CLR Przeglad-Produktow PL

Download CLR Przeglad-Produktow PL

Post on 23-Jun-2015

214 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>Przegld Produktw</p> <p>for fine cosmetics since 1926</p> <p>1</p> <p>Przeciwko starzeniu Pielgnacja prewencyjna Pielgnacja zanieczyszczonej skry rodki nawilajce Pielgnacja wosw Oleje rolinne</p> <p>4-5 6-9 12 - 13 14 - 15an to</p> <p>Pielgnacja skry wraliwej i z problemami 10 - 11</p> <p>en</p> <p>ia</p> <p>16 - 17 18 - 19up pr</p> <p>ProduktAminodermin CLR Arnica Oil CLR | Olej arniki CLR Avocado Oil CLR | Olej awokado CLR Belides NP Biosulphur Fluid</p> <p>Strona12 18 18 6 12 18 19 10 7 7 13 14 8 13 16 15 17 15 11 9 11 4 9 5 5 9 5 17 17 19 11 15 19 13</p> <p>Calendula Oil CLR | Olej nagietkowy CLR Carrot Oil CLR | Olej marchewkowy CLR Ceramide Complex CLR K Collagen CLR Curasan Cutipure CLR DayMoist CLR Elastin CLR Epicutin - TT Follicusan Glycoderm (P) Hexaplant Richter Hygroplex HHG Lactokine Fluid PF Maricol CLR Modukine MPC-Milk Peptide Complex NanoLipid Restore CLR Phytodermin Phytosan K ProBioBalance CLR Repair Complex CLR PF Sedaplant Richter Soluvit Richter St. Johns Wort Oil CLR | SyriCalm CLR Vitamin F forte Wheat Germ Oil CLR | Yeast Complex B</p> <p>g</p> <p>g g g g g</p> <p>g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g</p> <p>g g</p> <p>rw rw rw rw rw rw wd rw rw rw rw rw rw ro rw ro ro rw</p> <p>g g</p> <p>g g</p> <p>W przypadku niektrych produktw dostpne s alternatywne systemy konserwujce.</p> <p>Oglne porady odnonie produkcji i przechowywania (jeeli nie podano innych informacji):Porady produkcyjne Naley unika temperatur powyej 40C. W przypadku produktw rozpuszczalnych w oleju zalecamy dodanie odpowiedniego przeciwutleniacza. Oleje rolinne do wczenia do fazy oleistej emulsji.</p> <p>Porady odnonie przechowywania Przechowywa w temperaturach pomidzy 15C a 25C. Przechowywa w dobrze zamknitych pojemnikach chronionych przed wiatem. Po otwarciu naley zuywa cae opakowania produktu. Stabilne przez co najmniej rok.</p> <p>2</p> <p>ro : rozpuszczalny w oleju</p> <p>wd: w wodzie ulega dyspersji</p> <p>rw: rozpuszczalny w wodzie</p> <p>so w is sk k r y r uj e Ko e fu re j nk ge cy cj e ne dl Ro oc ra a sk cj hr zj a r on n sk y ne ia r Ch w sk y sk ra ro r li r ni w y sk ej Do r ib st ar ar pr dz cz ze Od o a d sk su st tw r ch re ar ze se ej za Na m el us em r w zk od il en od a ow t Le su zo w i sk cz ch n st y ow ru ba sk sk ym kt r W rie r ur zm r po al ac lip ny da ni id ch Za tn ow p o a, le na cz bi eg y tr Ro ic a d zp hr pr o n zik us zy ip sp zc iw rz ie za o et sz ln sy u on o sz ej cz ut aj ra c ci e e si w o w s o w s za St y m ul w a sn</p> <p>Grupy Produktw CLR</p> <p>w</p> <p>a</p> <p>uk</p> <p>dd</p> <p>od</p> <p>po</p> <p>ia</p> <p>dz</p> <p>w</p> <p>iz</p> <p>y</p> <p>go</p> <p>Od</p> <p>Zw</p> <p>Gr</p> <p>a</p> <p>i</p> <p>ks</p> <p>a</p> <p>ap</p> <p>al</p> <p>st</p> <p>re</p> <p>g g g g g g g g g g g g g g g g g g</p> <p>g</p> <p>rw ro ro rw rw ro ro rw rw rw rw rw rw</p> <p>g</p> <p>g</p> <p>g</p> <p>g g g g g g g</p> <p>wd rw rw</p> <p>y</p> <p>Wydajne skadniki aktywne i