bolile neuropsihice

of 103 /103
BOLILE BOLILE NEUROPSIHICE NEUROPSIHICE ÎN ÎN MEDICINA MEDICINA FAMILIEI FAMILIEI PROF RESTIAN ADRIAN PROF RESTIAN ADRIAN

Upload: tudor-iliescu

Post on 31-Dec-2015

122 views

Category:

Documents


9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Boli neuropsihice

TRANSCRIPT

Page 1: BOLILE NEUROPSIHICE

BOLILE BOLILE NEUROPSIHICE NEUROPSIHICE

ÎN ÎN MEDICINA MEDICINA FAMILIEIFAMILIEI

PROF RESTIAN ADRIANPROF RESTIAN ADRIAN

Page 2: BOLILE NEUROPSIHICE

LA MF POATE VENI ORICE LA MF POATE VENI ORICE BOLNAV CU ORICE BOALĂBOLNAV CU ORICE BOALĂ

• DEOARECE MF ESTE MEDICUL DE PRIM DEOARECE MF ESTE MEDICUL DE PRIM CONTACTCONTACT

• LA MF POATE VENI ORICE BOLNAV DE ORICE LA MF POATE VENI ORICE BOLNAV DE ORICE VÂRSTĂVÂRSTĂ

• POATE VENI UN COPIL CU OTITĂ MEDIE ACUTĂPOATE VENI UN COPIL CU OTITĂ MEDIE ACUTĂ• POATE VENI UN ADULT CU PNEUMONIEPOATE VENI UN ADULT CU PNEUMONIE• POATE VENI UN BĂTRÂN CU DEMENŢĂ SENILĂPOATE VENI UN BĂTRÂN CU DEMENŢĂ SENILĂ• POATE VENI UN BĂRBAT CU ADENOM DE POATE VENI UN BĂRBAT CU ADENOM DE

PROSTATĂPROSTATĂ• POATE VENI O GRAVIDĂ CU DISGRAVIDIEPOATE VENI O GRAVIDĂ CU DISGRAVIDIE• POATE VENI ORICE BOLNAV CU ORICE BOALĂPOATE VENI ORICE BOLNAV CU ORICE BOALĂ

Page 3: BOLILE NEUROPSIHICE

DE CINE DEPIND DE CINE DEPIND SOLICITĂRILE MFSOLICITĂRILE MF

• SOLICITĂRILE MF DEPIND DE SOLICITĂRILE MF DEPIND DE

• INCIDENŢA ŞI PREVALENŢA BOLILORINCIDENŢA ŞI PREVALENŢA BOLILOR

• CU CÂT O BOALĂ ARE O INCIDENŢĂ ŞI O CU CÂT O BOALĂ ARE O INCIDENŢĂ ŞI O PREVALENŢĂ MAI MARE CU ATÂT EA VA PREVALENŢĂ MAI MARE CU ATÂT EA VA SOLICITA MAI FRECVENT MFSOLICITA MAI FRECVENT MF

• EXEMPLU DE INCIDENŢĂ BOLILE RESPIRATORIIEXEMPLU DE INCIDENŢĂ BOLILE RESPIRATORII

• DE PREVALENŢĂ HTA, CARDIOPATIA, ETCDE PREVALENŢĂ HTA, CARDIOPATIA, ETC

• SOLICITĂRILE MAI DEPIND DE NUMĂRUL DE SOLICITĂRILE MAI DEPIND DE NUMĂRUL DE BOLNAVIBOLNAVI

• DE SITUAŢIA ECONOMICĂ, ETCDE SITUAŢIA ECONOMICĂ, ETC

Page 4: BOLILE NEUROPSIHICE

BOLILE NEUROPSIHICE AU O BOLILE NEUROPSIHICE AU O INCIDENŢĂ ŞI O INCIDENŢĂ ŞI O

PREVALENŢĂ FOARTE MAREPREVALENŢĂ FOARTE MARE

• INCIDENŢA PE PRIMELE LOCURI SE AFLĂ INCIDENŢA PE PRIMELE LOCURI SE AFLĂ BOLILE RSPIRATORII, BOLILE DIGESTIVE, BOLILE RSPIRATORII, BOLILE DIGESTIVE, BOLILE CARDIACE ŞI BOLILE NERVOASE ŞI BOLILE CARDIACE ŞI BOLILE NERVOASE ŞI ALE ORGANELOR DE SIMŢALE ORGANELOR DE SIMŢ

• PREVALENŢA PE PRIMELE LOCURI SE AFLĂ PREVALENŢA PE PRIMELE LOCURI SE AFLĂ BOLIEL CARDIOVASCULARE, BOLIEL BOLIEL CARDIOVASCULARE, BOLIEL DIGESTIVE, BOLIEL RESPIRATORII ŞI BOLILE DIGESTIVE, BOLIEL RESPIRATORII ŞI BOLILE NERVOASENERVOASE

Page 5: BOLILE NEUROPSIHICE
Page 6: BOLILE NEUROPSIHICE

CELE MAI FRECVENTE BOLI CELE MAI FRECVENTE BOLI NEUROLOGICENEUROLOGICE

• PRINTRE CELE MAI FRECVENTE BOLI PRINTRE CELE MAI FRECVENTE BOLI NEUROLOGICE CU CARE ESTE CONFRUNTAT NEUROLOGICE CU CARE ESTE CONFRUNTAT MF SE AFLĂMF SE AFLĂ

• MIGRENAMIGRENA

• EPILEPSIAEPILEPSIA

• BOALA ALZHEIMERBOALA ALZHEIMER

• BOALA PARKINSONBOALA PARKINSON

• POLINEVRITELEPOLINEVRITELE

• AVCAVC

Page 7: BOLILE NEUROPSIHICE

CELE MAI FRECVENTE BOLI CELE MAI FRECVENTE BOLI PSIHICEPSIHICE

• CELE MAI FRECVENTE BOLI PSIHICE CU CARE CELE MAI FRECVENTE BOLI PSIHICE CU CARE ESTE CONFRUNTAT MF SUNTESTE CONFRUNTAT MF SUNT

• DEPRESIILE PSIHICEDEPRESIILE PSIHICE

• ANXIETATEAANXIETATEA

• TULBURĂRILE DE PERSONALITATETULBURĂRILE DE PERSONALITATE

• ALCOOLISMULALCOOLISMUL

• BOALA ALZHEIMERBOALA ALZHEIMER

• ADICŢIILEADICŢIILE

• ADHDADHD

Page 8: BOLILE NEUROPSIHICE
Page 9: BOLILE NEUROPSIHICE
Page 10: BOLILE NEUROPSIHICE

ABORDAREA BOLNAVULUI ABORDAREA BOLNAVULUI NEUROPSIHICNEUROPSIHIC

• DEOARECE BOLILE DE DIFERITE SPECIALITĂŢI DEOARECE BOLILE DE DIFERITE SPECIALITĂŢI NECESITĂ O ABORDARE SPECIALĂNECESITĂ O ABORDARE SPECIALĂ

• BOLNAVUL NEUROPSIHIC NECESITĂ UN BOLNAVUL NEUROPSIHIC NECESITĂ UN ANUMIT MOD DE ABORDAREANUMIT MOD DE ABORDARE

• DE ACEEA MF TREBUIE SĂ ŞTIE SĂ ABORDEZE DE ACEEA MF TREBUIE SĂ ŞTIE SĂ ABORDEZE BOLNAVUL NEUROLOGIC ŞI BOLNAVUL PSIHICBOLNAVUL NEUROLOGIC ŞI BOLNAVUL PSIHIC

• ADICĂ TREBUIE SĂ ŞTIE SĂ CONSULTE ADICĂ TREBUIE SĂ ŞTIE SĂ CONSULTE BOLNAVULBOLNAVUL

• SĂ STABILEASCĂ UN DIAGNOSTIC DE SĂ STABILEASCĂ UN DIAGNOSTIC DE SUSPICIUNESUSPICIUNE

• SĂ ŞTIE SĂ IA DECIZIA INIŢIALĂSĂ ŞTIE SĂ IA DECIZIA INIŢIALĂ

Page 11: BOLILE NEUROPSIHICE

CONSULTAŢIA MINIMALĂ DE CONSULTAŢIA MINIMALĂ DE SPECIALITATESPECIALITATE

• PENTRU A PUTEA SZTABILI UN DIAGNOSTIC PENTRU A PUTEA SZTABILI UN DIAGNOSTIC PREZUMTIVPREZUMTIV

• PENTRU A PUTEA LUA DECIZIA INIŢIALĂPENTRU A PUTEA LUA DECIZIA INIŢIALĂ

• MF TREBUIE SĂ ŞTIE SĂ EFECTUEZE O MF TREBUIE SĂ ŞTIE SĂ EFECTUEZE O CONSULTAŢIE MINIMALĂ DE SPECIALITATECONSULTAŢIE MINIMALĂ DE SPECIALITATE

