cohtoh power poin

of 12 /12
8/8/2019 Cohtoh Power Poin http://slidepdf.com/reader/full/cohtoh-power-poin 1/12 PERBENTANGAN SIRAH DAN TAMADUN ISLAM (SPI 3240) PENSYARAH USTAZAH NOR HIDAYAH OLEH ADAM HENDRY BIN ABDULLAH MUHAMMAD FAISAL SANYA BIN ABDULLAH MUHAMMAD ASHRAF KARTIK BIN ABDULLAH

Author: faisal-sanya

Post on 10-Apr-2018

226 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/8/2019 Cohtoh Power Poin

  1/12

  PERBENTANGAN SIRAH DAN TAMADUN ISLAM(SPI 3240)

  PENSYARAHUSTAZAH NOR HIDAYAH

  OLEH

  ADAM HENDRY BIN ABDULLAHMUHAMMAD FAISAL SANYA BIN ABDULLAHMUHAMMAD ASHRAF KARTIK BIN ABDULLAH

 • 8/8/2019 Cohtoh Power Poin

  2/12

  NAMA ASAL ABELIAU IALAH; AHMAD BIN MUHAMMADBIN HAMBAL BIN HILAL

  BELIAU SATU KETURUNAN DENGAN NABI MUHAMMADSEBELAH NENEK BERNAMA NAZAR BIN MUAD BINADNANDILAHIRKAN DI BAGHDAD PADA BULAN RABIUL AWALTAHUN 164 HIJRAH BERSAMAAN 780 MASIHI PADAPEMERINTAHAN ABASIAH MUHAMMAD AL-MAHDIBELIAU TERKENAL DENGAN NAMA DATUKNYA IAITUHAMBAL BIN HILALGELARAN ABU ABDULLAH DIBERI SEMPENA DENGANNAMA NAMA ANAKNYA ABDULLAH

 • 8/8/2019 Cohtoh Power Poin

  3/12

  KUAT BERIBADATBANYAK BERGAUL DENGAN ORANG MISKINKUAT INGATANSANGAT HORMATI GURU

  SUKA BERFIKIRPENDIAMKURANG MAKAN DAN MINUMMEMENTINGIKAN KEBERSIHAN

  TEGAS MENENTANG KEMUNGKARANBERJIWA BESARTIDAK SUKA CAKAP PERKARA TIDAK BERFAEDAH

  RIWAYAT HIDUP IMAM AHMAD

 • 8/8/2019 Cohtoh Power Poin

  4/12

  IMAM AHMAD TELAH MEMPELNTUK MENCARI AJARI PELBAGAI ILMUSEJAK KECIL LAGI

  BELIAU BERJAYA MENG HAFAZ AL-QURAN SEJAK UMUR 14 TAHUN

  SEBAHAGIAN HIDUP DI GUNAKAN ILMU

  BELIAU JUGA DAPAT MENGUASAI BAHASA ARAB DAN

  KESASTERAANNYAKETIKA UMUR 16 TAHUN BELIAU BERKEMBARA KE MEKAH, MADINAHSYAM, BASRAH, DAN LAIN-LAINNYA UNTUK MENGUMPUL HADIS-HADIS NABI.

  BELIAU MENUMPU MINAT DALAM BIDANG AL-QURAN. HADIS,KALAM DAN FEKAH

  BELIAU TERKENAL DENGAN BIDANG FEKAH DAN HADIS

  GURU BELIAU IALAH, IMAM SYAFIE , SUFIAN BIN UYAINAH, YAHYABIN SAID, QADI ABU YUSUF.

 • 8/8/2019 Cohtoh Power Poin

  5/12

  MENGHAFAZ LEBIH DARIPADA 700 000 RIBU HADIS, DANMEMPUNYAI KEFAHAMAN YANG MENDALAM BIDANG HADISBELIAU MERUPAKAN IMAM MUJAHID YANG MAMPUMENGELUARKAN FATWA DALAM HUKUM FEKAH, DAN DIAKUI

  OLEH IMAM SYAFIE.BELIAU SERING MEMBACA KITAB YANG DIHASILKAN IAITUKITAB AL-MASNAD.MERUPAKAN KITAB TERMASYHUR BELIAU.IMAM AHMAD JUGA TELAH MENGHASILKAN PELBAGAI ILMUSEPERTI ILMU KALAM, ILMU FEKAH, TAFSIR AL-QURAN DAN

  SEBAGAINYA.

