bursa teknİk Ünİversİtesİdepo.btu.edu.tr/dosyalar/metalurji/dosyalar/2018-2019... ·...

of 22 /22
Öğrenci Rehberi | 2018 –2019 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ REHBERİ 2019

Upload: others

Post on 25-Dec-2019

12 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİdepo.btu.edu.tr/dosyalar/metalurji/Dosyalar/2018-2019... · 2019-03-18 · otomotiv, savunma, metal, seramik, elektronik, haberleşme, biyomalzemeler

Öğrenci Rehberi | 2018 –2019

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ÖĞRENCİ REHBERİ 2019

Page 2: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİdepo.btu.edu.tr/dosyalar/metalurji/Dosyalar/2018-2019... · 2019-03-18 · otomotiv, savunma, metal, seramik, elektronik, haberleşme, biyomalzemeler

Öğrenci Rehberi | 2018 –2019

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BAŞKANI

Sevgili Öğrenciler ve Değerli Ziyaretçiler,

Malzeme bilimi, tarihin başlangıcından günümüze insanlığın gelişimi, insan hayatının

kolaylaştırılması, yaşam kalitesi ve güvenliğinin arttırılması üzerinde çok büyük bir rol

oynamıştır. Öyle ki ilk çağlarda o dönem için öne çıkan malzemeler söz konusu çağlara

isimlerini vermiştir. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği inorganik ve organik kökenli

doğal veya sentetik ham maddelerden başlayarak; metal, seramik, polimer ve kompozit

esaslı mühendislik malzemelerinin tasarlanması, üretilmesi, karakterizasyonu ve bu

malzemelerin özelliklerinin çeşitli sanayi dallarındaki teknik ihtiyaçlara göre

geliştirilmesi ile ilgilenmektedir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği günümüzde uzay-uçak, otomotiv, savunma,

haberleşme, makine, kimya, inşaat, elektrik elektronik ve tıp gibi çeşitli alanlara yayılmış

Page 3: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİdepo.btu.edu.tr/dosyalar/metalurji/Dosyalar/2018-2019... · 2019-03-18 · otomotiv, savunma, metal, seramik, elektronik, haberleşme, biyomalzemeler

Öğrenci Rehberi | 2018 –2019

çok disiplinli bir bilim ve teknoloji dalı olarak gelişim göstermekte ve ilgili üretim

süreçlerinin söz konusu sektörlere kazandırılmasında kilit bir rol oynamaktadır.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemiz bünyesinde yer alan Metalurji ve Malzeme

Mühendisliği Bölümümüz 2012-2013 eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır.

Eğitim dili %70 Türkçe ve %30 İngilizce olup, dil seviyesi İngilizce eğitim için yeterli

olmayan öğrencilerimiz Yabancı Diller Yüksekokulunda bir yıl zorunlu hazırlık

programına katılmaktadır.

Bölümümüzün amacı iyi bir mühendislik formasyonuyla donatılmış, eğitimi süresince

aldığı teorik bilgileri endüstri ve bilim dünyasındaki sorunların çözümünde

kullanılabilecek kabiliyette, yenilikçi, sorgulayan, etik sahibi, çevreye karşı duyarlı,

takım çalışmalarına yatkın ve iletişim becerileri yüksek Metalurji ve Malzeme

Mühendisleri yetiştirmektir. Bu amaçlara ulaşmak üzere lisans programımızda temel

mühendislik ve alan derslerinin yanı sıra çeşitli sosyal, teknik ve tasarıma dayalı seçmeli

dersler yer almaktadır.

Öğrencilerimizin teknik ve sosyal alanlardaki gelişimlerine katkı sağlamak üzere Farabi

gibi ulusal ve Erasmus ile Mevlana gibi uluslararası öğrenci değişim programlarından

etkin olarak faydalanılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Ayrıca kendini daha iyi

yetiştirmek isteyen öğrencilerimiz için Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik

Fakültemiz bünyesinde yer alan farklı alanlarda çift anadal ve yandal yapma fırsatları da

mevcuttur.

