cisco ip phone 7800 serisi kullan m k lavuzu · İÇindekiler bÖlÜm 1 telefonunuz 1...

of 78 /78
Cisco IP Phone 7800 Serisi KullanımKılavuzu İlk Yayımlama Tarihi: 2015-11-25 Son Değiştirme Tarihi: 2018-03-26 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800 553-NETS (6387) Fax: 408 527-0883

Author: phamcong

Post on 01-Mar-2019

217 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzulk Yaymlama Tarihi: 2015-11-25

Son Deitirme Tarihi: 2018-03-26

Americas HeadquartersCisco Systems, Inc.170 West Tasman DriveSan Jose, CA 95134-1706USAhttp://www.cisco.comTel: 408 526-4000

800 553-NETS (6387)Fax: 408 527-0883

BU KILAVUZDAK RNLERLE LGL TEKNK ZELLKLER VE BLGLER HABER VERLMEDEN DETRLEBLR. BU KILAVUZDAK TM BEYAN, BLG VENERLERN HATASIZ OLDUUNA NANILMAKLA BRLKTE, BUNLAR AIK VEYA RTK HBR GARANT OLMAKSIZIN SUNULMAKTADIR. KULLANICILARINHERHANG BR RN KULLANIMA YNELK UYGULAMALARININ TM SORUMLULUU KENDLERNE ATTR.

BRLKTE GELEN RNE LKN YAZILIM LSANSI VE SINIRLI GARANT RNLE BRLKTE GELEN BLG PAKETNDE BELRTLMTR VE BU GNDERMEYLEBURAYA DA EKLENMTR. YAZILIM LSANSINI VEYA SINIRLI GARANTY BULAMIYORSANIZ, CISCO TEMSLCNZE BAVURARAK BR KOPYASINI STEYN.

Aadaki bilgiler, Snf A cihazlarn FCC uyumluluuna yneliktir: Bu ekipman, test edilmi ve FCC kurallarnn 15. ksm uyarnca Snf A dijital cihaz iin snrlarla uyumlu olduusaptanmtr. Bu snrlar, ekipman ticari ortamda altrldnda zararl parazite kar makul lde koruma salayacak ekilde tasarlanmtr. Bu ekipman, radyo frekans enerjisi retir,kullanr ve yayabilir ve talimat klavuzuna uygun olarak kurulup kullanlmazsa, radyo iletiimlerinde zararl parazite neden olabilir. Bu ekipmann bir yerleim alannda altrlmas, bykolaslkla zararl parazite neden olur. Bu da kullanclarn bu paraziti masraflar kendilerine ait olacak ekilde dzeltmelerini gerektirir.

Aadaki bilgiler, Snf B cihazlarn FCC uyumluluuna yneliktir: Bu ekipman test edilmi ve FCC kurallarnn 15. ksm uyarnca Snf B dijital cihaz iin snrlarla uyumlu olduusaptanmtr. Bu snrlar, yerleim alan kurulumlarnda zararl parazite kar makul lde koruma salayacak ekilde tasarlanmtr. Bu ekipman, radyo frekans enerjisi retir, kullanr veyayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulup kullanlmazsa, radyo iletiimlerinde zararl parazite neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda bu parazitin gereklemeyecei kesin deildir.Ekipman, radyo veya televizyon sinyal almnda parazite neden olursa (ekipman kapatp aarak saptanabilir), kullanclarn aada belirtilen nlemlerden biri veya daha fazlas ile parazitidzeltmeyi denemesi nerilir:

Alc antenin ynn veya konumunu deitirme.

Ekipman ve alc arasndaki uzakl artrma.

Ekipman, alcnn bal olduu devreden farkl bir devredeki bir ka balama.

Yardm iin satcya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine bavurma.

Bu rnde Cisco tarafndan onaylanmayan deiiklikler yaplmas, FCC onayn geersiz klabilir ve bu cihaz altrma yetkinizi hkmsz klabilir.

TCP stbilgisi sktrmann Cisco uygulamas, Berkeley'deki Kaliforniya niversitesi (UCB) tarafndan UCB'nin UNIX iletim sisteminin genel kullanma ak srmnn bir parasolarak gelitirilen bir programdan uyarlanmtr. Tm haklar sakldr. Telif hakk 1981, Kaliforniya niversitesi Ynetim Kurulu yeleri.

BURADAK DER TM GARANTLERE BALI KALMAKSIZIN, BU TEDARKLERN TM BELGE DOSYALARI VE YAZILIMLARI TM HATALARIYLA BRLKTE"OLDUUGB" SALANMAKTADIR. CISCO VE YUKARIDA ADI GEEN TEDARKLER, TCARETE ELVERLLK, BELRL BR AMACAUYGUNLUKVE HAKLARINHLALEDLMEMESVEYATCAR LEMLER,KULLANIMVEYATCARUYGULAMASIRASINDAOLUANLARdhil OLMAKANCAKBUNLARLASINIRLIKALMAMAKZERE DORUDAN VEYA DOLAYLI HERHANG BR GARANTY KABUL ETMEMEKTEDR.

CISCO VEYA TEDARKLER HBR DURUMDA DOLAYLI, ZEL, BALANTILI VEYA ARIZ ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ; KAZAN KAYBI VEYA BUKILAVUZUNKULLANIMINAVEYAYETERSZLNEBALIOLARAKORTAYAIKANVERHASARIYADAKAYIPLARI, CISCOVEYATEDARKLERBUZARARLARINOLASILII HAKKINDA BLGLENDRLM OLSA BLE SINIRSIZ OLARAK BUNA dhilDR.

Bu belgede kullanlan nternet Protokol (IP) adresleri ve telefon numaralarnn gerek adresler ve telefon numaralar olmas amalanmamtr. Bu belgede bulunan rnekler, komut ekrankts, a altyaps emalar ve dier ekiller, yalnzca tasvir etme amacyla kullanlmaktadr. Tasvir edici ierikte gerek IP adresleri veya telefon numaralar varsa, bunlar kastl deildirve tamamen rastlantsaldr.

Cisco ve Cisco Logosu, Cisco ve/veya bal kurulularnn ABD ve dier lkelerdeki ticari markalar veya tescilli ticari markalardr. Cisco ticari markalarnn listesini grmek iin u URL'yiziyaret edin: https://www.cisco.com/go/trademarks. Ad geen nc taraf ticari markalar, ilgili sahiplerinin mlkiyetindedir. "Ortak" szcnn kullanlmas, Cisco ile herhangi dier birirket arasnda ortaklk ilikisi olduu anlamna gelmez. (1721R)

