bİrlİkte ÇÖzelİm - bilfenyayincilik.com · 5 6 temat˜k 5.Ünşte 1. aşağıda verilen...

of 28/28
5 6. SINIF MATEMATİK 5.ÜNİTE 1. Aşağıda verilen açıların ölçülerini açı ölçer yardımıyla bulup, açıları isimlendirerek ölçü- lerini yazınız. 2. K L M Yukarıdaki açının ismi aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) KLM % B) LMK % C) L U D) MLK % BİRLİKTE ÇÖZELİM s( ¯BC % ) = 30° s( KLM % ) = 140° s( PRS % ) = 90° s( DEF % ) = 105° A B C E D F K L M P R S

Post on 31-Aug-2019

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 5

  6. SINIF MATEMATK 5.NTE

  1. Aada verilen alarn llerini a ler yardmyla bulup, alar isimlendirerek l-lerini yaznz.

  2. K

  L M

  Yukardaki ann ismi aadakilerden hangisi olamaz?

  A) KLM% B) LMK% C) LU D) MLK%

  BRLKTE ZELM

  s(BC% ) = 30 s(KLM% ) = 140

  s(PRS% ) = 90s(DEF% ) = 105

  A

  B C

  E

  D

  F

  K

  L

  MP

  R S

 • 6

  BLFEN YAYINCILIK5.NTE

  3. A

  B

  C

  D

  O

  Yukardaki ekilde ka farkl a vardr? simlendiriniz.

  6 tane

  A OB A OC

  B OC B OD

  C OD A OD

  4.

  G

  BA

  F

  C

  DE

  H

  Yukardaki ekilden yararlanarak be farkl a belirleyiniz.

  F BD

  A GF

  G FE

  H CD

  B HC

 • 10

  BLFEN YAYINCILIK5.NTE

  1. Aada kareli zemin zerinde verilen alara e olan alar altlarndaki kareli zemi-ne iziniz.

  AB

  C

  DE

  F

  GK

  H

  2. Aada sol tarafta verilen alara e alar oluturmak iin sa taraftaki alar tamamlaynz.

  A

  B

  C

  C

  DE

  F

  D E

  B

  BRLKTE ZELM

  A

  AB

  C

  DE

  F

  GK

  H

  F

 • 11

  6. SINIF MATEMATK 5.NTE

  3. Aadaki alara e alar yanlarndaki kareli zemine alar farkl ynlere bakacak ekilde iziniz.

  A

  B C

  F

  D E

  4. A ler ve cetvelinizi kullanarak aadaki alara e alar yanlarndaki boluklara iziniz.

  A

  B C

  E F

  D

  A

  BC

  F

  DE

 • 12

  BLFEN YAYINCILIK5.NTE

  1. Aler ve cetvel yardmyla aadaki alara e alar yanlarndaki boluklara iziniz.

  A

  B

  C

  K

  L

  M

  2. Aadaki alara e alar yanlarndaki kareli zemine iziniz. izeceiniz e ann bir noktas verilmitir.

  A

  B BC

  M

  KK

  L

  SIRA SENDE

  M

  L

  A

  C

 • 14

  BLFEN YAYINCILIK5.NTE

  Komu Tmler Alar

  V

  Y Z

  T[YV ^ [YZ ise ( ) ( )s VYT s TYZ ve90+ = c% %

  VYT ile TYZ% % komu tmler alardr.

  Birer n ortak ve lleri toplam 90 olan iki aya komu tmler a-

  lar denir.

  1. Aadaki kareli katta bir dar a oluturup komu tmler asn iziniz.

  2. Aadaki kareli katta verilen alarn komu tmler alarn iziniz.

  3. 25 lik bir ay a ler (iletki) yardmyla izerek komu tmler asn belirleyiniz.

  BRLKTE ZELM

  A

  B D

  C

  BC% ile CBD% komu tmler alardr.

  2565

 • 15

  6. SINIF MATEMATK 5.NTE

  4. Tmler iki adan birinin ls, dierinin lsnn iki katdr.

  Buna gre kk a ka derecedir?

  5. Komu tmler iki adan birinin ls, dierinin lsnden 20 fazladr.

  Buna gre byk a ka derecedir?

  6. K

  0a

  a +

  12)

  M

  L

  Yandaki ekilde KOL% ile LOM% komu tmler alardr.

  s(KOL% ) = (a + 12) ve s(LOM% ) = a

  olduuna gre s(LOM% ) ka derecedir?

