bosna gezi rehberi

Download Bosna Gezi Rehberi

If you can't read please download the document

Author: zehra-x-adilovic

Post on 17-Dec-2015

33 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

turism

TRANSCRIPT

 • 30.7.2014

  En gzel Vakit geirmeniz dilei ile | Vural Ailesi

  DEMIRYREK

  AILESI BOSNA GEZI REHBERI

 • Inhaltsverzeichnis Bosna Tarihi ............................................................................................................................................. 1

  Bosnann Fethi ve Fatih Ahidnamesi .................................................................................................. 1

  Bosna Sava nasl balad? ................................................................................................................... 2

  Saraybosna Gezi Rehberi ......................................................................................................................... 4

  Aliyann Mezar ................................................................................................................................... 4

  Saraybosna Gezilecek Yerler Listesi ..................................................................................................... 5

  Halil Birzina ve Tekkesi ............................................................................................................................ 9

  Dcane Dndiolu Yazs ..................................................................................................................... 9

  Saray Bosna Yemek Rehberi .................................................................................................................. 12

  Mostar ................................................................................................................................................... 13

  Mostar Gezilecek Yerler Listesi .......................................................................................................... 13

  Bosnann gerek Osmanllar: Blagay ve Poitelj .............................................................................. 15

  Blagayda Bektai trbesi .............................................................................................................. 16

  Tatan bir kent: Poitel .................................................................................................................. 16

  Travnik ................................................................................................................................................... 18

  Travnikin kahraman Defterdar Abdullah Paa ................................................................................. 19

  Zenica .................................................................................................................................................... 19

  Sultan Ahmet III camii ....................................................................................................................... 19

  Kahraman ky Orahovica ................................................................................................................ 21

  Turlarda gezilen ehirlerin Genel bir Resmi .......................................................................................... 22

  Ekler ....................................................................................................................................................... 31

  Bosna Tarihi

  Bosnann Fethi ve Fatih Ahidnamesi

  Fatih Ahidnamesi, Fatih Sultan Mehmedin Bosna-Herseki fethinden sonra, 28 Mays 1463

  tarihinde Milodrazda yazlmtr. Asl Bosna-Hersekin Fojnica ehrindeki Fransisken Katolik Kilisesinde

  olan bu ferman, Bosnal Fransiskenlere geni apl bir koruma salamaktadr.

 • Fatih Sultan Mehmet Hann Fransisken rahiplerine verdii Ahidname olarak adlandrlan zgrlk

  ferman, ilk insan haklar belgesi olarak kabul edilen 4 Temmuz 1776 ylndaki ABD Anayasasndan 324

  yl nce yazld.

  Aada, Fatih Ahidnamesinin Latin harfleriyle transkripsiyonu ve gnmz Trkesine evirisini

  bulacaksnz. Bu zgn bir eviridir; internette kopyalana kopyalana yaylm olan, eksik ve yanllar

  bulunan metinden farkldr.

  Fermann Latin haflerine transkripsiyonu

  Nian- hmayun u ki:

  Ben ki Sultn Mehmet Hanm. Cmle avm ve havssa malm ola ki, ibu drendegn- fermn-

  hmyn Bosna ruhbnlarna mezd-i inyetim zuhra gelip buyurdum ki, mezbrlara ve kiliselerine

  kimse mni ve mzhim olmayp ihtiytsz memleketimde duralar. Ve kaup gidenler dahi emn

  emnda olalar.

  Gelp bizim hssa memleketimizde havfsiz skin olup kiliselerine mtemekkin olalar. Ve yce

  hazretimden ve vezrlerimden ve kullarmdan ve reyalarmdan ve cem-i memleketim halkndan kimse

  mezbrelere dahl ve taarruz edip incitmeyeler, kendlere ve cnlarna ve mllarna ve kiliselerine ve

  dahi yabandan hssa memleketimize dem gelirler ise yemn-i mugallaza ederim ki yeri, g yaratan

  Perverdigr hakkn ve Mushaf hakkn ve ulu Peygamberimiz hakkn ve yz yirmi drt bin

  peygamberler hakkn ve kuandm kl hakkn bu yazlanlara hibir ferd muhlefet etmeye.

  Mdm ki bunlar benim emrime mut ve mnkd olalar.

  yle bilesiz.

  Fermann Gnmz Trkesiyle tercmesi

  Bu padiah ferman yledir:

  Ben ki Sultan Mehmet Hanm; sradan ve sekin

  btn insanlar tarafndan bilinsin ki, bu padiah

  buyruunu ellerinde bulunduran Bosnal

  [Fransisken] ruhbanlara byk bir ltufta

  bulunarak unlar buyurdum:

  Ad geenlere ve kiliselerine hi kimse engel

  olmayacak ve sknt vermeyecektir ve onlar

  saknmakszn lkemde yaayacaklardr. Ve kap

  gidenler bile gven iinde olacaklardr.

  Gelip lkemizde korkusuzca oturacaklar ve kiliselerine yerleeceklerdir. Ne ben, ne vezirlerim, ne

  kullarm, ne uyruklarm, ne de lkemin btn halkndan hi kimse ad geenlere kendilerine ve

  canlarna ve mallarna ve kiliselerine ve dardan lkemize gelenlerine dokunmayacak, saldrp

  incitmeyecektir. Yeri, g yaratan Rzklandrc adna ve Kuran adna ve ulu Peygamberimiz adna ve

  yz yirmi drt bin peygamber adna ve kuandm kl adna yemin ederim ki, bu kiiler emrime itaat

  ettikleri srece, bu yazlanlara hi kimse uymazlk etmeyecektir.

  Byle biline.

  Bosna Sava nasl balad?

  kinci Dnya Savandan sonra kurulan Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti, sava kahraman

  Hrvat kkenli Josip Broz Tito nderliinde, sosyalist blokun en refah, en mutlu lkesiydi. Dier Dou

  Bloku lkelerinin aksine kapal bir ekonomi ve uluslararas ilikiler politikas izlemiyordu. Bu yzden

  Batnn da sevdii Dou Bloku lkesiydi.

  http://www.bosnahersek.ba/wp-content/uploads/2013/10/ahidname.jpg
 • Yugoslavya iin her ey iyi giderken, nce Tito ld (1980), sonra da Sovyetler Birlii dald (1991).

  Dou Bloku lkeleri sosyalist rejimleri terk etti. Yugoslavyada ise lkeyi oluturan cumhuriyetler

  bamszln ilan etmeye balad. lk ayaklanma Slovenya Sosyalist Cumhuriyetinden geldi.

  ounluu Srplardan oluan Yugoslavya Ordusu ile ksa bir atma yaad. Ama bu sava Bat

  basksyla ksa srede bitti ve bamsz Slovenya kuruldu. Ardndan Hrvatlar da bamszlklarn ilan

  etti. ok kanl savalardan sonra Hrvatlar da bamszlklarn kazand. Savamadan bamszln

  elde eden tek lke ise Makedonya oldu (1991).

  Ve ardndan Bosna sava Aslnda Bosna Parlamentosunda Mslman Bonaklar, Katolik

  Hrvatlar ve Ortodoks Srplar eit dalmt. Oysa halkn yarsndan ou Bonakt Ancak Srp

  Bosnallar, Avrupann en byk 3. ordusu olan, Yugoslavya Ordusunun imknlarn kullanan,

  Srbistana gvenerek imtiyazlar istiyordu. Mecliste byk tartmalar yaand. Sonunda Srplar meclisi

  boykota balad. Bonak ve Hrvatlarn katld oturumda kararlatrlan referandumda, bamszlk

  iin % 99.7 oy kt. Ve 1 Mart 1992de Bosna Hersek bamszln ilan etti. Bunu kabul etmeyen

  Srplar ise baka bir devlet kurdular. te 250 bin insann hayatna mal olan kyamet de bundan sonra

  koptu

  BM VE NATO: Savan banda olaylar uzaktan izleyen BM ve NATO, Bosnaya geldikten sonra da

  yakndan izledi! Szde bar salamakla grevli bu kuvvetlerin kaytszl tarihe kara leke olarak

  geti. zellikle neredeyse tamam Bonak olan Srebrenicada yaplanlar artk soykrm olarak kabul

  ediliyor. Sava zaman byk direni gsteren Srebrenica, nce NATO tarafndan gvenli blge ilan

  edildi ve direnen tm Bonaklarn silahlar elinden alnd. Blgenin kontrol de Hollandal BM

  askerlerine verildi. u anda Laheyde yarglanan Srp General Mladi komutasndaki Srp milisler

  kente hibir direnile karlamadan girdiler ve BM gzetiminde, Bonak erkeklerini tek tek alarak, en

  az 8 bin kiiyi (10 binin zerinde olduu syleniyor) birka gnde katlettiler. Kadnlara tecavz ettiler.

  Bu kadnlarn ou intihar etti. u anda Srebrenicada neredeyse hi Bonak yaamyor!

  SARAYBOSNA MLL KTPHANES YANGINI: Savan en ac anlarndan biri de Saraybosna Halk

  Ktphanesinin yangn bombalaryla yaklmasyd.

  Bu, savan sadece insanlar deil, topyekn hafzay

  da silmek istediinin en byk kantyd. Sava

  kazanldnda Saraybosnann Osmanl ve Bonak

  gemiine dair izler tek tek silinmeliydi. 25 Austos

  1992de 2 milyondan fazla kitap binayla birlikte yand.

  ehir gnlerce yanm kt kokusuyla doldu. Herkes

  Barok-slam karm mimariye sahip muhteem

  binaya ve iinde yanan ou elyazmas milyonlarca

  kitaba alad. nk bu ktphane tm rencilerin

  gemite aratrma yapt bir yerdi. Yani tm

  Saraybosnallarn burada bir ans vard. Ktphanenin restorasyonu yllardr devam ediyor. 2014

  ylnda tekrar almas planlanan ktphane yeniden kentin en gzel binas oluyor.