2018 Cisco Systems, Inc. Tm haklar sakldr.

https://www.cisco.com/go/trademarks

I N D E K I L E R

Telefonunuz 1B L M 1

Cisco IP Phone 7800 Serisi 1

Yeni ve Deien Bilgiler 2

retici Yazlm Srm 12.1(1) iin Yeni Bilgiler 2

retici Yazlm Srm 12.0(1) iin Yeni Bilgiler 2

retici Yazlm Srm 11.7(1) iin Yeni Bilgiler 2

retici Yazlm Srm 11.5(1) SR1 iin Yeni Bilgiler 2

retici Yazlm Srm 11.5(1) iin Yeni Bilgiler 2

retici Yazlm Srm 11.0 iin Yeni Bilgiler 3

Telefonun Kurulumu 3

Ahize Tutucuyu Ayarlama 3

Telefonunuzun Gr Asn Deitirme 4

Aa Balanma 4

Expressway'e Balanma 4

Telefonunuzu Etkinletirme ve Oturum Ama 5

Telefonunuzda Oturum Ama 5

Baka Bir Telefondan Dahili Numaranza Oturum Ama 5

Baka Bir Telefondan Dahili Numaranzda Oturumu Kapatma 6

Self Care Portal 6

Hzl Arama Numaralar 7

Dmeler ve Donanm 8

Gezinme 10

Ekran Tuu, Hat ve zellik Dmeleri 10

Telefon Ekran zellikleri 11

Telefonun Ekrann Temizleme 12

Telefon arlar ve Hatlar Arasndaki Farklar 12

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzuiii

G Gereksinimleri 12

Telefon retici Yazlm ve Ykseltmeler 12

Telefon Ykseltmesini Erteleme 13

Telefon retici Yazlm Ykseltmesinin lerleme Durumunu Grntleme 13

Enerji Tasarruflar 13

Telefonunuzu Ama 14

lave Yardm ve Bilgi 14

Eriilebilirlik zellikleri 14

Sorun Giderme 15

Telefonunuz Hakknda Bilgi Edinme 15

ar Kalitesi Sorunlarnn Bildirilmesi 15

Tm Telefon Sorunlarnn Bildirilmesi 16

Kayp Telefon Balants 16

Cisco Bir Yl Snrl Donanm Garantisi Koullar 16

arlar 17B L M 2

ar Yapma 17

ar Yapma 17

Hoparlr ile ar Yapma 17

Kulaklk Kullanarak ar Yapma 18

Numaray Yeniden Arama 18

Hzl Arama 18

Hzl Arama Tuu ile Arama yapma 19

Hzl Arama Koduyla ar Yapma 19

Hzl Arama Dmesiyle ar Yapma 19

Uluslararas Numara evirme 20

Kardaki Kii Msait Olduu Zaman Bildirim Alma 20

Faturalandrma Kodu veya Yetki Kodu Gerektiren arlar 20

Gvenli arlar 21

arlar Yantlama 21

ar Yantlama 21

Bekleyen ary Yantlama 21

ary Reddetme 22

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzuiv

indekiler

Rahatsz Etmeyin zelliini Ama 22

Arkadanzn Telefonunu Yantlama (ar ekme) 22

Grubunuzdaki Bir ary Yantlama (ekme) 22

Baka Bir Gruptan Gelen Bir ary Yantlama (Grup ekme) 23

likili Bir Gruptan Gelen Bir ary Yantlama (Dier ekme) 23

ar Yakalama Grubunuzdaki Bir ary Yantlama 23

ar Yakalama Grubunda Oturum Ama ve Kapatma 24

ar Yakalama Grubundaki ar Srasn Grntleme 24

arlar Otomatik Yantlama 24

pheli Bir ary Takip Etme 25

arnz Sessize Alma 25

arlar Bekletme 26

ary Beklemeye Alma 26

ok Uzun Sre Beklemede Kalan Bir ary Yantlama 26

Etkin ve Beklemedeki arlar Arasnda Gei Yapma 26

Cisco IP 7811'de Aktif ve Beklemedeki arlar Arasnda Gei Yapma 26

ar Park 27

Bir ary ar Park ile Beklemeye Alma 27

Beklemedeki ary ar Bekletme ile Geri Alma 27

Yardml Ynlendirilmi ar Park ile Bir ary Beklemeye Alma 28

Yardml Ynlendirilmi ar Park ile Beklemedeki bir ary Geri Alma 28

Manuel Ynlendirilmi ar Park ile Bir ary Beklemeye Alma 28

Manuel Ynlendirilmi ar Park ile Beklemedeki Bir ary Geri Alma 28

Aramalar Ynlendirme 29

arlar Aktarma 29

Baka Bir Kiiye ar Aktarm 29

Bir Aktarm Tamamlamadan nce Grme 30

Konferans arlar ve Toplantlar 30

arya Baka Bir Kii Ekleme (7811) 30

arya Baka Bir Kii Ekleme (7821, 7841, 7861) 31

Konferans Tamamlamadan nce arlar Arasnda Gei Yapma 31

Konferans Katlmclarn Grntleme ve Kaldrma 31

Programlanm Konferans arlar (Meet Me) 32

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzuv

indekiler

Meet-Me Konferans Balatma 32

Meet-Me Konferansna Katlma 32

nterkom arlar 32

nterkom ars Yapma 33

nterkom arsn Yantlama 33

arlar Denetleme ve Kaydetme 33

Denetlenen Bir ar Yapma 34

ar Kaydetme 34

ncelikli arlar 34

ncelikli ar Yapma 35

ncelikli ar Yantlama 35

Baka Bir ar Srasnda Gelen ncelikli Bir ary Yantlama 36

Birden Fazla Hat 36

Tm arlar Birincil Hattnzda Grntleme 36

En Eski ary En nce Yantlama 36

Telefonunuzdaki Tm arlar Grntleme 36

Paylaml Hatlar 37

Kendinizi Paylalan Bir Hattaki arya Ekleme 37

Paylalan Bir Hatta Gizlilii Etkinletirme 37

Mobile Connect ile Yaplan Telefon arlar 38

Mobile Connect'i Etkinletirme 38

Bir aryMasa Telefonunuzdan Cep Telefonunuza Tama 38

Bir ary Cep Telefonunuzdan Masa Telefonunuza Tama 39

Bir ary Cep Telefonunuzdan Masa Telefonunuza Aktarma 39

Kiiler 41B L M 3

Kurumsal Dizin 41

Kurumsal Dizinde Kii Arama 41

Kiisel Dizin 41

Kiisel Dizinde Oturum Ama ve Kapatma 42

Kiisel Dizininize Yeni Bir Kii Ekleme 42

Kiisel Dizininizdeki Bir Kiiyi Arama 42

Kiisel Dizininizdeki Bir Kiiye ar Yapma 43

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzuvi

indekiler

Bir Kiiye Hzl Arama Kodu Atama 43

Hzl Arama Kodu Kullanarak Bir Kiiye ar Yapma 43

Kiisel Dizininizdeki Bir Kiiyi Dzenleme 44

Kiisel Dizininizdeki Bir Kiiyi Kaldrma 44

Hzl Arama Kodunu Silme 44

Cisco Web Dialer 45

Son arlar 47B L M 4

Son arlar Listesi 47

Son arlarnz Grntleme 47

Son arlardan Birine Dn Yapma 47

Son arlar Listesini Temizleme 48

ar Kaydn Silme 48

Sesli Posta 49B L M 5

Sesli Posta Hesabnz 49

Yeni Sesli Mesajlar Kontrol Etme 49

Sesli Postaya Erime 50

Sesli Postaya Erime 50

Uygulamalar 51B L M 6

Kullanlabilir Uygulamalar 51

Etkin Uygulamalar Grntleme 51

Etkin Uygulamalara Geme 51

Etkin Uygulamalar Kapatma 52

Ayarlar 53B L M 7

Zil Sesini Deitirme 53

Kontrast Ayarlama 53

Kulaklk Geri Bildirimini Ayarlama 54

Telefon Ekran Arka In Ayarlama 54

ar Srasnda Ses Seviyesini Ayarlama 55

Telefon Zil Sesi Seviyesini Ayarlama 55

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzuvii

indekiler

Telefon Ekran Dili 55

Aksesuarlar 57B L M 8

Desteklenen Aksesuarlar 57

Telefonunuzla likilendirilmi Olan Aksesuarlar Grntleme 58

Kulaklk 58

nemli Kulaklk Emniyeti Bilgileri 58

Cisco Kulaklk 500 Serisi 59

nc Taraf Kulaklklar 59

Ses Kalitesi 59

Kablolu Kulaklklar 60

Bluetooth Kablosuz Kulaklklar 60

Kablosuz Kulaklklar 61

Standart Kulaklklar 61

Standart Bir Kulakl Balama 61

Geni Bant Bir Standart Kulakl Ayarlama 62

USB Kulaklklar 62

USB Kulakln Balanmas 63

Kablosuz Kulaklklar 63

Bir Elektronik engel Anahtar Kulakln Etkinletirme 63

ar Srasnda Kulaklklara Gei Yapma 63

rn Emniyeti ve Gvenlii 65B L M 9

Emniyet ve Performans Bilgileri 65

G Kesintisi 65

Harici Cihazlar 65

Telefonunuza G Kazandrmann Yollar 66

A Tkankl Srasnda Telefon Davran 66

Uyumluluk Beyanlar 66

Avrupa Birlii iin Uyumluluk Beyanlar 66

CE areti 66

Kanada iin Uyumluluk Beyanlar 66

Brezilya iin Uyumluluk Bilgileri 67

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzuviii

indekiler

FCC Uyumluluk Beyanlar 67

FCC Ksm 15.19 Beyan 67

FCC Ksm 15.21 Beyan 67

FCC RF Radyasyonuna Maruz Kalma Beyan 67

FCC Alclar ve Snf B Dijital Beyan 67

Cisco rn Gvenliine Genel Bak 68

nemli evrimii Bilgiler 68

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzuix

indekiler

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzux

indekiler

B L M 1Telefonunuz

Cisco IP Phone 7800 Serisi, sayfa 1 Telefonun Kurulumu, sayfa 3 Telefonunuzu Etkinletirme ve Oturum Ama, sayfa 5 Self Care Portal, sayfa 6 Dmeler ve Donanm, sayfa 8 G Gereksinimleri, sayfa 12 Telefon retici Yazlm ve Ykseltmeler, sayfa 12 Enerji Tasarruflar, sayfa 13 lave Yardm ve Bilgi, sayfa 14

Cisco IP Phone 7800 SerisiCisco IP Phone 7811, 7821, 7841 ve 7861 kullanm kolay, gvenlii yksek sesli haberleme olana salar.

izelge 1: Cisco IP Phone 7800 Serisi nemli zellikler

7861784178217811zellikler

Gri ton, arka k varGri ton, arka k varGri ton, arka k varGri ton, arka kyok

Ekran

16421Hatlar

9998Sabitlenmi zelliktular

Telefonunuzun bir aa bal olmas ve bir ar denetim sistemine balanmak iin yaplandrlmas gerekir.Telefonlar, ar denetim sistemine bal olarak, pek ok ilevi ve zellii destekler. Telefonunuz, yneticinizinbelirledii ayarlara bal olarak, kullanlabilir tm ilevlere sahip olmayabilir.

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu1

Telefonunuza zellik eklediinizde, baz zellikler bir hat dmesi gerektirebilir. Bununla birlikte,telefonunuzdaki her hat dmesi sadece tek bir ilevi destekler (bir hat, bir hzl arama veya bir zellik).Telefonunuzun hat dmeleri zaten kullanmdaysa telefonunuz ek zellikleri grntlemez.

Hangi telefonmodeline sahip olduunuzu kontrol etmek iinUygulamalar'a basn veTelefon Bilgileri'nisein.Model numaras alannda telefon modeliniz gsterilir.

Yeni ve Deien Bilgilerretici Yazlm Srm 12.1(1) iin Yeni Bilgilerizelge 2: retici Yazlm Srm 12.1(1) iin Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanc Klavuzu Revizyonlar.

Gncellenmi BlmRevizyon

Cisco Kulaklk 500 Serisi, sayfa 59Cisco Kulaklk 531 ve Cisco Kulaklk 532 iin gncellendi.

retici Yazlm Srm 12.0(1) iin Yeni Bilgilerretici yazlm srm 12.0(1) iin hibir gncelleme gerekli deildir.

retici Yazlm Srm 11.7(1) iin Yeni Bilgilerretici yazlm srm 11.7(1) iin hibir kullanc klavuzu gncellemesi gerekli deildir.

retici Yazlm Srm 11.5(1) SR1 iin Yeni Bilgilerizelge 3: retici Yazlm Srm 11.5(1) SR1 iin Cisco IP Phone 7800 Kullanc Klavuzu revizyonlar.

Gncellenmi BlmRevizyon

Rahatsz Etmeyin zelliini Ama, sayfa 22MLPP ve Rahatsz Etmeyin zellii destei iingncellendi

ncelikli arlar, sayfa 34

ncelikli ar Yantlama, sayfa 35

retici Yazlm Srm 11.5(1) iin Yeni BilgilerBuKullancKlavuzu, mteri deneyimlerini gelitirmek amacyla basitletirilerek yeniden yaplandrlmtr.

izelge 4: retici Yazlm Srm 11.5(1) iin Cisco IP Phone 7800 Kullanc Klavuzu revizyonlar.

Gncellenmi BlmRevizyon

Telefon retici Yazlm ve Ykseltmeler, sayfa 12Telefon Ykseltmesini Erteleme iin aadaki blmeklenmitir

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu2

TelefonunuzYeni ve Deien Bilgiler

retici Yazlm Srm 11.0 iin Yeni BilgilerBuKullancKlavuzu, mteri deneyimlerini gelitirmek amacyla basitletirilerek yeniden yaplandrlmtr.

izelge 5: retici Yazlm Srm 11.0 iin Cisco IP Phone 7800 Kullanc Klavuzu revizyonlar.

Gncellenmi BlmRevizyon

Tm Telefon Sorunlarnn Bildirilmesi, sayfa 16Sorun BildirmeAracnn desteklenmesi iin aadakiblm eklenmitir:

Paylaml Hatlar, sayfa 37cBarge ve Barge blmleri revize edilmitir

Rahatsz Etmeyin zelliini Ama, sayfa 22Rahatsz Etmeyin(RHTSZETM) blmleri revizeedilmitir

Telefonun KurulumuGenellikle, yneticiniz telefonunuzu ayarlar ve aa balar. Telefonunuz ayarlanmam ve balanmamsa,talimatlar iin yneticinizle irtibata gein.

Ahize Tutucuyu AyarlamaTelefonunuz duvara monte edilmise veya ahizesi yerinden ok kolay bir ekilde kyorsa, alcnn kaidedenkaymamas iin ahize tutucuyu ayarlamanz gerekebilir.

Yordam

Adm 1 Ahizeyi kaideden kaldrn ve ahize tutucudaki plastik trna ekin.

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu3

Telefonunuzretici Yazlm Srm 11.0 iin Yeni Bilgiler

Adm 2 Trna 180 derece dndrn.Adm 3 Trna, ke entikleri size bakacak ekilde, iki parmanzn arasnda tutun.Adm 4 Trna kaidedeki yuvayla ayn hizaya getirin ve yuvann iine doru dengeli ekilde itin. Dndrdnz

trnan st ksmndan bir uzant da doru uzanr.Adm 5 Ahizeyi ahize tutucunun zerine brakn.

Telefonunuzun Gr Asn DeitirmeEkranda oluabilecek parlamalar nlemek iin Cisco IP Phone 7811 hari, telefonunuzun asndeitirebilirsiniz.

Yordam

Adm 1 Telefonun a kablosunu karn.Adm 2 Telefonu tu takm masastne gelecek ekilde yerletirin.Adm 3 Bir elinizle ayak standnn bir tarafndan tutun ve dier elinizi telefonun zerine koyun.Adm 4 Telefonu aada tutun ve ayak standn yukar doru ekin.Adm 5 Ayak standn ters evirin.Adm 6 Ayak standn yerine oturana kadar telefona geri itin.Adm 7 Telefonu dik olarak yerletirin ve a kablosunu takn.

Aa BalanmaTelefonu aa balamanz gerekir.

Kablolu a balants Telefon, bir Ethernet kablosu kullanlarak aa taklr.

Expressway zerinden Mobil ve Uzaktan EriimYneticiniz Expressway zerinden Mobil ve UzaktanEriimi kurarsa ve telefonunuzu aa balarsanz telefonunuz otomatik olarak Expressway sunucusunabalanr.

Expressway'e Balanmayerinizden uzakta alyorsanz Expressway Araclyla Mobil ve Uzaktan Eriim kullanarak kurumsalanza balanabilirsiniz. Telefonunuz yaplandrlm bir TFTP adresine sahip olmadndan, telefon oturumama ilemine balamak iin bir karlama ekran grntler.

Balamadan nce

Telefonunuzu iyerinde veya bir VPN ile kullanyorsanz, Expressway'e balanmadan nce hizmet modunuzusfrlayn.

yerinizdeyken ExpresswayAraclylaMobil ve Uzaktan Eriimhattna balanmanz gerekirse, telefonunuzuyeniden balatn ve istendii zaman Se dmesine basn.

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu4

TelefonunuzTelefonunuzun Gr Asn Deitirme

Yordam

Adm 1 Karlama ekranna etkinletirme kodunuzu veya hizmet etki alannz girin ve Devam'a basn.Adm 2 Kullanc adnz ve parolanz girin.Adm 3 Gnder'e basn.

Telefonunuzu Etkinletirme ve Oturum AmaTelefonunuzu etkinletirmeniz ya da telefonunuzda oturum amanz gerekebilir. Etkinletirme ilemitelefonunuz iin bir kez gerekleir ve bu ilem telefonu ar denetim sistemine balar. Yneticiniz, sizeoturum ama ve etkinletirme kimlik bilgilerinizi verir.

Telefonunuzda Oturum Ama

Balamadan nce

Yneticinizden kullanc kimliinizi ve PIN ya da parolanz edinin.

Yordam

Adm 1 Kullanc Kimlii alannda kullanc kimliinizi girin.Adm 2 PIN veya Parola alanna PIN kodunuzu veya parolanz girin ve ardndan Gnder'e basn.

Baka Bir Telefondan Dahili Numaranza Oturum AmaAnzdaki farkl bir telefonda oturum amak ve kendi telefonunuzla ayn ekilde ilev grmesini salamakiin Cisco ExtensionMobility'i kullanabilirsiniz. Oturum atktan sonra telefon, telefon hatlarnz, zellikleriniz,kurulmu hizmetleriniz ve web tabanl ayarlarnz dahil olmak zere kullanc profilinizi kullanmaya balar.Yneticiniz, Cisco Extension Mobility hizmeti iin gerekli ayarlarnz yapar.

Balamadan nce

Yneticinizden kullanc kimliinizi ve PIN kodunuzu aln.

Yordam

Adm 1 Uygulamalar dmesine basn.Adm 2 Dahili Hat Mobilitesi'ni sein (isim deiiklik gsterebilir).Adm 3 Kullanc kimliinizi ve PIN kodunuzu girin.

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu5

TelefonunuzTelefonunuzu Etkinletirme ve Oturum Ama

Adm 4 stenirse, bir cihaz profili sein.

Baka Bir Telefondan Dahili Numaranzda Oturumu KapatmaYordam

Adm 1 Uygulamalar dmesine basn.Adm 2 Dahili Hat Mobilitesi'ni sein.Adm 3 Oturumu kapatmak iin Evet dmesine basn.

Self Care PortalBaz telefon ayarlarn bilgisayarnzdan eriebileceiniz Self Care Portalweb sitesinden zelletirebilirsiniz.Self Care Portal, kuruluunuzun Cisco Unified Communications Manager'nn bir parasdr.

Yneticiniz, Self Care Portal'a eriebilmeniz iin gerekli URL'yi salar ve kullanc kimlii ile parolanzverir.

Self Care portalnda, telefonunuzla ilgili zellikleri, hat ayarlarn ve telefon hizmetlerini kontrol edebilirsiniz.

Telefon zelliklerine hzl arama, rahatsz etmeyin zellii ve kiisel adres defteriniz dahildir.

Hat ayarlar, telefonunuzdaki belirli bir telefon hattn (dizin numaras) etkiler. Hat ayarlarnda, arynlendirme, grsel ve sesli mesaj gstergeleri, zil sesi dzenleri ve hatta zg dier ayarlar yer alabilir.

Telefon hizmetleri; zel telefon zelliklerini, a verilerini ve web tabanl bilgileri (rnein, hisse senedifiyatlar ve gsterimdeki filmler) ierebilir. Bir telefon hizmetine telefonunuzdan eriebilmek iin ncelikleSelf Care portal kullanarak o hizmete abone olmanz gerekir.

Aadaki tabloda, Self Care Portal' kullanarak yaplandrabileceiniz baz zellikler anlatlmaktadr. Dahafazla bilgi almak amacyla, ar kontrol sisteminizle ilgili Self Care portal belgelerine bakn.