  7. Komu tmler iki adan birinin ls, dierinin lsnn 3 katndan 10 fazladr.

  Buna gre kk a ka derecedir?

  8. Tmler iki adan birinin ls, dierinin lsnn 5 katndan 18 eksiktir.

  Buna gre byk ann ls ka derecedir?

  9.

  ekil I ekil II

  5 4 3

  12

  Yukarda bir dosya kad ekil I 'deki gibi katlanp alyor. ekil - II 'deki alar oluuyor.

  Buna gre ka numaral alar komu tmlerdir?

  + 2. = 90 90:3 = 30

  + + 20 = 9090 20 = 70 70:2 = 35

  90 35 = 55

  + 3 + 10 = 9090 10 = 80 80:4 = 20

  + 5 18 = 9090 + 18 = 108 108:6 = 18

  90 18 72

  2a + 12 = 9090 12 = 78 s(LOM% ) = 3978:2 = 39

  1 ve 2 numaral alar

 • 17

  6. SINIF MATEMATK 5.NTE

  Ters Alar

  A

  B O

  C

  D

  Yandaki ekilde; ( ) ( )s OC s BOD=% % ve ( ) ( )s OB s COD=% % dr.

  Kesien iki doru arasnda kalan zt ynl alara ters alar denir.

  1.

  A120

  BO

  C A, O ve B noktalar dorusal ve s(OC% ) = 120 dir.

  Buna gre s(COB% ) nn ka derece olduunu bulunuz.

  2. Btnleri 150 olan ann tmleri ka derecedir?

  3. Btnler iki adan byk ann ls, kk ann lsnn 3 katdr.

  Buna gre kk a ka derecedir?

  4. Btnler iki adan byk ann ls, kk ann lsnn 20 fazladr.

  Buna gre kk a ka derecedir?

  BRLKTE ZELM

  60 180 120 = 60

  180 150 = 30 90 30 = 60

  + 3 = 180180:4 = 45

  + + 20 = 180180 20 = 160 160:2 = 80

 • 18

  BLFEN YAYINCILIK5.NTE

  5. Komu btnler iki adan birinin ls, dierinin lsnn 2 katndan 45 fazladr.

  Buna gre kk a ka derecedir?

  6. Aada kareli katta verilen alarn ters alarn iziniz.

  7.

  105 a + 70

  B

  O

  D C

  AYandaki ekilde AC ve BD dorular O noktasnda kesimektedir.

  s(OD% ) = 105 ve s(BOC% ) = (a + 70)

  olduuna gre a ka derecedir?

  8.

  O

  E

  C

  B

  D

  A100

  60Yandaki ekilde AC ve BD dorular O noktasnda kesi-mektedir.

  Buna gre s(DOE% ) ka derecedir?

  9. Komu btnler iki adan biri, dierinin 51 idir.

  Buna gre byk olan ann ls ka derecedir?

  + 2 + 45 = 180180 45 = 135 135:3 = 45

  (a + 70) = 105105 70 = 35 a = 35

  x + 60 = 100 x = 100 60 = 40

  + 5 = 180180:6 = 30 180 30 = 150

 • 19

  6. SINIF MATEMATK 5.NTE

  1. [AC ve [AB nlarnn oluturduu a aadakilerden hangisidir? A)

  A

  C

  B

  B)

  C

  B

  A

  C) C

  BA

  D)

  C

  A

  B

  2. Aadaki kareli kat zerinde verilen ekle gre boluklar uygun ifadelerle doldurunuz.

  B

  A O

  C

  F

  D

  E

  I. BOF% ile BOC% komu btnler alardr.

  II. OB% asnn tmleri BOC veya FOE alardr.

  III. DOE% asnn komu tmleri FOE asdr.

  IV. FOE% ile BOC% ters alardr.

  3.

  B

  A O

  C

  D

  E

  Yandaki ekilde AD ile BE dorular O noktasnda kesimekte ve [OC ^ AD dir.

  Buna gre aada verilen ifadelerden doru olanlarn ba-na D, yanl olanlarn bana Y yaznz.

  ( D ) OB% ile DOE% ters alardr.

  ( D ) EOC% ile COB% komu btnler alardr.

  ( D ) COB% ile DOE% tmler alar.

  SIRA SENDE

 • 20

  BLFEN YAYINCILIK5.NTE

  4. Aadaki tabloda verilen boluklar uygun ifadelerle doldurunuz.

  A Tmleri Btnleri

  50 40 130

  60 30 120

  70 20 110

  45 45 135

  48 42 132

  5. A

  C DO

  118

  B

  ekilde C, O ve D noktalar doruda,

  ( )s OD% = 118 ve ( ) ( )s COB s BO=% % dr.

