budowa komputera klasy pc - .technologie informacyjne (wyk.2) budowa komputera klasy pc (procesory,

Download Budowa komputera klasy PC - .Technologie informacyjne (wyk.2) Budowa komputera klasy PC (procesory,

Post on 27-Feb-2019

217 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Technologie informacyjne (wyk.2)Budowa komputera klasy PC

(procesory, pyta gwna - chipset, interfejsy,

BIOS, pami)

dr Tomasz Ordysiski

Podstawy informatyki dr Tomasz Ordysiski

Skadniki typowego PCta

Procesor

Pami operacyjna (RAM)

Pyta gwna + interfejsy

Dysk twardy (HDD)

Stacja dyskietek (FDD)

Napd optyczny (CD-ROM)

Karta graficzna

Klawiatura + mysz

Obudowa

Urzdzenia peryferyjne (monitor, drukarka, skaner itp.)

Podstawy informatyki dr Tomasz Ordysiski

Procesor (CPU) definicja i

parametryProcesor - urzdzenie cyfrowe sekwencyjne potrafice pobiera dane zpamici, interpretowa je i wykonywa jako rozkazy. Wykonuje on bardzoszybko cig prostych operacji (rozkazw) wybranych ze zbioru operacjipodstawowych okrelonych zazwyczaj przez producenta procesora jako listarozkazw procesora.

Procesor skada si z:

zespou rejestrw do przechowywania danych i wynikw,

jednostki arytmetycznej (arytmometr) do wykonywania operacji na danych,

ukadu sterujcego przebiegiem wykonywania programu.

Jednostka centralna (ang. CPU, Central Processing Unit) - to okreleniegwnego procesora w danym systemie komputerowym (komputerze)zajmujcego si przetwarzaniem i wykonywaniem instrukcji zapisanych woprogramowaniu. CPU dzieli si na cz odpowiedzialn za wykonywanieprogramw oraz na cz zajmujc si operacjami na danych.

Podstawy informatyki dr Tomasz Ordysiski

Procesor cechy i typowe rozkazy

Jedn z podstawowych cech procesora jest dugo (liczba bitw) sowa, naktrym wykonywane s podstawowe operacje obliczeniowe. Jeli sowo ma np.32 bity, mwimy e procesor jest 32-bitowy.

Innym wanym parametrem okrelajcym procesor jest szybko z jakwykonuje on program. Szybko ta w znacznym stopniu zaley czasu trwaniapojedynczego taktu procesora, jest on odwrotnoci czstotliwoci procesora.

Do typowych rozkazw wykonywanych przez procesor nale:

kopiowanie danych

dziaania arytmetyczne (dodawanie, odejmowanie, porwnywanie dwchliczb, dodawanie i odejmowanie jednoci, zmiana znaku liczby

dziaania na bitach (iloczyn logiczny AND, suma logiczna OR, sumamodulo 2 (rnica symetryczna) XOR, negacja NOT, przesunicie bitww lewo lub prawo)

skoki (bezwarunkowe, warunkowe)

Podstawy informatyki dr Tomasz Ordysiski

Procesory - architekturaARCHITEKTURY CPU

CISCComplex Instruction Set

Computers

RISCReduced Instruction Set

Computers

CECHY:

1. dua liczba rozkazw (tysice)

2. maa optymalizacja dziaania

3. dua ilo trybw adresowania

4. dua czstotliwo taktowania

procesora

CECHY:

1. zredukowana liczba rozkazw (do

kilkudziesiciu)

2. redukcja trybw adresowania

3. zwikszenie liczby rejestrw

4. ograniczenie komunikacji pomidzy

pamici, a procesorem

Podstawy informatyki dr Tomasz Ordysiski

Gwni producenci procesorw IBM - International Business Machines Corporation (potocznie Big

Blue) - jedna z pierwszych i obecnie najwikszych firm produkujcychnajpierw maszyny liczce i ksigujce, potem komputery. IBM niewynalaz komputera osobistego, ale stworzona przez niego w 1981roku architektura staa si przemysowym standardem (IBM PC).Microsoft i Intel zostali czoowymi dostawcami dwch gwnych czcitej architektury.

