brains before beauty

Download Brains before Beauty

Post on 28-Mar-2016

217 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Magazine about dogs and sheep.

TRANSCRIPT

 • Border Collies

  BRAINSBEAUTY

  before

  een passie voor

  en deSchaapskudde

  op het Haaksbergerveen

 • 2 Brains before Beauty

 • www.hemwebdesign.nl 3

  Er wordt vaak gezegd....,

  Wanneer je met het bordercollie virus bent besmet, is er geen weg meer terug...., ik geloof dat ze gelijk hebben!

 • 4 Brains before Beauty

  De Border CollieOorsprong en historieDe Border Collie is een middelgroot hondenras uit de groep herdershonden en stamt uit het grensgebied tussen Schotland en Engeland (Border is grens).De herkomst en betekenis van het woord "Collie" is onzeker. Het is een populaire hond die ingezet wordt bij verschillende sporten waaronder nog steeds scha-pendrijven, de taak waarvoor hij oorspronkelijk werd gefokt.

  1

 • www.hemwebdesign.nl 5

  Voordat de border collie, Border Collie werd, had hij vele verschil-lende namen, nl. Working Collie,

  Old-Fashioned Collie, Farm Collie en English Collie.

  Al in het jaar 943 zou het ras beschreven worden door Hywel Dda (Hywel de goe-de, koning van Wales, bekend door het schrijven van wetten). Deze Hywel be-schrijft een zwarte herdershond die een kudde schapen meeneemt om te grazen in de heuvels en die s avonds met de kudde weer naar huis komt.

  De eerst bekende keer dat een hond werd genoemd die de kwaliteiten vertoonde en de werkzaamheden verrichtte van de huidige border collie was in 1570 door Dr. John Caius. In De Canibus Britanni-cis (Vertaling Of English Dogges 1576) maakt Caius een verdeling van de 25 dan bekende honden in vijf categorien. In de vierde categorie, gewijd aan boer-derij-honden maakt hij melding van de Shepherds Dogge (Canis pastoralis). Cai-us omschrijft de hond als volgt:

  Our shepherdes dogge is not huge, vaste, and bigge, but of an indifferent stature and growth

  This dogge either at the hearing of his mas-ters voyce, or at the wagging and whisteling in his fist, or at his shrill and horse his-sing bringeth the wandring weathers and straying sheepe, into the selfe same place where his masters will and wishe, is to have th, wherby the shepherd reapeth this be-nefite, namely, that with litle labour and no toyle or moving of his feete he may rule and guide his flocke, according to his owne desire, either to have them go forward, or to stand still, or to drawe backward, or to turne this way, or to take that way.

  In 1790 schreef Thomas Bewick in A Ge-neral History of Quadrupeds onder meer het volgende:

  This useful animal, ever faithful to his charge, reigns at the head of the flock; whe-re it is better heard, and more attended to, than even the voice of the shepherd. Safety, order, discipline, are the fruits of his vigi-lance and activity.

  Was deze Sheperds Dog, hoewel hij zoals we hierboven kunnen lezen, al wel de ech-te border collie eigenschappen had, al de border collie zoals wij hem kennen? Waar-schijnlijk niet. In zeer oude tijden werden de eerste herdershonden al door de Ro-meinen naar Engeland meegenomen. De

  Vikingen brachten hun eigen Scandinavi-sche Spitz honden mee, die oorspronkelijk werden gebruikt om rendieren te hoeden. Deze honden werden op eigenschappen gemengd met de al aanwezige honden, zoals bijvoorbeeld ook de Alt Deutscher Kuli. Fokken was simpel. Een boer zag een hond met de juiste hoed- en drijf- talenten en gebruikte hem vervolgens om puppies te krijgen.

  Bij fokken werd uiteraard wel rekening gehouden met de omstandigheden van het land waarop een hond moest wer-ken. In heuvelachtige gebieden had men anders gebouwde honden nodig dan op vlak land. In de grensgebieden (borders) tussen Schotland en het noorden van En-geland ontwikkelde zich uiteindelijk de Border Collie zoals wij die kennen. Om-dat men halverwege de 19e eeuw tijdens de industrialisatie steeds grotere kuddes ging houden, was het hebben van een of

  meerdere goede honden van groot belang. Het testen van de kwaliteiten van de hond gebeurde tijdens trials (to try uitpro-beren) in een voor iedere deelnemende hond gelijke omgeving en onder gelijke omstandigheden. De eerste officieel vast-gelegde Sheepdog Trial werd georgani-seerd in Bala, Wales, in 1873. Doordat de best presterende honden tijdens de trials zeer gewild waren als fokhonden groeide langzaam een meer uniform uiterlijk van de honden.

  In 1906 werd de International Sheepdog Society opgericht. Deze organisatie speel-de en speelt nog een grote rol bij het hand-haven van de kwaliteiten van de honden die bij haar zijn geregistreerd. In 1915 pas wordt de hond door James Reid van de ISDS Border Collie genoemd.Als stamhond van heel veel border collies wordt Old Hemp genoemd. Deze reu werd

  gefokt door Adam Telfer uit Northumber-land in 1893. Zijn ouders waren beiden zeer verschillend. Vader was een driekleur met weinig Eye maar groot werkvermo-gen. Moeder was zwart met erg veel Eye. Old Hemp was een krachtige, toegewijde werkhond. Hij werd vader van meer dan 200 puppies en er wordt gezegd dat hij model is voor de moderne Border Collie. Hij stierf in 1901.

