budaya perdana uitm - perdana uitm- amalannya 09 1.pdf  nukilan budi budaya perdana uitm...

Download Budaya PERDANA UiTM - PERDANA UiTM- AMALANNYA 09 1.pdf  Nukilan Budi Budaya PERDANA UiTM "Cabaran

Post on 12-Mar-2019

228 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PEMENANG Anugerah Kualiti Perdana Menteri

2GC8 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

Pen era pan Budaya Kerja Kelas Pertama

Budaya PERDANA UiTM - Amalannya

BPQ,BPD Keluaran 03 ; Pindaan 01 : November 2009.

Nukilan Budi Budaya PERDANA UiTM

"Cabaran menggerakkan agenda UiTM atas dasar kesarjanaaan dan keilmuan memerlukan kebijaksanaan, keikhlasan dan keazaman selain mempunyai ide, strategi, kaedah, kewangan dan sumber tenaga yang mantap.

Oleh kerana kecemerlangan universiti memberi impak ke dalam ekonomi dan membawa keharmonian kepada masyarakat Melayu/Bumiputera malah kepada semua rakyat Malaysia maka warga UiTM mesti terus mara ke hadapan dengan satu hati, satu aspirasi, satu jiwa dan satu semangat untuk mengukuhkan kecemerlangan dalam semua aspek sebuah universiti.1

Justeru, Budaya PERDANA UiTM mampu memperkasa daya dalaman warga sebagai pendorong pencapaian aspirasi universiti bertaraf dunia menjelang 2020.

Tan Sri Dato' Seri Prof. Dr. Ibrahim Abu Shah Naib Canselor

'Ibrahim Abu Shah. Amanat tahun baru 2009; Pencapaian Bersama, Pengiktirafan Dunia. UiTM: Shah Alam, 20og

BPQ, BPD Keluaran 0 3 ; PindaanOl : November 2009. i

Budaya PERDANA UiTM adalah asas kepada pelaksanaan inisiatif ' World Mindset ' Pejabat Pendaftar yang telah dikemukakan kepada pihak pengurusan untuk mewujudkan budaya sebuah IERU antarabangsa di kalangan warga UiTM.

Gagasan Budaya PERDANA UiTM menumpu kepada orientasi amalan warga terhadap Nilai dan Etika UiTM berasaskan 7 prinsip PERDANA yang mendasari konsep Budaya Kerja Kelas Pertama sebagai Insan Berihsan.

Justeru, monograf ini adalah untuk difahami, dihayati dan diamalkan oleh warga agar budaya warga UiTM mampu melestari dan memacu kegemilangan UiTM.

Dr. Hajah Zahrah Mokhtar Pendaftar UiTM

ii BPQ, BPD Keluaran 03 ; Pindaan 01 : November 2009.

Agenda

Budaya Nilal&Etika Budaya, Nilai & Etika

Takrifan

Keperluan Transformasi

Aspirasi Negara 1 Malaysia Transformasi KPT Modenisasi PA Transformasi UiTM

Konsep Budaya PERDANA UiTM

Nilai Budaya Teras

Nilai & Etika UiTM 7 Prinsip PERDANA Insan

Aplikasi PERDANA Insan Berihsan

A m a l a n Budaya PERDANA UiTM

BPQ, BPD Keluaran 03 ; Pindaan 01 : November 2009. 1

akrifan Budaya

Satu set kesefahaman utama (biasanya tidak bertulis) yang dikongsi bersama oleh anggota organisasi. Manakala dari segi manifestasi, budaya mengandungi perkara-perkara seperti tuturkata, perbuatan dan perasaan yang dikongsi bersama, yakni sebagai manifestasi daripada kesefahaman yang sama-sama dianuti.

ms. 31 : Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awan. 1NTAN1991

BPQ, BPD Keluaran 03 ; Pindaan 01 : November 2009.

Takrifan Nilai dan Etika

Nilai: kepercayaan yang mendorong seseorang atau sesebuah institusi untuk bertindak mengikut pemilihan yang berasaskan nilai-nilai utama masyarakat.