• ADICĂ SĂ CONSULTE BOLNAVUL NEUROLOGICADICĂ SĂ CONSULTE BOLNAVUL NEUROLOGIC

• SĂ CAUTE SEMNELE ŞI SIMPTOMELE SĂ CAUTE SEMNELE ŞI SIMPTOMELE CORESPUNZĂTOARECORESPUNZĂTOARE

• SĂ STABILEASCĂ DIAGNOSTICUL DE SĂ STABILEASCĂ DIAGNOSTICUL DE SPECIALITATESPECIALITATE

• SĂ IA DECIZIA INIŢIALĂSĂ IA DECIZIA INIŢIALĂ

Page 12: BOLILE NEUROPSIHICE

CONSULTAŢIA MINIMALĂ DE CONSULTAŢIA MINIMALĂ DE NEUROLOGIE NEUROLOGIE

• SE IMPUNE ATUNCI CÂND BOLNAVUL SE IMPUNE ATUNCI CÂND BOLNAVUL PREZINTĂ UN SIMPTOM CARE AR PUTEA FI PREZINTĂ UN SIMPTOM CARE AR PUTEA FI DETERMINAT DE O BOALĂ NEUROLOGICĂDETERMINAT DE O BOALĂ NEUROLOGICĂ

• ÎN ACEST CAZ ESTE OBLIGAT SĂ IA ÎN ÎN ACEST CAZ ESTE OBLIGAT SĂ IA ÎN COSISERARE EXITENŢA UNEI BOLI NERVOASECOSISERARE EXITENŢA UNEI BOLI NERVOASE

• DE ACEEA TREBUIE SĂ FACĂ O ANAMNEZĂ DE ACEEA TREBUIE SĂ FACĂ O ANAMNEZĂ ŢINTITĂ PE SISTEMUL NERVOSŢINTITĂ PE SISTEMUL NERVOS

• SĂ FACĂ UN EXAMEN FIZIC MAI ATENT AL SĂ FACĂ UN EXAMEN FIZIC MAI ATENT AL SISTEMULUI NERVOSSISTEMULUI NERVOS

• SĂ STABILEASCĂ DIAGNOSTICUL BOLII SĂ STABILEASCĂ DIAGNOSTICUL BOLII RESPECTIVERESPECTIVE

Page 13: BOLILE NEUROPSIHICE

PRINCIPALELE SIMPTOME PRINCIPALELE SIMPTOME CARE POT SĂ SUGEREZE O CARE POT SĂ SUGEREZE O

BOALĂ NEUROLOGICĂBOALĂ NEUROLOGICĂ

CEFALEEACEFALEEA PARALAZIIPARALAZII

VERTIJULVERTIJUL PARESTEZIIPARESTEZII

PIERDEREA CUNOŞTINŢEIPIERDEREA CUNOŞTINŢEI DURERI NEVRALGICEDURERI NEVRALGICE

EXOFTALMIAEXOFTALMIA STAREA CONFUZIONALĂSTAREA CONFUZIONALĂ

PTOZA PALPEBRALĂPTOZA PALPEBRALĂ AFAZIAAFAZIA

CONVULSIILECONVULSIILE DIPLOPIADIPLOPIA

TULBURAREA REFLEXELORTULBURAREA REFLEXELOR TERMURULTERMURUL

TULBURĂRI DE TULBURĂRI DE SENSIBILITATESENSIBILITATE

COMELECOMELE

Page 14: BOLILE NEUROPSIHICE

PRINCIPALELE SIMPTOME PRINCIPALELE SIMPTOME CARE POT SUGERA O BOALĂ CARE POT SUGERA O BOALĂ

PSIHICĂPSIHICĂ

• SIMPTOMELE CAARE POT SUGERA O BOALĂ SIMPTOMELE CAARE POT SUGERA O BOALĂ PSIHICĂ POT FIPSIHICĂ POT FI

• TULBURĂRI DE PERCEPŢIETULBURĂRI DE PERCEPŢIE

• TULBURĂRI DE MEMORIETULBURĂRI DE MEMORIE

• TULBURĂRI DE GÂNDIRETULBURĂRI DE GÂNDIRE

• TULBURĂRI ALE INSTINCTELORTULBURĂRI ALE INSTINCTELOR

• TULBURĂRI ALE CONŞTIINŢEITULBURĂRI ALE CONŞTIINŢEI

Page 15: BOLILE NEUROPSIHICE

EXEMPLE DE TULBURĂRI DE EXEMPLE DE TULBURĂRI DE PSIHICEPSIHICE

• TULBURĂRI DE PERCEPŢIETULBURĂRI DE PERCEPŢIE• ILUZIILE, HALUCINAŢIILE, CONFUZIILEILUZIILE, HALUCINAŢIILE, CONFUZIILE• ÎN PSIHOZE, INTOXICAŢII, ALCOOLISMÎN PSIHOZE, INTOXICAŢII, ALCOOLISM• TULBURĂRI DE GÂNDIRETULBURĂRI DE GÂNDIRE• LENTOARE, FUGA DE IDEI, OBSESIILE, LENTOARE, FUGA DE IDEI, OBSESIILE,

DELIRUL, DEZORGANIZAREADELIRUL, DEZORGANIZAREA• ÎN PSIHOZE, ÎN DEMENŢE, INTOXICAŢII, ÎN PSIHOZE, ÎN DEMENŢE, INTOXICAŢII,

ALCOOLISMALCOOLISM• TULBURĂRI AFECTIVETULBURĂRI AFECTIVE• DEPRESIE, MELANCOLIE, EUFORIE, ETCDEPRESIE, MELANCOLIE, EUFORIE, ETC

Page 16: BOLILE NEUROPSIHICE
Page 17: BOLILE NEUROPSIHICE

CEFALEEACEFALEEA

• CEFALEEA ESTE UN SIMPTOM FOARTE CEFALEEA ESTE UN SIMPTOM FOARTE FRECVENT ÎNTÂLNITFRECVENT ÎNTÂLNIT

• PESTE 90% DIN INDIVIZI AU CEL PUŢIN UN PESTE 90% DIN INDIVIZI AU CEL PUŢIN UN EPISOD DE CEFALEE PE ANEPISOD DE CEFALEE PE AN

• 10+15% SUFERĂ ÎN MOD CURENT DE CEFALEE10+15% SUFERĂ ÎN MOD CURENT DE CEFALEE

• CEFALEEA POATE FI PRIMARĂ SAU SECUNDARĂCEFALEEA POATE FI PRIMARĂ SAU SECUNDARĂ

• CEFALEEA SECUNDARĂ POATE FI PRODUSĂ DE CEFALEEA SECUNDARĂ POATE FI PRODUSĂ DE FOARTE MULTE BOLIFOARTE MULTE BOLI

• DE ACEEA DIAGNOSTICUL ETIOLOGIC ESTE DE ACEEA DIAGNOSTICUL ETIOLOGIC ESTE FOARTE GREU DE STABILITFOARTE GREU DE STABILIT

Page 19: BOLILE NEUROPSIHICE
Page 20: BOLILE NEUROPSIHICE

CLASIFICAREA CLASIFICAREA CEFALEELORCEFALEELOR

• CEFALEILE POT DI ÎMPĂRŢITE ÎNCEFALEILE POT DI ÎMPĂRŢITE ÎN• CEFALEI PRIMARECEFALEI PRIMARE• MIGRENAMIGRENA• CEFALEEA DE TENSIUNECEFALEEA DE TENSIUNE• CEFALEEA ÎN CIORCHINECEFALEEA ÎN CIORCHINE• CEFALEI SECUNDARECEFALEI SECUNDARE• BOLI NERVOASEBOLI NERVOASE• BOLI CARDIOVASCULAREBOLI CARDIOVASCULARE• BOLI RENALE, INTOXICAŢIIBOLI RENALE, INTOXICAŢII• BOLI PSIHICE, ETC. BOLI PSIHICE, ETC.

Page 21: BOLILE NEUROPSIHICE

• 1.1 Primary headaches1.1 Primary headaches • 1.1.1 ICHD 1, ICD10 G43: Migraine1.1.1 ICHD 1, ICD10 G43: Migraine• 1.1.2 ICHD 2, ICD10 G44.2: Tension-type headache (TTH)1.1.2 ICHD 2, ICD10 G44.2: Tension-type headache (TTH)• 1.1.3 ICHD 3, ICD10 G44.0: Cluster headache and other trigeminal autonomic 1.1.3 ICHD 3, ICD10 G44.0: Cluster headache and other trigeminal autonomic

cephalagiascephalagias• 1.1.4 ICHD 4, ICD10 G44.80: Other primary headaches1.1.4 ICHD 4, ICD10 G44.80: Other primary headaches• 1.2 Secondary headaches1.2 Secondary headaches • 1.2.1 ICHD 5, ICD10 G44.88: Headache attributed to head and/or neck trauma1.2.1 ICHD 5, ICD10 G44.88: Headache attributed to head and/or neck trauma• 1.2.2 ICHD 6, ICD10 G44.81: Headache attributed to cranial or cervical 1.2.2 ICHD 6, ICD10 G44.81: Headache attributed to cranial or cervical

vascular disordervascular disorder• 1.2.3 ICHD 7, ICD10 G44.82: Headache attributed to non-vascular intracranial 1.2.3 ICHD 7, ICD10 G44.82: Headache attributed to non-vascular intracranial

disorderdisorder• 1.2.4 ICHD 8, ICD10 G44.4 or G44.83: Headache attributed to a substance or 1.2.4 ICHD 8, ICD10 G44.4 or G44.83: Headache attributed to a substance or

its withdrawalits withdrawal• 1.2.5 ICHD 9, ICD10 G44.821 or G44.881: Headache attributed to infection1.2.5 ICHD 9, ICD10 G44.821 or G44.881: Headache attributed to infection• 1.2.6 ICHD 10, ICD10 G44.882: Headache attributed to disorder of 1.2.6 ICHD 10, ICD10 G44.882: Headache attributed to disorder of

homeostasishomeostasis• 1.2.7 ICHD 11, ICD10 G44.84: Headache or facial pain attributed to disorder of 1.2.7 ICHD 11, ICD10 G44.84: Headache or facial pain attributed to disorder of

cranium, neck, eyes, ears, nose, sinuses, teeth, mouth or other facial or cranium, neck, eyes, ears, nose, sinuses, teeth, mouth or other facial or cranial structurescranial structures