Aklamazellikler

Telefonunuzda ar ynlendirme zellii etkinletirildiinde gelecek arlar alacakolan numaray kullann. rnein, hattnz megul olduunda kullanlmak zere dahakarmak ar ynlendirme ilevleri ayarlamak iin Self Care Portal' kullann.

ar ynlendirme

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu6

TelefonunuzBaka Bir Telefondan Dahili Numaranzda Oturumu Kapatma

Aklamazellikler

Masa telefonunuzla ayn dizin numaralarn kullanarak ar yapmak ve ar almakiin kullanmak istediiniz ek telefonlar (cep telefonunuzu ve dier telefonlarnz)belirtin. Ayrca, belirli numaralardan gelen arlar kstlamak veya bu arlara izinvermek iin cep telefonunuza gnderilmek zere engellenmi ve tercihli kiileritanmlayabilirsiniz. Ek telefonlar ayarlarken, ayn zamanda aadaki zellikleri deayarlayabilirsiniz:

Tek numara eriimiBir kii masa telefonunuzu aradnda ek telefonun alpalmayacan belirleyin.

Mobil arlarEk telefon bir cep telefonu ise, cep telefonu arlarn masatelefonunuza veya masa telefonu arlarn cep telefonunuza aktarmanza izinverecek ekilde ayarlayabilirsiniz.

Ek telefonlar

lgili kiiyi hzl bir ekilde arayabilmeniz iin telefon numaralarn hzl aramanumaralarna atayn.

Hzl arama

lgili KonularMobile Connect ile Yaplan Telefon arlar, sayfa 38Hzl Arama, sayfa 18Aramalar Ynlendirme, sayfa 29

Hzl Arama NumaralarTelefonunuzda bir numara evirdiinizde, bir rakam dizisi girersiniz. Bir hzl arama numaras ayarlarken,numara ary gerekletirmek iin gerek duyacanz tm rakamlar iermelidir. rnein, bir d hat almakiin 9 rakamn evirmeniz gerektiinde, 9 rakamn ve ardndan evirmek istediiniz numaray girersiniz.

Ayrca numaraya dier evrilmi rakamlar da ekleyebilirsiniz. Ek rakamlar, bir toplant eriim kodu, birdahili numara, bir sesli posta parolas, bir yetki kodu ve bir faturalandrma kodu olabilir.

Arama dizisi, aadaki karakterleri ierebilir:

0 - 9

Diyez iareti (#)

Yldz iareti (*)

Virgl (,)Bu, duraklatmay ifade eden bir karakterdir ve numara evirme srasnda 2 saniyelik birgecikme salar. Tek bir satrda birden ok virgl kullanabilirsiniz. rnein, iki virgl (,,) 4 saniyelik birduraklamay gsterir.

evirme dizilerinin kurallar unlardr:

Numara evirme dizisini paralara ayrmak iin virgl kullann.

Bir hzl arama dizisinde yetki kodu, daima faturalandrma kodundan nce gelmelidir.

Dizide yetki kodu ile faturalandrma kodu arasna tek bir virgl konulmas gerekir.

Yetki kodlar ve ek rakamlarla birlikte hzl aramalar iin bir hzl arama etiketi gereklidir.

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu7

TelefonunuzHzl Arama Numaralar

Hzl aramay yaplandrmadan nce, rakam sralamasnn doru olduundan emin olmak iin rakamlar elleen az bir kere evirmeye aln.

Telefonunuz, hzl aramada yer alan yetki kodu, faturalandrma kodu veya ek rakamlar, ar gemiinekaydetmez. Bir hzl arama hedefine balandktan sonra Tekrar Ara seeneine basarsanz telefon gerekliyetki kodunu, fatura kodunu veya ek rakamlar elle girmenizi ister.

Not

rnek

Belirli bir dahili numaraya sahip kiiyi aramak zere hzl arama numaras oluturmak iin, bir yetki kodunave faturalandrma koduna ihtiya duyarsanz aadaki gereklilikleri dikkate aln:

D hat iin 9'u evirmeniz gerekmektedir.

5556543'e ar yapmak istiyorsunuz.

1234 yetki kodunu girmeniz gerekmektedir.

9876 faturalandrma kodunu girmeniz gerekmektedir.

4 saniye beklemeniz gerekmektedir.

ar baland zaman, u dahili numaray evirmeniz gerekir: 56789#.

Bu senaryoda, hzl arama numaras yledir: 95556543,1234,9876,,56789#.

lgili KonularFaturalandrma Kodu veya Yetki Kodu Gerektiren arlar, sayfa 20

Dmeler ve DonanmCisco IP Phone 7800 Serisi, farkl donanm trlerine sahiptir:

Cisco IP Phone 7811 Ekrann iki yannda da dme yoktur

Cisco IP Phone 7821 Ekrann sol yannda iki dme vardr

Cisco IP Phone 7841 Ekrann iki yannda iki dme vardr

Cisco IP Phone 7861 Telefonun sa kesinde 16 dme vardr

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu8

TelefonunuzDmeler ve Donanm

ekil 1: Cisco IP Phone 7800 Serisi Dmeleri ve zellikleri

Gelen ar (yanp snen krmz) veya yeni sesli mesaj(srekli yanan krmz) olup olmadn gsterir.

Ahize ve Ahize k eridi1

Telefon hatlarnza, zelliklerinize ve aroturumlarnza eriin.

Daha fazla bilgi iin bkz. Ekran Tuu, Hat ve zellikDmeleri, sayfa 10.

Cisco IP Phone 7811'de programlanabilir zellik dmeleriveya hat dmeleri yoktur.

Programlanabilir zellik dmeleri vehat dmeleri

2

levlere ve hizmetlere eriin.

Daha fazla bilgi iin bkz. Ekran Tuu, Hat ve zellikDmeleri, sayfa 10.

Yazlm tular3

Gezinti zili ve Se dmesi. Menler arasnda gezinin,eleri vurgulayn ve vurgulanan eleri sein.

Gezinti kmesi4

Beklet/Srdr Etkin bir ary beklemeye alr vebeklemedeki bir ary srdrr.

Konferans Bir konferans ars oluturur.

Aktar Bir ary aktarr.

Beklet/Srdr, Konferans ve Aktar5

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu9

TelefonunuzDmeler ve Donanm

Hoparlr Hoparlr aar veya kapatr. Hoparlrakken dmenin yanar.

Sessiz Mikrofonu aar veya kapatr. Mikrofonkapalyken dmenin yanar.

Kulaklk Kulakl aar veya kapatr. Kulaklkakken dmenin yanar.

Cisco IP Phone 7811'de Kulaklk dmesi yoktur.

Hoparlr, Sessiz ve Kulaklk6

Kiiler Kiisel ve kurumsal dizinlere eriim salar.

Uygulamalar ar gemiine, kullanc tercihlerine,telefon ayarlarna ve telefonmodeli bilgisine eriim salar.

Mesajlar Sesli mesaj sistemini otomatik olarak arar.

Kiiler, Uygulamalar veMesajlar7

Ahizenin, kulakln ve hoparlrn ses seviyesini (ahizeakken) ve zil sesi seviyesini (ahize kapalyken) ayarlar.

Ses dmesi8

GezinmeMenlerin ierisinde ve satrlar arasnda gezinmek iin Gezinti kmesinin d halkasn kullann. Menelerini semek iin Gezinti tu grubunun i Se dmesini kullann.

Bir men esinin bir dizin numaras varsa, eyi semek iin dizin numarasn tu takmn kullanarakgirebilirsiniz.

Ekran Tuu, Hat ve zellik DmeleriTelefonunuzdaki zelliklerle birok ekilde etkileim kurabilirsiniz:

Ekrann altnda bulunan ekran tular, size ekran tuunun zerinde bulunan ekranda gsterilen ilev iineriim salar. Ekran tular o anda yaptnz ileme bal olarak deiir. Dier ... ekran tuu, dahafazla ilevin kullanlabilir olduunu gsterir.

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu10

TelefonunuzGezinme

Ekrann her iki kenarnda yer alan zellik ve hat dmeleri telefon zelliklerine ve telefon hatlarnaerimenize izin verir.

zellik dmeleriHzlArama ya daarAlma gibi zellikler ve baka bir hattaki durumunuzugrntlemek iin kullanlr.

Hat dmeleri - Bir ary yantlamak veya bekleme durumundaki bir ary srdrmek iinkullanlr. Etkin bir ar iin kullanlmad zaman, yantsz arlarn kontrol edilmesi gibi telefonilevlerini balatmak iin kullanlr.

Aadaki durumlar gstermek iin zellik ve hat dmelerinin klar u ekilde yanar:

Srekli yanan yeilEtkin ar veya iki ynl interkom ars

Yanp snen yeilBeklemedeki ar

Srekli yanan sarGizlilik kullanmda, tek ynl dahili grme ars, Rahatsz Etmeyin (DND)etkin veya ar Yakalama Grubu'nda oturum ald

Yanp snen sarGelen ar veya geri dndrlen ar

Srekli yanan krmzUzak hat kullanmda (Paylaml Hat veya Hat Durumu)

Yanp snen krmzUzak hat beklemede

Yneticiniz, baz ilevleri ekran tular veya zellik dmeleri olarak ayarlayabilir. Ayn zamanda, bazilevlere, ekran tularyla veya bu tularla ilikilendirilmi sabit dmeyle eriebilirsiniz.

Telefon Ekran zellikleriTelefon ekrannda, dizin numaras, etkin ar ve hat durumu, ekran tular seenekleri, hzl aramalar, yaplanarlar gibi telefonunuz hakkndaki bilgiler ve telefon mens listeleri gsterilir. Ekran blmden oluur:stbilgi satr, orta ksm ve altbilgi satr.ekil 2: Cisco IP Phone 7800 Ekran

Ekrann st ksmnda, stbilgi satr yer alr. stbilgi satrnda telefon numaras, mevcut tarih vesaat ve birka simge yer alr. zellikler etkin iken simgeler grnr.

1

Telefon ekrannn orta ksmnda, hatla ve telefondaki zellik dmeleriyle ilikili bilgiler gsterilir.2

Ekrann altbilgi satr ekran tuu etiketlerini ierir. Her bir etiket, ekrann altndaki ekran tuununilevini gsterir.

3

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu11

TelefonunuzTelefon Ekran zellikleri

Telefonun Ekrann Temizleme

Yordam

Telefon ekrannz kirlenirse yumuak ve kuru bir bezle silin.

Telefon bileenlerini kirletebilecei ve sorunlara neden olabilecei iin telefon zerinde herhangibir sv veya toz kullanmayn.

Dikkat

Telefon arlar ve Hatlar Arasndaki FarklarTelefonunuzu nasl kullanacanz aklamak iin ok spesifik ekillerde hatlar ve arlar terimlerinikullanyoruz.

Hatlar - Her hat, baka kiilerin size ar yapmak iin kullanabildikleri bir dizin numarasna veyainterkom numarasna karlk gelir. Ne kadar dizin numarasna ve telefon hatt simgesine sahipseniz okadar hattnz var demektir. Telefonunuzun nasl yaplandrldna bal olarak, en fazla 16 hatta sahipolabilirsiniz.

arlar - Her hat birden fazla ary destekleyebilir. Varsaylan olarak, telefonunuz hat bana drtbal ary destekler, ancak yneticiniz ihtiyalarnza gre bu sayy ayarlayabilir.

Tek seferde sadece bir ar etkin olabilir; dier arlar otomatik olarak beklemeye alnr.

rnein, iki hattnz var ve her hat drt ary destekliyor; bu durumda hattnza tek seferde sekize kadarar balanabilir. Bu arlardan sadece bir tanesi etkin olur ve dier yedi ar beklemeye alnr.

G GereksinimleriCisco IP Phone 7800 Serisi ile aadaki Cisco onayl g adaptrleri kullanlmaldr.

Phihong adaptr (PSC18U-480); Anma gc: 48 VDC 0,38 A

Delta adaptr (EADP-18VB B); Anma gc: 48 VDC 0,375 A

Telefon retici Yazlm ve YkseltmelerTelefonunuz, kulland ar kontrol sistemine zg olan ykl retici yazlm ile gelir.

Zaman zaman, yneticiniz sizin iin telefon retici yazlmn ykseltir. Bu ykseltme, telefonun yeni reticiyazlmn kullanmas iin sfrlanmas nedeniyle telefonunuzu kullanmadnz zamanlarda gerekleir.

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu12

TelefonunuzTelefonun Ekrann Temizleme

Telefon Ykseltmesini ErtelemeYeni retici yazlm mevcut olduunda, telefonunuzda Ykseltmeye hazr penceresi grntlenir vezamanlayc 15 saniyelik bir geri saym balatr. Hibir ey yapmazsanz ykseltme devam eder.

retici yazlm ykseltmenizi 1 saatliine ve maksimum 11 kez erteleyebilirsiniz. Telefon ars yaptnzdaveya aldnzda da ykseltme ertelenir.

Yordam

Telefon ykseltmesini ertelemek iin Geciktir esini sein.

Telefon retici Yazlm Ykseltmesinin lerleme Durumunu GrntlemeBir telefon retici yazlm ykseltmesi srasnda, ykseltme ilerleme durumunu grntleyebilirsiniz.

Yordam

Adm 1 Uygulamalar dmesine basn.Adm 2 Telefon bilgileri > Ayrntlar gster esini sein.Adm 3 k'a basn.

Enerji TasarruflarYneticiniz, telefonunuzu kullanmadnz zamanlarda telefon ekrannzn kulland g miktarn azaltabilir.

Yneticiniz telefonunuzda bu enerji tasarrufu seviyelerini ayarlayabilir:

Power Save Telefon belirli bir sre kullanlmad zaman arka k veya ekran kapanr.

Arka ayarlayabilirsiniz.

Power Save Plus izelgenize dayal zamanlarda telefon ekrannz alr ve kapanr. alma saatlerinizveya alma gnleriniz deiirse telefonunuzun yeniden yaplandrlmas iin yneticinizebavurabilirsiniz.

rnein, yneticiniz telefonunuzu kapanmadan 10 dakika nce sizi uyaracak ekilde ayarlayabilir. Sedmesinin nn yandn grrsnz ve telefonunuzun ksa srede kapanacan bildiren bir mesajalrsnz. u aralklarla bildirim alrsnz:

Kapanmadan 10 dakika nce drt zil

Kapanmadan 7 dakika nce drt zil

Kapanmadan 4 dakika nce drt zil

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu13

TelefonunuzTelefon Ykseltmesini Erteleme

Kapanmadan 30 saniye nce 15 zil

Telefonunuz etkinse telefonunuz, size bekleyen g kapatma bildiriminde bulunmadan nce aktif deildurumuna gelene kadar belirli bir sre bekler.