  TNEL: 3 yl sren savata, ehir tamamen Yugoslav Ordusu tarafndan evrili olmasyd. ehre giri

  k neredeyse imknszd. Bu zor koullarda Saraybosna halk areyi, 800 metre uzunluunda bir

  tnel kazmakla buldu. Tnel havaalannn altndan dier taraftaki Bonak kyndeki evlerden biri

  tnele ev sahiplii yapyordu. Bu tnel sayesinde 300 binden fazla kii kente giri k yapt. Yiyecek,

  ila, silah ve yarallar tand

  http://www.bosnahersek.info/wp-content/uploads/2013/06/Vijecnica-Dinno-Kasalo-12.-mart-2013.jpg
 • SAVA MEDYASI: Savan bir dier kahraman Saraybosnal basn mensuplaryd. Bitip tkenmeyen

  Srp saldrsn tm dnyaya aktaran zellikle Oslobodjenje

  (Kurtulu) gazetesine bir paragraf amak gerekir. Tm sava boyunca

  sadece 2 gn kamam olan (bombaland iin) gazete, tm

  Saraybosna halknn direniinin adeta sembolyd. Bosna halkna

  moral vermekle kalmad, yabanc gazetecilerin de en nemli haber

  kaynayd.

  ALYA ZETBEGOV: Tm bu direniin ete kemie brnm hali

  ise Bonaklarn lideri Bilge Kral lakapl Aliya zzetbegovi idi.

  Savan ilk gnnden itibaren bamszlk iin direnen Bilge Kral,

  cephelerde boy gstererek onlara byk bir manevi destek veriyordu.

  Bosna Hersek Cumhuriyetinin ilk cumhurbakan da olan Aliya

  zzetbegovi, 2003te hayatn kaybetti. Kovai ehitliinde bulunan

  mezar hl ziyareti aknna uruyor.

  BUGN SARAYBOSNA: 3 yl sren savan izleri hl canl. ehrin

  her taraf ehitliklerin bembeyaz mezar talaryla dolu. Ancak artk kurun izleri svanyor ve st

  boyanyor. Yksek modern binalar yaplyor. Saraybosna tm dinleri kucaklad refahn ve huzurun

  ehri olduu gnleri zlyor. Halk savaa dair hibir eyi hatrlamak bile istemiyor. Sava gnlerinin

  sessiz, sokaklarnn bombo olduu gnlere inat caddeler artk cvl cvl.

  Saraybosna Gezi Rehberi

  Aliyann Mezar

  Bir ehre ilk girdiinizde o ehrin byklerini ziyaret edin. Tavsiyemiz ehri daha iyi

  anlamak iin ziyaretinizi ve ehir turunuzum Bilge Kral Aliya zetbegoviin kabristandan

  balaynz.

  lm tarihi 1994 yazan talarn arasnda beyaz zambaklar iinde bir byk zambak gibi duran ant

  mezar Aliya zetbegoviin mezardr. Hatralar ile hala dipdiri aramzda yaayan Aliyann mezar

  sadece bir sembol gibi duruyordu. Fikirleri ve tarihe brakt mirasn lmedii ve amzn en

  karizmatik, en bilge, en medeni devlet

  bakanlarndan biri olan Aliyann kabrini bir

  cennet bahesini dolama ferahl ile doludur.

  Mezarn hemen yannda gen bir asker hep ufka

  bakarak nbet bekliyor. Sanki Aliya dn gm,

  sanki hzn hi bitmeyecekmi gibi duruyor.

  Zambaklar, gller, unutma beni iekleri ile dolu

  mezarlk; insana, lmn deil yaam olmann

  ferahln sunuyor. Mezar kazlrken topraklar

  Bonak askerlerin elleri ile kazmtr. Bu Bilge

  Kahraman misafir edecek topra, kazma ve

  krekle actmak istemeyen askerlerin ne kadar

  naif, ne kadar efkatli, ne kadar merhametten

  nasipli olduklarn bilmemiz gerekmektedir.

  Dikkatinizi ekecek olan bir dier ey Aliyann mezar tana sfat olarak cumhurbakan deil,

  Abdullah / Allahn kulu yazdrm olmasdr. Aliyann kabir toprann bir ksm stanbuldan, Fatih

  Sultan Mehmet Hann trbesinden getirilmitir.

  http://www.bosnahersek.info/wp-content/uploads/2013/06/Alija-Izetbegovic.jpg
 • Aliya zzetbegoviin kabrinden bir nokta olarak balayan, ardndan Saraybosnay, sonra Bosna-

  Herseki ve daha sonra tm Balkan corafyasn kaplayan zihninizde bir k parlayacak. Dnya tarihi

  son yzylda nasl ekillenirse ekillensin, haritalarda krmz izgileri kimler keyiflerine gre nasl izerse

  izsin bu ktan izginin varln silemediler.

  Saraybosna Gezilecek Yerler Listesi

  Saraybosna gezilecek yerler listesi bata Osmanl eserleri olmak zere bir ok nemli tarihi yapdan oluuyor. Saraybosna, ilk olarak 1463 ylnda Osmanl topraklarna katlsa da ksa sre iinde topraklar kaybedildi. ehrin tekrar ele geirildii 1492 ylndan itibaren 1878 ylndaki Berlin Anlamasna kadar Osmanl egemenliinde kald. ehirdeki en nemli eserler ise den sonra ehrin ikinci kurucusu saylan Gazi Hsrev Beye ait. Kanuni Sultan Sleymann Bosna Sancak Beyi olan Hsrev Beyin eserleri ehrin bir ok yerinde grlebilir. Gnmzde ehirde Osmanl eserleri dnda da bir ok farkl medeniyete ait eser grmek mmkn.

  (ng: Baarija): Saraybosna merkezinde bulunan tarihi ve kltr merkezi olan bir ardr. 15. yzylda ina edilen bu ar 19. yzylda geirdii yangn nedeniyle ina edildii boyutun yars kadar kalmtr. Tarih ierisinde eitli saldrlara maruz kalsa da gnmze kadar gelmitir. Gazi Hsrev Bey Cami ve Saat Kulesi, Baarda grlebilecek nemli yaplardandr.

  Sebil (ng: Sebilj): Saraybosna gezilecek yerler listemizdeki simge yaplardan biridir. Sebil ve emeler yapldklar dnemde yerli halk ve yolculara su imkan salamak iin kullanlmtr. Sebil, 1891 ylnda yaplmtr. Fakat zaman ierisinde zarar grd iin son zamanlarda batan yaplmtr. 1984 Olimpiyatlar ncesi yenilenen sebil, 2006 ylnda tamamen eski grnmne kavuturulmutur.

  Gazi Hsrev Bey Cami (ng: Gazi Husrev Beys Mosque): 1530 ylnda ina edilmi bir bayapttr. Adn ina eden kiiden almaktadr. 26 metre yksekliindeki kubbesi camiyi zellikle i ksmdan daha grkemli hale getirmektedir. Cami minaresi ise 47 metre yksekliindedir. Kubbe ve dier ksmlarda yer alan ileme, ssleme ve hal gibi detaylar grlmeye deerdir.

  Saat Kulesi (ng: Clock Tower, Bo: Sahat Kula): Saraybosna gezilecek yerler listemizdeki en yksek ve en gzel yaplardan biridir. 17. yzylda ina edilen saat kulesi ayn dnemde bir yangn sonucunda zarar grm ve 18. yzylda yenilenmitir. Avusturya Macaristan igalinden sonra kulenin tepesi eklenmitir ve sonrasnda saat tamamen deitirilmitir. Bu saat kulesi Saraybosnada tam olarak gn batmn iaret etmektedir.

  Gazi Hsrev Bey Bezisten (ng: Gazi Husrev-Beys Bezistan): Saraybosnada en iyi korunmu durumda olan bezistandr. Gnmzde de ticaret amacyla hala kullanlmaktadr. 16. yzylda

 • yaplmtr. Bezistan ierisinde 109 metrelik bir sokak ve kk dkkanlar bulunmaktadr. Yaklak 70 kadar dkkanda hala sat yaplmaktadr.

  (ng: Gazi Husrev-Bey (Kurumli) Madrassa): 16. yzylda ina edilmi bir medresedir. Osmanl dneminde okul olarak kullanlmtr. ksmnda bir avlusu, gei yolu ve kk bir havuz bulunmaktadr. Giriten sonra ise renciler iin dershane ksm mevcuttur. Gazi Hsrev Bey Medresesinde en ok dikkat eken i ksmnda yer alan ilemelerdir. Medresenin kurulduu dnemde ayn ismi tayan ve 50.000 ciltlik bir kapasiteye sahip olan bir ktphane de kurulmutur.

  Umut Tneli (ng: War Tunnel (Tunnel of Hope) Museum, Bo: Sarajevski ratni tunel): Tarihi nemi asndanSaraybosna gezilecek yerler listemizdeki en nemli yerlerden biridir. Buras Saraybosnada ekilen aclarn grlebilecei bir tneldir. 1000 kadar kiinin yaklak 1000 gn boyunca yaad hayat mcadelesinde kap snd bir yer olan Umut Tneli 20. yzylda yaanan dramlardan birini yanstmaktadr. 1993 ylnda oluturulmaya balanan tnel son olarak 800 metre uzunluunda, 1,5 metre yksekliinde ve 1 metre geniliinde olarak oluturulmutur. Mcadele dneminde bu tnelden gda, mhimmat transferi yaplmtr ve Umut Tneli zamanla hayatta kalmann sembol haline gelmitir.

  Latin Kprs (ng: Latin Bridge, Bo: Latinska uprija ): Saraybosnada Miljacka Nehri zerinde bulunan tarihi bir kprdr. Kprnn varlndan 16. yzyldan beri bahsedilmektedir. 18. yzylda meydana gelen bir sel felaketi ardndan yenilenmitir. Kpr stunla desteklenmektedir. Kpr azlar Saraybosna kprlerine zg ekildedir. Kpr ayrca 1.Dnya Savann kmasna sebep olan Avusturya Macaristan prensi Aridik Franz Ferdinandn milliyeti Govrila Princip tarafndan suikaste urad yer olmasndan dolay da tarihsel neme sahiptir.