Ülkemizin en önemli sanayii şehirlerinden birinde bulunan Bursa Teknik Üniversitesi

bünyesinde yer alan Bölümümüz otomotiv, enerji, havacılık ve savunma sanayii gibi

stratejik sanayi kollarında ciddi çalışmaların başlatıldığı ülkemizde Metalurji ve

Malzeme Mühendisliği alanındaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerine her biri kendi

alanında uzman, nitelikli öğretim üyesi kadrosu ve laboratuvar imkanları ile büyük bir

ivme kazandıracaktır

Saygılarımla

Prof.Dr. Deniz Uzunsoy

Bölüm Başkanı

Page 4: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİdepo.btu.edu.tr/dosyalar/metalurji/Dosyalar/2018-2019... · 2019-03-18 · otomotiv, savunma, metal, seramik, elektronik, haberleşme, biyomalzemeler

Öğrenci Rehberi | 2018 –2019

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

HAKKINDA

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Nedir?

Bursa Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü malzeme tasarım,

sentez, üretim ve karakterizasyonu alanlarında yetkin birer mühendis yetiştirmek üzere

genç ve dinamik öğretim üyesi kadrosu ve sürekli gelişmekte olan altyapı imkanlarıyla

çok yönlü bir lisans eğitim imkanı sunmaktadır.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği kimya, fizik ve mühendislik bilimleri üzerinde

yükselen bir disiplinlerarası mühendislik alanıdır. Bu yapısı nedeniyle de malzemenin iç

yapısı, özellikleri ve performansı arasındaki ilişkiyi aydınlatabilmekte ve istenen

özelliklere sahip yeni malzemelerin üretilmesi veya mevcut malzemelerin ihtiyaca göre

geliştirilmesine imkan sağlamaktadır.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği metal, seramik, polimer ve kompozit gibi çok çeşitli

malzemelerin tasarım, üretim ve uygulamaları ile ilgilenmektedir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü halihazırda 8 Öğretim Üyesi ve 5 Araştırma

Görevlisi ile Akademik Faaliyetlerine devam etmektedir.

Page 5: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİdepo.btu.edu.tr/dosyalar/metalurji/Dosyalar/2018-2019... · 2019-03-18 · otomotiv, savunma, metal, seramik, elektronik, haberleşme, biyomalzemeler

Öğrenci Rehberi | 2018 –2019

BÖLÜM TARİHÇESİ

Resmi Gazete’de yayınlanan 21.07.2010 tarih ve 27648

sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre 6 Fakülte, 2 Enstitü ve

1 Yüksekokul ile Bursa’da ikinci bir devlet üniversitesi

olarak kurulan Bursa Teknik Üniversitesi bünyesindeki

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi içerisinde yer alan

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümümüz 2011-2012

öğretim yılında ilk öğrencileri ile lisans öğrenimine

başlamıştır.

MİSYON & VİZYON

Misyonumuz

Ulusal ve uluslararası endüstri, kamu ve araştırma kurumlarında üretim ve Araştırma-

Geliştirme (Ar-Ge) alanlarında görev alabilecek, güçlü bir bilimsel ve teknolojik bilgiye

sahip, takım çalışmasına yatkın, sürekli gelişmeye ve disiplinler arası çalışmaya açık,

girişimci, çevreye ve toplum dinamiklerine karşı duyarlı, sorgulayan, etik sahibi

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri yetiştirmek.

Vizyonumuz

Metalurji ve malzeme mühendisliği alanında yetkin, yaşam boyu öğrenme bilincine

sahip, çevre ve topluma karşı duyarlı mühendisler yetiştiren, endüstri ve üniversite

işbirliği kültürünü öğrencilerine kazandırmış, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul ve

takdir gören bir bölüm olmaktır.

NEDEN METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ?

● Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

günümüz ve geleceğin en parlak

mesleklerinden biridir.