  Buna gre ( )s COB% ka derecedir?

  6. 22

  OE

  FA

  B

  CD

  Yandaki ekilde AD, BE ve FC dorular 0 noktasnda kesi-mektedir. AD EB ve s(DOC% ) = 22 olduuna gre s(EOF% ) ka derecedir?

  90 22 = 68

  7. Komu tmler iki adan birinin ls, dierinin lsnden 32 eksiktir.

  Buna gre kk ann ls ka derecedir?

  + 32 = 90

  90 + 32 = 122 122:2 = 61 90 - 61 = 29

  180 62:2 = 31 118 62

 • KARMA SORULAR

  21

  6. SINIF MATEMATK 5.NTE

  1.

  O

  ED

  C

  A B

  Yukarda verilen ekilde A, O, B doruda ve A OE ile E OD komu tmlerdir.

  s(A OE) = 60 ve s(B OC) = s(C OD)

  olduuna gre s(E OD) + s(D OC) ka derece-dir?

  2. AOC% ile COB% komu alardr. Buna gre bu alar izerek gsteriniz.

  O

  C

  B

  A

  1.

  O

  A

  E

  D

  C

  B

  Yukarda verilen ekilde A, O, B noktalar do-rudatr.

  I. A OE ile E OB komu btnlerdir.II. D OC ile C OB komu tmlerdir.

  III. A OE ile C OB tmlerdir.

  Buna gre verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri dorudur?

  A) Yalnz I B) I, II

  C) I, III D) I, II ve III

  2.

  B

  C

  D

  E

  A

  Yukardaki ekle gre aadakilerden han-gisi A BC asnn komu asdr?

  A) EBD B) CBD C) DBE D) DCB

  s(E OD) = 90 60 = 30 s(D OC) = 90:2 = 45 +

  75

 • 24

  BLFEN YAYINCILIK5.NTE

  Aadaki kareli kt zerinde verilen genlerin belirtilen kenarlarna ait yksekliklerini iziniz.

  Aa.

  B

  BC kenarna ait KL kenarna ait

  C

  Kb.

  L M

  Dc.

  E

  E

  F

  G

  L

  MC

  A

  B

  G L

  H

  EF kenarna ait

  EG kenarna ait GL kenarna ait

  PS kenarna ait

  F

  Pd.

  f.

  R S

  e.

  NLM kenarna ait

  AB kenarna ait

  h.g.

  1 cm

  1 cm

  BRLKTE ZELM

 • 27

  6. SINIF MATEMATK 5.NTE

  1. Aadaki genlerin alanlarn bulunuz.

  a. A

  H5 cm

  4 cm

  B C

  c.

  E H

  5 cm

  3 cm

  2 cm

  D

  F

  A(A BC) = 10 cm2 A(D EF) = 7,5 cm2

  b. K

  8 cm6 cm

  L M

  d.

  B D

  A

  C

  6 cm

  3 cm

  A(K LM) = 24 cm2 A(A CD) = 9 cm2

  2.

  H S

  P

  R 14 cm

  Yandaki ekilde PRS geninin alan 42 cm2 ve

  |RS| = 14 cm'dir.

  Buna gre |PH| ka cm'dir?

  42 = 14.h2

  42 = 7.h

  h = 6 cm

  BRLKTE ZELM

 • 28

  BLFEN YAYINCILIK5.NTE

  3. A B

  D C

  ekilde ABCD karesinin evresi 24 cm'dir.

  Buna gre taral blgenin alan ka cm2'dir?

  24:4 = 6 cm 6.62

  = 18 cm2

  4.

  2 cm

  2 cm

  Yanda kareli zemin zerinde verilen genlerin alanlar topla-m ka cm2'dir?

  I. ekil 8.82

  = 32 cm2

  II. ekil 8.122

  = 48 cm2

  32 + 48 = 80 cm2

  5. A B15 cm

  3 cm

  9 cm

  F CE D

  Yandaki ekilde ABCD bir dikdrtgen,

  |AB| = 15 cm, |BC| = 9 cm ve

  |ED| = 3 cm'dir.

  Buna gre taral blgelerin alanlar toplam ka cm2'dir?

