brojila iskra katalog

Click here to load reader

Post on 29-Nov-2015

568 views

Category:

Documents

28 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1K a t a l o g p r o i z v o d n o g p r o g r a m a

 • 3Kvalitet koji nam priznaju nai kupci Kvalitet poslovanja, koji se odraava u kvalitetu naih proizvoda i usluga, nam takoer priznaju nai kupci kao i mjeriteljske institucije iz brojnih drava. Nacionalne mjeriteljske institucije iz Austrije, Beneluksa, Italije, Slovenije, vedske, vicarske i Velike Britanije su nam u prolosti povjerile prvo ovjeravanje brojila elektrine energije. Stupanjem na snagu Direktive o mjernim instrumentima u Europskoj zajednici 2006 godine Iskraemeco je certificiran po H1 modulu, to znai da proizvedena brojila idu iz tvornice izravno na mjerna mjesta diljem EU.

  Mjerni podaci su vrijednost za nae kupce Iskraemeco je meu vodeim svjetskim proizvoaima naprava i sustava za mjerenje, registriranje i obraunavanje elektrine energije. Podatke o potronji energije trebaju svi uesnici na dereguliranom tritu energije, kako regulatorni organi tako i proizvoai energije, distributeri i potroai.

  Partnerski odnosi jame uspjeh i zadovoljstvo Planiranje, razvoj i trenje mjernih naprava teku u suradnji s naim kupcima i partnerima. Pri tome su im naa iskustva na podruju mjerne tehnike jamstvo za postizanje dobrih poslovnih rezultata. Odlino poznavanje mjerne tehnike i komunikacija, te uporaba najnovijih tehnologija jame djelotvorno i vrlo pouzdano djelovanje naih naprava kao samostalnih naprava, kao dio sustava ili kao sustav u cjelini. Od najjednostavnijih elektromehanikih brojila do najkompleksnijih komunikacijskih i nadzornih sustava za daljinsko oitavanje brojila i upravljanje potronjom energije na strani potronje jamimo pouzdanost i tonost mjernih podataka. Nai proizvodi i usluge odgovaraju zahtjevima meunarodnih i nacionalnih normi i zakonodavstva.

  Sustavna rjeenja za zadovoljstvo naih kupaca Kvalitet, pouzdanost i prilagodljivost su glavne znaajke cjelovite ponude naprava i sustava koji zadovoljavaju potrebe kupaca i korisnika na podruju mjerenja, obraunavanja i upravljanja s elektrinom energijom. Iskraemeco razvija, proizvodi i prodaje naprave i sustave za sve razine potronje energije.

  Kuanstvo Brojila elektrine energije visokog kvaliteta i pouzdanosti, te s dugim ivotnim vijekom, su osnova sustava za automatsko upravljanje brojilima (eng. AMM sustavi). Cjeloviti sustavi za mjerenje i obraunavanje energije zadovoljavaju potrebe suvremenog trita.

  Industrija, proizvodnja i distribucija Brojila elektrine energije za industrijske potroae, za proizvodnju i prijenos elektrine energije odgovaraju razliitim zahtjevima to se tie mjerne tonosti i omoguavaju mjerenje svih zahtjevanih veliina (djelatna, jalova i prividna energija i snaga, mjerenje u etiri kvadranata, mjerenje parametara kvaliteta energije, intervalno registriranje podataka, daljinska komunikacija, prijenos podataka itd.).

  Proizvodni program

  Univerzalni AMM-sustavi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Precizna viefunkcijska brojila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Viefunkcijska brojila za industriju i poduzetnitvo . . . . . . . . . . . . . . . . . .6AMM-sustavi za kuanstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Elektronika brojila za AMM sustave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Koncentratori i komunikatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Elektronika brojila za kuanstva i poduzetnitvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Elektromehanika brojila za kuanstva i poduzetnitvo . . . . . . . . . . . . .14 Pribor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Softver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Etalonska brojila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

  Nae poslanstvo i vizija Omoguavamo djelotvornu uporabu energije. S naim pouzdanim i potrebama korisnika prilagoenim rjeenjima smo vodee poduzee na podruju mjerenja i upravljanja energijom.

  Kameni temeljci naih uspjeha Nai uspjesi temelje na iskustvima, razumjevanju potreba potroaa energije, na profesionalnosti i entuzijazmu naih djelatnika, inovativnim i visokokvalitetnim napravama i sustavima te na dobroj pozicioniranosti na svjetskom tritu.

  Inovativnost je naa tradicija Ve od samih poetaka, koji seu u 1945 godinu, je Iskraemeco poznat po tehnikim inovacijama. est desetljea uspjeha su obiljeili brojni meai. Do danas smo kupcim isporuili vie od ezdeset miljuna naprava. Ponosni smo na injenicu da su sve te naprave i sustavi plod vlastitog znanja i da temelje na brojnim vlastitim patentima.

  Razvoj i istraivanje su temelj naih proizvoda i usluga Glavni nosioci naega razvoja i istraivanja su najnovija otkria u mjernoj tehnici: novi mjerni sustavi i tehnologije, integrirana komunikacija, automatsko oitavanje podataka, daljinski nadzor nad potroaima i aplikacije pametne kue. S uporabom najnovijih dostignua mikroelektronike razvijamo inteligentne, prilagodljive viefunkcijske proizvode. Polazei od potreba potroaa energije razvijamo sustavna softverska rjeenja za podrku obrauna elektrine energije i upravljanje potronje kako za kuanstva tako i za industrijske potroae energenata.

