ciri kimia air

of 36 /36
KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN BEKALAN AIR BEKALAN AIR (C 2145) (C 2145)

Upload: akakkkkk

Post on 11-Jun-2015

1.376 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: ciri kimia air

KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN BEKALAN AIR BEKALAN AIR

(C 2145)(C 2145)

Page 2: ciri kimia air

pengenalan• Air (H2O) merupakan sebatian kimia yang berada Air (H2O) merupakan sebatian kimia yang berada

dalam bentuk cecair pada tekanan biasa dan pada dalam bentuk cecair pada tekanan biasa dan pada suhu bilik. Air meliputi 70% daripada permukaan suhu bilik. Air meliputi 70% daripada permukaan bumi. Setiap kehidupan di bumi ini memerlukan air . Setiap kehidupan di bumi ini memerlukan air untuk terus hidup.untuk terus hidup.

• Air juga mampu wujud dalam 3 bentuk :-Air juga mampu wujud dalam 3 bentuk :-

Ais (pepejal) <=> Air (cecair) <=> Wap (gas)Ais (pepejal) <=> Air (cecair) <=> Wap (gas)

• Di muka bumi ini, air merupakan bahan yang paling Di muka bumi ini, air merupakan bahan yang paling kerap ditemui terutama dalam bentuk kerap ditemui terutama dalam bentuk cecair. Walau . Walau bagaimanapun, terdapat juga kuantiti air yang besar bagaimanapun, terdapat juga kuantiti air yang besar yang wujud dalam bentuk gas (wap) di atmosfera dan yang wujud dalam bentuk gas (wap) di atmosfera dan dalam bentuk pepejal (dalam bentuk pepejal (ais dan dan salji).).

Page 3: ciri kimia air

• BENTUK-BENTUK AIR (EMPING SALJI)

Page 4: ciri kimia air

PEPEJAL TERLARUT

Page 5: ciri kimia air

Pepejal terlarut ialah bahan yang masih tertinggal di dalam air selepas proses penapisan.

Ia terhasil dari tindakan air terhadap pepejal, cecair dan gas.

Di dalam air mentah, sebahagian besar bahan pepejal terlarut di dalam bentuk bahan organik dan tak organik.

Pepejal yang terlarut boleh menghasilkan air yang berwarna, berbau dan mempunyai rasa.

Page 6: ciri kimia air

Pengukuran pepejal terlarut dilakukan dengan penyejatan air yang tertapis untuk menghilangkan pepejal terampai.

Jumlah pepejal terlarut (total dissolved solids) diterangkan dalam mg/l.

Kepekatan pepejal di dalam air mentah biasanya di dalam lingkungan 20-1000 mg/l.

Page 7: ciri kimia air

NILAI PH

Page 8: ciri kimia air

o KEPEKATAN ION HIDROGEN MERUPAKAN PARAMETER PENTING YANG TERKANDUNG DALAM AIR MENTAH.

o NILAI pH DAPAT DITENTUKAN DENGAN MENGGUNAKAN SAMA ADA METER pH ATAU LARUTAN PENUNJUK.

o JIKA METER pH MENUNJUKKAN NILAI YG KURANG DARIPADA 7, ADALAH BERSIFAT ASID.

o BAGI YANG BERSIFAT ALKALI PULA, ADALAH LEBIH DARIPADA NILAI 7.

Page 9: ciri kimia air

OKSIGEN TERLARUT

Page 10: ciri kimia air

•Oksigen terlarut diperlukan oleh semua organisma di dalam proses metabolisme.

•Ia merupakan parameter utama di dalam proses penyucian diri sumber air.

•Ia merupakan faktor utama yang menyebabkan air bersifat mengarat atau menghakis

•Kebolehlarutan oksigen atmosfera dalam air segar adalah daripada 14.6 mg/l pada suhu 0oC kepada 7mg/l pada suhu 35oC dibawah tekanan satu atmosfera.

Page 11: ciri kimia air

•Sebarang air buangan yang bakal di salurkan ke dalam sumber air perlu diolah sepenuhnya agar mempunyai nilai keperluan oksigen biokimia yang rendah.

•Pengudaraan perlu dilakukan untuk menambahkan oksigen terlarut dalam kumbahan untuk keperluan bakteria aerob.

•Ketiadaan oksigen terlarut, proses pencernaan tak berudara akan berlaku.

Page 12: ciri kimia air

KELIATAN AIR

(KEKERASAN)

Page 13: ciri kimia air

MAKSUD – CIRI AIR YANG MENAHAN PEMBENTUKKAN BUIH DAN MENGHASILKAN KERAK DALAM SISTEM AIR PANAS.