  Morica Han: Saraybosnada ayakta kalan tek handr. 16. yzyl sonu 17. yzyl banda ina edildii dnlmektedir. Adn, 18. yzylda otoriteye kar mcadele eden Moric kardelerden almaktadr. Gnmzde hann giri katnda bir restoran bulunmaktadr ve 12. yzyln nl airi mer Hayyamn iir ilemeleri burada grlebilir. 1957de yangn nedeniyle zarar gren han 1974de yenilenmi ve gnmzdeki grnmne kavumutur.

  Bursa Bezisteni Saraybosna Mzesi (ng: Bursa Bezistan-Sarajevo Museum, Bo: Brusa Bezistan): 16. yzylda Rstem Paa tarafndan ina edilmitir. na edildii dnemde Bursadan getirilen ipek eitlerinin sat iin kullanlmtr. Bezistanda 6 byk kubbe ve 2 kk kubbe bulunmaktadr. 20. yzylda Bursa Bezistan byk zarar grmtr. Sonrasnda Saraybosna Mzesinin dzeni eklinde tekrar dizayn edilmitir. Bu ksmda yer alan galeride Osmanl ve Avusturya Macaristan dnemine ait paralar kronolojik sra ile grlebilir.

  Hnkar Cami (ng: Emperors Mosque, Bo: Careva Damija): Saraybosna gezilecek yerler listemizdeki gzel camilerden bir dieridir. 15. yzylda yaplmtr. Tarihi boyunca ou kez zarar grse de zellikle kap ksm tamamen salam kalmtr. Kubbesi yar dairesel ekilde olan cami ierisinde bulunan ktphane zaman ierisinde zarar grmtr. kinci Dnya Sava ve Saraybosnann zor gnleri de Hnkar Camiini etkileyen olaylardr.

  (ng: Ali Pashas Mosque, Bo: Alipaina damija): 16. yzylda Budim Beylerbeyi ve Ali Paa tarafndan yaptrlmtr. Osmanl mimarisini yanstan bu camide tek kubbe bulunmaktadr. 1990 ylnda cami, zellikle de kubbesi zarar saldrlar sonucu zarar

 • grmtr. Son yenileme almalar 2004 ve 2005 yllarnda yaplm ve gnmzdeki grnmne kavuturulmutur.

  Ferhadiye Cami (ng: Ferhadija Mosque, Bo: Ferhad-beg Vukovi-Desisali): 1561 1562 yllarnda yaplmtr. Ferhadiye Camiine sonrasnda mektep, imarethane ve ss havuzu ile eme eklenmitir. Osmanl mimarisini yanstan camide bulunan ileme ve resimler dikkat ekicidir. Mihrap ve ke ilemelerinde Rumi sslemesi olarak bilinen deerler kullanlmtr.

  Bosna Ulusal Mzesi (ng: National Museum of Bosnia and Herzegovina, Bo: Zemaljski Muzej Bosne i Hercegovine): 1888 ylnda kurulan, Saraybosna gezilecek yerler listemizdeki nemli mzelerden biridir. Bosnadaki ve civar blgelerdeki en eski mzedir. Birok entelektelin byle bir kuruma ihtiya duyulduunu vurgulamas zerine yaplan almalar sonucunda kurulmutur. Mze ierisinde Arkeoloji, Etnoloji, Doal Bilimler ve Ktphane ksmlar bulunmaktadr. Mze ierisinde kalc ksmlarn yan sra dnem dnem dzenlenen sergileri takip etmekte de fayda vardr.

  Saraybosna Katedrali (ng: Cathedral of Jesus Sacred Heart, Bo: Katedrala Srca Isusova): 1881 ylnda kurulmutur. Fakat 1889 ylnda almtr. Neo gotik mimari elementlerden faydalanlarak ina edilen Katedralde 6 tane an bulunmaktadr. Katedral ierisindeki cam ilemeler ve heykeller mutlaka grlmelidir. Katedralin n tarafnda din adamlarnn mezarlarnn olduu bir ksm bulunmaktadr.

  (ng: Orthodox Cathedral of the Holy Mother of God, Bo: Saborna crkva u Sarajevu): 19. yzylda bazilika ksm ve 5 kubbe eklinde Bizans tarznda ina edilen bir katedraldir. Srp Ortodoks Katedrali din ve eitim gibi amalarla kullanlmtr. kinci Dnya Savandan sonra ise Mimarlk Mhendislik Fakltesi olarak hizmet vermitir. Gnmzde ise ktisat Fakltesi bu yapda hizmet vermektedir.

  Svrzo Evi (ng: Svrzo House, Bo: Svrzina kua): Saraybosna gezilecek yerler listesindeki en orjinal yaplardan bir dieridir. Svrzo Evi 17. yzylda tipik bir Mslman ailenin yaaynn tasvir edildii bir an evidir. Glodo ailesi tarafndan ina edilmitir. Zamanla evi idare edecek erkek yenin kalmamas nedeniyle Svrzo ailesine devredilmitir. Bu ev ierisinde dneme ait eyalar ve atmosfer iyi bir ekilde yanstlmtr. Haremlik selamlk ksm ile dikkat ekmektedir.

  Saraybosna Eski Ortodoks Kilisesi (ng: Sarajevo Old Orthodox Church, Bo: Stara pravoslavna crkva u Sarajevu): Saraybosnada yer alan bir dier kilisedir. Yapm tarihi ile ilgili kesin bir bilgi olmad iin kimileri 6. kimileri 12. yzylda yapldn iddia etmektedir. Kilise tarihi boyunca birok kez yangn nedeniyle zarar grmtr ve yenilenmitir. Kilise mimarisinin yan sra ierisindeki deerli ikonlar, el yazmalar ve resimler nedeniyle de grlmelidir.

  (ng: Alifakovac Cemetery & Mahala): Saraybosnada ayn ismi tayan sokakta bulunan bir mezarlktr. Saraybosnann en gzel mezarlarndan olarak nitelendirilen mezarln sokan bandadr ve bir platoya bakar. Mezarda bulunan yap ve talar tarih ile ilgili kaynak salad iin olduka nemlidir.

  (ng: Coppersmiths Street, Bo: Kazandiluk): Saraybosnada bulunan en eski sokaklardan biridir. Bir zamanlar bakr, alminyum ileri ile tannan bu sokak gnmzde de metal ilemecilii iin kullanlmaktadr. 15. yzylda yaplmtr. Olduka korunmu bir

 • ekilde gnmze kadar gelmitir. arda gezinirken hem ileme yapan ustalar izleyebilir hem de rnleri satn alabilirsiniz.

  Bosna Hersek Ktphanesi (ng: National and University Library of Bosnia and Herzegovina, Bo: Vijenica Library): ncelikle idari bir bina olarak ina edilen sonrasnda ktphaneye dntrlen bir yapdr. 19. yzyln sonlarnda ina edilen bina ncelikle belediye binas olarak kullanlmtr. 1949 ylnda ise Bosna Hersek Ulusal ve niversite Ktphanesi haline dntrlmtr. 1992 ylnda meydana gelen bir saldrdan hem bina hem de kitaplarn byk bir ounluu etkilenmitir. Yenileme almalar 1996 1999 ve 2000 2004 yllar arasnda gerekletirilmitir.

  (ng: Gazi Husrev Beys Bath, Hammam): 16. yzylda ina edilen hamam Saraybosna gezilecek yerler listemizdeki bir dier nemli tarihi yapdr. ki ksmdan oluan hamamn bir ksm erkekler bir ksm kadnlara aittir. Saraybosnada Osmanl mimarisini en iyi yanstan yaplardandr. Hamamn sadece 45 metre yaknnda bir cami olmas da hamamn ardndan camiye gidildii dncesini glendirmektedir.

  Gazi Hsrev Bey Ktphanesi (ng: Gazi Husrev Beys Library): 1537 ylnda kurulmu bir ktphanedir. 1863 ylna kadar Kurunlu Medresesinin bir paras olsa da sonrasnda tanmtr. Ktphanede bulunan kitaplar gvenlik nedeniyle 1990larda farkl yerlere gtrlmtr. Ktphane koleksiyonunda Arapa, Perse, Trke ve Bosna dillerinde 10000 kadar eser bulunmaktadr.

  Gazi Hsrev Bey Trbesi (ng: Gazi Husrev Beys Tomb): 16. yzylda Gazi Hsrev Bey tarafndan yaplan iki trbeden biridir. Trbe kimin iin yapldysa onun anna yarar ekilde tasarlanmaktayd. Bahsedilen iki trbe 1895 ylnda restore edilmitir. 2002 ylnda yaplan yenileme almasnda ise i ksm yenilenmitir.

  Tarih Mzesi (ng: The Historical Museum of Bosnia and Herzegovina): 1945 ylnda kurulan bir mzedir. Koleksiyonunda Saraybosna tarihine ait 300.000 kadar para bulunmaktadr. Skntl dnemlerde bile eserlerin korunabildii bir yer olmutur. Mzede Saraybosnaya ait yzyllar yanstan birok eser grlebilir. Bayrak, poster, yazl kaynak, ev eyas gibi eyler burada grebileceiniz paralardandr.

  Saraybosna Mzesi 1878 1918 (ng: Museum Sarajevo 1878 1918): 1878 1918 ehrin Avusturya Macaristan ynetimi altndayken yaadklarn gsteren, Saraybosna gezilecek yerler listemizdeki nemli mzelerden biridir. Mze ierisinde belli temalar kullanlmtr. galle mcadele, adaptasyon, yeni yaam ekli, kltr, din, eitim ve yayn, Bosna konferans, Franz Ferdinand ve einin suikast ile ldrlmesi ve I. Dnya Sava gibi temalar mzede grebilirsiniz.