• 1.2.8 ICHD 12, ICD10 R51: Headache attributed to psychiatric disorder1.2.8 ICHD 12, ICD10 R51: Headache attributed to psychiatric disorder• 1.3 Cranial neuralgias, central and primary facial pain and other headaches1.3 Cranial neuralgias, central and primary facial pain and other headaches • 1.3.1 ICHD 13, ICD10 G44.847, G44.848, or G44.85: Cranial neuralgias and 1.3.1 ICHD 13, ICD10 G44.847, G44.848, or G44.85: Cranial neuralgias and

central causes of facial paincentral causes of facial pain• 1.3.2 ICHD 14, ICD10 R51: Other headache, cranial neuralgia, central or1.3.2 ICHD 14, ICD10 R51: Other headache, cranial neuralgia, central or

primary facial painprimary facial pain

Page 22: BOLILE NEUROPSIHICE

MIGRENAMIGRENA

• MIGRENA ESTE O BOALĂ FOARTE FRECVENTĂMIGRENA ESTE O BOALĂ FOARTE FRECVENTĂ

• AFECTEAZĂ 10-15% DIN POPULAŢIA GENERALĂAFECTEAZĂ 10-15% DIN POPULAŢIA GENERALĂ

• MIGRENA ARE DE OBICEI UN CARACTER EREDITARMIGRENA ARE DE OBICEI UN CARACTER EREDITAR

• DE ACEEA EA DEBUTEAZĂ DE OBICEI ÎN COPILĂRIEDE ACEEA EA DEBUTEAZĂ DE OBICEI ÎN COPILĂRIE

• EA ESTE REZULTATUL UNEI HIPERREACTIVITĂŢI EA ESTE REZULTATUL UNEI HIPERREACTIVITĂŢI VASCULAREVASCULARE

• INTERVINE SEROTONINA, HISTAMINA, BRADIKINA, INTERVINE SEROTONINA, HISTAMINA, BRADIKINA, NOCICEPTINA, ENDORFINELE, ETCNOCICEPTINA, ENDORFINELE, ETC

Page 23: BOLILE NEUROPSIHICE
Page 24: BOLILE NEUROPSIHICE
Page 26: BOLILE NEUROPSIHICE

MANIFESTĂRILE CLINICE MANIFESTĂRILE CLINICE DIN MIGRENĂDIN MIGRENĂ

• HEMICRANIE, PULSATILĂHEMICRANIE, PULSATILĂ

• ACCENTUATĂ DE LUMINĂ, DE ZGOMOTE ŞI ACCENTUATĂ DE LUMINĂ, DE ZGOMOTE ŞI EFORTEFORT

• PALOARE SAU CONGESTIEPALOARE SAU CONGESTIE

• FOTOFOBIE, FOTOFOBIE,

• GREŢURI, VĂRSĂTURIGREŢURI, VĂRSĂTURI

• TULBURĂRI DE RITM CARDIACETULBURĂRI DE RITM CARDIACE

• AMEŢELIAMEŢELI

• TULBURĂRI SENZITIVETULBURĂRI SENZITIVE

Page 27: BOLILE NEUROPSIHICE

CLASIFICAREA MIGRENELORCLASIFICAREA MIGRENELOR

• MIGRENELE POT FI CALSIFICATE ÎN MIGRENELE POT FI CALSIFICATE ÎN

• MIGRENA CLASICĂMIGRENA CLASICĂ

• MIGRENA COMUNĂMIGRENA COMUNĂ

• MIGRENA OFTALMOPLEGICĂMIGRENA OFTALMOPLEGICĂ

• MIGRENA HEMIPLEGICĂMIGRENA HEMIPLEGICĂ

• MIGRENA BAZILARĂMIGRENA BAZILARĂ

• MIGRENA ABDOMINALĂMIGRENA ABDOMINALĂ

Page 28: BOLILE NEUROPSIHICE

TRATAMENTUL TRATAMENTUL MIGRENELORMIGRENELOR

• TRATAMENTUL CRIZEITRATAMENTUL CRIZEI• ANTALGIGE, ANTIINFLAMATOAREANTALGIGE, ANTIINFLAMATOARE• DERIVAŢI DE ERGOTAMINĂDERIVAŢI DE ERGOTAMINĂ• ANTAGONIŞTI DE SEROTONINĂ, SUMATRIPTANIANTAGONIŞTI DE SEROTONINĂ, SUMATRIPTANI

• TRATAMENTUL DE PRVENIRE A CRIZELORTRATAMENTUL DE PRVENIRE A CRIZELOR• BETABLOCANTEBETABLOCANTE• ANTIHISTAMINICEANTIHISTAMINICE• ANTIDEPRESIVEANTIDEPRESIVE• ANTICALCICEANTICALCICE

Page 29: BOLILE NEUROPSIHICE

CEFALEEA DE TENSIUNECEFALEEA DE TENSIUNE

• REPREZINTĂ 90% DIN CEFALEILE PRIMAREREPREZINTĂ 90% DIN CEFALEILE PRIMARE

• DETERMINATĂ DE SUPRASOLICITĂRI PSIHICEDETERMINATĂ DE SUPRASOLICITĂRI PSIHICE

• STRESURI PSIHICESTRESURI PSIHICE

• EXCESUL DE CAFEAEXCESUL DE CAFEA

• POZIŢII VICIATE ALE CAPULUIPOZIŢII VICIATE ALE CAPULUI

• CONTRACTURA MUŞCHILOR GÂTULUI ŞI ALE CONTRACTURA MUŞCHILOR GÂTULUI ŞI ALE CAPULUICAPULUI

Page 30: BOLILE NEUROPSIHICE

MANIFESTĂRI CLINICEMANIFESTĂRI CLINICE

• DEBUT LENT, PROGRESIVDEBUT LENT, PROGRESIV

• CEFALEE CONSTRICTIVĂ CEFALEE CONSTRICTIVĂ

• PRESANTĂPRESANTĂ

• BILATERALĂBILATERALĂ

• NEPULSATILĂNEPULSATILĂ

• DE INTENSITATE MODERATĂDE INTENSITATE MODERATĂ

• NU ESTE ÎNTOVĂRĂŞITĂ DE FOTOFOBIE, DE NU ESTE ÎNTOVĂRĂŞITĂ DE FOTOFOBIE, DE GREŞURI ŞI VĂRSĂTURIGREŞURI ŞI VĂRSĂTURI

Page 31: BOLILE NEUROPSIHICE

CONVULSIILECONVULSIILE

• SUNT FOARTE FRECVENT ÎNTÂLNITE ÎN MFSUNT FOARTE FRECVENT ÎNTÂLNITE ÎN MF

• MAI ALES LA COPILUL MICMAI ALES LA COPILUL MIC

• POT FI DETERMINATE DE POT FI DETERMINATE DE

• FEBRĂFEBRĂ

• TULBURĂRI METABOLICETULBURĂRI METABOLICE

• TRAUMATISMETRAUMATISME

• LEZIUNI CEREBRALELEZIUNI CEREBRALE

• TOXICETOXICE

Page 32: BOLILE NEUROPSIHICE

CLASIFICAREA CLASIFICAREA CONVULSIILORCONVULSIILOR

• LA COPIL CONVULSIILE POT FI ÎMPĂRŢITE ÎN LA COPIL CONVULSIILE POT FI ÎMPĂRŢITE ÎN CONVULSIICONVULSII

• FEBRILE FEBRILE • NEFEBRILENEFEBRILE• CONVULSIILE FEBRILE POT FICONVULSIILE FEBRILE POT FI• SIMPLE SUNT UNICE DUREAZĂ APROXIMATIV SIMPLE SUNT UNICE DUREAZĂ APROXIMATIV

5 MINUTE, FĂRĂ DEFICIT POSTCRITIC5 MINUTE, FĂRĂ DEFICIT POSTCRITIC• COMPLICATE APAR ŞI SUB UB ANCOMPLICATE APAR ŞI SUB UB AN• DUREAZĂ MAI MULT DE 5 MINUTEDUREAZĂ MAI MULT DE 5 MINUTE• SUNT URMATE DE DEFICIT POSTCRITICSUNT URMATE DE DEFICIT POSTCRITIC