● Malzeme yaşamın en vazgeçilmez

varlığıdır. Su içtiğimiz bardaktan, film

izlediğimiz televizyona, konuştuğumuz

telefondan, uzaya gönderdiğimiz uyduya,

içerisinde seyahat ettiğimiz araçlara, ülke

savunmasında kullandığımız silahlara

varıncaya kadar her şey Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanının bir

parçasıdır.

Page 6: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİdepo.btu.edu.tr/dosyalar/metalurji/Dosyalar/2018-2019... · 2019-03-18 · otomotiv, savunma, metal, seramik, elektronik, haberleşme, biyomalzemeler

Öğrenci Rehberi | 2018 –2019

● Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında gerçekleştirilen yeni buluşlar ve

iyileştirmeler sayesinde günümüz teknolojisi bugün bulunduğu noktaya

gelebilmiştir.

● Çevremizde gördüğümüz uygulama alanlarında kullanılan malzemelerin büyük

bir kısmı metal, seramik, polimer ve kompozit malzemelerden oluşmaktadır. Bu

malzemelerle ilgili tüm bilimsel çalışmalar Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

alanında gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar sonucunda geliştirilen malzemeler

tüm mühendislik uygulamalarını önemli oranda etkilemektedir.

● Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında alacağınız derece ile havacılık,

otomotiv, savunma, metal, seramik, elektronik, haberleşme, biyomalzemeler gibi

çok geniş bir alanda üretim, araştırma, geliştirme veya yönetim alanlarında iş

bulmak için fırsatınız olacaktır.

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ İŞ OLANAKLARI

● Demir çelik ve demir dışı metal üretimi ile ilgili endüstriler

● Otomotiv ve otomotiv yan sanayii

● Beyaz eşya endüstrisi

● Savunma sanayii

● Havacılık endüstrisi

● Seramik, cam, emaye ve çimento sektörleri

● Plastik ve kauçuk endüstrisi

● Kompozit malzemelerin üretimi

● Biyomedikal malzemelerin üretimi ve sağlık sektörü

● Elektrik-elektronik malzemelerin üretimi

● Manyetik malzemelerin üretimi

● Malzeme araştırma ve geliştirme merkezleri

Page 7: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİdepo.btu.edu.tr/dosyalar/metalurji/Dosyalar/2018-2019... · 2019-03-18 · otomotiv, savunma, metal, seramik, elektronik, haberleşme, biyomalzemeler

Öğrenci Rehberi | 2018 –2019

ÖĞRETİM ÜYELERİ ve ARAŞTIRMA KONULARI

Prof. Dr. Deniz UZUNSOY

Bölüm Başkanı

Mimar Sinan E Blok, 408

0224 300 34 14

Malzemelerin lazer ile net şekillendirme prosesleri

Otomotive yönelik hafif malzeme tasarımı

Yapısal kompozitlerin üretimi, karakterizasyonu

Nano partikül ve tozların sentezi ve karakterizasyonu

Dr. Öğr. Üyesi Nazlı AKÇAMLI

Bölüm Başkan Yardımcısı

Mimar Sinan A1 Blok, A201

0224 300 36 06

Soy metal işleme ve geri kazanım prosesleri

Bor ürünleri teknolojileri

Mekanik alaşımlama ve mekanokimyasal sentez

Toz metalurjisi

Page 8: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİdepo.btu.edu.tr/dosyalar/metalurji/Dosyalar/2018-2019... · 2019-03-18 · otomotiv, savunma, metal, seramik, elektronik, haberleşme, biyomalzemeler

