Catalogo de Conceptos Danny

Download Catalogo de Conceptos Danny

Post on 22-Feb-2018

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>7/24/2019 Catalogo de Conceptos Danny</p><p> 1/1</p><p>clave concepto unidad CANTIDAD</p><p>DJLR001 M2 250</p><p>clave concepto unidad CANTIDAD</p><p>DJLR002 M2 250</p><p>clave concepto unidad CANTIDAD</p><p>DJLR003 M3 50.02</p><p>clave concepto unidad CANTIDAD</p><p>DJLR004 M3 50.02</p><p>Clave concepto unidad CANTIDAD</p><p>M2 82.59DJLR005</p><p>Clave concepto unidad CANTIDAD</p><p>M3 23.2DJLR00!</p><p>Clave concepto unidad CANTIDAD</p><p>DJLR00 M3 18.!</p><p>Clave concepto unidad CANTIDAD</p><p>DJLR008 ML 0.9</p><p>Clave concepto unidad CANTIDAD</p><p>M"R# D% &amp;L#C' ("%C# D% 15)20)40 A*%NTAD# C#N M#RT%R# C%M%NT# 1+5</p><p>DJLR009 M2 293.3</p><p>clave concepto unidad CANTIDAD</p><p>DJLR010 ML 85.8</p><p>clave concepto unidad CANTIDAD</p><p>DJLR011 ML 0.9</p><p>clave concepto unidad CANTIDAD%)CA,ACI-N T%NDID# / R%LL%N# T" D% C#NCR%T# 15 CM*.</p><p>DJLR012 ML 14.5</p><p>clave concepto unidad CANTIDAD</p><p>DJLR013 M2 1!3.!</p><p>clave concepto unidad CANTIDAD</p><p>DJLR014 M2 234.1</p><p>clave concepto unidad CANTIDADAR%# C#N M#RT%R# C%M%NT# 1+5</p><p>DJLR015 M2 !9.5</p><p>clave concepto unidad CANTIDAD</p><p>DJLR01! M2 234.1</p><p>clave concepto unidad CANTIDAD</p><p>DJLR01 M2 1!3.!</p><p>clave concepto unidad CANTIDAD</p><p>DJLR018 A 1</p><p>clave concepto unidad CANTIDAD</p><p>DJLR019 A 1</p><p>clave concepto unidad CANTIDAD"%RTA D% MAD%RA . 1.90 ) 2.10 MT* INCL"/% C#L#CACI#N</p><p>DJLR020 A 4</p><p>clave concepto unidad CANTIDADC#CINA INT%RAL INCL"/% C#L#CACI#N</p><p>DJLR021 A 1</p><p>clave concepto unidad CANTIDAD</p><p>TINAC# A"ALA* C#N ACC%*#RI#* ARA IN*TALACI-N D% 450 LT*DJLR022 A 1</p><p>clave concepto unidad CANTIDADLA,AD%R# D% C%M%NT# D% !0 ) !0 ARA %M#TRA. INCL"/% *"MINI*TR# / C#L#CACI-N.</p><p>DJLR023 A 1</p><p>clave concepto unidad CANTIDADC#L#CACI-N D% R%AD%R# D% %M#TRAR T%'A D% 800 ) 510 1C / 1% D%R%C(#.</p><p>DJLR024 A 1</p><p>clave concepto unidad CANTIDAD</p><p>DJLR025 A 5</p><p>clave concepto unidad CANTIDADLIMI%A D% ,IDRI#* #R AM&amp;A* CARA* C#N D%T%R%NT% %N #L,# / A"A.</p><p>DJLR02! A 5</p><p>clave concepto unidad CANTIDAD</p><p>DJLR02 A 1</p><p>clave concepto unidad CANTIDAD</p><p>DJLR028 L#T% 1</p><p>clave concepto unidad CANTIDAD</p><p>DJLR029 L#T% 1</p><p>LIMI%A / D%*%NRAIC% A MAN# D% T%RR%N# C#N MAL%A D% 1.00 MT* D% ALT"RA INCL"/%AIL% D% /%R&amp;A.</p><p>TRA# / NI,%LACI-N %N T%RR%N# LAN# "R&amp;AN# D% A 50 M2 #R M%DI#* MAN"AL%*C#N (IL# / NI,%L D% MAN"%RA.</p><p>%)CA,ACI#N A MAN# %N C%A* %N T%RR%N# CLA*% 1 C#N MAT%RIAL 100 060 7 100 TI%RRA</p><p>0 T%%TAT% 0 R#CA D% 0 MT* A 1.50 MT* D% R#"NDIDAD C#N (%RRANMI%NTAMAN"AL *IN C#N*ID%RAR ACARR%#*.</p><p>%)CA,ACI#N A MAN# %N C%A* %N T%RR%N# CLA*% 1 C#N MAT%RIAL 100 060 7 100 TI%RRA0 T%%TAT% 0 R#CA D% 0 MT* A 1.50 MT* D% R#"NDIDAD C#N (%RRANMI%NTA</p><p>MAN"AL *IN C#N*ID%RAR ACARR%#*.</p><p>LANTILLA D% C#NCR%T# :C; 100 'A %N CIMI%NT# D% I%DRA &amp;RAA D% 0.50 A 1.00 M3N%A (&amp;ITAT %C#N-MIC#MARCA</p><p>ID%AL *TANDARD</p><p>CRI*TAL CLAR# D% 2 MM D% 1.!0 ) 1.80 MT* (A*TA "NA ALT"RA D% 3.00 MT* INCL"/%*"MINI*TR# / C#L#CACI-N.</p><p>LIMI%A D% M"%&amp;L%* *ANITARI#* F+C. C#N D%T%R%NT% %N #L,# A"A / ACID#M"RIATIC#.</p><p>IN*TALACI#N %L%CTRICA ALIM%NTACI-N %N%RAL / R%T%NIDA CIA D% L" T"&amp;%RIA AR%DD%LADA.</p><p>ALIM%NTACI#N%* %N%RAL%* T#MA D#MICILIARIA *ALIDA ARA A"A RIA %N T#D#* L#*M"%&amp;L%* CALI%NT% %N R%AD%RA / LA,A *ALIDA* D% A* %N %*T"A / CAL%NTAD#R</p><p>RAMAL%# C#N T"&amp;%R&gt;A D% C#&amp;R% D%*A"%* D% ## %N F.C.</p></li></ul>