centralgaten: hapag-lloyd - helsingborgs ... om hapag-lloyd hapag-lloyd har 150 fartyg,...

Download Centralgaten: hapag-lloyd - Helsingborgs ... om Hapag-lloyd Hapag-lloyd har 150 fartyg, transporterar

If you can't read please download the document

Post on 19-Jun-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Kundtidning fr ån Hels ingborgs Hamn nr 1. mars 2014

  Vi hälsar hapag-lloyd

  som ny kund

  nu är Vi igång på allVar!

  helsingborgs hamn bidr ar till 12 000 arbetstillfällen

  välkomna Central gaten:

 • TurlisTan nr 1 20142

  Vi Välkomnar hapag-lloyd Vi hälsar en ny kund välkommen då rederiet Hapag-Lloyd har valt Helsingborgs Hamn för en ny linje. Från mitten av mars lanserar det tyska rederiet direktanlöp och en ”Sweden-Denmark-Express” via Helsingborg. Inledningsvis med ett anlöp i veckan på en slinga som trafikerar Hamburg, Köpenhamn, Helsingborg, Århus och Hamburg. Affären innebär ytterligare tillväxt- potential för framtiden då Hapag- Lloyd kommer att sträva mot att flytta ytterligare svenska transportvolymer till Helsingborg. Det nya året har med andra ord tagit en rivstart och det är mycket förvänt- ningar i luften och spännande saker på gång i de olika delarna av vår verk- samhet.

  Tillsammans är vi Containerspecia- listen, ett namn som vi kan fortsätta att vara stolta över, alla genom sin insats. Niels Vallø

  Just nu

  Så har 2014 kommit igång ordentligt och det ser ut att bli ett bra år för shippingbranschen. Både 4:e kvarta- let 2013 och de första månaderna 2014 pekar på ökad containervolym vilket är glädjande.

  pit-teams och effektiViseringsarbete Vi har inlett året med ett effektivise- ringsarbete i vår produktion. Kortare tider i hamn för fartygen betyder besparingar av både bränsle och tid vilket är bra både för våra kunder och Hamnen. Projektgruppen för PIT (Productivity Improvement Teams)

  hade sitt första och inledande möte i början av februari med syfte att hitta ytterligare möjligheter till effektivise- ring. Att hela tiden vara lite bättre än förväntat är något vi strävar efter.

  första spadtaget är gjort Bygget av Centralgaten har satt igång och den 3/3 togs första spadtaget. Nya Centralgaten med en samlad in- och utfart till Hamnens alla hamndelar är ett viktigt steg i vårt effektiviseringsarbete som kommer säkerställa att vår Hamn förblir konkurrenskraftig.

  ”Bra start på 2014, men vi behöver bli effektivare”

 • TurlisTan nr 1 2014 3

  mars 2014

  Just nu VD-ord 2

  KundfoKus Hapag-Lloyd 4-5 Conny Rosén 8-9 Kylig satsning 10-11 Ny Centralgate 12-13

  milJö ocH Kvalitet 6-7

  Hänt i Hamnen Så växer hamnen i hamnen 14-15 samHällsnyttigt 12 000 arbetstillfällen 20-21 Bullerbeslut banar väg för H+ 22-23 Världens största hamnar 34-35

  bildreportage Besökare 19 Turlistan fyller 60 år 26-27 Lastat & Lossat 30-31

  tävling 29

  KontaKter 38-39

  Stuveriet 16-17 Hamnen i korthet 32 Shippis 37 Säsongens kryssningsanlöp 40

  Kundtidning från Helsingborgs Hamn ab utgiVning : 4 ggr / år nästa utgåVa: juni

  upplaga: 5 000 ex redaktör: andréas eriksson

  ansV utgiVare: niels vallø

  Helsingborgs Hamn ab box 821, 251 08 Helsingborg

  telefon: 042-10 63 00 e-post: information@port.helsingborg.se

  text: engvall media, Weibull ord&idé och Helsingborgs Hamn

  www.port.helsingborg.se

  nya volymer till Hamnen

  Just nu

  rederiet Hapag-lloyd välJer Helsingborgs Hamn

  Läs mer på sid. 4-5

  Läs mer på sid. 10-11

  ny centralgate

  I mitten av mars får Helsingborgs Hamn en helt ny kund. Det tyska rederiet Hapag-Lloyd kommer inledningsvis att anlöpa Helsingborg med fartyget ”MV Jessica B” en gång i veckan.

  Helsingborgs Hamn är Nordens största hamn inom kyltransporter. 2014 bygger Hamnen 100 nya platser för kylcontainrar. Frukt- och gröntindustrin växer och snart kan Hamnen härbärgera 500 kyl containrar.

  Läs mer på sid. 12-13

  Den 1 juli 2014 be räknas nya Central- gaten vara färdig. Nya Centralgaten blir en samlad in- och utfart till alla Hamnens hamnar, Västhamnen, Oljeterminalen och Sydhamnen.

 • TurlisTan nr 1 20144

  Hapag-Lloyd är ett tyskt container- rederi och transportföretag. Företaget rankas som världens fjärde största inom sin kategori. Sedan tidigare har rederiet transporterat 10 000 containrar årligen över Helsingborg via andras fartyg. Nu väljer man att etablera en helt egen linje med far- tyget MV Jessica B på veckobasis. Det innebär större volymer och tillväxt potential för Helsingborgs Hamn.

