Cinahl ebsco handleiding

Download Cinahl ebsco handleiding

Post on 14-Jun-2015

835 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Handleiding CINAHL (via Ebsco) Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature CINAHL Plus with Full Text Medische Bibliotheek AMC Locatie K0 216 Meibergdreef 9, 1100 AZ Amsterdam-Zuidoost Postadres: Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam-ZuidoostMedische Bibliotheek AMC 2008 1

2. Inhoud 1. Wat is CINAHL? 2. Hoe zoek ik in CINAHL? 3. Subject Headings, subheadings, Explode, Major Topic 4. Limiteren 5. Zoekgeschiedenis 6. Evidence Based Care Sheets 7. Quick Lessons 8. Volledige tekst (full text) van artikelen 9. Importeren naar Reference ManagerMedische Bibliotheek AMCLocatie K0 216Meibergdreef 9, 1100 AZ Amsterdam-ZuidoostPostadres: Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam-ZuidoostTekst: F. van EttenDruk: Medische Bibliotheek AMCVersie: Augustus 2008Medische Bibliotheek AMC 2008 2 3. 1. Wat is CINAHL?CINAHL = Cumulative Index to Nursing & Allied Health LiteratureCINAHL is een literatuurdatabase voor verpleegkunde en aanverwante vakgebieden.U vindt er verwijzingen naar referenties, maar ook full textartikelen op het gebied van dealgemene en specialistische verpleegkunde, biomedische vakgebieden,gezondheidswetenschappen, fysiotherapie, revalidatie, logopedie en dietetiek en andereparamedische vakgebieden en ook patinteninformatie is er te vinden.Tevens vindt u er literatuur over (verpleegkundig) management, gedragswetenschappen, enonderwijs en de publicaties van de American Nurses Association en de National League forNursing.CINAHL Plus with Full TextDe AMC Bibliotheek heeft toegang tot CINAHL Plus with Full Text (van Ebsco).CINAHL Plus with Full Text geeft u toegang tot de volledige tekst van meer dan 600.000full-text artikelen, vanaf 1937 tot heden. Hierdoor kunt u de volledige tekst van meer dan 620tijdschriften en zon 220 boeken en monografieen bekijken.Bereikbaarheid CINAHLVanuit het AMC:Ga naar de homepage van de Bibliotheekhttp://bibliotheek.amc.uva.nl/Van huis uit:Via https://literatuur.amc..nl kunt u de site van de bibliotheek bereiken en CINAHL openen.2. Hoe zoek ik in CINAHL?Zoeken in CINAHL Plus with Full TextAls u CINAHL heeft geopend komt u standaard terecht op de zoekoptie van de AdvancedSearch.Medische Bibliotheek AMC 2008 3 4. U kunt desgewenst ook kiezen voor Basic Search. Klik dan op het tabblad Basic Search (staatlinks naast Advanced Search).Advanced SearchBij de Advanced Search -optie staat het vakje Suggest Subject Terms standaard aangevinkt. Ukunt uw zoekterm typen in de zoekregel achter Find.Typt u n zoekterm, dan gaat CINAHL deze zoeken binnen de gestandaardiseerdetrefwoordenlijst van CINAHL, de CINAHL Headings of CINAHL Subheadings geheten.3. Subject Headings, subheadings, Explode, Major TopicAlle referenties in CINAHL hebben specifieke termen of woordcombinaties toegekendgekregen. Deze geven exact de inhoud van het artikel weer.De toegekende termen worden CINAHL Subject Headings of CINAHL Headings of SubjectTerms genoemd.De CINAHL Headings zijn afkomstig uit een gecontroleerde terfwoordenlijst ; dezetrefwoorden of headings worden toegevoegd aan artikelen die in de CINAHL database staan,zodat elk artikel zo goed mogelijk op inhoud kan worden gendexeerd.Het voordeel van zoeken naar artikelen via CINAHL