cao-info 2017 nummer 14 - awvn.nl ?· 29 maart 2018 inhoud 1. actuele ......

Download CAO-info 2017 nummer 14 - awvn.nl ?· 29 maart 2018 Inhoud 1. Actuele ... gemeenteraadsverkiezingen…

Post on 26-Feb-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

CAO-info

22e jaargang, nummer 6 29 maart 2018

Inhoud 1. Actuele ontwikkelingen ................................................................................................................................ 2 2. Sectoroverzicht 2018: ondernemingscaos .................................................................................................. 7 3. Loonsommen ................................................................................................................................................ 9 4. Hoofdpunten van recent afgesloten akkoorden ........................................................................................ 11 5. Onderwerpen in CAO-info 2018 en de agenda .......................................................................................... 18 6. Cursussen en bijeenkomsten van AWVN ................................................................................................... 19

De zwembadkwestie Het begon allemaal in het zwembad. De partij Belangen Buitengebied Coevorden (BBC) beleefde dr haar oprichting, toen de gemeente besloot zwembad Zweeloo in het dorp Aalden te sluiten. Waarom moest nu juist het zwembad in het buitengebied verdwijnen, waar de voorzieningen toch al onder druk staan, en niet in het grotere Coevorden? De BBC maakte de gelijke behandeling van alle baden tot n van haar speerpunten bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. De andere partijen besteedden er geen aandacht aan. BBC won in n klap zes zetels en boekte bij de verkiezingen van dit jaar nog eens drie zetels winst. Belangen Buitengebied Coevorden staat beslist niet alleen. De vele gehypete discussies tussen de landelijke partijen ten spijt bleken juist de lokale partijen de grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen. Groep De Mos in Den Haag, Lijst Smolders in Tilburg, Dorpsvisie in Son en Breugel: allemaal werden ze de grootste partij in hun gemeente. Is dat eigenlijk wel zo verrassend? De lokale politicus is toegankelijk, weet wat er leeft in de gemeente en is niet gebonden aan de strikte landelijke partijdiscipline. Soms leeft het sluiten van een zwembad nu eenmaal meer onder mensen dan het al dan niet eerlijk verkregen appartement in Scheveningen van een landelijke politicus. Het lijntje naar de landelijke partij is voor lokale politici in die gevallen eerder een zwakte dan een pre. De vraag dringt zich op of we dezelfde tendens terugzien in de polder. Is ook daar een kloof tussen centraal en decentraal? En weten de decentrale partijen beter wat er leeft? Soms lijkt het daarop. Zo woedt onder beroepspolderaars een felle discussie over de AIQ, een macro-economisch cijfer dat het aandeel arbeidsinkomen in het nationaal inkomen uitdrukt. Voor werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers binnen bedrijven en branches een weinig aansprekend thema. Bij het arbeidsvoorwaardenoverleg zal je die afkorting dan ook niet horen. Daar gaat het over themas die mensen direct aangaan: loon, vakantiedagen, scholing, pensioen. Maar ook bij het arbeidsvoorwaardenoverleg willen onderhandelaars zich nog wel eens verliezen in technische details. Dat staat vernieuwing en vereenvoudiging van het arbeidsvoorwaardenproces in de weg, waardoor werkgevers en werknemers vertwijfeld roepen: waar gaat dit over? Hebben we het nog wel over mij en mijn bedrijf? Er valt dus binnen het arbeidsvoorwaardenproces wel iets te leren van de lokalos: houd het proces toegankelijk en verlies je niet in abstracte politieke agendas. En vooral: weet wat binnen jouw bedrijf of branche leeft. Met andere woorden: wat is bij jou de zwembadkwestie?

Anne Wouters (twitter: @AnneW0uters )

CAO-info nummer 6

29 maart 2018

2

1. Actuele ontwikkelingen 1.1. Sociaaleconomische tweets maart 2018

Telegraaf 23 maart

Ondernemers voelen zich in de steek gelaten door het kabinet. Zij vinden dat ze worden gestraft met hoge belastingen en lastige regeltjes. Dat schrijft een groep ondernemers in een brief op poten aan minister-president Rutte. De overheid mag het ondernemerschap niet in de kiem smoren, zo schrijven de ondernemers. Ze voelen zich vaak gestraft, stellen onder meer Marlies Wijhe van Van Wijhe Verf, Wim van der Leegte van de VDL Groep en Reynier van Bommel van Schoenfabriek van Bommel. De ondertekenaars beklagen zich onder meer over het feit dat het kabinet het belastingtarief voor directeur-grootaandeelhouders wil verhogen van 25 naar 28,5 procent. Daarover zijn de ondernemers zeer verbolgen. Ze noemen het onder meer een boete op ondernemen. Verder richten zij hun pijlen op de gemeenten. Die bestoken ondernemers volgens hen veel te veel met onwerkbare regeltjes. Ook de gemeentelijke heffingen zijn ze een doorn in het oog.

SER 16 maart

De Sociaal-Economische Raad (SER) publiceert de verkenning De vele kanten van banen combineren. In deze gezamenlijke analyse heeft de SER de stand van zaken rond combinatiebanen bij elkaar gebracht. Hieruit ontstaat het beeld dat er een veelkleurig palet aan motieven en meerdere verschijningsvormen zijn die maatschappelijke en economische meerwaarde hebben. Wel ligt er een taak om praktische belemmeringen weg te nemen evenals knelpunten die mensen ervaren als zij handelen uit financile noodzaak.