koncepcje kosmetyczne</p> <p>CLR Chemisches Laboratorium Dr. Kurt Richter GmbH opracowuje innowacyjne i wysokiej jakoci komponenty aktywne dla kosmetykw do pielgnacji skry i wosw. We wczesnych latach 1950-tych CLR zaczo koncentrowa si na produkcji biologiczne aktywnych ingrediencji do kosmetykw. Od tego czasu CLR wyrobio sobie w przemyle kosmetycznym reputacj jako niezawodny partner. Specjalizujc si w opracowaniu produktw biologicznie aktywnych wykorzystujemy najnowoczeniejsze metody i technologie, certyfikowane zgodnie z normami ISO 9001, i oferujemy wyniki bada potwierdzajce skuteczno naszych produktw. Gwarantujemy najwysze standardy jakoci w poczeniu z indywidualn obsug klienta oraz elastycznoci. We wsppracy z naszymi Klientami rozwijamy nasze kreatywne, dopasowane do potrzeb koncepcje kosmetykw, ktre odpowiadaj specjalnym yczeniom Klientw.</p> <p>3</p> <p>Przeciw Starzeniu</p> <p>MPC - Milk Peptide Complex | MPC Kompleks Peptydw MlekowychMPC - Milk Peptide Complex (Kompleks Peptydw Mleka) zawiera kompleks aktywowanych naturalnych czsteczek sygnalizacyjnych uzyskanych z mleka, takich jak TGF- dla regeneracyjnej pielgnacji dojrzaej skry. MPC redukuje widoczne oznaki starzenia poprzez indukowanie produkcji czsteczek macierzy pozakomrkowej w skrze waciwej, takich jak kolagen typu 1, kwas hialuronowy i fibronektyna, powodujc, e skra staje si bardziej sprysta i poprawia si jej elastyczno. Ponadto MPC szybko i skutecznie redukuje gboko zmarszczek i poprawia ogln struktur skry. Dostpny jest rwnie w formie w otoczkach z lipozomw pochodzenia rolinnego jako MPC-Liposomes. MPC jest biaym proszkiem rozpuszczalnym w wodzie, ale roztwr taki bdzie nieco zmtniay. Podczas przetwarzania MPC produkt powinien zosta rozpuszczony w czci buforowanej fazy wodnej w rekomendowanym zakresie pH.</p> <p>in vivo ex vivo R skra </p> <p>in vitro R</p> <p>Dawkowanie: 0,5% Zakres pH: 6,0 - 7,0 Nazwa INCI: Whey Protein MPC nie jest konserwowane. MPC-Liposomes jest konserwowane fenoksyetanolem i bezwodnym kwasem octowym (dehydroacetic acid) (sl NA).</p> <p>4</p> <p>PhytoderminPhytodermin zawiera doprowadzone do stanu rozpuszczalnoci skadniki macierzy rolinnej o wysokim ciarze czsteczkowym z organicznej soi (wolnej od modyfikacji genetycznych) w ich naturalnym rozkadzie. Przywraca on fizjologiczn rwnowag w skrze poddanej stresowi i dojrzaej. Phytopdermin jest tawym, nieco zmtniaym wodnistym pynem. W przypadku dodania wody lub w przypadku rozpuszczania produktu w systemie wodnym powstaje mtny, biaawy roztwr. Zjawisko to nie wpywa na aktywno Phytodermin. Przy tworzeniu produktw zawierajcych Phytodermin naley pamita, e moe on wywiera wpyw na materiay wraliwe na elektrolity. Jednake dodatek niewielkich iloci surowcw chelatujcych stabilizuje produkt.</p> <p>in vivo ex vivo R o </p> <p>in vitro </p> <p>Dawkowanie: 5,0 - 10,0% Zakres pH: 4,0 - 6,8 Nazwa INCI: Glycine Soja (Soybean) Protein Phytodermin jest konserwowane fenoksyetanolem i parabenami.