civil complet razvan dinca ncc

Download CIVIL Complet Razvan Dinca NCC

If you can't read please download the document

Post on 02-Jan-2016

1.368 views

Category:

Documents

16 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

CURS 1 03.10.2012

1.Contractele speciale in sistemul dreptului:

Art.1167 toate contractele se supun regulilor generale din cap.I, titlul al II-lea. toate contractele se supun regulilor privind actul juridic in general, dar si celor privind contractul ca izvor de obligatii.

Orice contract special este un act juridic - vointa nascatoare de efecte juridice

Efectele juridice ale contractului: obligationale (cele mai frecvente) + non-obligationale (efectul extinctiv, efectul novator)

Efectele obligationale vizeaza nasterea, modificarea si stingerea unor raporturi juridice in continutul carora intra drepturi de creanta corelative unor obligatii.

Reglementarea contractelor speciale este norma speciala in raport de teoria generala a actului juridic si de teoria generala a obligatiilor, de aceea aplicarea cumulata a normelor speciale si a normelor generale se va face cu respectarea principiului specialia generalibus derogant.

Daca exista o reglementare in materia contractelor speciale, se va face aplicarea acelei reglementari, cu inlaturarea reglementarii generale. (contract special aplic cu precadere reglementarile speciale, inlatur de la aplicare TGO)

Intrucat este exceptionala, reglementarea contractelor speciale este de stricta interpretare, de aceea daca exista o indoiala cu privire la calificarea unui contract ca un anume tip de contract special, atunci reglemntarea specifica acelui contract nu se va aplica, contractul fiind supus teoriei generale a obligatiilor.Tot pentru ca este exceptionala, reglementarea contractelor speciale este de stricta aplicate reglementarea nu se va aplica si altor contracte, in afara celor carora le este in mod expres destinata. (este interzisa analogia art 10 NCC). (reglementarea speciala se aplica numai contractelor carora le este destinata)Atunci cand un anumit aspect al unui contract concret nu este reglementat in materia contractului special aplicabil, repsectivul aspect va fi supus reglementarii generale.(unde reglementarea speciala tace aplic TGO)

Atunci cand un anumit contract nu poate fi incadrat in tipurile de contracte speciale, pentru care s-a prevazut o reglementare speciala, atunci contractul este nenumit si este supus reglementarilor TGO, iar daca aceste reguli nu sunt indestulatoare, va fi supus regulilor speciale cu privire la contractele cu care se aseamana cel mai mult. in mod exceptional este permisa analogia. (ctr nenumit aplic cu precadere TGO, unde TGO nu prevede contractul cel mai asemanator)

Chiar si in ipoteza in care un contract este numit, iar reglementarea sa speciala nu vizeaza anumite aspecte ale contractului si nu exista nici regul speciale care sa guverneze acele aspecte, se vor aplica prin analogie regulile referitoare la acele aspecte privind contractul cel mai asemanator. (contract numit aplic cu precadere reglementarile speciale, unde reglementarile speciale tac, aplic TGO, unde TGO tace aplic regulile de la contractul cel mai asemanator).

Contractul cel mai asemanator se stabileste in functie de doua criterii:-contractul pe care il aleg sa fie asemanator-acesta sa contina o reglementare relevanta

2.Stabilirea regulilor aplicabile unui anumit contract concret:Pentru stabilirea reglementarii aplicabile contractelor trebuie sa realizam calificarea contractului. Calificarea contractului presupune:-stabilirea naturii sale juridice-stabilirea obiectului contractului (art.1225(1))-stabilirea tipului de contract special in care se incadreaza

In raport cu fiecare dintre parti se va stabili scopul (cauza imediata). Din tandemul cauzelor imediate natura juridica a contractului

Odata ce un contract concret a fost calificat, trebuie identificate regulile aplicabile contractelor: regulile speciale + regulile generale.Daca apar conflicte intre cele doua reglementari, aceste conflicte trebuie rezolvate cu aplicarea obligatorie a urmatoarelor trei criterii:1.critreiul fortei juridice2.criteriul sferei de aplicare intre doua reguli cu aceeasi forta juridica, in care una dintre ele are o ipoteza inclusa complet in ipoteza celei de-a doua, prevaleaza cea cu ipoteza speciala (cu ipoteza mai redusa)3.criteriul datei de emitere a normei intre doua norme cu forta juridica egala, care au aceeasi sfera de aplicare, regula ulterioara inlatura regula anteriora. (abogarea implicta functioneaza numai in cazul in care normele au fix aceeasi ipoteza)

1.Contractul de vanzare:a) Notiunea de vanzare:1650 NCC dindefinitie rezulta tandemul de cauze:-obtinerea pretuli/ obtinerea proprietatii bunului sau un alt drept

