brosura turizam bh

Download Brosura Turizam Bh

Post on 15-Feb-2015

27 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

EVROPSKA UNIJA

Autor: Una Bejtovi Fotografije: www.europa.ba www.bhtourism.ba www.aneks8komisija.com.ba www.vladars.net www.sff.ba www.bihac.org www.seebiz.eu www.etno-selo.com Prijevod i lektorisanje: Oxford prevodi Banja Luka Dizajn i tampa: Arch Design Tira: 500

Sarajevo, decembar 2008.

Ovu publikaciju finansira Evropska unija. Nalazi, zakljuci i tumaenja iznesena u ovom dokumentu autorova su i ne treba ih shvatiti kao miljenja Evropske unije. Publikacija se zasniva na informacijama iz raznih izvora ija se tanost nije mogla uvijek u potpunosti provjeriti. Autor ove publikacije je imao iskrenu namjeru da obezbijedi tanost i pouzdanost informacija i preporuka koje se u njemu nalaze. Meutim, Evropska unija se ne moe smatrati odgovornom za bilo kakva nepodudaranja, netane podatke ili druge previde koji se eventualno nalaze u publikaciji. Evropska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za postupke treih lica koji proizilaze iz zakljuaka i preporuka ove publikacije.

Sarajevo, 23. septembar 2008. godine

STEENA ISKUSTVA I NOVE PERSPEKTIVE

2

Konferencija podrke razvoju turizma u Bosni i Hercegovini Sarajevo, 23. septembar 2008. godine

Steena iskustva i nove perspektive

SADRAJ Nekoliko uvodnih rijei... 1. IZ UVODNIH OBRAANJA 2. TURIZAM U BiH INTERDISCIPLINARNI UVID 2.1. Izvjetaj o procjeni potreba u oblasti turizma u Bosni i Hercegovini 2.2. Pravni okvir u turizmu BiH 2.3. Brojevi u slubi razvoja turizma u BiH 2.4. Komisija/povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika BiH 2.5. BiH kao vrhunski brand svi u slubi promocije 3. TURIZAM U BiH PRIE O USPJEHU 3.1. Gradovi 3.1.1. SARAJEVO - Najistonija taka Zapada najzapadnija taka Istoka 3.1.2. BIHA inicijator razvoja turizma unutar malih i srednjih preduzea 3.1.3. TUZLA Turizam kao glavna poluga daljeg razvoja opine 3.2. Sport kao pokreta turizma 3.2.1. Zimski turizam na Kupresu - ajua 3.2.2. Adrenalin u dodiru s prirodom - rafting 3.3. Autohtoni krajevi 3.3.1. Vinske ceste Bosne i Hercegovine 3.3.2. Etno-selo Staniii ZAKLJUCI KONFERENCIJE 3 5 9 9 10 12 13 15 17 17 17 18 19 20 20 21 21 22 23 24

Steena iskustva i nove perspektive

Konferencija podrke razvoju turizma u Bosni i Hercegovini Sarajevo, 23. septembar 2008. godine

