brožura vito tourer

Download Brožura Vito Tourer

Post on 12-Jan-2017

219 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Nov Vito Tourer.

 • 2

  Nov Vito Tourer. Chce, um, pracuje.Jste vdy pipraveni plnit sv koly? Vykonvte svou prci clevdom? Milujete nov vzvy? Pak si zasloute vozidlo, kter je pro Vs jako stvoen: nov Vito Tourer. Vz, kter Vs podpo nejen pi plnn kol, ale poslou tak jako Vae vizitka a ne-ustle bude dokazovat svou flexibilitu, bezpenost, hospodrnost a kvalitu. Specialista na profesionln pepravu osob od skutenho specialisty na uitkov vozidla.

  Nov Vito Tourer bylo vyvinuto s clem podat pln vkon za vech okolnost a na silnici pin maximln vestrannost, komfort a spolehlivou kvalitu znaky Mercedes-Benz. Se spotebou paliva od 5,7 l na 100 km1 je hospodrnj ne kdy dve a s kadm ujetm kilometrem tak trvale pispv k Vaemu spchu. A aby byla cesta za Vaimi cli jet bezpenj, nabz Vm dky etnm inovativnm asistennm a bezpenost-nm systmm, jako je asistent sledovn bdlosti ATTENTION ASSIST a asistent stabilizace pi poryvech bonho vtru, maximln bezpenost ji ve standardnm pro-veden. S pohonem pednch kol, pohonem zadnch kol nebo s pohonem vech kol2, jako Vito Tourer BASE, PRO nebo SELECT jednodue si zvolte to sprvn vozidlo pro Vae projekty. Jedno je vak jist ji nyn: nov Vito Tourer se nezalekne dn cesty ani dn vzvy.

  Mercedes-Benz Vans. Born to run.

  1 U modelu Vito Tourer 116 CDI, s prodlouenou dlkou vozidla, se sadou BlueEFFICIENCY, standardn manuln pevodovkou a registrac jako osobn vozi-dlo. Spoteba paliva kombinovan: 6,15,7 l/100 km; emise CO2: 160149 g/km.

  2 Pedpokldan dostupnost pohonu vech kol je od prosince 2014.

  Nov Vito Tourer

 • 4

  Obsah

  Obsah

  Nov Vito Tourer 2

  Flexibilita 6

  Podvozek a koncepce pohonu 8

  Bezpenost 10

  Spolehlivost a hospodrnost 14

  Interir 16

  ModelyVito Tourer BASEVito Tourer PROVito Tourer SELECT

  18182022

  Pehled charakteristickch znak modelu Vito Tourer 24

  Motory a hnac stroj 26

  VbavyBarevn odstny a alounnStandardn a pplatkov vbavyOriginln psluenstv

  27272833

  Servisn a finann sluby 34

  Technick daje 38

  Spoteba paliva a emise CO2 40

  Zkuebn jzda 41

 • 6

  Vce monost.

  Flexibilita

  Vy udvte smr ostatn zajist nov Vito Tourer. S modely BASE, PRO a SELECT bude peprava Vaich cestujcch jet flexibilnj.

  A u v nepetritm provozu vozidel taxisluby a cestovnm ruchu, nebo jako hotelov kyvadlov doprava i vz pro pepravu Vaeho pracovnho tmu se svmi rozmanitmi variantami uspodn sedadel pro 2 a 9 osob a mnoha monostmi vbavy se nov Vito Tourer pizpsob individulnm poadavkm kadho z Vaich cestujcch. Avak nejen to: tak po pracovn dob se prezentuje jako mnoho strann vz.

  Pohodln a flexibiln nastaviteln komfortn lavicov sedadla v prvn a druh ad prostoru pro cestujc modelu Vito Tourer SELECT nabz msto a pro est osob.

 • 8

  Plnou parou vped. Se temi variantami pohonu.

  Podvozek a koncepce pohonu

  A u se jedn o zsobovn ve mst, nebo mezimstskou dopravu dky monosti volby ze t variant pohonu jsme nov Vito Tourer jako prvn dodvkov vozidlo ve sv td zcela individuln pizpsobili Vaim poadavkm, od pohonu pednch nebo zadnch kol a po variantu s pohonem vech kol1. Spolen se standardn dodvanm elektromechanickm servozenm a sedmistupovou automatickou pevodovkou 7G-TRONIC PLUS2, dostupnou za pplatek, nabz Vito Tourer innost, klidn chod a komfort jzdy na rovni osobnho vozidla.