INTEL - amerykaski producent mikroprocesorw, urzdzesieciowych i koci graficznych. Saw przynis jej procesor Pentium,na ktrego promocje wydano miliony dolarw. Obecnie firma jestnajwikszym producentem procesorw dla komputerw biurowych.

AMD - Advanced Micro Devices, Inc. to zaoona w roku 1969amerykaska firma produkujca procesory (drugi po Intelu dostawcado komputerw PC) i pamici

Motorola - producent szerokiego zakresu urzdze, midzy innymiprocesorw do komputerw osobistych Atari, Commodore Amiga,Apple Macintosh,

Podstawy informatyki dr Tomasz Ordysiski

Rodzina procesorw Intel Pentium: I,PRO, II, III, IV (oparte na

rdzeniach: Willamette, Northwood, ExtremeEdition i Prescott), mobile (zoptymalizowanytak, aby zuywa jak najmniej prdu iwydziela jak najmniej ciepa zastosowanie w komputerach przenonych)

Celeron: (wersja ekonomiczna/okrojonaprocesora PENTIUM), w 2004r. Celeron D

Xeon: wywodzi si z Pentium II i jestprzeznaczona jest na rynek serwerw (pracawieloprocesorowa)

Itanium 1, 2 (rozwizanie dla serwerw)

Dual Core

Core 2 - Core 2 Duo, Core 2 Extreme, Core2 Quad (4), Core 2 Extreme Quad (2 * Core2 Duo)

Podstawy informatyki dr Tomasz Ordysiski

AMD - procesory DURON (2000-2004) taktowane zegarem od 600

MHz do 1,8 GHz, (Spitfire, Morgan, Applebred). AMD zaprzestao produkcji procesora Duron w 2004 roku, zosta on zastpiony linia procesorw Sempron.

ATHLON Classic

ATHLON Thunderbird

ATHLON XP (Palomino, Thoroughbred, Barton i Thorton, Mobile Athlon XP)

Operton (dedykowany do serwerw)

ATHLON 64 (FX) (okrojony Operton do serwerw)

Sempron (nastpca Durona konkurencja dla Celerona D)

Athlon 64 X2

AMD Quad FX (2 * Athlon 64 FX)

Podstawy informatyki dr Tomasz Ordysiski

Mechanizmy zaszyte w procesorachSingle Instruction/Multiple Data (SIMD) to rodzaj instrukcjiprocesora, ktre wykonuj t sam operacj na wielu danych: MMX - zestaw 57 (pniej dodano dodatkowe) instrukcji SIMD

dla procesorw Pentium i zgodnych zwizanych z obsugmultimediw.

SSE - jest nazw zestawu instrukcji wprowadzonego po razpierwszy w procesorach Pentium III firmy Intel. PoszerzenieMMX.

SSE2 - zestaw instrukcji SSE poszerzony o 144 nowe rozkazy

SSE3 - wprowadza 13 nowych polece w stosunku do swojegopoprzednika SSE2

3DNow! - udoskonalenie architektury procesorw x86,znacznie zwikszajce wydajno potrzebn dla odtwarzaniagrafiki trjwymiarowej i multimediw.

3DNow! Professional - w procesorach Athlon XP i Duronach zzegarem 1000 MHz i wyej wprowadzono instrukcje w 100%zgodne z intelewskim SSE.

3DNow! Enhanced - kolejne rozszerzenie technologi3DNow! dodajce kolejne 24 komendy wspomagajce operacjeprzetwarzania.

Podstawy informatyki dr Tomasz Ordysiski

Gniazda procesorwZIF SOCKET- jest to gniazdo ktre umoliwiabezproblemowe wyjcie procesora za pomocspecjalnej dwigienki.