3

Nekoliko uvodnih rijei... Razumije se smo po sebi da je turizam glavni izvor prihoda miliona ljudi u Evropi i svijetu. On je, ipak, mnogo vie od jedne od privrednih grana jer povezuje ljude, briegranice tako to jaa razumijevanje izmeu naroda i kultura, te time doprinosi njihovom jedinstvu i raznolikosti putokazu koji treba pratiti na putu ka Evropskoj uniji. Kada se govori o odrivosti turizma, to podrazumijeva ouvanje i obogaivanje kulturnog i prirodnog naslijea nae svjetske zajednice, jaanje doprinosa ove dinamine industrije ekonomskom razvoju i otvaranju novih radnih mjesta, unapreenje lokalnog razvoja ulaganjem u infrastrukturu za razvoj turizma. Iz svih ovih i mnogih drugih razloga, turizam zasluuje nau brigu i panju, kao i politiku podrku. Kao to moemo vidjeti u praksi, turizam je preuzeo vodeu ulogu u odrivom ekonomskom razvoju cijelih regiona. U cilju ouvanja i podrke takvim trendovima, ovogodinji Svjetski dan turizma proslavljen je u Evropi u skladu sa sloganomturizam obogauje, pozvavi na uvrena partnerstva izmeu svih interesnih strana u turizmu kroz promociju konkurentnosti i razvoja. Trenutno su perspektive i potrebe turizma u Evropi i irom svijeta ogromne i izazovne sa sve veom konkurencijom izvana, poveanjem potreba potroaa za specijalizovanijim turizmom i potrebom za uspjenijom praksom koja potuje pitanja ivotne sredine. Bosna i Hercegovina, zemlja zadivljujuih prirodnih ljepota i trajnog istorijskog i kulturnog naslijea, posveena pristupanju porodici EU, proslavila je Svjetski dan turizma organizovanjem Konferencije za podrku razvoju turizma u Bosni i Hercegovini. Ona je rezultat inicijative lokalnih vlasti Bosne i Hercegovine sa dravnog, entitetskih nivoa kao i Brko Distrikta, predvoenih Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini. Delegacija Evropske komisije u BiH je potpomogla organizaciju pomenute konferencije uz tehniku podrku Projekta treninga i konsultacija za mala i srednja preduzeca EU TAC kojeg je finansirala Europska unija i koji je vie of 2,5 godine predano radio na poveanju konkurentnosti i izgradnje kapaciteta sektora malih i srednjih preduzea u BiH. Iskrene rijei zahvalnosti upuujemo osoblju koje je radilo na realizaciji pomenutog projekta i pruilo profesionalnu i kvalitetnu podrku u organizaciji pomenute Konferencije.

4

Konferencija podrke razvoju turizma u Bosni i Hercegovini Sarajevo, 23. septembar 2008. godine

Steena iskustva i nove perspektive

Konferencija za podrku razvoju turizma u Bosni i Hercegovini okupila je interesne skupine iz cijele zemlje i mnoge lokalne i meunarodne kolege koji su dali jasnu poruku: ta ova zemlja posjeduje impresivne mogunosti i resurse kojih ima u izobilju, ta se mora poboljati ujednaeniji pravni, politiki i strateki okvir, da bi se omoguio usklaeniji plasman i promocija turistikih bogatstava, sistematski razvoj odgovarajue turistike infrastrukture, modernizovana statistika i obrazovanje u ovom sektoru u BiH, ta moe postati odrivo u postojeim okolnostima najbolji primjeri iz prakse, koji pokazuju kako se neka ideja moe pretoiti u projekat, provesti u praksi i trajati kao odriva struktura, ta je potrebno uraditi sve odgovarajue vlasti moraju dogovoriti zajedniki pristup utvrenim nedostacima koji spreavaju razvoj ovog sektora. Kako se Bosna i Hercegovina blii integracijama EU, od vitalne je vanosti da BiH ubrza zakonodavnu i reformu politike u skladu sa zahtjevima i najboljim primjerima iz prakse EU.To e takoe imati i pozitivan uticaj na razvoj turistike industrije, konkuretnost i ekonomski razvoj u zemlji. U skorijoj budunosti, nema sumnje da e sve interesne sfere i skupine nastaviti davati podrku ovoj zemlji u bavljenju utvrenim prioritetima, ali motor treba pokrenutijedan snaan, odluan potez svih interesnih skupina vlasti ove zemlje dok gorivo treba crpiti iz privatnog sektora i graanskog drutva. Delegacija EK oekuje da se poslije Konferencije preduzmu konkretnije radnje koje su orijentisane na mjere napretka koje imaju uporite u planovima djelovanja, kako bi iste bile temelj buduih inicijativa vezanih za napredak u turistikom sektoru BiH na njenom putu ka ulasku u Evropsku uniju...