Cisco IP Phone 7811 Power Save veya Power Save Plus zelliklerini desteklemez.

lgili KonularTelefon Ekran Arka In Ayarlama , sayfa 54

Telefonunuzu AmaTelefonunuz, enerji tasarrufu amacyla kapatld zaman, telefon ekrannda bir ey yoktur ve Se dmesinin yanar.

Yordam

Telefonunuzu tekrar amak iin Se dmesine basn.

lave Yardm ve BilgiTelefonunuzda kullanlabilen ilevler hakknda sorularnz olursa yneticinizle iletiime gein.

Cisco web sitesi (https://www.cisco.com) telefonlar ve ar denetim sistemleri hakknda daha fazla bilgiierir.

ngilizce hzl balang klavuzlar ve son kullanc klavuzlar iin aadaki balantya tklayn:

https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html

ngilizce dndaki dillerde hazrlanm olan klavuzlar iin aadaki balantya tklayn:

https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html

Lisans kullanmyla ilgili bilgiler iin aadaki balantya tklayn:

https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-licensing-information-listing.html

Eriilebilirlik zellikleriCisco IP Phone'lar, grme bozukluuna sahip/grme engelli kiiler ve iitme ve hareket engelli kiiler iineriilebilirlik zellikleri salamaktadr.

Bu telefonlardaki eriilebilirlik zellikleri hakknda ayrntl bilgi iin bkz. http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-technical-reference-list.html.

Eriilebilirlik hakknda daha fazla bilgi iin u Cisco web sitesine de bakabilirsiniz:

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu14

TelefonunuzTelefonunuzu Ama

https://www.cisco.comhttps://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.htmlhttps://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.htmlhttps://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.htmlhttps://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.htmlhttps://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-licensing-information-listing.htmlhttps://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-licensing-information-listing.htmlhttp://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-technical-reference-list.htmlhttp://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-technical-reference-list.html

http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/index.html

Sorun GidermeAadaki senaryolarla ilgili sorunlar yaayabilirsiniz:

Telefonunuz ar denetim sistemiyle iletiim kuramyor olabilir.

ar denetim sisteminin iletiim sorunlar veya dahili sorunlar olabilir.

Telefonunuzun dahili sorunlar olabilir.

Sorun yaarsanz yneticiniz sorunun temel nedenini tespit ederek sorun giderme konusunda size yardmcolabilir.

Telefonunuz Hakknda Bilgi EdinmeYneticiniz, telefonunuz hakknda bilgi isteyebilir. Bu bilgiler, sorun giderme amacyla telefonunuzun kimliinibenzersiz bir ekilde tanmlar.

Yordam

Adm 1 Uygulamalar dmesine basn.Adm 2 Telefon bilgileri'ni sein.Adm 3 (stee Bal) Etkin yk bilgisini grntlemek iin Ayrntlar gster dmesine basn.Adm 4 k'a basn.

ar Kalitesi Sorunlarnn BildirilmesiYneticiniz, performans sorunlarn gidermek iin telefonunuzda Kalite Raporlama Arac'n (QRT) geiciolarak yaplandrabilir. Yaplandrmaya bal olarak, QRT'yi unlar iin kullann:

Geerli ardaki ses sorununu derhal rapor etme.

Kategori listesinden genel bir sorun seme ve neden kodlarn seme.

Yordam

Adm 1 Kaliteyi Rapor Et dmesine basn.Adm 2 Sorununuza en ok benzeyen eye gidip bu eyi sein.Adm 3 Bilgiyi sistem yneticinize gndermek iin Se ekran tuuna basn.

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu15

TelefonunuzSorun Giderme

http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/index.html

Tm Telefon Sorunlarnn BildirilmesiCisco birlii Sorun Raporlama Arac'n (PRT) kullanarak telefon loglarn toplayp yneticinize gnderebilirve sorunlar sistem yneticinize rapor edebilirsiniz. PRT ykleme ileminin baarsz olduuna dair bir mesajalrsanz, sorun raporu telefonunuza kaydedilir ve bu durumu yneticinize bildirmeniz gerekir.

Yordam

Adm 1 Uygulamalar dmesine basn.Adm 2 Telefon bilgileri > Bildir'i sein.Adm 3 Sorunun tarihi ve Sorunun saati alanlarna, sorunu yaadnz tarih ve saati girin.Adm 4 Sorun aklamas'n sein.Adm 5 Grntlenen listeden bir aklama sein ve ardndan Gnder'e basn.

Kayp Telefon BalantsBazen telefonunuz ar denetim sistemiyle balantsn kaybedebilir. Balant kaydedildiinde, telefonunuzdabir mesaj grntlenir.

Balant kaybedildii zaman etkin bir ardaysanz o ar devam eder. Ancak normal telefon ilevlerininhepsine eriiminiz olmaz nk ilevlerden bazlar iin ar denetim sisteminden bilgi alnmas gerekir.Ekran tularnz beklediiniz gibi almayabilir.

Telefon ar denetim sistemine yeniden baland zaman, telefonunuzu yeniden normal ekildekullanabilirsiniz.

Cisco Bir Yl Snrl Donanm Garantisi KoullarDonanm garantiniz ve garanti dnemi boyunca kullanabileceiniz hizmetler iin zel koullar geerlidir.

Resmi Garanti Beyan (Cisco yazlmyla ilgili garantiler ve geerli lisans anlamalar dahil olmak zere)aadaki URL'de bulunan Cisco.com'da yer alr: https://www.cisco.com/go/hwwarranty.

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu16

TelefonunuzTm Telefon Sorunlarnn Bildirilmesi

https://www.cisco.com/go/hwwarranty

B L M 2arlar

ar Yapma, sayfa 17 arlar Yantlama, sayfa 21 arnz Sessize Alma, sayfa 25 arlar Bekletme, sayfa 26 Aramalar Ynlendirme, sayfa 29 arlar Aktarma, sayfa 29 Konferans arlar ve Toplantlar, sayfa 30 nterkom arlar, sayfa 32 arlar Denetleme ve Kaydetme, sayfa 33 ncelikli arlar, sayfa 34 Birden Fazla Hat, sayfa 36 Mobile Connect ile Yaplan Telefon arlar, sayfa 38

ar YapmaTelefonunuz normal bir telefon gibi alr. Ancak, ar yapmanz daha da kolaylatryoruz.

ar YapmaBir arama yapmak iin, telefonunuzu baka bir telefonu kullandnz gibi kullann.

Yordam

Bir numara girin ve ahizeyi kaldrn.

Hoparlr ile ar YapmaEller serbest ar iin hoparlrnz kullann. alma arkadalarnzn da arnz duyabileceini unutmayn.

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu17

Yordam

Adm 1 Tu takmn kullanarak bir numara girin.

Adm 2 Hoparlr dmesine basn.

Kulaklk Kullanarak ar Yapmaalma arkadalarnz rahatsz etmeyen ve size gizlilik salayan eller serbest ar iin kulaklnz kullann.

Yordam

Adm 1 Bir kulaklk takn.Adm 2 Tu takmn kullanarak bir numara girin.Adm 3 Kulaklk dmesine basn.

Numaray Yeniden AramaEn son evrilen telefon numarasn arayabilirsiniz.

Yordam

Adm 1 (stee Bal) Bir hat sein.Adm 2 Yeniden ara esine basn.

Hzl AramaSklkla aradnz kiilerin numaralarn hzl bir ekilde evirmek iin dmeler veya kodlar atayabilirsiniz.Telefonunuzda hzl arama zelliklerini kullanabilmeniz iin ncelikle Self Care portalnda hzl arama ayaryapn.

Ayarlarnza bal olarak, telefonunuz aadaki zellikleri destekleyebilir:

Hzl arama dmeleriHzl arama iin ayarlanm bir veya daha fazla hat dmesinden bir telefonnumarasn evirir.

Hzl arama kodlarBir koddan telefon numaras evirir (bazen ksaltlm arama olarak da adlandrlr).

lgili KonularSelf Care Portal, sayfa 6Hzl Arama Numaralar, sayfa 7

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu18

arlarKulaklk Kullanarak ar Yapma

Hzl Arama Tuu ile Arama yapmaHangi telefonmodeline sahip olduunuzu kontrol etmek iinUygulamalar'a basn veTelefon Bilgileri'nisein.Model numaras alannda telefon modeliniz gsterilir.

Telefonunuza zellik eklediinizde, baz zellikler bir hat dmesi gerektirebilir. Bununla birlikte,telefonunuzdaki her hat dmesi sadece tek bir ilevi destekler (bir hat, bir hzl arama veya bir zellik).Telefonunuzun hat dmeleri zaten kullanmdaysa telefonunuz ek zellikleri grntlemez.

Self Care portalnda eklediiniz tm hzl arama numaralarn grebilirsiniz. Hzl arama numaralarnz arasndailerlemek iin gezinti tu kmesindeki aa tuunu kullann, ardndan bir hzl arama numaras sein.

Balamadan nce

Self Care portal zerinde hzl arama kodlar oluturun.

Yordam

Bir hzl arama dmesine basn.

lgili KonularSelf Care Portal, sayfa 6

Hzl Arama Koduyla ar Yapma

Balamadan nce

Self Care portal zerinde hzl arama kodlar oluturun.

Yordam

Hzl arama kodunu girip Speed Dial dmesine basn.

lgili KonularSelf Care Portal, sayfa 6

Hzl Arama Dmesiyle ar Yapma

Balamadan nce

Kiisel dizininizde hzl arama kodlarn ayarlamanz gerekir.

Yordam

Adm 1 Hzl Arama'ya basn.Adm 2 Kiisel Dizin'de oturum an.

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu19

arlarHzl Arama Tuu ile Arama yapma

Adm 3 Kiisel Hzl Aramalar' sein.Adm 4 Hzl arama kodlarndan birini sein ve ardndan evir ekran tuuna basn.

lgili KonularBir Kiiye Hzl Arama Kodu Atama, sayfa 43

Uluslararas Numara evirmeTelefon numarasnn nne bir art (+) iareti koyduunuzda uluslararas numaralar evirebilirsiniz.

Yordam

Adm 1 Yldz (*) tuunu en az 1 saniye boyunca basl tutun.

Art (+) iareti telefon numarasnn ilk basama olarak grntlenir.

Adm 2 Telefon numarasn girin.Adm 3 Ara'ya basn veya arnn otomatik olarak yaplmas iin tua en son baslmasnn ardndan 10 saniye

bekleyin.

Kardaki Kii Msait Olduu Zaman Bildirim AlmaBirini aradnzda bu kiinin hatt megulse veya kii yant vermiyorsa, msait olduklar zaman zel bir zilsesi ve bir mesajla bilgilendirme alabilirsiniz.

Yordam

Adm 1 Megul tonunu veya alma sesini dinlerken Geri Ara'ya basn.Adm 2 Onay ekranndan kmak iin k dmesine basn.Adm 3 Kiinin msait olduunu bildiren zil sesini duyduunuz ve mesaj grdnz zaman, tekrar aramak iin

Ara'ya basn.

Faturalandrma Kodu veya Yetki Kodu Gerektiren arlarYneticiniz, bir telefon numarasn evirdikten sonra bir faturalandrma kodu veya yetki kodu (veya her ikikodu) girmenizi isteyebilir. stemci Kodu olarak adlandrlan faturalandrma kodu, muhasebe veyafaturalandrma amalar iin kullanlr. Zorunlu Yetki Kodu olarak adlandrlan yetki kodu belirli telefonnumaralarna eriimi kontrol eder.

Bir faturalandrma kodu gerekli olduunda telefon, stemci Kodunu Girinmesajn grntler, evrilennumara ******** olarak deiir ve belli bir ses duyulur.

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu20

arlarUluslararas Numara evirme

Bir yetki kodu gerekli olduunda telefon, Yetki Kodunu Girin mesajn grntler, evrilen numara******** olarak deiir ve belli bir ses duyulur. Gvenlik nedeniyle, telefon, girilen numarann yerine bir* grntler.

Hem faturalandrma kodu hem de yetki kodu gerekli olduu zaman, ilk nce yetki kodunu girmeniz istenir.Ardndan faturalandrma kodu istenir.

lgili KonularHzl Arama Numaralar, sayfa 7

Gvenli arlarYneticiniz irketiniz personeli dndaki kiilerin kurcalamasn nlemek amacyla arlarnz korumakiin gerekli nlemleri alabilir. Bir ar srasnda telefonunuzda bir kilit simgesi grntleniyorsa telefonarnz gvenlidir. Telefonunuzun nasl yaplandrldna bal olarak, ar yapmadan veya ahizeden gelengvenlik sesini duymadan nce oturum amanz gerekli olabilir.

arlar YantlamaCisco IP Phone'unuz normal bir telefon gibi alr. Ancak, gelen arlar yantlayabilmenizi daha dakolaylatryoruz.

ar YantlamaYordam

Telefonunuz aldnda, ary yantlamak iin yanp snen hat dmesine basn.

Bekleyen ary YantlamaAktif bir ardayken, tek bip sesi duyduunuzda ve hat dmesi yanp sndnde bekleyen bir arnzolduunu anlarsnz.

Cisco IP Phone 7811, ar bekletmeyi desteklemez.

Yordam

Adm 1 Hat dmesine basn.Adm 2 (stee Bal) Bekleyen durumda olan birden ok arnz varsa, gelen bir ary sein.

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu21

arlarGvenli arlar

ary Reddetmealan bir aramay sesli posta sisteminize veya nceden belirlenmi bir telefon numarasna gnderebilirsiniz.

Yordam

Aadaki eylemlerden birini gerekletirerek bir ary reddedebilirsiniz:

Reddet'e basn. Birden ok gelen arnz varsa gelen ary vurgulayn ve Reddet dmesine basn.

