bwr theorie sport voor mindervalide. eelbode elke

Download BWR THEORIE Sport voor mindervalide. Eelbode Elke

Post on 08-Jun-2015

217 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Dia 1
 • BWR THEORIE Sport voor mindervalide. Eelbode Elke
 • Dia 2
 • 3. Gehandicaptensport 3.1. Terminologie 3.1. BO Leerproblemen, gedragsproblemen, problemen inzake motoriek. Faalervaring vermijden, stimuleren positief zelfbeeld.
 • Dia 3
 • 3.2.1. Structuur BLO Type 1: Licht mentaal gehandicapt - ontwikkelingsvertraging. - geestelijke stoornis. - ontwikkelen basisvaardigheden en beroepsvorming. Type 2: matige en ernstig mentale stoornissen. - sociale sensomotische vaardigheden ontwikkelen - beschutte werkplaats
 • Dia 4
 • 3.2.1. Structuur BLO Type 3 - Karakterile stoornissen. Type 4 - Lichamelijke gebreken Type 5 - Kinderen die langdurige medische verzorging nodig hebben. Type 6 - Kinderen met visuele stoornissen
 • Dia 5
 • 3.2.1. Structuur BLO Type 7 - Kinderen met een auditieve stoornis Type 8 - Kinderen met ernstige taal en/ of leerstoornissen.
 • Dia 6
 • 3.2.2. Onderwijsniveau s BO BKO Buitengewoon kleuter onderwijs BLO Buitengewoon Lager onderwijs BuSO Buitengewoon secundair onderwijs. Opleidingsvorm 1 (OV 1) - sociale vorming - Beschermd leefmilieu
 • Dia 7
 • 3.2.2. Onderwijsniveau s BO Opleidingsvorm 2: (OV2) - Buso alg. en sociale vorming - arbeidstechnieken - beschermd leefmilieu Opleidingsvorm 3: (OV 3) -BuSO voor licht mentaal gehandicapten - integratie in leef en arbeidswereld mogelijk.
 • Dia 8
 • 3.2.2. Onderwijsniveau s BO Normaal begaafden (vb. Blinden) 2 DELEN: Doorstromingsafdeling - vervolledigen studie en integratie in actieve leven Kwalificatieafdeling - voorbereiden op actieve leven met verder zetten van studies
 • Dia 9
 • 3.3. Kinderen met een mentale handicap. Beperkingen in 2 of meerdere vaardigheden. Niveau 1: Onderbroken ondersteuning. Niveau 2: Beperkte ondersteuning. Niveau 3: Ondersteuning op ruimere schaal. Niveau 4: Continue ondersteuning.
 • Dia 10
 • Intellectueel functioneren Licht mentaal IQ 50 69 Matig mentaal IQ 35 55 Ernstig mentaal IQ 30 40 Diep mentaal < 20 Belgi telt meer van 160.000 mentaal gehandicapten, dit is een Belg op zeventig. Rekening houdend met hun omgeving, komt men tot bijna een miljoen mensen die dagelijks met deze handicap worden geconfronteerd.
 • Dia 11
 • Ernstig Mentaal gehandicapt Problemen: - oog handcordinatie - fijne motoriek - zelfredzaamheid - verbaal kenbaar maken
 • Dia 12
 • Matig mentale handicap Problemen: - afwerking en fijne motoriek -laten zich leiden door 1 e indruk -spraakontwikkeling woorden tot eenvoudige zinnen.
 • Dia 13
 • Licht mentale handicap Problemen: - overbeweeglijk - cordinatiestoornissen - aandachttekorten - komen niet tot complex taalniveau -grote gevoeligheid/ kwetsbaar.
 • Dia 14
 • Lichamelijk gehandicapten Polio - virale infectie maag/darm CZS -Optreden spierverlamming Dwarslaesie - ruggenmerg onderbroken spierverlamming -door ongeval, sportletsel
 • Dia 15
 • Lichamelijk gehandicapten (2) Cerebrale parese - t.g.v. hersenbeschadiging. - spiergroepen worden aangetast - Spasticiteit -pre of postnataal/ tijdens de geboorte. -Vb. spasme, Athetose, ataxie, gemend.
 • Dia 16
 • Lichamelijk gehandicapten (3) AANGETASTE GEBIEDEN: QuadriplegieTriplegieDiplegieParaplegieHemiplegiemonoplegie
 • Dia 17
 • Lichamelijk gehandicapten (4) Amputatie -door chirurgische ingreep/ aangeboren. -prothese voor stabiliteit -sportprothesen -normale beweging be- naderen. - vervangt spierkracht niet
 • Dia 18
 • Kostprijs prothese ? Met speciale protheses kunnen sporters met een handicap hardlopen, verspringen en nog veel meer. Voor veel sporters betekent een sportprothese geen hulpstuk, maar een verlengstuk. Er wordt veel meer mogelijk op sportgebied. Een sportprothese voor atletiek kost al gauw tussen de 5.000 en 15.000 euro. Dat maakt sporten voor mensen met een handicap vaak een stuk duurder dan voor een reguliere sporter.
 • Dia 19
 • Dia 20
 • 3.4.5. Neuromusculaire aandoeningen Spierdystrofie - sam.stelling sp verstoord. - sp verzwakt, spvolume blijft behouden. Spieratrofie - vermindering spvolume - voedselvoorziening faaltcellen verschrompelen.
 • Dia 21
 • 3.4.7. M.S. Aandoening CZS Gezichtsstoornissen, gevoelsstoornissen, spraakstoornissen, incontinentie, verminderde kracht
 • Dia 22
 • 3.4.8. spina bifida Open rug genoemd Aangeboren opening in ruggewervels Gevolg: spierfuncties die uitvallen Verlamming/ gevoelloosheid Waterhoofd bij kinderen
 • Dia 23
 • Spina bifida ontstaat in de eerste 4 weken van de zwangerschap. Bij de aanleg van ruggenwervels treedt er een fout op waardoor een of meerdere wervels niet worden gesloten.
 • Dia 24
 • Ontstaan van Spina Bifida
 • Dia 25
 • Spina Bifida Na Operatie Voor operatie
 • Dia 26
 • 3.5. Sportmedische classificatie Spiertest puntensysteem (MRC schaal) Classificatiesysteem -L1: zware bewg moeilijkheden in 4 extremiteiten -L2: zware bewg moeilijkheden in 3 of 4 extremiteiten -L3: beperkte functie in 2 extremiteiten
 • Dia 27
 • 3.5. Sportmedische classificatie L4: Beperkte functie in 2 of meer extremiteiten, minder erg dan L3. L5: beperkte functie in minstens n extremiteit. L6: atleten met geringe beperkingen.
 • Dia 28
 • 3.6. Lichamelijke opvoeding Onderwijzerpedagogische aanpak Vakleerkracht technische aspect LO positief, ligt hen beter dan verstandelijke vakken Vb. zwemdiploma
 • Dia 29
 • 3.7. Geschiedenis 18 e en 19 e eeuw -heropvoeding-rehabilitatie 1922 wereldorganisatie voor doven - silent games Na WO II sport = weg naar herstel 1960 eerste internationale spelen voor gehandiapten. Paralypmpics Les autres (bewegingshandicaps)