cestopisy , vclav  aek z b­™kova 7. ron­k

Download Cestopisy , Vclav  aek z B­™kova 7. ron­k

Post on 05-Jan-2016

47 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST EU Peníze školám. Cestopisy , Václav Šašek z Bířkova 7. ročník. Název: Cestopisy, Václav Šašek z Bířkova - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Zkladn kola Jakuba Jana Ryby Romitl pod Temnem

  Inovace a zkvalitnn vuky

  projekt v rmci Operanho programuVZDLVN PRO KONKURENCESCHOPNOST EU Penze kolmCestopisy, Vclav aek z Bkova 7. ronk

 • Nzev: Cestopisy, Vclav aek z Bkova

  Anotace: Co je to cestopis, jeho potky ve stedovku, John Mandeville, Marco Pollo, Vclav aek z Bkova a rozbor jeho Denku o jzd a putovn pana Lva z Romitlu a z Blatn z ech a na konec svtaVypracovala : Mgr. Miroslava trbovVzdlvac oblast: Jazyk a jazykov komunikace, esk jazyk a literaturaMetodika prce s materilem: Vkladov prezentace, lze vyut i k opakovn (Druh uebnho materilu: Prezentace)Ronk: 7.Datum vytvoen: leden 2012

 • CESTOPIS = literrn dlo popisujc jakoukoliv podniknutou cestu - je rozmanit svm obsahem i zpsobem podn- je na hranici mezi literaturou zbavnou a vcnou

 • - zle na : dob vzniku druhu a elu cesty zpsobu cestovn autorovch schopnostech vnmat a dobe a poutav ve popsat

 • - u ve stedovku byl cestopis velmi vyhledvanou etbou, a to i pesto, e na mapch bylo hodn przdnch mst a neprobdanch zem oznaench npisem Hic sun leones (Zde jsou lvi)

 • v dob Krytofa Kolumba a objevitelskch vprav zjem o cestopis jet vzrostllkaly tajemn dlky a exotick kontinenty

 • John Mandeville - pravdpodobn autor stedovkch cestopis 14. stolet

  - jeho popisy byly nevrohodn a fantastick, pesto jimi byl ovlivnn i Kolumbus

 • bentsk kupec a cestovatel 13./14. stolet, kter se proslavil svmi cestami po n

  - prvn Evropan, kter podrobnji poznal vchodn Asii Marco Pollo

 • na konci 13. stolet trvil asi rok ve vzen v Janov a as zde vnoval diktovn vzpomnek z cest vznikl cestopis MILION

 • pvodn text se ztratil, ale je zachovn v mnoha opisech a pekladech nzev cestopisu vznikl podle jmna Marco-Emilione

 • - tento cestopis je prvnm zempisem Asie a nejcennjm zdrojem historickch informac o tehdej Asii - podv informace o zpsobu ivota obyvatel, poas, poutch, ekch,o Tichm a Indickm ocenu ...

 • - obsahuje fantastick legendy ranho stedovku- vchodn Asie je vykreslen jako velmi bohat zem pln zlata, drahho koen, pstav s ilm obchodnm ruchem a velkmi msty

 • Vclav aek z Bkova - esk zeman (2. pol. 15. stolet), byl poven na ryte- byl ve slubch pana Lva z Romitlu (vagra krle Jiho z Podbrad)

 • Vclav aek se astnil diplomatick cesty po dvorech evropskch panovnk, kterou vyslal krl Ji a kterou vedl Jaroslav Lev z Romitlu (bratr krlovny Johanky)

 • cesta trvala 2 roky (1465 - 1467) a mla pinst ptelstv a vzjemnou pomoc mezi panovnky v Evrop hlavn proti papeovi, kter prohlsil krle Jika za kace poselstvo bylo sloeno ze 40 eskch pn a ryt a mlo ukzat echy jako vysplou zemi a Jiho jako mocnho a vzdlanho vldce

 • cesta vedla pes Nmecko, Nizozem, Belgii, Francii, Portugalsko, panlsko, Itlii a zem rakousk zpt do ech

 • za zpadn konec svta byl a do doby Krytofa Kolumba v roce 1942 povaovn portugalsk mys Finisterre (z lat. Finis Terrae = konec svta)