Öğrenci Rehberi | 2018 –2019

Dr. Öğretim Üyesi Muhammet ULUDAĞ

Bölüm Başkan Yardımcısı

Mimar Sinan E Blok, 412

0224 300 35 28

Metallerde Ergitme ve Katılaşma

Döküm Prensipleri ve Teknolojisi

Döküm simülasyonu ve Döküm Kalitesi

Metal ve Alaşımlarda Isıl İşlem

Doç. Dr. Ebru Devrim ŞAM PARMAK

Mimar Sinan E Blok, 407

0224 300 35 27

Cam, polimer ve metal malzemelerin yüzeyleri

Katmanlı malzemelerin iki-boyutlu nano tabaka ayrıştırılması

Dikey olarak hizalanmış çok duvarlı karbon nanotüplerin üretimi

Doğada bulunan ve mikron mertebelerinden nanometre mertebelerine kadar değişen

hiyerarşik yapıların üretimi

Page 9: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİdepo.btu.edu.tr/dosyalar/metalurji/Dosyalar/2018-2019... · 2019-03-18 · otomotiv, savunma, metal, seramik, elektronik, haberleşme, biyomalzemeler

Öğrenci Rehberi | 2018 –2019

Dr. Öğretim Üyesi Ayşe KALEMTAŞ

Mimar Sinan E Blok, Ofis No 402

0224 300 34 96

Kompozit malzemelerin tasarım ve üretimi

Gözenekli malzemelerin üretimi

Zırh malzemelerinin geliştirilmesi

Malzemelerin karakterizasyonu

Dr. Öğretim Üyesi İsrafil KÜÇÜK

Mimar Sinan E Blok, 409

0224 300 35 39

Endüstriyel uygulamalar için kaynak mühendisliği

Sürdürülebilir kalkınma için malzeme seçimi

Enerji uygulamaları için bataryalar

İlaç (Eczacılık-Medikal) endüstrisindeki mühendislik uygulamaları

Page 10: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİdepo.btu.edu.tr/dosyalar/metalurji/Dosyalar/2018-2019... · 2019-03-18 · otomotiv, savunma, metal, seramik, elektronik, haberleşme, biyomalzemeler

Öğrenci Rehberi | 2018 –2019

Dr. Öğretim Üyesi Şeyma DUMAN

Mimar Sinan E Blok, 413

0224 300 37 34

Malzeme Karakterizasyonu

Toz Metalurjisi

Nanotoz Sentezi

Kompozit Malzeme Üretimi

Dr. Öğretim Üyesi Cihan KABOĞLU

Mimar Sinan E Blok, 430

0224 300 38 72

Kompozit Malzemeler

Malzeme Dizaynı ve Üretimi

Malzeme Mekaniği

Malzeme Karakterizasyonu

Page 11: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİdepo.btu.edu.tr/dosyalar/metalurji/Dosyalar/2018-2019... · 2019-03-18 · otomotiv, savunma, metal, seramik, elektronik, haberleşme, biyomalzemeler

Öğrenci Rehberi | 2018 –2019

Arş. Gör. Dr. Duygu GAZİOĞLU RÜZGAR

Mimar Sinan E Blok, 414

0224 300 35 26

Biyopolimer Ekstraksiyonu

İç Hava Kalitesi

Elektroçekim

Gaz Adsorpsiyonu

Arş. Gör. Burak KÜÇÜKELYAS

Mimar Sinan E Blok, 411

0224 300 35 09

Yüksek Entropili Alaşımlar

Mekanik Alaşımlama

Nanokristalin Malzemeler

Alüminyum Matris Kompozitler

Page 12: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİdepo.btu.edu.tr/dosyalar/metalurji/Dosyalar/2018-2019... · 2019-03-18 · otomotiv, savunma, metal, seramik, elektronik, haberleşme, biyomalzemeler

Öğrenci Rehberi | 2018 –2019

Arş. Gör. Cantekin KAYKILARLI

Mimar Sinan E Blok, 411

0224 300 35 73

Toz Metalurjisi

Fiziksel Buhar Biriktirme

Toz Enjeksiyon Kalıplama

Kompozit Malzemeler

Arş. Gör. Taha Yasin EKEN

Mimar Sinan E Blok, 411

0224 300 34 62

Alüminyum Alaşımlarının Korozyon Davranışı

Malzeme karakterizasyonu

Malzeme seçimi ve Tahribatsız Muayene

Biyomalzemeler

Page 13: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİdepo.btu.edu.tr/dosyalar/metalurji/Dosyalar/2018-2019... · 2019-03-18 · otomotiv, savunma, metal, seramik, elektronik, haberleşme, biyomalzemeler

