budowa komputera

Download BUDOWA KOMPUTERA

Post on 15-Jan-2016

25 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BUDOWA KOMPUTERA. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • *

 • Komputer (z ang. computer od ac. computare oblicza, dawne nazwy uywane w Polsce: mzg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) urzdzenie elektroniczne suce do przetwarzania wszelkich informacji, ktre da si zapisa w formie cigu cyfr albo sygnau cigego.*

 • BUDOWA:

  jednostka centralna

  urzdzenia wejciowe

  urzdzenia wyjciowe

  *

 • pyta gwnaprocesorkarta grafikikarta dwikowa napd CD-ROMnapd DVDobudowa z zasilaczemstacja FDDdysk HDDpami RAM( pami gwna zwana operacyjn) pami ROM

  ELEMENTY WCHODZCE W SKAD JEDNOSTKI CENTRALNEJ:*

 • *

 • podstawowy element komputera, na niej znajduje si procesor i ukady niezbdne do jego prawidowej pracy oraz komunikowania si z pozostaymi elementami komputera, gniazda pamici RAM, gniazda na karty rozszerze.*

 • Najwaniejszy element jednostki centralnej nazywany sercem lub mzgiem komputera. Gdy komputer jest wczony, procesor peni funkcj jego mzgu, jest odpowiedzialny za przetwarzanie informacji. Wykonuje z du szybkoci skomplikowane obliczenia arytmetyczne. Szybko pracy procesora okrelamy w megahercach (Mhz).*

 • karta rozszerze komputera generujca sygna dla ekranu monitora. Podstawowym zadaniem karty graficznej jest odbir i przetwarzanie otrzymywanych od komputera informacji o obrazie oraz odpowiednie wywietlanie tego obrazu za porednictwem monitora.*

 • (ang. sound card, audio card) jest to komputerowa karta rozszerze, umoliwiajca rejestracj, przetwarzanie i odtwarzanie dwiku. Poprawnym jest te rwnie czsto stosowany termin karta muzyczna. Najbardziej znan grup kart dwikowych jest seria Sound Blaster firmy Creative Labs.

  *

 • opiera si na optycznym odczytywaniu nonika, ktry najczciej utworzony jest z plastiku, w ktrym znajduj si mae zagbienia, s one umieszczone na spirali zaczynajcej si w rodku pyty. Promie lasera trafiajc na zagbienie zostaje odbity w innym kierunku - w ten sposb rozpoznaje si bity. *

 • Napd przystosowany do odtwarzania i ewentualnie nagrywania pyt w formacie DVD. Uywa on podobnego lasera jak napdy dyskw CD lecz o krtszej dugoci fali (650 nm). Mona spotka napdy DVD z dwoma laserami (CD i DVD) z czego kady laser jest przystosowany do odczytu osobnego standardu.

  *

 • to najczciej metalowa (stalowa lub aluminiowa) z elementami plastikowymi zamknita skrzynka w formie prostopadocianu, umoliwiajca umieszczenie i zamocowanie najwaniejszych elementw komputera. Nowa obudowa jest sprzedawana zazwyczaj cznie z zasilaczem komputera.*

 • STACJA FDD Stacja dyskietek (FDD; Floppy Disk Drive) element komputera przeznaczony do obsugi jednego z rodzajw zewntrznej pamici komputerowej, jakim jest dyskietka. Stacje dyskietek zwane s stacjami dyskw mikkich.*

 • Dysk twardy jeden z typw urzdze pamici masowej, wykorzystujcych nonik magnetyczny do przechowywania danych. Nazwa "dysk twardy" (hard disk drive) powstaa w celu odrnienia tego typu urzdze od tzw. "dyskw mikkich", czyli dyskietek (floppy disk), w ktrych nonik magnetyczny naniesiono na elastyczne podoe, a nie jak w dysku twardym na sztywne.*

 • PAMI RAM

  RAM (ang. Random Access Memory pami o dostpie swobodnym) podstawowy rodzaj pamici cyfrowej. W pamici tej przechowywane s aktualnie wykonywane programy i dane dla tych programw oraz wyniki ich pracy. Zawarto wikszoci pamici RAM jest tracona w kilka sekund po zaniku napicia zasilania, niektre typy wymagaj take odwieania, dlatego wyniki pracy programw musz by zapisane na innym noniku danych. *

 • ROM (Read-Only Memory) pami tylko do odczytu. W pamici tej zapisane s dane i procedury niezbdne do podstawowego uruchomienia komputera - BIOS (Basic Input/Output System). Dane te s zachowane nawet po zaniku zasilania.*

 • Klawiatura komputerowa uporzdkowany zestaw klawiszy sucy do rcznego sterowania urzdzeniem lub rcznego w prowadzania danych. Mysz (z ang. mouse) urzdzenie wskazujce uywane podczas pracy z interfejsem graficznym systemu komputerowego. Umoliwia poruszanie kursorem po ekranie monitora poprzez przesuwanie jej po powierzchni paskiej. Skaner- urzdzenie suce do przebiegowego odczytywania: obrazu, kodu paskowego lub magnetycznego, fal radiowych itp. Do formy elektronicznej. Modem- urzdzenie elektroniczne, ktrego zadaniem jest zamiana danych cyfrowych na analogowe sygnay elektryczne i na odwrt tak, aby mogy by przesyane i odbierane poprzez lini telefoniczn.

  *

 • *

 • URZDZENIA WYJCIOWE

  Monitor to oglna nazwa jednego z urzdze wyjcia do bezporedniej komunikacji operatora z komputerem. Zadaniem monitora jest natychmiastowa wizualizacja wynikw pracy komputera.Drukarka- urzdzenie wsppracujce z komputerem, suce do przenoszenia danego tekstu, na rne noniki druku(papier, folia, itp). Ploter- komputerowe urzdzenie peryferyjne, suce do pracy z duymi paskimi powierzchniami, mogce nanosi obrazy, wycina wzory. Gonik- przetwornik elektroakustyczny przeksztacajcy prd elektryczny w fale akustyczn.*

 • *

 • *

  Wykres1

  0.23

  0.2

  0.13

  0.11

  0.1

  0.06

  0.05

  0.03

  0.09

  Sprzeda

  Arkusz1

  MarkiSprzeda

  Asus23%

  Acer20%

  Samsung13%

  HP11%

  Toshiba10%

  Dell6%

  Lenovo5%

  Sony3%

  Pozostali9%

 • AUTORKI:Agnieszka Niwiska Kinga Lelonek ;))*

  ***