Page 33: BOLILE NEUROPSIHICE

EPILEPSIAEPILEPSIA

• ESTE O BOALĂ DESTUL DE FRECVENT ESTE O BOALĂ DESTUL DE FRECVENT ÎNTÂLNITĂ ÎN MF, PREVALENŢA 1-2%ÎNTÂLNITĂ ÎN MF, PREVALENŢA 1-2%

• DETERMINATĂ DE FACTORIDETERMINATĂ DE FACTORI

• GENETICIGENETICI

• PERINATALIPERINATALI

• LEZIONALILEZIONALI

• INFECŢIIINFECŢII

• TOXICETOXICE

Page 34: BOLILE NEUROPSIHICE
Page 35: BOLILE NEUROPSIHICE

MANIFESTĂRI CLINICEMANIFESTĂRI CLINICE

• SUB FORMĂ DE CRIZESUB FORMĂ DE CRIZE

• TONICO-CLONICE DE GRAND MALTONICO-CLONICE DE GRAND MAL

• CLONICE PURECLONICE PURE

• TONICE PURETONICE PURE

• HIPOTONICEHIPOTONICE

• AKINETICEAKINETICE

• CRIZE JAKSONIENECRIZE JAKSONIENE

• CRIZE PSIHOMOTORIICRIZE PSIHOMOTORII

Page 36: BOLILE NEUROPSIHICE

CLASIFICAREA CLASIFICAREA EPILEPSIILOREPILEPSIILOR

• CRIZE DE GRAND MALCRIZE DE GRAND MAL

• CRIZELE DE PETIT MALCRIZELE DE PETIT MAL

• CRIZELE AKINETICECRIZELE AKINETICE

• CRIZELE JAKSONIEIECRIZELE JAKSONIEIE

• CRIZELE PSIHOMOTORIICRIZELE PSIHOMOTORII

• CRIZELE HIOPTONICCRIZELE HIOPTONIC

• CRIZELE MIOCLONICECRIZELE MIOCLONICE

Page 37: BOLILE NEUROPSIHICE

CRIZA DE GRAND MALCRIZA DE GRAND MAL

• PESTE 80% DIB CAZURIPESTE 80% DIB CAZURI

• DEBUT BRUSCDEBUT BRUSC

• PIEDEREA CUNOŞTINŢEIPIEDEREA CUNOŞTINŢEI

• CONTRACTURI TONICE GENERALIZATE 20-30 CONTRACTURI TONICE GENERALIZATE 20-30 SECSEC

• URMATE DE CRIZE CLONICEURMATE DE CRIZE CLONICE

• SECUSE MIOCLONICE GENERALIZATESECUSE MIOCLONICE GENERALIZATE

• URMATE DE COMĂ URMATE DE COMĂ

• RELAXAREA SFINCTERELOR RELAXAREA SFINCTERELOR

Page 38: BOLILE NEUROPSIHICE

CRIZELE DE PETIT MAL CRIZELE DE PETIT MAL

• CRIZE BRUŞTE ŞI SCURTE DE PIEDREA CRIZE BRUŞTE ŞI SCURTE DE PIEDREA CUNOŞTINŢEICUNOŞTINŢEI

• ÎNTRERUPEREA BRUSCĂ A ACTIVITĂŢIIÎNTRERUPEREA BRUSCĂ A ACTIVITĂŢII

• PRIVIRE ÎN GOLPRIVIRE ÎN GOL

• DUREAZĂ 5-10 SECUNDEDUREAZĂ 5-10 SECUNDE

• RELUAREA ACTIVITĂŢIIRELUAREA ACTIVITĂŢII

• AMNEZIA ATACULUIAMNEZIA ATACULUI

Page 39: BOLILE NEUROPSIHICE

TRATAMENTUL TRATAMENTUL EPILEPSIEIEPILEPSIEI

• TRATAMENTUL CRIZELORTRATAMENTUL CRIZELOR• DIAZEPAMDIAZEPAM• CLONAZEPAMCLONAZEPAM• FENITOINĂFENITOINĂ• TRATAMENTUL DE PREVENIRE A CRIZELORTRATAMENTUL DE PREVENIRE A CRIZELOR• CARBAZEPINACARBAZEPINA• FENITOINAFENITOINA• CLONAZEPAMULCLONAZEPAMUL• VALPROATUL DE SODIUVALPROATUL DE SODIU• GABAPENTINA, PREGABALINAGABAPENTINA, PREGABALINA

Page 40: BOLILE NEUROPSIHICE

TREMURĂTURILETREMURĂTURILE

• SUNT FOARTE FRECVENT ÎNTÂLNITE MAI SUNT FOARTE FRECVENT ÎNTÂLNITE MAI ALES LA BĂTRÂNIALES LA BĂTRÂNI

• ELE POT FI CLASIFICATE ÎNELE POT FI CLASIFICATE ÎN

• TREMORUL POSTURAL, ÎN TULBURĂRI TREMORUL POSTURAL, ÎN TULBURĂRI METABOLICE, MEDICAMENTE, SEVRAJ METABOLICE, MEDICAMENTE, SEVRAJ ALCOOLALCOOL

• TREMORUL DE REPAUS, BOALA PARKINSONTREMORUL DE REPAUS, BOALA PARKINSON

• TREMORUL INTENŢIONAL, LA MIŞCĂRI TREMORUL INTENŢIONAL, LA MIŞCĂRI VOLUNTARE, LEZIUNI CEREBELOASEVOLUNTARE, LEZIUNI CEREBELOASE

Page 41: BOLILE NEUROPSIHICE

BOALA PARKINSONBOALA PARKINSON

• ARE O PREVALENŢĂ DE 5% ÎN POPULAŢIA ARE O PREVALENŢĂ DE 5% ÎN POPULAŢIA PESTE 80 DE ANIPESTE 80 DE ANI

• ESTE DETERMINATĂ DE O SCĂDERE A ESTE DETERMINATĂ DE O SCĂDERE A DOPAMINEI ÎN LOCUS NIGER ŞI LOCUS DOPAMINEI ÎN LOCUS NIGER ŞI LOCUS CERULEUSCERULEUS

• CA REZULTAT AL UNOR PROCESE CA REZULTAT AL UNOR PROCESE DEGENERATIVEDEGENERATIVE

• A UNOR INFECŢIIA UNOR INFECŢII• A UNOR LEZIUNIA UNOR LEZIUNI• A UNOR INTOXICAŢIIA UNOR INTOXICAŢII• A UNOR MEDICAMENTE, NEUROLEPTICELEA UNOR MEDICAMENTE, NEUROLEPTICELE

Page 42: BOLILE NEUROPSIHICE
Page 43: BOLILE NEUROPSIHICE
Page 44: BOLILE NEUROPSIHICE

MANIFESTĂRI CLINICEMANIFESTĂRI CLINICE

• TREMURĂTURI DE REPAUSTREMURĂTURI DE REPAUS

• DISPAR LA MIŞCAREDISPAR LA MIŞCARE

• BRADIKINEZIEBRADIKINEZIE

• INSTABILITATE POSTURALĂINSTABILITATE POSTURALĂ

• FACIES IMOBILFACIES IMOBIL

• TREMOR PERIORALTREMOR PERIORAL

• MARSUL CU PAŞI MICI ŞI TÂRŞIŢIMARSUL CU PAŞI MICI ŞI TÂRŞIŢI

• TENDINŢA DE CĂDERETENDINŢA DE CĂDERE

• DETERIORARE MINTALĂDETERIORARE MINTALĂ

Page 45: BOLILE NEUROPSIHICE

TRTAMENTUL BOLII TRTAMENTUL BOLII PARKINSONPARKINSON

• ÎN TRATAMENTUL BOLII PARKINSON SE POT ÎN TRATAMENTUL BOLII PARKINSON SE POT FOLOSIFOLOSI

• PRECUROSRI AI DOPAMINEI, LEVODOPAPRECUROSRI AI DOPAMINEI, LEVODOPA

• INHIBIT AI DECARBOXILAZEI, CARBIODOPAINHIBIT AI DECARBOXILAZEI, CARBIODOPA

• INHIB DE MONOAMINOXIDAZĂ B, SLERGINAINHIB DE MONOAMINOXIDAZĂ B, SLERGINA

• ANTICOLINERGICE, BENZTORPINANTICOLINERGICE, BENZTORPIN

• ANTIDEPRESIVE, IMIPRAMINA, ANTIDEPRESIVE, IMIPRAMINA,

• ALTELE, AMANTADINAALTELE, AMANTADINA

Page 46: BOLILE NEUROPSIHICE

DEMENŢELEDEMENŢELE

• DEMENŢELE SUNT CARACTERIZATE DE DEMENŢELE SUNT CARACTERIZATE DE DIMINUAREA TREPTATĂ A FUNCŢIILOR DIMINUAREA TREPTATĂ A FUNCŢIILOR PSIHICEPSIHICE