Öğrenci Rehberi | 2018 –2019

Arş. Gör. Berk ŞENYURT

Mimar Sinan E Blok, 411

0224 300 38 08

Toz Metalurjisi

Üretim Metalurjisi

Mekanik alaşımlama ve mekanokimyasal sentez

SHS Prosesi

Page 14: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİdepo.btu.edu.tr/dosyalar/metalurji/Dosyalar/2018-2019... · 2019-03-18 · otomotiv, savunma, metal, seramik, elektronik, haberleşme, biyomalzemeler

Öğrenci Rehberi | 2018 –2019

METALURJİ VE MALZEME LİSANS DERS MÜFREDATI

1.ve 2. Yarıyıl 3.ve 4. Yarıyıl

Matematik I

Fizik I

English I

Türk Dili I

Introduction to

Metallurgy and Materials

Engineering

Bilgisayar Programlama

Genel Kimya I

Genel Kimya

Laboratuvarı I

Matematik II

Fizik II

English II

Türk Dili II

Genel Kimya

Laboratuvarı II

Genel Kimya II

Bilgisayar Destekli

Teknik Resim

Mühendislik Mekaniği

Diferansiyel Denklemler

"Atatürk İlkeleri ve

İnkılap Tarihi I"

Malzeme Bilimi

Termodinamik I

Olasılık ve İstatistik

Malzemelerin elektrik,

manyetik,optik özellikleri

Mühendislik Ekonomisi

Sosyal Seçmeli Ders I

Atatürk İlkeleri ve

İnkılap Tarihi II

Engineering Materials

Termodinamik II

Mukavemet

Sayısal Yöntemler

Principles of materials

selection for

engineering

İş Sağlığı ve Güvenliği

Seçmeli Temel

Mühendislik Dersi

5.ve 6. Yarıyıl 7.ve 8. Yarıyıl

"Principles of Transport

Phenomena"

Metalurji ve Malzeme

Laboratuvarı I

Chemical Metallurgy I

"Mechanical Properties

of Materials"

Ceramic Materials

Faz Diyagramları

Technical Elective

Course I

Teknik Seçmeli I

Staj I

Principles of

Solidification

Metalurji ve Malzeme

Laboratuvarı II

Mekanik

Şekillendirmenin

Temelleri

Principles of Physical

Metallurgy

Chemical Metallurgy II

Composite Materials

Metalurji ve Malzeme

Mühendisliğinde Tasarım

Characterization of

Materials

Staj II

Projelendirilmiş

Endüstriyel/Sektörel Eğitim

Bitirme Çalışması

Corrosion and

Protection

Casting Technology

Sosyal Seçmeli Ders II

Teknik Seçmeli II

Technical-Elective II

Technical-Elective II

Technical-Elective II

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ STAJLARI

Bursa Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencileri dört yıllık lisans eğitimleri süresince iki adet stajlarını yapmakla yükümlüdür. Staj süreleri 20’şer iş günü olarak belirlenmiştir.

BİTİRME ÇALIŞMASI

Öğrencilerimiz, lisans eğitimleri süresince aldıkları bilgileri ve/veya gerçekleştirecekleri

literatür taraması sonucu ulaştıkları bilgileri kullanarak, bitirme çalışmasında belirlenen

bir konuda proje, teorik veya deneysel bir çalışma gerçekleştirme, derleme yapma,

gözleme dayalı bir çalışma gerçekleştirme ve benzeri şekilde mevcut bir bilgiyi, bir alana

uygulama ve yapılan çalışmaları rapor haline getirme sözlü ve/veya poster olarak

sunmaktadırlar. Bitirme çalışması danışmanlığı bölüm öğretim üyeleri tarafından

gerçekleştirilmektedir.

