării unor lucrări de modernizare

Executarea lucrărilor de modernizare propuse nu implică un necesar sau consumuri de utilități.

b) estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi

Realizarea proiectului de reabilitare tehnică nu implică depășirea consumurilor inițiale de utilități. Mai mult, scopul proiectul este de reducere a consumurilor energetice.

Durata de realizare şi etapele principale

Durata de realizare propusă este de 36 luni.

Etapele de realizare a investiției sunt estimate astfel:

- activități de proiectare și inginerie (studii de teren, DALI, PT+CS, DE, avize, acorduri și AC, consultanță) - 6 luni;

- asistență tehnică - pe toată perioada de execuție - 36 luni;

- organizarea procedurilor de achiziție - 3 luni;

- reabilitare LICEU (lucrări de arhitectură, instalații, dotări) - 9 luni;

- reabilitare ATELIER (lucrări de arhitectură, instalații, dotări) - 6 luni;

- reabilitare CANTINĂ (lucrări de arhitectură, instalații, dotări) - 6 luni;

- reabilitare CĂMINE (lucrări de arhitectură, instalații, dotări) - 14 luni;

- amenajare exterioară (sistematizare pe verticală, instalații electrice, canalizare, gaz metan) - 6 luni;

- organizare de șantier - 2 luni la începutul lucrărilor și 1 lună la terminarea lucrărilor;

- predarea obiectivelor (PIF) finalizate:

- LICEU - luna 18

- ATELIER - luna 18

- CANTINĂ - luna 21

- CĂMINE - luna 29

- AMENAJARE EXTERIOARĂ - luna 36

Graficul (GANTT) de realizare a investiției este prezentat în continuare.

Page 69: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 71 

 

Lu

na

1

Lu

na

2

Lu

na

3

Lu

na

4

Lu

na

5

Lu

na

6

Lu

na

7

Lu

na

8

Lu

na

9

Lu

na

10

Lu

na

11

Lu

na

12

Lu

na

13

Lu

na

14

Lu

na

15

Lu

na

16

Lu

na

17

Lu

na

18

Lu

na

19

Lu

na

20

Lu

na

21

Lu

na

22

Lu

na

23

Lu

na

24

Lu

na

25

Lu

na

26

Lu

na

27

Lu

na

28

Lu

na

29

Lu

na

30

Lu

na

31

Lu

na

32

Lu

na

33

Lu

na

34

Lu

na

35

Lu

na

36

Proiectare și asistență tehnicăTaxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii Proiectare şi inginerieOrganizarea procedurilor de achiziţieConsultanţăAsistenţă tehnică Investiția de bazăLICEU - Arhitectura si constructii - subsol - Arhitectura si constructii - parter - Arhitectura si constructii - etaj 1 - Arhitectura si constructii - etaj 2 - Arhitectura si constructii - etaj 3 - Arhitectura si constructii - sarpanta - Arhitectura si constructii - exterior - Instalatii - instalatie de incalzire - Instalatii - instalatie de semnalizare incendii - Instalatii - instalatii electrice interioare - Instalatii - priza de pamant si instalatie paratrasnet - Instalatii - canalizare menajera - Instalatii - retele interioare de apaATELIER SCOLAR - Arhitectura si constructii - parter - Arhitectura si constructii - etaj - Arhitectura si constructii - terasa - Arhitectura si constructii - exterior - Instalatii - instalatie de semnalizare incendii - Instalatii - instalatii electrice interioare - Instalatii - priza de pamant si instalatie paratrasnet - Instalatii - canalizare menajera - Instalatii - retele interioare de apaCANTINA - Arhitectura si constructii - demisol - Arhitectura si constructii - parter - Arhitectura si constructii - terasa - Instalatii - instalatie de incalzire - Instalatii - instalatie de semnalizare incendii - Instalatii - instalatii electrice interioare - Instalatii - priza de pamant si instalatie paratrasnet - Instalatii - canalizare menajera - Instalatii - retele interioare de apaCAMIN 1, CAMIN 2 si CAMIN 3 - Arhitectura si constructii - subsol - Arhitectura si constructii - parter - Arhitectura si constructii - etaj 1 - Arhitectura si constructii - etaj 2 - Arhitectura si constructii - etaj 3 - Arhitectura si constructii - terasa - Arhitectura si constructii - exterior - Instalatii - instalatie de incalzire - Instalatii - instalatie de semnalizare incendii - Instalatii - instalatii electrice interioare - Instalatii - priza de pamant si instalatie paratrasnet - Instalatii - canalizare menajera - Instalatii - retele interioare de apaSCOALA VECHE - Demolare cladireAMENAJARE EXTERIOARA - Arhitectura si constructii - Instalatii - retele electrice exterioare - Canalizare pluviala si menajera exterioara - Inlocuire retea de gaz metanMontaj utilaj tehnologicUtilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montajDotăriOrganizare de şantierPIF

