BRE-CASE Seminarium 56 - Does it Make Sense to Calculate Core Inflation

Download BRE-CASE Seminarium 56 - Does it Make Sense to Calculate Core Inflation

Post on 26-Jun-2015

918 views

Category:

Economy & Finance

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacja przedstawiona przez Przemyslaw Wozniak, Pawel Wyczanski, Piotr Chwiejczak i Wojciech Charemza

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. 56CZY WARTO LICZYINFLACJ BAZOW</li></ul><p> 2. Publikacja jest kontynuacj serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASECASE-Centrum Analiz Spoeczno-Ekonomicznych, Fundacja Naukowa00 944 Warszawa, ul. Sienkiewicza 12BRE Bank SA00 950 Warszawa, ul. Senatorska 18Copyright by: CASE-Centrum Analiz Spoeczno-Ekonomicznych, Fundacja Naukowa i BRE Bank SARedakcja ZeszytwRedakcja naukowaEwa BalcerowiczSekretarz ZeszytwKrystyna OlechowskaAutorzyWojciech CharemzaPiotr ChwiejczakPrzemysaw WoniakPawe WyczaskiOpracowanie graficzne: Agnieszka BuryDTP: SK StudioISSN 1233-121XWydawca:CASE-Centrum Analiz Spoeczno-Ekonomicznych, Fundacja Naukowa, 00 - 944 Warszawa, ul. Sienkiewicza 12Nakadca:BRE Bank SA, 00-950 Warszawa, ul. Senatorska 18Oddano do druku w listopadzie 2001 r. Nakad 600 egz. 3. SPIS TRECILista uczestnikw seminarium 4Od Redakcji WPROWADZENIE 5Wadysaw Jan Brzeski FINANSOWANIE MIESZKALNICTWA: DLA KOGO I PO CO? 71. Budowa systemu finansowania mieszkalnictwa 72. Finansowanie dla kogo? 83. Finansowanie po co? 114. Podsumowanie 11Lech Gajewski GWNE PROBLEMY BANKOWOCI HIPOTECZNEJ W POLSCE 151. Wstp 152. System bankowoci hipotecznej 153. Ryzyko kredytowe 174. Ryzyko pynnoci 175. Bariery w rozwoju bankowoci hipotecznej 19Piotr Cyburt REFINANSOWANIE BANKOWOCI HIPOTECZNEJ 231. Wstp 232. Refinansowanie kredytw hipotecznych przez polskie banki 233. Skutki obowizujcego refinansowania dla bankw uniwersalnych 234. Skutki struktury refinansowania listami zastawnymi i kapitaem dla bankw hipotecznych 245. List zastawny jako instrument finansujcy bank hipoteczny 246. Podsumowanie 24PREZENTACJA 25Jacek aszek INSTRUMENTY FINANSOWANIA RYNKU NIERUCHOMOCI MIESZKANIOWYCH 351. Podstawowe formy kredytw hipotecznych 352. Instrumenty umoliwiajce wycofywanie kapitau z mieszkania 353. Rozwj rynku kredytw mieszkaniowych i hipotecznych w Polsce 384.Wybrane elementy rynku kredytw hipotecznych w Polsce 41Ryszard Kowalski MIESZKANIA PROBLEM POLITYCZNIE NIEROZWIZYWALNY 471. Wprowadzenie 472. Sprawy elementarne 473. Diagnoza stanu 484. Co naley zrobi? 505. Element pierwszy obnika (racjonalizacja) kosztw 506. Element drugi zrnicowane zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych 517. Element trzeci instrumenty finansowe 528. Uzupenienie 529. Uwagi kocowe 53 4. LISTA UCZESTNIKW SEMINARIUM4Adam Berent BIG Bank Gdaski SAAnna Bigolas-Siwicka BRE Bank SABarbara Baszczyk Fundacja CASEMaria Bobiska Gazeta PrawnaElbieta Bodio Ministerstwo GospodarkiWadysaw J. Brzeski Fundacja KINJoanna Bun TUiR WARTA SAAndrzej Chmielewski Nowe ycie GospodarczeEdmund Cumber BRE Bank SAPiotr Cyburt RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny SAMarcin Domaszewski