Cập nhật các mùa trái cherry mỹ 2015 cherry california, cherry washington, cherry đỏ, cherry vàng (cherry rainier)

Download Cập nhật các mùa trái cherry mỹ 2015  cherry california, cherry washington, cherry đỏ, cherry vàng (cherry rainier)

Post on 09-Aug-2015

41 views

Category:

Business

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ol><li> 1. Cp nht cc ma tri Cherry M 2015: Cherry California, Cherry Washington, Cherry , Cherry vng (Cherry rainier) Do c im v a l l mt t nc tri di t Bc xung Nam, cherry M c 2 ma mt nm. Ngi ta thng gi l ma Cherry California (c trng ti tiu bang California v thu hoch t thng 4-thng 6) v ma Cherry Washington (c trng ti tiu bang Washington, thu hoch t thng 6- thng 8). 1. Phn loi tri Cherry M: - Nh vy theo ma c th chia thnh 2 loi: Cherry California &amp; Cherry Washington - V mu sc cherry c 2 mu ch o: Cherry &amp; Cherry vng - Cherry cng c 2 loi: ngt &amp; chua Cherry 2. Cc khu vc trng Cherry trn nc M: </li><li> 2. Cherry (Cherries) tm thy trong tt c cc vng trng trn nhiu tiu bang ca ton nc M. Din tch trng Cherries cc khu vc min Trung v min Nam ln hn v nhiu hn r rng so vi khu vc cc bang pha Bc, ni c t cc chng chn sm gm Northbrooks &amp; Corals. Cherry vng M Khu vc pha Nam tiu bang California pha Nam, chng ta c th nhn thy chng Corals ang pht trin tt v y c th l chng c thu hoch ti khu vc ny. Theo quan st chng Brooks s c 1 v tt v mc thp hn l chng Tulares. Thi tit n nh, nhit thch hp s l iu kin thun li cho qu trnh qu chn. </li><li> 3. Cy cherry M D kin ngy bt u thu hoch: 18- 22 thng 4 Khu vc Trung tm tiu bang California Chng ti c lc quan bi tim nng ca c hai chng Corals v Brookstrng khu vc trung tm tiu bang. Thi gian thu hoch kt hp rt hp l gia 2 khu vc Trung tm v pha Nam m bo sn lng cung ng cho th trng. Cherry vng M chng Rainier (cherry rainier)ang pht trin tt ti thi im cp nht ny. D kin s c mt v thu hoch tt ca chng Rainier ny vo u thng 5. D kin ngy bt u thu hoch: 23-26 thng 4. </li><li> 4. Cherry vng Rainier st ma thu hoch nm 2014 Khu vc pha Bc tiu bang California Ti thi im cp nht ny cn thm mt vi ngy na c th c lng thnh qu thu hoch ca khu vc ny.By gi c th nhn thy nhiu chng Corals, cng nh Brooks, v 1 s sm ca chng Bing. T nhng g c nhn thy, chng ta ang phn khi bi chng Bing s rt tt v c th ng vai tr ch cht trong tng sn lng khu vc pha Bc. D kin thu hoch chng Bing: ngy 15-18 Thng 5 D mi l thi im bt u ma tnh hnh rt lc quan cho v ma cherry nm nay. Ngun: http://www.vutin.vn/cap-nhat-cac-mua-trai-cherry-my-2015-cherry- california-cherry-washington-cherry-do-cherry-vang-cherry-rainier/2213 </li></ol>