‘CATION’ LOGAM DALAM LARUTAN AKAN MENJADI TEPU DAN BERTINDAK BALAS DENGAN ANION MENYEBABKAN MENDAKAN BERLAKU.

Page 14: ciri kimia air

o DIKELASKAN KEPADA KEKERASAN KARBONAT (SENSITIF KEPADA PEMANASAN). SIFATNYA ADALAH ALKALIN.

o PUNCA ION LOGAM KEKERASAN :Ca2+, Mg2+, Fe2+, Sr2+, dan Al2+

(digabungkan)

HCO3, SO42-, Cl- dan NO3

-

Ca(HCO3)2 ↔ CaCO3 + CO2 + H2O

Page 15: ciri kimia air

TAHAP KUALITI

o TIDAK MENJEJASKAN KESIHATAN MANUSIA

o KERUGIAN EKONOMI DALAM PENGGUNAAN AIR KERAS

o KOS BAHAN API YANG TINGGI

Page 16: ciri kimia air

• PENGUKURANo TEKNIK SPECTROPHOTOMETRICo TITRATION

• DATA LEMBUT - <50 mg/l CaCO SEDERHANA - 50-150 mg/l CaCO KERAS - 150-300 mg/l CaCO SANGAT KERAS - >300 mg/l CaCO KEKERASAN MAKSIMA UNTUK

MINUMAN – 500 mg/l CaCO

Page 17: ciri kimia air

KANDUNGAN LOGAM

Page 18: ciri kimia air

Dikelaskan kepada logam toksid dan logam tak toksid.

Punca kehadiran logam dalam air mentah adalah dari batuan semulajadi, kumbahan domestik, industri dan pertanian.

Semua jenis logam boleh larut dalam air.Kandungan logam yang banyak dalam air

mentah boleh memudaratkan.

Page 19: ciri kimia air

LOGAM TOKSID (TOXIC METAL)

Racun kepada manusia dan organisma lain pada kuantiti yang sedikit.

Kandungan logam toksid yang sedikit dalam air mentah akan meningkat dengan berlakunya aktiviti manusia.

Contoh : - Arsenik - Kadmium - Kromium - Plumbum - Raksa

Page 20: ciri kimia air

LOGAM TAK TOKSID (NON TOXIC METAL)

Antara logam tak toksid adalah :- Kalsium- Magnesium- Sulfur- Kuprum- Zink- Sodium- Besi dan Mangan

Kuprum, besi dan zink adalah toksid kepada tumbuhan.

Page 21: ciri kimia air

KANDUNGAN

BAHAN ORGANIK

Page 22: ciri kimia air

•Kebanyakan bahan organik larut dalam air

•Ia berasal daripada sumber semulajadi dan aktiviti manusia

•Bahan organik asli berasal daripada pereputan pepejal organik

•Organik tiruan (synthetic organic) berasal daripada kumbahan air sisa atau amalan pertanian.

•Ia terbahagi kepada dua kategori iaitu:-

-biorosot

-tak biorosot

Page 23: ciri kimia air

BAHAN ORGANIK BIOROSOT

•Bahan organik yang digunakan sebagai makanan secara semulajadi oleh mikroorganisma mikro.

•Didalamnya mengandungi kanji, lemak, protin, alkohol, asid, aldehydes dan esters.

•Sesetengah daripada bahan ini boleh memberi masalah seperti warna, bau, dan rasa

•Masalah utama dari bahan ini adalah berkaitan dengan kesan tindakbalas organisma mikro kepada bahan ini.

Page 24: ciri kimia air

•Penggunaan oleh mikrob ini biasanya disaingi oleh pengoksidaan penambahan oksigen atau pengurangan hidrogen dari molekul organik atau redaksi sebaliknya.•Proses pengoksidaan adalah lebih kerap berlaku daripada tindak balas redaksi dengan kehadiran oksigen •Sifat memerlukan oksigen ini oleh bahan organik biorosot adalah penting dalam sistem semulajadi•DO yang amat tinggi diperlukan bagi rawatan biologi tetapi ia boleh menyebabkan logam terkakis atau berkarat.

Page 25: ciri kimia air

BAHAN ORGANIK TAK BIOROSOT

• Bahan organik ini adalah seperti tannic dan lignic,cellulose dan phenols yang terdapat dalam air semulajadi dan boleh menahan penurunan biologi.