GRAFIC GANTT

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Perioada de implementare proiect

Page 70: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 72 

 

Costurile estimative ale investiţiei

1. valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

TVAMii RON Mii EUR Mii RON Mii RON Mii EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.1 Obţinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0001.2 Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.3Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţiala 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3.1 Studii de teren 3.000 0.679 0.720 3.720 0.8423.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 2.000 0.453 0.000 2.000 0.4533.3 Proiectare şi inginerie 701.374 158.797 168.330 869.704 196.9083.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 187.033 42.346 44.888 231.921 52.5093.5 Consultanţă 233.791 52.932 56.110 289.901 65.6363.6 Asistenţă tehnică 350.687 79.398 84.165 434.852 98.454

1,477.885 334.605 354.213 1,832.098 414.802

4.1 Construcţii şi instalaţii 21,571.716 4,884.015 5,177.212 26,748.928 6,056.1784.2 Montaj utilaj tehnologic 33.064 7.486 7.935 40.999 9.2834.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 732.365 165.813 175.768 908.133 205.6094.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.5 Dotări 1,041.988 235.915 250.077 1,292.065 292.5344.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

23,379.133 5,293.229 5,610.992 28,990.125 6,563.604

Organizare de şantier 584.478 132.331 140.275 724.753 164.0905.1.1. Lucrări de construcţii 584.478 132.331 140.275 724.753 164.0905.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 288.031 65.213 0.000 288.031 65.2135.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 1,870.331 423.458 448.879 2,319.210 525.088

2,742.840 621.002 589.154 3,331.994 754.391

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0006.2 Probe tehnologice şi teste 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.00027,599.858 6,248.836 6,554.359 34,154.217 7,732.79722,189.258 5,023.832 5,325.422 27,514.680 6,229.551

Director general Proiectant

Dumitru Florian Nuszer-Ţînţa Zoltan

CAPITOLUL 6Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar

Din care C + MTotal generalTotal capitol 6

CAPITOLUL 5Alte cheltuieli

5.1

Total capitol 5

Total capitol 4

Total capitol 3CAPITOLUL 4Cheltuieli pentru investiţia de bază

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării investiţiei "REABILITARE COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA"

In LEI/EURO la cursul de 4,4168 RON/EUR din data de 05.10.2015

CAPITOLUL 1Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieliValoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)

Total capitol 1CAPITOLUL 2Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivuluiTotal capitol 2CAPITOLUL 3Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Page 71: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 73 

 

2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei

Anul I

Cap. DG

Activitati / cheltuieliValoare mii RON, fara

TVA

Lu

na

1

Lu

na

2

Lu

na

3

Lu

na

4

Lu

na

5

Lu

na

6

Lu

na

7

Lu

na

8

Lu

na

9

Lu

na

10

Lu

na

11

Lu

na

12

1 Obținerea și pregătirea terenului 0.0001.1. Obţinerea terenului1.2. Amenajare teren1.3. Amenajări pentru protecţia mediului

2 Asigurarea utilităților necesare obiectivului3 Proiectare și asistență tehnică 1477.885

3.1. Studii de teren 3.000 1.500 1.5003.2. Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 2.000 1.000 1.0003.3. Proiectare şi inginerie 701.374 350.687 350.6873.4. Organizarea procedurilor de achiziţie 187.033 62.344 62.344 62.3443.5. Consultanţă 233.791 77.930 77.930 77.9303.6. Asistenţă tehnică 350.687 9.741 9.741 9.741 9.741 9.741 9.741 9.741 9.741 9.741 9.741 9.741 9.741