Page 15: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİdepo.btu.edu.tr/dosyalar/metalurji/Dosyalar/2018-2019... · 2019-03-18 · otomotiv, savunma, metal, seramik, elektronik, haberleşme, biyomalzemeler

Öğrenci Rehberi | 2018 –2019

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

LABORATUVARLARI

METALOGRAFİ LABORATUVARI ISIL İŞLEM LABORATUVARI

KARAKTERİZASYON LABORATUVARI PROSES LABORATUVARI

Page 16: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİdepo.btu.edu.tr/dosyalar/metalurji/Dosyalar/2018-2019... · 2019-03-18 · otomotiv, savunma, metal, seramik, elektronik, haberleşme, biyomalzemeler

Öğrenci Rehberi | 2018 –2019

Araştırma ve Test Analiz Yapısı

Aşınma Cihazı

Çeneli Kırıcı

Darbe Test Cihazı

Elek Sarsma Cihazı

Elektrolitik Parlatma Cihazı

Etüv

Etüv (Vakumlu)

Flotasyon Cihazı

Görüntü Analiz Sistemi

Homojenizatör

Kamara Tipi Fırın (1600 oC)

Kül Fırın (1200 oC)

Mikroskop

Bilyalı Öğütücü

Peletleme Cihazı

pH metre

Piknometre

Potansiyostat - Galvanostat

Pres (Hidrolik)

Pres (Otomatik)

Makro Sertlik Ölçüm Cihazı

Mikro Sertlik Ölçüm Cihazı

Spin Coating

Terazi (Analitik)

DTA/TG Analizi (Maks. Sıcaklık (1550 o

C)

Tüp Fırın (1200 oC)

Tüp Fırın (1600 o C)

XRF Spektrometre

Zımparalama Parlatma Cihazı

Kaba Kesme Cihazı

Hassas Kesme Cihazı

Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı

Santrifüj

Mikroyapısal ve Makroyapısal İnceleme

Dökme demirde grafit şekil, dağılım ve

boyutların belirlenmesi

Tane büyüklüğü saptanması

Yüzey sertleştirme kaplama vb. yüzey

işlemlerinin incelenmesi

Page 17: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİdepo.btu.edu.tr/dosyalar/metalurji/Dosyalar/2018-2019... · 2019-03-18 · otomotiv, savunma, metal, seramik, elektronik, haberleşme, biyomalzemeler

Öğrenci Rehberi | 2018 –2019

BÖLÜMÜMÜZDEN HABERLER

Yeni Nesil Kompozit Malzeme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yeni Nesil Kompozit Malzeme Uygulama ve Araştırma Merkezi 22 Nisan 2018 tarihinde kurulmuştur.

Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Deniz UZUNSOY merkez müdürlüğü görevini üstlenmiştir.

Prof. Dr. Deniz UZUNSOY

Aramıza Yeni Katılan Öğretim Üyesi ve Görevde Yükselen Öğretim Üyesi

Bölümümüz Öğretim Üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Ebru Devrim ŞAM PARMAK, Doçentlik unvanını

almıştır. Dr. Öğr. Üyesi Cihan KABOĞLU aramıza katılmıştır.

Doç. Dr. Ebru Devrim ŞAM PARMAK

Dr. Öğr. Üyesi Cihan KABOĞLU

Staj Eğitimi Bilgilendirme Toplantısı

Staj Eğitimi Bilgilendirme Toplantısı, Bölümümüz Staj Komisyonumuz tarafından 1 Mart 2018

tarihinde 2. ve 3. sınıfa devam eden 36 öğrencimizin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerimize,

Bölümümüz internet sayfasında Staj Eğitimi ile ilgili bilgilere nasıl ulaşabilecekleri, staj eğitimine

başlamadan önce yapmaları gereken işlemler, Staj yeri bulurken nelere dikkat etmeleri gerektiği,

TEMATİK Staj kapsamında staj yerlerini bilgilendirmeleri hususu, Stajyer öğrencilerimizin SGK

tarafından sigorta durumları ve ücret durumları, Yurtdışında staj imkanları, Bölüm Staj Komisyonunun

dikkat ettiği konular hakkında detaylı bir bilgilendirme staj komisyonu başkanı Dr. Öğr. Üyesi İsrafil

KÜÇÜK ve komisyon üyeleri tarafından gerçekleştirilmiştir.