  Tak standardn estistupov manuln pevodovka je vyladna na optimln pomr mezi vkonem a spotebou. A u se rozhodnete pro kteroukoli z variant pohonu se svm komfortnm naladnm podvozku a nezvislm zavenm kol doprav nov Vito Tourer Vs i Vae cestujc i tam, kam se jin dodvkov vozidla nedostanou.

  1 Pedpokldan dostupnost pohonu vech kol je od prosince 2014.2 Dostupn pro pohon zadnch kol a pohon vech kol.

  Jako prvn dodvkov vozidlo ve sv td nabz nov Vito Tourer ti varianty pohonu od pohonu pednch nebo zadnch kol a po variantu s pohonem vech kol1.

  K videu online o tech variantch pohonu.

  4x2 4x2 4x4

 • 11Bezpenost

  Trval spch si zajist pouze ten, kdo jedn pedvdav. Proto Vm nov Vito Tourer na-bzpikovou bezpenostn vbavu, jakou u dodvky Mercedes-Benz prvem oekvte. Uniktn v tto td je pplatkov COLLISION PREVENTION ASSIST (asistent varovn ped koliz). Nepetrit sleduje odstup od vozidla jedoucho vpedu, varuje Vs akusticky a opticky, pi nebezpe automaticky zv brzdnou slu a me Vm tak pomoci zabrnit nrazm zezadu. A protoe kad jzda kon a po zaparkovn vozidla, podpo Vs pi manvrovn v zkch prostorech aktivn parkovac asistent.

  COLLISION PREVENTION ASSIST (asistent varovn ped koliz) v sob spojuje regulaci odstupu, varovn ped koliz a brzdovho asistenta BAS PRO.

  Doshnte svch cl.

 • 12

  Neponechte nic nhod? Ani my ne.

  Bezpenost

  Nov Vito Tourer je szka na jistotu: se svmi pokrokovmi bezpenostnmi systmy zvyuje nejen bezpenost Vs a Vaich cestujcch, ale dky standardn dodvanmu asistentu stabilizace pi poryvech bonho vtru, asistentu sledovn bdlosti ATTENTION ASSIST a nejnovj generaci elektronickho stabilizanho systmu ADAPTIVE ESP tak bezpenost ostatnch astnk silninho provozu. Podle oekvn jde Mercedes-Benz pkladem tak v oblasti ochrany cestuj cch dky a esti airbagm1, mezi n pat okenn airbagy a bon pnevn airbagy Thorax pro idie aspolujezdce.

  A dky kdu QR na zchrann nlepce na sloupku B mte prospch z dal inovace. Zchrann sluba tak prostednictvm naskenovn obdr zchrannou kartu, specifickou pro dan vozidlo.

  Chcete-li rozit bezpenostn vbavu vozu, jednodue vybrejte ze irokho spektra dalch monost2.

  1 Airbag idie a spolujezdce ve standardn vbav, okenn airbag a bon pnevn airbag Thorax je standardn obsaen u modelu Vito Tourer PRO a SELECT.2 Viz strana 28 a internetov strnka www.mercedes-benz.cz3 Pedpokldan dostupnost od 1. tvrtlet 2015.

  Sada jzdnch asistent3 Sada asistent jzdy v pruzch3

  COLLISION PREVENTION ASSIST Asistent jzdy v pruzch Asistent hldn mrtvho hlu3

  01

  02

  06

 • COLLISION PREVENTION ASSIST v sob spojuje regulaci odstupu vozidel a varovn ped koliz s brzdovm asistentem BAS PRO.

  Asistent stabilizace pi poryvech bonho vtru, dodvan ve standardn vbav, pomh zabrnit vyboen z jzdnho pruhu pi nrazech bonho vtru.

  Asistent jzdy v pruzch doke zabrnit nehodm pi nemyslnm oputn jzdn ho pruhu.

  Asistent hldn mrtvho hlu3 doke zabrnit neho-dm pi zmn jzdnho pru hu, napklad na dlnicch.

  LED Intelligent Light System variabiln pizpsob osvtlen svtelnm, dopravnm a pov-trnostnm podmnkm.

