certificació de personal investigador (aidit)

Download Certificació de Personal Investigador (AIDIT)

Post on 04-Aug-2015

267 views

Category:

Technology

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. Certificaci del personal investigador 2. La seva empresa pot beneficiar-se d'una reducci del 40% en la quota a la Seguretat Social del personaldedicat en exclusiva a activitats de R+D+i amb total seguretat jurdica mitjanant la certificaci AIDIT junt amb la tramitaci de l'informe motivatal Ministerio de Ciencia e Innovacin. 3. Certificaci del personal investigador La certificaci del personal investigador permet aplicar el 40 % de bonificaci en la cotitzaci a la Seguretat Social al personal que es dedica en exclusiva a activitats de R+D+i, dels grups 1, 2, 3 i 4 de cotizaci al Rgim General de la Seguretat Social. El procs de certificaci del personal investigador de AIDIT s'justa als requisits legals establerts amb el fi de que el Ministerio de Ciencia e Innovacin emeti l'informe motivat. Aquest informe permet justificar las bonificacions del 40% en la quota a la Seguretat Social del personal dedicat en exclusiva a tasques de R+D+i davant el Ministerio de Economa y Hacienda, proporcionant seguretat jurdica total en la seva aplicaci. AIDIT va ser la primera entitat certificadora del personal investigador acreditada per 4. Normativa La bonificaci establerta per Real Decret no es compatible a nivell de CIF i any fiscal amb l'plicaci d'incentius fiscals en l'Impost sobre Societats per projectes de R+D+i. Dita bonificaci podr aplicar-se en la cotizaci relativa dels treballadors inclosos en:Grups 1, 2, 3 i 4 de cotizaci al Rgim General de la Seguretat Social Contrataci de carcter indefinit, en prctiques, o de carcter temporal por obra oservei determinat (duraci mnima de 3 mesos) Amb carcter exclusiu Per la totalidad del seu temps de treball a l'empresa Dedicat a activitats d'investigaci, desenvolupament i innovaci tecnolgica. 5. Qu s'enten per R+D i per iT? R+DiTINVESTIGACIDESENVOLUPAMENTINNOVACI TECNOLGICA Indagaci original i planificada Aplicaci dels resultatats deActivitat el resultat de la qual sigui un aven que persegueix descobrir nousl'investigaci () per latecnolgic en la obtenci de nous coneixements i una superiorfabricaci de nous materials productes o processos de producci o comprensi en l'mbit cientfico productes, o pel disseny demillores substancials dels ja existents. Es i tecnolgic.nous processos o sistemes de consideraran nous aquells productes oproducci, aix com per la processos que tinguin caracterstiques o Art. 35.1.a) TRLISmillora tecnolgica substancial de aplicacions, que des d'un punt de vistamaterials, productes, processos itecnolgic, difereixin substancialmentsistemes preexistentes.de les existents amb anterioritat. Art. 35.1.a) TRLIS Art. 35.2.a) TRLISNovetat objetivaNovetat subjectiva Millora tecnolgica significativa 6. Procs de certificaci 1. Entrega de la documentaci requerida segons les bases de certificaci AIDIT.2. Revisi de la documentaci i auditoria in-situ en l'empresa.3. Emisi del certificat AIDIT.4. Sollicitar l'informe motivat al Ministerio de Ciencia e Innovacin, vinculant davant el Ministerio de Economa y Hacienda, que atorga seguretat juridica total en la aplicaci de la bonificaci del 40% en la quota a la Seguretat Social del personal dedicado en exclusiva a tasques de R+D+i. 7. Cost de la certificaci del personal Apertura expedient1.300 Auditoria variable Emisi del certificat 125 Exemples del cost total de certificaci7 persones2.257 16 persones2.598 35 persones3.380 8. Passos a seguir per la certificaci1. Informar a lAgncia Tributria abans del 30 de novembre del 2009. Per realitzaraquesta notificaci sha domplir i enviar el formulari daquest enlla2. Ompli la sollicitud de pressupost amb les dades requerides y la fa arribar.En poctemps rebr una resposta per la certificaci del seu projecte de R+D+i sense capcomproms.3. Envins dues copies de la sollicitud de certificaci del personal investigadordegudament complimentades, signades y segellades.4. Entrega de la documentaci requerida per la certificaci segons sindica en lesnostres bases de certificaci del personal investigador.5. Desprs dobtenir el certificat AIDIT, solliciti linforme motivat al Ministerio deCiencia e Innovacin, vinculant devant el Ministerio de Economa y Hacienda, queatorga seguretat jurdica en la aplicaci de la bonificaci del 40% en la quota de laSeguretat Social del personal dedicat en exclusiva a les tasques de R+D+i 9. Programaci desitjableAny n-1Any n Sep. Oct.Nov.30NDes.Gen.Preparaci de documentaci EMPRESAData lmitnotificaciAuditoria Emissi delcertificat Emissi de l'informe motivat 10. es una entitat fundada l'any 2000 por la Universitat Politcnica de Catalunya (UPC) y la Universidad Politcnica de Madrid (UPM). AIDIT va serla primera entitat de certificaci en obtenir laacreditaci de ENAC per la certificaci de R+D+i i, en l'actualitat, es l'entitat de certificaci deR+D+i lder en el mercat espanyol. 11. Per qu certificar amb nosaltres? Primera entitat certificadora de projectes de R+D+i i de personal investigador acreditada per ENAC. nica empresa pblica de certificaci de naturalesa universitaria. Experincia com entitat certificadora de projectes de R+D+i des de 2001. Know-how en la gesti de la R+D+i: cientfics reconeguts. Garantia de confidencialitat. Credibilitat i comunicaci directa en front a l' Administraci. Garantia de objetivitat e independncia. Tracte direct i fluit amb l'empresa. Compliment estricte de plaos d'entrega. Metodologia, esquemes i procedimients de treball orientats a la mxima excellncia. 12. Per qu certificar amb nosaltres?Ms de 2.600 sollicituts de certificaci Ms de 600 clients72camps de certificaci acreditats66 responsables d'rea Ms de 600 experts i collaboradorsMs de40 entitats collaboradores

Recommended

View more >