cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

Download Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

Post on 03-Dec-2014

2.507 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Giáo án

TRANSCRIPT

  • 1. CCH DN TRCTIP V CCH DNGIN TIPTING VIT 9

2. Trc nghim Li nhn vt t ni ra Li ngi khc (hocchnh ngi ) dn li,thut li Nm trong on hithoi trc tip Nm trong on k li,sau khi cuc hi thoi din raLi thoiLi dn 3. 1. Cch dn trc tip vcch dn gin tip 4. V DO Chu T rng,ni: y, bc cng chng thmngi l g?.l. KhngO Ha c s dungh thm: Khch ti bt ng, chccu cu cha kp qut tc dn dp, changoc kp gp chn kp.chng hn.O Ti khuyn n l phi bnh tnh, ri ukhc c .Du ngocO Lan bo vi c lp rng ngy mai nhkp trng t chc l khai ging.CDtrctipCDgintipC th iuchnh cho phhpNhc li nguynvn 5. Ghi nhC hai cch dn li ni, ngh ca mt ngi(hoc mt nhn vt):O Dn trc tip: nhc li nguyn vn li nihoc ngh , li dn c t trong dungoc kpO Dn gin tip: thut li li ni hay ngh, c iu chnh cho thch hp; li dnkhng t trong du ngoc kp v thngc t rng, l. 6. 2. Bi tp 7. Trc nghimCch dn trc tip l:A. Dn li nguyn vn li ni hay ngh cangi hoc nhn vtB. Thut li khng nguyn vn li ni hay ngh ca ngi hoc nhn vtC. Dn li li ni ca ngi hoc nhn vtngay sau khi ngi va ni xongD. Thut li li ni ca ngi hoc nhn vtm mnh khng trc tip nghe thy 8. Trc nghimCch dn gin tip l:A. Dn li nguyn vn li ni hay ngh cangi hoc nhn vtB. Thut li khng nguyn vn li ni hay ngh ca ngi hoc nhn vt, c iuchnh cho ph hpC. Dn li li ni ca ngi hoc nhn vtngay sau khi ngi va ni xongD. Thut li li ni ca ngi hoc nhn vtm mnh khng trc tip nghe thy 9. Trc nghimOCu no sau y thc hin sainguyn tc trch dn?A. Cc Mc thch nht cu chm ngn: Hoinghi tt c.B. Cc Mc tmc vi phng chm ca ngixa rng phi hoi nghi tt c th mi tin xac.C. Cc Mc thch nht cu chm ngn: Hoinghi tt c mi th trn i.D. Cc Mc thch nht cu chm ngn ni v shoi nghi trit i vi mi th quanh ta. 10. Bi tpOVit cu ni ni ting (quote) m emyu thch nht ra giyOVit mt on vn ngn (5-10 cu)trong c dn li cu ni v c nu kin ca c nhn em 11. Chun b cho bi TLV s 1 bi1. Thuyt minh v th vin trng inh ThinL2. Thuyt minh v cc din n sch trn mng3. Thuyt minh v Lt4. Thuyt minh v chi Trung thu xa vnay5. Thuyt minh v knh vn hoa 12. Gi : cc din n v sch trn mng Sachxua.net Bookhunterclub.com Bookaholic.vn Goodread.com Hi thch c sch Cc trang facebook v c sch (Ti thch csch, Sch Xa (& Nay) 13. chi Trung thu xa v nay 14. chi Trung thu xa v nay 15. chi Trung thu xa v nay 16. Knh vn hoa 17. Knh vn hoa 18. Knh vn hoaThu b, ti m ci knh vn hoa, v by gi, ln, tivn m th chi ny. Nu c b phiu, ti s khngngn ngi bnh chn ng knh vn hoa l chi k thnht ca tui th, l qu tng tuyt diu nht m ngi ln ngh ra cho tr em. Hng h bng hoa ln lt xuthin di tay mnh, ch sau mi ci lc nh. Nhng cnhhoa khng ngng thay dng, nhng sc hoa khng ngngi mu, c ti hng vn, hng triu nhng bng hoa nhth, v tuyt vi thay, khng bng hoa no ging bng hoano trong hng vn hng triu ci kia.Nguyn Nht nh