Page 18: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİdepo.btu.edu.tr/dosyalar/metalurji/Dosyalar/2018-2019... · 2019-03-18 · otomotiv, savunma, metal, seramik, elektronik, haberleşme, biyomalzemeler

Öğrenci Rehberi | 2018 –2019

Staj Eğitimi Bilgilendirme Toplantısı

“Kibarda Kariyer” Semineri

BTÜ Sektörel Eğitim Programı (SEP) Koordinatörlüğünün Kariyer Eğitimi faaliyetleri kapsamında Kibar

Holding bünyesindeki Assan Hanil Otomotiv A.Ş. tarafından 28 Şubat 2018 Çarşamba günü Mimar

Sinan Yerleşkesi Yeşil Salonda “KİBARDA KARİYER” başlıklı seminer yapılmıştır.

Prof. Dr. Hüseyin Çimenoğlu Tarafından Verilen "Biyomedikal uygulamalar için geliştirilen Titanyum

alaşımlarının yüzey modifikasyonu" Semineri

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin ÇİMENOĞLU hocamız tarafından "Biyomedikal uygulamalar

için geliştirilen Titanyum alaşımlarının yüzey modifikasyonu" konulu sunum 27 Nisan 2018 Cuma

günü üniversitemiz Mimar Sinan Yerleşkesi Erguvan Salonda yapılmıştır..

"Biyomedikal uygulamalar için geliştirilen Titanyum alaşımlarının yüzey modifikasyonu" Semineri

Dr. Muharrem ACERCE Tarafından Verilen “Kimyasal eksfoliasyonla üretilmiş molibden disülfür

nanolevhaların elektrokimyasal enerji depolama ve elektrokemomekanik davranışları” Semineri

Dr. Muharrem ACERCE Tarafından Verilen “Kimyasal eksfoliasyonla üretilmiş molibden disülfür

nanolevhaların elektrokimyasal enerji depolama ve elektrokemomekanik davranışları” Semineri 16

Şubat 2018 tarihinde Mimar Sinan Yerleşkesi Yeşil Salonda gerçekleştirilmiştir.

Page 19: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİdepo.btu.edu.tr/dosyalar/metalurji/Dosyalar/2018-2019... · 2019-03-18 · otomotiv, savunma, metal, seramik, elektronik, haberleşme, biyomalzemeler

Öğrenci Rehberi | 2018 –2019

Teknik Geziler

Toz Metalurjisi Dersi Kapsamında Toz Metal Fabrikasına Teknik Gezi düzenlenmiştir.

Bölüm Teknik Gezisi

3. Sınıf öğrencilerin katılımıyla Eskişehir Entil Endüstri Yatırımları ve Tic. A.Ş. Fabrikasına Teknik Gezi

Düzenlenmiştir.

Danışma Kurulu Toplantısı

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü danışma kurulu toplantısı Bölüm Başkanımız Prof. Dr.

Deniz UZUNSOY, bölümümüz öğretim üyeleri, Özel sektör yöneticilerinin katılımıyla fakültemiz

toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.

Pakistan Üniversitesinden Bölümümüze Ziyaret

Pakistan'ın önde gelen üniversitelerinden biri olan ve Mutan şehrinde bulunan Bahauddin Zakariya

Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mohammad Sohail Arshad ve Prof. Dr. Mohammad Uzair, Bahauddin

Zakariya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile BTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü arasında

var olan ikili işbirliği anlaşması ve YÖK tarafından öncelikli alanlar olarak belirlenen "Biyomalzeme ve

Doku Mühendisliği" alanında kabul edilen Proje Tabanlı Mevlana Değişim programı kapsamında

üniversitemiz ve Dr. Öğr. Üyesi İsrafil Küçük'ün araştırma grubu Kucuk's Nano-delight' ı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Rektör Prof. Dr. Arif Karademir ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Kurt ile de

görüşen heyete ayrıca Dış İlişkiler Ofisi çalışanları tarafından üniversite tanıtım sunumu

gerçekleştirildi.