Steena iskustva i nove perspektive

Konferencija podrke razvoju turizma u Bosni i Hercegovini Sarajevo, 23. septembar 2008. godine

5

1.

IZ UVODNIH OBRAANJA...

Zgrabimo zajedno razvojnu ansu Bosne i Hercegovine!Tarik Sadovi, Zamjenik predsjedavajueg Vijea Ministara/ Ministar civilnih poslova BiH

...Iskreno se nadamo da emo procjene Svjetske turistike organizacije (oekuje se da e aktivnosti putovanja i turizma BiH za period 2006-2015. godine imati realan godinji rast od 5,2%), prevazii kvalitetnijom organizacijom, zakonskim i institucionalnim jaanjem turistikog sektora. Radna grupa za turizam u Bosni i Hercegovini, u povodu obiljeavanja Svjetskog dana turizma ve drugu godinu zaredom mobilizira i organizira kompletnu turistiku strukturu u namjeri da osnai turizam i proizvede pozitivne efekte na ukupna privredna kretanja u BiH. Ova Konferencija pokazuje elju za jedinstvenim djelovanjem turistike strukture BiH, ona identificira kljune potrebe za unaprjeenje turizma, i sve sa ciljem izgradnje efikasnijeg sistema djelovanja. Dananja konferencija je primjer pozitivnog pristupa i zajednikog djelovanja svih subjekata u turizmu, pa zasluuje priznanje i podrku Vijea ministara BiH. estitam svim turistikim radnicima i organizacijama predstojei Svjetski dan turizma, sa eljom da postiu jo bolje rezultate u narednom periodu.

Prioriteti: Pokretanje procesa izrade Strategije razvoja turizma; Zakonsko i institucionalno jaanje turizma BiH i usklaivanje sa evropskim standardima; Uspostavljanje povoljnijeg ambijenta za razvoj privatnog sektora u turizmu; Internacionalizacija turizma BiH i prevazilaenje parcijalnih djelovanja koja zatvaraju turizam u lokalne okvire; Popravljanje imida Bosne i Hercegovine na nain reprezentativnog turistikog predstavljanja na meunarodnim turistikim tritima.

www.mcp.gov.ba

6

Konferencija podrke razvoju turizma u Bosni i Hercegovini Sarajevo, 23. septembar 2008. godine

Steena iskustva i nove perspektive

Ono to Bosnu i Hercegovinu ini jedinstvenom turistikom destinacijom je mjeavina kulturnog i prirodnog naslijea u zemlji.Dimitris Kourkoulas, Ambasador i ef Delegacije Evropske komisije u BiH

Veliko mi je zadovoljstvo to prisustvujem okupljanju relevantnih lokalnih i meunarodnih interesnih strana u njihovim nastojanjima da pronau efikasnije mjere za promociju turizma u BiH. Naa podrka do sada je imala za rezultat 60 projekata za pomo razvoju malih i srednjih preduzea i turizma ukupne vrijednosti preko 10 miliona evra. Od pomenutog ukupnog broja, bilo je 19 projekata namijenjenih razvoju turizma koji su imali za cilj otvaranje novih radnih mjesta u sektoru turizma kroz poboljanje konkurentnosti sektora razvijanjem novih turistikih ponuda i unapreenjem znanja i vjetina ljudskih resursa. Svih 60 projekata realizovali su lokalne nevladine organizacije i/ili turistika udruenja. Slubeni statistiki podaci potvruju da je turizam jedan od sektora BiH koji se najbre razvijaju. S obzirom na vanost sektora turizma za ukupni ekonomski razvoj, mi iz Evropske komisije namjeravamo da nastavimo da se bavimo prioritetima za podrku razvoja ovog sektora. Ono to Bosnu i Hercegovinu ini jedinstvenom turistikom destinacijom jeste mjeavina kulturnog i prirodnog naslijea u zemlji. Pored toga, veliki prirodni resursi zemlje daju joj konkurentnu prednost u oblasti ekoturizma. Evropska komisija vjeruje da ova Ko