Gazeta FinansowaAgnieszka Drewicz-Tuodziecka Fundacja na rzecz KredytuHipotecznegoMarek Dul KPWiGMirosaw Dusza Narodowy Bank PolskiMicha Dwurzyski Kredyt Bank SAGerarf Ferent Socit Gnrale-Warsaw BranchJacek Furga HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SAElbieta Gajeska Przedstawicielstwo KomisjiEuropejskiej w PolsceLech Gajewski Bank lski SAJustyna Galbarczyk PBK SADorota Gbocka-Kaliszewska Citybank (Poland) S.A.Gabriel Gwka Bank lski SAStanisaw Godlewski TU SAMOPOMOC SAKrzysztof Grad PAPPiotr Grocholiski LG Petro Bank SASzymon Grochowski Uniwersytet dzkiBeata Hawrylik Komitet Bada NaukowychDanuta Horodyska Warmisko-Mazurski BankRegionalny SAMariusz Jarmuek Uniwersytet dzki, CASEIzabela Juwiak Polska Konfederacja PracodawcwPrywatnychBogumi Kamiski Szkoa Gwna HandlowaKazimierz Kirejczyk REAS Sp. z o.o.Micha Kobosko Puls BiznesuLidia Koucka Fundacja FordaMarzena Kowalska Wood &amp; Company SAMarek Kowalski Zwizek Bankw PolskichMirosaw Kowalski Bank Przemysowo-Handlowy SARyszard Kowalski Bank Handlowy w Warszawie SAMarek Kozak Polska Agencja RozwojuRegionalnegoMagorzata Kozowska Komitet Bada NaukowychEdward Kozowski Fundacja KINArkadiusz Krzeniak WBK SAZenon Kulesza Krajowa Izba GospodarczaPiotr Liese PAIZJacek aszek Bank lski SAMonika Macioek-Romanowska RHEINHYP-BREMirosaw Maszybrocki DAEWOO TU SAPiotr Miczyski Gazeta WyborczaAleksandra Michalska Gazeta FinansowaTomasz Myszkorowski Bank Handlowy w Warszawie SAHenryk Okrzeja BRE Bank SAKrystyna Olechowska Fundacja CASEPawe Olesiski PLDAleksander Ole Pekao SAMarek Opiowski Rzdowe Centrum StudiwStrategicznychRenata Ostafin TBSElwira Ostrowska-Graczyk Bank Pekao SAAdam Pawowicz PAIZIwona Pietrzak TUiR WARTA SAPiotr Pietrzak Gazeta FinansowaMaciej Piotrowski Bank of America (Polska) SAMagorzata Przebindowska ABN-AMRO Bank(Polska) SAStanisaw M. Popw Bank of America (Polska) SAAndrzej Pyszkowski Polska Agencja RozwojuRegionalnegoAndrzej Raczko PKO BPKrystyna Rawska Grnolski Bank Gospodarczy SAWojciech Rzepka Bank Gospodarstwa KrajowegoElbieta Sawicka PKO BP SAElbieta Skrzeszewska-Paczek Bank Handlowy w Warszawie SAAndrzej Sawiski Narodowy Bank PolskiJzef Sobota Narodowy Bank PolskiMirosaw Sochaczewski Kredyt Bank SAJan K. Solarz Narodowy Bank PolskiPiotr Sota Ministerstwo FinanswTomasz Stankiewicz WNE UWRomeo Stanciu Ambasada RumuniiMaciej Staczuk WestLB Polska SAWaldrmar Stawski PKO Bank PolskiPiotr Stefaniak BOSSStanisaw Sudak Rzdowe Centrum StudiwStrategicznychSylwester Szafarz BBNTomasz Szapiro Szkoa Gwna HandlowaTadeusz Szkamruk Rynki ZagranicznePiotr Szpunar Narodowy Bank PolskiUrszula Szyperska PolitykaAndrzej niecikowski IBD Zmiany SAPiotr Tefelski PBK SARobert Tkaczyk AIG Poland Insurane Company SAPiotr Tomaszewski Bank Pocztowy SAPiotr Utrata ParkietStanisaw Welliszukasz Wilkowicz Gazeta BankowaAdam Winiewski Uniwersytet dzkiGrayna Wojciechowicz Fundacja CASEJacek Wojciechowicz Biuro Banku wiatowego w PolsceJarosaw Wolfram Bank Handlowy w Warszawie SAPawe Wrbel BRE Bank SAAnna Zajczkowska Narodowy Bank PolskiArtur Zapaa KPWiGAnna Zbkowicz INE PANAnna Zwoliska KPWiGukasz Wilkowicz