Dreptul care face obiectul vanzarii trebuie sa preexiste momentului la care obligatia de transferse exercita. De regula vazarile au ca obiect transferul proprietatii.Cand vorbim despre atributul dispozitiei avem in vedere cele doua sensuri ale sale:-dispozitia materiala -dispozitia juridica printre prerogative care se circumscriu acestei notiuni, avem si prerogativa instrainarii.Regula: drepturile subiective sunt alienabile. (de la aceasta regula exista mai multe exceptii)Pot fi vandute dreptul de uzufruct + dreptul dreptul de superficie + drepturile de creanta (1567(3)- cesiunea de creanta in schimbul unei sume de bani)Pot fi vandute si drepturi reale accesorii (2427 NCC).Pot fi vandute drepturi potestatative + drepturi de proprietate intelectualaDrepturile nepatrimoniale sunt personale si, de regula, inalienabile.EXC: Unele drepturi patrimoniale (de creanta) sunt personale si NU pot fi vandute:1.dreptul la pensie 2.dreptul legal corelativ obligatiei de intretinere3.dreptul contractual de intretinere4.dreptul de a folosi locuinta inchiriata

Drepturi reale personale: dreptul de uz, dreptul de abitatie nu pot fi instrainate. Totusi, contractul prin care se constituie dreptul de uz sau dreptul de abitatie, contra unei sume de bani, poate fi considerat ca un contract de vanzare (chiar daca prin intermediul contractului drepturile se constituie, ele sunt considerate a fi existat deja sub forma atributelor dreptului de proprietate, tocmai de aceea vorbim despre o instrainare a acestora).

Exista si drepturi accesorii care nu pot fi instrainate decat ca atare ele pot face obiectul vanzarii, numai daca se instraineaza si dreptul principal.

Caracterele juridice:1.este esentialmente sinalagmatic2.este esentialmente oneros3.este in principiu comutativ (exemple cand este aleatoriu: se vand actiunile cotate la bursa in speranta ca pretul va creste/ Gaius: pescarul vinde la inceputul zile tot pestele pe care il pescuieste in ziua respectiva)

Curs 2 10.10.2012

4.Caracterul translativ ctr de vanzare este un ctr esentialmente translativ, in sensul ca din insasi definitia vanzarii rezulta ca prin acest ctr se transmite un drept preexistent dintr-un patrimoniu intr-altul. Sub acest aspect nu exista nici o exceptie de la caracterul translativ al vanzarii. (se transfera un drept dintr-un patrimoniu intr-altul)O exceptie aparenta ar fi acel contract prin care, in schimbul unei sume de bani, se constituie un drept real principal are natura juridica a unei vanzari. S-ar putea spune ca in acest caz dr real constituit nu preexista contractului, ci se naste ca efect al acestuia, totusi, drepturile reale principale se constituie prin dezmembrarea dreptului de proprietate, prin separarea anumitor prerogative din continutul dreptului de proprietate, care preexistau in patrimoniul proprietarului si transferul acestor prerogative catre dobanditorul dreptului real principal. In consecinta si in acest caz vanzarea are caracter translativ, in sensul ca se transfera, din patrimoniul vanzatorului in cel al cumparatorului prerogativele dreptului real principal.

Uneori notiunea de caracter translativ al unui contract este folosita in sensul ca prin simpla incheiere a contractului se transfera un drept dintr-un patrimoniu intr-altul, fara sa fie nevoie de indeplinirea vreunei alte cerinte rezulta ca nu este nevoie nici macar de trecerea unei perioade de timp, pt ca dreptul sa se poata transmite, astfel incat dreptul se va transmite imediat, la data incheierii contractului. In acest sens al caracterului translativ al contractului se poate spune despre contractul de vanzare ca este un contract in principiu translativ, intrucat doar ca regula proprietatea sau un alt drept se transmit prin simpla incheiere a ctr de vanzare art.1674 NCC (transmisiunea se realizeaza imiediat, fara sa fie nevoie sa treaca vreo perioada de timp)

Uneori se spune in doctrina si ca vanzarea este un ctr in principiu translativ de proprietate, asta inseamna ca de regula dreptul transmis prin contractul de vanzare este dreptul de proprietate si doar prin exceptie un alt drept. Din acest motiv, doctrina foloseste adesea sintagma lucrul vandut, desi ceea ce se vinde este un drept. Dat fiind faptul ca proprietatea confera titularului sau toate avantajele economice pe care un lucru le poate oferi, cu exceptia celor la care el a renuntat, sau pe care legea i le-a retras, exista o lunga traditie in a confunda dreptul de proprietate asupra lucrului cu lucrul insusi.

5.Caracterul instantaneu Unul dintre efectele principale ale oricarui contract de vanzare este transferul unui drept. Transferul unui drept se produce prin natura lucrurilor uno ictu iar nu succesiv. Daca efectul principal al contractului este uno ictu si contractul insusi are caracter instantaneu, iar nu cu executare succesiva. Chiar si in situatia in care pretul urmeaza a fi platit in rate esalonate in timp, sau bunul vandut urmeaza a fi predat in parti la momente diferite, contractul pastreaza caracterul instantaneu, pentru ca modalitatea platii pretului, respectiv a predarii bunului vandut, influenteaza doar modul de executare a obligatiei, iar nu si conceptia unitara pe care au avut-o partile asupra pretului sau asupra bunului. Transele din pret si partile di