chmura microsoft - technologia i prawo

of 29 /29
Michał Jaworski Dyrektor ds. Strategii Microsoft sp. z o.o. [email protected] Przetwarzanie w chmurze Microsoft Technologia i prawo

Author: konwent2015

Post on 15-Jan-2017

604 views

Category:

Internet


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Micha Jaworski

  Dyrektor ds. Strategii

  Microsoft sp. z o.o.

  [email protected]

  Przetwarzanie w chmurze MicrosoftTechnologia i prawo

 • Ksigowi

  Prawnicy

 • 2010 Przyszo

  wiatowe sieci

  Rynki wiatowe

  IT + Mechatronika

  Samochd w sieci

  Nowe rda energii

  Zrnicowane

  samochody

  1900 1970

  Lokalny charakter

  Rynki krajowe

  Tylko mechanika

  Zero IT

  Paliwo tanie

  Wyrniajce si

  samochody

  1970 2010

  Otwarcie przemysu

  Rynki regionalneMechanika + Elektronika

  Sie w samochodzie

  Kryzys paliwowy

  Typowe

  samochody

  1900 1970 2010

  Rynek konsumenta

  i regulatoraRynek producentw Integracja przemysu

  http://www.hybridvehicledealer.net/HybridVehicleDealerHybridCarHybridAu.jpg/HybridVehicleDealerHybridCarHybridAu-full.jpghttp://www.hybridvehicledealer.net/HybridVehicleDealerHybridCarHybridAu.jpg/HybridVehicleDealerHybridCarHybridAu-full.jpghttp://images.google.de/imgres?imgurl=http://smggermany.typepad.com/photos/uncategorized/2007/06/07/smartcdi.jpg&imgrefurl=http://www.dasautoblog.com/2007/06/smart_cdi_in_de.html&h=284&w=420&sz=17&hl=de&start=12&tbnid=AikagcyfMArlPM:&tbnh=85&tbnw=125&prev=/images?q=3+liter+auto&gbv=2&ndsp=18&hl=de&sa=Nhttp://images.google.de/imgres?imgurl=http://smggermany.typepad.com/photos/uncategorized/2007/06/07/smartcdi.jpg&imgrefurl=http://www.dasautoblog.com/2007/06/smart_cdi_in_de.html&h=284&w=420&sz=17&hl=de&start=12&tbnid=AikagcyfMArlPM:&tbnh=85&tbnw=125&prev=/images?q=3+liter+auto&gbv=2&ndsp=18&hl=de&sa=N

 • $500M+

 • 6

 • Zagroenia Suby niektrych krajw

  atakujce rzdy i firmy

  Cyber-Terroryzm i wojny

  hybrydowe

  CryptoLocker (2013) and APTs

  at scale

  Rampant Passwords theft and

  abuse

  Pass the Hash becomes part of

  the default playbook

  AV unable to keep up

  Zagroenia Melissa (1999), Love Letter

  (2000)

  Mainly leveraging social

  engineering

  Zagroenia Code Red and Nimda (2001),

  Blaster (2003), Slammer (2003)

  9/11

  Mainly exploiting buffer

  overflows

  Script kiddies

  Time from patch to exploit:

  Several days to weeks

  Zagroenia Zotob (2005)

  Attacks moving up the stack

  (Summer of Office 0-day)

  Rootkits

  Exploitation of Buffer

  Overflows

  Script Kiddies

  Raise of Phishing

  User running as Admin

  Zagroenia Przestpczo

  zorganizowana

  Botnets

  Identity Theft

  Conficker (2008)

  Time from patch to exploit:

  days

  Zagroenia Organized Crime, potential

  state actors

  Sophisticated targeted attacks

  Aurora (2009) and Stuxnet

  (2010)

  Password and digital identity

  theft and misuse

  Signatures based AV unable

  to keep up

  Digital signature tampering

  Browser plug-in exploits

  Data loss on BYOD device

  Windows 10 Virtual Secure Mode

  Virtual TPM

  Control Flow Guard

  Microsoft Passport

  Windows Hello

  Biometric Framework

  Improvements (Iris, Facial)

  Broad OEM support for

  Biometric enabled devices

  Enterprise Data Protection

  Device Encryption supported

  on broader range of devices

  DMA Attack Mitigations

  Device Guard

  URL Reputation Improvements

  App Reputation Improvements

  Windows Defender

  Improvements

  Provable PC Health

  Improvements

  Windows XP Logon (Ctrl+Alt+Del)

  Access Control

  User Profiles

  Security Policy

  Encrypting File System (File

  Based)

  Smartcard and PKI Support

  Windows Update

  Windows XP SP2 Address Space Layout

  Randomization (ASLR)

  Data Execution Prevention

  (DEP)

  Security Development

  Lifecycle (SDL)

