christology sunday school

Download Christology Sunday School

Post on 03-Dec-2015

223 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

doctrine

TRANSCRIPT

 • CHRISTOLOGYThe Doctrine and Study about the Lord Jesus Christ

 • Ang Katuruan Patungkol sa Pagiging Dios ni Kristo ay napaka controversial dahil marami ang sumasalungat dito1. Nung 2003 si Dan Brown sumulat ng isang libro DaVinci Code na ginawang movie rin kung saan tinutuligsa ang pagiging Dios ni Jesuss2. Ang Paglaganap ng Islam- ayon sa 2009 Demographic survey ay 232 bansa na ang may muslim. Yan ay 23% ng buong mundo o 1.57 billion tao ay muslim. Hindi sila naniniwal sa pagka Dios ni Jesus

 • 3. Ang Pagdami ng Kulto o mga grupo na nagsasabi na sila ay Christian rin ngunit ay kanilang turo ay salungat sa biblia.Paano natin mapapatunayan na si Jesus ay Dios na nagkatawang tao?The Pre-Existence of ChristSi Jesus ay andito na bago pa isilangAng Patotoo ni Jesus mismo patungkol sa kanyang sarilia. Pinantay ni Jesus ang sarili sa Ama-John10:30b. Buhay na Siya bago pa si Abraham-John 8:48-58 c. Ang presensiya Niya kasama ng Ama John 17:5d. Ang pag-ibig ng Ama sa nakaraan Jn 17:24; Jn.13:3

 • Ang Pagpapakababa ni JesusBasahin ang Galatia 4.4 at Filipos 2.61. Ang Pagsasantabi ng Paggamit ng kanyang Pagka DiosFilipos 2.6Ang sabi ni Walvoord, Ang ibig sabihin ng Kenosis o Pagpapakababa ni Jesus-hindi Niya isinuko, hinubad o iniwan ang kanyang pagka Dios subalit hindi lang Niya malayang ginagamit ang kapangyarihan Niya bilang Dios upang makapamuhay Siya katulad ng isang ordinaryong tao Nang si Jesus ay naging tao hindi niya inalis ang pagka Dios ngunit nilimitahan ang paggamit nito upang matupad ang kaligtasan!Filipos 2.6-7

 • Ang Pagpapakababa ni Jesus ay nagsimula sa kanyang kaisipan. Naisip ni Jesus na ang pagiging Dios niya ay hindi ipagpilitan! Kaya kahit Dios si Jesus nagpakababa Siya at nagkatawang tao. Kapag ang tao ay mapagmataas ayaw niyang maaagawan siya sa kanyang posisyon at kahit ang bagay na wala pa sa kanya ay pipilitin niyang makuha.

  Paulit-ulit na sinasabi ni Jesus na Siya ay DiosJohn 2:23-25- ano katangian ng Dios ang sinasabi dito?John 18:4John 10:29-33

 • Sa kanyang kapangyarihan sinaway Niya ang bagyo, nagpakain ng maraming tao, nagpagaling ng maysakit, nagpalyas ng mga demonyo, bumuhay ng patay. Hinahamon ang mga tao na maniwala sa kanyang mga gawa(John 6 : 36 ; 10: 25, 37f. ; 14: 11; 15 : 24).Ipinahayag ni Juan ang ilang himala sa gawain ni Jesus upang maniwala ang tao na Siya ang tagapagligtas John 20:31Surely, the works of Elijah and Elisha did not indicate that they were God incarnate, since they performed them through the power of the Spirit; but we are called on to believe that Christ is God because of the works which he did. This can only be the case if he wrought them, at least many of them, by the power of his own deity. Christ worked miracles

 • As for his power, we not only read that he rebuked the wind, miraculously fed the hungry, healed the sick, cast out demons, and raised the dead, but that he frequently called on the people to believe him for his works sake, if they would not believe his words (John 6 : 36 ; 10: 25, 37f. ; 14: 11; 15 : 24). through his own inherent power (Matt. 9:28), the apostles performed themin the name of Christ, and Christ at times performed miracles in the power ofthe Holy Spirit, and not his own (Matt. 12:X3).

 • Ilang bagay ang nangyari ng si Jesus nagkatawang taoNalukuban ang kanyang pagka Dios ngunit hindi niya binitiwan John 1:14; 2:ll; 17:5Iniwan Niya ang kayaman ng langit at naging isang mahirap na tao 2 Cor. 8:9Nang maging tao dumanas din Siya ng paghihirap, gutom, pagod ngunit hindi Niya iniwan ang pagiging Dios

 • Read the following textJohn 1: 14 Gal. 4:4Rom. 8:3Heb. 2:14I. THE REASONS FOR THE INCARNATIONA. TO CONFIRM GODS PROMISES Rom. 15:8-12Beginning with the promise in Gen. 3:15 and continuing through the Old Testament, God at various times promised to send his Son into the world. Isaiah 9:6; 7:14careful examination of the Old Testament reveals that there are two lines ofprediction concerning the coming of Christ: he was to come as a Savior fromsin, and as a King in his kingdom. Isaiah 9:6

 • B. To REVEAL THE FATHERJohn 1:18; John 14:9 Jesus taught that to see him was to see the Father, C. To BECOME A FAITHFUL HIGH PRIEST Heb. 5:l; Heb. 5:4 He came in order to become qualified to act as a faithful high priest. Christ came that he might enter into every human experience, apart from sin, so that he might be qualified as a high priest. The Old Testament high priests were taken from among men in order that they might faithfully represent men and Christ likewise was taken from among men for the same reasons. Heb 4: 15 The very fact that he felt the pangs of hunger, the want of sympathyfrom others, that he had sleepless nights, that he was weary from the toils oflife, that he felt every type of temptation that comes to man, that he wasmisunderstood, forsaken, persecuted, and delivered up to death, was a preparationfor his present priestly ministry.

 • D. To PUT AWAY SINHe came to put away sin by the sacrifice of himself Heb. 9:26. This truth has already been mentioned in connection with the first purpose of the incarnation, but it needs to be set out more specifically as the purpose of all purposes Mark 10:45. It is clearly indicated that he needed to become a man in order to die for the sins of mankind Hebrews 2:9; 1John 3: 5