Headings is dus, dat u preciezer kuntzoeken en sneller relevante informatie kunt vinden.De CINAHL Headings zijn geordend volgens een hirarchische boomstructuur (TREE).Hierdoor kunt u op verschillende niveaus zoeken. Dat wil zeggen, dat u kunt zoeken opalgemenere/bredere termen of dat u specifieker kunt zoeken naar fijnere termen.Er zijn meer dan 10.600 hoofd CINAHL Subject Headings. De CINAHL Headings zijnafgeleid van de MeSH-terms (Medical Subject Headings) van MEDLINE, welke weerafkomstig zijn van de National Library of Medicine in de US.In veel gevallen lijken de CINAHL Headings op de MeSH-termen van MEDLINE (PubMed),maar dit is niet altijd het geval. CINAHL gebruikt namelijk ook unieke termen die gerelateerdzijn aan verpleegkunde en aanverwacnte vakgebieden. Bepaalde verpleegkundige begrippenen termen worden in CINAHL dus beter en diepergaand gendexeerd in vergelijking met deMeSH-termen van MEDLINE. Een voorbeeld ter verduidelijking: In CINAHL komen de trefwoorden Nursing Interventions en Nursing Outcomes wl voor als CINAHL Heading, terwijl deze termen in MEDLINE (PubMed) niet voorkomen als MeSH-term.Medische Bibliotheek AMC 2008 4 5. Als u zou zoeken naar Nursing Interventions in de MeSH Database van PubMed, dan wordt u doorverwezen naar de MeSH-term Nursing Diagnosis, terwijl u in CINAHL wel gestuurd wordt naar Nursing Interventions.Hoe zoekt u met CINAHL Subject Headings?U kunt op verschillende manieren zoeken naar CINAHL Headings.En van de manieren is door het typen van termen bij Advanced Search ; hier staat namelijkstandaard de optie Suggest Subject Terms aangevinkt, d.w.z. dat u dan automatisch zoekt naarCINAHL Headings.Een andere manier om te zoeken naar CINAHL Headings is door te klikken op het tabbladCINAHL Headings (zie figuur) :Zoeken naar referenties: methode 1CINAHL HeadingsStel, u zoekt naar artikelen over Patient Safety. Dit kunt u dan als volgt doen:Klik op CINAHL Headings. Er verschijnt nu een lege zoekregel. Hier tikt u uw zoektermin: patient safety.Medische Bibliotheek AMC 2008 5 6. Vervolgens maakt u desgewenst nog een selectie uit de knoppen die onder de zoekregel staan.Standaard staat Relevancy Ranked aangevinkt (maar u kunt ook kiezen voor Term Containsof Term Begins with).Wij laten het in dit voorbeeld staan op Relevancy Ranked. Klik nu op de knopU kunt nu kiezen (aanvinken) of u de term wilt Exploden of wilt laten zoeken als MajorConcept.EXPLODEExplode heeft te maken met de TREE-structure, de hirarchische boomstructuur van deCINAHL Headings.De Headings kunnen worden gexplodeerd (Explode) om op alle onderliggende trefwoordente zoeken. Er kan via Explode dus gezocht worden op breder niveau, maar ook op specifiekerniveau.In de figuur hieronder ziet u de TREE van de CINAHL Heading Patient safety.Trefwoorden waar een Plusteken+ achter staat hebben specifiekere termen.U kunt de fijnere termen bekijken door te klikken op de term(en) met het + teken.Kiest u voor Explode, dan worden dus k de onderliggende termen voor de betreffende termmeegenomen in de zoekactie.Medische Bibliotheek AMC 2008 6 7. MAJOR CONCEPTKiezen voor de optie Major Concept, betekent dat uw zoekterm, de CINAHL Heading,gezocht wordt als hoofdonderwerp van artikelen.Het selecteren van Major Concept verkleint uw zoekresultaat.Kiest u voor Major, dan wordt de gekozen term hoofdonderwerp van de gevonden artikelen.U kunt