• FRECVENŢA LOR CREŞTE ODATĂ CU VÂRSTAFRECVENŢA LOR CREŞTE ODATĂ CU VÂRSTA

• LA 70N DE ANI- 5%, LA 80 DE ANI 20%, LA LA 70N DE ANI- 5%, LA 80 DE ANI 20%, LA 90 DE ANI 50%90 DE ANI 50%

• CAUZE DEGENERATIVE CAUZE DEGENERATIVE

• VASCULARE, POSTTRAUMATICE, TOXICE, VASCULARE, POSTTRAUMATICE, TOXICE, CARENŢE, ALCOOLISM, ETCCARENŢE, ALCOOLISM, ETC

Page 47: BOLILE NEUROPSIHICE

CLASIFICAREA CLASIFICAREA DEMENŢELORDEMENŢELOR

• DEMENŢELE DEGENERATIVE, BOALA DEMENŢELE DEGENERATIVE, BOALA ALZHEIMER, BOALA PARKINSON, BOALA ALZHEIMER, BOALA PARKINSON, BOALA PICK, BOALA LEWYPICK, BOALA LEWY

• DEMENŢELE VASCULARE, ATEROSCELORZA DEMENŢELE VASCULARE, ATEROSCELORZA CEREBRALĂ, AVCCEREBRALĂ, AVC

• DEMENŢELE SECUNDARE, TOXICE, DEMENŢELE SECUNDARE, TOXICE, POSTINFECŢIOASE, BOALA JACOB-POSTINFECŢIOASE, BOALA JACOB-CREUTZFELD, POSTTRAUMATICE, CREUTZFELD, POSTTRAUMATICE, TUMORALE, ALCOOLISMUL CRONIC, TUMORALE, ALCOOLISMUL CRONIC, HIDROCEFALIA, ETCHIDROCEFALIA, ETC

Page 48: BOLILE NEUROPSIHICE
Page 49: BOLILE NEUROPSIHICE

BOALA ALZHEIMERBOALA ALZHEIMER

• REPREZINTĂ PESTE 60% DIN DEMENŢEREPREZINTĂ PESTE 60% DIN DEMENŢE

• SĂDEREA MEMORIEI RECENTESĂDEREA MEMORIEI RECENTE

• DIFICULTATEA DE A-ŞI GĂSI CUVINTELEDIFICULTATEA DE A-ŞI GĂSI CUVINTELE

• DEZORIENTAREA SPAŢIO-TEMPORALĂDEZORIENTAREA SPAŢIO-TEMPORALĂ

• DEPRESIE, ANXIETATE, IDEI DELIRANTEDEPRESIE, ANXIETATE, IDEI DELIRANTE

• AGITAŢIA, APATIE, IRITABILITATEAGITAŢIA, APATIE, IRITABILITATE

• TULBURĂRI DE PERSONALITATETULBURĂRI DE PERSONALITATE

Page 50: BOLILE NEUROPSIHICE

ETIOPATOGENIA BOLII ETIOPATOGENIA BOLII ALTZHEIMERALTZHEIMER

• APARIŢIA UNOR PLĂCI SENILE FORMATE DIN APARIŢIA UNOR PLĂCI SENILE FORMATE DIN BETA-AMILOID, PROTEINA TAU, BETA-AMILOID, PROTEINA TAU, PRESENILINA I, ŞI PRESENILINA IIPRESENILINA I, ŞI PRESENILINA II

• SCĂDEREA SINTEZEI DE ACETILCOLINĂSCĂDEREA SINTEZEI DE ACETILCOLINĂ

• CREŞTEREA ACTIVIT SIST GLUTAMINERGICCREŞTEREA ACTIVIT SIST GLUTAMINERGIC

• MOARTEA NEURONALĂMOARTEA NEURONALĂ

• STRESUL OXIDATIVSTRESUL OXIDATIV

Page 51: BOLILE NEUROPSIHICE

TRATAMENTUL BOLII TRATAMENTUL BOLII ALZHEIMERALZHEIMER

• INHIBITGORI DE COLINESTERAZĂ PENTRU INHIBITGORI DE COLINESTERAZĂ PENTRU CREŞTEREA NIVELULUI DE ACETILCOLINĂCREŞTEREA NIVELULUI DE ACETILCOLINĂ

• RIVASTIGMINA, DONEPEZINRIVASTIGMINA, DONEPEZIN

• MEDICAMENTE ANTIGLUTAMINETGICE, MEDICAMENTE ANTIGLUTAMINETGICE, MEMANTINAMEMANTINA

• ANTIOXIDANTEANTIOXIDANTE

• ANTIINFLAMATOAREANTIINFLAMATOARE

Page 52: BOLILE NEUROPSIHICE
Page 53: BOLILE NEUROPSIHICE

ACCIDENTELE VASCULARE ACCIDENTELE VASCULARE CEREBRALECEREBRALE

• SUNT FOARTE FRECVENT ÎNTÂLNITE ÎN SUNT FOARTE FRECVENT ÎNTÂLNITE ÎN PRACTICA MEDICALĂPRACTICA MEDICALĂ

• POT FI ISCHEMICE, HEMORAGICEPOT FI ISCHEMICE, HEMORAGICE

• ACCIDENTELE ISCHEMICE POT FI DETERMINATE ACCIDENTELE ISCHEMICE POT FI DETERMINATE DE TROMBOZE, EMBOLII, SPASM VASCULARDE TROMBOZE, EMBOLII, SPASM VASCULAR

• ACCIDENTELE HEMORAGICE POT FI ACCIDENTELE HEMORAGICE POT FI DTERMINATEDTERMINATE

• DE ANEVRISME, MALFORMAŢII, TRAUMATISMEDE ANEVRISME, MALFORMAŢII, TRAUMATISME

Page 54: BOLILE NEUROPSIHICE

CLASIFICARECLASIFICARE

• AVC POT FI CLASIFICATE ÎN AVC POT FI CLASIFICATE ÎN

• AVC ISCHEMICE 80%AVC ISCHEMICE 80%

• TRANZITORIITRANZITORII

• CONSTITUITECONSTITUITE

• AVC HEMORAGICE 20%AVC HEMORAGICE 20%

• INTRACEREBRALEINTRACEREBRALE

• SUBARAHNOIDIENESUBARAHNOIDIENE

• CLASIFICĂRI ANATOMICE ÎN FUNCŢIE DE CLASIFICĂRI ANATOMICE ÎN FUNCŢIE DE ZONA AFECTATĂZONA AFECTATĂ

Page 55: BOLILE NEUROPSIHICE

MANIFESTĂRILRE CLINICE MANIFESTĂRILRE CLINICE ALE AVC TRANZITORALE AVC TRANZITOR

• DEFICIT NEUROLOGIC SUB 24 DE ORE DEFICIT NEUROLOGIC SUB 24 DE ORE

• DE OBICEI DUREAZĂ 1-2 OREDE OBICEI DUREAZĂ 1-2 ORE

• ISCHEMIE ÎN TERITORIUL CAROTIDIANISCHEMIE ÎN TERITORIUL CAROTIDIAN

• PARESTEZII,TULB DE MOTILITATE, PAREZEPARESTEZII,TULB DE MOTILITATE, PAREZE

• TULB DE SENSIBILITATE, TULB DE VORBIRETULB DE SENSIBILITATE, TULB DE VORBIRE

• TERITORIUL VERTEBROBAZILARTERITORIUL VERTEBROBAZILAR

• VERTIJ, ATAXIE, DIPLOPIE, DIZARTRIE VERTIJ, ATAXIE, DIPLOPIE, DIZARTRIE

Page 56: BOLILE NEUROPSIHICE

MANIFESTĂRI CLINICE AVC MANIFESTĂRI CLINICE AVC ISCHEMIC CONSTITUITISCHEMIC CONSTITUIT

• MANIFESTĂRILE DEPIND DE ZONA AFECTATĂMANIFESTĂRILE DEPIND DE ZONA AFECTATĂ

• ARTERA CEREBRALĂ ANTERIOARĂ, PAREZĂ, ARTERA CEREBRALĂ ANTERIOARĂ, PAREZĂ, TULB SENSIBILITATE CONTRALATERAL, TULB SENSIBILITATE CONTRALATERAL, CONFUZIE, TULB DE COMPORTAMENT, ETCCONFUZIE, TULB DE COMPORTAMENT, ETC

• ARTERA CEREBRALĂ MEDIE, HEMIPLEGIE ARTERA CEREBRALĂ MEDIE, HEMIPLEGIE CONTRALAT, TULB SENSIBILIT, AFAZIE, CONTRALAT, TULB SENSIBILIT, AFAZIE, SOMNOLENŢĂ, STUPOARE SOMNOLENŢĂ, STUPOARE

• ARTERA BAZILARĂ, VERTIJ, GREAŢĂ. ARTERA BAZILARĂ, VERTIJ, GREAŢĂ. VĂRSĂTURI, ATAXIE, DIZARTRIE, VĂRSĂTURI, ATAXIE, DIZARTRIE, SINDROMUL TALAMIC, DIPLOPIE, ETCSINDROMUL TALAMIC, DIPLOPIE, ETC