VNO-NCW 16 maart NU.nl 16 maart

MKB-Nederland en VNO-NCW willen een ander partnerverlof dan het kabinet nu voorstelt. Dat hebben ze laten weten aan minister Koolmees van SZW bij de consultatie van het wetsvoorstel WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) voor extra partnerverlof. Zij zien meer in een voorstel van de SER. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voelt er niets voor om het voorstel voor extra partnerschapsverlof aan te passen. Werkgevers moeten kijken naar het totaalplaatje en niet slechts n maatregel uit het regeerakkoord eruit lichten, stelt de minister.

NOS 15 maart

Het hoofdkantoor van voedings- en wasmiddelenconcern Unilever komt naar Rotterdam. De raad van bestuur heeft daarover nu na bijna een jaar de knoop doorgehakt.

CBS 14 maart

Meer werkenden wisselen de laatste jaren van beroep. In 2017 waren er 937.000 mensen tussen 15 en 75 jaar met een ander beroep dan het jaar ervoor. In de meeste gevallen ging het om een overstap naar een andere beroepsklasse, bijvoorbeeld van een pedagogisch beroep naar een zorgberoep. Sinds 2015 neemt het aantal mensen dat naar een ander beroep overstapt weer toe. Na een hoogtepunt in 2008 van meer dan een miljoen daalde het aantal beroepswisselaars tot 777.000 in 2014.

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1826608/ondernemers-boos-op-rutte?utm_source=t.co&utm_medium=referral&utm_campaign=twitterhttps://www.ser.nl/nl/actueel/nieuws/2010-2019/2018/20180316-combinatiebanen.aspxhttps://www.ser.nl/nl/publicaties/adviezen/2010-2019/2018/banen-combineren.aspxhttps://www.ser.nl/nl/publicaties/adviezen/2010-2019/2018/banen-combineren.aspxhttps://www.mkb.nl/nieuws/ondernemingsorganisaties-willen-drastische-aanpassing-verlofplannen-koolmeeshttps://www.nu.nl/ondernemen/5179382/minister-voelt-niets-aanpassen-voorstel-partnerschapsverlof.htmlhttps://nos.nl/artikel/2222453-unilever-bevestigt-hoofdkantoor-in-rotterdam.htmlhttps://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/11/meer-mensen-wisselen-van-beroep

CAO-info nummer 6

29 maart 2018

3

1.2. Kengetallen cao-seizoen 2018 Wat zijn de kengetallen voor het cao-seizoen 2018?

De looneis van FNV voor 2018 is 3,5% (met een minimum van 1.000).

CPB raamt voor 2018 een loonkostenstijging van 3,0%, bestaande uit een contractloonstijging van 2,2%, een incidentele loonstijging van 0,6% en een stijging van de sociale lasten werkgevers met 0,2%.

De gele staven uit figuur 1 geven de meest recente realisatiecijfers van het CBS weer voor inflatie en contractloonstijging. De middelste (blauwe) staven geven de meest recente CPB-ramingen voor het kalenderjaar 2018. De laatste (rode) staaf geeft binnenkort de CPB-raming voor 2019 weer.

Figuur 1: Kengetallen cao-seizoen 2018 o.b.v. CPB-/CBS-cijfers (%)

Figuur 2: AWVN-loonstijging (%)

Tabel 1: Achtergrondinformatie bij figuur 1

2018 CBS

(reali-satie)

2018 CPB (ra-

ming)

2019 CPB (ra-

ming)

Inflatie 1,4% 1,6% 2,4%

Inflatie afgeleid 1,2% 1,6% 1,9%

Contractloonstijging markt 1,9% 2,2% 3,2% Noot: Cijfers onder Actueel betreft het gemiddelde realisatiecijfer van 2018 voor particuliere bedrijven (CBS). Ramingen voor 2018 zijn afkomstig van de CEP-raming d.d. 22-3-2018 (CPB).

Tabel 2: Achtergrondinformatie bij figuur 2

Mrt. 2018

Twaalfmaandscijfer (%) 2,7 2,1

12-mnds herwogen (%) 2,5 2,3

Aantal caos 9 78

Werknemers 80.000 0,675 mln. Noot: Loonstijging op twaalfmaandsbasis betreft de sommatie van alle structurele loonafspraken in het nieuwe akkoord die herrekend wordt naar een periode van twaalf maanden. Het herwogen cijfer betreft de gemiddelde loonsverhoging herwogen naar aantal werknemers. Mrt. = akkoorden uit maart 2018; 2018 = alle 2018-akkoorden (ook afgesloten vr 2018).

1.3. Recent afgesloten akkoorden De afgelopen weken zijn onder andere de volgende akkoorden (met tussen haakjes de loonstijging op twaalfmaandsbasis) tot stand gekomen (zie ook hoofdstuk 4):

HBO (2,45%): Volwassen arbeidsverhoudingen, werkdruk, professionalisering en DI.

Afbouw (3%): Samenvoeging cao Afbouw en Natuursteen. Verruiming dagvenster (van 18 naar 22 uur).

Transavia Grond (1,85%): Afspraken over verbeterde winstdelingsregeling, worklife balance, duurzame inzetbaarheid en vereenvoudiging, werkgelegenheid en mobiliteit en innovatie. Nullijn sinds 2014.

Postbezorgers (2,5%): aanpassing van de pensioenregeling aan de fiscale eisen.

FSGIL (1,75%)