Çimento aratırma ve uygulama - cimsa.com.tr · ürünü olan ch (kalsiyum hidroksit) de etkin bir...

of 14 /14
Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri- Çiçeklenme

Author: docong

Post on 19-May-2019

216 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

imento Aratrma ve Uygulama

Merkezi Betonda Dayankllk Sorunlar ve

zmleri- ieklenme

2

Betonda Dayankllk

- 2000li yllarda Beton algs deimeye balamtr

- Yksek Mukavemete odaklanmann yannda uzun

sreli dayanklla sahip beton retimi nem

kazanmaya balamtr

- Betonun ieriinde yer alan girdilerin ( imento,

agrega, vb..) farkl ortamlarla fiziksel ve kimyasal

etkileimleri sonucu eitli durabilite sorunlar ortaya

kmaktadr

3

Uzun sre dayanklla sahip bir beton ancak her girdinin

dikkatli bir ekilde kontrol ile retilebilir

Betonun ierinden gerekleen ve dayankllk sorununa yol

aan olaylar kimyasal ve fiziksel olarak iki blmde

inceleyebiliriz

Betonun ierisine sza su, karbondioksit, slfat, asit ve klor gibi

maddeler betonda farkl kimyasal reaksiyonlarn meydana

gelmesine sebep olur

Donma-znme, slanma-kuruma, anma ise betonun fiziksel

olarak ypratmaktadr

Betonda Dayankllk

4

Beton hizmette olduu sre boyunca hem gerekli mukavemeti

korumal hem de kimyasal ve fiziksel etkilere kar gerekli

dayankll salamaldr

Beton tasarm yaplrken imento, agrega ve karma suyu

dikkatli analiz edilerek; ksa-orta ve uzun vadede ortaya

kabilecek durabilite sorunlarnn nne geilmelidir

Prefabrik blteninin bundan sonraki saylarnda Tkiyede

mukavemet algsnn gerisinde kalm olan ancak betonun

servis mrn gerekli performans ile tamamlamas iin hayati

neme sahip durabilite sorunlar ve zmleri hakknda ayrntl

bilgi verilecektir

Betonda Dayankllk

5

Betonun dayanklln etkileyen fiziksel ve kimyasal

reaksiyonlar u ekildedir:

Slfat Saldrs

ieklenme

Alkali Silika Reaksiyonu

Deniz Suyu Etkisi

Asit Saldrs

Karbonatlama

Klor Saldrs

Donma-znme Etkisi

Islanma Kuruma

Anma

Betonda Dayankllk

6

Slfat saldrsnn mekanizmasn incelediimizde;

Sertlemi betonun yapsnda bulunan CH (kalsiyum hidroksit) deniz

suyu/yeralt suyunun yapsnda bulunan sodyum slfatlarla reaksiyona

girer ve kalsiyum slfat oluturur

imentonun yapsnda yer alan C3A faz su ve etrenjitin etkisi ile mono

slfata dnmektedir

Mono slfat ile birleen kalsiyum slfat sertlemi betonda genlemeye

sebep olur

Slfat Saldrs

7

Slfat saldrs ad verilen ve sertlemi betonda zararl

genlemelere yol aan reaksiyonun temel 3 sebebi vardr;

- imentonun ierisinde yer alan C3A faz

- Yer alt suyu ya da deniz suyu kaynakl slfat

- Betonun yapsnda yer alan imento hidratasyonunun rn CH

(kalsiyum hidroksit)

BETONDA SLFAT SALDIRISI KAYNAKLI GENLEMEY

DURDURMAK N BU 3 ETMENDEN BR NLENMELDR!!

Slfat Saldrs

8

Su ile reaksiyona girmi imento pastasnn son rnleri, kalsiyum

hidroksit (portlandit), kalsiyum silikat hidrat jeli ve etrenjitin

elektron mikroskobunda grnm

Slfat Saldrs

9

Slfat Saldrsna Uram Beton Elemanlar

Slfat Saldrs

10

Slfat saldrsnn beton zerindeki olumsuz etkileri:

- Betonun geirimsizliini olumsuz ynde etkilemekte ve boluklu bir

yapya neden olmaktadr

- Beton d yzeyinde derin atlaklar oluturmakta, pas payna zarar

vererek donatnn korozyona uramasna neden olmaktadr

- Beton mukavemetini drmektedir

- Estetik sorunlara neden olmaktadr

Slfat Saldrs

11

Betonda slfat saldrsn engellemek iin;

1. Dk C3A oranna sahip imento kullanmak

- Yer alt suyu ve deniz suyuna maruz kalmas muhtemel beton

imalatlar slfat saldrsna maruz kalacaktr bu sebeple sz

konusu imalatlarda zel imentolar tercih edilmelidir

- TS EN 197-1e gre CEM I SR ibareli imentolar ile CEM III B ve

CEM III C tipi imentolar slfata kar direnli imentolardr

Slfat Saldrs

12

Betonda slfat saldrsn engellemek iin;

2. Mineral Katk Kullanm:

- Slfat saldrs mekanizmasnda imento hidratasyonunun bir

rn olan CH (kalsiyum hidroksit) de etkin bir rol oynamaktadr

- Mineral katklarn (uucu kl, yksek frn crufu, metakaolin vs.)

%10-20 aralnda kullanm CH tketimini salayacak ve slfat

saldrsn engelleyecektir

Slfat Saldrs

13

Betonda slfat saldrsn engellemek iin;

3. Betonu geirimsiz hale getirmek

- Slfat ieren sularn beton ierisine szmas engellenir ya da

azaltlrsa slfat saldrsna kar beton korunabilir

- Betonun su/imento orannn kimyasal katk kullanm ile mmkn

olduunca azaltlmas betonun geirimsizliini arttracaktr

Slfat Saldrs

14

imento Aratrma ve Uygulama Merkezi

TEEKKRLER

Her trl soru ve bilgi iin..

imsa imento Aratrma ve Uygulama Merkezi

Toroslar Mah. Tekke Cad.

33013 Yenitakent/MERSN

T: 00.90.324 241 23 37

C: 00.90.505 462 00 52

F: 00.90.324 454 00 52