Gazeta BankowaKatarzyna Zajdel Citibank (Polska) SAPiotr Zawadzki LG Petro Bank SATomasz Zieliski Uniwersytet WarszawskiEwa Zychowicz RzeczpospolitaAdam onowski PAIZ 5. WPROWADZENIEOd RedakcjiZeszyty BRE-CASE nr 56 zawieraj cztery obszerne teksty przygotowane na seminarium powicone inflacji bazowej.Zorganizowane wsplnie przez Fundacj CASE i BRE Bank SA, w ramach staego cyklu spotka panelowych, seminari-umodbyo si w Warszawie we wrzeniu 2001 roku.Autorzy prezentowanych niej opracowa: Przemysaw Woniak, ekspert Fundacji CASE, Pawe Wyczaski, zastpcadyrektora Departamentu Analiz i Bada Narodowego Banku Polskiego, Piotr Chwiejczak, gwny analityk w BIG-BankuGdaskim SA oraz Wojciech Charemza, profesor ekonomii na Uniwersytecie w Leicaster prbuj odpowiedzie na pytanieczy i dlaczego warto liczy inflacj bazow.Koncepcj inflacji bazowej oraz powody, dla moe by pomocnna w polityce monetarnej przyblia w swoim referaciePrzemysaw Woniak. Autor opisuje take kilka zagadnie zwizanych z szacowaniem inflacji bazowej w Polsce.Przedstawia podstawowe waciwoci dobrego szeregu inflavcji bazowej. Omawia trzy systematyczne kryteria ocenyszeregw inflacji bazowej. oraz przy ich pomocy ocenia osiem wskanikw inflacji bazowej dla Polski. Najlepsz miarinflacji bazowej okaza si wskanik obliczony z wyczeniem cen o najwikszej zmiennoci, co jest du niespodziank wwietle krytyki metodologii wykorzystywanej do jego szacowania. Oznacza to, e wskanik ten posiada potencjalnie bard-zodobre wasnoci i moe odegra wan rol w monitorowaniu presji inflacyjnych.Wydaje si, jednak, stwierdza autor, eaby tak si stao konieczne s dodatkowe prace nad definicj tego wksanika , dy w obecnej postaci wzbudza on wielekontrowersji.Generalny wniosek, ktry wypywa z trzech lat posugiwania si rnymi miarami inflacji bazowej wskazuje, e s towskaniki bardzo przydatne stwierdza Pawe Wyczaski w referacie pt. Dowiadczenia NBP w wykorzystywaniu rnychmiar inflacji bzaowej. Jednak to, ktry z nich mona uzna za waciw miar oglnych tendencji inflacyjnych nie da sijednoznacznie okreli. Przeprowadzone testy statystyczne mwi tylko, e do zaakceptowanie nadaj si bezwtpienia dwie miary (15% rednia obcita i wskanik powstay po wyeliminowaniu cen wysoko zmiennych), trze-ciaz zastrzeeniami (miara powstaa po wyeliminowaniu cen kontrolowanych), a czwarta, tzw. inflacja netto niespenia przyjtych kryteriw. Ksztatowanie si wskanikw stanowi sygna, ktry wskazuje, e konieczne jest do-konaniepogbionej analizy elementw ich tworzcych, wskazuje na nowe obszary poszukiwa i potencjalne5czynniki sprawcze.Wasny model liczenia inflacji bazowej zaprezentowa Piotr ChwiejczakFranciszek Rozwadowski w referacie pt. Azjatycki kryzys walutowy i jego wpyw na polsk gospodark zwraca uwag,e bezporedni wpyw kryzysu azjatyckiego na Polsk bdzie prawdopodobnie niewielki, ale wydarzenia w Azji s wanlekcj dla politykw gospodarczych w Polsce i innych krajach przechodzcych proces transformacji. 6. 6 7. 