  Magribija Cami (ng: Magribija Mosque): Eski Saraybosnann bat ynn yanstan bir camidir. Caminin 15. yzyldan nce yapld dnlmektedir. Camide 17 tane pencere bulunmaktadr. Zaman ierisinde saldr ve yangn nedeniyle zarar grse de gnmzde hala iyi durumdadr.

  Gazi Hsrev Bey Tekkesi (ng: Gazi Husrev beys Khanqah): 1531 ylnda ina edilmi bir tekkedir. Sufi eitiminin yan sra dervi eitiminin de verildii bir yerdi. Saraybosnada dini eitim asndan nemli bir yerdir. Birka olay nedeniyle zarar grse de 1998 ylnda yenilenmitir.

 • Gazi Hsrev Bey Muvakkithanesi (ng: Gazi Husrev beys Muwaqqithana): Gkyz incelemeleri yapmak iin kurulmu bir yerdir. Yap ierisinde gkyz incelemeleri yapmak ve Gne saatini belirlemek iin kullanlan birok alet bulunmaktadr. Saatin hesaplanmas zellikle namaz saatleri nedeniyle nemliydi. Saraybosnada teknik ierikli yaplar arasnda mutlaka grlmesi gereken yerlerden biridir.

  Avaz Twist Tower: Saraybosna gezilecek yerler listemizdeki en yeni yaplardan biridir. Avaz Twist Tower Saraybosnada bulunan 176 metrelik bir gkdelendir. ehrin i merkezi saylan Marijin Dvorda bulunmaktadr. 2008 ylnda bitirilen bina Alman irket Schbo tarafndan dnyann en gzel 10 yapsndan biri olarak seilmitir.

  Saraybosna Gl (ng: Sarajevo Rose): Bir patlama sonucu oluan yarn krmz reine ile dolmas sonucu oluan bir yapdr. Saraybosnann birok patlama ve saldrya maruz kald dnlnce olduka anlaml bir ekildir.

  Miljacka Nehri (ng: Miljacka, Bo: Miljacka): Tamam Saraybosna ierisinde bulunan bir nehirdir. ehrin zerine kurulu olduu bu nehirde yzmek mmkn olmasa da botlar ile gezinmek mmkndr.

  Kei Kpr (ng: Goats Bridge, Bo: Kozija uprija): Paljanska ve Mokranjska Miljacka arasnda bulunan kprdr. 16. yzylda yaplmtr. Balant iin de kullanlan kpr yapld dnemde vezir ve sultanlarn buluma noktas olarak da kullanlmtr.

  Roma Kprs (ng: Roman Bridge): Bosna Nehri zerinde kurulu olan kprdr. ehirde eskiden gnmze gelen drt ta kprden biridir. 16. yzylda yaplmtr.

  BBI Center : Saraybosna gezilecek yerler listemizdeki en gncel yaplardan olan BBI Center Saraybosnada bulunan bir alveri merkezidir. 43.000 metre karelik bir alan zerine kurulu olan BBI Center Bosna Hersekteki en byk alveri merkezlerinden biridir. Bu alveri merkezinde giyim, dekorasyon, ev eyas gibi rnleri satn alp bir eyler yiyip iebilirsiniz.

  Yukardakiler dnda Saraybosna gezilecek yerler listesine; , Beyaz Kale, Byk (Great Sephardic Temple, Il Kal grandi), (Il Kal Vjeu, The Old

  Temple), (Novi Hram, The New Temple), Yahudi Mzesi, Yahudi ve Saraybosna Sinagogunu da (Ashkenazi Synagogue) dahil edebiliriz.

  Halil Birzina ve Tekkesi

  Dcane Dndiolu Yazs

  - - et bir ski. Bizim

 • -

  el-

  O benim gzmde, mmet-i Muham

  -i

  imtisali...

  ski. Mahviyet ehli bir mrebb. yle

  Mill Mcadele'nin isimsiz kahrama

  diyor.

  olsun!" demekle olmuyor, gayret de gerektiriyor, azim ve sebat

  gerek

 • ak rifler

  et, Kelm ve Tasavvuf

  tasarruf edemezler. nk gzler ruhun penceresidir. Ruh o gzlerde tecell eder,

  sadece gzlerden seyreyler. Bu yzden ben de o mavi gzlerde grneni,

  o kadar.

  oc

  nk onlar HU deyu lmeden nce

  de lebiliyorlar.

  [email protected]

  mailto:[email protected]
 • Saray Bosna Yemek Rehberi Yresel Saraybosna yemekleri hamur ii, et ve sebze arlkl yemeklerdir. Trk mutfana olduka benzer yemek eitleri de mevcuttur. Yurtdna gittiinizde yemek sorunu yayorsanz bile zengin seenekleri ile Saraybosna bu sorunu yaayacanz bir yer deildir. Yresel Saraybosna yemeklerinden bazlar unlardr:

  Cevapi: Bosna Hersekin en bilinen yresel yemeidir. Kymadan yaplr. Izgara edilmi kfte ekmek, yourt ve kimi zaman sebze eitleri ile sunulur.

  : Yresel Saraybosna yemeklerinin en popler olanlarndandr. Bir hamur ii eidi olan pita ierisine peynir, spanak, patates, bal kaba gibi farkl malzemeler konulabilir. Yuvarlak ya da dz ekilde hazrlanr. Yannda ayran iilmesi tavsiye edilir.

  Klepe: talyan ravolisine benzeyen bir yemektir. Eskiden fakir ailelerin ana yemei olarak bilinse de gnmzde yresel lezzetler arasna girmi ve popler olmu bir yemek eididir. Kk hamur ii paralarnn kyma, soan, tuz ve biber harc ile doldurulmas ile hazrlanmaktadr. Servis edilirken tercihe gre stne sarmsakl yourt da konulabilmektedir.

  Bey : (Begova orba) Yresel Saraybosna yemekleri arasnda en nl olan orba eididir. erisinde tavuk, havu, maydanoz, limon suyu, biber ve tuz bulunmaktadr.

  : Dolma ve sarma eitleri Saraybosnada sk sk grlebilecek yemek eitlerindendir. Buraya zg olan ise soan dolmasdr. Soan tadndan holanmyorsanz bile bu yresel lezzeti tatmanzda fayda vardr. Genellikle yourt ile servis edilmektedir.

  Bosanski Lonac: Zengin ierii ve lezzetli tad ile bilinen bir yemek eididir. Et ve farkl sebze eitleri ile hazrlanr. Kullanlan sebze eitleri arasnda karnabahar, patates, domates, havu, maydanoz, sarmsak ve biber vardr. Piirme srecinde ierisine 1 -2 kak beyaz arap eklenmektedir. Orijinalinde seramik bir kapta byk byk doranm et ve sebzeler yaklak 3 4 saat piirilir.

  : Pirin ve dolmalk biber ile hazrlanan bir yemektir. Harc domates, biber, yumurta, baharat, kyma gibi eylerle eitlendirilir. Ekmek ya da patates presi ile servis edilir. Ayrca yannda yourt ve salata da sunulur.

  Sarma: Trk yemei olarak bilinen yaprak sarmasdr. Harc pirin, domates, soan, baharat eitleri ile lezzetlendirilir. Scak servis edilmesi tercih edilen sarmann yannda yourt da sunulur. Sarmann eki olannn makbul olduu dnlr.

  : nl Cevabi yemeinin ite hazrlanan halidir. Soan ve baharatlar ile hazrlanan kymann ite piirilmesi ile yaplr. Yannda pilav ya da patates ile servis edilir.

  Bamja (Bamya): Bosna Hersek yemek kltrndeki en nemli sebzelerdendir. Dou kltrne ait olduu dnlen bu sebze Saraybosna yresel lezzetlerinden mutlaka tatmanz gereken bir eittir.

  Kalja: Karnabahar ve et ile hazrlanan bir yemek trdr. Ayrca ierisinde havu, sarmsak, maydanoz ve baharat da bulunmaktadr.

 • : Kurutulmu tarhana ile hazrlanan bir orbadr. Bizim mutfamzda tarhana tadna benzer bir lezzettir. Fark ierisinde kullanlan baharat eitleridir.

  : Trk mutfa ile ortak bir nokta daha ikembe orbasdr.

  : Sebze yahnisidir. Gvece benzer bir yemek eididir.

  : Msr ve patates ile hazrlanan bir sebze yemeidir.

  : Livno kasabasnda yaplan sar bir peynir eididir.

  : Creme Fraicheye benzer eki kremams bir peynir trdr.

  : Bildiimiz baklavay bir de Saraybosnada denemek de fayda vardr.

  : eftali benzeri bir kurabiyedir.

  : Tatl bir urup ile hazrlanan hurma tatlsdr.

  : Marshmallow benzeri, dolgulu bir hamur ii tatlsdr.

  Mostar Mostar gezilecek yerler listesi bir ok tarihi yapdan meydana geliyor. Neretva Nehrinin ikiye bld ehir Hersek Blgesinin bakenti. 105.000 nfusa sahip Mostar maalesef zellikle yakn tarihte yaad zc olaylar ile ne kyor. srasnda zc olaylara sahne olan ehirde halen savan izlerini grmek mmkn. 2005 ylnda UNESCO

  ne alnan Mostarda bir ok Osmanl eseri yer alyor. ehirdeki kprleri, camileri ve arlar gezerken kendinizi lkemizde geziyor gibi hissedeceksiniz.

  Mostar gezilecek yerler listesinde yer alan tm yaplarn fotoraflarn stteki grselde sral bir ekilde bulabilirsiniz.

  Mostar Gezilecek Yerler Listesi

  Mostar Kprs: 1566 ylnda Mimar Hayreddin tarafndan yaplm, ehrin en nemli yaps. 1992 ylnda Hrvat topular tarafndan yklp tekrar yenilenmitir.

  Karagz Bey Cami (ng: Karadjoz-Bey Mosque, Bos: Karadoz Begova Dzamija): Mostar gezilecek yerler listesindeki en nemli camilerden biridir. 1557 ylnda ina edilmitir. Nakl kubbesi ve yksek minaresi ile tannan bu gzel eser Mimar Sinan tarafndan yaplmtr. 1992 ylnda savata tamamen yklmasna ramen tekrar ina edilerek ibadete ve ziyarete almtr. Caminin i ksm 13,4 x 13,4 metre lsndedir. Cami yannda bir de medrese bulunur. Bu medrese, Mostarn en eski halk ktphanesini barndrr.