  Auto Update on by Default

  Firewall on by Default

  Windows Security Center

  WPA Support

  Windows Vista Bitlocker

  Patchguard

  Improved ASLR and DEP

  Full SDL

  User Account Control

  Internet Explorer Smart Screen

  Filter

  Digital Right Management

  Firewall improvements

  Signed Device Driver

  Requirements

  TPM Support

  Windows Integrity Levels

  Secure by default

  configuration (Windows

  features and IE)

  Windows 7 Improved ASLR and DEP

  Full SDL

  Improved IPSec stack

  Managed Service Accounts

  Improved User Account

  Control

  Enhanced Auditing

  Internet Explorer Smart Screen

  Filter

  AppLocker

  BitLocker to Go

  Windows Biometric Service

  Windows Action Center

  Windows Defender

  Windows 8 Firmware Based TPM

  UEFI (Secure Boot)

  Trusted Boot (w/ELAM)

  Measured Boot

  Significant Improvements to

  ASLR and DEP

  AppContainer

  Windows Store

  Internet Explorer 10 (Plugin-

  less and Enhanced Protected

  Modes)

  Application Reputation moved

  into Core OS

  Device Encryption (All SKU)

  BitLocker improvements and

  MBAM

  Virtual Smartcards

  Dynamic Access Control

  Built-in AV (Windows

  Defender)

  Improved Biometrics

  TPM Key Protection and

  Attestation

  Certificate Reputation

  Provable PC Health

  Remote Business Data

  Removable

  20152001 2004 2007 2009 2012

 • Cloud First

  Mobile First

 • FUNDAMENTWYMAGANIA USTAWOWE

  DZIEDZINAZGODNO, STANDARDY

  ORGANIZACJAZARZDZANIE, ZARZDZANIE RYZYKIEM, ZGODNO, REGULAMINY

  WYMAGANIA I

  WYTYCZNE POLITYKIPRAWO

  FIRMOWYDATACENTER

 • FUNDAMENTWYMAGANIA USTAWOWE

  DZIEDZINAZGODNO, STANDARDY

  ORGANIZACJAZARZDZANIE, ZARZDZANIE RYZYKIEM, ZGODNO, REGULAMINY

  WYMAGANIA I

  WYTYCZNE POLITYKIPRAWO

  MICROSOFTDATACENTER

 • rdo: https://mac.gov.pl/files/chmura_obliczeniowa_w_administracji_publicznej_20141117_1211.pdf

  https://mac.gov.pl/files/chmura_obliczeniowa_w_administracji_publicznej_20141117_1211.pdf

 • THE COURT (GRAND CHAMBER) HEREBY RULES:

  1. Article 25(6) of Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data as amended by Regulation (EC) No 1882/2003 of the European Parliament and of the Council of 29 September 2003, read in the light of Articles 7, 8 and 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, must be interpreted as meaning that a decision adopted pursuant to that provision, such as Commission Decision 2000/520/EC of 26 July 2000 pursuant to Directive 95/46 on the adequacy of the protection provided by the safe harbour privacy principles and related frequently asked questions issued by the US Department of Commerce, by which the European Commission finds that a third country ensures an adequate level of protection, does not prevent a supervisory authority of a Member State, within the meaning of Article 28 of that directive as amended, from examining the claim of a person concerning the protection of his rights and freedoms in regard to the processing of personal data relating to him which has been transferred from a Member State to that third country when that person contends that the law and practices in force in the third country do not ensure an adequate level of protection.

  2. Decision 2000/520 is invalid.

  rdo: http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62014CJ0362&lang1=pl&lang2=EN&type=TXT&ancre=

 • wyrok dotyczy wycznie tych transferw danych, ktre byy oparte na odpowiedniociochrony; bez zmian pozostaj natomiast inne podstawy prawne (np. wyjtki okrelonew uodo)

  transfery danych osobowych oparte na mechanizmie Safe Harbor utraciy podstawprawn, a organy ds. ochrony danych osobowych (w tym GIODO) mog nakazawstrzymanie transferu danych osobowych do Stanw Zjednoczonych w przypadkustwierdzenia brak adekwatnoci ochrony i braku spenienia innych jeszczeprzesanek pozwalajcych na przekazywanie danych do tego pastwa (m.in. oparcietransferu na standardowych klauzulach modelowych lub wicych reguach korporacyjne)

  natychmiastowy skutek wyroku - brak grace period, mimo, e we wczeniejszychwyrokach TSUE stwierdzajc niewano decyzji KE, rwnoczenie zawiesza skutkiwyroku do czasu wydania nowej decyzji

  dodatkowe ryzyka prawna dla eksporterw danych (odpowiedzialno administracyjna ikarna)

  rdo: mec. Xawery Konarski, Starszy Partner, Traple Konarski Podrecki i wsplnicy,

  seminarium 20.10.2015, Warszawa

 • In the meantime, transatlantic data flows between companies CAN CONTINUE USING OTHER MECHANISMS for international transfers of personal data available under EU data protection law.