 • cesty se astnil Vclav aek jako zapisovatel vech udlost vznikl cestopis Denk o jzd a putovn pana Lva z Romitlu a z Blatn z ech a na konec svta

 • dlo je oznaovno za prvn esk pvodn cestopis na rozdl od jinch cestopis t doby potlauje fantazii a dv draz na realitu

 • Vclav aek byl nesprvn povaovn za lena rodiny ak z Meziho, tohoto nzoru byl myln i Alois Jirsek (historick spisovatel) dlo bylo psno esky, ale nezachovalo se, je znm pouze latinsk peklad

 • - Vclav aek vyprv o tom, jak bylo poselstvo spn, dopluje rzn postehy z rytskho ivota, vm si zemdlstv, vojenstv, nboenstv, staveb a zvyk v jednotlivch zemch

 • povdn dopluje veselmi pbhy, teba o tom, jak div vzbudila u Anglian dlka vlas eskch lechtic

  - mysleli si, e jsou pilepen pryskyic

 • - jako prvn nm aek pinesl zprvy o bch zpasech ve panlsku nebo o bruslen v Nizozem

 • aek l zpas s bruselskm silkem:Kdy jsme se pustili do zpasu, nejprve jsem ho sice porazil na zem, ale kdy jsem se s nm na rozkaz vvodv potkal podruh, byl jsem sraen k zemi a padl jsem tak prudce, div jsem nepustil zlho ducha. Po zpase dal vvoda pinst vna a cukrovch konfet, a bylo jich rozsypno po zemi tolik, e by se to st dalo koupit za nkolik zlak. M vak vvodkyn pohostily tak tde, e jsem sotva doel zpt do hospody, jak jsem byl opil"

 • cel akovo dlo pevyprvl Alois Jirsek v knize Z ech a na konec svta

 • - Alois Jirsek pvodnho autora pedstavuje jako ddeka, kter vzpomn na nejslavnj dobrodrustv svho mld a ivota a vypravuje o nm u krbu vnouatm

 • Tma: Cestopisy, Vclav aek z Bkova 7. ronkPouit software: dritel licence - Z J. J. Ryby v Romitle p.T.Windows XP ProfessionalMS Office PowerPointPouit literatura :Kol.autor : Literatura pro 1. ronk SUlrichov, L. : Obsahy z dl esk literaturyTenk, Fr. : Slovnek literrnch pojmhttp://www.google.cz/imgres?q=z+%C4%8Dech+a%C5%BE+na+konec+sv%C4%9Bta&num=10&hl=cs&biw=1280&bih=827&tbm=isch&tbnid=eYTt9DGA-aJdUM:&imgrefurl=http://www.antik-holy.cz/%3FPHPSESSID%3Di5b5u4h09tho3gou91i50k32t7%26sekce%3Dkatalog%26kategorie%3Dknihy%26podkategorie%3DHistorick%25E9%2520rom%25E1ny%26zacatek%3D350&docid=J8kveWIguzfQpM&imgurl=http://www.antik-holy.cz/obrazky/10369/P1010028.JPG&w=800&h=600&ei=npmHUOXpG5HitQby54G4AQ&zoom=1&iact=rc&dur=516&sig=118058988531204289387&page=1&tbnh=151&tbnw=203&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:10,s:0,i:102&tx=118&ty=82http://www.google.cz/imgres?q=jir%C3%A1sek&hl=cs&biw=1280&bih=827&tbm=isch&tbnid=Q7XQ5TaV-KtcbM:&imgrefurl=http://www.dobre-knihy.cz/autori/alois-jirasek.html&docid=_S-dLR47w_G8yM&imgurl=http://www.dobre-knihy.cz/images_obsah/sp1264427030alois-jirasek.jpg&w=561&h=800&ei=9ZmHUJz5IY_asgaLoIF4&zoom=1&iact=rc&dur=391&sig=118058988531204289387&page=1&tbnh=160&tbnw=111&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:1,s:0,i:85&tx=66&ty=102Autor: Mgr. Miroslava trbovZ J. J. Ryby v Romitle p.T. (www.zsrozmital.cz)