Etika: tanggungjawab dan akibat tingkahlaku seseorang atau profesion terhadap masyarakat.

ms. 20: Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awan. INTAN J 991

BPQ, BPD Keluaran 03; PindaanOl : November 2009.

Takrifan Budaya, Nilai dan Etika

Budaya, Nilai, Etika (Sikap dan Amalan) mempunyai kaitan rapat antara satu sama lain. Budaya dimanifestasikan dari segi nilai dan etika (amalan).

Nilai adalah sebagai satu petanda yang menentukan atau mempengaruhi setiap tingkahlaku atau pergerakan sesuatu kumpulan atau individu. Etika (sikap) boleh menunjukkan nilai seseorang individu.

ms. 33 & 34 : Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awan. INTAN 1991

BPQ, BPD Keluaran 03; PindaanOI : November 2009.

stafpentadbiran sokongan'

a 'stgjL

PEMENANG Anugerah Kualiti Peraana Menteri

2QQ8

.w &A%&JX& UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

Keperluan Transformasi Pengurusan UiTM

BPQ, BPD Keluaran 03 ; Pindaan 01 : November 2009. 5

Aspirasi Negara Meningkatkan keupayaan

pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk minda kelas pertama

Teras Ke 2 Misi Nasional Fasa kedua Wawasan 2020

BPQ, BPD Keluaran 03 ; Pindaan 01 : November 2009.

Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan

BPQ, BPD Keluaran 0

1 Malaysia Matlamat

Mengekal dan meningkatkan perpaduan dalam kepelbagaian

Mengutamakan pencapaian berpaksikan keutamaan rakyat

8 Nilai Murni i Malaysia Budaya Kecemerlangan, Ketabahan,

Rendah Hati, Penerimaan, Kesetiaan, Meritokrasi, Pendidikan, Integriti

1 MALAYSIA, Bahagian Penerbitan Dasar Negara, 2009

; PindaanOl : November 2009. 7

ational Key Results Area (NKRA) i .

3-

5.

Mengurangkan Kadar Jenayah

Memerangi Rasuah

Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

Meningkat Taraf Hidup Rakyat Berpendapatan Rendah

Memperkasa Prasarana Luar Bandar dan Pedalaman Menambahbaik Pengangkutan Awam Dalam Jangka Masa Sederhana

Ucapan Perdana Menteri Malaysia di Majlis Perhimpunan YAB. Perdana Menteri Bersama Anggota Pentadbiran dan Penjawat Awan Serta GLC, 27/07/09

BPQ, BPD Keluaran 03 ; Pindaan 01 : November 2009.

INISTER'S/MINISTRY'S Key Result Areas (MKRA) K R A i Meningkatkan Akses Kepada Pengajian Tinggi Yang Berkualiti

KRA2 Peningkatan Kebolehpasaran Graduan

K R A 3 Pengantarabangsaan Pengajian Tinggi Negara

KRA4 Peningkatan Kegiatan R&D Untuk Memperkayakan Ilmu & Pengkomersilan

KRA5 Pembelajaran Sepanjang Hayat

BPQ, BPD Keluaran 03 ; PindaanOl : November 2009.

Modenisasi PA Asas Transformasi

Persekitaran kondusif untuk Malaysia mengoptimakan potensi menjadi negara aman, maju dan makmur pada abad ke-21

4 Anjakan Paradigma

Ketegaran kepada Keanjalan

Budaya Output kepada Budaya Outcome

Birokrasi kepada Memudah Cara Produktiviti kepada gabungan Produktiviti,

Kreativiti dan Inovasi.

