cisimlerin dayanımı

Click here to load reader

Post on 08-Dec-2015

547 views

Category:

Documents

93 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

mukavemet

TRANSCRIPT

 • Dr. A. TAKESEN

  Dr. A. TAKESEN 1

  MAK 204: MUKAVEMET

  MUKAVEMETGR

  r.Gr.Dr. Ahmet Takesen

  Teorik Ders (3 saat) + devler + QuizlerUygulama (devler)

  DERS SAATLERDERS SAATLERr.Gr.Dr. Ahmet Takesen, Makina Blm, Tel: 2126820/1844, e-posta: [email protected]

  Aadaki Web sitesinden dersle ilgili bilgi alnabilir. http://w3.gazi.edu.tr/~taskesen

  Ders, uygulama ve devlerle ilgili bilgiler yeri geldiinde yaynlanacaktr.

  LETMLETM

  Dr. Ahmet TAKESEN

 • Dr. A. TAKESEN

  Dr. A. TAKESEN 2

  DEERLENDRMEDEERLENDRME

  1. Snf almalar ve dev ortalamas

  2. Devam %5

  3. Ara Snav (Vize1 ve Vize2) %45

  4. Final Snav %50

  dev Teslimi: dev teslimi bir hafta sonraki uygulama saatidir.

  Not: Hasta raporu getirilmedike ge verilen devler kabul edilmez.

  DEVLER VE SINAVLAR

  dev ve Snavlardaki l hassasiyeti ?

  devlerde virglden sonra ka rakam alnacak?

  Toplam 4 hane alnmas yeterli.. Beinci hane yuvarlatlacak

  dev ve Snavlarda HESAP MAKNASI Zorunludur. zellikle Trigonometrik Fonksiyonlu olmaldr.

  10,49723154 ise 10,49723154SONU = 10,50

  3,82497823 ise 3,82497823 iseSONU = 3,825

  724,7952972 ise 724,7352972 ise

  SONU = 724,7

  53628,12972 ise 53628,12972 ise

  SONU = 53628

  Dr. Ahmet TAKESEN

 • Dr. A. TAKESEN

  Dr. A. TAKESEN 3

  14Makinada mukavemet uygulamalar13Bileik Gerilme12Burkulma (Flambaj)11Burulma Gerilmesi ve Miktar10

  Ara Snav 19

  Eilme miktar8D momentli kirler7Eilme Gerilmesi ve Kiriler6Atalet Momenti5ekme, Basma ve Kesme Gerilmeleri4Malzeme Mukavemeti3

  Temel Kavramlar ve lkeler - Gerilme2

  Mukavemete Giri. 1KonularHaftalar

  Kaynaklar

  1. Milton G. Bassin, STATICS AND STRENGTH OF MATERIALS

  2. Beer, Johnston, & Dewolf, MECHANICS OF MATERIALS

  3. Shaoums Outline Series, CSMLERN MUKAVEMET

  4. Ahmet TAKESEN, Ders Notlar

  MEKANK

  Dr. Ahmet TAKESEN

 • Dr. A. TAKESEN

  Dr. A. TAKESEN 4

  MUKAVEMET

  Kuvvetlerin etkisi altnda, ekil deitirebilen cisimlerin denge ve hareket artlarn, deformasyonlarn, dayanmlarn inceleyen bilim daldr.

  MUKAVEMET

  TEMEL KAVRAMLAR VE LKELER

  KTLE: Cisimler belirli temel mekanik deneyler ynnde karakterize etmek ve karlatrmakta kullanlr. rnein, ktlesi ayn olan iki cisim dnya tarafndan ayn tarzda ekim etkisindedir.KUVVET: Bir cismin dieri zerine

  etkisini gsterir.

  Dr. Ahmet TAKESEN

 • Dr. A. TAKESEN

  Dr. A. TAKESEN 5

  TEMEL KAVRAMLAR (Deneysel)

  Paralel kenar kanunu Kaydrlabilme ilkesi (Rijit cisimler iin) Newtonun 3 temel kanunu

  a)Etki-tepkib)F = ma M = I

  Newtonun ekim kanunu

  2

  .rmMGF = r

  m M

  F

  Q

  PR

  R=P+Q

  Paralel kenar kanunu

  Kaydrlabilme ilkesi (Rijit cisimler iin)

  MF

  mF

  mF

  MF

  Tesir izgisi

  Dr. Ahmet TAKESEN

 • Dr. A. TAKESEN

  Dr. A. TAKESEN 6

  BRMLER

  Uzunluk Zaman Ktle Kuvvetm s kg N

  Moment Birimi ?Hz?vme?Gerilme?G?Yerekimi ivmesi?