Page 57: BOLILE NEUROPSIHICE

MANIFESTĂRILE CLINICE MANIFESTĂRILE CLINICE ALE AVC HEMORAGICALE AVC HEMORAGIC

• CEFALEE, VĂRSĂTURI, EVOLUŢIE RAPIDĂ, CEFALEE, VĂRSĂTURI, EVOLUŢIE RAPIDĂ,

• TULB DE MOTILITATE, HEMIPLEGIE TULB DE MOTILITATE, HEMIPLEGIE CONTRALATERALĂCONTRALATERALĂ

• AFAZIEAFAZIE

• PIEREDEREA CONŞTIENŢEI, PIEREDEREA CONŞTIENŢEI,

• COMĂ DE DIFERITE GRADECOMĂ DE DIFERITE GRADE

• SEMNE DE IRITAŢIE MENINGEALĂ, SEMNE DE IRITAŢIE MENINGEALĂ,

• REDOAREA CEFEIREDOAREA CEFEI

Page 58: BOLILE NEUROPSIHICE

DG DIFERENŢIAL ÎNTRE AVC DG DIFERENŢIAL ÎNTRE AVC ISCHEMIC ŞI HEMORAGICISCHEMIC ŞI HEMORAGIC

AVC ISCHEMICAVC ISCHEMIC AVC HEMORAGICAVC HEMORAGIC

DEBUT MAI LENTDEBUT MAI LENT DEBUT BRUSCDEBUT BRUSC

EVOL PROGRESIVĂEVOL PROGRESIVĂ EVOL RAPIDĂEVOL RAPIDĂ

MANIF VEGET MAI REDMANIF VEGET MAI RED MANIF VEGET INTENSEMANIF VEGET INTENSE

MANIF NEROL MAI REDMANIF NEROL MAI RED MANIF NEURL INTENSEMANIF NEURL INTENSE

FUND OCHI ATEROSCFUND OCHI ATEROSC FUND OCHI FUND OCHI HIOERTENSHIOERTENS

COMĂ VIGILĂCOMĂ VIGILĂ COMĂ PROFUNDĂCOMĂ PROFUNDĂ

LCR CLARLCR CLAR LCR HEMORAGICLCR HEMORAGIC

Page 59: BOLILE NEUROPSIHICE

PRECIZAREA DG NECESITĂPRECIZAREA DG NECESITĂTOMOGRAFIE COMPUT TOMOGRAFIE COMPUT

• DEOARECE TRATAMENTUL AVC ISCHEMIC DEOARECE TRATAMENTUL AVC ISCHEMIC DIFERĂ DE TRAMAMENTUL AVC ISCHEMICDIFERĂ DE TRAMAMENTUL AVC ISCHEMIC

• ESTE NECESARĂ TCESTE NECESARĂ TC

• DE ACEEA ÎNAINTE DE INCEPEREA DE ACEEA ÎNAINTE DE INCEPEREA TRATAMENTULUI MEDICAMENTOS TRATAMENTULUI MEDICAMENTOS

• ESTE NECESARĂ O TC ESTE NECESARĂ O TC

Page 60: BOLILE NEUROPSIHICE

TRATAMENTUL AVCTRATAMENTUL AVC

• REPREZINTĂ O URGENŢĂREPREZINTĂ O URGENŢĂ• BOLNAVUL CU AVC TREBUIE INTERNAT ÎN BOLNAVUL CU AVC TREBUIE INTERNAT ÎN

SPITALSPITAL• TRATAMENTUL GENERAL, TRATAMENTUL GENERAL, • AŞEZAREA BOLNAVULUI CU CAPUL MAI AŞEZAREA BOLNAVULUI CU CAPUL MAI

RIDICAT, PE O PARTERIDICAT, PE O PARTE• PERMEABILIZAREA CĂILOR RESPIRATORIIPERMEABILIZAREA CĂILOR RESPIRATORII• ADMINISTRAREA DE OXIGENADMINISTRAREA DE OXIGEN• ABORDAREA UNEI VENEABORDAREA UNEI VENE• LA NEVOIE INTUBAREA BOLNAVULUILA NEVOIE INTUBAREA BOLNAVULUI

Page 61: BOLILE NEUROPSIHICE

COMELECOMELE

• REPREZINTĂ PIERDEREA CONŞTIENŢEI REPREZINTĂ PIERDEREA CONŞTIENŢEI

• ÎNSOŢITE DE TULBURĂRI NEUROVEGETATIVEÎNSOŢITE DE TULBURĂRI NEUROVEGETATIVE

• POT FI DE DIFERITE GRADEPOT FI DE DIFERITE GRADE

• SCALA GLASGOWSCALA GLASGOW

• FORMĂ UŞOARĂ, MEDIE, SEVERĂFORMĂ UŞOARĂ, MEDIE, SEVERĂ

• ÎN FUNCŢIE DE DESCHIDEREA OCHILOR, DE ÎN FUNCŢIE DE DESCHIDEREA OCHILOR, DE REACŢIA BVERBALĂ ŞI DE REACŢIA MOTORIE REACŢIA BVERBALĂ ŞI DE REACŢIA MOTORIE LA STIMULUI LA STIMULUI

Page 62: BOLILE NEUROPSIHICE

ETIOLOGIA COMELORETIOLOGIA COMELOR

• COME METABOLICE, HEPATICĂ, UREMICĂ, COME METABOLICE, HEPATICĂ, UREMICĂ, DIABETICĂ, TULB HIDROELECTROLITICE, DIABETICĂ, TULB HIDROELECTROLITICE, DEZHIDRATARE, DEZHIDRATARE,

• COME INFECŢIOASE, MENINGITE, ENCEFALITECOME INFECŢIOASE, MENINGITE, ENCEFALITE

• COME TOXICE, ALCOOL, PESTICIDE, OXID CARCOME TOXICE, ALCOOL, PESTICIDE, OXID CAR

• COME TRAUMATICE, COMOŢII, CONTUZIICOME TRAUMATICE, COMOŢII, CONTUZII

• COME NEUROLOGICE, TUMORI, EPILEPSIECOME NEUROLOGICE, TUMORI, EPILEPSIE

• COME NEUROVASCULARE, ISCHEMII COME NEUROVASCULARE, ISCHEMII CEREBRALE, HEMORAGII CEREBRALE, CEREBRALE, HEMORAGII CEREBRALE, HEMORAGII MEMNINGIENEHEMORAGII MEMNINGIENE

Page 63: BOLILE NEUROPSIHICE

TULBURĂRILE DE TULBURĂRILE DE PERSONALITATEPERSONALITATE

• TULBURĂRI POLIMORFE CARACTERIZATE DE TULBURĂRI POLIMORFE CARACTERIZATE DE INCAPACITATE INDIVIDULUI DE SE INTEGRA INCAPACITATE INDIVIDULUI DE SE INTEGRA ARMONIOS ÎN COLECTIVITATEARMONIOS ÎN COLECTIVITATE

• DUPĂ KRAEPELIN REPREZINTĂ DE FAPT O DUPĂ KRAEPELIN REPREZINTĂ DE FAPT O PSIHOZĂ INSUFICIENT DEZVOLTATĂPSIHOZĂ INSUFICIENT DEZVOLTATĂ

• SUNT FOARTE FRECVENTESUNT FOARTE FRECVENTE

• APROXIMATIV 15% DINTRE INDIVIZI APROXIMATIV 15% DINTRE INDIVIZI PREZINTĂ TULBURĂRI DE PERSONALITATEPREZINTĂ TULBURĂRI DE PERSONALITATE

Page 64: BOLILE NEUROPSIHICE

ETIOPATOGENIEETIOPATOGENIE

• ÎN APARIŢIA TULBURĂRILOR DE ÎN APARIŢIA TULBURĂRILOR DE PERSONALITATE INTERVINPERSONALITATE INTERVIN

• FACTORI GENETICIFACTORI GENETICI

• FACTORI PERINATALIFACTORI PERINATALI

• FACTORI DE MEDIUFACTORI DE MEDIU

• FACTORI FAMILIALIFACTORI FAMILIALI

• FACTORI EDUCAŢIONALIFACTORI EDUCAŢIONALI

Page 65: BOLILE NEUROPSIHICE

CLASIFICARECLASIFICARE

• FIIND NIŞTE TULBURĂRI POLIMORFEFIIND NIŞTE TULBURĂRI POLIMORFE• SUNT FOARTE MULTE CLASIFICĂRISUNT FOARTE MULTE CLASIFICĂRI• CEA MAI LEGATĂ DE CLINICĂ CEA MAI LEGATĂ DE CLINICĂ • PERSONALITATE PARANOIDĂPERSONALITATE PARANOIDĂ• PERSONALITATE SCHIZOIDĂPERSONALITATE SCHIZOIDĂ• PERSONALITATE HISTRIONICĂPERSONALITATE HISTRIONICĂ• PERSONALITATE NARCISICĂPERSONALITATE NARCISICĂ• PERSONALITATE OBSESIVĂPERSONALITATE OBSESIVĂ• PERSONALITATE EVITATNTĂPERSONALITATE EVITATNTĂ• PERSONALITATE ANTISOCIALĂPERSONALITATE ANTISOCIALĂ

Page 66: BOLILE NEUROPSIHICE

MANIFESTĂRI CLINICEMANIFESTĂRI CLINICE

• DEPIND DE TIPUL DE BOALĂDEPIND DE TIPUL DE BOALĂ

• ÎN TIPUL PARANOID, SUSPICIOS, DISTANT, ÎN TIPUL PARANOID, SUSPICIOS, DISTANT, INTERPRETATIV, ERMETIC, DORINŢA DE INTERPRETATIV, ERMETIC, DORINŢA DE PUTEREPUTERE