Ucapan Perdana Menteri Malaysia di MAPPA X, 28/04/09

10 BPQ, BPD Keluaran 03 ; Pindaan 01 : November 2009.

Transformasi KPT Objektif

MENERAJU KEGEMILANGAN ILMU

Strategi Keterlibatan warga Kekuatan untuk

menterjemah

Bebaskan pemikiran daripada masa silam

Judaya

Kapasiti Mc Kinsey

imanat Tahim Barn 201)9 YB Menteri Pengajian Tinggi

BPQ, BPD Keluaran 03 ; Pindaan 01 : November 2009. 11

Transformasi UiTM >

Asas Transformasi Universiti Bertaraf Dunia pada tahun

Keperluan Transformasi

Bukan top - down tetapi gabung jalin semua segmen bermula dengan pimpinan atasan

UiTM mendukung aspirasi negara

ransformasi KPT Modenisasi PA

UiTM IERU (2009), W C U (2020)

BPQ, BPD Keluaran 03 ; Pindaan 01 : November 2009. 13

stafpentadbiran bukan hanya 'staf sokongan'

Konsep Budaya PERDANA UiTM

PEMENANG Anugerah Kualiti Perdana Menteri

2 r\r\Q UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

14 BPQ, BPD Keluaran 03 ; Pindaan 01 : November 2009.

bagasan Budaya PERDANA Amalan warga terhadap

Nilai dan Etika UiTM berasaskan 7 Prinsip PERDANA yang mendasari konsep Budaya Kerja Kelas Pertama sebagai Insan Berihsan

BPQ, BPD Keluaran 03 ; Pindaan 01 : November 2009. 15

onsep Budaya PERDANA UiTM

Seseorang individu mampu berusaha untuk mencapai kecemerlangan pemindahan ilmu serta penerapan nilai-nilai murni bagi melahirkan graduan profesional yang berperanan

membangunkan diri, ilmu, masyarakat dan negara.

Falsafah UiTM

Amalan Warga UiTM

Nilai & Etika UiTM

Budaya Kerja Kelas Pertama

Swat Naib Canselor Bil.lOO - UiTM (NC 6/2/1) (55) bertarikh 25 Jun 2009 : Pindaan Pernyataan "Falsafah " Universiti Teknologi MARA

Gaya Berfikir & Pemikiran

1 2 3 4

Gaya Merasa & Gaya Bertindak & Menghayati Berperilaku

5 6 7 8 9 10 11 12

P E R D A N A

Cara Berfikir & Cara Merasa & Cara Bertindak & Pemikiran Menghayati Berperilaku

16 BPQ, BPD Keluaran 03 ; Pindaan 01 : November 2009.

Objektif Budaya PERDANA UiTM

Melahir warga UiTM yang mampu melestari dan memacu kegemilangan UiTM

BPQ, BPD Keluaran 03 ; Pindaan 01 : November 2009. 17

universiti unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik

PEMENANG / % Anugerah Kualiti Perdana Menteri

mmmmm UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

Nilai Budaya Teras

18 BPQ, BPD Keluaran 03 ; Pindaan 01 : November 2009.

Nilai & Etika UiTM 1. Amanah

2. Akauntabiliti 3. Dedikasi 4. Menghargai Masa

5. Tawaduk (Humility)

6. Penambahbaikan Berterusan

10 Nilai clan Etika StafPentadbiran 12 Nilai dan Etika Pensvarah

7-8.

9-

10 .

11.

12.

Berdisiplin

Bekerjasama Mengejar Kecemerlangan Bersyukur Integriti Kesarjanaan

BPQ, BPD Keluaran 03 ; Pindaan 01 : November 2009.

Prinsip PERDANA Pantas dan Positif

Empati

Relevan

Daya Saing

Amanah, Adil dan Integriti

Nilai Tambah dan Kelainan

Arif dan Berilmu

P

E

R

D

A

N

A

wmMmimw^rAMWfimm immumiwiMWP tmmm wwwwwwiiwmimii inn

20 BPQ, BPD Keluaran 03 ; Pindaan 01 : November 2009.

nsan Kognitif

Model Pentadbir Universiti

BPQ, BPD Keluaran 03 ; PindaanOl : November 2009. 21

Amalan terbaik dan terpuji yang meiebihi