  DZLEMSEL KUVVETLER

  Kuvvet, vektrel bir byklktr ve bykl, yn, dorultusu ve uygulama noktas vardr.

  F

  P

  Byklk

  Yn

  Dorultu

  Uyg. noktas

  Two vectors are equal if they are equal in magnitudeand act in the same direction.

  pP

  Q

  ET KUVVETLER

  Byklk

  Yn

  Dorultu

  Uyg. noktas

  P = Q art

  Dr. Ahmet TAKESEN

 • Dr. A. TAKESEN

  Dr. A. TAKESEN 7

  VEKTRLERN TOPLANMASI

  Q

  P Q

  PR

  R=P+Q

  R

  R=P+Q

  Paralel kenar kural

  gen kural

  COS. Ve SN TEOREMLER

  C

  A

  B

  c b

  a

  a2=b2+c2-2bc.CosA

  Cc

  Bb

  Aa

  sinsinsin==

  RNEKGrafiksel olarak bileke kuvvetin bykln ve ynn

  a) Paralel kenar metoduylab) gen kuralylac) Rx ve Ry ile bulunuz?

  900 N600 N

  30o45o

  900 N

  600 N

  30o45o

  R

  900 N

  600 N

  75o

  R

  Dr. Ahmet TAKESEN

  Dr. Ahmet TAKESEN

 • Dr. A. TAKESEN

  Dr. A. TAKESEN 8

  900 N

  600 N

  75o

  R135oCosins teoreminden

  R2 = 6002+9002- 2.600.900.Cos135R = 1391 N

  900 N600 N

  30o45o

  gen metoduyla

  900 N600 N

  30o45oFx = Rx Fy = Ry

  Fx = 600.Cos75 + 900.Cos 30

  Fx = 934,7 NFy = 600.Sin75 + 900.Sin 30

  Fy = 1029,6 N RR

  Ry

  RxR2 = Rx2 + Ry2 = 934,72 +1029,62R = 1391 N

  x+

  y+X ve Y koordinatlaryla

  BLEENLERE AYRILMASI

  y

  x

  Fy

  Fx

  F

  x

  y

  F

  Fx

  Fy

  F = Fx + Fy

  Dr. Ahmet TAKESEN

 • Dr. A. TAKESEN

  Dr. A. TAKESEN 9

  BLEENLERE AYRILMASI

  a

  F

  b

  P

  Q

  F = P + Q

  RNEK

  x

  y

  F=100 N

  30o

  Fx=?

  Fy=?

  Fy

  Fx

  Fx = 100.Cos30 = 86,6 N

  Fy = 100.Sin 30 = 50 N

  AININ KARISI SNS FyKOMUSI COSNS Fx

  RNEK Fx=? Fy=?Bileke kuvvet R = ?Bileke kuvvetin yn?

  x+

  F1=100 N

  60o30o

  F3=100 N

  F2=50 N

  y+

  0--Fx = F1Cos60 + F2.0 - F3Cos30

  Fx = 100Cos60 + 50.0 - 100Cos30 = - 36,6 N

  Fy = F1Sin60 - - F2 + F3Sin30

  Fy = 100Sin60 - - 50 + 100Sin30 = 86,6 N

  Fx (36,6)

  Fy (86,6)

  R (94 N)

  Tan = 86,6 / 36,6 = 2,37 = 67,1oNR 946,866,36 22 =+=

  Dr. Ahmet TAKESEN

 • Dr. A. TAKESEN

  Dr. A. TAKESEN 10

  BR KUVVETN DK BLEENLER: Birim Vektrler

  x

  y

  i

  j

  ox

  y

  F

  Fx

  Fy

  o

  F=Fx.i+Fy.j

  Fx=F.CosFy=F.Sin

  x

  y

  F1=100 N

  30o

  20o

  F3=100 N

  F2=50 N

  Bileke kuvvet =?

  R=Rx.i+Ry.j

  30o

  RNEK

  SERBEST CSM DYAGRAMI

  Serbest cisim diyagram, fiziksel problemin izimle gsterilmesidir. nemli olan bir nokta (yer) seilir ve bu nokta(yer) zerindeki kuvvet sistemi gsterilir.

  Adm 1

  Cismin, bal bulunduu ortamdan ayrld dnlr.Bu noktada cisme etkiyen i kuvvetler ve d kuvvetler izim zerinde gsterilir.Bu kuvvetler, kablo ve iplerdeki gerilme kuvvetleri, tepki kuvvetleri ve momentler olabilir.

  Dr. Ahmet TAKESEN

 • Dr. A. TAKESEN

  Dr. A. TAKESEN 11

  Bilinmeyen kuvvet ve momentlerin yn daima pozitif

  (+) seilir

  GERLME - ekme Gerilmesi () Birim alana den kuvvete gerilme denir.