ook zowel Explode als Major Concept aanvinken.Medische Bibliotheek AMC 2008 7 8. Figuur van de TREE, de boomstructuur van Patient Safety :Tree Views :hirarchische boomstructuurKies eventueel voor:CINAHL Heading Explode Major Related Headings Aspecten van de Heding, de Subheadings Used For Lees de beschrijving van de term via:ScopeSUBHEADINGSDe Subheadings zijn aspecten van de betreffende CINAHL Heading. Door n of meerdereSubheadings aan te vinken specificeert u uw zoekactie. Uw zoekactie wordt automatischverkleind door Subheadings te selecteren.In ons voorbeeld kiest u bij Patient Safety voor Major Concept, en kiest als SubheadingMethods. Deze twee opties vinkt u dus aanNa dit aangevinkt te hebben moet u klikken op(en niet meer op Browse).Medische Bibliotheek AMC 2008 8 9. Het reultaat is 85 referenties:Medische Bibliotheek AMC 2008 9 10. Zoeken naar referenties: methode 2Advanced Search: Suggest Subject TermsEen andere manier van zoeken met behulp van de CINAHL Headings is via de standaardaangevinkte Suggest Subject Terms bij de Advanced Search optie.In dit voorbeeld typt u patient safety in en klikt op Search.U wordt dan meteen doorgestuurd naar de TREE voor Patient Safety.U gaat dan verder te werk als boven is beschreven.Medische Bibliotheek AMC 200810 11. Zoeken op veldnaam (field)De Advanced Search optie geeft u ook de mogelijkheid te kiezen naar een bepaaldeveldnaam (field). Dit kunt u doen via :U kunt kiezen uit verschillende velden, zoals: All Text (= TX) , Abstract (= AB), Title (= TI).Hierna vult u eventueel andere termen in de zoekregels eronder, waarna u kiest voor eencombinatie van deze termen met AND, OR of NOT.De termen AND, OR en NOT worden Booleaanse operatoren genoemd.Als laatste klikt u op de knopEr zal nu worden gezocht naar referenties.Medische Bibliotheek AMC 200811 12. Voorbeeld:U typt: patient safety. U wilt deze termen vinden in de titel van artikelen. Daarom kiest uvoor zoeken in TI Title. U klikt nu op Search en vervolgens gaat CINAHL zoeken naarreferenties:4. LIMITERENRefine Search : het verkleinen (limiteren) van zoekresultatenIn CINAHL kan een zoekactie verfijnd worden. Klik op het tabblad Refine Search.Via Refine Search kunt u de zoekresultaten verkleinen (Limit your results) maar ookuitbreiden (Expand your search). Maak een selectie uit verschillende opties.Beschikbare Limiters zijn o.a.: Full Text Abstract Available Publication Year Published Date Author Peer ReviewedMedische Bibliotheek AMC 2008 12 13. Research Article Exclude Pre-CINAHL Evidence Based Practice Journal Subset Publication Type Language Gender Inpatients Outpatients Age Groups Special InterestUitbreiden (Expand) kan via de opties helemaal onderaan het Refine Search-scherm:Medische Bibliotheek AMC 2008 13 14. 5. ZoekgeschiedenisCombineren van sets: Search HistoryOm sets te combineren gaat u naar het tabblad Advanced Search. Vervolgens klikt u opSearch History/Alerts. U kunt dan de gewenste sets combineren door AND, OR of NOTtussen sets te plaatsen, bijvoorbeeld: s1 and s2.6. Evidence Based Care SheetsEvidence Based Care Sheets geven een samenvatting van twee paginas t.a.v. behandelingenvoor ziekten, waarbij ook de gebruikte referenties (evidence uit de literatuur) worden getoond.Zoeken naar een Evidence based Care Sheet kunt u doen door te kliken op:Type een onderwerp in of selecteer er een uit de alfebetisc