• TIPUL SCHIZOID, INTROVERTIT SOLITAR, BIZAR TIPUL SCHIZOID, INTROVERTIT SOLITAR, BIZAR DETAŞAT DE REALITATE, HIPOAFECTIVDETAŞAT DE REALITATE, HIPOAFECTIV

• TIPUL NARCISISC, ADMIRAŢIA PROPRIE, TIPUL NARCISISC, ADMIRAŢIA PROPRIE, IMPUNE IDEILE SALE, DISTANT, EMFATIC, AVID IMPUNE IDEILE SALE, DISTANT, EMFATIC, AVID DE TITLURI ŞI DEMNITĂŢIDE TITLURI ŞI DEMNITĂŢI

• TIPUL HISTRIONIC, SEDUCĂTOR, VERSATIL, TIPUL HISTRIONIC, SEDUCĂTOR, VERSATIL, TEATRAL, LABIL, PROVOCATOR, EROTICTEATRAL, LABIL, PROVOCATOR, EROTIC

Page 67: BOLILE NEUROPSIHICE
Page 68: BOLILE NEUROPSIHICE

DEPRESIILE PSIHICEDEPRESIILE PSIHICE

• DEPRESIILE SUNT FOARTE FRECVENTEDEPRESIILE SUNT FOARTE FRECVENTE

• APROXIMATIV 10-20% DINTRE ADULŢIAPROXIMATIV 10-20% DINTRE ADULŢI

• 2-3% DINTRE COPII AU DEPRESIE2-3% DINTRE COPII AU DEPRESIE

• PESTE 30% DINTRE BOLNAVII CARE VIN LA PESTE 30% DINTRE BOLNAVII CARE VIN LA MF AU DEPRESIEMF AU DEPRESIE

• DEPRESIE DUCE LA SCĂDEREA CALITĂŢII DEPRESIE DUCE LA SCĂDEREA CALITĂŢII VIEŢIIVIEŢII

• DEPRESIA ESTE CONSIDERATĂ UN FACTOR DEPRESIA ESTE CONSIDERATĂ UN FACTOR DE RISC PENTRU APARIŞIA ALTOR BOLIDE RISC PENTRU APARIŞIA ALTOR BOLI

• DE EXEMPLU CANCERULDE EXEMPLU CANCERUL

Page 69: BOLILE NEUROPSIHICE
Page 70: BOLILE NEUROPSIHICE
Page 71: BOLILE NEUROPSIHICE

CLASIFICAREA DEPRESIILORCLASIFICAREA DEPRESIILOR

11 TULB REACTIVE CU DEPRESIE PSIHICĂTULB REACTIVE CU DEPRESIE PSIHICĂ

22 TULBURĂRI DEPRESIVETULBURĂRI DEPRESIVE

2.12.1 EPISOD DEPRESIV MAJOREPISOD DEPRESIV MAJOR

2.22.2 DISTIMIADISTIMIA

2.32.3 TULB DEPRESIVE FĂRĂ ALTĂ SPECIFICAŢIETULB DEPRESIVE FĂRĂ ALTĂ SPECIFICAŢIE

2.2.1.2.2.1. DEPRESIE ATIPICĂDEPRESIE ATIPICĂ

2.3.22.3.2 TULBURĂRI AFECTIVE SEZONERETULBURĂRI AFECTIVE SEZONERE

2.3.3.2.3.3. TULBURĂRI DISFORICE OREMENSTRUALETULBURĂRI DISFORICE OREMENSTRUALE

2.3.4.2.3.4. TULB DEPRESIVĂ MPOSTPARTUMTULB DEPRESIVĂ MPOSTPARTUM

33 TULBURĂRI BIPOLARETULBURĂRI BIPOLARE

3.1.3.1. EPISOD MANIACALEPISOD MANIACAL

3.2.3.2. TULBURĂRI CICLOTIMICETULBURĂRI CICLOTIMICE

4.4. TULB AFECTIVE SECUNDARE UNOR BOLI SAU TULB AFECTIVE SECUNDARE UNOR BOLI SAU MEDICAMMEDICAM

Page 72: BOLILE NEUROPSIHICE

MANIFESTĂRILE CLINICEMANIFESTĂRILE CLINICE

• LIPSA DE INTERESLIPSA DE INTERES

• TULB EMOTIVETULB EMOTIVE

• IDEI DE CULPABILITATEIDEI DE CULPABILITATE

• ATITUDINE PESIMISTĂATITUDINE PESIMISTĂ

• APARIŢIA UNOR DURERIAPARIŢIA UNOR DURERI

• LENTOARELENTOARE

• SCĂDEREA APETITULUI ŞI A GREUTĂŢIISCĂDEREA APETITULUI ŞI A GREUTĂŢII

• SCĂDEREA LIBIDOULUISCĂDEREA LIBIDOULUI

• IDEI DE SUICIDIDEI DE SUICID

Page 73: BOLILE NEUROPSIHICE
Page 74: BOLILE NEUROPSIHICE

TRATAMENTUL TRATAMENTUL DEPRESIILORDEPRESIILOR

• PSIHOTERAPIAPSIHOTERAPIA

• ANTIDEPRESIVE TRICICLICEANTIDEPRESIVE TRICICLICE

• IMIPRAMINA, DOXEPINA, NORTRIPTILIBAIMIPRAMINA, DOXEPINA, NORTRIPTILIBA

• HETEROCILCLICE, MIANSERINAHETEROCILCLICE, MIANSERINA

• INHIBITORI DE MONOAMINOOXIDAZEINHIBITORI DE MONOAMINOOXIDAZE

• INHIBITORI DE RECAPARE A SEROTONINEIINHIBITORI DE RECAPARE A SEROTONINEI

• PROXENTINE, SERTRALINAPROXENTINE, SERTRALINA

• PROZACULPROZACUL

Page 75: BOLILE NEUROPSIHICE

ANXIETATEAANXIETATEA

• ESTE UN SIMPTOM FOARTE FRECVENT ESTE UN SIMPTOM FOARTE FRECVENT ÎNTÂLNIT ÎN PRACTICA MEDICALĂÎNTÂLNIT ÎN PRACTICA MEDICALĂ

• ANXIETATEA O FRICĂ FĂRĂ OBIECTANXIETATEA O FRICĂ FĂRĂ OBIECT

• O STARE DE NELINIŞTE, DE ÎNCORDAREO STARE DE NELINIŞTE, DE ÎNCORDARE

• ANXITATEA GENERALIZATĂANXITATEA GENERALIZATĂ

• FORME PARTICULAREFORME PARTICULARE

• TULBURĂRI DE PABICĂTULBURĂRI DE PABICĂ

• TULB OBSESIV-COMPULSIVETULB OBSESIV-COMPULSIVE

• FOBIFOBI

Page 76: BOLILE NEUROPSIHICE
Page 77: BOLILE NEUROPSIHICE
Page 78: BOLILE NEUROPSIHICE
Page 79: BOLILE NEUROPSIHICE

MANIFESTĂRILE CLINICEMANIFESTĂRILE CLINICE

• ANXIETATEA SE POATE ANIFESTA PRIN ANXIETATEA SE POATE ANIFESTA PRIN

• CEFALEECEFALEE

• FENSIUNE MUSCULARĂFENSIUNE MUSCULARĂ

• TAHICARDIE, PALPITAŢIITAHICARDIE, PALPITAŢII

• DURERI TORACICEDURERI TORACICE

• DURERI ABDOMINALEDURERI ABDOMINALE

• GREŢURI, VĂRSĂTURIGREŢURI, VĂRSĂTURI

• DIAREE, CONSTIPAŢIEDIAREE, CONSTIPAŢIE

• TREMURĂTURI, ETCTREMURĂTURI, ETC

Page 80: BOLILE NEUROPSIHICE
Page 81: BOLILE NEUROPSIHICE
Page 82: BOLILE NEUROPSIHICE
Page 83: BOLILE NEUROPSIHICE
Page 84: BOLILE NEUROPSIHICE

ATACUL ŞI TULBURĂRILE DE ATACUL ŞI TULBURĂRILE DE PANICĂPANICĂ

• POATE APRE FOARTE FRECVENT PE FONDUL POATE APRE FOARTE FRECVENT PE FONDUL UNEI ANXIETĂŢI GENERALIZATEUNEI ANXIETĂŢI GENERALIZATE

• SE APRECIAZĂ CĂ 28% DIN POPULAŢIE A SE APRECIAZĂ CĂ 28% DIN POPULAŢIE A VUT CEL PUŢIN UN ATAC DE PANICĂVUT CEL PUŢIN UN ATAC DE PANICĂ