  EU

  First Vice-President Timmermans

  Commissioner Jourov

 • rdo:

  http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/900582,wiewiorowski-o-

  wyroku-ws-facebooka-to-nie-koniec-swiata-dla-biznesu.html

  () Stany Zjednoczone nie s uznawane

  przez Europ za kraj o adekwatnej ochronie

  danych osobowych, cho w niektrych

  sektorach ycia (np. w stosunku do danych

  medycznych) system amerykaski bywa

  ostrzejszy ni europejski. Przekazywanie

  danych do Stanw Zjednoczonych

  nastpowao dotd nie tylko w oparciu o

  zakwestionowan decyzj o Safe Harbour,

  ale rwnie z wykorzystaniem

  standardowych klauzul umownych,

  wicych regu korporacyjnych czy te

  indywidualnych decyzji europejskich

  organw ochrony danych. Trybuna nie

  uniewani tych narzdzi.

 • Centra Zaufania dla

  produktw

  chmurowych

  Zapisy umw

  List od grupy Art. 29

  w sprawie wdroenia

  standardowych

  klauzul umownych z

  2 kwietnia 2014

 • ISO 27018 provides appropriate technical and organizational measures to protect personal data

  A personal data processor [ np. Microsoft] and the personal data controller [klient] occupy distinct roles in the handling of personal data; the personal data processor supports the personal data controllers compliance with appropriate regulation.

  A successful third-party audit of a personal data processors support for ISO 27018 is a proof of conformance to the standard in support of the customers regulatory obligations.

  PII to be processed under a data processing contract should not be processed for any purpose independent of the instructions of the cloud service customerPII processed under a data processing contract should not be used by the cloud PII processor for the purposes of marketing and advertising without express consent. Such consent should not be a condition of receiving the service.

  Other key 27018 requirements relating to personal data comprise

  Notify the customer of legally binding law enforcement requests to disclose customer data, unless such a disclosure is otherwise prohibited

  Breach notification: notify the customer in the event of any unauthorized access to personal data or to processing equipment or facilities resulting in loss, disclosure or alteration of personal data

  Data deletion after portability: retention period of customer data once contract has terminated (Microsoft do 180 dni)

  Geographic location of data: identify countries where data may be stored.

 • rdo:

  http://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2014/05/22/new-success-in-

  protecting-customer-rights-unsealed-today/

  http://blogs.microsoft.com/blog/2014/12/15/business-media-civil-society-

  speak-key-privacy-case/

  http://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2014/05/22/new-success-in-protecting-customer-rights-unsealed-today/http://blogs.microsoft.com/blog/2014/12/15/business-media-civil-society-speak-key-privacy-case/

 • Lokalizacja danych jest zapisana w umowach w czci Postanowienia dotyczce prywatnoci i bezpieczestwa

  Klienci mog ograniczy przechowywanie danych osobowych do Europejskiego Obszaru Gospodarczego

  Informacja o lokalizacji jest na naszych stronach np. Office 365http://www.microsoft.com/online/legal/v2/?docid=25&langid=pl-pl

  http://www.microsoft.com/online/legal/v2/?docid=25&langid=pl-pl

 • Azure

  Customer

 • RMS SDK.NET Crypto

  SQL TDE Bitlocker Partners EFS

  Bitlocker StorSimple

 • Physical Security

  Security Best Practices

  Secure Network Layer

  Data Encryption

  Office 365 has over 900 controls

  Today!

  Built-in Capabilities

  Customer Controls

  Office 365 Service | Master GRC Control Sets | Certifications

  DLP

  OME

  SMIME

  RBAC

  RMS

  Account Mgmt.

  Incident Monitoring

  Data Encryption

  Encryption of stored data and more

  Data Minimization & Retention

  New Certs and

  more

  Access Control

  Offic

  e 3

  65 S

  erv

  ices

 • mBank

  Neckermann

  lskie Centrum Chorb Serca

  AmRest

  Merlin.pl

  Grecos Holiday

  Sanmar

  Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Skrzypczaka

  Zote Wyprzedae

  Zamek Ksi

  Centrum Nauki Kopernik

  Fundacja Wiosna

  Fundacja Podaj dalej

  Fundacja Aegis

  Stowarzyszenie Kres

  NZS

  Uniwersytet dzki

  Prywatna SP nr 51 w Warszawie

  SP nr 3 w Zbkach

 • Informatyka ostatecznie przestaa by domen inynierw. O IT bd decydowa wzgldy ekonomiczne i regulacje prawne.

  Koszty i spenianie wymaga, ale take technologia i wzgldy bezpieczestwa powoduj, e rozwizania chmurowe staj si dominujce.

  Umiejtnoci techniczne bd miay mniejsze znaczenie w porwnaniu do umiejtnoci poruszania si wrd wymaga prawnych i organizacyjnych.

  Zakres kontroli i odpowiedzialnoci bdzie si rozkada pomidzy uytkownikw i dostawcw chmury.

  Tylko najwiksi dostawcy bd w stanie przetrwa wycig zbroje i wymagania nakadane na IT.

 • Micha Jaworski

  Dyrektor ds. Strategii

  Microsoft sp. z o.o.

  [email protected]

  Bardzo serdecznie dzikuj!