Rahatsz Etmeyin zelliini AmaTelefonunuzu sessize almak ve dikkat datan elerden kanmak istediinizde gelen ar bildirimlerinigrmezden gelmek iin rahatsz etmeyin (DND) zelliini kullann.

DND zelliini etkinletirdiinizde, gelen arlarnz, rnein kuruluysa sesli postanz gibi baka birnumaraya ynlendirilir.

DND zelliini atnzda bu, telefonunuzdaki tm hatlar etkiler. Ancak, DND zellii ak olduunda biledaima interkom ve acil arlar almaya devam edersiniz.

Telefonunuzda oklu seviyeli ncelik ve arama stnl (MLPP) ayarlanmsa, DND etkinletirildiindebile ncelikli aramalar telefonunuzda zel bir zil sesiyle alar.

Yordam

Adm 1 DND'yi amak iin DND dmesine basn.Adm 2 DND'yi kapatmak iin DND dmesine tekrar basn.

lgili KonularSelf Care Portal, sayfa 6

Arkadanzn Telefonunu Yantlama (ar ekme) arkadalarnzla ar ynetimi grevlerini paylayorsanz i arkadanzn telefonunda alan bir aryyantlayabilirsiniz. ncelikle, yneticinizin sizi en az bir ar alma grubuna atamas gerekmektedir.

Grubunuzdaki Bir ary Yantlama (ekme)ar ekme grubunuzdaki baka bir telefona gelen bir ary yantlayabilirsiniz. ekilebilecek birden fazlaar varsa en uzun sre almakta olan ary yantlarsnz.

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu22

arlarary Reddetme

Yordam

Adm 1 (stee Bal) Hat dmesine basn.Adm 2 ar ekme grubunuzdaki gelen ary telefonunuza aktarmak iin ar ek dmesine basn.Adm 3 Telefon ald zaman arya balanmak iin Yantla dmesine basn.

Baka Bir Gruptan Gelen Bir ary Yantlama (Grup ekme)Grup alma, ar alma grubunuzun dnda olan bir telefondaki ary yantlamanza olanak salar. aryekmek iin grup ekme numarasn kullanabilirsiniz veya alan telefon hattnn numarasn kullanabilirsiniz.

Yordam

Adm 1 (stee Bal) Hat dmesine basn.Adm 2 Grup ekme'ye basn.Adm 3 Aadaki eylemlerden birini uygulayn:

ekmek istediiniz arnn bulunduu telefon hattnn numarasn girin.

rnein, ar hat 12345'te alyorsa, 12345 girin.

Grup ekme numarasn girin.

Adm 4 Telefon ald zaman arya balanmak iin Yantla dmesine basn.

likili Bir Gruptan Gelen Bir ary Yantlama (Dier ekme)

Yordam

Adm 1 (stee Bal) Hat dmesine basn.Adm 2 Alma grubunuzdaki ya da telefonunuzla ilikili bir gruptaki bir aramay yantlamak iinAl seeneine basn.Adm 3 Telefon ald zaman arya balanmak iin Yantla dmesine basn.

ar Yakalama Grubunuzdaki Bir ary YantlamaHat gruplar olarak da bilinen cevaplama gruplar, ok sayda gelen ar alan kurulularn ar yknpaylamasna olanak salar. Yneticiniz, bir dizi dizin numarasyla bir ar yakalama grubu oluturur.Telefon zil sesi, yneticinizin bir cevaplama grubu iin belirledii cevaplama dizisini temel alr. Bir aryakalama grubunun yesiyseniz, ar almak istediinizde ar yakalama grubunda oturum aarsnz.arlarn sizin telefonunuzda almasn nlemek iin de ar yakalama grubu oturumunu kapatrsnz.

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu23

arlarBaka Bir Gruptan Gelen Bir ary Yantlama (Grup ekme)

Balamadan nce

ar yakalama grubu arlarn almak iin ar yakalama grubunda oturum am olmanz gerekir.

Yordam

ar yakalama grubundaki bir ar, sizin telefonunuzda aldnda, ary yantlayn.

ar Yakalama Grubunda Oturum Ama ve KapatmaCevaplama grubunuzdan ar almay durdurmak iin oturumunu kapatn. Dorudan size yaplan arlaralmaya devam edersiniz.

Yordam

Adm 1 Oturum amak iin ar Yakalama Grubu'na basn.Adm 2 Oturumu kapatmak iin ar Yakalama Grubu'na tekrar basn.

ar Yakalama Grubundaki ar Srasn Grntlemear yakalama grubu kuyruunun durumunu kontrol etmek iin kuyruk istatistiklerini kullanabilirsiniz.Kuyruk durumu ekran, aadaki bilgileri salar:

Cevaplama grubu tarafndan kullanlan telefon numaras

Her ar yakalama grubu kuyruunda sralanm olan arayan says

En uzun bekleme sresi

Yordam

Adm 1 Kuyruk Durumu dmesine basn.Adm 2 statistikleri yenilemek iin, Gncelle'ye basn.Adm 3 k'a basn.

arlar Otomatik YantlamaTelefonunuz aramalar otomatik olarak yantlayacak ekilde ayarlanmsa, telefonunuz aldnda bir eyyapmanz gerekmez. Bir kez aldktan sonra, hoparlr kullanarak arya otomatik olarak balanrsnz.

ary yantlamak iin kulaklnz kullanmay tercih ederseniz ilk nce kulaklk kurulumunu yapn.

Cisco IP Phone 7811, kulaklk kullanmn desteklemez.

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu24

arlarar Yakalama Grubunda Oturum Ama ve Kapatma

arlar hoparlrl telefonunuzda otomatik olarak yantlyorsanz, ary kulakla gidecek ekildedeitirdiiniz takdirde bir sonraki gelen arnz otomatik olarak kulaklkta yantlanr. arlar kulaklnzdaotomatik olarak yantlyorsanz, ary hoparlrl telefona gidecek ekilde deitirdiiniz takdirde bir sonrakigelen arnz otomatik olarak hoparlrl telefonda yantlanr. Otomatik yantlama zellii arnnyantlandn garanti altna alr; bir nceki ar iin kullandnz konumu deitirmez.

Yordam

Adm 1 Kulaklnz telefonunuza balayn.

Adm 2 Kulaklk dmesinin yandndan emin olun.Adm 3 Telefonunuz gelen ary otomatik olarak yantlad zaman, kulaklnz kullanarak arayan kiiyle konuun.

Kulakl kullanmak istemediinizde ise, kapatmak iin Kulaklk dmesine basn ve onun yerine ahizeyiveya hoparlr kullann.

pheli Bir ary Takip Etmestenmeyen veya rahatsz edici arlar alrsanz, yneticinizi bilgilendirmek iin kt amal ar tespiti(MCID) zelliini kullann. Telefonunuz, yneticinize ar hakknda bilgi vererek sessiz bir bildirim mesajgnderir.

Yordam

MCID'ye basn.

arnz Sessize Almaar srasnda sesinizi kapatabilirsiniz, bylece dier arayann sesini duyabilirsiniz, ancak onlar sizi duyamaz.

Yordam

Adm 1 Sessiz dmesine basn.Adm 2 Sessiz seeneini iptal etmek iin tekrar Sessiz dmesine basn.

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu25

arlarpheli Bir ary Takip Etme

arlar Bekletme

ary Beklemeye AlmaEtkin bir ary beklemeye alabilir ve hazr olduunuzda beklemedeki bir ary srdrebilirsiniz.

Yordam

Adm 1 Beklet'e basn.Adm 2 Beklemede olan bir ary srdrmek iin Beklet'e tekrar basn.

ok Uzun Sre Beklemede Kalan Bir ary YantlamaBir ary ok uzun sre beklemede braktnzda, bu iaretleri alrsnz:

Belirli aralklarla tekrarlayan tek zil sesi

Yanp snen sar renkli hat dmesi

Ahize stnde yanp snen mesaj gstergesi

Telefon ekrannda grsel bildirim

Yordam

Bekletilen ary srdrmek iin yanp snen sar hat ya da Yantla dmesine basn.

Etkin ve Beklemedeki arlar Arasnda Gei YapmaEtkin ve bekletilen arlar arasnda kolayca gei yapabilirsiniz.

Yordam

Beklemedeki arya gemek iin Gei Yap dmesine basn.

Cisco IP 7811'de Aktif ve Beklemedeki arlar Arasnda Gei YapmaCisco IP Phone 7811'de hat dmeleri yoktur. Bekleyen bir ar ve etkin bir ar varsa Gei Yap ekrantuu grnr. Telefonda ikiden fazla ar varsa arlar ekran tuu grnr.

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu26

arlararlar Bekletme

Yordam

Gei Yap ya da arlar dmesine basn.

ar ParkBir ary bekletmek iin telefonunuzu kullanabilirsiniz. Daha sonra, ary ya kendi telefonunuzdan ya darnein bir i arkadanznmasasnda veya bir konferans odasnda bulunan bir telefon gibi baka bir telefondanalabilirsiniz.

Bir ary park etmek iin bavurabileceiniz iki yol vardr: ar park ve ynlendirilmi ar park.Telefonunuzda kullanabileceiniz tek bir ar bekletme tr olacaktr.

Bekletmeye alnm ar, unutmamanz iin a tarafndan izlenir. ar ok uzun sre bekletilirse bir uyarsesi duyarsnz. Ardndan orijinal telefonunuzda ary yantlayabilir, arya yant vermeyi reddedebilirveya ary yoksayabilirsiniz. Ayrca ary baka bir telefondan almaya devam edebilirsiniz.

Belirli bir sre iinde ary yantlamazsanz ar sesli postaya veya yneticiniz tarafndan ayarlanmbaka bir hedefe ynlendirilir.

Bir ary ar Park ile Beklemeye AlmaTelefonunuzda yantladnz etkin bir ary park edebilir ve bu ary geri almak iin ar kontrolsistemindeki baka bir telefonu kullanabilirsiniz.

ar park numarasna sadece bir ary park edebilirsiniz:

Balamadan nce

arnzn etkin olmas gerekmektedir.

Yordam

Adm 1 Park'a basp telefonu kapatn.Telefonunuz, sistemin ary park ettii numaray grntler. Park edilen ar beklemeye alnr vetelefonunuzda bu ary srdrmek iin Srdr'e basabilirsiniz.

Adm 2 (stee Bal) arnn park edildii numaray, ary yantlamas gereken kiiye iletin.

Beklemedeki ary ar Bekletme ile Geri AlmaAnzdaki herhangi bir yerden park edilmi bir ary alabilirsiniz.

Balamadan nce

ary bekletmek iin kullanlan numaraya ihtiyacnz olacaktr.

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu27

arlarar Park

Yordam

ary geri almak iin, arnn park edildii numaray girin.

Yardml Ynlendirilmi ar Park ile Bir ary Beklemeye Almazel bir ar park numaras kullanarak etkin bir ary park edip geri alabilirsiniz: Yardml ynlendirilmiar park zellii sayesinde, bir dme yardmyla etkin bir ary park edebilirsiniz. Yneticiniz, dmeyihzl arama hatt olarak ayarlar. Bu tr bir ynlendirilmi arda, hat durumu gstergelerini kullanarak hattndurumunu (kullanmda veya bota) izleyebilirsiniz.

Yordam

Yardml ynlendirilmi bir ar park iin bota olduu gsterilen bir hat zerinde BLF Ynlendirilmiar Park'na basn.

Yardml Ynlendirilmi ar Park ile Beklemedeki bir ary Geri Alma

Yordam

BLF Ynlendirilmi ar Park'na basn.

Manuel Ynlendirilmi ar Park ile Bir ary Beklemeye Almazel bir ar park numaras kullanarak etkin bir ary park edip geri alabilirsiniz: Manuel ynlendirilmiar parkn kullanarak, etkin bir ary, yneticinizin ayarlad ynlendirilmi bir ar parknaaktarabilirsiniz.

Yordam

Adm 1 Aktar dmesine basn.Adm 2 Gerekli: Ynlendirilmi ar park numarasn girin.Adm 3 Gerekli: ary park etmek iin Aktar dmesine tekrar basn.

Manuel Ynlendirilmi ar Park ile Beklemedeki Bir ary Geri AlmaBelirli bir ar park numarasna park edilmi olan bir ary alabilirsiniz.

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu28

arlarYardml Ynlendirilmi ar Park ile Bir ary Beklemeye Alma

Balamadan nce

Ynlendirilmi ar park numarasna ve park geri alma nekine ihtiyacnz olacaktr.

Yordam

Adm 1 Park geri alma nekini evirin.Adm 2 Ynlendirilen ar bekletme numarasn evirin.

Aramalar YnlendirmeTelefonunuzdaki herhangi bir hatta bulunan arlar baka bir numaraya iletebilirsiniz. ar ynlendirme,telefon hattna zgdr. ar ynlendirmenin etkinletirilmedii bir hatta size bir ar ularsa ar ziliher zamanki gibi alar.

arlarnz ynlendirmenin iki yolu vardr:

Tm arlar ynlendirebilirsiniz.

zel durumlarda, rnein, telefon megulken veya yant olmad zaman arlar ynlendirebilirsiniz.

Bir hat ynlendirildiinde, hat ile birlikte Tmn Ynlendir simgesini grrsnz.

Yordam

Adm 1 Ynlendirilecek hat aktif deilse, Tmn Ynlendir'e basn.Adm 2 ar ynlendirme hedef numarasn, telefonunuzdan evirir gibi eksiksiz bir ekilde girin veya son arlar

listenizden bir giri sein.

lgili KonularSelf Care Portal, sayfa 6

arlar AktarmaEtkin ary baka bir kiiye aktarabilirsiniz.

Baka Bir Kiiye ar AktarmBir ary aktardnz zaman, dier kii yantlayana kadar asl arda kalabilirsiniz. Bylece, kendiniziardan karmadan nce dier kii ile zel olarak konuabilirsiniz. Konumak istemiyorsanz, dier kiiyant vermeden nce ary aktarabilirsiniz.