• POATE FI DECLANŞAT DE STRES, DE POATE FI DECLANŞAT DE STRES, DE CONSUMUL DE ALCOOL, ETCCONSUMUL DE ALCOOL, ETC

• ATACUL DE PANICĂ SE POATE COMPLICA CU ATACUL DE PANICĂ SE POATE COMPLICA CU

• TULBURĂRILE DE PANICĂ MAI TULBURĂRILE DE PANICĂ MAI NPERSISITENTENPERSISITENTE

Page 85: BOLILE NEUROPSIHICE

MANIFESTĂRI CLINICEMANIFESTĂRI CLINICE

• DEBUT BRUSCDEBUT BRUSC• PALPITAŢII PUTERNICEPALPITAŢII PUTERNICE• DISPNEEDISPNEE• VALURI DE CĂLDURĂVALURI DE CĂLDURĂ• DURERI TORACICEDURERI TORACICE• TRANSPIRAŢIITRANSPIRAŢII• TREMURĂTURITREMURĂTURI• AMEŢELIAMEŢELI• PARESTEZIIPARESTEZII• FRICA DE MOARTE IMINENTĂFRICA DE MOARTE IMINENTĂ

Page 86: BOLILE NEUROPSIHICE
Page 87: BOLILE NEUROPSIHICE

TRATAMENTTRATAMENT

• ÎN ANXIETATE SE POT FOLOSIÎN ANXIETATE SE POT FOLOSI

• PSIHOTERAPIAPSIHOTERAPIA

• ANXIOLITICE, DIAZEPAMUL, ANXIOLITICE, DIAZEPAMUL, ALPTRAZOLAMUL, MEDAZEPAMULALPTRAZOLAMUL, MEDAZEPAMUL

• ANTIDEPRESIVE, PAROXENTINA, SERTALINA, ANTIDEPRESIVE, PAROXENTINA, SERTALINA, PROZACULPROZACUL

Page 88: BOLILE NEUROPSIHICE

ADICADICŢIILEŢIILE• ADICŢIILE SAU DEPENEDENŢELE REPREZINTĂ O ADICŢIILE SAU DEPENEDENŢELE REPREZINTĂ O

PROBLEMĂ DE SĂNĂTATE PROBLEMĂ DE SĂNĂTATE PUBLICPUBLICĂĂ FOARTE FOARTE IMPORTANTĂ ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂIMPORTANTĂ ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ

• DEPENDENŢA RFEPREZINTĂ APARIŢIA ŞI DEPENDENŢA RFEPREZINTĂ APARIŢIA ŞI PERSISITENŢA CONSUMULUI UNOR SUBSTANŢE PERSISITENŢA CONSUMULUI UNOR SUBSTANŢE SAU A UNUI COMPORTAMENT CARE ACŢIONEAZĂ SAU A UNUI COMPORTAMENT CARE ACŢIONEAZĂ ASUPRA SISTEMULUI DE RECOMPENSĂASUPRA SISTEMULUI DE RECOMPENSĂ

• SISTEMUL DE RECOMPENSĂ-PEDEAPSĂ ESTE SISTEMUL DE RECOMPENSĂ-PEDEAPSĂ ESTE EISTEM MEZOLIMBIC CARE ARE CA MEDIATOR EISTEM MEZOLIMBIC CARE ARE CA MEDIATOR PRINCIPAL DOPAMINAPRINCIPAL DOPAMINA

• CARE SPOMOVEAZĂ COMPORTAMENTELE CARE CARE SPOMOVEAZĂ COMPORTAMENTELE CARE PRODUC PLĂCERE ŞI CONFORT ŞI EVITĂ PRODUC PLĂCERE ŞI CONFORT ŞI EVITĂ COMPORTAMANETELE CARE PRODUC COMPORTAMANETELE CARE PRODUC DISCONFORTDISCONFORT

Page 89: BOLILE NEUROPSIHICE

DEPENDENTELEDEPENDENTELE DE DE SUBSTANŢESUBSTANŢE DUPA DSM IV DUPA DSM IV

• • 304.00 304.00 dependenţa de opiaceedependenţa de opiacee • 304.10 304.10 sedativsedativ , , hipnotichipnotic , sau , sau anxioliticanxiolitic dependenţă (inclusiv dependenţă (inclusiv

dependenţa de benzodiazepinedependenţa de benzodiazepine şi şi dependenţei de barbituricdependenţei de barbituric ) ) • 304.20 304.20 dependenţa de cocainădependenţa de cocaină • 304.30 304.30 Cannabis dependenţăCannabis dependenţă • 304.40 304.40 dependenţă Amfetaminadependenţă Amfetamina (amfetamina sau (amfetamina sau

asemănătoare) asemănătoare) • 304.50 halucinogene dependenţă 304.50 halucinogene dependenţă • 304.60 inhalant dependenţă 304.60 inhalant dependenţă • 304.80 Polysubstance dependenţă 304.80 Polysubstance dependenţă • 304.90 Phencyclidine (sau phencyclidine-like) dependenţă 304.90 Phencyclidine (sau phencyclidine-like) dependenţă • Alte 304.90 (sau necunoscut) substanţă dependenţă Alte 304.90 (sau necunoscut) substanţă dependenţă • 305.10 Nicotina dependenţă 305.10 Nicotina dependenţă

Page 90: BOLILE NEUROPSIHICE
Page 91: BOLILE NEUROPSIHICE
Page 92: BOLILE NEUROPSIHICE

DEPENDENŢELE DEPENDENŢELE COMPORTAMENTALECOMPORTAMENTALE

• DEPENŢA DE JOCURI DE NOROCDEPENŢA DE JOCURI DE NOROC

• DE UNELE ALIMENTE, DE EXEMPLU DE DE UNELE ALIMENTE, DE EXEMPLU DE DULCIURIDULCIURI

• DE COMPUTERDE COMPUTER

• DE INTERNETDE INTERNET

• DE TELEVIZORDE TELEVIZOR

• DE SHOPINGDE SHOPING

• DE SEXDE SEX

Page 93: BOLILE NEUROPSIHICE
Page 94: BOLILE NEUROPSIHICE
Page 95: BOLILE NEUROPSIHICE
Page 96: BOLILE NEUROPSIHICE
Page 97: BOLILE NEUROPSIHICE
Page 98: BOLILE NEUROPSIHICE
Page 99: BOLILE NEUROPSIHICE

MANIFESTĂRILE CLINICEMANIFESTĂRILE CLINICE

• DEPIND DE SUBSTANŢĂDEPIND DE SUBSTANŢĂ

• MAI MAI ÎNTÂI EUFORIE, BUNĂ DISPOZIŢIEÎNTÂI EUFORIE, BUNĂ DISPOZIŢIE

• APOI, MODIFIĂRI DE DIPOZIŢIE, SCĂDEREA APOI, MODIFIĂRI DE DIPOZIŢIE, SCĂDEREA ENERGIEI, TUSE, NEVOIA IMPERIOASĂ DE A ENERGIEI, TUSE, NEVOIA IMPERIOASĂ DE A CONSUMACONSUMA

• MARIHUANA, OCHII ROŞII, DILAT PUPILE, MARIHUANA, OCHII ROŞII, DILAT PUPILE, DIFICULT DE COORDONARE, SC APETITDIFICULT DE COORDONARE, SC APETIT

• OPIACEE, TULBURĂRI RESPIRATORII, CONFUZIE, OPIACEE, TULBURĂRI RESPIRATORII, CONFUZIE, GREAŢĂ, VĂRSĂTURI, SOMNOLENŢĂGREAŢĂ, VĂRSĂTURI, SOMNOLENŢĂ

• TENDINŢA DE CONSUMA ŞI DE CREŞTE DOZATENDINŢA DE CONSUMA ŞI DE CREŞTE DOZA

Page 100: BOLILE NEUROPSIHICE

SINDROMUL DE SINDROMUL DE ABSTINENŢĂABSTINENŢĂ

• LA ÎNTRERUPEREA BRUSCĂ A DROGULUI POT LA ÎNTRERUPEREA BRUSCĂ A DROGULUI POT APAREAPARE

• TULBU NEUROPSIHICE, DISFORIE, TULBU NEUROPSIHICE, DISFORIE, ANXIETATE, AMAŢELI, DEPRESIE, ANXIETATE, AMAŢELI, DEPRESIE,

• TULB SOMATICE, DIFERITE DUREI, TULB SOMATICE, DIFERITE DUREI, TREMURĂTURI, CRAMPE, TRANSPIRAŢII, TREMURĂTURI, CRAMPE, TRANSPIRAŢII, TAHICARDIE, DIAREE, VĂRSĂTURITAHICARDIE, DIAREE, VĂRSĂTURI

• TENDINŢA IMPERIOASĂ DE A CONSUMA TENDINŢA IMPERIOASĂ DE A CONSUMA DROGULDROGUL

Page 101: BOLILE NEUROPSIHICE

Withdrawal syndromeWithdrawal syndrome

• Early symptoms of withdrawal include:Early symptoms of withdrawal include:• Agitation,Anxiety, Muscle Agitation,Anxiety, Muscle

aches ,Increased tearing, Insomnia, aches ,Increased tearing, Insomnia, Runny nose, Sweating, YawningRunny nose, Sweating, Yawning

• Late symptoms of withdrawal include:Late symptoms of withdrawal include:• Abdominal cramping, Diarrhea, Dilated Abdominal cramping, Diarrhea, Dilated

pupils Goose bumps- Nausea, Vomitingpupils Goose bumps- Nausea, Vomiting

Page 103: BOLILE NEUROPSIHICE