Page 20: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİdepo.btu.edu.tr/dosyalar/metalurji/Dosyalar/2018-2019... · 2019-03-18 · otomotiv, savunma, metal, seramik, elektronik, haberleşme, biyomalzemeler

Öğrenci Rehberi | 2018 –2019

Bahauddin Zakariya Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Rektörlük Makamını Ziyaretleri

Bölümümüz Akademisyenlerinin Kabul Edilen Projeleri

Dr. Öğretim Üyesi Nazlı AKÇAMLI, "Yerli grafen nano plakalarla takviye edilmiş Al-Si-Cu-Mg, Al-Cu-

Mn-Mg ve Al-Zn-Mg-Cu alaşım matrisli nano-yapılı kompozitlerin toz metalurjisi yöntemleriyle

üretilmesi ve mikroyapısal, mekanik, korozyon, tribolojik ve balistik özelliklerinin incelenmesi" isimli

projesiyle, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında destek almaya hak kazanmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi İsrafil KÜÇÜK’ün “HNT Katkılandırılmış Aljinat Kompozit Hidrojel Doku İskelesinin

Mikroakışkan Sistemde Üretimi ve Karakterizasyonu Süreçleri” başlıklı TUBİTAK 3001 projesi

desteklenmeye hak kazanmıştır.

İsrafil KÜÇÜK Yürütücülüğündeki TÜBİTAK 3001 Projesi Ekibi

Dr. Öğr. Üyesi İsrafil KÜÇÜK’ün “Preparation of Nanopartices by using Microfluidics for Transdermal

Drug Delivery” başlıklı YÖK MEVLANA projesi desteklenmeye hak kazanmıştır.

Bölümümüz son sınıf öğrencileri Ali ENGİN ve Ayberk UZER, Dr. Öğretim Üyesi Muhammet ULUDAĞ

ve KIRPART Otomotiv Parç. San. ve Tic. A.Ş.'den Sayın Uygar TURANLI danışmanlığında hazırladığı "

A380 Alaşımında Tane İnceltme İşlemine Bağlı Olarak Akışkanlık ve Mekanik Özelliklerin

Geliştirilmesi" isimli projesiyle, Tübitak 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezi Destekleme

Programı" kapsamında destek almaya hak kazanmıştır.

Page 21: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİdepo.btu.edu.tr/dosyalar/metalurji/Dosyalar/2018-2019... · 2019-03-18 · otomotiv, savunma, metal, seramik, elektronik, haberleşme, biyomalzemeler

Öğrenci Rehberi | 2018 –2019

Muhammet ULUDAĞ Yürütücülüğündeki TÜBİTAK 2209-B Projesi Ekibi

Bölümümüz son sınıf öğrencileri Umut GÖL ve Merve ÖZAYDIN, Dr. Öğretim Üyesi Muhammet

ULUDAĞ ve Yeşilova Holding ’den Sayın Gökhan TEKİN danışmanlığında "A356 Alaşımında Sr

Miktarına Bağlı Olarak Modifikasyonun Akışkanlık ve Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi" isimli

projesiyle, Tübitak 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı" kapsamında

destek almaya hak kazanmıştır.

Page 22: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİdepo.btu.edu.tr/dosyalar/metalurji/Dosyalar/2018-2019... · 2019-03-18 · otomotiv, savunma, metal, seramik, elektronik, haberleşme, biyomalzemeler

Öğrenci Rehberi | 2018 –2019

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Bursa Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Yerleşkesi, E Blok

Mimar Sinan Mahallesi, Eflak Caddesi, No:177, 16310, Yıldırım/BURSA

0(224) 300 35 73

0(224) 300 34 19

[email protected]

http://metalurji.btu.edu.tr/index.php