budowa komputera

Download Budowa Komputera

Post on 06-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Podstawowe informacje o poszczególnych komponentach PC

TRANSCRIPT

 • T. Rajnisz, P. Wojtyczka

  Budowa Komputera

 • Budowa Komputera

  T. Rajnisz, P. Wojtyczka Strona 1

  Spis treci 1.Pyta gwna ................................................. 3

  2. Procesor ...................................................... 4

  3. Karta graficzna ............................................. 5

  4. Pami RAM ................................................ 6

  5. Dysk twardy ................................................. 7

  6. Karta dwikowa ......................................... 8

  7. Karta sieciowa ............................................. 9

  8. CD-ROM ....................................................... 9

  9. Osprzt ...................................................... 10

 • Budowa Komputera

  T. Rajnisz, P. Wojtyczka Strona 2

  Zazwyczaj komputer skada si z:

  - pyty gwnej

  - procesora

  - karty graficznej

  - pamici RAM

  - dysku twardego

  - karty dwikowej

  - karty sieciowej

  - stacji CD-ROM

  - osprztu

 • Budowa Komputera

  T. Rajnisz, P. Wojtyczka Strona 3

  1.Pyta gwna

  Pyta gwna (ang. mainboard) najwaniejsza pyta drukowana urzdzenia elektronicznego, na ktrej zamontowano najwaniejsze elementy urzdzenia, umoliwiajca komunikacj wszystkim pozostaym komponentom i moduom.

  W komputerze na pycie gwnej znajduj si procesor, pami operacyjna lub gniazda do zainstalowania tych urzdze oraz gniazda do zainstalowania dodatkowych pyt zwanych kartami rozszerzajcymi (np. PCI), urzdze skadujcych (dyski twarde, napdy optyczne itp.) i zasilacza. W niektrych konstrukcjach take innych urzdze zewntrznych (port szeregowy, port rwnolegy, USB, zcze klawiatury, zcze myszy).

  Koncepcj zbudowania komputera osobistego wyposaonego tylko w minimum potrzebnych urzdze zmontowanych na jednej pycie drukowanej oraz gniazd, do ktrych podcza si dodatkowe urzdzenia, zapocztkowaa firma IBM wprowadzajc komputer osobisty, zwany te PC.

  Budowa pyty gwnej

  Kontrolery poszczeglnych urzdze zgrupowane s gwnie w dwch mostkach pnocnym i poudniowym.

  Mostek pnocny, podczony bezporednio do procesora przy pomocy FSB, zawiera kontroler pamici oraz kontroler szyny graficznej. W przypadku zintegrowania kontrolera pamici z procesorem mostek ten moe nie wystpowa, wwczas bezporednio do procesora podczany jest przez HyperTransport mostek poudniowy.

  Mostek poudniowy, podczony do mostka pnocnego, moe zawiera kontrolery PCI, USB, dwiku, Ethernetu, dyskw (ATA, SATA) itp. Do niego te zazwyczaj podczone s dodatkowe zewntrzne kontrolery (np. IEEE 1394).

  Na pycie gwnej umieszczony jest take zegar czasu rzeczywistego

 • Budowa Komputera

  T. Rajnisz, P. Wojtyczka Strona 4

  2. Procesor

  Procesor (ang. processor) nazywany czsto CPU (ang. Central Processing Unit) - urzdzenie cyfrowe sekwencyjne potrafice pobiera dane z pamici, interpretowa je i wykonywa jako rozkazy. Wykonuje on bardzo szybko cig prostych operacji (rozkazw) wybranych ze zbioru operacji podstawowych okrelonych zazwyczaj przez producenta procesora jako lista rozkazw procesora.

