bomo zmogli ohraniti slovensko podeželje živo?

of 17/17
1 Bomo zmogli ohraniti slovensko podeželje živo? Konferenca DRSP, Strahinj pri Naklem, 04. april 2006 Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka [email protected] Padlih borcev 1/b, 5220 Tolmin, tel: 05/38 41 507, 041 603 744; e-mail: [email protected]

Post on 16-Jan-2016

34 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bomo zmogli ohraniti slovensko podeželje živo? Konferenca DRSP, Strahinj pri Naklem, 04. april 2006 Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka [email protected] Padlih borcev 1/b, 5220 Tolmin, t el: 05/38 41 507, 041 603 744; e-mail: [email protected] - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Bomo zmogli ohraniti slovensko podeelje ivo?

  Konferenca DRSP, Strahinj pri Naklem, 04. april 2006

  Spodnji trg 2, 4220 kofja [email protected]

  Padlih borcev 1/b, 5220 Tolmin, tel: 05/38 41 507, 041 603 744; e-mail: [email protected]

 • Poslanstvo Drutva za razvoj slovenskega podeelja:

  povezovati in zdruevati vse, ki si na razlinih ravneh in v razlinih okoljih prizadevajo za celovit razvoj slovenskega podeelja,

  povezovati in podpirati ideje in projekte razvojnih programov podeelja,

  informirati ter organizirati usposabljanja lanstva in zainteresirane javnosti,

  zastopati interese lanov in lanic na dravni in mednarodni ravni.DRSP, Rosana anar, 04.04.2006

 • Kako je drutvo nastalo?

  Interes izvajalcev CRPOV in drugih programov na podeelju po povezovanje.Gibanje PREPARE regionalne delavnice.Na podlagi irokega konsenza lokalnih okolij je bilo drutvo ustanovljeno 16. oktobra 2002.DRSP, Rosana anar, 04.04.2006

 • Financira se s sredstvi fundacije MOTT v okviru gibanja PREPARE in razpisi

  Volilna skupina 30. junij 2006

  Program dela za leti 2005 in 2006 se osredotoa na aktivnosti za graditev mree izvajalcev razvojnih programov podeelja in zagotavljanje pogojev za izvajanje celovitih razvojnih programov na slovenskem podeelju.

  DRSP, Rosana anar, 04.04.2006

 • Kljune naloge iz Programa 2005 / 2006

  1)Povezovanje oziroma graditev in irjenje mree vseh akterjev, ki pripravljajo in izvajajo razvojne programe podeelja z namenom, da se dobro pripravimo na novo programsko obdobje in izvajanje nove Uredbe Sveta EU o podpori za razvoj podeelja (predvsem 3. in 4.os Leader):DRSP, Rosana anar, 04.04.2006

 • delovanje drutvapovezovanje in sodelovanje razvojnih programov podeelja in priprava na novo programsko obdobjesodelovanje z MKGP in drugimi vladnimi slubamisodelovanje z nevladnimi organizacijami

  DRSP, Rosana anar, 04.04.2006

 • 2) informiranje lanstva in javnosti o dogajanjih v zvezi z ukrepi za razvoj podeelja, pobudah s terena in primerih dobre prakse doma in v tujini: 3) usposabljanje, svetovanje in pomo pri organiziranju lokalno akcijskih skupin v Sloveniji ter

  DRSP, Rosana anar, 04.04.2006

 • 4) mednarodno delovanje in sodelovanje:

  Sodelovanje v organih LEADER LEADER Observatory

  Sodelovanje v mednarodni mrei PREPARE:Organising GroupLetna delovna sreanja in tudijske tureProjekt V4+SLODRSP, Rosana anar, 04.04.2006

 • Naloge, ki teejo:

  aktivno prizadevanje, da bi sodelovali pri pripravi programskih dokumentov Slovenije za razvoj podeelja v obdobju 2007 2013,iskanje finannih virov za delovanje in izvajanje nalog iz Programa (uspeno fundacija MOTT),ponovna vzpostavitev spletne strani drutva,

  DRSP, Rosana anar, 04.04.2006

 • seznanjenje javnosti o pomenu podpore celovitemu razvoju podeelja in RPP ter informiranje o principih programa LEADER (lanki, okrogla miza),

  predstavitve stali DRSP glede izvajanja 3. in 4. osi Uredbe Sveta (ministrica, parlamentarni odbor, poslanci),

  DRSP, Rosana anar, 04.04.2006

 • posredovanje informacij v mreo izvajalcev RPP (predvsem posredovanje gradiv MKGP: Uredbe, strateke smernice, implementacijska uredba, poroila z razlinih delavnic in sestankov),

  priprava predloga dopolnitev osnutka Dravnega razvojnega programa 2007 2013,

  sodelovanje na sestankih LEADER Observatory, priprava poroil, posredovanje informacij, DRSP, Rosana anar, 04.04.2006

 • sodelovanje v gibanju PREPARE (Organising Group, udeleba na tudijski turi in konferenci v Litvi, skupna prijava projekta Grundvig V4+SLO),

  sodelovanje pri oblikovanju ERA (Europian Rural Alianse).

  DRSP, Rosana anar, 04.04.2006

 • Namen dananje okrogle mize / konference

  Seznaniti partnerje v razvojnih programih podeelja, lane (bodoih) LAS in javnost z aktivnostmi in stalii DRSP v zvezi z zagotavljanjem sistemske podpore in sredstev za izvajanje RPP in vseh aktivnosti za podporo celovitemu razvoju, novim delovnim mestom na podeelju (ne samo v kmetijstvu) in za dvig podjetnosti in kakovosti ivljenja podeelju.

 • Zakaj?Zato, da bi bilo izvajanje RPP (in kasneje tudi LEADER programov) na lokalnem nivoju uspeno in konkretno in zato da bi nae izkunje koristile uinkoviti uporabi sredstev EU in SLO za podporo razvoju podeelja, saj smo kot izvajalci in upravljalci RPP najbolj v stiku s ciljnimi skupinami, katerim so ta sredstva in ukrepi namenjena.

 • In zakaj e?

  Ker v dananjem globalno soodvisnem svetu samo celovit in trajnostno naravnan razvoj, ki gradi na endogenih resursih ter na soglasju in izkunjah prebivalcev, pri tem pa modro uporablja doseke moderne tehnologije (IKT), lahko ohrani podeelje ivo.DRSP, Rosana anar, 04.04.2006

 • Razvoj je proces. Je spreminjanje stvari na bolje.Razvoj podeelja je proces, ki potrebuje znanje, dobro organizacijo, srce in pogum.

  DRSP, Rosana anar, 04.04.2006

 • Razvoj je uspeen, kadar razlini dejavniki kot partnerji zavestno delujejo za uresniitev cilja v splono dobro.

  Hvala za pozornost in uspeno delo.

  DRSP, Rosana anar, 04.04.2006

  DRSP, Rosana anar, Strahinj pri Naklem, 04.04.2006DRSP, Rosana anar, Strahinj pri Naklem, 04.04.2006DRSP, Rosana anar, Strahinj pri Naklem, 04.04.2006