calendario admisión bacharelato

of 1 /1
CALENDARIO ADMISIÓN ALUMNADO ESO E BACHARELATO CURSO 2012-2013 NORMATIVA APLICABLE: DECRETO 30/2007 (DOG 16/03/2007) ORDEN 17 DE ABRIL 2007 (DOG 19/03/2007) CORRECCIÓN ERROS (04/04/2007)INSTRUCIÓNS DA DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2011-2013 ACCIÓN DATAS RESERVA DE PRAZA NO CENTRO DE ADSCRIPCIÓN 1-15 FEBREIRO PUBLICACIÓN DE VACANTES 1 DE MARZO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 1 MARZO – 10 ABRIL PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA (SÓ NO CASO DE HABER MÁIS DEMANDA QUE PRAZAS) 10-20 ABRIL PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS ANTES DO 27 DE ABRIL (presentación de reclamacións: 5 días hábiles) PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS 9 DE MAIO PRAZO DE FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA (ESO E BACHARELATO) 25 XUÑO – 10 XULLO PRAZO EXTRAORDINARIO DE FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA (ESO E BACHARELATO) 3- 12 SETEMBRO A PRESENTACIÓN DE MÁIS DE UNHA SOLICITUDE (EN UN OU VARIOS CENTROS) ASÍ COMO A FALSIDADE NOS DATOS APORTADOS, FARÁN QUE A SOLICITUDE SEXA “INEFICAZ”. NESTES CASOS, NON SE TERÁ EN CONTA A SOLICITUDE, REALIZÁNDOSE A ESCOLARIZACIÓN POLA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN OU NO SEU DEFECTO, POR INSPECCIÓN EDUCATIVA. AS SOLICITUDES FÓRA DE PRAZO SERÁN RESOLTAS POR INSPECCIÓN. A NON FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA NOS PRAZOS QUE SE INDIQUEN PODE LEVAR Á OCUPACIÓN DA PRAZA POR OUTRAS PERSOAS.

Upload: lucia-neira

Post on 14-Mar-2016

229 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

calendario admisión

TRANSCRIPT

Page 1: calendario admisión bacharelato

CALENDARIO ADMISIÓN ALUMNADOESO E BACHARELATO

CURSO 2012-2013NORMATIVA APLICABLE: DECRETO 30/2007 (DOG 16/03/2007) ORDEN 17 DE ABRIL 2007 (DOG 19/03/2007) CORRECCIÓN ERROS (04/04/2007)INSTRUCIÓNS DA DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2011-2013

ACCIÓN DATAS

RESERVA DE PRAZA NO CENTRO DE ADSCRIPCIÓN 1-15 FEBREIRO

PUBLICACIÓN DE VACANTES 1 DE MARZO

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 1 MARZO – 10 ABRIL

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA (SÓ NO CASO DE HABER MÁIS

DEMANDA QUE PRAZAS)

10-20 ABRIL

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS

ANTES DO 27 DE ABRIL (presentación de reclamacións: 5

días hábiles)

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS

9 DE MAIO

PRAZO DE FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA (ESO E BACHARELATO)

25 XUÑO – 10 XULLO

PRAZO EXTRAORDINARIO DE FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA

(ESO E BACHARELATO)

3- 12 SETEMBRO

• A PRESENTACIÓN DE MÁIS DE UNHA SOLICITUDE (EN UN OU VARIOS CENTROS) ASÍ COMO A FALSIDADE NOS DATOS APORTADOS, FARÁN QUE A SOLICITUDE SEXA “INEFICAZ”. NESTES CASOS, NON SE TERÁ EN CONTA A SOLICITUDE, REALIZÁNDOSE A ESCOLARIZACIÓN POLA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN OU NO SEU DEFECTO, POR INSPECCIÓN EDUCATIVA.

• AS SOLICITUDES FÓRA DE PRAZO SERÁN RESOLTAS POR INSPECCIÓN.

• A NON FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA NOS PRAZOS QUE SE INDIQUEN PODE LEVAR Á OCUPACIÓN DA PRAZA POR OUTRAS PERSOAS.