  Globalizacija je na izazov Sa svojim proizvodima i uslugama smo prisutni u stotinjak drava diljem svijeta. Meunarodna grupa Iskraemeco ima, osim matinog poduzea u Kranju, jo proizvodna i trgovaka poduzea u Europi i Aziji. Naa pouzdana, za korisnike jednostavna za uporabu, sustavna rjeenja su se ve afirmirala na najzahtjevnijim skandinavskim tritima, i nezadrivo se ire u druge dijelove svijeta, najvie tamo gdje su oekivanja potroaa najvea.

  Kvalitet temelji na timskom raduKvalitet naih proizvoda i usluga temelji na integriranom sustavu voenja poslovanja prema normi ISO 9001: 2000, ija osnova je politika kvaliteta. Ona udruuje sustav voenja kvaliteta, odnos do okolia, od kvaliteta laboratorija do financijskog voenja, prava, zdravlja i sigurnosti pri radu te sigurnosti imovine i podataka. Cjeloviti sustav voenja poslovanja temelji na procesnom modelu stalnih poboljanja, s ime stalno poveavamo djelotvornost kao i zadovoljstvo kupaca, uposlenika i vlasnika.

  Sa svojimi proizvodima i uslugama podravamo trajni razvoj Poslanstvo Iskraemeca je omoguiti elektrodistribucijama i industriji da poboljaju svoje poslovanje s manjim utjecajem na okoli. Naprave i sustavi koji omoguuju upravljanje potronje energije su doprinos Iskraemeca k trajnom razvoju. Jamstvo za dobar odnos prema okoliu je i certifikat prema normi ISO14001.

  Kvalitet naih proizvoda temelji na vlastitim akreditiranim laboratorijama Investicije u stalno poboljavanje vlastitih ispitnih i metrolokih laboratorija, da ostanemo korak ispred tehnolokog napretka na neprestano se mjenjajuem tritu, nam omoguuju da kupcima nudimo najbolje proizvode koji zadovoljavaju njihove sadanje i budue potrebe. Godine 2002 su bili nai laboratoriji akreditirani sukladno s normom ISO 17025.

 • 4Univerzalni AMM-sustavNa svim razinama potronje, prijenosa i generacije energije univerzalni Iskraemeco AMM-sustav (eng. Automated Meter Management) omoguava prikupljanje, pohranjivanje i obradu podataka o protoku elektrine energije kao i drugih energenata (toplinska energija, plin, voda itd.). Modularna struktura omoguava uporabu razliitih mjernih i komunikacijskih naprava. U sustavu su mogui razliiti komunikacijski putevi (izravno povezivanje preko suelja RS232, RS485 ili CS te modemske veze DLC, PSTN, ISDN, GSM/GPRS, eternet itd.) kao i razliiti protokoli (DLMS, IEC 62056-21, IEC 60870-5-102, FTP, NTP, SNMP, SOAP). Za korisnika lako razumljiv softver omoguava jednostavno zahvatanje i obradu podataka, praenje dogaanja kao i upravljanje elektrinom mreom.

  Generacija i prijenos

  Registrator impulsa Beina M-sabirnica Mali proizvoai elektrine energije iana M-sabirnica

  M - Bu

  s

  UPRAVLJANJE S MJERNIM PODACIMA

  PROIZVODNJA I PRIJENOS, DISTRIBUCIJA I INDUSTRIJA

  KUANSTVA

  MJERENJE NA RAZINI KUANSTVA I MALI PROIZVOAI ELEKTRINE ENERGIJE

  Upravljanje i obrada podataka

  Industrija i poduzetnitvo

  Seosko podruje

  Gradsko podruje

  Usamljena kua

  Distribucija

  Prigradska naselja

 • 5Precizna viefunkcijska brojila

  MT860

  Vie informacija u poglavlju Pribor / Komunikacijski i ulazno/izlazni moduli.

  Modularna graa brojila, te irok opseg mjernih napona, omoguavaju korisniku da ima u skladitu samo jedan tip brojila. S razliitim modulima moe se brojilu mjenjati broj ulaza/izlaza, kao i ugraivati razliita komunikacijska suelja i/ili modeme

  Energija Djelatna Jalova

  Klasa tonosti 0,2S 2 badareno na 0,5 % ili 1 %

  Norma IEC 62053-22 IEC 62053-23

  Strujni opseg 5 (10) A , 5 (6) A, 1 (6) A

  Prikljuenje Prikljuenje preko strujnog ili strujnog i naponskog transformatora3-fazna 3-ina ili 3-fazna 4-ina mrea

  Referentni napon (V) Vienaponski opseg 3 x 57,7/100 V ... 3 x 240/415 V ili specificiran jedan napon iz navedenog opsega

  Radni temperaturni opseg -25C do +70C

  Mjerene veliine

  A+, A-, R+, R-, R1, R2, R3, R4, S+, S- Kumulativna energija i energija u zadnjem obraunskom razdoblju

  Prosjena snaga na intervalu, trenutna vrijednost snage, prosjena snaga u posljednjem mjernom periodu, maksimalna snaga u obraunskom razdoblju, kumulativna vrijednost snage

  Znaajke hardvera Najvie 12 pomonih stezaljki (funkcijski ulazi, funkcijski izlazi, vanjsko napajanje, komunikacijsko suelje)

  ulazno/izlazni modul Komunikacijski modul Unutarnje ili vanjsko napajanje (50V do 240V ~ ili =) odreivanje prioriteta matrini pokaznik s 4 x 20 zn