4 Investiția de bază 23379.133LICEU 6831.199 - Arhitectura si constructii - subsol 172.900 86.450 86.450 - Arhitectura si constructii - parter 857.092 285.697 285.697 - Arhitectura si constructii - etaj 1 835.601 278.534 - Arhitectura si constructii - etaj 2 792.860 - Arhitectura si constructii - etaj 3 807.161 - Arhitectura si constructii - sarpanta 1062.593 - Arhitectura si constructii - exterior 1155.790 577.895 577.895 - Instalatii - instalatie de incalzire 229.980 - Instalatii - instalatie de semnalizare incendii 152.536 76.268 - Instalatii - instalatii electrice interioare 576.165 192.055 - Instalatii - priza de pamant si instalatie paratrasnet 43.381 - Instalatii - canalizare menajera 69.754 34.877 34.877 - Instalatii - retele interioare de apa 75.386 37.693ATELIER SCOLAR 2739.737 - Arhitectura si constructii - parter 858.816 - Arhitectura si constructii - etaj 495.107 - Arhitectura si constructii - terasa 540.054 - Arhitectura si constructii - exterior 395.500 - Instalatii - instalatie de semnalizare incendii 75.551 - Instalatii - instalatii electrice interioare 298.498 - Instalatii - priza de pamant si instalatie paratrasnet 24.807 - Instalatii - canalizare menajera 25.515 - Instalatii - retele interioare de apa 25.889CANTINA 1954.753 - Arhitectura si constructii - demisol 168.716 - Arhitectura si constructii - parter 651.691 - Arhitectura si constructii - terasa 488.830 - Arhitectura si constructii - exterior 304.261 - Instalatii - instalatie de incalzire 59.298 - Instalatii - instalatie de semnalizare incendii 41.227 - Instalatii - instalatii electrice interioare 186.354 - Instalatii - priza de pamant si instalatie paratrasnet 20.150 - Instalatii - canalizare menajera 14.464 - Instalatii - retele interioare de apa 19.762CAMIN 1, CAMIN 2 si CAMIN 3 8442.209 - Arhitectura si constructii - subsol 195.667 - Arhitectura si constructii - parter 1159.957 - Arhitectura si constructii - etaj 1 1116.289 - Arhitectura si constructii - etaj 2 1116.289 - Arhitectura si constructii - etaj 3 1116.289 - Arhitectura si constructii - terasa 669.422 - Arhitectura si constructii - exterior 1210.540 - Instalatii - instalatie de incalzire 433.324 - Instalatii - instalatie de semnalizare incendii 153.440 - Instalatii - instalatii electrice interioare 1034.634 - Instalatii - priza de pamant si instalatie paratrasnet 50.777 - Instalatii - canalizare menajera 120.546 - Instalatii - retele interioare de apa 65.035SCOALA VECHE 35.952 - Demolare cladire 35.952AMENAJARE EXTERIOARA 1567.866 - Arhitectura si constructii 1065.456 - Instalatii - retele electrice exterioare 92.507 - Canalizare pluviala si menajera exterioara 346.191 - Inlocuire retea de gaz metan 63.712

4.2. Montaj utilaj tehnologic 33.0644.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 732.3654.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0.0004.5. Dotări 1041.9884.6. Active necorporale 0.000

5 Alte activitati 2742.8405.1. Organizare de şantier 584.478 194.826 194.8265.2. Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 288.0315.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 1870.331 51.954 51.954 51.954 51.954 51.954 51.954 51.954 51.954 51.954 51.954 51.954 51.954

6 Probe tehnologice și teste și predare la beneficiar 0.0006.1. Pregătirea personalului de exploatare 0.0006.2. PIF 0.000

27599.858142.125 142.125 490.312 61.695 61.695 412.382 124.039 124.039 318.865 342.971 1046.614 1544.714

Costuri totale investiție / an 4811.578

TOTAL COST INVESTITIECosturi totale investiție / luna

Costuri totale investiție / trimestru 774.563 535.772 566.944 2934.299

4.1

Page 72: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 74 

 

Anul II

Cap. DG

Activitati / cheltuieliValoare mii RON, fara

TVA

Lu

na

13

Lu

na

14

Lu

na

15

Lu

na

16

Lu

na

17

Lu

na

18

Lu

na

19

Lu

na

20

Lu

na

21

Lu

na

22

Lu

na

23

Lu

na

24

1 Obținerea și pregătirea terenului 0.0001.1. Obţinerea terenului1.2. Amenajare teren1.3. Amenajări pentru protecţia mediului 2 Asigurarea utilităților necesare obiectivului3 Proiectare și asistență tehnică 1477.885

3.1. Studii de teren 3.0003.2. Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 2.0003.3. Proiectare şi inginerie 701.3743.4. Organizarea procedurilor de achiziţie 187.0333.5. Consultanţă 233.7913.6. Asistenţă tehnică 350.687 9.741 9.741 9.741 9.741 9.741 9.741 9.741 9.741 9.741 9.741 9.741 9.7414 Investiția de bază 23379.133