  9.122

  = 54 cm2

  6. D C

  A 10 br

  9 br

  E

  B

  Yandaki ABCD dikdrtgeninde

  |AB| = 10 br, |BC| = 9 br

  olduuna gre ABE gensel blgenin alan ka br2'dir?

  10.92

  = 45 br2

 • 31

  6. SINIF MATEMATK 5.NTE

  2.

  K L

  MN A B C D E

  Yukarda kareli kat zerinde verilen KLMN paralalkenarnn [MN] kenarna ait yksek-

  liini izmek iin L kesiyle hangi noktay birletirmemiz gerektiini bulalm.

  K L

  MN A B C D E Kareli kada dikkat ederek [LD] uzunluunun [MN] kenar-

  na ait ykseklii olduunu syleyebiliriz.

  1. Aada noktal kat zerinde verilen paralelkenarlarn, [AB] kenarna ait ykseklikleri-ni iziniz ve uzunluklarn hesaplaynz.

  AA

  A

  A

  BB

  B

  B

  C

  C

  CCD

  A B

  CD

  D

  A B

  CDD

  D

  A B

  CD

  BRLKTE ZELM

  3 br 4 br

  5 br 3 br

  2 br4 br3 br

 • 32

  BLFEN YAYINCILIK5.NTE

  2. Aadaki kareli kat zerinde verilen paralelkenarlarn C noktasndan [AD] kenarna ait yksekliklerini gnye kullanarak iziniz ve uzunluklarn hesaplaynz.

  AA

  A

  AA

  A

  BB

  B

  B B

  B

  C C

  C

  C C

  C

  D D

  D D

  DD

 • 36

  BLFEN YAYINCILIK5.NTE

  1. Aada noktal kat zerinde verilen paralelkenarlardan hangisinin alan 20 br2 oldu-unu bulunuz.

  1 br

  1 br

  2.

  A E

  HB

  CD

  8 br

  4 br 3 br

  Yandaki paralelkenarda

  |AB| = 8 br, |CE| = 3 br ve

  |AD| = 4 br

  olduuna gre |CH| nun ka br olduunu bulunuz.

  8.3 = 24 br2

  24:4 = 6 br = |CH|

  3. Aadaki paralelkenarlarn alanlarn bulunuz.10 cm

  4 cm

  18 cm

  3 cm

  A = 40 cm2 A = 54 cm2

  4. Aadaki ekillerde belirtilen boyal blgelerin alanlarn hesaplaynz.

  1 cm

  1 cm

  Mavi blge = 5.4 = 20 cm2

  Yeil blge = 282

  = 14 cm2

  3.5 = 15 br2 2.5 = 10 br2 4.5 = 20 br2 3.6 = 18 br2

  BRLKTE ZELM

 • 37

  6. SINIF MATEMATK 5.NTE

  5. Aada alanlar verilen paralelkenarlarda verilmeyen uzunluklar bulunuz.

  8 cm

  11 cm

  Alan = 99 cm2Alan = 72 cm2

  Ykseklik = 9 cm Taban = 9 cm

  6.

  A B

  CD

  EF

  6 br8 br

  ABCD paralelkenarnda

  [EF] ^ [BC], [EF] ^ [AD]

  |EF| = 6 br, |BC| = 8 br

  olduuna gre A(ABCD) ka br2 dir?

  6.8 = 48 br2

  7.

  A B

  CD F

  E

  M

  N

  ABCD paralelkenarnda,

  [AB] ^ [FE], [BC] ^ [MN]

  |AB| = 15 br, |MN| = 12 br ve |BC| = 10 br

  olduuna gre |FE| ka br'dir?

  15.|FE| = 12.10

  |FE| = 8 br

  8. Aada noktal kt zerinden verilmi olan paralelkenarlarn alanlarn hesaplaynz.

  1 br

  1 br

  A D

  C

  B

  E

  A = 10 br2

  B = 15 br2

  C = 18 br2

  D = 18 br2

  E = 15 br2

 • 42

  BLFEN YAYINCILIK5.NTE

  1. Aada verilen tablodaki boluklar uygun saylarla doldurunuz.

  Kilometrekare (km2) Metrekare (m2)

  18 18 000 000

  2,10 2 100 000

  21,04 21 040 000

  0,000007 7

  0,78 780 000

  0,043 43 000

  2. Aada verilen tablodaki boluklar uygun saylarla doldurunuz.

  Santimetrekare (cm2) Milimetrekare (mm2)

  92 9200

  178 17800

  0,0003 0,03

  0,72 72

  10 1000

  3. Aada verilen tablodaki boluklar uygun saylarla doldurunuz.

  Metrekare (m2) Milimetrekare (mm2)