SLOT 1 - rodzaj gniazda do procesorw z rodziny IntelPentium II i Pentium III

SLOT A - rodzaj gniazda do procesorw z rodziny AMDAthlon

SOCKET 7 - rodzaj gniazda do procesorw z rodzinyIntel Celeron

SOCKET 370 - rodzaj gniazda do procesorw z rodzinyIntel Pentium, Cyrix, Texas Instruments i AMD/AMD K6

Socket A - AMD Athlon, AMD Athlon XP, AMD Duron

Socket 423 - Intel Pentium 4 (1300-2000 MHz)

Socket 478 - Intel Pentium 4 (1300-2000 MHz) IntelPentium 4 (2000-2200 MHz)

Podstawy informatyki dr Tomasz Ordysiski

Radiator i wentylator Radiator - element lub zesp

elementw odprowadzajcychnadmiar ciepa z elementu z ktrymsi styka, do otoczenia (powietrza).Radiator jest specjalnie uksztatowanbry z metalu dobrze przewodzcegociepo oraz o rozwinitej powierzchniod strony powietrza zazwyczaj wpostaci eber, prtw by zwikszyprzekazywanie ciapa (aluminium,mied).

Wentylator procesora (ang. cooler)jest elementem chodzcym procesorkomputera. Jest to wentylatorumieszczony na radiatorze. Wymuszaon ruch powietrza w pobliupowierzchni radiatora zwikszajcodprowadzanie ciepa z radiatora.

Podstawy informatyki dr Tomasz Ordysiski

Pami CACHE procesora

Pami cache przyspiesza dostp do relatywnie wolnej

pamici RAM. Charakteryzuje si bardzo krtkim czasem

dostpu. Jest uywana do przechowywania danych,

ktre bd w niedugim czasie przetwarzane. Na

wspczesnych procesorach s 2 lub 3 poziomy pamici

cache: L1 (zintegrowana z procesorem), a take L2 i L3

(umieszczone w jednym chipie razem z procesorem, lub

na pycie gwnej).

Podstawy informatyki dr Tomasz Ordysiski

Procesor - co wybra?

Zaley od kieszeni ;-)

Wersja OEM sam procesor, co oznacza, e w wentylatormusimy zaopatrzy si samodzielnie. Mona wybrabardziej wydajny i prbowa overclockingu.

Wersja BOX cay komplet (CPU, radiator, wentylator).DUSZA GWARANCJA !!

Mionicy gier waniejsza od procesora jest dobra kartagraficzna i ilo pamici RAM.

Nowoci s zawsze b. drogie za miesic cena spadnie o30%.

Grunt to dobra podstawa = solidna pyta gwna, ale o nichza chwil.

Podstawy informatyki dr Tomasz Ordysiski

Pyta gwna - rola

Pyta gwna jest najwaniejsza czci komputera PC. W jzyku angielskim nazwy takie jak motherboard, main board, system board czy planar s stosowane zamiennie i oznaczaj pyt gwn.

Skada si ona z wielu chipsetw, czyli ukadw scalonych, ktrych zadaniem jest integracja oraz zapewnienie wsppracy poszczeglnych komponentw komputera (procesora, dyskw twardych, monitora, klawiatury i innych).

Podstawy informatyki dr Tomasz Ordysiski

Pyta gwna wygld

Podstawy informatyki dr Tomasz Ordysiski

Pyta gwna dokadniej

Podstawy informatyki dr Tomasz Ordysiski

Format pyty gwnej

Pyty gwne mog wystpowa w kilku rnych formatach. Format pyty gwnej oznacza wymiary i decyduje o rodzaju obudowy, do jakiej pasuje pyta. Spotyka si nastpujce typy pyt gwnych:

Plyta AT "penowymiarowa"

Baby-AT

Pyty niestandardowe

LPX

ATX

NLX

Podstawy informatyki dr Tomasz Ordysiski

Standard ATX

Obecnie produkowane s pyty typu ATX. Standard ten ta ma wiele zalet. Miedzy innymi naley tu wymieni: gniazda portw umieszczone s na pycie (wyelim