LICEU 6831.199 - Arhitectura si constructii - subsol 172.900 - Arhitectura si constructii - parter 857.092 285.697 - Arhitectura si constructii - etaj 1 835.601 278.534 278.534 - Arhitectura si constructii - etaj 2 792.860 264.287 264.287 264.287 - Arhitectura si constructii - etaj 3 807.161 269.054 269.054 269.054 - Arhitectura si constructii - sarpanta 1062.593 354.198 354.198 354.198 - Arhitectura si constructii - exterior 1155.790 - Instalatii - instalatie de incalzire 229.980 114.990 114.990 - Instalatii - instalatie de semnalizare incendii 152.536 76.268 - Instalatii - instalatii electrice interioare 576.165 192.055 192.055 - Instalatii - priza de pamant si instalatie paratrasnet 43.381 21.691 21.691 - Instalatii - canalizare menajera 69.754 - Instalatii - retele interioare de apa 75.386 37.693ATELIER SCOLAR 2739.737 - Arhitectura si constructii - parter 858.816 429.408 429.408 - Arhitectura si constructii - etaj 495.107 247.554 247.554 - Arhitectura si constructii - terasa 540.054 270.027 270.027 - Arhitectura si constructii - exterior 395.500 197.750 197.750 - Instalatii - instalatie de semnalizare incendii 75.551 37.776 37.776 - Instalatii - instalatii electrice interioare 298.498 99.499 99.499 99.499 - Instalatii - priza de pamant si instalatie paratrasnet 24.807 24.807 - Instalatii - canalizare menajera 25.515 12.758 12.758 - Instalatii - retele interioare de apa 25.889 12.945 12.945CANTINA 1954.753 - Arhitectura si constructii - demisol 168.716 168.716 - Arhitectura si constructii - parter 651.691 325.846 325.846 - Arhitectura si constructii - terasa 488.830 244.415 244.415 - Arhitectura si constructii - exterior 304.261 152.131 152.131 - Instalatii - instalatie de incalzire 59.298 29.649 29.649 - Instalatii - instalatie de semnalizare incendii 41.227 20.614 20.614 - Instalatii - instalatii electrice interioare 186.354 62.118 62.118 62.118 - Instalatii - priza de pamant si instalatie paratrasnet 20.150 20.150 - Instalatii - canalizare menajera 14.464 7.232 7.232 - Instalatii - retele interioare de apa 19.762 9.881 9.881CAMIN 1, CAMIN 2 si CAMIN 3 8442.209 - Arhitectura si constructii - subsol 195.667 48.917 48.917 48.917 48.917 - Arhitectura si constructii - parter 1159.957 289.989 289.989 289.989 289.989 - Arhitectura si constructii - etaj 1 1116.289 279.072 279.072 279.072 279.072 - Arhitectura si constructii - etaj 2 1116.289 279.072 279.072 279.072 279.072 - Arhitectura si constructii - etaj 3 1116.289 279.072 279.072 279.072 279.072 - Arhitectura si constructii - terasa 669.422 167.356 167.356 167.356 - Arhitectura si constructii - exterior 1210.540 403.513 403.513 403.513 - Instalatii - instalatie de incalzire 433.324 108.331 108.331 108.331 108.331 - Instalatii - instalatie de semnalizare incendii 153.440 - Instalatii - instalatii electrice interioare 1034.634 206.927 206.927 206.927 - Instalatii - priza de pamant si instalatie paratrasnet 50.777 - Instalatii - canalizare menajera 120.546 40.182 40.182 40.182 - Instalatii - retele interioare de apa 65.035 16.259 16.259 16.259 16.259SCOALA VECHE 35.952 - Demolare cladire 35.952AMENAJARE EXTERIOARA 1567.866 - Arhitectura si constructii 1065.456 - Instalatii - retele electrice exterioare 92.507 - Canalizare pluviala si menajera exterioara 346.191 - Inlocuire retea de gaz metan 63.712

4.2. Montaj utilaj tehnologic 33.0644.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 732.3654.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0.0004.5. Dotări 1041.988 173.665 173.665 173.665 173.6654.6. Active necorporale 0.0005 Alte activitati 2742.840

5.1. Organizare de şantier 584.4785.2. Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 288.0315.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 1870.331 51.954 51.954 51.954 51.954 51.954 51.954 51.954 51.954 51.954 51.954 51.954 51.9546 Probe tehnologice și teste și predare la beneficiar 0.000