  (ng: Muslibegovi House): Mostardaki Osmanl dnemi eserlerinden en gzellerinden biridir. Trk ve din motiflerini birletirerek tccarlar ve arazi sahipleri iin ina edilmitir. nceden ok sayda bulunan benzer yerler gnmzde parmakla saylacak

  http://gezipgordum.com/mostar-koprusu/
 • kadar az kalmtr. Mslm Bey Kona ayakta kalmay baarmtr. nk inasndan beri ekonominin ferah gnlerinde de savan karanlk gnlerinde de tek bir ailenin elindedir.

  (ng: Koski Mehmed Pasha Mosque): Mostardaki en byk ikinci cami olan Koski Mehmet Paa Cami 1618 ylnda tamamlanmtr. Karagz Bey Camine benzer fakat ondan biraz kktr. Cami, 12,4 x 12,4 metre lsndedir. Nehir kysnda Eski Kprnn 150 metre kuzeyindedir. Buradan ve minaresinden eski yerleim yeri esiz bir manzaraya sahiptir. Bu cami de savata zarar grml fakat imdi tekrar ina edilmitir.

  Biscevica Evi (ng: Biscevica House, Bos: Biscevica Kuca): Trk evi ya da Biscevica kesi, Trk dneminden kalma en gzel korunmu yaptlardandr. 1635 ylnda yaplmtr. Kajtaz (Trk Evi) 18. yz yln sonlarna doru ina edilmitir. Ev, kadnlar merakl erkeklerin baklarndan korumak iin yaplan yksek duvarlarla evrilidir. inde erkekleri kadnlardan ayran zel bir ksm vardr.

  Eski Kpr Mzesi (ng: Museum of the Old Bridge): Mostar gezilecek yerler listesindeki nemli mzelerden biridir. Mze, Mostar, Bosna Hersekde eski ehir merkezinde yer alr. Stari Most diye bilinen Eski Kprnn yeniden yapmnn 2. yln kutlamak iin 2006 ylnda yapld. Mzenin temel ierii Tara Kulesindedir ve farkl blmden oluur. Tara Kulesinin kendisini barndran ilk blmde 2002 ylnda yaplan restorasyon srasnda bulunan arkeolojik objeler bulunur. Sergiler, kpr ile ilgili temel tarihi olaylar aklayan bilgilendirici izimler ile dzenlenir. Bu blmdeki be kattan en stteki Mostar panoramik manzaral bir teras barndrr. kinci ksm, kulenin altnda bulunan arkeolojik kalntlar ierir. Bu, ta kprnn inas ve Eski Kprnn temelinden nceki iki tahta kprnn kalntlardr. Son ksm olan nc ksm Labirent olarak adlandrlr ve burada Eski Kprye, zarar grm kulelere ve restorasyon almalarna ithaf edilmi fotoraflar vardr. Grsel iitsel materyaller ve multi medya izimler, kprnn ina tarihini gzler nne serer.

  Tara Kulesi (ng: Tara Tower): Neretvann sol kysnda dou ksmnda yer alan kuledir. Tarih boyunca kulenin kullanm amac ayn kalmtr. Barut ve cephanelik deposu olarak kullanlmtr. Bu nedenle kulenin duvarlar 3 metre kalnlndadr. 1878 ylnda Tara Kulesi, Avusturya Macaristan igali ile ilevini yitirmitir.

  Saat Kulesi (ng: Clock Tower, Bos: Sahat Kula): na tarihi bilinmemektedir. Fakat 1636 tarihli bir belgede ok daha ncesinde yapldna deinilmitir. Temeli 3.5 metre kare, ykseklii 15 metredir. Fatima Kaduna Sar tarafndan ina edildiine dair bir efsane vardr. 250 kiloluk an, 1838 ylnda Zadar, Hrvatistandan Hersek veziri Ali Paa Rizvanbegovi tarafndan istenmitir. Avusturya Macaristan tarafndan ele geirildiinde askeri amalar iin kullanlmtr. 1981 ylnda esas kullanm amacna dndrlmtr.

  Partizan Abidesi (ng: Partisan Memorial Cemetery, Bos: Partizansko groblje u Mostaru): Mostar gezilecek yerler listemizdeki nemli antlardan biridir. Bu ant mezarlk kinci Dnya Savanda Mostar savunurken lenler iin yaplmtr. Beyaz ta setler stne imle kapl ekilde yaplmtr. Bu bayapt mimar Bogdan Bogdanovic yaratmtr ve Partizan Abidesi en byk baars olarak kabul edilir. Sava srasnda bu gzel yer viraneye dnmt. Bir zamanlar kahramanlara adanan yer, savatan sonra tm saygnln kaybetmiti. Geen yl lmler yapld ve bu ant temizlendi. u anda almalar devam etmesine ramen ziyaretilere aktr.

 • (ng: Kujundziluk ve Tabhana): Zanaatkarlar Mostarn ilk yllarnda geliiminde nemli rol oynamlardr. imdi turistik anlamda da nemli bir rolleri vardr. Neretvann sol tarafnda Kujundziluk bulunur. smi Kujundzije ya da ngilizce bakrclar dan (coppersmiths) gelir. Bu, gnmzde bile korunan gzel bir gelenektir. Eskinin aksine onlar sadece Kujundzilukda deil her yerde bulabilirsiniz. Ayrca Kujundzilukda baka eyler satan dkknlar da bulmak mmkn. Mostarda terziler ve tabaclar da bulunurdu. Fakat maalesef gnmzde terziler ve tabaclar yoktur. Tabaclarn deri iledikleri yerlerde artk kafeler var. Buras eski Trk atmosferinde sabah kahvesi imek iin mkemmel bir yer.

  (Bos: Kriva Cuprija Bridge): nl Mostar Kprs yannda yer alan, 1993 ylnda zarar gren tarihi bir kprdr. Neretva Nehrinin kolu olan Rabobolja Deresini balar. na tarihi ve mimar bilinmemektedir. Kriva Cuprija, bir ta kprdr ve Mostar Kprsne benzer. Kemeri 8.56 metre genilik ve 4.15 metre ykseklik ile harika bir yarm daire eklindedir. n cephesi ve yksek ksm, yatay ekilde yerletirilmi dz ta kplerden yaplmtr. Ykselti, cephe ve stnde yrnen ksm krk talar ile doldurulmutur. Yry ksm ve yol, ana caddelerde olduu gibi arnavut kaldrm ile denmitir. Ta basamaklar ile kprnn her iki tarafna da ulalabilir. 2000 Aralktaki seller kprye zarar vermitir. Bir yenileme projesi UNESCO tarafndan balatlm ve Lksemburg Byk Dk tarafndan finanse edilmitir. Proje, 2001 ylnda tamamlanmtr.

  Hersek Tarih Mzesi (ng: Hercegovina Museum): Mostar gezilecek yerler listemizdeki bir dier mzedir. Pazartesi gnleri kapal olan mze dier gnlerde 8 16 saatleri arasnda ak. Mostar tarihi ile ilgili eitli fotoraf koleksiyonlarnn grlebilecei mze de ayrca Titonun uzay eski d ileri bakan olarak hizmet ederken gsterildii kk bir sergi de vardr. Mzede Eski Kprnn yakn tarihi de gzel bir video ile gsterilir.

  Katolik Katedrali (ng: Cathedral of Mary, Mother of the Church): Mostarn modern Katolik Katedrali, Balinovacda 1980lerde ina edilmitir. Piskoposun ikametgah yannda ina edilmitir. 1992 1995 yllarndaki sava boyunca katedralin ats ve camlarndaki sanat almalar zarar grmtr, ama imdi baz kk deiikliklerle tekrar yaplmtr.

  Bosnann gerek Osmanllar: Blagay ve Poitelj

  Son bir aym Bosna-Hersekte geti.

  Neredeyse kar kar bu gzel lkeyi

  gezdim. Bu hafta gezimin son yazsn

  yazacam. Sona sakladm iki yer,

  Osmanlnn Balkanlarda nasl bu

  kadar uzun sre kaldn en iyi

  anlatan iki yer: Blagay Tekkesi ve

  Poitel snr ehri Biri Bonaklarn

 • Mslmanlamasnn simgesi, dieri ise gl Osmanl mparatorluunun askeri gcn gsteren ve

  aslnda bir snr karakolu olan grkemli bir kent Bu lke aslnda iki eyaletin birleimi: Bosna ve

  Hersek Bat ve kuzey Bosna snrlarnda kalrken, dou ve gneyde ise Hersek topraklar bulunuyor.

  Hersekin en byk ve nl ehri ise kprsyle nl Mostar Blagay ve Poitel ise hemen Mostarn

  yan bandaki yerleim yerleri. Blagay Mostara yaklak 15 km, Poitel ise 20 km. uzaklkta

  Blagayda Bektai trbesi

  Blagay, Mostarn iinden de geen ve Bosna-Hersekin en byk nehirlerinden biri olan Neretvann

  nemli kollarndan biri olan Buna Nehrinin doduu yer.

  Kk bir yerleim olan Blagay nemli klan ise hemen su kaynann bulunduu maarann yan

  bandaki Blagay Tekkesi

  Muhteem bir doaya sahip olan blge 1465te Osmanllarn eline getikten sonra kurulan tekke,

  Bosnann yerel halk olan Bonaklarn (Bosniak) hzla Mslmanl semesinde ok nemli bir rol

  oynad. Bu gnlerde Nakibendi tekkesi olan Blagay, bir Bektai tekkesi olarak kuruldu. Osmanllar

  zellikle Balkanlara (Yenieriler de Bektai derghna balyd) yolladklar Bektai dervileri ve

  babalar sayesinde ok ksa srede yz binlerce kiinin Mslmanlamasn salad. Bektai

  dervilerinin hogrl ve zellikle hakkaniyetli tavrlar, tarih boyunca hep karmaa ve sava iinde

  yaam blge halknn Mslmanla byk sempati duymasn salad. Osmanl da bu yeni

  Mslman olan halka hemen kucak at ve kendi z halk olarak kabul etti. Hatta ok rahat denebilir ki

  Osmanllar en fazla yatrm da bu blgeye ve halkna yapt. Hl birok Bonan Biz Osmanlyz

  demesinin sebebi de bu byk sevgiydi.