</p> <p>Phytosan KPhytosan K zawiera proteiny, glikoproteiny i polisacharydy wyizolowane z ziarna soi organicznej (wolnej od modyfikacji genetycznych), przeciwdziaajce biologicznemu i wywoywanemu przez promieniowanie ultrafioletowe przedwczesnemu starzeniu si skry. Phytosan K chroni skr przez wywoywan promieniowaniem ultrafioletowym utrat energii i pobudza funkcje regeneracyjne skry. Skutkiem tego poprawia jdrno skry i zmniejsza jej szorstko oraz gboko zmarszczek. Phytosan K pobudza napraw DNA a przez to pomaga zapobiega uszkodzeniu DNA na skutek promieniowania ultrafioletowego. Phytosan K jest tawym, przejrzystym, wodnistym roztworem. Przy stosowaniu Phytosan K naley pamita, e moe on wywiera wpyw na skadniki formulacji wraliwe na elektrolity. Jednake dodatek niewielkich iloci surowcw chelatujcych stabilizuje produkt.</p> <p>in vivo ex vivo R skra </p> <p>in vitro R</p> <p>Dawkowanie: 2,0 - 5,0% Zakres pH: 3,0 - 7,5 Nazwa INCI: Water, Glycerin, Glycine Soja (Soybean) Seed Extract Phytosan K jest konserwowany fenoksyetanolem i sorbinianem potasu.</p> <p>Repair Complex CLR PFRepair Complex CLR PF jest lizatem bifidobakterii skadajcym si z produktw metabolizmu tych bakterii, frakcji cytoplazmy oraz skadnikw cianki komrkowej. Zapewnia on siln ochron przed wywoywanymi promieniowaniem ultrafioletowym uszkodzeniami skry wykazujc si znaczn aktywnoci anty-immunosupresyjn i polepszaniem naprawy DNA. Repair Complex CLR PF jest tawo-biaym, mtnym pynem. Podlega mieszaniu z wod i mieszankami wody z etanolem ale nie da przejrzystego roztworu. Aby zapobiec kaczkowaniu maksymalna zawarto alkoholu w produktach zawierajcych Repair Complex CLR PF wynosi 50% w/w.</p> <p>in vivo ex vivo R skra R</p> <p>in vitro R</p> <p>Dawkowanie: 5,0 - 10,0% Zakres pH: 3,8 - 7,0 Nazwa INCI: Bifida Ferment Lysate Repair Complex CLR PF jest konserwowany fenoksyetanolem i benzoesanem sodowym.</p> <p>5</p> <p>Pielgnacja prewencyjnaBelides NPBelides NP jest substancj rozjaniajc skr uzyskiwan z kwiatu stokrotki (Bellis perennis). Oddziaywuje on poprzez zmniejszanie produkcji melaniny i wspomaga rwnomiern depigmentacj plam zwizanych z wiekiem. Belides NP oddziaywuje na rne cieki zaangaowane w produkcj melaniny. Poprzez obnianie produkcji Endothelin-1 (ET-1) Belides NP redukuje stymulowane promieniowaniem ultrafioletowym indukowanie biosyntezy melaniny. Ponadto obniane s wice powinowactwo hormonu stymulujcego melanocyt (-MHS) do jego receptora oraz aktywno tyrozynazy. Na koniec redukowane jest przemieszczanie si melanosomu do keratynocytw poprzez endocytoz. Belides NP jest przejrzystym wodnistym pynem w kolorze koniakowym, niekompatybilnym z alkoholem.in vivo ex vivo R skra in vitro R</p> <p>Dawkowanie: 2,0 - 5,0% Zakres pH: 4,5 - 6,5 Nazwa INCI: Bellis Perennis (Daisy) Flower Extract [Wycig z kwiatu stokrotki] Belides NP nie zawiera konserwantw w sensie Dyrektywy Kosmetycznej UE 76/768/EWG; dla zapewnienia stabilnoci zawiera on niewielkie iloci etanolu, alkoholu -fenyloetylowego, gliceryny i Melissa officinalis.