cl datoteka

Download CL Datoteka

Post on 28-Oct-2015

59 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

APT programiranje

TRANSCRIPT

 • OSNOVE PROGRAMIRANJA NC STROJEVA Predavanja 2005/2006O datoteci puta alataCL fileProf.dr.sc. Toma Udiljak

  FSB, Proizvodni smjer, ASiPOR

 • Numeriko upravjanje (NC) je oblik prilagodljive (programabilne) automatizacije pri kojem se upravljanje procesom vri pomou znamenaka, slova i simbola.

  EIA (Electronic industries association) NC definira kao Sustav u kojem su aktivnosti upravljane izravnim unosom numerikih podataka u odreenom trenutku. Barem dio podataka sustav mora interpretirati automatski .OSNOVE PROGRAMIRANJA NC STROJEVA Predavanja 2005/2006

  FSB, Proizvodni smjer, ASiPOR

 • Runo programiranjeUPRAVLJANJE I PROGRAMIRANJE CNC STRJEVA Predavanja 2005/2006Osnovne karakteristike runog programiranja:

  Programirane (kodiranje) se provodi na nivou jezika upravljakog raunala (UR)tako kreiran program vrijedi samo za odreenu kombinaciju NC stroj-UR (nema univerzalnosti)nemogue je programiranje vrlo sloenih dijelova1 tehnolog-programer ne moe programirati vie od 4-5 strojevaoteana provjera programaRUNO PROGRAMIRANJEUz program, kod svih razina automatizacije, potrebno je generirati I ostalu dokumentaciju u to minimalno spadaju: Skica stezanja s nul-tokamaPopis alataPopis steznih naprava

  FSB, Proizvodni smjer, ASiPOR

 • Automatizirano programiranjeUPRAVLJANJE I PROGRAMIRANJE CNC STRJEVA Predavanja 2005/2006RADIONICKI CRTE(NACRT)URNC strojPROJEKTIRANJE TEHNOLOGIJE PROGRAM DIJELA (PART PROGRAM) CL datoteka(datoteka puta alata) PROCESOR (na pr. APT) POSTPROCESOR (program za prilagodbu CL datoteke odreenoj Kombinacij i UR-NC stroj) IZVEDBENI PROGRAM (program u jeziku UR)Osnovne karakteristike automatiziranog programiranja:

  kodiranje se provodi u jednom od viih programskih jezika problemski orjentiranih (APT, COMPACT, EXAPT, TC APT, ...)tako kreiran program vrijedi za sve kombinacije NC stroj-UR za promatranu obradu (univerzalnost)mogue je programiranje najsloenijh dijelova (ovisno o snazi jezika za programiranje)1 tehnolog-programer moe programirati niz istovrsnih strojevalagana provjera programa (simulacije putanje alata)mogunost integracije u sloenije oblike CA aplikacijaAUTOMATIZIRANO PROGRAMIRANJE

  FSB, Proizvodni smjer, ASiPOR

 • Programiranje u CAD/CAM sustavimaOSNOVE PROGRAMIRANJA NC STROJEVA Predavanja 2005/2006

  FSB, Proizvodni smjer, ASiPOR

 • CL File Cutter Location FileOSNOVE PROGRAMIRANJA NC STROJEVA Predavanja 2005/2006PA datoteka ili datoteka puta alata, a najee CL datoteka ili CL dataCL datoteka je suelje izmeu dviju programskih podrki, odnosno suelje izmeu procesora i postprocesora. CL datoteka je "izlazni jezik" iz procesora.

  FSB, Proizvodni smjer, ASiPOR

 • CL datotekaOSNOVE PROGRAMIRANJA NC STROJEVA Predavanja 2005/2006 PROGRAM DIJELA (PART PROGRAM) CL datoteka(datoteka puta alata) PROCESOR (na pr. APT) IZVEDBENI PROGRAM (program u jeziku UR) POSTPROCESOR(Prilagodni program)

  CAD MODEL DIJELAProgram dijela (Part program) u nekom od viih programskih jezika za NC (napr. APT)NC MODULCL datotekaCL datotekaPROCESORPOSTPROCESORIZVEDBENI PROGRAM U JEZIKU URURCNC STROJ

  FSB, Proizvodni smjer, ASiPOR

 • Osnovne znaajke CL datotekeOSNOVE PROGRAMIRANJA NC STROJEVA Predavanja 2005/2006Osnovne znaajke CL datoteke definirane su normama ISO/DIS 3592 i DIN 66215, a temelje se na znaajkama APT CL datoteke.Napomena:CL datoteke svih jezika za programiranje NC strojeva nisu jednake, ali je zbog znaenja APT-a njegova CL datoteka postala norma.