 • 8/8/2019 Cohtoh Power Poin

  6/12

  BELIAU TELAH MENGADAKAN KELAS PENGAJIAN DIMASJID-MASJIDLEBIH KURANG 5000 ORANG MENGHADIRI SETIAP KELASTERSEBUT,BELIAU MERUPAKAN PENGASAS MASHAB HANBALI.

  BELIAU TELAH MENGHASILKAN KITAB FEKAH YANG MENJADIRUJUKAN SEHINGA HARI INI.

  BERSUNGGUH-SUNGGUH MENYELIDIK HADIS UNTUK MERINDUNGIDARIPADA PEMASUAL HADIS.KITAB AL-MASNAD MENJADI RUJUKAN APA BILA BERLAGUPERSELISIHAN YANG MENGANDUNGI 40 000 HADIS.

  KITAB-KITAB YANG DIHASILKAN IALAH :

  1. AN-NASAKH WAL MANSUKH

  2. TASIR AL-QURAN3. TA-ATUR RASUL

  4. AL-NASIKH AL-KABIR

  5. AL-NASIK AL-SOGHIR

 • 8/8/2019 Cohtoh Power Poin

  7/12

  IMAM AHMAD BERPEGANG KUAT PADA HADIS DAN AL QURANBELIAU AMAT BERHATI-HATI DALAM MEMILIH HADIS DARISEGI SANAD, MATAN DAN ISINYA, YANG BERKAITAN DENGANHALAL DAN HARAMFAKTA-FAKTA SELAIN SELEPAS AL-QURAN DAN HADIS BELIAUJUGA MENGGUNAKAN FAKTA SAHABAT DALAM MENENTUKANHUKUM.BELIAU BERPENDIRIAN TEGAS TERHADAP GOLONGANMUKTAZILAH YANG MENGATAKAN AL-QURAN ITU BAHARUPENDAPAT TERSEBUT BERTENTANGAN DENGAN AHLISUNNAH WAL JAMAAH.DALAM MENETAPKAN HUKUM BELIAU MENGUTAMAKAN AL-QURAN DAN HADIS YANG DI AJARKAN OLEH GURUNYA.

 • 8/8/2019 Cohtoh Power Poin

  8/12

  KHALIFAH AL-MAKMUM TELAH MENERIMA CADANGANDARIPADA SEORANG ULAMA (AHMAD BIN ABI DAUD) AGARIMAM AHMAD DIHUKUM, IMAM AHMAD KEMUDIAN DIHUKUMPENJARA DAN DIPUKUL DENGAN CEMETI HINGA BERDARAH

  SELURUH BADANNYA PENYEKSAAN TERSEBUT BERLARUTANTAHUN KETAHUN.PENYEKSAAN TERHENTI APABILA KHALIFAH AL-MUTAWAKILMEMERINTAH.KHALIFAH AL-MUTAWAKIL YANG BERFAHAMANAHLI SUNNAH WAL JAMAAH TELAH MENBEBASKAN IMAMAHMAD.KHALIFAH AL-MAKMUM MERUPAKAN ANAK MURID GURUMUKTAZILAH , BELIAU TELAH BERPENDAPAT BAHAWA AL-QURAN ITU BAHARU, MAKA BELIAU MEMAKSA SEMUA ULAMAMENERIMA, NAMUN RAMAI ULAMA TERPAKSA IKUT TETAPIIMAM AHMAD ANGAN MENERIMA DAN MENOLAKMENYEBABKAN BELIAU DIPENJARA.

 • 8/8/2019 Cohtoh Power Poin

  9/12

  ZOOM IN PENDIDIKAN ISLAM SPM 4-5(2007)INFO-DIDIK SDN.BHN.

  12, JALAN PJU 5/15, DATARAN SANWAY, KOTADAMANSARA, 47810 PETALING JAYA,SELANGOR DARUL IHSAN.

 • 8/8/2019 Cohtoh Power Poin

  10/12

  YANG BAIK ITU DATANG DARIPADA ALLAHYANG KURANG DATANG DARIPADA KELEMAHANKAMI SENDIRI.

  WABILAH ITAFIQ WAL HIDAYAHASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI TAALAWABARAKATUH.

 • 8/8/2019 Cohtoh Power Poin

  11/12

  ADAM HENDRY BINABDULLAH(KETUA)

  MUHAMMAD FAISAL SANYA BINABDULLAH ( JURU TEKNIK)MUHAMMAD ASHRAF KARTIK BINABDULLAH

  ( PENASIHAT)

 • 8/8/2019 Cohtoh Power Poin

  12/12

  SILA BERTANYA YANG

  BERKAITAN DALAMPERBINCANGAN TADI.