  Bu sevginin simgesi de Blagay Tekkesiydi. Esasnda mtevaz bir tekke olan Blagay, etrafna daha

  sonra yaplan binalarla artk olduka grkemli bir grnme sahip. Yaplan binalar blgenin ve

  tekkenin mimari dokusuna uygun ve bence olduka baarl. Sokollu Mehmet Paann ky olan

  Sokolovite, Sokollunun kyne armaan ettii 500 yllk camiye yaplan restorasyonu grdkten

  sonra buras gerekten de ok iyi korunmu diyebiliriz.

  Dinlerst bir kahraman Blagay Tekkesinin bir de ok nemli kahraman var: Sar Saltuk Sar

  Saltuk, Fatih Sultan Mehmetin olu Cem Sultann himayesinde derlenen ve Saltukname adyla da

  bilinen halk efsanesinin kahraman Anadolunun ve Rumelinin fethi srasnda nemli rol oynayan,

  efsaneletirilmi bir Bektai babas

  Gl, korkusuz, ama bir o kadar da balayc ve hakkaniyetli bir kahraman olan Sar Saltuk, bu

  zellikleriyle birok corafyada halkn sevgilisi olmu. Hatta sadece Mslmanlar iin deil

  Hristiyanlar iin de nemli bir kahraman. Bu yzden Blagay Tekkesini her dinden yz binlerce kii

  ziyaret ediyor.

  Tatan bir kent: Poitel

  Poitelj

  Hersek blgesinin hayat kayna olan Neretvann hemen yannda bulunan ve UNESCO Kltr Miras

  Listesinde de yer alan Poitel, aslnda Osmanllarn snr kasabasyd. Bonaka Balang Noktas

  demek olan Poitel, Osmanlnn batdaki en byk rakiplerinden olan Venediklilere bal Dubrovnik ile

 • snr komusu. Tamamen tatan ina edilmi bu snr kenti, Osmanlnn askeri mimari dehasnn en iyi

  rnei. Nehir kenarndan balayan ve olduka dik bir yama ile ykselen kent, en tepede bulunan

  kalesiyle aslnda tam bir geilmez kent hviyetinde Kabul etmek gerekir ki Osmanllar Poiteli, ayn

  Mostar gibi, Avrupa lkelerine gcn gstermek iin olduka grkemli inaa etmi. Byk, gl ve

  iinde her trl yaam alanlarnn bulunmas sebebiyle Poitel, benzersiz bir snr karakolu kenti.

  Aslnda kalenin 4. yyda yapld kabul ediliyor. lk zamanlar kk bir kale olan Poitel Kalesi,

  byyen Osmanl tehlikesine kar Macar Kral Korvin tarafndan glendirilmi. Osmanllar kaleyi ele

  geirdikten sonra, ayn Travnik Kalesi gibi, bytm ve kalenin altna bir ehir ina etmi. Blgede bol

  bulunan dayankl sert talarla ina edilmi Poitel. Bu yzden ta ehir diyebiliriz. Dar ta sokaklar,

  hamam, medresesi, kervansaray, evleri, camii ve namaz saatini gsteren saat kulesi ile tam bir

  Osmanl kenti.

  350 yldr ayn

  Rumeli topraklarna yapt gezilerde ehirleri, yaamlar ve kltrleri detayl olarak anlatan Evliya

  elebi 1664te Poitele gelmi: Poitel Kalesi kk ama salam bir yap. Kalede surlarn, kulelerin

  ve komutan konutunun yan sra ambar ve kk bir cami de yer almakta. Kale dnda 150 hane var.

  Evler ta tula ve kiremitten yaplma. 1562de yaplm bir de ky camii var. Daha sonradan yaplan

  kervansaray ve saat kulesi dnda Poitel tam da Evliya elebinin

  grd ehrin ayns.

  Bosna Sava srasnda Hrvatlar tarafndan youn bombardmana

  tutulmu olan Poitelde tm Osmanl izleri silinmeye allm. Ancak

  sava sonras zellikle Dnya Bankas ve Trkiyenin de desteiyle

  yaralar ksa srede sarlm ve Poitel eski grkemli grnmne tekrar

  kavumu. Artk ok az kiinin yaad Poitel, gemiin askeri

  gcnden uzak, adeta bir huzur kenti grnmnde. Neretva Nehrinin

  grl grl akan suyunun sesi dnda sadece ku cvltlarnn

  duyulduu kenti mutlaka grmelisiniz.

  Bu kk oryantal ehir Mostar, Hutovo Blato ve Adriyatik Deniz

  arasnda bulunmaktadr. Unesco listesine giren Poitelj, ksa zaman

  nce yaplan adilat sayesinde ehrin eski orijinal ekli yine kazanlmtr.

  Osmanl mimarisi dnda bu ehir Gneydou Avrupadaki ressam

  kolonilerin arasnda geleneklerini en uzun sredir koruyan ressamlar ile ilgi eken ve nl olan bir

  ehirdir. Dnyann drt bir tarafndan gelen sanatlar burada resim izmek ve yeni bir ey oluturmak

  iin geliyorlar.

  Hac Aliya camisi, iman brahim Paa Medresesi ve Gavrankapetanovic evi ksa zaman ncasi

  tadilat yaplp turistlere yeniden almt. Saat kalesi (Sahat kula) ve Visoka kalesi ehirlerin en ilgin

  yaplardr. Poitelj, Orta a Bosna Devleti, Osmanl mparatorluu ve Avusturya-Macaristan

  mparatorluu zamanlarnda zengin tarihi ile bu devletler iin nemli bir ehirdi.

  Blagay Tekkesi ve Poitel Ky Rumelinin nasl ksa bir srede Osmanllatn belki de en iyi

  anlatan iki rnei Biri Osmanlnn hogrl din anlaynn rnei, dieri ise askeri gcnn

  gstergesi 500 yl Osmanl hkimiyetinde bulunan Bosna ve Hersek, barndrd tarihi eserleri ve

  muhteem doasyla daha fazla ilgiyi hak ediyor

  http://www.bosnahersek.info/wp-content/uploads/2012/10/Pocitelj14.jpg
 • Travnik ki ayr gn gittiimiz Vezirler ehri Travnikte Bosnann mehur deiken havasn tandk. Gnlk gnelik Travnik 2 gn sonra karlar altndayd. Geen haftaki yazmda Bosna Hersekin Viegrad kentinde bulunan nl Drina Kprsn yazmtm. Bu kpr etrafnda gelien olaylar kaleme ald roman ile 1961de Nobel Edebiyat dln alan byk Yugoslav yazar vo Andriten de ksaca bahsetmitim.

  Yugoslavyann en nl sanatlarndan olan Srp yazar, Yugoslav birliine inanyordu. Gittii her

  yerde yzlerce kii tarafndan karlanyor ve birliin neminden bahsediyordu. Romanlarnda

  ounlukla bu birliin nasl olutuunu anlatan konulara yer veriyordu. Drina Kprs; Sokullu Mehmet

  Paann (Bosnada Sokolovi Mehmet Paa diye tannyor) hayat hikyesinden balayan ve tm

  lkenin tarihini anlatan bir eser. Yazarn bir dier nemli eseri de Bosnann sancak kenti (bakenti

  diyebiliriz) Travniki anlatt Travnik Gnl. Bu eserde de yazar, Travniki yneten Osmanl

  paalar ile Avusturya-Macaristan ve Fransz

  sefirleri arasndaki ekimeyi anlatr. Bu ekime

  aslnda o dnemki byk devletlerin Bosnay

  paylama abasyd. Ama vo Andriin Travnik

  Gnlnde beni en ok etkileyen taraf, yaln

  ve samimi bir dille 19. yzyl Travnik

  yaamndan kesitler sunmasyd.

  Osmanl mparatorluunun gzbebei her

  zaman Bosna olmutu. mparatorluun batya en

  yakn sanca (eyaleti) olan Bosna, bir anlamda

  Osmanlnn batya gsterdii yz olmutu. Bu

  sebeple stanbul haricinde en byk yatrmlar

  her zaman Bosnaya yapld. Kprler, camiler,

  kaleler Hepsi birbirinden gsterili ve ihtiaml eserlerdi. Bu sebeple Bosnada birok ehir hl

  Osmanl ehirleri olarak yaarlar. Bunlardan biri de Vezirler ehri Travnik

  Travnik, Osmanlnn batya en yakn byk ehriydi. Saraybosna, Avusturyallarn saldrsyla yerle bir

  olunca, 1686 ile 1851 yllar arasnda tam 165 yl Bosna eyaletinin Sancak Merkezi yani bakenti

  Travnik oldu. Osmanlnn en nem verdii eyaleti ise ok st dzeydeki vezirler ynetiyordu.

  Gelecekte devletin en st ynetici basamaklarna trmanacak vezirler sayesinde, Travnik vezirler

  kenti olarak anld. ehirde tam 77 vezir grev yapt.

  Travnik, u anda da Avrupada yaayan en Osmanl kenti. 60 bin kiilik ehirde tam 17 cami var.

