Člověk a energie 5. ročník

Download Člověk a energie 5. ročník

Post on 02-Jan-2016

23 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. Člověk a energie 5. ročník. Člověk a energie. Energetické suroviny – uhlí, ropa, zemní plyn - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Zkladn kola Jakuba Jana Ryby Romitl pod TemnemEfektivn vuka pro rozvoj potencilu ka projekt v rmci Operanho programuVZDLVN PRO KONKURENCESCHOPNOSTlovk a energie5. ronk

 • lovk a energieEnergetick suroviny uhl, ropa, zemn plynHoenm paliv teplo a svtlo

 • lovk od pravku uml vyuvat energii pro teplo, svtlo i vaen nebo peen

 • V dnen dob nejvce potebujeme elektrickou energii.

 • ElektrrnyTepeln elektrrnyJadern elektrrnyVodn elektrrnyVtrn elektrrnySlunen elektrrny

  Dokeme vyut napklad energii moe (pliv, odliv) nebo podzemnch pramen

 • tepeln elektrrny jadern elektrrny vodn elektrrny

 • Tepeln elektrrnySpaluj nejastji hnd a ern uhl, devo, plyn nebo olejeSpalovnm tchto paliv se uvoluje teplo, kterm se v parnm kotli zahv voda a vznik pra o vysok teplot a tlaku. Pra proud na parn turbny a rozt je.Nejvce kod ivotnmu prosted

 • DtmaroviceTuimice

 • Jadern elektrrnyVyuvaj energii z jader atom uranu. Vznikl pra pohn turbny

  TemelnDukovany

 • Vodn elektrrnyVe vodnch elektrrnch voda rozt lopatky vodnch turbn kter pohnj genertor elektrickho proudu. (pehrady)

 • Vtrn elektrrnyPemuj energii vtru na elektrickou energiiVhoda vyuv obnoviteln zdrojeNevhoda vysok hlunost

 • Solrn elektrrny vyuv energii slunce

 • ernobyl jadern katastrofaHavrie - noc z ptku na sobotu 26. dubna 1986Katastrofln vliv na prbh ernobylsk tragdie mla typick sovtsk snaha vechno ped svtem utajit.

 • Pripja msto duchPadestitiscov msto Pripja, sousedc bezprostedn s elektrrnou, bylo evakuovno a 36 hodin po havrii. Samotn ernobyl dokonce a za osm dn. Den po havrii se ve kole vzdlen na dohled od hocho reaktoru stle jet vyuovalo!

 • Dnes Pripja pipomn msto duch. Na balknech tu a tam jet vis prdlo, kter jeho obyvatel v nedli 27. dubna 1986 nestaili sundat. ekli jim, a si vezmou nejnutnj vci a dkladnj boty, e je to jen na ti dny.

 • ernobyl dnes zakzan znaZna m polomr 30 kilometr a jen na zem Ukrajiny zabr plochu tm 3000 kilometr tverench. Ohraniuje ji vysok plot z ostnatho drtu. Z dlky to vypad, jako byste se blili k obrovskmu lgru.

 • ernobyl dnes betonov sarkofg

 • V postiench oblastech prudce stoupl poet ppad rakoviny ttn lzy u dt. e je to dsledek jadernho vbuchu, je evidentn. U dt se toti tato choroba pedtm vyskytovala jen zcela vjimen.Mezinrodn organizace zabvajc se dsledky ernobylsk katastrofy uvdj, e rakovinou ttn lzy trp v postiench oblastech asi 1800 dt a dospvajcch. A slo by v dalch letech mohlo vzrst a na osm tisc.Vzkumy dle uvdj, e se v zamoench oblastech zdvojnsobil poet ppad rakoviny prsu. Vznamn tak vzrostl poet urogenitlnch ndor, leukemie, rakoviny plic a aludku. Zvil se tak podl diabetik mezi mladmi lidmi. Lid v postiench oblastech jsou k tomu vemu jet vysoce ohroeni onmi zkaly.

  Obti ernobylsk tragdie

 • Autor: Mgr. Iva HoejZ J. J. Ryby v Romitle p. T. (www.zsrozmital.cz)lovk a energie prodovda 5. ronk Pouit software: dritel licence Z J. J. Ryby v Romitle p. T. Windows XP Professional PowerPoint Prodovda Mgr. Helena Holovsk, Ing. Antonn Rkl AlterProdovda Ji Matyek, Vra tikov Nov kolaProdovda Jarmil Mlad, Ladislav Podroek SPNProdovda Danue Kvasnikov, Ji Fronk FortunaSlunce a planety - EDITIONSATLASObrzky z internetu

Recommended

View more >