Çok fazli sİstemler

of 52 /52
ÇOK FAZLI SİSTEMLER Bürde Süheyla SUNAR 2014

Author: burde-suheyla-sunar

Post on 15-Aug-2015

63 views

Category:

Health & Medicine


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. OK FAZLI SSTEMLER Brde Sheyla SUNAR 2014
  2. 2. A. EMLSYONREOLOJSNDE YEN TEMEL KAVRAMLAR 1. Giri 2. Monodispers Emlsiyonlar 3. Damlack Etkilemeleri 4. Dile Emlsiyon Relojisi 5. Kolloidal Emlsiyonlarda Cams Gei 6. Sktrlm Emlsiyonlarn Lineer Viskoelastik Kayma Modl 7. Konsantre Emlsiyonlarn Elastisitesi 8. Konsantre Emlsiyonlarn Nonlineer Reolojisi 9. Viskoelastik Maddelerin Emlsiyonlar 10. Sonular
  3. 3. Dar partikl bykl dalmna sahip olan monodispers emlsiyonlarn da dahil olduu aratrmalarla emlsiyon reolojisi alan hzla gelimektedir. Deneyler, teoriler ve simlasyonlar arasndaki anlaml karlatrmalar, damlack tek dzelii salamay kolaylatrr.
  4. 4. 1. GR Bir svn, karmad bir baka sv ierisinde damlacklar halinde disperse olmasyla emlsiyonlar oluur. Emlsiyonlar termodinamik halde deillerdir. Emlsiyonlar metastabil dispersiyonlardr; d itme enerjisi emlsifikasyon srasnda byk damlacklarn kk damlacklara paalanmas iin kullanlr. Stabilize edici bir yzey itmesi salayan yzey aktif maddeler damlacklarn birlemesini engeller.
  5. 5. Eer svlar son derece kartrlamaz ise, dispers fazn moleklleri damlacklar arasnda gei yapamaz. Ostwald irilemesiyle damlacklarn bymesi ihmal edilebilir dzeydedir. Birleme ve irileme nlendiinde, ve iki svl bir kpk oluturmak iin skstrldklarnda emlsiyonlar yllarca stabil kalabilir
  6. 6. Emlsiyonlar; faydal, etkileyici ve son derece eitli reolojik zelliklere sahiptir. Bir emlsiyonun makroskopik yaps stres ve gerilim arasndaki ilikiye, mikroskopik zellikleri ise damla yapsna ve arayz etkileimlerine baldr. Damlack hacim fraksiyonunun () kontrol edilmesiyle, emlsiyon dk 'deki basit viskoz svdan yksek 'de nemli kayma modlne sahip bir elastik katya dnebilir.
  7. 7. Bu elastikiyet, kaymann sktrlm olan damlac deforme etmesiyle ilave bir damlack yzeyi oluturmak iin ara yzey gerilimine kar yapan iin neticesidir. Losyonlar, soslar ve kremler gibi rnlerin reolojik zellikleri genellikle, damlack byklk dalmn deitirme amacyla emlsiyon bileimi ya da emlsifikasyon prosesi deiimiyle ayarlanr. Polimerler gibi katk maddeleri, srekli fazn viskozotesinin artyla ya da birlememi damlacklar arasndaki adhezyon nedeniyle emlsiyonun reolojisini deitirebilirler.
  8. 8. Uzn yllardr emlsiyon reolojisi lm kantitatif olarak anlalamamtr. nk damlack boyutu dalm kontrol altna alnamamtr ve Laplace basn dalm ayn, IIL= 2 /a (a:damla yarap), ya da ayn kritik hacim fraksiyonuna, c (at which droplet packing would occur), sahip emlsiyon yoktur. Son zamanlarda monodispers emlsiyonlar kullanlarak yaplan lmler, zellikle yksek de kantitatif emlsiyon reolojiyi anlamak iin gerekli temeli oluturur.
  9. 9. Yaplan almalar polidispersitenin de reolojide nemli olduunu gstermitir. Monodispersite; reolojik deneyler, teoriler, simlasyonlar,