case study –rnek olay (durum) †ali‍masi seda †iray

Download CASE STUDY  –RNEK OLAY (DURUM) ‡ALI‍MASI SEDA ‡IRAY

Post on 23-Feb-2016

261 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CASE STUDY ÖRNEK OLAY (DURUM) ÇALIŞMASI SEDA ÇIRAY. DURUM ÇALIŞMASI:. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

CASE STUDY RNEK OLAY (DURUM) ALIMASI SEDA IRAY

CASE STUDY RNEK OLAY (DURUM) ALIMASI

SEDA IRAY

DURUM ALIMASI:Nitel aratrma desenlerinden biri olan durum almasnda, bir veya birka duruma ilikin etkenler btncl bir yaklamla aratrlr ve ilgili durumu nasl etkiledikleri ve ilgili durumdan nasl etkilendikleri zerine derinlemesine aratrma yaplr. (Yldrm, 2006)rnek olay tarama modelleri evrendeki belli bir nitenin (birey, aile okul, hastane dernek vb. nin), derinliine ve geniliine, kendisini ve evresi ile olan ilikilerini belirleyerek, o nite hakknda bir yargya varmay amalayan tarama dzenlemeleridir(Karasar, 2005 :86)

Merriam nitel durum almalarn bir rnein, olgunun veya sosyal birimin, youn, btncl bir biimde tanmlanmas ve analizi olarak ifade etmitir. (Merriam, 1988, s.21 akt. Merriam, 1998, s.27).

Durum almalarnn byk blmnde genelleme bir ama deildir, nk her durumun kendi esizliini kefetmek temel amatr. rnek olay aratrclar her durumu yeni ve sra d etkileimler, olaylar, aklamalar, yorumlamalar ve etki-tepki ilikileri ortaya karmak umuduyla incelerler.

Durum almalarna Ynelik nyarglar:Durum almas yanldr,Durum almas genellemelere izin vermez,Durum almas uzun zaman alr (Yin 1984 akt. Yldrm ve imek 2008 :279)

Durum almasnda Karlalan Glkler:1. Aratrmacnn alaca durumun tanmlanmas, snrlarnn belirlenmesi,2. Aratrma desenine karar verilmesi, tek durum mu allacak ya da oklu durumlar m?, eer oklu durum ise ka tane durum seilmesi gerektiine karar vermeli.3. Durumun snrlarn belirlenmesinde yaanan glkler. (Creswell,2007)

Durum almasnn Avantajlar:Durum almalar bir rnek hakknda veya bir rnekten bir gruba olan genellemelere izin verir.Farkl amalar olan aratrmaclar ve kullanclar iin bir veri kaynadr.Durum almalarnn grleri dorudan yorumlanabilir.Her trl kiiye hitap eder.

Durum almas Trleri:Aklayc/Tanmlayc Durum almalar (Illustrative Case Studies)Kefetmeye Dayal Durum almalar (Exploratory Case Studies) Kritik Olay Durum almalar (Critical Instance Case Studies)Program Yrtme Durum almalar (Program Implementation Case Studies):Programn Etkilerine Dayal Durum almalar (Program Effects Case Studies):Birikimli Durum almalar (Cumulative Case Studies)Durum almasnn Planlanmas

Her aratrma deseni en azndan u drt soruyu hedef alr;allacak (aratrlacak) sorular nelerdir?,Hangi tr veriler bu sorularla ilgilidir?Toplanacak veri ne olmaldr?Sonular nasl analiz edilecektir?(Yldrm ve imek 2008 :280)

Durum almasnda izlenebilecek aamalar

Aratrma sorularnn gelitirilmesi: nasl ve niinAratrmann alt problemlerinin gelitirilmesiAnaliz biriminin saptanmas: durum un ne olduu? allacak durumun belirlenmesiAratrmaya katlacak bireylerin seilmesi Verinin toplanmas ve alt problemlerle ilikilendirilmesi Verinin analiz edilmesi ve yorumlanmasDurum almasnn raporlatrlmas

Durum almas Desenleri:

Btncl Tek Durum Deseni: Tek bir analiz birimi vardr. yi formle edilmi bir kuramn teyit edilmesi veya rtlmesi amacyla, Ar, aykr ya da kendine zg durumlarn aratrlmasnda.Daha nce kimsenin ulaamad, veya almad durumlarda kullanlabilir. e Gemi Tek Durum Deseni: Tek bir durum iinde birden fazla alt tabaka veya birim olabilir. r: okulu aratran bir aratrmacnn okulun tm katmanlarndan veri toplamas gereklidir.Btncl oklu Durum Deseni: Her bir durum kendi bana btncl olarak ele alnr ve daha sonra birbiriyle karlatrlr. e Gemi oklu Durum Deseni: Yine birden fazla durum sz konusudur ancak ele alnan her bir durum kendi iinde alt birimlere ayrlarak allabilir. (Yldrm ve imek 2008 :290-292)Durum almalarnda geerlik, gvenirlik ve genelleme

Alnabilecek nlemler;1. allan durumla etkileim sresini uzun tutma2. Veri toplarken eitli veri yntemlerini kullanma3. Elde edilen temel sonular katlmclarla ve ayn alanda alan dier aratrmaclarla paylama4. Ayn alanda dier aratrmaclarn grlerine bavurulabilir (Merriam, 1990 akt. Yldrm ve imek 2008 :288)

Yap Geerlii: yap geerlii iin, birden fazla veri tr kullanlabilir, verilere ilikin kant zinciri oluturulabilir, alma kendinden veri toplanm bir kiiye okutulup gr alnabilir. (Yldrm ve imek 2008 :289)

geerlik: Aratrmada yaplan karmlar ve ne derecede geerli olduklar ile ilgilidir. Durum almas yapan kiinin bulduu sonulara nasl ulatn ak seik ortaya koymas ve kantlarn dier kiilerin ulaabilecei biimde sunmas gerekir.D geerlik: Daha ok bir aratrmann sonularnn genellenmesi ile ilgilidir. Pek ok kii durum almalarnn sonularnn genellemeyeceini iddia eder. Ama burada yaplan genelleme anket almalarnda olduu gibi bir evrene deil, bir kurama yaplmaktadr (analitik genelleme).

Gvenirlik:Yaplm bir almann baka bir aratrmac tarafndan ayn biimde tekrar edildiinde ayn veya benzer sonular vermesi ile ilgilidir. Durum almasnda aratrmaczlenen sreleri aka tanmlamal,lgili dokmanlarla desteklemeli,Aratrmasn bir sistem iinde kademeli olarak gelitirmeli ve bunu sunmal,Gerektiinde baka aratrmaclarn kullanabilecei/kontrol edebilecei bir veri taban oluturmaldr (Yldrm ve imek 2008 :289-290)Durum almasn RaporlatrmaDurum almasn raporlatrmann doru bir yolu yoktur. Fakat bazlar, kronolojik rapor oluturarak okuyucuya hikayeleme ya da her nermeye gnderme yapma gibi yntemler nermilerdir. Yeni aratrmaclar bekleyen risklerden biri aratrma sorusundan uzak ilgi ekici lzumsuz veriler arasnda kaybolmaktr (Baxter ve Jack, 2008 :555)KaynaklarYldrm, A. & imek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel aratrma yntemleri (6.bask). Ankara: Sekin Yaynclk Karasar N. (2005) Bilimsel Aratrma Yntemi (15. bask) Ankara Nobel yay. Da.Merriam, S. B. (1998). QualitativeResearchand Case Study Applications in Education (secondedition). San Francisco: Jossey-BassPublishersYldrm A., imek H. (2008) Sosyal Bilimlerde Nitel Aratrma Yntemleri (7. Bask) Ankara Sekin YayCreswell, J.W. (2007). Qualitativeinquiryandresearchdesign: Choosingamongfivetraditions (secondedition). London: Sage. Kkl N.; rnek olay alma metodlar http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/491/5792.pdf Baxter, P., Jack, S. (2008) Qualitative Case Study Methodology: Study Design and mplementation for Novice Researchers The Qualitative Report Volume 13 Number 4 December 544-559 http://www.nova.edu/ssss/QR/QR13-4/baxter.pdf

View more