  Zptn kamera poskytuje fotorealistick nhled okol a smru jzdy pomoc dyna-mickch kivek.

  03

  04

  05

 • 14

  5,7 l na 100 km1.

  Spolehlivost a hospodrnost

  S novm Vito Tourer se rozhodnete pro spolehlivost a dlouhou ivotnost vozu Mercedes-Benz, kterou toto vozidlo dokazuje mimo jin svou kompletn pozinko-vanoukaroseri. Krom toho se mete spolehnout na ni nklady na opravy a drbu. Dky kombinaci neustlho technickho zdokonalovn a dalch opaten na snen spoteby jsme navc snili spotebu paliva v prmru o 20%. V novm modelu Vito Tourer tak budete cestovat se spotebou ji od 5,7 l na 100 km1 a servisnm intervalem 40000km.

  Sada BlueEFFICIENCY2 sniuje spotebu a emise CO2 pomoc nsledujcch opaten:

  Funkce ECO start-stop bhem stn vozidla pechodn vypne motor

  Zakrytovn podvozku optimalizuje aerodynamiku

  Alterntor Fuel Economy s vylepenou innost sniuje zaten motoru

  1 U modelu Vito Tourer 116 CDI, s prodlouenou dlkou vozidla, se sadou BlueEFFICIENCY, standardn manuln pevodovkou a registrac jako osobn vozidlo. Spoteba paliva kombinovan: 6,15,7 l/100 km; emise CO2: 160149 g/km.

  2 Standardn vbava u modelu Vito Tourer 119 BlueTEC a u automatick pevodovky ve spojen s registrac jako osobn vozidlo. Vito Tourer 119 BlueTEC: Spoteba paliva kombinovan: 6,05,7 l/100 km; emise CO2, kombinovan provoz: 158149 g/km.

 • 17

  Pohodln se opete a uijte si prci.

  Pejdme k pjemnm strnkm Va prce: rzn informan a komunikan systmy se standardn obsaenm slotem pro pamov SD karty a vstupem USB, praktick multifunkn volant, na pn alounn k Nappa a zdoben chromovanmi aplikacemi, nebo elektromechanick servozen nov Vito Tourer pesvd nejvym komfor tem jzdy, optimln funknost a bezkonkurenn kvalitou. Spolen s prostornm interirem, vysoce kvalitnmi materily a mnostvm dalch prvk vbav Vm nabdne ve po tebn pro Vae plny.

  Interir

  1Pplatkov vbava.2 U modelu Vito Tourer SELECT ve standardn vbav.3 U modelu Vito Tourer PRO a SELECT ve standardn vbav.

  Mnohostrann vbava1:

  Tramenn multifunkn volant2

  Chromovan aplikace na pstrojov desce a v obloen dve2

  Dvoumstn sedadlo spolujezdce

  Funkn lon prostory a odkldac schrnky

  Tznov klimatizace THERMOTRONIC a TEMPMATIK pro zadn st vozu

  Informan a komunikan systmy, jako jsou za pplatek dodvan rdia Audio 10, Audio 15 a navigan systm Becker MAP PILOT (pouze v kombinaci s rdiem Audio 15)

  Komfortn sedadlo pro idie/spolujezdce2

  Vyhvan sedadlo idie/spolujezdce

  TEMPOMAT

  Nastaviteln sloupek zen3

 • 18 Modely | Vito Tourer BASE

  Vito Tourer BASE.Vito Tourer BASE je V siln a spolehliv partner pro obzvlt hospodrnou pepravu osob. Pome Vm doshnout spor, avak sm je mimodn velkorys. To plat zejmna pro jeho nabdku prostoru, nebo pi instalaci maximlnho potu sedadel poskytuje msto a pro devt osob. Tak bezpenostn vbava s asistentem sledovn bdlosti ATTENTION ASSIST, asistentem stabilizace pi poryvech bonho vtru, asistentem rozjezdu do kopce, kontrolou tlaku vzduchu vpneumatikch a airbagy pro idie a spolujezdce je pkladn ji ve standardnm proveden.

  Mimodn robustn jsou devn podlahy, stejn jako obloen bonch stn a stechy z tvrdch devovlknitch desek, kter obstoj i v tch nejnronjch podmnkch. Vito Tourer BASE m po vech strnkch ty nejlep pedpoklady pro to, aby se stal Vam dlouh