  Zbog istih razloga, kao i zbog mogue razvijenih vlastitih aplikacija u vrijeme koritenja APT-a kao sustava za programiranje NC strojeva, veina CAD/CAM sustava kao jedan od moguih izlaza iz NC modula nudi APT "source".

  FSB, Proizvodni smjer, ASiPOR

 • Struktura CL datotekeOSNOVE PROGRAMIRANJA NC STROJEVA Predavanja 2005/2006 CL datoteka CL rije(word)CL slog(record)Broj rijei u jednom slogu varira i kree se u rasponu:2 n 245

  FSB, Proizvodni smjer, ASiPOR

 • CL datotekaOSNOVE PROGRAMIRANJA NC STROJEVA Predavanja 2005/2006Mogui tipovi rijei:Cjelobrojne rjei (integer)Realne (real)Alfanumerike

  FSB, Proizvodni smjer, ASiPOR

 • CL datotekaOSNOVE PROGRAMIRANJA NC STROJEVA Predavanja 2005/2006Definirani tipovi rijei u slogu:Rijei 1-3 su cjelobrojne i imaju istu duljinuRijei 4-245 su iste duljine ali ta duljina ne mora biti ista kao kod rijei 1-3Ako su rijei alfanumerike koristi se odreeni broj lijevih pozicija u rijei (u APT-u 6), dok su u desne pozicije upisane 0kod rijei koje imaju manje od 6 znakova u desna mjesta se upisuje 0, a u lijeva "space-ovi". Napr. rije s 8 mjesta i sadrajem DAN bi izledala ovako:

  DAN00

  FSB, Proizvodni smjer, ASiPOR

 • CL datoteka

  OSNOVE PROGRAMIRANJA NC STROJEVA Predavanja 2005/2006Znaenje pojedinih rijei u slogu:Sadraj prve rije u svakom slogu je redni broj sloga, a slogovi se poinju obrojavati od 1Sadraj druge rijei u slogu je broj koji oznauje tip slogaSadraj ostalih rijei u slogu ovisi o drugoj rijei u slogu

  FSB, Proizvodni smjer, ASiPOR

 • CL datoteka

  OSNOVE PROGRAMIRANJA NC STROJEVA Predavanja 2005/2006

  Redni broj rijei u CL sloguTip rijeiZnaenje 1integerRedni broj sloga u CL datoteci2integerTip sloga3 i dalje ?Znaenje ovisi o sadraju rijei broj 2

  FSB, Proizvodni smjer, ASiPOR

 • CL datotekaOSNOVE PROGRAMIRANJA NC STROJEVA Predavanja 2005/2006Mogui sadraji u rijei broj 2

  Tip slogaNazivZnaenje 1000Redosljed unosaSlog sadri redni broj i obiljeje naredbe iz programa dijela2000Postprocesorske naredbeSlog sadri postprocesorske naredbe3000Podaci o povrinamaSlog sadri kanonski obik zapisa povrine5000Pozicija alataSlog sadri podatke o poloaju i vektoru osi alata6000Tolerancije ili poziv alata9000Vrsta upravljanja ili jedinicaSlog sadri podatak za vieosni mod MULTAX ili za jedinice14000Zavrni slogZadnji slog CL datoteke

  FSB, Proizvodni smjer, ASiPOR

 • CL datotekaOSNOVE PROGRAMIRANJA NC STROJEVA Predavanja 2005/2006Mogui sadraji u rijei broj 2

  Tip slogaNazivZnaenje15000Nesegmentirana putanja alataZadavanje nelinearne putanje alata u nesegmentiranom obliku16000Opis konture obratka17000Opis alata18000Opis materijala19000Opis stroja28000Rezervirani slog32000Rezervirani slog

  FSB, Proizvodni smjer, ASiPOR

 • CL datotekaOSNOVE PROGRAMIRANJA NC STROJEVA Predavanja 2005/2006Format i sadraj CL sloga tipa 1000Ovaj slog sadri redni broj i naredbu iz programa dijela

  Redni broj rijei u CL sloguTip rijeiSadraj i znaenje 1integerRedni broj sloga u CL datoteci2integer10003integerBroj naredbe u programu dijela4aNaredba iz programa dijela5aNaredba iz programa dijela

  FSB, Proizvodni smjer, ASiPOR

 • CL datotekaOSNOVE PROGRAMIRANJA NC STROJEVA Predavanja 2005/2006Format i sadraj CL sloga tipa 2000Ovaj slog sadri postprocesorske naredbe.