1.WstpOCENA POLSKICH WSKANIKWINFLACJI BAZOWEJ Przemysaw WoniakPowszechne w ostatnich latach przyjmowanie celuinflacyjnego jako bezporedniego celu polityki pieni-nejstawia przed wadzami monetarnymi nowe problemyi wyzwania. Osignicie celu inflacyjnego nakada nanie obowizek szczeglnie dokadnego monitorowaniapresji inflacyjnych obecnych w gospodarce i waciwejoceny ich charakteru, tak aby poprzez uycie odpowie-dnichinstrumentw w odpowiednim czasie moliwe by-ozrealizowanie zaoonego poziomu inflacji.Trzy lata temu polityka monetarna w Polsce zostaapodporzdkowana bezporedniemu celowi inflacyjne-mu.Rwnolegle Narodowy Bank Polski rozpocz licze-nieinflacji bazowej i publikowanie swoich szacunkww raportach inflacyjnych, a od kilku miesicy rwnie naoficjalnych stronach internetowych. Poniewa inflacjabazowa nie jest pojciem dobrze zdefiniowanym, bankicentralne na caym wiecie rni si, czasami znacz-nie,metodologi jej szacowania oraz, w ramach tej sa-mejmetody, wartociami uytych parametrw. NBP sza-cujeobecnie pi szeregw inflacji bazowej za pomocrnych technik, a zestaw ten kilkukrotnie ulega zmia-niena przestrzeni ostatnich 2 lat.W niniejszej pracy podjto prb oceny grupy inde-kswinflacji bazowej stosowanych przez polskie wadzemonetarne uzupenionych o 3 alternatywne miary infla-cjibazowej. Zastosowano kilka kryteriw, ktre najcz-ciejpojawiaj si w literaturze w kontekcie tego typuanalizy. Bezporednim celem badania byo porwnaniewszystkich wskanikw i uszeregowanie ich wedug po-siadanychwaciwoci od najlepszego do najgorsze-go.Cel ten zosta, niestety, osignity tylko czciowo.Praca podzielona jest na 7 rozdziaw. Rozdzia 2przyblia koncepcj inflacji bazowej oraz powody, dlaktrych moe by pomocna w polityce monetarnej. Roz-dzia3 opisuje kilka zagadnie zwizanych z szacowa-nieminflacji bazowej w Polsce.W rozdziale 4 przedsta-wionezostay podstawowe waciwoci dobrego szere-guinflacji bazowej. Rozdzia 5 zawiera omwienie 3 sy-stematycznychkryteriw oceny szeregw inflacji bazo-wej.Rozdzia kolejny 6 to rozdzia empiryczny,w ktrym zaprezentowane kryteria wykorzystane s dooceny omiu wskanikw inflacji bazowej dla Polski.Rozdzia 7 zawiera podsumowanie i wnioski.2. Dlaczego inflacja bazowa?W zdecydowanej wikszoci krajw, w ktrych obo-wizujestrategia BCI (bezporedni cel inflacyjny), celinflacyjny formuowany jest jako procentowy przyrost in-deksucen towarw i usug konsumpcyjnych (wzrost in-flacjirejestrowanej). Jest ku temu wiele powodw. In-deksten liczony jest przez urzdy statystyczne najdo-kadniej,najwikszym nakadem rodkw i jest przezpodmioty gospodarcze najlepiej rozumiany i akceptowa-ny.Jako wskanik odzwierciedlajcy koszt koszyka kon-sumpcyjnegoprzecitnego obywatela z zaoenia infor-mujetylko o ruchach wskiego wycinka cen w gospo-darce.Cenna dla wadz monetarnych informacja o fun-damentalnychzmianach cen, bdcych efektem presji7 8. popytowych w gospodarce, jest w inflacji rejestrowanejczsto przesaniana podaowymi, w wikszoci odwra-calnymiszokami dotykajcymi najczciej towary z ka-tegoriiywno i energia i cigncymi w efekcie indeksprzejciowo w gr bd w d.Ta wraliwo indeksu cen dbr i usug konsumpcyj-nychna czynniki podaowe powoduje, e nie jest on do-brymwskanikiem obecnych w gospodarce presji popy-towych.Gdy impuls inflacyjny pojawia si np. na rynkumisa jako rezultat wiskiego doka