</p> <p>6</p> <p>Collagen CLRCollagen CLR to naturalny, rozpuszczalny kolagen w swej nienaruszonej strukturze identyczny, jak znajdowany w przyrodzie. Collagen CLR odywia such i dojrza skr oraz chroni skr przed wpywami rodowiska. Wysoki potencja wizania wody jaki posiada Collagen CLR czyni skr gadk i mikk. Produkt poprawia waciwoci biomechaniczne skry. Collagen CLR jest jasnym, nieco opalizujcym pynem. Stenia alkoholu przekraczajce 15% w/w mog prowadzi do denaturacji wkiem kolagenu i w zwizku z tym naley ich unika. Dostpny w koncentracie 0,3% i 1,0% kolagenu. Dostpny jest rwnie kolagen pochodzenia morskiego jako Maricol CLR (strona 9).</p> <p>in vivo ex vivo skra </p> <p>in vitro </p> <p>Dawkowanie: 3,0 - 10,0% Zakres pH: 3,7 - 6,5 Nazwa INCI: Soluble Collagen Collagen CLR jest konserwowany fenoksyetanolem i parabenami.</p> <p>CurasanCurasan to oparty na synergii system zawierajcy chitosan, octan tokoferolu, eter etylowy pantenolu (prowitamina B5) i phytantriol. Tworzy on nie zamykajc porw skry powok ochronn dziki chitosanowi, posiadajc powinowactwo dla keratyny korneocytw ze stratum corneum i keratyny kory wosa. Curasan jest zaprojektowany specjalnie do stosowania na suche, cienkie i strukturalnie zniszczone wosy; wygadza te szorstk i spkan skr tworzc ochronn powok. Curasan jest taw, lepk, nieco mtn ciecz. Podlega mieszaniu z wod ale nie daje przejrzystego roztworu. Produkt daje przejrzyste powierzchniowo czynne roztwory przy pH 5,4 (skorygowanym kwasem mlekowym lub kwasem glikolowym). Jest niekompatybilny z alkoholem, cytrynianami i winianami.</p> <p>in vivo ex vivo R skra </p> <p>in vitro </p> <p>Dawkowanie: 2,0 - 5,0% Zakres pH: 5,0 - 5,8 Nazwa INCI: Water, Decyl Glucoside, Panthenyl Ethyl Ether, Glyceryl Laurate, Tocopheryl Acetate, Phytantriol, Lactic Acid, Chitosan Curasan jest konserwowany fenoksyetanolem i benzoesanem sodowym.</p> <p>7</p> <p>Pielgnacja prewencyjnaElastin CLRElastin CLR jest czciowo zhydrolizowan elastyn o typowej zblionej do elastyny strukturze biakowej (-elastyna) Chroni ona przed utrat elastycznoci i wilgotnoci oraz jest odpowiednia do pielgnacji regeneracyjnej skry dojrzaej. Elastin CLR to tawy, przejrzysty pyn. Rozpuszcza si w wodzie, mieszaninach wody z alkoholem i alkoholu tworzc przejrzysty roztwr. Podczas ogrzewania moe wystpi zmtnienie (zalene od pH) powodowane przez przeksztacanie si -elastyny we wkna (koacerwacja). Proces polega odwrceniu poprzez schodzenie.in vivo ex vivo in vitro </p> <p>Dawkowanie: 5,0 - 10,0% Zakres pH: 3,0 - 10,0 Nazwa INCI: Hydrolyzed Elastin Elastin CLR jest konserwowany benzoesanem sodu.</p> <p>8</p> <p>Maricol CLRMaricol CLR jest naturalnym, rozpuszczalnym kolagenem pochodzenia morskiego otrzymywanym ze skry tuczyka. Ze wzgldu na zdolno tworzenia powoki i waciwoci ochronne dla skry Maricol CLR jest szczeglnie odpowiedni dla pielgnacji prewencyjnej skry suchej i dojrzaej oraz skry naraonej na stres na skutek negatywnego oddziaywania czynnikw rodowiskowych. Maricol CLR jest przejrzystym, bezbarwnym do lekko tawego, lepkim pynem. Stenia alkoholu przekraczajce 15% w/w mog prowadzi do denaturacji wkiem kolagenowych i w zwizku z tym naley ich unika. Jest take dostpny z zastosowaniem alternatywnego systemu konserwacji, w nowej, bezwonnej odmianie jako Maricol S.