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0.0006.2. PIF 0.000

27599.8582107.582 2666.467 1836.473 828.753 1106.512 1418.918 831.772 1188.851 1930.851 1801.297 1522.225 823.380

Costuri totale investiție / an 18063.082

TOTAL COST INVESTITIECosturi totale investiție / luna

Costuri totale investiție / trimestru 6610.523 3354.183 3951.474 4146.902

4.1

Page 73: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 75 

 

Anul III

Cap. DG

Activitati / cheltuieliValoare mii RON, fara

TVA

Lu

na

25

Lu

na

26

Lu

na

27

Lu

na

28

Lu

na

29

Lu

na

30

Lu

na

31

Lu

na

32

Lu

na

33

Lu

na

34

Lu

na

35

Lu

na

36

1 Obținerea și pregătirea terenului 0.0001.1. Obţinerea terenului1.2. Amenajare teren1.3. Amenajări pentru protecţia mediului 2 Asigurarea utilităților necesare obiectivului3 Proiectare și asistență tehnică 1477.885

3.1. Studii de teren 3.0003.2. Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 2.0003.3. Proiectare şi inginerie 701.3743.4. Organizarea procedurilor de achiziţie 187.0333.5. Consultanţă 233.7913.6. Asistenţă tehnică 350.687 9.741 9.741 9.741 9.741 9.741 9.741 9.741 9.741 9.741 9.741 9.741 9.7414 Investiția de bază 23379.133

LICEU 6831.199 - Arhitectura si constructii - subsol 172.900 - Arhitectura si constructii - parter 857.092 - Arhitectura si constructii - etaj 1 835.601 - Arhitectura si constructii - etaj 2 792.860 - Arhitectura si constructii - etaj 3 807.161 - Arhitectura si constructii - sarpanta 1062.593 - Arhitectura si constructii - exterior 1155.790 - Instalatii - instalatie de incalzire 229.980 - Instalatii - instalatie de semnalizare incendii 152.536 - Instalatii - instalatii electrice interioare 576.165 - Instalatii - priza de pamant si instalatie paratrasnet 43.381 - Instalatii - canalizare menajera 69.754 - Instalatii - retele interioare de apa 75.386ATELIER SCOLAR 2739.737 - Arhitectura si constructii - parter 858.816 - Arhitectura si constructii - etaj 495.107 - Arhitectura si constructii - terasa 540.054 - Arhitectura si constructii - exterior 395.500 - Instalatii - instalatie de semnalizare incendii 75.551 - Instalatii - instalatii electrice interioare 298.498 - Instalatii - priza de pamant si instalatie paratrasnet 24.807 - Instalatii - canalizare menajera 25.515 - Instalatii - retele interioare de apa 25.889CANTINA 1954.753 - Arhitectura si constructii - demisol 168.716 - Arhitectura si constructii - parter 651.691 - Arhitectura si constructii - terasa 488.830 - Arhitectura si constructii - exterior 304.261 - Instalatii - instalatie de incalzire 59.298 - Instalatii - instalatie de semnalizare incendii 41.227 - Instalatii - instalatii electrice interioare 186.354 - Instalatii - priza de pamant si instalatie paratrasnet 20.150 - Instalatii - canalizare menajera 14.464 - Instalatii - retele interioare de apa 19.762CAMIN 1, CAMIN 2 si CAMIN 3 8442.209 - Arhitectura si constructii - subsol 195.667 - Arhitectura si constructii - parter 1159.957 - Arhitectura si constructii - etaj 1 1116.289 - Arhitectura si constructii - etaj 2 1116.289 - Arhitectura si constructii - etaj 3 1116.289 - Arhitectura si constructii - terasa 669.422 167.356 - Arhitectura si constructii - exterior 1210.540 - Instalatii - instalatie de incalzire 433.324 - Instalatii - instalatie de semnalizare incendii 153.440 51.147 51.147 51.147 - Instalatii - instalatii electrice interioare 1034.634 206.927 206.927 - Instalatii - priza de pamant si instalatie paratrasnet 50.777 25.389 25.389 - Instalatii - canalizare menajera 120.546 - Instalatii - retele interioare de apa 65.035SCOALA VECHE 35.952 - Demolare cladire 35.952 11.984 11.984 11.984AMENAJARE EXTERIOARA 1567.866 - Arhitectura si constructii 1065.456 266.364 266.364 266.364 266.364 - Instalatii - retele electrice exterioare 92.507 30.836 30.836 30.836 - Canalizare pluviala si menajera exterioara 346.191 115.397 115.397 115.397 - Inlocuire retea de gaz metan 63.712 12.742 12.742 12.742 12.742 12.742