  F

  ekme Gerilmesi(Dik gerilme)

  AF+=

  6000N

  40 cm2 cmelik

  6000N

  40 cm10 cmelik

  AF

  =1 46000= = 1500 N/cm2 A

  F =2 100

  6000= = 60 N/cm2

  MAX GERLME

  Dr. Ahmet TAKESEN

 • Dr. A. TAKESEN

  Dr. A. TAKESEN 12

  Dzgn, Deiken Gerilme

  AF

  =Sabit

  Sabit

  Sabit deil

  4/2dF=

  AF

  = 2aF=

  a a

  GERLME - ekme Gerilmesi ()

  AF=

  F

  Basma Gerilmesi(Dik gerilme)

  GERLME - Basma Gerilmesi ()

  AF=

  Dr. Ahmet TAKESEN

 • Dr. A. TAKESEN

  Dr. A. TAKESEN 13

  Kesme Gerilmesi ()

  Kesme Gerilmesi(Paralel gerilme)

  AF=

  Alan

  AF=

  dhF=

  Kesme Gerilmesi ()

  hd

  Kesme Gerilmesi ()

  PARALEL Gerilme

  Dr. Ahmet TAKESEN

 • Dr. A. TAKESEN

  Dr. A. TAKESEN 14

  Perinde ift kesme

  AF=

  AF= 2

  Kesme Gerilmesi ()

  ..

  ..

  Perinde tek kesme

  Kesme Deneyi

  Kesme Deneyi

  Dr. Ahmet TAKESEN

 • Dr. A. TAKESEN

  Dr. A. TAKESEN 15

  Shear Test Force Displacement Graph

  Genellikle = 0,5 alnr

  GERLME - Eilme Gerilmesi

  Eilme Gerilmesi

  ICM =

  Dr. Ahmet TAKESEN

 • Dr. A. TAKESEN

  Dr. A. TAKESEN 16

  Burulma Gerilmesi

  pICM =

  MALZEME ZELLKLER VE MUKAVEMET

  KIRILGAN MALZEMELER-ekme Deneyi

  Dr. Ahmet TAKESEN

 • Dr. A. TAKESEN

  Dr. A. TAKESEN 17

  EMNYETL GERLME - emEmniyetli gerilmeler akma gerilmesi veya kopma gerilmesine bal olarak Belirlenir.

  Maksimum Gerilme semniyetkatesiAkmagerilm

  Sak

  emSak

  emelik = emAlm = emBakr =

  RNEK

  5000N

  d1,5 m uzunluundaki d apndaki elik ubuun apve uzama miktar nedir ? d= ? L= ?emelik = 4000 N/cm2 Eelik = 21 107 N/cm2

  L AF=

  4/5000

  2d= em

  40004/

  50002 =d d = 1,26 cm

  AELFL =

  4/)26,1(10211505000

  27 = L = 0,003014 cm

  4000N

  elik

  RNEKAlminyum ve elikteki gerilmeleri ve toplam uzamaybulunuz? ? Al= ? elik = ? Ltoplam= ?emelik = 4000 N/cm2 emAl = 1000 N/cm2Eelik = 21 107 N/cm2 EAl = 7 107 N/cm2

  2,5cm

  1,5 cm30 cm

  20 cm

  Alminyum

  AF

  elik = 4/)5,1(4000

  2= 2260=

  AF

  Al = 2)5,2(4000= = 640 N/cm2

  N/cm2

  elik AE

  LFL

  =4/)5,1(1021

  30400027

  = L = 0,00323 cm

  AA

  AAAl AE

  LFL = 26 )5,2(107

  204000= LA = 0,00183 cm

  Toplam uzama= LA + L = 0,00506 cm

  Dr. Ahmet TAKESEN

 • Dr. A. TAKESEN

  Dr. A. TAKESEN 18

  RNEK

  6000N

  40 cm1 cmelik

  2 cmBakr

  Bakr ve elikteki gerilmeleri bulunuz?

  F + FB = 6000L = LB

  AELF

  BB

  BB

  AELF=

  1102140

  7 F

  4/)2(101140

  27 = BF FB = 1,57 F

  F + FB = 6000 1,57F + FB = 6000 FB = 3670 NF = 2330 N

  AF

  elik = 12330= = 2330 N/cm2 A

  Fbaka = 4/)2(

  36702= = 2330 N/cm2

  RNEK

  6000N

  40 cm1 cmelik

  2 cmBakr

  Ortaya 1,5 cm apnda alminyum tel eklenirsegerilmeleri bulunuz?

  F + FB + F