  Redni broj rijei u CL sloguTip rijeiSadraj i znaenje 1integerRedni broj sloga u CL datoteci2integer20003integerKodni broj glavne rijei iz programa dijela4?Pomoni dio naredbe iz programa dijela

  FSB, Proizvodni smjer, ASiPOR

 • CL datotekaOSNOVE PROGRAMIRANJA NC STROJEVA Predavanja 2005/2006Format i sadraj CL sloga tipa 3000Ovaj slog sadri kanonski oblik zapisa geometrije definirane u programu dijela (najee kruni lukovi iako postoji mogunost i za druga forme).

  Redni broj rijei u CL sloguTip rijeiSadraj i znaenje 1integerRedni broj sloga u CL datoteci2integer30003integerNedefinirano4integerNedefinirano5integerTip geometrije (4 za krunicu)6integerBroj rijei s podacima o geometriji (ime, indeks i kanonska forma); za krunicu 9

  FSB, Proizvodni smjer, ASiPOR

 • CL datotekaOSNOVE PROGRAMIRANJA NC STROJEVA Predavanja 2005/2006Format i sadraj CL sloga tipa 3000 - nastavak

  Redni broj rijei u CL sloguTip rijeiSadraj i znaenje 7Alfan.Simboliko ime vodee ovrine8IntegerIndeks9realX vrijednost koordinate sredita10realY vrijednost koordinate sredita11realZ vrijednost koordinate sredita12realX komponenta jedininog vektora13realY komponenta jedininog vektora14realZ komponenta jedininog vektora15realPolumjer krunice

  FSB, Proizvodni smjer, ASiPOR

 • CL datotekaOSNOVE PROGRAMIRANJA NC STROJEVA Predavanja 2005/2006Format i sadraj CL sloga tipa 5000Ovaj slog sadri podatke o poziciji i osi alata, a mogu biti pojedinane toke ili niz toaka.

  Redni broj rijei u CL sloguTip rijeiSadraj i znaenje 1integerRedni broj sloga u CL datoteci2integer50003integer3 (ako je u Programu dijela FROM)integer4 (ako je u Programu dijela GODLTA)integer5 (ako je u Programu dijela GOTO i sl.)integer6 za nastavak tipa 5 (kad za tip sloga 5 postoji vie toaka nego ih stane u jedan slog)4Alfan.Prvi geometrijski simbol u pomomom dijelu rijei5integerIndeks toke

  FSB, Proizvodni smjer, ASiPOR

 • CL datotekaOSNOVE PROGRAMIRANJA NC STROJEVA Predavanja 2005/2006Format i sadraj CL sloga tipa 5000 - nastavaka) kretanje u tri osi

  Redni broj rijei u CL sloguTip rijeiSadraj i znaenje 6realX koordinata prve toke7realY koordinata prve toke8realZ koordinata prve toke9realX koordinata druge toke10realY koordinata druge toke11realZ koordinata druge toke...real"tripleti"245realZ koordinata osamdesete toke

  FSB, Proizvodni smjer, ASiPOR

 • CL datoteka (BASIC-EXAP procesor)

  OSNOVE PROGRAMIRANJA NC STROJEVA Predavanja 2005/2006GOTO/P3(1)=POINT/10,20,30

  Redni broj rijei u CL sloguTip rijeiSadraj i znaenje 1realX koordinata prve toke2realY koordinata prve toke3realZ koordinata prve toke4realI komponenta prvog vektora alata p5realJ komponenta prvog vektora alata6realK komponenta prvog vektora alata7real8realK komponenta etrdesetog vektora alata

  FSB, Proizvodni smjer, ASiPOR

 • CL datoteka (BASIC-EXAP procesor)

  OSNOVE PROGRAMIRANJA NC STROJEVA Predavanja 2005/2006Kao primjer sa