Kendinizi ardan karmadan nce dier arayan iki kii ile tek tek konumak iin her iki arayan arasndagei yapabilirsiniz.

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu29

arlarAramalar Ynlendirme

Yordam

Adm 1 Beklemede olmayan bir ardan Aktar dmesine basn.Adm 2 Dier kiinin telefon numarasn girin.Adm 3 (stee Bal) Hattn aldn duyana kadar veya dier kii ary yantlayana kadar bekleyin.Adm 4 Aktar dmesine tekrar basn.

Bir Aktarm Tamamlamadan nce GrmeBir ary aktarmadan nce, ary aktardnz kiiyle konuabilirsiniz. Aktarm tamamlayana kadar oar ve aktardnz ar arasnda gei yapabilirsiniz.

Balamadan nce

Aktarlmas gereken bir etkin arnz olmas gerekir.

Yordam

Adm 1 Aktar dmesine basn.Adm 2 Dier kiinin telefon numarasn girin.Adm 3 Beklemedeki arya dnmek iin Gei Yap dmesine basn.Adm 4 Aktarmay tamamlamak iin Aktar'a basn.

Konferans arlar ve ToplantlarTek bir ar iinde birok kiiyle konuabilirsiniz. Baka bir kiinin numarasn evirip ilgili kiiyi konferansarsna ekleyebilirsiniz. Birden fazla telefon hattnz varsa iki hat zerinden iki arya katlabilirsiniz.

Bir konferans arsna birden fazla kii eklediinizde, katlmclar eklerken arada birka saniye bekleyin.

Konferansn ev sahibi olarak, katlmclar konferanstan tek tek kaldrabilirsiniz. Tm katlmclar telefonukapattnda konferans sona erer.

arya Baka Bir Kii Ekleme (7811)Yordam

Adm 1 Etkin bir ardayken Konferans dmesine basn.Adm 2 Aadaki ilemlerden birini yaparak arya baka birini ekleyin:

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu30

arlarBir Aktarm Tamamlamadan nce Grme

arlar'a basn ve beklemedeki bir ary sein ve Evet'e basn. Telefon numarasn girin ve Konferans dmesine basn.

arya Baka Bir Kii Ekleme (7821, 7841, 7861)Yordam

Adm 1 Etkin bir ardayken Konferans dmesine basn.Adm 2 Aadaki ilemlerden birini yaparak arya baka birini ekleyin:

Beklemedeki bir ary sein ve Evet'e basn. Telefon numarasn girin ve Konferans dmesine basn.

Konferans Tamamlamadan nce arlar Arasnda Gei YapmaBir kiiyi konferansa eklemeden nce onunla konuabilirsiniz. Ayrca konferans arsyla baka biriyleyaptnz ar arasnda gei yapabilirsiniz.

Yordam

Adm 1 Yeni bir konferans katlmcsn arayn, ancak katlmcy konferansa eklemeyin.

ar balanana kadar bekleyin.

Adm 2 Katlmcyla konferans arasnda gei yapmak iin Gei Yap'a basn.

Konferans Katlmclarn Grntleme ve KaldrmaBir konferans oluturursanz, konferansa katlan son 16 katlmcnn ayrntlarn grntleyebilirsiniz. Aynzamanda katlmclar kaldrabilirsiniz.

Yordam

Adm 1 Bir konferans grmesindeyken, katlmclarn listesini grmek iin Ayrntlar dmesine basn.Adm 2 (stee Bal) Bir katlmcy vurgulayn ve onu konferans grmesinden kaldrmak iinKaldr dmesine

basn.

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu31

arlararya Baka Bir Kii Ekleme (7821, 7841, 7861)

Programlanm Konferans arlar (Meet Me)Programlanm bir saatte bir konferans ars balatabilir veya bu tip bir arya katlabilirsiniz.

Konferans ars, konferans sahibi ar yapana kadar balamaz ve tm katlmclar kapatana kadar sonlanmaz.Konferans ars, konferans sahibi, kapatt zaman otomatik olarak bitmez.

Meet-Me Konferans Balatma

Balamadan nce

Yneticinizden bir Meet-Me telefon numaras aln ve numaray konferans katlmclarna datn.

Yordam

Adm 1 Ahizeyi kaldrn ve evir sesini duyduktan sonraMeet Me dmesine basn.Adm 2 Meet-Me telefon numarasn evirin.

Meet-Me Konferansna KatlmaKonferans sahibi ar yapana kadar bir Meet-Me konferansna katlamazsnz. Megul sesi duyulursa,konferans sahibi konferans ars yapmam anlamna gelir. Telefonu kapatn ve tekrar ar yapmaydeneyin.

Yordam

Konferans sahibinin saladMeet-Me telefon numarasn evirin.

nterkom arlarTek ynl arlar yapmak ve almak iin bir interkom hatt kullanabilirsiniz.

Cisco IP Phone 7811, interkomu desteklemez.Not

nterkom ars yaptnzda, alcnn telefonu, sessize alma ilevi etkinletirilmi olarak (fslt modu)ary otomatik olarak yantlar. Mesajnz, alcnn hoparlr, kulakl veya ahizesi (bunlardan biri etkinse)araclyla yaynlanr.

nterkom ars aldktan sonra, alc, daha fazla grmeye olanak salamak iin iki ynl sesi (balmodu)balatabilir.

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu32

arlarProgramlanm Konferans arlar (Meet Me)

nterkom ars Yapmanterkom ars yaptnz zaman, alc grme arsn kabul edene kadar telefonunuz fslt modundakalr. Fslt modundayken, dier kii sizi duyabilir ancak siz onu duyamazsnz. Etkin bir ardaysanz oar beklemeye alnr.

Yordam

Adm 1 nterkom dmesine basn.Adm 2 (stee Bal) nterkom kodunu girin.Adm 3 nterkom uyar sesini duyduktan sonra konumaya balayn.Adm 4 ary sonlandrmak iin nterkom dmesine basn.

nterkom arsn YantlamaBaka bir kiiyle konumak iin bir interkom arsn yantlayabilirsiniz:

Balamadan nce

Telefonunuzun ekranna bir mesaj gelir ve bir uyar sesi duyulur. Telefonunuz, interkom arsn fsltmodunda yantlar.

Yordam

Adm 1 Balmoda gemek iin nterkom dmesine basn. Balmoddayken, interkom arayanyla konuabilirsiniz.Adm 2 ary sonlandrmak iin nterkom dmesine basn.

arlar Denetleme ve KaydetmeBir ary denetleyebilirsiniz veya kaydedebilirsiniz. Ancak hat zerinde en az kiinin olmas gerekmektedir:arayan taraf, nezareti ve aranan taraf.

Nezareti, arlar yantlar, konferans arlar oluturur ve konumalar takip edip kaydeder.

Nezareti, u grevleri gerekletirir:

ary kaydeder.

Yalnzca ilk katlmcyla konferans yapar. Gerektiinde dier katlmclar ekler.

ary sonlandrr.

Nezareti ary sonlandrd zaman, konferans sona erer.

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu33

arlarnterkom ars Yapma

Denetlenen Bir ar YapmaYordam

Adm 1 Gelen ary yantlayn.

Sistem bu arya nezaret edilmesi ve arnn kaydedilmesi gerektiine karar verirseKayt esi grntlenir.

Adm 2 Konferans ars oluturmak iin Konferans dmesine basn.Adm 3 Denetmen iin telefon numaras girip Ara dmesine basn.Adm 4 Denetmen ary yantlad zaman Konferans dmesine basn.Adm 5 ary sonlandrmak iin ary Sonlandr dmesine basn.

ar KaydetmeBir ary kaydedebilirsiniz. ary kaydettiiniz zaman bir bildirim sesi duyulur.

Yordam

Kayd balatmak veya durdurmak iin Kaydet dmesine basn.

ncelikli arlarinizde, telefonunuzda acil veya kritik durumlarla uramak zorunda kalabilirsiniz. arlar ok nemliolarak belirleyebilirsiniz; bunlar normal arlardan daha yksek ncelie sahiptir. ncelik seviyesi 1 (endk) ile 5 (en yksek) arasnda deiir. Bu ncelikler sistemine, oklu seviyeli ncelik ve arama stnl(MLPP) denir.

Yneticiniz kullanabileceiniz ncelikleri ayarlar ve zel oturum ama bilgilerine ihtiyacnz olup olmadnbelirler.

Telefonunuza yksek ncelikli bir ar geldiinde, telefonun ekrannda ncelik seviyesini grrsnz vear, ar listesinin en stnde grntlenir. Telefonunuza yksek ncelikli bir ar geldii zaman birgrme yapyorsanz, yksek ncelikli armevcut ary boaltr ve zel bir ar boaltma sesi duyarsnz.Yksek ncelikli ary yantlamak iin mevcut ary kapatmanz gerekir.

Rahatsz etmeyin (DND) zelliini etkinletirdiyseniz, ncelikli bir arama telefonunuzda hala zel bir zilsesiyle alar.

Yksek ncelikli bir ardayken, unlar yaptnzda arnn ncelii deimez:

ary beklemeye alma ary aktarma ary ynl bir konferansa ekleme

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu34

arlarDenetlenen Bir ar Yapma

ary yantlamak iin ar alma zelliini kullann.

izelge 6: oklu Seviyeli ar stnl ve ar Boaltma Seviyeleri

ncelik SeviyesiMLPP simgesi

1. Seviyencelikli ar

2. SeviyeOrta ncelikli ar (derhal alnmal)

3. SeviyeYksek ncelikli ar (acil)

4. SeviyeAcil ar, Geersiz klma

5. SeviyeYnetici, Geersiz klma

ncelikli ar Yapmancelikli bir ar yapmak iin, zel kimlik bilgilerinizle oturum amanz gerekebilir. Bu kimlik bilgilerinizigirmeniz iin hakknz vardr ve yanl girerseniz uyar alrsnz.

Yordam

Adm 1 Ahizeyi kaldrn.Adm 2 ncelik Seviyesi'ne basn.Adm 3 ar iin bir ncelik seviyesi belirleyin.Adm 4 (stee Bal) Yetkilendirme ekranna kimlik bilgilerinizi girin.Adm 5 Hedef numaray girin.

Telefonunuzun ekrannda ncelik seviyesi simgesi grnr ve ncelikli ar tekrar alma sesi duyulur.

ncelikli ar YantlamaNormalden daha hzl olan zel bir ses duyulursa, ncelikli ar alyorsunuz demektir.

Yordam

ncelikli ar iin zel bir ses duyulduunda, yanp snen sar renkli oturum dmesine basn.

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu35

arlarncelikli ar Yapma

Baka Bir ar Srasnda Gelen ncelikli Bir ary Yantlamaarnz blen ve srekli alan bir ses tonu duyarsanz, siz ya da bir alma arkadanz ncelikli aralyor demektir. Derhal telefonu kapatn ve daha yksek ncelii olan arnn aranlan kiiye ulamasnaizin verin.

Yordam

Ahizeyi kapatn.arnz sona erer ve daha yksek ncelii olan ar ilgili telefonda almaya balar.

Birden Fazla HatDier kiilerle telefon numaras paylayorsanz, telefonunuzda birden fazla telefon hatt olabilir. Birden fazlatelefon hattnz olduunda, daha fazla sayda ar zellii kullanabilirsiniz.

Tm arlar Birincil Hattnzda GrntlemeBirincil hattnzda mevcut ve yantsz arlarn listesini grntleyebilirsiniz.

Birden ok hattnz varsa ve tm hatlardaki tm arlarnz tek bir ekranda grntlemek istiyorsanz buzellii kullann. Belirli bir hatt yine filtreleyebilirsiniz.

Bu zellii yneticiniz ayarlar.

En Eski ary En nce YantlamaUyar durumunda olan Bekletmeyi Geri Dndrme ve Park Geri Dndrme arlar dahil olmak zere tmtelefon hatlarnzdaki mevcut olan en eski ary yantlayabilirsiniz. Gelen arlar daima Beklemedekiarlardan veya Park Geri Dndrme arlarndan nceliklidir.

Birden fazla hat ile alrken, yantlamak istediiniz gelen arnn hat dmesine basabilirsiniz. Hattanbamsz olarak sadece en eski ary yantlamak istiyorsanz Yantla dmesine basn.

Telefonunuzdaki Tm arlar GrntlemeEn eskiden en yeniye giden ekilde kronolojik olarak (tm telefon hatlarnzdan gelen) etkin arlarnznhepsini ieren listeyi grntleyebilirsiniz.

Birden fazla hattnz varsa veya hatlar dier kullanclarla paylayorsanz tm arlar ieren listekullanldr. Liste, tm arlarnz birlikte grntler.

Tm arlarnzn tek bir ekranda grntlenmesini istiyorsanz etkin arlarnz birincil hat zerindegrntleyebilirsiniz ve bu sizin iin kullanl olacaktr.

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu36

arlarBaka Bir ar Srasnda Gelen ncelikli Bir ary Yantlama

Yordam

Birincil hattnz iin Tm arlar veya oturum dmesine basn.

Paylaml HatlarBir ya da daha fazla alma arkadanzla ayn telefon numarasn paylaabilirsiniz. rnein bir yneticiyardmcs olarak, asistan olduunuz kiiye gelen arlar izlemekten sorumlu olabilirsiniz.

Bir telefon numarasn paylatnzda, bu telefon hattn herhangi bir hat gibi kullanabilirsiniz. Paylamlhatlarla ilgili aadaki zel durumlarn farknda olun:

Paylalan telefon numaras, numaray paylaan tm telefonlarda grnr.

alma arkadanz ary yantlarsa telefonunuzda paylalan hat dmesi ve oturum dmesi devamlkrmz olarak yanar.

Bir ary beklemeye alrsanz hat dmeniz, devaml yeil renkte yanar ve oturum dmesi yeilrenkte yanp sner. Ancak i arkadanzn hat dmesi srekli krmz renkte yanar ve oturum dmesikrmz renkte yanp sner.