</p> <p>in vivo </p> <p>ex vivo </p> <p>in vitro </p> <p>Dawkowanie: 3,0 - 10,0% Zakres pH: 4,0 - 6,5 Nazwa INCI: Soluble Collagen Dostpny jako: Maricol CLR konserwowany fenoksyetanolem i parabenami lub jako; Maricol S konserwowany benzoesanem sodu.</p> <p>NanoLipid Restore CLRNanoLipid Restore CLR jest pynn zawiesin staych nanoczsteczek lipidu zawierajcych 27% oleju z nasion czarnej porzeczki, ktry jest bogaty w wolne podstawowe kwasy tuszczowe, takie jak kwasy tuszczowe omega-3 i omega-6. Technologia Nano-strukturyzowanych Nonikw Lipidowych (NCL) umoliwia kontrolowane uwalnianie kapsukowanej substancji aktywnej a jednoczenie chroni przed utlenianiem. NanoLipid Restore CLR tworzy na skrze powok ze wzgldu na swoje waciwoci fizyczne zapewniajc w ten sposb odczucie doskonaej skry. Zosta zaprojektowany do pielgnacji regeneracyjnej skry suchej, szorstkiej, uskowatej i starzejcej si. NanoLipid Restore CLR jest wysoce pynn zawiesin lipidow w kolorze od biaego do jasno tego, ktra podlega mieszaniu z wod. Chocia kwasy tuszczowe zawarte w NanoLipid Restore CLR s chronione przed utlenianiem, zalecamy dodanie do preparatw kosmetycznych odpowiedniego przeciwutleniacza dla zapewnienia stabilnoci.</p> <p>in vivo ex vivo R skra </p> <p>in vitro </p> <p>Dawkowanie: 5,0% Zakres pH: 4,5 - 7,5 Nazwa INCI: Water, Ribes Nigrum (Black Currant) Seed Oil, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Decyl Glucoside NanoLipid Restore CLR jest stabilizowany glikolem pentylenowym.</p> <p>ProBioBalance CLRProBioBalance CLR skada si z probiotycznych kultur bifido zawieszonych i zdezintegrowanych w biologicznie aktywnej opartej na mleku macierzy i przenosi koncepcje ywnoci probiotycznej na pole kosmetyki. Substancja aktywna wspomaga wasny system odpornociowy organizmu w odtwarzaniu si i chroni skr przed stresem rodowiskowym dziki swoim waciwociom przeciwzapalnym. Ponadto ProBioBalance CLR dostarcza skrze substancji odywczych z mleka. ProBioBalance CLR jest tawym, mtnym roztworem wyranie dajcym si miesza z wod. Zawarto alkoholu w produktach opartych na wodzie nie powinna przekracza 20% w/w.</p> <p>in vivo ex vivo R skra </p> <p>in vitro R</p> <p>Dawkowanie: 2,0 - 5,0% Zakres pH: 5,8 - 7,0 Nazwa INCI: Water, Lactose, Milk Protein, Bifida Ferment Lysate ProBioBalance CLR jest konserwowany fenoksyetanolem, methylparaben i bezwodnym kwasem octowym (sl Na).</p> <p>Inne aktywne skadniki do pielgnacji prewencyjnej:</p> <p>Ceramide Complex CLR K (str. 10), Phytosan K (str. 5)</p> <p>9</p> <p>Skra wraliwa i z problemamiCeramide Complex CLR KCeramide Complex CLR K [Kompleks Ceramidw CLR K] zawiera lipidy w pytkowej pynno-krystalicznej formie. Mieszanka lipidw pochodzenia rolinnego skada si z fosfolipidw i sfingolipidw. Produkt dostarcza suchej i spkanej skrze elementw strukturalnych i pomaga odbudowa barier lipidow zrogowaciaej warstwy naskrka. Ceramide Complex CLR K jest opalizujc zawiesin. Unika mieszania przy wysokim wskaniku cinania poniewa moe to czciowo zniszczy struktur pytkow. Temperatura przechowywania do 10-20C (50-68F).in vivo ex vivo in vitro </p> <p>Dawkowanie: 5,0 - 10,0% Zakres pH: 3,0 - 10,0 Nazwa INCI: Water, Phospholipids, Sphingolipids</p>...