  Osmanl Kalesi, medreseleri, emeleri, saat kulesi, kprleri, kahvehaneleri, kftecileri, brekileriyle

  sanki zamann 19. yy. Osmanl mparatorluu dneminde durduu bir yer.

  ehre girer girmez gznze ilk arpan ey; dik bir yamata, ehre kubak bakan Travnik Kalesi,

  14. yzyl sonunda Bosna Kral II. Tvrtko tarafndan yaptrlm. 1463te Fatih Sultan Mehmet

  tarafndan alnan Travnik Kalesinin tek bir girii var. O da kalenin etrafn saran hendein zerinden

  geen dar ve uzun bir kpr. Sadece kprnn banda durarak bile zapt edilmesinin ne kadar zor

  olduunu hayal edebilirsiniz. Kale ylesine sarp bir kaya zerine yaplm ki ancak daclardan oluan

  bir birlik ele geirebilir. Ya da Fatih Sultan Mehmet korkusu! Elbette ikincisi olmu. Kale Osmanllarn

  eline getikten sonra komple yenilenmi ve tam bir Osmanl kalesi hviyetine kavumu.

 • Begen yapl kalede bugn artk Travnik Mzesi olarak kullanlan yksek bir kule ve bir cami

  bulunuyor. Daha dorusu cami kalnts! nk 20. yyn hemen banda geirdii byk yangnda,

  cami hasar grm ve gnmzde yalnzca minaresi ve kalntlar kalm. Kale iinde dolaarak tm

  Travniki kubak izlemeniz ve saatlerce vakit geirmeniz mmkn. zellikle fotoraf ekmeyi

  sevenler iin muhteem bir kale. Aman dikkatli olun! Gvenlik

  nlemleri ok fazla deil, kale dik ve yksek merdivenlerle

  evrili

  Travnikin kahraman Defterdar Abdullah

  Paa

  Kalenin hemen yannda Travniklilerin en sevdii hikyenin

  kahraman yatyor. Osmanllar bir anlamayla Travnik

  evresindeki baz topraklar Avusturya-Macaristan

  mparatorluuna brakr. Fakat Travnik yneticisi Defterdar

  Abdullah Paa bunu kabul etmez ve vatan toprann ancak

  savala kaybedileceini syler. Sonra ne mi olur? Travnik

  ahalisi, Abdullah Paann ayn gece ajanlar tarafndan

  zehirlenerek ldrldne inanyor. Kaynaklarda byle bir

  bilgi olmasa da bu halk arasnda bir sylence olmu ve hikyeyi duyanlar da vatansever valinin

  trbesine dua etmeye gidiyor.

  Bu Osmanl ehri Bosna Savanda en byk hedeflerden biriydi. zellikle de camileri. Trkiyenin

  yardmyla savan izleri silinse de eskiden Bonaklarla i ie yaayan Hrvat, Srp, Yahudi halktan

  eser kalmam. Fakat Srp yazar vo Andriin evi en az Osmanl eserleri kadar ehrin gururu. Tm

  halk bu byk yazarla vnyor. Kk ve sevimli bir mze olan vo Andri Evi, Travnike gelenlerin

  uramas gereken yerlerden biri.

  Travnik hakknda yazan bir dier nemli ahsiyet de Evliya elebi. Defalarca geldii Travnik hakknda

  ayrntl bilgiler veren Evliya elebi, blgede retilen ve yarm kilo gelen yerbasmaz armudundan da

  bahsediyor. Eyllde toplanan bu armuttan yaplan tatl turunun tadna doyulmazm.

  Zenica

  Sultan Ahmet III camii

  zerinde Sultan Ahmet III

  http://www.bosnahersek.ba/wp-content/uploads/2013/10/Carsijska-dzamija.jpg
 • Sultan Ahmet III camii ve kliyesi Zen

  Bosna-

  Avusturya-

  ol

  mderrisi ve alimi Muhammed ef. Seid Serdarevi Bosna-

  -

  amfi salonu, ktphane ve kitap okuma

  -

  geleneksel yemekleri ile lokanta, abdestlik ve

  an ve saat kulesi

  -

  -Bekare,261)

  http://www.bosnahersek.ba/wp-content/uploads/2013/10/zenica_zenica_carsijska_dzamija_03.jpg
 • Kahraman ky Orahovica Zenica ehrin kuzeyinde, yaklak 23 km uzaklkta Orahovica (Tr. Ceviz ky) bulunmaktadr.

  Orahovica ky Orahovica dere etrafnda kurulmutur ve bu dere Nemila kasabasnda Bosna nehri ile

  balanmaktadr. Orahovica ky Zenica belediye blgesindeki en byk kydr, ierisinde : Rayevii, Babii, Gornya

  Mahala, Hasanovii, Mala Riyeka, Spahii, mamovii ve en byk yerleimi Kovaevii bulunmaktadr. 1991 ylnda yaplan nfs saym sonularna gre Orahovica kynde toplam 2.535 kii yaamaktadr.

  Orahovica ismini dere etrafnda ok sayda ve

  zengin olan ceviz aac ve ormanlk nedeniyle almtr. Maalesef ceviz aalar 1932 ylnda kontrolsz bir kesime uram ve bugn ceviz orman diye bir ey kalmamtr, ancak zel bahelerde halen ceviz

  bulunmaktadr. Orahovica ky ilk defa tarihi yazlarda 1489 ylnda yer almtr. O zaman bu kyde sadece 11 kii yayordu. Ayrca Orahovica ky Eugen Savoyski ve Avusturya-Macaristan

  imparatorluunun Bosnaya yapm hal seferler srasnda da yazlarda ismi gemitir.

  Yugoslavya cumhuriyeti kurulana kadar Orahovica pek gelimi bir yerleim yeri deildi. kinci Dnya savatan sonra, 1953 ylnda kye elektrik gelmitir ve dere zerinde kk on adet hidrosantral

  yaplmtr. 1978 1984 yllar arasnda kye asflat yolu yaplm ve kyn kltr merkez binas da inaat edildi. Bugn ise Orahovica ky olduka gelimi, telefon, internet, kablo TV, salk oca,

  aydnlatmas gibi tesislere sahiptir.

  Bunlara ramen Orahovica ky etrafnda bulunan dalarla birlikte daha da gzel bir yerleim yeridir. zellikle yaz dneminde daclk, ormanlar iinde bisiklet ve motosiklet srecek doaya sahiptir.

  Kyde halk oyunlar dernei ve daclar dernei faaliyet gstermektedir. Gzel doaya ve sakinlie ramen Orahovica ky gerek bir kahraman kydr. Bosna-Hersekin

  1992-1995 yllar arasnda yaplan bamszlk savata byk katkda bulunmutur. Ky halkndan bin kii gnl asker Bosna ordusunda grev yapm.

  Bamszlk sava yolunda bu kyden toplam 30 kii ehit olmu. Orahovicann halk Visoko, Zenica,

  Zavidovii, Zepe, Vare, Saraybosna, Sanski Most, Vitez, Travnik, Vlai ve dier ehirlerde atmalara katlp Bosnann bamszlk yolunda byk rol oynamtr. Mehur olan 7nci mslman

  tugayn kurucun nderi olmutur. ehitlerimizi unutmamak adyla, onlarn vatan iin

  yapm olduu fedakarlnn bykl szlerle

  anlatlmaz ama hi deilse onlarn adna Orahovica halk, Kovaevii, Rayevii, Gornja

  Mahala ve Mala Riyeka kylerinde ehitler emesini inaa etmitir. ehitlerimizi Fatiha ile

  hatrlayalm, mekanlar cennet olsun. atmalar

  ile birlikte Jajce, Srebrenica, Zepe gibi ehirlerden Srplardan hayatn kurtarmak iin

  mhacirlere kucak amtr. Sava bitene kadar onlara karde ve en yakn gibi sahip km

  Orhavica halk. Orahovica halk tarmla, hayvanclkla,

  marangozculukla ve Zenicadaki fabrikalarda

  hayat parasn kazanmaktadr. Gzel doas, eski kerpi evleri, Zenicann en eski camiilerden birisi de bu kyde bulunmaktadr. Hgrl ve misafirperver halkni ziyarette deer bir yerdir. ster yazn, ister

  http://www.bosnahersek.ba/wp-content/uploads/2013/11/%C5%A1ehidska.jpghttp://www.bosnahersek.ba/wp-content/uploads/2013/11/jezero.jpg
 • sonabaharn, kn veya ilkbaharn, her mevsimde gzel olan Orahovica kyn Vranduk kale

  gezisinden sonra temiz hava almak, alabalk yiyecek ve Bonak kahvesi iecek kanlmaz bir yerdir.

  Turlarda gezilen ehirlerin Genel bir Resmi

  SARAJEVO (BAKENT SARAYBOSNA)

  1992-1995 yllarnda yaanan hazin savan

  ehitleri ve Aliya Izetbegoviin mezarnn

  bulunduu

  ehitlii ziyaret dua ve taziye okunmas.

  Buram buram tarih kokan sokaklaryla Avrupann

  en mstesna ars Baarda gezinti

  Kanuni Sultan Sleymann halasnn olu Gazi

  Hsrev Beyin yaptrd ve o dnemden beri

  yaayan, hlamur kokulu Camiyi ve o gnden beri

  eitimine ara vermeden devam eden Kurunlu

  Medresesini ziyaret.

  Bosna Savanda gnlerce yanan, milyonlarca el yazmas eserin yok edildii ktphane,

  Orjinal gne sistemine gre ve ezan vakitlerine ayarl saati ile Sahat Kula,

  Katolik katedrali, Ortodoks kiliseleri ve Musevi

  Sinagogunu grme,

  Fatih Sultan Mehmete hediye edilen Hnkar

  Camini ,

  Birinci Dnya Savann kt yer olarak bilinen

  Latin (Hnkar) Kprsn grme,at meydann,

  Bakrbaba camisini ve Hacmuli Efendiyi ziyaret.

  Osmanl kalesi Beyaz Tabyann gezilmesi,

  Fatih Sultan Mehmetin ehre girdii kapdan geip

  Osmanl emesinden su ime,

  Saraybosna ehir manzarasn seyir,

  Fatihin Bosnaya girdii tarihi koza kprsn

  ziyaret

  Fatih Sultan Mehmete hediye olarak yaplan Fatih

  Camini Ziyaret

  Sava zaman iki buuk yl ehrin btn ihtiyalarnn karland ve ehre giri klarn yapld tneli ve

  mzesini ziyaret,

  Saraybosnann su kayna gman Dann eteklerindeki Vrelo Bosnada gezinti,

  Sava Sonras Bosnada hizmet vermeye balayan Bosnadaki btn halklardan ve Trkiyeden rencilerin eitim

  grdkleri okullar ve Bur niversitesini ziyaret.

