bolest irdzaa

Click here to load reader

Post on 09-Jul-2016

15 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

text

TRANSCRIPT

 • Bolest irda Grupa autora

  1

  BOLEST

  IRD'A 1

  Ird je vjera koja zadovoljava kraljeve Vie se bojimo fitne murdija nego fitne hawrida

  (izreke selefa)

  1 Ird je zastranjeno vjerovanje raireno meu masama muslimana, koje zastupa ideju da se mn sastoji samo iz vjerovanja srcem, a po nekim sljedbenicima ove ideje u mn spada i izgovaranje jezikom. Zajedniko svim pod-skupinama murdija je da svi oni smatraju da djela nisu sastavni dio mna.

 • Bolest irda Grupa autora

  2

  Izbor tekstova: Ebu Ahmed

  Prijevod sa engleskog jezika: Ebu Ahmed

  Unos i prelom teksta: Ebu Ahmed

  V A N A N A P O M E N A !

  Svako kopiranje i umnoavanje ove knjige ili bilo kojeg njenog dijela bez odobrenja

  autora ovog prijevoda je veoma pohvaljeno i preporuljivo

 • Bolest irda Grupa autora

  3

  VRSTE KUFRA I VRSTE KFIRA 2

  ejh Bekr Eb Zejd

  Vrste kufra Vrste kufra su kao to slijedi:

  Kufr poricanja (negiranja). Uzvieni Allh kae: ''A onima koji dokaze Nae budu poricali i koji u susret na onom svijetu ne vjeruju bie ponitena njihova djela. Zar e biti drugaije nagraeni nego to su radili ?'' 3

  Kufr onoga koji se ismijava Allhu, Njegovom Poslaniku, sallallhu 'alejhi we sellem, Njegovoj vjeri,... Uzvieni Allh kae o njima: ''A ako ih zapita, oni e sigurno rei: 'Mi smo se samo zabavljali i razgovarali'. Reci: 'Zar se niste Allhu, Njegovim rijeima i Njegovom Poslaniku rugali? Ne ispriavajte se, jasno je da ste nevjernici, nakon to ste bili vjernici. Ako nekima od vas oprostimo, druge emo kazniti zato to su pokvarenjaci' ''. 4

  Kufr onoga koji psuje Allha, Njegovog Poslanika, sallallhu 'alejhi we sellem, i Njegovu vjeru. Psovanje negira obavezno slavljenje Allha,

  2 prireeno prema nainu koji je spomenuo ejh Bekr Eb Zejd u svojoj knjizi Dar el-fitna 3 sura el-E'rf, 147. ajet 4 sura et-Tewbe, 65. i 66. ajet

 • Bolest irda Grupa autora

  4

  Njegovog Poslanika, sallallhu 'alejhi we sellem, i Njegove vjere. Uzvieni Allh kae: ''A ko god potuje Allhove propise, to je znak estita srca''. 5

  Kufr odbacivanja, arogancije (oholosti), odbijanja da se pokori Allhu, kao to Uzvieni Allh kae u vezi ejtna: ''On je odbio i uzoholio se i postao je jedan od nevjernika''. 6 Ova vrsta kufra je zajednika (uobiajena) meu kufrom neprijatelja vjerovjesnik.

  Kufr okretanja od Allhove vjere. Uzvieni Allh kae: ''Ali oni koji ne vjeruju okreu glave od onoga ime im se prijeti''. 7

  Verbalni kufr, kao to Uzvieni Allh kae: ''A ako ih upita oni e sigurno rei: 'Mi smo samo razgovarali i zabavljali se'. Reci: 'Zar se niste Allhu, Njegovim rijeima i Njegovom Poslaniku rugali? Ne ispriavajte se, jasno je da ste nevjernici, nakon to ste bili vjernici''. 8 Uzvieni Allh takoer kae: ''A sigurno su govorili rijei kufra i pokazali su da su kfiri nakon to su islm javno primili''. 9 kada su oni rekli:

  5 sura el-Hadd, 32. ajet 6 sura el-Beqare, 34. ajet 7 sura el-Ahqf, 3. ajet 8 sura et-Tewbe, 65. i 66. ajet 9 sura et-Tewbe, 74. ajet

 • Bolest irda Grupa autora

  5

  ''Ako se vratimo u Mednu, sigurno e jai istjerati iz nje slabijeg''. 10 Od ove vrste kufra je ono to su munfici rekli u pohodu na Tebk: ''Mi nismo vidjeli neto slino ovim naim uima mislei na Poslanika i njegove ashbe oni imaju velike stomake, a veliki su laovi i kukavice''. Od verbalnog kufra je moljenje (prizivanje) drugih mimo Allha i traenje utoita od mrtvih.

  Kufr djelima. Uzvieni Allh kae: ''Reci: 'Zaista moj namaz, moja djela, moj ivot i moja smrt su za Allha, Gospodara svih svjetova' ''. 11 Stoga, injenje sedde drugome mimo Allha, klnje u ime drugog mimo Allha je irk i kufr u Allha. Od kufr el-fi'li (kufra djelom) je takoer i sihr (vradbina). Uzvieni Allh kae: ''Sulejmn nije bio nevjernik, ve su ejtni nevjernici koji ue ljude sihru''. 12 Ovo je zato to sihr ukljuuje korienje dinna, stupanje u vezu s njima, tvrdnju poznavanja gajba (nevidljivog) i dijeljenja znanja gajba sa Allhom, a Uzvieni Allh kae: ''... A znali su da onaj koji to (sihr) kupuje (time se bavi) nee nikakvog udjela na hiretu imati''. 13 Uenjaci su sihr uvrstili pod temu tewhda, pod vrste kufra, zato to sihr sadri irk i kufr, te da bi upozorili

  10 sura el-Munafiqn, 8. ajet 11 sura el-En'm, 162. i 163. ajet 12 sura el-Beqare, 102. ajet 13 sura el-Beqare, 102. ajet

 • Bolest irda Grupa autora

  6

  na njega i da bi razjasnili da je sihr jedna od stvari koje ponitavaju tewhd.

  Kufr srca i sumnje. Uzvieni Allh kae: ''Pravi vjernici su samo oni koji su povjerovali u Allha i Njegovog Poslanika i poslije toga vie ne sumnjaju, i bore se na Allhovom putu svojim imecima i svojim ivotima. Oni su iskreni !'' 14 Uzvieni Allh takoer kae: ''Od tebe e traiti dozvolu samo oni koji ne vjeruju u Allha i u onaj svijet i ija se srca kolebaju, pa sumnjaju i neodluni su''. 15 Uzvieni Allh takoer kae: ''I on ue u svoj vrt inei nepravdu samom sebi (oholei se). On ree: 'Mislim da ovaj vrt nikada nee propasti i mislim da Sudnji Dan nikada nee doi, i ja mislim da u, ako i budem vraen Gospodaru svome, sigurno neto bolje od ovoga nai'. A ree mu drug njegov koji je s njim razgovarao: 'Zar ne vjeruje u Onoga koji te je od zemlje stvorio, zatim od kapi sjemena i najzad te je potpunim ovjekom uinio?' '' 16

  Svi od gore spomenutih su proglaeni kfirima

  (nevjernicima) od strane Allha i Njegovog Poslanika, sallallhu 'alejhi we sellem, nakon to su bili mu'mini zbog nekih rijei ili djela koje su rekli ili uinili, ak i ako nisu svojim srcem vjerovali u njih, za razliku od puta zalutalih murdij.

  Mi traimo utoite kod Allha od tvrdnji murdij.

  14 sura el-Hudurt, 15. ajet 15 sura et-Tewbe, 45. ajet 16 sura el-Kehf, 35.-37. ajet

 • Bolest irda Grupa autora

  7

  Takoer trebamo znati da tekfr el-'ajn (proglaavanje pojedinca nevjernikom, koji je uinio neto od gore spomenutih stvari koje ponitavaju islm) zavisi od artova (uslova) i ponitivaa (sprijeavajuih faktora) tekfra.