4.2. Montaj utilaj tehnologic 33.064 33.0644.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 732.365 244.122 244.122 244.1224.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0.0004.5. Dotări 1041.988 173.665 173.6654.6. Active necorporale 0.0005 Alte activitati 2742.840

5.1. Organizare de şantier 584.478 194.8265.2. Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 288.031 96.010 96.010 96.0105.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 1870.331 51.954 51.954 51.954 51.954 51.954 51.954 51.954 51.954 51.954 51.954 51.954 51.9546 Probe tehnologice și teste și predare la beneficiar 0.000

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0.0006.2. PIF 0.000

27599.858512.512 357.141 124.826 491.465 510.317 764.220 487.034 456.198 340.801 170.448 352.531 157.705

Costuri totale investiție / an 4725.199

TOTAL COST INVESTITIECosturi totale investiție / luna

Costuri totale investiție / trimestru 680.6841284.034994.479 1766.002

4.1

Page 74: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 76 

 

Indicatori de apreciere a eficienţei economice

- analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar a construcţiei:

Tabel 32 Nr. crt.

Denumire Valoare de inventar

(mii lei)

Valoare lucrări de reabilitare propuse

(mii lei, fără TVA)

Valoare totală obiectiv

(mii lei)

1 Clădire liceu 11.800,90 7.433,75 19.234,65

2 Atelier școală 1.388,00 3.092,23 4.480,23

3 Cantină 3.787,20 2.132,27 5.919,47

4 Cămin 1 1.767,20 2.971,80 4.739,00

5 Cămin 2 1.763,30 2.971,80 4.735,10

6 Cămin 4 1.117,30 2.971,80 4.089,10

7 Școală veche 258,00 35,95* 293,95

* Pentru școala veche, sume reprezintă valoarea lucrărilor de demolare.

Calculul costului specific pe unitatea de suprafață pentru spațiile care rezultă în urma reabilitării:

Pentru calculul costului pe metru pătrat de construcție reabilitată s-au evidențiat toate cheltuielile incluse în devizului general, funcție de tipul acestora.

Indicatorii astfel rezultați sunt prezentați în anexa 2.

Sursele de finanţare a investiţiei

Finanțarea investiției se va realiza din surse specifice bugetului local al Municipiului Baia Mare.

Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

1. număr de locuri de muncă create în faza de execuţie;

Pentru faza de execuție este necesar un număr de 100 locuri de muncă.

2. număr de locuri de muncă create în faza de operare.

Faza de operare nu necesită crearea de locuri de muncă.

Page 75: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 77 

 

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei

1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei), din care: construcţii-montaj (C+M):

(în preţuri luna octombrie 5, anul 2015, 1 euro = 4,4168 lei, curs BCE) Tabel 33

Indicator Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) Mii RON Mii EUR Mii RON Mii RON Mii EUR

Total general 27.599,858 6.248,836 6.554,359 34.154,217 7.732,797

Din care C + M 22.189,258 5.023,832 5.325,422 27.514,680 6.229,551

2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M):

Anul I Tabel 34

Indicator Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) Mii RON Mii EUR Mii RON Mii RON Mii EUR

Total general 4.811,578 1.089,381 1.085,173 5.896,751 1.335,074

Din care C + M 2.944,040 666,554 706,259 3.650,609 826,528

Anul II Tabel 35

Indicator Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) Mii RON Mii EUR Mii RON Mii RON Mii EUR

Total general 18.063,082 4.089,631 4.335,139 22.398,221 5.071,141

Din care C + M 16.628,084 3.764,735 3.990,740 20.618,824 4.668,272

Anul III Tabel 36

Indicator Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) Mii RON Mii EUR Mii RON Mii RON Mii EUR

Total general 4.725,198 1.069,824 1.134,047 5.859,246 1.326,582

Din care C + M 2.617,134 592,540 628,112 3.245,246 734,749

3. durata de realizare: 36 luni;

4. durata perioadei de garanţie a lucrărilor de intervenţie (ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor): 3 ani;

Page 76: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 78 

 

5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz:

Tabel 37

Imobil

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător

blocului izolat termic Economia anuală de energie

(kWh/m2 (a.u.) şi an) (kWh/an) (tep) Clădire liceu 76,46 664115,63 57,10 Atelier școlar 87,68 580230,79 49,89 Cantină 96,98 197300,66 16,96 Cămin 1 89,08 240695,82 20,69 Camin 2 89,08 240695,82 20,69 Cămin 4 85,72 153639,98 13,21