  Wspczesne procesory (zwane mikroprocesorami) wykonywane s zwykle jako ukady scalone zamknite w hermetycznej obudowie, czsto posiadajcej zocone wyprowadzenia (stosowane ze wzgldu na wasnoci stykowe tego metalu). Ich sercem jest monokryszta krzemu, na ktry naniesiono technik fotolitografii szereg warstw pprzewodnikowych, tworzcych, w zalenoci od zastosowania, sie od kilku tysicy do kilkuset milionw tranzystorw. Poczenia wykonane s z metalu (aluminium, mied). Wanym parametrem procesora jest rozmiar elementw budujcych jego struktur. Im s one mniejsze tym nisze jest zuycie energii, napicie pracy oraz wysza czstotliwo pracy. Wspczesne procesory uywane w komputerach osobistych wykonywane s w technologii pozwalajcej na uzyskanie elementw o rozmiarach mniejszych ni 65 nm, pracujcych z czstotliwoci kilku GHz. Wedug planw najwikszych producentw procesorw, pod koniec roku 2007 powinny pojawi si procesory wykonane w technologii 45 nm, a w 2010 - 32 nm. Fabryki procesorw musz posiada pomieszczenia o niezwykej czystoci, co jest bardzo kosztowne.

 • Budowa Komputera

  T. Rajnisz, P. Wojtyczka Strona 5

  3. Karta graficzna

  Karta graficzna, czsto okrelana te mianem akcelerator grafiki, to element komputera tworzcy sygna dla monitora.

  Podstawowym zadaniem karty graficznej jest przechowywanie informacji o tym jak powinien wyglda obraz na ekranie monitora i odpowiednim sterowaniu monitorem. Pierwsze karty graficzne potrafiy jedynie wywietla znaki alfabetu aciskiego ze zdefiniowanego w pamici karty generatora znakw - tryb tekstowy. Kolejna generacja kart graficznych potrafia ju wywietla w odpowiednim kolorze poszczeglne punkty (piksele) - tryb graficzny. Nowoczesne procesory graficzne udostpniaj wiele funkcji uatwiajcych i przypieszajcych prac programw. Moliwe jest narysowanie odcinka, trjkta, wieloboku, wypenienie ich zadanym kolorem lub wzorem, tzw. akceleracja 2D. Wikszo kart na rynku posiada rwnie wbudowane funkcje uatwiajce tworzenie obrazu przestrzeni trjwymiarowej, tzw. akceleracja 3D. Niektre posiadaj zaawansowane algorytmy potrafice na przykad wybra tylko widoczne na ekranie elementy z przestrzeni.

  Budowa karty graficznej

  Procesor graficzny (GPU) -

  odpowiedzialny za generowanie obrazu

  w pamici obrazu

  Pami obrazu - VideoRAM, bufor ramki

  (ang. framebuffer) - przechowuje

  cyfrowe dane o obrazie

  Pami ROM - pami przechowujca

  dane (np. dane generatora znakw) lub

  firmware karty graficznej, obecnie

  realizowana jako pami flash EEPROM

  DAC (ang. Digital-to-Analog Converter)

  przetwornik cyfrowo-analogowy - odpowiedzialny za przeksztacenie cyfrowych danych z

  pamici obrazu na sygna sterujcy dla monitora analogowego; w przypadku kart wycznie z

  wyjciem cyfrowym DAC nie stosuje si

  Interfejs do systemu komputerowego - umoliwia wymian danych i sterowanie kart

  graficzn - zazwyczaj PCI, AGP, PCI-Express

  Interfejs na slocie karty graficznej - zazwyczaj P&D, DFP, VGA, DVI, HDMI, DisplayPort

  Wiele z kart graficznych posiada take:

  Framegrabber - ukad zamieniajcy zewntrzny, analogowy sygna wideo na posta cyfrow

  Procesor wideo - ukad wspomagajcy dekodowanie i przetwarzanie strumieniowych danych

  wideo; w najnowszych konstrukcjach zintegrowany z procesorem graficznym.