Kendinizi Paylalan Bir Hattaki arya EklemeSiz ya da alma arkadanz, paylalan hatta bir arya katlabilirsiniz. Yneticinizin, telefonunuzdakizellii etkinletirmesi gerekir.

Paylalan bir hat zerindeki arya kendinizi eklemeyi dener ve eklenemediinizi belirten bir mesaj alrsanztekrar deneyin.

Bir hat paylatnz bir kullancnn gizlilik zellii etkinletirilmise bu kullancnn hat ayarlarngremezsiniz ve arlarna kendinizi ekleyemezsiniz.

Yordam

Adm 1 Paylalan hattn hat dmesine basn veya hatt seip Katl dmesine basn.

Kendinizi paylalan bir hattaki bir arya eklemek iin arlar dmesine basmanz gerekir.Not

Adm 2 (stee Bal) Bir dorulama mesaj grrseniz, kendinizi arya eklemek iin Evet dmesine basn.

Paylalan Bir Hatta Gizlilii EtkinletirmeGizlilik, hatt paylatnz dier kiilerin arlarnzla ilgili bilgileri grmesini engeller.

Gizlilik, telefonunuzdaki tm paylalan hatlar iin geerlidir. Birden fazla paylaml hattnz varsa ve gizliliketkinletirilmise, dierleri paylaml hatlarnzn hibirini grntleyemez.

Hattnz paylaan telefonda Gizlilik etkinletirilmise, paylalan hatt kullanarak her zamanki gibi aramayapabilir ve ar alabilirsiniz.

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu37

arlarPaylaml Hatlar

zelliin etkin olduu sre boyunca telefonunuzun ekrannda grsel bir onay grntlenir.

Yordam

Adm 1 zellii etkinletirmek iin Gizlilik dmesine basn.Adm 2 zellii kapatmak iin Gizlilik dmesine tekrar basn.

Mobile Connect ile Yaplan Telefon arlarMasa telefonu numaranzla ilikili arlar ynetmek iin cep telefonunuzu kullanabilirsiniz. Bu hizmetinadMobile Connect'tir.

Cep telefonunuzu, ek bir telefon olarak Self Care portaldaki masa telefonunuzla ilikilendirebilirsiniz. Ceptelefonunuza hangi arlarn gnderildiini kontrol edebilirsiniz.

Ek telefonlar etkinletirdiinizde:

Masa telefonunuz ve ek telefonlarnz arlar ayn anda alr.

arymasa telefonunuzda yantladnzda, ek telefonlarn almas durur, balantlar kesilir ve bunlarbir yantsz ar mesaj grntler.

ary ek bir telefon zerinden yantladnzda, dier ek telefonlarn ve masa telefonunun almasdurur ve balantlar kesilir. Dier ek telefonlarda bir yantsz ar mesaj grntlenir.

ary ek bir telefon zerinden yantlayabilir ve hatt paylaan bir masa telefonuna aktarabilirsiniz. Budurumda, ayn hatt paylaan masa telefonlarnda Uzak Kullanmda mesaj grntlenir.

lgili KonularSelf Care Portal, sayfa 6

Mobile Connect'i EtkinletirmeYordam

Adm 1 Mevcut uzak hedefin durumunu (Etkinletirildi veya Devre D Brakld) grntlemek iinMobilitedmesine basn.

Adm 2 Durumu deitirmek iin Se'e basn.

Bir ary Masa Telefonunuzdan Cep Telefonunuza TamaBir arymasa telefonunuzdan cep telefonunuza tayabilirsiniz. ar, halen masa telefonunuz zerindekihatta baldr, bu nedenle dier arlar iin bu hatt kullanamazsnz. ar bitene kadar hattn kullanmdevam eder.

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu38

arlarMobile Connect ile Yaplan Telefon arlar

Balamadan nce

Masa telefonunuz zerinde Mobile Connect zelliini etkinletirmeniz gerekmektedir.

Yordam

Adm 1 Mobilite dmesine basn.Adm 2 ary cep telefonunuza gndermek iin Se'e basn.Adm 3 Etkin ary cep telefonunuzda yantlayn.

Bir ary Cep Telefonunuzdan Masa Telefonunuza TamaBir ary cep telefonunuzdan masa telefonunuza tayabilirsiniz. ar, cep telefonunuza bal kalmayadevam eder.

Balamadan nce

Masa telefonunuz zerinde Mobile Connect zelliini etkinletirmeniz gerekmektedir.

Yordam

Adm 1 Cep telefonunun (arnn deil) balantsn kesmek iin cep telefonunuzda ary kapatn.Adm 2 ary masa telefonunda srdrmek iin 5 - 10 saniye iinde masa telefonunuzdaki hat dmesine basn.

Bir ary Cep Telefonunuzdan Masa Telefonunuza AktarmaBir ary cep telefonunuzdan masa telefonunuza aktarabilirsiniz.

Balamadan nce

Masa telefonunuz zerinde Mobile Connect zelliini etkinletirmeniz gerekmektedir.

Yneticinizden eriim kodu aln.

Yordam

Adm 1 Cep telefonundan, devretme zelliinin eriim kodunu girin.Adm 2 Cep telefonunun (arnn deil) balantsn kesmek iin cep telefonunuzda ary kapatn.Adm 3 10 saniye iinde masa telefonunuzda Yantla'ya basn ve masa telefonundan konumaya balayn.

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu39

arlarBir ary Cep Telefonunuzdan Masa Telefonunuza Tama

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu40

arlarBir ary Cep Telefonunuzdan Masa Telefonunuza Aktarma

B L M 3Kiiler

Kurumsal Dizin, sayfa 41 Kiisel Dizin, sayfa 41 Cisco Web Dialer, sayfa 45

Kurumsal DizinTelefonunuzdan bir i arkadanzn numarasna bakabilirsiniz ve bylece daha kolay ar yapabilirsiniz.Bu dizini yneticiniz oluturur ve dizinin devamlln o salar.

Kurumsal Dizinde Kii AramaYordam

Adm 1 Kiiler dmesine basn.Adm 2 Kurumsal Dizin'i sein.Adm 3 Bir arama kriteri sein.Adm 4 Arama kriterlerinizi girin ve Gnder seeneine basn.Adm 5 Kiiyi sein ve evir'e basn.

Kiisel DizinArkadalar, aile ve i arkadalar iin iletiim bilgilerini kaydetmek amacyla kiisel dizini kullann. Kiiseldizine kendi kiilerinizi ekleyebilirsiniz. Sk sk aradnz kiiler iin zel hzl arama kodlar ekleyebilirsiniz.

Kiisel dizininizi telefonunuzdan veya Self Care portalndan ayarlayabilirsiniz. Dizindeki kaytlara hzl aramakodlar atamak iin telefonunuzu kullann.

lgili KonularSelf Care Portal, sayfa 6

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu41

Kiisel Dizinde Oturum Ama ve KapatmaBalamadan nce

Kiisel dizininizde oturum aabilmek iin kullanc kimliiniz ve PIN kodunuz gereklidir. Bu bilgileribilmiyorsanz, yneticinizle iletiime gein.

Yordam

Adm 1 Kiiler dmesine basn.Adm 2 Kiisel Dizin'i sein.Adm 3 Kullanc kimlii ve PIN bilgilerini girip Gnder'e basn.Adm 4 Oturumu kapatmak iin Oturumu Kapat' sein, Se'e basn ve ardndan Tamam'a basn.

Kiisel Dizininize Yeni Bir Kii EklemeYordam

Adm 1 Kiiler dmesine basn.Adm 2 Kiisel dizininizde oturum an.Adm 3 Kiisel Adres Defteri'ni sein ve Gnder'e basn.Adm 4 Yeni'ye basn.Adm 5 Adnz, soyadnz ve istee bal bir takma ad girin.Adm 6 Telefonlar esine basn, gerekli tm eriim kodlaryla birlikte telefon numarasn girin ve Gnder'e basn.

Kiisel Dizininizdeki Bir Kiiyi AramaYordam

Adm 1 Kiiler dmesine basn.Adm 2 Kiisel dizininizde oturum an.Adm 3 Kiisel Adres Defteri'ni sein.Adm 4 Bir arama kriteri sein.Adm 5 Arama kriterlerinizi girin ve Gnder seeneine basn.

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu42

KiilerKiisel Dizinde Oturum Ama ve Kapatma

Kiisel Dizininizdeki Bir Kiiye ar YapmaYordam

Adm 1 Kiiler dmesine basn.Adm 2 Kiisel dizininizde oturum an.Adm 3 Kiisel Dizin'inizi sein ve bir girii arayn.Adm 4 evirmek istediiniz numaray ieren kiisel adres defteri giriini sein.Adm 5 Gereken hzl arama kodunu seip evir dmesine basn.

Bir Kiiye Hzl Arama Kodu AtamaHzl arama kodu, bir kiiyi aramay kolaylatrr.

Yordam

Adm 1 Kiiler dmesine basn.Adm 2 Kiisel dizininizde oturum an.Adm 3 Kiisel Adres Defteri'ni sein.Adm 4 Bir arama kriteri sein.Adm 5 Arama kriterlerini girip Gnder'e basn.Adm 6 Kiiyi sein.Adm 7 Hzl Arama'ya basn.Adm 8 Bir numara seip Se'e basn.Adm 9 Atanmam bir hzl arama indeksine gidip Gnder'e basn.

Hzl Arama Kodu Kullanarak Bir Kiiye ar YapmaYordam

Adm 1 Kiiler dmesine basn.Adm 2 Kiisel dizininizde oturum an.Adm 3 Kiisel Hzl Aramalar' sein ve bir hzl arama koduna gidin.Adm 4 Gereken hzl arama kodunu seip evir dmesine basn.

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu43

KiilerKiisel Dizininizdeki Bir Kiiye ar Yapma

Kiisel Dizininizdeki Bir Kiiyi DzenlemeYordam

Adm 1 Kiiler dmesine basn.Adm 2 Kiisel dizininizde oturum an.Adm 3 Kiisel Adres Defteri'ni sein ve bir girii arayn.Adm 4 Se ve ardndan Dzenle seeneine basn.Adm 5 Giri bilgilerinde deiiklik yapn.Adm 6 Telefon numarasnda deiiklik yapmak iin Telefonlar'a basn.Adm 7 Gncelle'ye basn.

Kiisel Dizininizdeki Bir Kiiyi KaldrmaYordam

Adm 1 Kiiler dmesine basn.Adm 2 Kiisel dizininizde oturum an.Adm 3 Kiisel Adres Defteri'ni sein ve bir girii arayn.Adm 4 Se ve ardndan Dzenle ve ardndan Sil seeneine basn.Adm 5 Silme ilemini onaylamak iin Tamam dmesine basn.

Hzl Arama Kodunu SilmeYordam

Adm 1 Kiiler dmesine basn.Adm 2 Kiisel dizininizde oturum an.Adm 3 Kiisel Hzl Aramalar' sein ve bir hzl arama kodu iin arama yapn.Adm 4 Gereken kodu seip Kaldr dmesine basn.Adm 5 ndeksi seip Kaldr dmesine basn.

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu44

KiilerKiisel Dizininizdeki Bir Kiiyi Dzenleme

Cisco Web DialerWeb'den ve masast uygulamalardan ar yapmak iin bir web tarayc olan Cisco Web Dialer ve Cisco IPPhone'u kullanabilirsiniz. Web taraycnz kullanarak bir web sitesine veya irketinizin dizinine gidin veardndan arnz balatmak iin kprs olan bir telefon numarasna tklayn.

ar yapmak iin bir kullanc ad ve parolanzn olmas gerekmektedir. Yneticiniz bu bilgileri size verebilir.lk kez kullanacak olanlar ar yapmadan nce tercihlerini yaplandrmaldrlar.

Daha fazla bilgi iin bkz. Cisco Web Dialer belgesi https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-installation-and-configuration-guides-list.html

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu45

KiilerCisco Web Dialer

https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-installation-and-configuration-guides-list.htmlhttps://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-installation-and-configuration-guides-list.htmlhttps://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-installation-and-configuration-guides-list.html

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu46

KiilerCisco Web Dialer

B L M 4Son arlar

Son arlar Listesi, sayfa 47 Son arlarnz Grntleme, sayfa 47 Son arlardan Birine Dn Yapma, sayfa 47 Son arlar Listesini Temizleme, sayfa 48 ar Kaydn Silme, sayfa 48

Son arlar ListesiEn son gelen 150 bireysel ary ve ar gruplarn grmek iin Son arlar listesini kullann.

Son arlar listeniz maksimum boyuta ularsa bir sonraki yeni giri listedeki en eski giriin zerine yazlr.

Son arlar listesindeki arlar ayn numaraya yaplm veya ayn numaradan gelmi ve art arda ise ayngruba alnr. Ayn numaradan gelen cevapsz arlar da ayn gruba dahil edilir.

Son arlarnz GrntlemeSizi en son kimin aradn kontrol edin.

Yordam

Adm 1 Uygulamalar dmesine basn.Adm 2 Son arlar' sein.

Telefon botayken tu grubuna yukar doru basarak Son arlar da grntleyebilirsiniz.

Adm 3 Birden ok hat varsa grntlemek iin bir hat sein.

Son arlardan Birine Dn YapmaDaha nce sizi arayan birini kolayca arayabilirsiniz.

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu47

Yordam

Adm 1 Uygulamalar dmesine basn.Adm 2 Son arlar' sein.Adm 3 (stee Bal) Gereken hatt sein.Adm 4 Aramak istediiniz ar numarasn sein.Adm 5 (stee Bal) Numaray dzenlemek iin EditDial esine basn.Adm 6 Ara'ya basn.

Son arlar Listesini TemizlemeTelefonunuzdaki Son arlar listesini temizleyebilirsiniz.

Yordam

Adm 1 Uygulamalar dmesine basn.Adm 2 Son arlar' sein.Adm 3 (stee Bal) Gereken hatt sein.Adm 4 Temizle dmesine basn.Adm 5 Sil'e basn.

ar Kaydn Silmear gemiinizden tek bir ary kaldrmak iin Son arlar' dzenleyebilirsiniz. Son arlar yalnzca150 ary ierebildiinden, bu ilem nemli bilgilerin korunmasna yardmc olur.