Page 77: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 79 

 

OPISUL documentelor anexate

1. Liste de dotari

2. Indicatori

3. Certificat de urbanism nr. 923/05.08.2015

4. Situație valoare inventar clădiri Colegiul Tehnic Transilvania

Page 78: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 80 

 

B. Piese desenate:

A0 Plan incadrare in zona sc. 1 : 5000 Plan situatie pe suport cadastral sc. 1 : 500 A1 Plan de situatie sc. 1 : 500 LICEU A2 Plan parter sc. 1 : 100 A3 Plan etaj 1 sc. 1 : 100 A4 Plan etaj 2 sc. 1 : 100 A5 Plan etaj 3 sc. 1 : 100 A6 Plan acoperis sc. 1 : 100 A7 Sectiuni sc. 1 : 100 A8 Fatade N si S sc. 1 : 100 ATELIERE A9 Plan parter sc. 1 : 100 A10 Plan etaj sc. 1 : 100 A11 Plan acoperis sc. 1 : 100 A12 Fatade S, E, sectiune sc. 1 : 100 A13 Fatade N si S sc. 1 : 100 CANTINA A14 Plan parter sc. 1 : 100 A15 Plan subsol sc. 1 : 100 A16 Plan acoperis sc. 1 : 100 A17 Sectiuni, fatade sc. 1 : 100 CAMINE A18 Planuri propuse sc. 1 : 100 A19 Plan invelitoare sc. 1 : 100 A20 Sectiuni, fatade laterale sc. 1 : 100 A21 Fatada principala sc. 1 : 100 A22 Fatada posterioara sc. 1 : 100 SCOALA VECHE A23 Plan sc. 1 : 100 A24 Plan, fatade, sectiune sc. 1 : 100 I01 Plan de situație instalații sc. 1 : 5000 I02 Plan parter și etaj atelier instalații de alimentare cu apă și canalizare sc. 1 : 100 I03 Plan subsol cămin 1,2,3 instalații de alimentare cu apă și canalizare sc. 1 : 100 I04 Plan parter cămin 1,2,3 instalații de alimentare cu apă și canalizare sc. 1 : 100 I05 Plan etaj I cămin 1,2,3 instalații de alimentare cu apă și canalizare sc. 1 : 100 I06 Plan etaj II cămin 1,2,3 instalații de alimentare cu apă și canalizare sc. 1 : 100 I07 Plan etaj III cămin 1,2,3 instalații de alimentare cu apă și canalizare sc. 1 : 100 I08 Plan subsol cantină instalații de alimentare cu apă și canalizare sc. 1 : 100 I09 Plan parter cantină instalații de alimentare cu apă și canalizare sc. 1 : 100 I10 Plan subsol liceu instalații de alimentare cu apă și canalizare sc. 1 : 100

Page 79: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 81 

 

I11 Plan parter liceu instalații de alimentare cu apă și canalizare sc. 1 : 100 I12 Plan etaj I liceu instalații de alimentare cu apă și canalizare sc. 1 : 100 I13 Plan etaj II liceu instalații de alimentare cu apă și canalizare sc. 1 : 100 I14 Plan etaj III liceu instalații de alimentare cu apă și canalizare sc. 1 : 100 I15 Plan parter cămin 1,2,3 instalații de încălzire sc. 1 : 100 I16 Plan etaj I cămin 1,2,3 instalații de încălzire sc. 1 : 100 I17 Plan etaj II cămin 1,2,3 instalații de încălzire sc. 1 : 100 I18 Plan etaj III cămin 1,2,3 instalații de încălzire sc. 1 : 100 I19 Plan parter cantină instalații de încălzire sc. 1 : 100 I20 Plan parter liceu instalații de încălzire sc. 1 : 100 I21 Plan etaj I liceu instalații de încălzire sc. 1 : 100 I22 Plan etaj II liceu instalații de încălzire sc. 1 : 100 I23 Plan etaj III liceu instalații de încălzire sc. 1 : 100 E00 Plan de situație rețele exterioare 0,4kV sc. 1 : 500 E01 Plan parter și etaj 1 instalații electrice – liceu sc. 1 : 100 E02 Plan etaj 2 și etaj 3 instalații electrice – liceu sc. 1 : 100 E03 Plan subsol instalații electrice – liceu sc. 1 : 100 E04 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - liceu sc. 1 : 100 E05 Plan parter instalații electrice – atelier sc. 1 : 100 E06 Plan etaj instalații electrice – atelier sc. 1 : 100 E07 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - atelier sc. 1 : 100 E08 Plan parter instalații electrice – cantină sc. 1 : 100 E09 Plan subsol instalații electrice – cantină sc. 1 : 100 E10 Instalația de legare la pământ și instalația de paratrăsnet - cantină sc. 1 : 100 E11 Plan parter și etaj curent instalații electrice – cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 E12 Plan subsol instalații electrice – cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație hidranți exteriori sc. 1 : 500 H02 Plan subsol liceu hidranți interiori și schema coloanelor sc. 1 : 100 H03 Plan parter liceu hidranți interiori sc. 1 : 100 H04 Plan etaj 1 liceu hidranți interiori sc. 1 : 100 H05 Plan etaj 2 liceu hidranți interiori sc. 1 : 100 H06 Plan etaj 3 liceu hidranți interiori sc. 1 : 100 H07 Plan atelier parter și etaj instalație de hidranți și schema coloanelor sc. 1 : 100 H08 Plan subsol cantină instalație de hidranți sc. 1 : 100 H09 Plan parter cantină instalație de hidranți și schema coloanelor sc. 1 : 100 H10 Plan subsol cămin (1,2,4) instalație de hidranți sc. 1 : 100 H11 Plan parter cămin (1,2,4) instalație de hidranți sc. 1 : 100 H12 Plan etaj 1 cămin (1,2,4) instalație de hidranți sc. 1 : 100