 • Budowa Komputera

  T. Rajnisz, P. Wojtyczka Strona 6

  4. Pami RAM

  RAM (ang. Random Access Memory) - jest to podstawowy rodzaj pamici cyfrowej zwany te pamici uytkownika lub pamici o dostpie swobodnym. Cho nazwa sugeruje, e oznacza to kad pami o bezporednim dostpie do dowolnej komrki pamici (w przeciwiestwie do pamici o dostpie sekwencyjnym, np. rejestrw przesuwnych), to nazwa ta ze wzgldw historycznych oznacza tylko te rodzaje pamici o bezporednim dostpie, ktre mog by te zapisywane przez procesor, a wyklucza pamici ROM (tylko do odczytu), pomimo i w ich przypadku rwnie wystpuje swobodny dostp do zawartoci.

  W pamici RAM przechowywane s aktualnie wykonywane programy i dane dla tych programw, oraz wyniki ich pracy. Zawarto wikszoci pamici RAM jest tracona w momencie zaniku napicia zasilania, dlatego wyniki pracy programw musz by zapisane na jakim noniku danych.

  Pami RAM jest stosowana gwnie jako pami operacyjna komputera, jako pami niektrych komponentw (procesorw specjalizowanych) komputera (np. kart graficznych, dwikowych, itp.), jako pami danych sterownikw mikroprocesorowych.

 • Budowa Komputera

  T. Rajnisz, P. Wojtyczka Strona 7

  5. Dysk twardy

  Dysk twardy jeden z typw urzdze pamici masowej, wykorzystujcych nonik magnetyczny do przechowywania danych. Nazwa "dysk twardy" (hard disk drive) powstaa w celu odrnienia tego typu urzdze od tzw. "dyskw mikkich", czyli dyskietek (floppy disk), w ktrych nonik magnetyczny naniesiono na elastyczne podoe, a nie jak w dysku twardym na sztywne.

  Pierwowzorem twardego dysku jest pami bbnowa. Pierwsze dyski twarde takie, jak dzisiaj znamy, wyprodukowaa w 1980 r. firma Seagate. Dysk przeznaczony do mikrokomputerw mia pojemno 5 MB, 5 razy wicej ni standardowa dyskietka.

  Pojemno dyskw wynosi od 5 MB (przez 10MB, 20MB i 40MB - dyski MFM w komputerach klasy XT 808x i 286, wspczenie za dyski kilkusetmegabajtowe w komputerach osobistych nale do rzadkoci), najczciej posiadaj rozmiar nawet kilkuset (powyej 400 GB) GB, (w laptopach 20-260 GB). Mae dyski, o pojemnociach od kilkuset MB do kilku GB stosuje si wspczenie w kartach dla slotu Compact Flash (Microdrive) do cyfrowych aparatw fotograficznych, a take w innych urzdzeniach przenonych.

  Budowa dysku twardego

  Dysk stay skada si z zamknitego w

  obudowie, wirujcego talerza (dysku)

  lub zespou talerzy, wykonanych

  najczciej ze stopw aluminium, o

  wypolerowanej powierzchni pokrytej

  nonikiem magnetycznym (gruboci

  kilku mikrometrw) oraz z gowic elektromagnetycznych umoliwiajcych zapis i odczyt

  danych. Na kad powierzchni talerza dysku przypada po jednej gowicy odczytu i zapisu.

  Gowice s umieszczone na elastycznych ramionach i w stanie spoczynku stykaj si z

  talerzem blisko osi, w czasie pracy unosz si, a ich odlego nad talerzem jest

  stabilizowana dziki sile aerodynamicznej (gowica jest odpychana od talerza podobnie jak

  skrzydo samolotu unosi maszyn) powstaej w wyniku szybkich obrotw talerza. Jest to

  najpopularniejsze obecnie rozwizanie (s te inne sposoby prowadzenia gowic nad

  talerzami).

 • Budowa Komputera

  T. Rajnisz, P. Wojtyczka Strona 8

  6. Karta dwikowa

  Dzisiejsze komputery nie

  obd si bez tak