  Ono to smo gore spomenuli unitava mahane i

  preuveliavanja mezheba ird'a.

  Vrste kfira 17 Musliman ne bi trebao pokuavati da izbjegava

  proglaavanje tekfra nad onim koga su Allh i Njegov Poslanik protekfrili (proglasili nevjernikom), zbog toga to se, inei to, vi pokoravate Allhu i Njegovom Poslaniku, sallallhu alejhi we sellem.

  Nevjernika ima dvije vrste:

  Prva vrsta su 'asl (originalni) nevjernici, koji nisu uli u islm s kojim je doao Allhov Poslanik Muhammed, sallallhu alejhi we sellem, kao to su idovi, krani, pagani, oboavaoci kipova itd., oni o kojima je Uzvieni Allh rekao: ''Borite se protiv onih koji ne vjeruju u Allha i Sudnji dan, koji ne smatraju zabranjenim ono to je Allh i Njegov Poslanik zabranio i koji ne ispovijedaju istinsku vjeru sve dok ne daju dizju (glavarinu) posluno i dok ne budu ponieni''. 18 I rekao je Uzvieni Allh:

  17 nastavljeno iz knjige ejha Bekra Eb Zejda Dar el-fitna 18 sura et-Tewbe, 29. ajet

 • Bolest irda Grupa autora

  8

  ''Sigurno su nevjernici oni koji kau: 'Allh je jedan od trojice (u trojstvu)' ''. 19 I rekao je Uzvieni Allah: ''Nisu se nevjernici izmeu sljedbenika Knjige i mnogoboci odvojili, sve dok im nije doao dokaz jasni'' . 20 I rekao je: ''Oni koji u Allha i Poslanike Njegove ne vjeruju i ele da izmeu Allha i Poslanika Njegovih u vjerovanje naprave razliku i govore: 'U neke vjerujemo, a u neke ne vjerujemo' i ele da izmeu toga nekakav stav zauzmu oni su zbilja pravi nevjernici, a mi smo nevjernicima pripremili sramnu patnju''. 21 Ovi su 'asl (originalni) nevjernici. Kada ih proglaavamo nevjernicima, mi ne pravimo razliku izmeu njihovog pojedinca ili grupe, izmeu njihovog ivog ili mrtvog, kao to je ukazano (objanjeno) Qur'nom i sunnetom. Protiv ove vrste nevjernika se je potrebno boriti sve dok oni ne uu u islm ili plate dizju.

  Druga vrsta su muslimani koji su se odmetnuli od islma, zapadanjem u jednu od vrsta kufra (nevjerstva) kao to je gore navedeno. Meutim, moramo takoer znati da tekfr el-'ajn (proglaavanje pojedinca nevjernikom koji je uinio neto od gore spomenutih ponitivaa islma) zavisi od artova (uslova) i ponitivaa (sprijeavajuih faktora) tekfra.

  19 sura el-M'ide, 73. ajet 20 sura el-Bejjineh, 1. ajet 21 sura en-Nis', 150. i 151. ajet

 • Bolest irda Grupa autora

  9

  KUFR SE DEAVA

  VJEROVANJEM, IZJAVAMA I DJELIMA Eb 'Ijjd

  Imm en-Newewi je rekao u djelu ''Kitbur-ridde''

  (''Knjiga otpadnitva''): ''To je raskidanje islma. Ono se nekada deava izjavom koja sadri kufr, a nekada djelom. A djela koja za sobom povlae kufr (koji izvodi iz vjere) su ona koja su uinjena promiljeno, i ismijavanje vjere je jasno (u ovom pogledu), kao i injenje sedde kipu, Suncu, ili bacanje Qur'na u blato, ili magija (sihr) koja ukljuuje oboavanje Sunca i druga slina djela''. 22

  Ibnul-Qajjim je rekao:

  ''Slino tome, meu ograncima kufra su oni koji su izjave i oni koji su djela. I ba kao to ovjek moe upa