  2,3 2 300 000

  128 128 000 000

  0,07 70 000

  0,35 350 000

  8,15 8 150 000

  BRLKTE ZELM

 • 43

  6. SINIF MATEMATK 5.NTE

  4. Aadaki dnmleri yapnz.

  245,1 cm2 24510 mm2

  180 mm2 1,8 cm2

  2 cm2 200 mm2

  7100 mm2 71 cm2

  5. Aadaki paralelkenarlarn alann mm2 trnden bulunuz.

  3 cm

  7 cm

  4 cm

  1 cm

  70 cm

  15 cm

  2100 mm2 400 mm2 105000 mm2

  6. Aadaki dnmleri yapnz.

  15 m2 15 000 000 mm2

  8,13 m2 8 130 000 mm2

  6,12 m2 6 120 000 mm2

  7.

  70 000 cm2 3 m

  6 m

  Yanda verilen turuncu dikdrtgensel blgenin kenar uzunluklar 3 m ve 6 m'dir.

  Mavi blgenin alan 70 000 cm2 olduuna gre turuncu blgenin alannn ka cm2 olduunu bulunuz.3.6 = 18 m2 = 180 000 cm2

  180 000 70 000 = 110 000 cm2

  8. Aadaki boluklar doldurunuz.

  a. 10 m2 = 100 000 cm2

  b. 3 km2 = 3 000 000 m2

  c. 30 000 cm2 = 3 m2

  d. 4 cm2 = 400 mm2

  e. 0,84 m2 = 840 000 mm2

  f. 8 050 000 mm2 = 8,05 m2

 • 45

  6. SINIF MATEMATK 5.NTE

  a. x 1037 daa = 370 ar

  c. x 100 x 10012 ha = 1200 ar = 120 000 m2

  b. 10

  1350 a = 135 daa

  d. 1007 400 a = 74 ha

  1. Aadaki tabloda boluklara uygun saylar yaznz.

  hektar (ha) dekar (daa) = dnm ar (a) m2

  4 40 400 40 000

  70 700 7 000 700 000

  5 50 500 50000

  0,012 0,12 1,2 120

  2. 30 ar

  1 ar?

  3 dnm

  Yanda verilen dikdrtgensel blge eklindeki tarlann toplam alan 6550 m2 olduuna gre yeil blgenin alan-nn ka m2 olduunu bulunuz.

  3 dnm = 3000 m2

  30 ar = 3000 m2 6550 6100 = 450 m2 1ar = + 100 m2

  6100 m2

  3. 15 dnmlk arazinin 5 dekarlk ksmna tahl ekilmitir.

  Geriye ka dnmlk arazi kalmtr?

  15 - 5 = 10 dnm

  4. ifti mer Bey 8 dekarlk arazisinin 41 ine buday ekmitir.

  mer Bey'in buday ektii alan ka dnmdr?

  8:4 = 2 dnm

  RNEK

  BRLKTE ZELM

 • 47

  6. SINIF MATEMATK 5.NTE

  1. Aada verilen tablodaki boluklara uygun saylar yaznz.

  Metrekare (m2) Santimetrekare (cm2)

  15 150 000

  0,27 2700

  0,8 8000

  72,163 721 630

  0,000003 0,03

  2. Aadaki yapraklarda verilen saylar iin istenen birim dnmlerini yapnz.

  0,0053 m

  2

  53 c

  m2

  111,1

  1 m2

  1111100

  cm2

  258

  m2

  258000

  0 cm2

  70

  0 m2

  7 000 0

  00 cm

  2

  3. Aadaki verilen gensel blgelerin alanlar ka cm2 dir?

  60 m

  70 m

  30 m

  25 m

  375 m2 = 3 750 000 cm2 2100 m2 = 21 000 000 cm2

  BRLKTE ZELM

 • 48

  BLFEN YAYINCILIK5.NTE

  4. 7,2 km2 + 300 000 m2 ka km2 dir?

  7,5 km2

  5. K

  L C B P S

  RA

  M

  8 cm

  10 cm 4 cm 3 cm

  3 cm 6 c

  m

  Yanda kenar uzunluklar ve ykseklikleri verilmi olan genlerin alanlar toplam ka m2 dir?

  0,0015 m2 + 0,0016 m2 + 0,0009 m2 = 0,004 m2

  6. 8000 m

  2 m

  Dikdrtgen eklindeki blgenin alan ka km2 dir?