 • JABLANICA

  2.Dunya savasinin kaderinin degistigi yer

  TITO Maresal unvanini buradaki askeri dehasi ve stratejisi sayesinde aldi

  Kuzu Cevirmelerin done done sizi kendisine cekisine karsi duramayacaksiniz

  TARH EHR MOSTAR

  Mostar ehrinde Bosna tarihinde efsaneleen Tarihi Mostar

  Kprsn ziyaret

  Eski ehrin kaybolmayan ve ypranmayan eserlerinden Tarihi

  Koski Mehmet Bey Camisinden Mostar Seyir ve Karagz Camisini ziyaret

  Savatan kalan tek gzellik olan ehitlikleri ve trbeyi ziyaret

  Aslna uygun restore edilmi Trk izlerini tayan Poiteli Kyn Ziyaret

  Kuleye Trman ve Kule Bandan Neretvay Seyretme

  Saraybosnaya dn yolunda misafirlerimizin duygu ve dnceleri dinleme.

 • BLAGAJ ( Alperenler Tekkesi )

  Neretva Nehrinde Yetien Krmz Alabalk Ziyafeti

  Gzlere gzellik veren ruhlar dinlendiren

  550 yldr yaayan Alperenler Tekkesini Ziyaret ve

  Kaynana hala ulalamam Buna nehri kysnda Trk ay yudumlama keyfi ve helva ziyafeti.

  33 Yllna Trklere ait Fidan Turizm'e devredilen tekkenin 100 yl nce yklan imarethanesi ile misafirhanesinin

  ise eski mimarisine uygun olarak yeniden ina edildi.

  Tekkeyi aslna uygun olarak restore eden Fidan Turizm Genel Mdr Ali Dokumac, "Trk milleti olarak

  atalarmzn mirasna yeniden sahip ktk, buras 33 yl boyunca gzel ellerde hizmetine devam edecek." dedi.

  STOLAC

  Osmanlya pek ok bey yetitiren Stolac ehrini ziyaret

  Kanuninin babas Yavuz S. Selim adna yaptrd Camide Cuma Namaz

  Tarihi beyler evini ziyaret

  Eski Bogomil Mezarln ziyaret

 • GORAZDE

  Kk bir yerlerim yeriydi . imdi ehir modern yaam ve gelitirilmeye devam eden endistriye sahip . Doal

  kaynaklar da kefedilen ehir Drina nehri kysnda yer almaktadr.

  Gorajde , Bosna-Hersek'in dousunda Drina Irma evresine kurulmu kenttir. ki federe alandan birisi olan

  Bosna-Hersek Federasyonu'nun iindedir.

  SREBRENICA

  Srebrenica , Bosna-Hersek'in dousunda, Srp Cumhuriyeti'nin iinde bulunan, Bosna-Hersek ile Srbistan'n

  snrndaki kenttir. Ayrca burada, Bosna Sava srasnda bir ok Bosnal Mslman, Srplarca kymdan

  geirildiinden, Srebrenitsa Katliam adn bu yerleim biriminden almtr.

  1990l yllarda, kentin ezici ounluu Bosnal Mslmanken, bgn yardan fazlas Srplardan olumaktadr.

 • LIVNO

  Livno (eski ad: Hlivno , Hlijevno ) ehirde yaklak 10.000 nfusu ile Bosna-Hersek gneybat kesiminde bir

  ehridir.Belediye alan 994 km2 dir.

  Canton Livno en nemli ehri kltrel ve ekonomik merkezidir.Kent deniz seviyesinden 730 m ve Baajkovac

  eteklerinin yamacnda bulunan kayalk nehir Bistrica. Livno'da kuvvetli rzgar, souk k, kararsz yalar, scak

  yazlar ve yal sonbahar ile istikrarl, lml karasal bir iklime sahiptir. Ylda 2250 saat gneli hava ve nispeten

  yksek (lkede gneli gn saysnn en fazla) yaam iin zellikle olumludur. Livno byk kenti Livno ovasnda,

  Bosna-Hersek'in bu blmnde byk karstik bir alan vardr.

  VEZRLER EHR TRAVNK

  Kiselyak'ta Fatih Sultan Mehmetin otan kurduu ve

  AHTNAME'yi yazdrd Konai Kyn ziyaret.

  Travnike hareket

  Sava srasnda birok insann ehit edildii Ahmi Kyn ziyaret,

  Osmanl kalesinden ehre bak,

  Tarihi dokusu korunmu Travnik sokaklarnda gezinti,osmanl eseri Travnik ev mimarisini inceleme.

  Nobel dll yazar vo Andriin evini gre.

  Tarihi Osmanl Kalesinden ehir manzaras ve 300 yllk brahim Paa Medresesi gezintisi

 • Fatih Sultan Mehmetin su itii (Gksu) Plava Voday ziyaret

  Lutfina kahvede kahve ve baklava ziyafeti Saraybosnaya dn

  BYK ACILARIN AHD DRNA VE VEGRAD

  Viegrad ehrine hareket

  Osmanlya bir ok alim kazandran Rogatica ehrini ziyaret

  Drina kprsnde gezinti

  Drina ehrinde gemi ile yolculuk

  Mehur Gorajde kaymakl pekmezini tatma

  Osmanlnn yaptrd ilk ibadethade Cuma namaz

  Saraybosnaya dn

  TUZLA

  Tuzun karld yataklar, sakinlerinin ehrin tarihinden bu yana tuz madeniyle uratn hatrlatr. Begn tuz

  modern endstri yoluyla retilir ve birok kimyasal maddeler iin hammadde grevi grr. Tuzla Bosna-Hersek'in

  Bosna-Hersek Federasyonu'ndaki Tuzla Kantonu'nun merkezi olan ehir. 1991 verilerine gre 131,000 nfusu

  vardr. Saraybosna ve Banyaluka'dan sonra Bosna-Hersek'in nc byk ehridir. smi Trke olan Balkan

  ehirlerindendir.

 • OSMANLININ SON KALES BHA(KRAJINA)

  Sarajevodan hareket ve Bihata Otelde konaklama

  Bihata ehir gezintisi

  Messese ziyareti

  Avrupann en temiz nehri Unay temaa

  Tarihi Fetih Camisinde Cuma namaz

  Mehur Biha alabal ziyafeti

  Biha kalesini ziyaret

  Sarajevoya dn

  Jajce ehri ve elalerde gezinti

  TESANJ

  Otelde Kahvalt

  Teani ehrine hareket

  ehir turu

  Teani kalesini ziyaret

  Ferhat paa Camisinde Cuma namaz

  Kanuni Sultan Sleymann Yeeni Ferhat Paann trbesini ziyaret

 • le yemei

  ehitlik ve kale ziyareti

  Saraybosnaya dn Otele ntikal,

  JAJCE

  Pliva elalerinin incisi eski ehir , Ortaa Bosna krallarnn baehri olan Jajce , hareketli bir tarihe sahip. Tarihi

  ve kltrel dnm noktalaryla , zellikle eski mimarisiyle , geleneksel kostmleriyle , eski ehriyle , St. Luka

  Kilisesi , camileri ve roma dnemi kalntlaryla nl olan bir ehir.

  Jajce Bosna-Hersek'in merkezinde Vrbas nehrinin kenarnda; Banja Luka, Mrkonji Grad ve Donji Vakuf yollarnn

  kesiim noktasnda yer alr. smini etrafnda bulunan ve yumurtaya (jaja) benzeyen irili ufakl tepelerden almtr.

  Travnik'in 45 km kuzeyindedir. Dik atl tipik evleri ile dikkat eker. Kalesi adeta zamana meydan okumaktadr.

  1991 nfus saymnda merkezinde 11.000 olmak zere toplam 44.903 nfusu vard. Bunun %38'ini Bonaklar,

  %35'ini Hrvatlar, %19'unu Srplar oluturmaktayd.

  BANJA LUKA

 • niversitesi , eitim , kltr ve dier birok

  kurumlaryla hzla bir endistri ehri oldu. Vrbas

  nehrinin kylarna yerleik olan ehirden ilk defa

  15.yzylda bahsedilir. Banya luka ve evresi

  1969'da ciddi bir deprem geirmi , nfus , ekonomi

  ve hayatn dier alanlarnda tamiri zor sonular

  dourmutur. binalarn yaklak %80 i yklm fakat

  halknn yardmseverlii sayesinde ehir yaralarn

  sarmtr. imdi modern bir ehrin sahipolmas

  gereken dinanizme ve geliime sahiptir.

  DUBROVNIK

  UNESCO'nun "Dnya Kltr Miras Listesi" nde bulunan

  Dubrovnik ehir turu.12 kilometrelik bir surla evrilen

  Dubrovnik'in en geni ve ilek caddesi olan Stradun

  Caddesi'nde gezi, ardndan caddenin iki yannda bulunan

  klasik dnem yaplarndan Onoforius emelerini, Barok dnem eserlerinden Saat Kulesi'ni, bir dnem belediye

  binas olarak kullanlan Sponza Saray ve emesini, van Gunduli Meydan'nda bulunan Riznica Katedrali,

  Ortaa'da ina edilmi Dominiken Manastr'n ve Avrupa'nn nc en eski eczanesinin de yer ald

  Fransisken Manastr'n gezme.

  KOTOR

  Kotor Krfezinde yolculuk. Balkanlar'n en nl tatil

  merkezlerinden Budvada Stari Grad (eski ehir

  merkezi) ve kale gezisi.

  Karada'da son duramz nemli tarih ve doa

  cenneti ve turistik cazibe merkezi durumunda

  bulunan Kotor'u gezme.

 • Ekler