•Molekul yang mempunyai ikatan yang kuat (poltsaccharids) dan struktur cincin (benzene) adalah tak biorosot

•Kebanyakkan hasil sampingan organik dari industri petroleum adalah tak biorosot

Page 26: ciri kimia air

•Sesetengah organik juga tak biorisot kerana ia adalah toksik kepada bahan organik.(racun makhluk perosak, industri kimia dan gabungan sebatian hidrokarbon dengan klorin)

•Pengukurannya dilakukan dengan ujian keperluan oksigen kimia (COD)/(TOC)

•Pengenalpastian dan kuantiti sebatian organik dibuat menerusi analisa gas chromatography.

Page 27: ciri kimia air

KHASIAT AIR (ZAT)

Page 28: ciri kimia air

KHASIAT BERMAKSUD KEPERLUAN BAGI TUMBESARAN DAN PEMBIAKAN TUMBUHAN DAN HAIWAN SERTA HIDUPAN AIR BERGANTUNG KEPADA AIR SEKELILING YANG MEMBEKALKAN ZAT.

Page 29: ciri kimia air

•3 ZAT UTAMA: KARBON

NITROGENFOSFORUS

Page 30: ciri kimia air

KARBONo DIBEKALKAN KE DALAM SISTEM

AKUATIK MELALUI CO2 DARI ALAM SEKITAR, ALKALIN DAN BAHAN REPUTAN ORGANIK

NITROGENo MERUPAKAN KOMPONEN UTAMA

DALAM ATMOSFERAo BERSIFAT STABILo BERTINDAK DENGAN OKSIGEN

(PERWAPAN ELEKTRIK DAN PEMBAKARAN)= NITROGEN OKSIDA

Page 31: ciri kimia air

o SUMBER OKSIGEN DALAM AIR BUKAN DARI GAS TETAPI DARI SUMBER LAIN SEPERTI PROTEIN, KLOROFIL DAN SEBATIAN BIOLOGI LAIN

o KEGUNAAN — DIPERLUKAN TUMBUHAN UNTUK PROSES FOTOSINTESIS

o KEBURUKAN — KERACUAN NITRAT (PENYEBAB KEMATIAN) SEBAB IA MENYERAP NITRAT DAN MENYEKAT BEKALAN OKSIGEN DALAM SALURAN DARAH

Page 32: ciri kimia air

FOSFORUSo FOSFAT (PO3) DALAM AIR. ASALNYA

SAMA DENGAN NITROGENo KEGUNAAN — BAJAo BANYAK TERDAPAT DALAM SISA

INDUSTRIo TIADA CIRI TOKSID TETAPI

MENGGALAKKAN PERTUMBUHAN AKUATIK DAN JEJASKAN PROSES RAWATAN AIR

o UKURAN - KALORIMETER

Page 33: ciri kimia air

PARAMETER UNIT KELAS

I II III IV V

PEPEJAL TERAMPAI

mg/l <0.1 0.1-0.3 0.3-0.9 0.9-2.7 >2.7

pH mg/l <1 1-3 3-6 6-12 >12

OKSIGEN TERLARUT

mg/l <10 10-25 25-50 50-100 >100

KELIATAN mg/l >7 5-7 3-5 1-3 <1

KANDUNGAN LOGAM

mg/l >7.0 6.0-7.0 5.0-6.0 <5.0 >5.0

KANDUNGAN BAHAN ORGANIK

mg/l <25 25-50 50-150 150-300

>300

INDEKS KUALITI AIR

>92.7 76.5-92.7

51.9-76.5

31.0-51.9

<31.0

Page 34: ciri kimia air

TAKAT MAKSIMA

  Tekanan Pepejal   Pepejal  

Dandangkeseluruha

nKealkalian Terampai Silika

( psig ) ( ppm ) ( ppm ) ( ppm ) ( ppm )

0    - 300 3500 700 300 125

301 - 450 3000 600 250 90

451 - 600 2500 500 150 50

601 - 750 2000 400 100 35

751 - 900 1500 300 60 20

901   - 1000

1250 250 40 8

1001 - 1500

1000 100 20 2.5

1501 - 2000

250 150 20 1

>2000 500 100 5 0.5

Page 35: ciri kimia air

DAH TAMAT!!!DAH TAMAT!!!TERIMA KASIHTERIMA KASIH

ATAS KERJASAMA ATAS KERJASAMA ANDAANDA

Page 36: ciri kimia air

• SITI HAJAR BINTI MD YONSITI HAJAR BINTI MD YON(17DAS07F009)(17DAS07F009)

• NUR AWATIF BINTI AHMAD NUR AWATIF BINTI AHMAD (17DAS07F016)(17DAS07F016)

• NUR ANALIA BINTI MOHAMAD NOORNUR ANALIA BINTI MOHAMAD NOOR

(17DAS07F026)(17DAS07F026)

DIPLOMA KEJURUTERAAN DIPLOMA KEJURUTERAAN ALAM SEKITARALAM SEKITAR