Yordam

Adm 1 Uygulamalar dmesine basn.Adm 2 Son arlar' sein.Adm 3 (stee Bal) Gereken hatt sein.Adm 4 Silmek istediiniz kayd veya ar grubunu vurgulayn.Adm 5 Sil'e basn.Adm 6 Onaylamak iin tekrar Sil'e basn.

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu48

Son arlarSon arlar Listesini Temizleme

B L M 5Sesli Posta

Sesli Posta Hesabnz, sayfa 49 Yeni Sesli Mesajlar Kontrol Etme, sayfa 49 Sesli Postaya Erime, sayfa 50 Sesli Postaya Erime, sayfa 50

Sesli Posta HesabnzSesli postalarnza dorudan telefonunuzdan eriebilirsiniz. Fakat, sesli posta sistemine eriebilmeniz iinyneticinizin sesli posta hesabnz kurmas ve telefonunuzu ayarlamas gerekir.

TelefonunuzdakiMesajlar dmesi, sesli posta sisteminde bir hzl arama zellii ilevi grr.

Sesli posta sistemi telefonun bir paras deildir. Sesli posta, telefonun ve ar sunucusunun size sesli postazellii sunmak iin iletiim kurduu ayr bir sistemdir.

Masanzda deilken, sesli postalarnza erimek iin sesli posta sisteminizi arayabilirsiniz. Genellikle sesliposta sisteminizin dorudan evirebileceiniz bir telefon numaras vardr ve sonrasnda talimatlar izleyereksesli mesaj kutunuza girebilirsiniz. Yneticiniz, sesli posta telefon numarasn size verebilir.

Her bir sesli posta sistemi farkl olduundan, sesli posta sisteminizi nasl kullanacanz size syleyemeyiz.Sesli posta komutlarnz ile ilgili daha fazla bilgi iin, sesli posta sistemi kullanc belgelerine bakn veyayneticinizle iletiime gein.

Yeni Sesli Mesajlar Kontrol EtmeYeni sesli posta mesajlarnz olup olmadn renmek iin, aadaki iaretlerden birine bakn:

Ahizenizdeki k eridi sabit krmz.

Yantsz arlarn ve sesli posta mesajlarnn says, ekrannzda grntlenir. 99'dan fazla yeni mesajnzvarsa bir art (+) iareti grntlenir.

Ayrca, bir telefon hatt kullandnzda ahizenizden, kulaklnzdan ya da hoparlrl telefonunuzdan alanbir kesikli ses duyulur. Bu ses, hatta zgdr. Bu sesi, yalnzca sesli mesajlar olan bir hatt kullanrkenduyarsnz.

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu49

lgili KonularSelf Care Portal, sayfa 6

Sesli Postaya ErimeYordam

Adm 1 Mesajlar dmesine basn.Adm 2 Sesli istemleri takip edin.

Sesli Postaya ErimeYneticinizin telefonunuzun kurulumunu nasl yaptna bal olarak, mesaj listesi grntlemeden seslipostanz alabilirsiniz. Sesli postalarnzn listesini grntlemeyi tercih ettiiniz zaman, bu seenek sizin iinkullanl olacaktr ancak grsel komutlar olmadan mesajlarnza ara sra eriirsiniz.

Yordam

Adm 1 Ekranda, Ses ekran tuuna basn.Adm 2 stendiinde, sesli posta kullanc kimliinizi ve parolanz girin.

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu50

Sesli PostaSesli Postaya Erime

B L M 6Uygulamalar

Kullanlabilir Uygulamalar, sayfa 51 Etkin Uygulamalar Grntleme, sayfa 51 Etkin Uygulamalara Geme, sayfa 51 Etkin Uygulamalar Kapatma, sayfa 52

Kullanlabilir UygulamalarCisco telefonlar varsaylan olarak bu uygulamalar iermez. Ancak irketiniz hava durumu, borsa bilgileri,irket haberleri, yaplacaklar listesi gibi uygulamalar veya benzeri bilgi ve hizmetleri eklemi olabilir.

Etkin Uygulamalar GrntlemeZaten ak olan uygulamalar kolayca grebilirsiniz.

Yordam

Adm 1 Uygulamalar dmesine basn.Adm 2 alan uygulamalar' sein.Adm 3 k'a basn.

Etkin Uygulamalara GemeYordam

Adm 1 Uygulamalar dmesine basn.Adm 2 alan uygulamalar' sein.Adm 3 alan bir uygulamay sein ve seilen uygulamay ap kullanmak iin Gei Yap'a basn.

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu51

Adm 4 k'a basn.

Etkin Uygulamalar KapatmaYordam

Adm 1 Uygulamalar dmesine basn.Adm 2 alan uygulamalar' sein.Adm 3 alan bir uygulamay sein ve bu uygulamay kapatmak iin Uygulamay kapat'a basn.Adm 4 Kapat'a ve ardndan k'a basn.

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu52

UygulamalarEtkin Uygulamalar Kapatma

B L M 7Ayarlar

Zil Sesini Deitirme, sayfa 53 Kontrast Ayarlama, sayfa 53 Kulaklk Geri Bildirimini Ayarlama, sayfa 54 Telefon Ekran Arka In Ayarlama , sayfa 54 ar Srasnda Ses Seviyesini Ayarlama, sayfa 55 Telefon Zil Sesi Seviyesini Ayarlama, sayfa 55 Telefon Ekran Dili, sayfa 55

Zil Sesini DeitirmeTelefonunuzun gelen arlar iin kulland sesi deitirebilirsiniz.

Yordam

Adm 1 Uygulamalar dmesine basn.Adm 2 Ayarlar > Zil Sesi'ni sein.Adm 3 Bir hat sein.Adm 4 Zil sesi listesinde gezinin ve rnek dinlemek iin Oynat'a basn.Adm 5 Zil sesini kullanmak iin Ayarla seeneine basn.

Kontrast AyarlamaEkran okumay kolaylatrmak iin telefon ekrannzn kontrastn deitirebilirsiniz.

Hangi telefonmodeline sahip olduunuzu kontrol etmek iinUygulamalar'a basn veTelefon Bilgileri'nisein.Model numaras alannda telefon modeliniz gsterilir.

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu53

Yordam

Adm 1 Uygulamalar dmesine basn.Adm 2 Ayarlar > Kontrast' sein.Adm 3 Kontrast tercihini sein.Adm 4 1 ile 10 arasnda bir rakam girin.Adm 5 Kontrast sabitlemek iin Kaydet'e basn.

Kulaklk Geri Bildirimini AyarlamaKulaklk kullandnz zaman, kulaklkta kendi sesinizi duyabilirsiniz, bu sese kulaklk yan sesi veya kulaklkgeri bildirimi denir. Telefonunuzun kulaklk geri bildirim miktarn kontrol edebilirsiniz.

Kulaklklar telefonunuza USB veya ek port ile balanr. Kulaklk modelinize bal olarak, kulaklk yan tonayar dahil olmak zere, en iyi ses deneyimi iin telefonunuzun ses ayarlarn dzenlemeniz gerekir.

Yordam

Adm 1 Uygulamalar dmesine basn.Adm 2 Ayarlar > Kulaklk geri bildirimi esini sein.Adm 3 Bir ayar sein.Adm 4 Bir dakika bekleyin ve ardndan telefonu yeniden balatn.

Telefon Ekran Arka In AyarlamaTelefon ekrann okumay kolaylatrmak iin arka ayarlayabilirsiniz.

Arka k Cisco IP Phone 7811'de desteklenmemektedir.

Yordam

Adm 1 Uygulamalar dmesine basn.Adm 2 Tercihler > Arka Ik' sein.Adm 3 Arka amak iin Ak'a veya kapatmak iin Kapal'ya basn.

Adm 4 kmak iin dmesine basn.

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu54

AyarlarKulaklk Geri Bildirimini Ayarlama

ar Srasnda Ses Seviyesini AyarlamaAhize, kulaklk veya hoparlrnzn sesi ok yksek veya ok alak ise, dier kiiyi dinlerken ses seviyesinideitirebilirsiniz. Bir ar srasnda ses seviyesini deitirdiinizde, deiiklik yalnzca o anda kullanmaktaolduunuz hoparlr etkiler. rnein, bir kulaklk kullanrken ses seviyesini ayarlarsanz, ahize ses seviyesideimez.

Yordam

Bir ardayken, ses seviyesini ayarlamak iin Ses ama veya ksma dmesine basn.

Telefon Zil Sesi Seviyesini AyarlamaGelen bir arnz olduunda telefonunuzun zil sesi ok yksek veya ok dk ise, zil sesi seviyesinideitirebilirsiniz. Zil sesi seviyesindeki deiiklikler, bir ar srasnda duyduunuz ar sesi seviyesinietkilemez.

Yordam

Telefon aldnda, zil sesi seviyesini ayarlamak iin Ses ama veya ksma dmesine basn.

Telefon Ekran DiliTelefonunuz metni birok dilde grntleyebilir. Telefonunuzun kulland dili yneticiniz belirler. Dilindeitirilmesini isterseniz yneticinizle iletiime gein.

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu55

Ayarlarar Srasnda Ses Seviyesini Ayarlama

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu56

AyarlarTelefon Ekran Dili

B L M 8Aksesuarlar

Desteklenen Aksesuarlar, sayfa 57 Telefonunuzla likilendirilmi Olan Aksesuarlar Grntleme, sayfa 58 Kulaklk, sayfa 58

Desteklenen AksesuarlarTelefonunuzu kulaklk, mikrofon ve hoparlr gibi farkl trde aksesuarlarla kullanabilirsiniz. Bu tablo,telefonunuzla kullanabileceklerinizi gsterir.

Aadaki tabloda X, belirli bir telefon modeline gre aksesuar desteini, tire (-) iareti ise destek olmadngsterir.

Hangi telefonmodeline sahip olduunuzu kontrol etmek iinUygulamalar'a basn veTelefon Bilgileri'nisein.Model numaras alannda telefon modeliniz gsterilir.

Telefonunuza zellik eklediinizde, baz zellikler bir hat dmesi gerektirebilir. Bununla birlikte,telefonunuzdaki her hat dmesi sadece tek bir ilevi destekler (bir hat, bir hzl arama veya bir zellik).Telefonunuzun hat dmeleri zaten kullanmdaysa telefonunuz ek zellikleri grntlemez.

izelge 7: Cisco IP Phone 7811, 7821, 7841 ve 7861 Aksesuar Destei

Cisco IP PhoneTrAksesuar

7861784178217811

Cisco Aksesuarlar

XXXXDuvara MontajKiti

nc Taraf Aksesuarlar

XXX-AnalogKulaklk

XXX-Analog GeniBant

----HariciMikrofon

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu57

Cisco IP PhoneTrAksesuar

7861784178217811

----HariciHoparlrler

Telefonunuzla likilendirilmiOlan AksesuarlarGrntlemeTelefonunuza harici donanm balamak iin kulaklk jakn kullanabilirsiniz. Aksesuar listesinde, varsaylanolarak, geni banda olanak salamak iin ayarlanabilecek bir analog kulaklk bulunur.

Yordam

Adm 1 Uygulamalar dmesine basn.Adm 2 Aksesuarlar esini sein.Adm 3 (stee Bal) Bir aksesuar seip Ayrntlar Gster'e basn.Adm 4 k'a basn.

KulaklkCisco telefonunuzla birlikte kullanp kullanamayacanz onaylamak iin kulaklk reticisine dann.

Etkin bir ar srasnda telefona kulaklk takarsanz ses otomatik olarak kulakla aktarlr.

nemli Kulaklk Emniyeti Bilgileri

Kulakl uzun sreler boyunca yksek ses seviyelerinde kullanrsanz geici veya kalc iitme kaybyaayabilirsiniz.

Dikkat

Kulaklnz balaynca kulakl takmadan nce kulaklk hoparlrnn ses seviyesini azaltn. Kulaklkarmadan nce ses seviyesini azaltmay unutmazsanz kulakl yeniden taktnzda ses dk seviyedenbalar.

Bulunduunuz ortama dikkat edin. Kulaklnz kullanlrken zellikle acil durumlarda veya grltlortamlarda nemli d seslerin duyulmasn engelleyebilir. Kulakl sr srasnda kullanmayn. Kulaklnzveya kulaklk kablolarn insanlarn veya evcil hayvanlarn taklp debilecei bir yerde brakmayn.Kulaklnzn veya kulaklk kablolarnn yaknnda bulunan ocuklar her zaman gzetim altnda tutun.

Cisco IP Phone 7800 Serisi Kullanm Klavuzu58

AksesuarlarTelefonunuzla likilendirilmi Olan Aksesuarlar Grntleme

Cisco Kulaklk 500 SerisiCiscoKulaklk 531 ve Cisco Kulaklk 532 ekipman, Cisco IP Phone ve cihazlar iin gelitirilmi iki kulaklktr.531 kulaklk, tek kulaklktan oluur ve hafiflik konforu salar. 532 kulaklk, grltl bir ortamda veyamegul bir ofiste kullanm iin iki kulaklktan oluur.

Cisco Kulaklk 531 ve 532 telefonlarda standart kulaklk olarak kullanlabilir. Kulakl RJ balaycsnkullanarak kulaklk balant noktasna takabilirsiniz.

nc Taraf KulaklklarCisco Systems, nc taraf kulaklklarn Cisco IP Phone'lar ile kullanm iin dhili testler gerekletirir.Ancak Cisco, kulaklk veya ahize satclarnn rnleri ile ilgili bir garanti vermez veya bir destek salamaz.

Cisco IP Phone 7811, kulaklk kullanmn desteklemez.Not

Kulaklklar telefonunuza USB veya ek balant noktas kullanlarak balanr. Kulaklk modelinize balolarak, kulaklk yan ton ayar dhil olmak zere, en iyi ses deneyimi iin telefonunu