Page 80: COLECTIV DE ELABORARE - baiamare.ro local/HCL/an 2016/29 februarie/hot76... · E13 Priza de pământ şi instalația de paratrasnet - cămin 1,2,4 sc. 1 : 100 H01 Plan de situație

            CEPRONEF       ENERGO INVEST   

Reabilitare Colegiul Tehnic Transilvania Proiect nr. 857/138/2015 Faza: D.A.L.I. 82 

 

H13 Plan etaj 2 cămin (1,2,4) instalație de hidranți sc. 1 : 100 H14 Plan etaj 3 cămin (1,2,4) instalație de hidranți sc. 1 : 100 H15 Schema coloanelor cămin (1,2,4) instalație de hidranți sc. 1 : 100 CS01 Plan parter și plan etaj I liceu instalație de semnalizare

și avertizare în caz de incendiu sc. 1 : 100 CS02 Plan etaj II și plan etaj III liceu instalație de semnalizare

și avertizare în caz de incendiu sc. 1 : 100 CS03 Plan parter atelier instalație de semnalizare

și avertizare în caz de incendiu sc. 1 : 100 CS04 Plan etaj atelier instalație de semnalizare

și avertizare în caz de incendiu sc. 1 : 100 CS05 Plan demisol și plan parter cantină instalație de semnalizare

și avertizare în caz de incendiu sc. 1 : 100 CS06 Plan parter și plan etaj I cămin 1 instalație de semnalizare

și avertizare în caz de incendiu sc. 1 : 100 CS07 Plan etaj II și plan etaj III cămin 1 instalație de semnalizare

și avertizare în caz de incendiu sc. 1 : 100 CS08 Plan parter și plan etaj I cămin 2 instalație de semnalizare

și avertizare în caz de incendiu sc. 1 : 100 CS09 Plan etaj II și plan etaj III cămin 2 instalație de semnalizare

și avertizare în caz de incendiu sc. 1 : 100 CS10 Plan parter și plan etaj I cămin 4 instalație de semnalizare

și avertizare în caz de incendiu sc. 1 : 100 CS11 Plan etaj II și plan etaj III cămin 4 instalație de semnalizare

și avertizare în caz de incendiu sc. 1 : 100 CS12 Plan parter și plan etaj I - liceu configurare sistem sc. 1 : 100 CS13 Plan etaj II și plan etaj III - liceu configurare sistem sc. 1 : 100 CS14 Plan parter și plan etaj - atelier configurare sistem sc. 1 : 100 CS15 Plan demisol și plan parter - cantină configurare sistem sc. 1 : 100 CS16 Plan parter, plan etaj I, plan etaj II și plan etaj III –

cămin 1 configurare sistem sc. 1 : 100 CS17 Plan parter, plan etaj I, plan etaj II și plan etaj III –

cămin 2 configurare sistem sc. 1 : 100 CS18 Plan parter, plan etaj I, plan etaj II și plan etaj III –

cămin 4 configurare sistem sc. 1 : 100 CS19 Configurare rețea sistem sc. 1 : 100