  0,016 km2

  7. Bir kenarnn uzunluu 60 m olan kare biimindeki tarlann her bir kenar 31 i kadar art-

  rlyor.

  Buna gre tarlann yeni alan ka dnmdr?

  80 m x 80 m = 6400 m2 = 6,4 dnm

  8. 6 m

  2 m

  3 m

  30 dm

  Yanda verilen ekil bir evin salonuna aittir.

  Salonu metrekaresi 15 lira olan hal ile kaplamak isteyen ev sahibi ka lira deme yapacaktr?

  18 + 6 = 24 m2

  24.15 = 360 lira

 • 49

  6. SINIF MATEMATK 5.NTE

  1. Aadaki boluklar doldurunuz.

  a. 20 m2 = 200 000 cm2

  b. 6 cm2 = 600 mm2

  c. 0,6 km2 = 600 000 m2

  d. 1,24 m2 = 1 240000 mm2

  e. 4 500 000 m2 = 4,5 km2

  f. 600 mm2 = 6 cm2

  g. 4 000 cm2 = 0,4 m2

  h. 7 m2 = 70 000 cm2

  i. 500 m2 = 5 000 000 cm2

  j. 6 000 000 m2 = 6 km2

  2. Aada noktal kat zerinde verilen genlerden hangisinin FG kenarna ait yksekli-inin uzunluu dierlerinden farkldr?

  A) B)

  E

  F G

  F

  G E

  F G

  E

  F

  E

  G

  C) D)

  SIRA SENDE

 • 50

  BLFEN YAYINCILIK5.NTE

  3. 1 br

  1 br Yanda noktal kat zerinde verilen gensel blgenin alan ka br2'dir?

  3.42

  = 6 br2

  4.

  1 br

  1 br Yanda noktal kat zerinde verilen paralelkenarn iindeki mor blgenin alan ka br2'dir?

  Paralelkenarn alan = 8.6 = 48 br2

  Mavi blgenin alan = 8./2/2

  = 8 br2

  48 - 8 = 40 br2

  5. A

  B CD

  E

  ABC geninde [AD] ^ [BC] ve

  [AC] ^ [BE] dir.

  |BC| = 20 br, |AD| = 4 br ve |AC| = 8 br

  olduuna gre |BE| ka br'dir?

  4.202

  = 802

  = 40 br2 = A(A BC)

  40 = 8.h2

  h = 10 br

 • 51

  6. SINIF MATEMATK 5.NTE

  6. Yandaki dik genin dik kenarlar 6 m'dir.

  gensel blgenin iindeki paralelkenarn alan 4 m2 olduuna gre yeil blgenin alan ka m2 dir?

  genin alan = 6.62

  = 18 m2

  18 4 = 14 m2 = yeil blgenin alan

  7. Bir kenar uzunluu 40 m ve o kenara ait ykseklii 24 m olan bir paralelkenarn kenar uzunluu

  21 i kadar bytlrken, o kenara ait ykseklii

  31 i kadar kltlyor.

  Buna gre paralelkenarn yeni alannn ka m2 olduunu bulunuz.

  40. 12

  = 20 40 + 20 = 60 m kenar uzunluu

  24. 13

  = 8 24 8 = 16 m ykseklik

  Alan = 60.16 = 960 m2

  8. 7 500 000 mm2 ka m2'dir?

  7,5 m2

  9. 2002 ylnda 45 dekarlk yeil alan yedi ylda 6 kat artmtr.

  Buna gre son durumda yeil alan ka ha'dr?

  45.6 = 270 daa artar.

  45 + 270 = 315 daa = 31,5 ha

 • KARMA SORULAR

  52

  BLFEN YAYINCILIK5.NTE

  1. Alan 30 cm2 olan bir tane geni al ve bir tane dar al gen iziniz.

  2. Aada verilen kareli kda alan 16 br2 olan paralelkenar iziniz.

  1.

  H CB

  6 cm

  5 cm

  A

  Yukarda verilen ABC geninde

  |BC| = 5 cm ve |AH| = 6 cm

  olduuna gre A(A BC) ka cm2 dir?

  A) 15 B) 20C) 25 D) 30

  2.

  2 br

  2 br

  Yukarda kareli zeminde verilen paralelkena-rn alan ka br2 dir?

  A) 18 B) 36 C) 72 D) 144

  5 cm

  12 cm

  3.122

  = 30 cm2

  10 cm

  6 cm

  6.102

  = 30 cm21 br

  1 br