  – Vi är glada och stolta över att lyckas teckna ett nytt samarbete med Hapag Lloyd. Deras beslut att satsa på oss

  stärker bilden av Helsingborg som en av Sveriges ledande hamnar. Det är ett kvitto på att vi skapar ett starkt erbjudande med den flexibilitet och service som kunderna efterfrågar, säger Nicklas Romell, chef försälj- ning och kundsupport, Helsingborgs Hamn. Efter lanseringen av den nya linjen i mitten av mars kommer Hapag Lloyd att sträva mot att flytta ytter- ligare svenska transportvolymer till Helsingborg, vilket skulle inne- bära ännu större affärsvolym för Hamnen.

  – Våra kunder i Skåne och Helsing- borg välkomnar vår satsning på en egen linje då det hjälper dem att skapa ännu bättre affärer. Vi fokuse- rar på att skapa effektiva transport- kedjor med Hamburg och resten av världen och vi förväntar oss en stigande volym i takt med ökad kundefterfrågan i Sverige, säger Dirk Kaestner, Managing Director Hapag Lloyd Sweden AB.

  KundfoKus

  rederiet Hapag-lloyd väljer Helsingborgs Hamn för ny linje

  I mitten av mars får Helsingborgs Hamn en helt ny kund. Då lanserar det tyska rederiet och transportföretaget Hapag- Lloyd direktanlöp och ”Sweden Denmark Express” via Helsingborg. Inled- ningsvis med ett anlöp i veckan på en slinga som trafikerar Hamburg, Köpenhamn, Helsingborg, Århus och Hamburg.

  ”Jessica B” vid kaj 906 i Västhamnen.

 • TurlisTan nr 1 2014 5

  KundfoKus

  om Hapag-lloyd Hapag-lloyd har 150 fartyg, transporterar 5 miljoner teu årligen, 7 000 medarbetare och över 300 kontor i 114 länder. för mer information: www.hapag-lloyd.com

  för mer information: nicklas romell, chef försäljning och kundsupport, Helsingborgs Hamn, 042-10 64 07 dirk Kaestner, managing director Hapag lloyd sweden ab, 031-337 82 00

  Dirk KaestnerNicklas Romell

  Från vänster : Marc Weidemann Hapag-Lloyd, Nicklas Romell, Helsingborgs Hamn, Mats Dalhlman, Sundship, Bodil Doverhag, Hapag-Lloyd och Conny Rosén, Helsingborgs Hamn.

 • TurlisTan nr 1 20146

  m i l J ö & K v a l i t e t

  Nu har halva tiden gått för projektet Helga. Och aktiviteten är i full gång. Om några veckor hålls en konferens i Helsingborg där alla intressenter är välkomna att delta för att utbyta idéer, diskutera möjligheter och problem. Att skapa en stakeholder plattform var en del av uppdraget som Helsingborgs Hamn åtog sig i rollen som koordinator.

  mycket plats. När LNG kyls ner till flytande form minskar volymen 600 gånger vilket gör det möjligt att frakta mer energi per fartyg eller lastbil säger Per Olof Jansson som är pro- jektledare för Helga. Regler kring hur LNG ska hanteras och hur tankar och cisterner ska vara utformade är mycket strikt bestämt. Vätskan är färglös, gift- och luktfri och icke frätande men givetvis finns det flera olika säkerhetsföreskrifter att ta hänsyn till. En direkt beröring av den kalla vätskan kan orsaka köld- skador, precis som vilken nedkyld gas/vätska som helst skulle göra.

  Idag tittar man på lite olika alternativ vad gäller storlek på anläggningen. Det finns bland annat förslag på att bygga en lite mindre installation först

  Under 2012 utlyste EU projektpengar för att påskynda utvecklingen av alternativa drivmedel för fartyg inför det svaveldirektiv som träder i kraft i januari 2015. Detta resulterade i att sju hamnar runt Östersjön ansökte och fick närmare 20 miljoner svenska kronor för att utreda sina respektive förutsättningar. I Helsing- borgs Hamn valde man att gå ihop med tre andra bolag i staden för att tillsammans titta på möjligheter för en framtida etablering av en LNG-

  Halvvägs i Helga

  hub. Projektet ”Helga” godkändes, fick finansiering och har nu alltså kommit ungefär halvvägs.

  konferens och fokus Konferensen närmar sig med storm- steg och projektet är i en fas där man tittar på tekniska saker som tankan- läggningens storlek och säkerhets- frågor.

  – En tankanläggning är nödvändig eftersom LNG i gasform tar väldigt

 • TurlisTan nr 1 2014 7

  för att sedan ha möjlighet att skala upp vid ökad efterfrågan och i slut- ändan är det just efterfrågan som kommer bli avgörande.

  – Det är fortfarande en bra bit kvar innan LNG är etablerat som fartygs- bränsle i större skala. Stora lyftet gis- sar vi kommer runt 2018 när mark- naden har hunnit anpassa sig lite. 2015 träder svaveldirektivet i kraft och ganska snart efter det kommer man se vilka rederier som tar sig genom förändringen. Efterfrågan borde hunnit ikapp under 2018 då alla har fått lite tid, säger Per Olof Jansson vidare.

  flagship project Helga har blivit utsett till ”Flagship Project” av EUSBSR som står för ”EU Strategy for Baltic Sea Region” vilket

Recommended

View more >