  Toch werd pas in 1976, 400 jaar na het ar-tikel van John Caius, de officile rasstan-daard voor de Border Collie opgesteld en door de FCI goedgekeurd. Nog steeds heeft de Border Collie vele verschillende verschijningsvormen. Wat telt is het grote hoed- en drijfvermogen, zijn intelligentie en een sterke will to please. Veel veran-derd is er dus niet.

  De Border Collie is vooral bekend om zijn werk- en drijfvermogen bij kuddes scha-pen. De hond beschikt over een instinct om wegrennende kudde dieren in te halen en af te stoppen. Zijn blik heeft een inten-siteit waardoor hij de dieren aanstaart en onder controle houdt. Het zogenaamde eyen. Daarnaast is de Border Collie erg gehoorzaam en wil graag met zijn baas werken will to please Een Border Collie wordt niet vanzelf een all-round schapen-drijver. Veel aanleg heeft het ras wel maar ook hier gaan veel uurtjes training inzit-ten. Voordat de hond en de handler ( de baas tijdens het werk) alle commandos onder de knie heeft blijft de training be-langrijk. Dit betekent niet dat het africh-ten en gehoorzamen een fluitje van een cent is.

  Een Border Collie leert makkelijk, dus ook de eventuele verkeerde dingen zoals andere honden, kleine kinderen, fietsers en zelfs autos drijven. Krijgen zij onvol-doende de gelegenheid om te drijven en/ of te sporten dan kan de hond zich gaan vervelen. Het gevolg hiervan kan zijn ver-nielzucht in huis, onophoudelijk blaffen en uiteindelijk heeft u een ongelukkige en zenuwachtige hond! De Border Collie is beslist geen luie mensen hond .

  Met de Border Collie kunnen heel veel an-dere sporten bedreven worden. Niet elke Border Collie eigenaar beschikt over een wei met schapen. Enkele andere sporten zijn: Obedience, Agility, Flyball, Ringtrai-ningen voor shows.

  Het is algemeen bekend dat bordercol-lies tot de intelligentste van het honden-ras behoren. Echter..., je hebt natuurlijk altijd superlatieven. Nala heeft zich het Office-pakket snel eigen gemaakt en verstuurt nu haar eigen e-mail met de laptop van het baasje.

 • 6 Brains before Beauty

  Altijd scherp en alert tijdens hun grote passie, het hoe-den en drijven van scha-

  pen. Hier is Nala aan het werk en de Border Collie als s werelds bes-te schapenhoeder zet de schapen die buiten de lijnen drijgen te gaan grazen, onmiddelijk terug in de kudde. Een schaapherder kan zijn werk niet uitvoeren zonder zijn beste maatjes namelijk, de honden, zeker in moeilijk begaanbare terreinen zoals het Haaksbergerveen waar deze foto is genomen.Een Border Collie kan het werk van wel zes tot zeven mensen verzetten. Door hun grote gedrevenheid moe-ten de Border Collies soms flink geremd worden, daar ze anders de hele dag de kudde bijelkaar aan het drijven zijn en deze alleen maar aan het rennen is in plaats van grazen.

 • www.hemwebdesign.nl 7

 • 8 Brains before Beauty

  Trials Schapendrijven2

  Meestal worden de wedstrijden schapen-drijven met Border

  Collies gelopen vogens een Engels parcours. Hierbij moet de hond;A. met grote boog de schapen halen (outrun), welke staan opgesteld achter in het veld. Vervolgens B. deze in een rechte lijn (lift) naar de hand-ler brengendoor het eerste (fetch)poort, C. de schapen het driehoekig parcours drijven (drive), D. in een cirkel twee willekeurige schapen afschei-den(shed), E. de schapen in een hokje brengen(pennen) en F. de schapen weer terug brengen in de ring en 1 ge-markeerd schaap afscheiden(-

  single). Voor elk onderdeel is een bepaald aantal punten te verdienen, waarbij voor elke fout die wordt gemaakt, aftrek plaats vind.Het parcours wordt gelopen binnen een hiervoor vastgestelde tijd. In totaal zijn er voor dit par-cours 110 punten te verdienen.Bij een gelijke score zijn de eerste drie onderdelen Out-run, Lift, Fetch (afkorting OLF) meestal bepalend voor de einduitslag

  Foto boven: Border geeft eye naar de schapen en dwingt ze zo om te draaien en doorlo-pen.Foto onder: Schapen worden door een fetch gedreven.

  En van de meest bedreven sporten met Border Col-lies is het schapendrijven. Sport aan de ene kant en aan de ander kant is het een manier om vast te stellen of de Border in aanleg over de juiste kwaliteiten be-schikt in relatie tot een goed fokbeleid.De meeste wedstrijden worden gelopen volgens een Engels parcours en in iets mindere mate wedstrijden met praktijkelementen.

  EngelsParcours

 • www.hemwebdesign.nl 9

  Bij een praktijkwedstrijd volgens Hollands par-cours zitten de verschillen met name in de onderdelen na de outrun/fetch(zie boven). Vanaf de fetch moeten de schapen over of door ver-schillende hindernissen worden gedreven zoals deze in de dagelijkse praktijk kunnen voorkomen. Deze onderdelen zijn veelal lastiger dan die van een Engels parcours en vormen dan ook een grote uitdaging voor handler en