i jest na tyle silny,e przekada si w sposb widoczny na wzrost indeksu,nie znaczy to przecie, e wadze monetarne powinnyzaostrzy kurs polityki. Cykl produkcyjny moe odwrcisi bardzo szybko, a wtedy zmiany cen wystpi w od-wrotnymkierunku w sposb naturalny. Ingerencja uza-sadnionajest wic tylko wtedy, gdy zmiany liczonegoprzez GUS indeksu bd wskazyway z duym prawdo-podobiestwemnadejcie nowego trendu, bdcegoju nie tyle efektem pojedynczych waha cen kilku pro-duktw,ale symptomem bardziej fundamentalnej zmia-nyoglnego poziomu cen.I tutaj wanie zaczyna si problem, gdy oglny po-ziomcen, ktry w teorii ekonomii jest pojciem uywa-nymi wykorzystywanym niezwykle czsto, jest w prakty-cezjawiskiem niemierzalnym. Podobnie inflacja, ktraw podrcznikach ekonomii wyraa ma stay wzrostoglnego poziomu cen, nie ma odpowiednika w prak-tycegospodarczej, gdzie, mocno upraszczajc, jej mia-nemokrela si procentowy przyrost rozmaitych wska-nikw(najpowszechniej cen konsumpcyjnych orazproducenta) czy deflatora PKB. Inflacja bazowa, funk-cjonujcaexplicite jako pojcie w literaturze od poczt-kulat osiemdziesitych, ale konceptualnie obecna tamduo wczeniej, ma by wanie tym pojciem, ktre le-piejni wspomniane wczeniej i uywane powszechniemierniki, odzwierciedla klasyczn inflacj.Milton Friedman w zbiorze The Optimal Quantity ofMoney and Other Essays z 1969 roku przytacza dwapodstawowe rda zmian cen: jedno to zmiany ilocipienidza a drugie, szeroko pojte szoki podaowe. In-flacjaw teorii ekonomii, a inflacja bazowa w praktyceodwouje si do tej pierwszej definicji, tj. inflacji spowo-dowanejczynnikami monetarnymi. Prace nad konstruk-cjwskanikw inflacji bazowej koncentroway sii nadal koncentruj na tym, jak wychwyci z ogu cenmierzonych przez urzdy statystyczne istotne informa-cjeo stanie presji popytowych w gospodarce, a wico inflacji w bardziej fundamentalnym, teoretycznym wy-miarze.Na pewno sabo nadaje si do tego celu publi-kowanyindeks cen towarw i usug konsumpcyjnych,ktry informuje co najwyej o spadku siy nabywczej pie-nidzaz perspektywy reprezentatywnego gospodar-stwadomowego. Nie uwzgldnia on caego szeregudbr nabywanych przez inne podmioty gospodarcze,dbr inwestycyjnych czy usug doradczych. Co wicej,podlega silnej sezonowoci skupienie podwyek ad-ministracyjnychna pocztku roku, skumulowane, jedno-razowepodwyki akcyzy (alkohol, papierosy, paliwa)oraz znaczne sezonowe skoki cen warzyw i owocw do-datkowozaciemniaj krytyczny dla wadz monetarnychobraz rozwoju inflacji popytowej tak.Aby realizacja zamierzonego celu inflacyjnego by-abardziej prawdopodobna, wadze monetarne powin-nyposikowa si ulepszon miar inflacji.Wtedy b-dw stanie lepiej odrnia jednorazowe wstrzsywskanika inflacji od wzrostu cen bdcego sympto-memnowego trendu i w odpowiedni sposb reagowana nie, uywajc stosownych instrumentw. Miar in-flacjiodpowiadajc tym wymaganiom jest wanie in-flacjabazowa. Naley te podkreli, e nie masprzecznoci w wykorzystywaniu miar bazowych w re-imiebezporedniego celu inflacyjnego, nawet gdy celten wyraony jest w kategoriach konwencjonalnej mia-ryinflacji, tj. wskanika cen konsumpcyjnych. Istniejewiel...</p>