bmi 18 april 2008 geert van der heijden

Download Bmi 18 April 2008 Geert Van Der Heijden

Post on 10-Jun-2015

3.865 views

Category:

Health & Medicine

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Geert van der Heijden legt uit hoe in het UMCU zoeken naar evidence wordt onderwezen aan studenten geneeskunde. Zijn visie op het nut van MeSH, clinical queries en geaggregeerde evidence.

TRANSCRIPT

 • 1.

2. Medical Evidence Management Zoeken en selecteren van relevant origineelklinisch wetenschappelijk onderzoekin het internet tijdperk

 • Dr. Geert JMG van der Heijden UHD,Klinisch Epidemioloog Julius Centrum, UMC Utrecht www.juliuscenter.nl

3. University Medical Center UtrechtMedical School Utrecht,The Netherlands 4. University Medical Center Utrecht Julius Center for HealthSciences and Primary Care www.juliuscenter.nl 5. University Medical Center Utrecht

 • Utrecht Medical School
  • One of the larger (of 7 MS) in the Netherlands
   • 300 medical students per year
    • 6-year Ba-Ma curriculum
    • 500 hrs Clinical Epidemiology & Evidence Based Practice

6. Clinical Epidemiology (CE)

 • BA level: 6 wks module
 • Clinical Epidemiological Research
  • - Principles of knowledgeproduction
   • Problem based learning tactics
   • Questioning; design of study; appraisal
   • Design of data-collection & data-analysis
   • Researcher / Physician = knowledge producer

7. Evidence Based Medicine

 • MA level: 6 wks module
 • Contemporary EBM tactics (Sicily statement)
  • Principles of knowledgeapplication
   • Problem based learning tactics
   • Questioning; searching & appraisal
   • Summary, recommendation
   • Patient manger / physician = knowlegde user

8. Evidence Based Practice

 • Post-graduate (MA) level
  • During internship: 24 wks clinical rotation
 • Fill knowledge gaps; problem solving skills
  • Student couple gets 3 educational prescriptions
   • Assignment: write structured evidence summary
   • Point-of-care clinical questions
    • Clinical diagnostic management decisions
    • Prognostic risk stratification
    • Therapeutic management decisions

9. Evidence Based Practice

 • GaatUITSLUITENDover VOORGROND vragen
  • Diagnose: Wat heb ik?
  • Prognose: Wat betekent dit, wat mag ik verwachten?
  • Therapie: Wat is eraan te doen, beste behandeling?
 • Best-practiceklinische kennis & informatie
  • Toegevoegde waarde van determinant

10. Evidence Based PracticegaatNIET over

 • Vragen voor fundamentele disciplines & basis vakken
  • Pathofysiologie, fysische chemie, anatomie, proteomics, genomics ontstaansmecahnismen, werkingsmechanismen
  • Test onderzoek: reproduceerbaarheid, correlatie, kappa, et cetera.
 • Is wel belangrijke achtergrond kennis & informatie
  • Handig, noodzakelijk, onontbeerlijk in EBP
   • Maar NOOIT hetonderwerpvan EBP

11. Patient presentation knowledgeabout diagnosis History Examination Investigations Diagnosis knowledge about prognosis Therapy Changes prognosis Clinical outcome knowledge about therapeutic effectiveness Etiology/pathogenesis knowledge about causation Research evidence sought from literature searches Clinical Process and knowledge requirements Etiologic Research Diagnostic Research Prognostic Research Therapy Research Basic Research 12. Conscious Competent

 • Medical evidence management
  • Acquiring EBP knowledge and skills

Ignorant Untrained

  • Point of care information management
  • Just in time learning

5 thyr 6 wks 6 thyr 24 wks 13. Scenario

 • Grote visite
 • Zoek jij dat eens even uit
 • Presenteer bevindingen bij de overdracht morgenochtend
 • Educational prescription

14. Ik zoek alle relevante publicaties over

 • U vindt niet wat u zoekt?
 • Wat u vindt zoekt u niet!
 • Lukt niet; inefficint & weinig bevredigend
 • Onvoldoende kennis & vaardigheid
 • Gouden standaard ontbreekt
 • Oefening baart kunst: systematiek

15. Doelstelling

 • In beperkte tijd
  • Compleet overzicht
  • Best available evidence krijgen
 • Efficiency geboden!
  • Zo min mogelijk tijd verdoen aan zoeken en selecteren van relevante titels
  • Zo veel mogelijk tijd overhouden voor samenvatten belangrijkste bewijs

16. Doelstelling

 • Tijd besparen
  • Beperk absoluut aantal titels
  • Vergroot aantal relevante titels
 • Reduceer numbers needed to read
 • Hiervoor is nodig:
  • logica, creativiteit, kennis & vaardigheid

17. Hoe het beste zoeken in PubMed?

 • Wat doet u normaal?
 • Intypen van enkele aan uw onderwerp verwante begrippen in de home page zoekbalk?
 • Wat gebeurt er dan?

18. Kijk eens onder details

 • Automatische term vertaling (MeSH based!)
 • Contraproductief!
  • Vaak dramatische stijging NNR
  • Tijdsverlies!
 • Maar wat dan?

19. Systematisch zoeken 20. Begin met goede vraagstelling PICO werkt verwarrend! Voldoet alleen voor therapie Mortaliteit etc Therapie Ziekte Therapie Mortaliteit etc Test Ziekte Prognose Ziekte Test Klachten Diagnose Uitkomst Determinant Domein 21. Selectie van zoektermen

 • Logica, creativiteit, kennis, vaardigheden
  • Nodig: pen & landscape A4
 • Vrije associatie / educated guess
  • Bedenk t itel & abstract woorden(UK & US)
  • Zo veel mogelijk synoniemen!
 • Termen, woorden & synoniemen opzoeken
  • Medische tekst- en woordenboeken (internet)
  • Titel & abstract woorden bekende relevante publicaties
  • Vraag experts, deskundigen, collegae

22. PubMed Index

 • Alfabetische woordenlijst
  • Alle gendexeerde woorden
 • Aantal hits per veld
  • Titel & Abstract
   • Andere velden heb je echt niet nodig!
  • Juiste search syntax cadeau

23. Blanco papier 3 kolommen Vraagstelling (D / P / T & D / D / U) .. .. ..... Synomien 5 Synomien 5 Synomien 5 Synomien 4 Synomien 4 Synomien 4 Synomien 3 Synomien 3 Synomien 3 Synomien 2 Synomien 2 Synomien 2 Synomien 1 Synomien 1 Synomien 1 Term Term Term Uitkomst Determinant Domein OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR AND AND 24. Basis schema zoekfilter Vraagstelling Domein OR OR Determinant OR OR Uitkomst OR OR Domein AND determinant AND uitkomst AND clinical query (D / P / T) 25. Selectie relevante records 26. Wanneer bekijkt u eigenlijk titels?

 • Hoe doet u dat?
 • Werkt dat wel?
 • Hebt u wel genoeg tijd?

27. Vuistregels bij titels bekijken

 • Voorkom tijdsverlies
  • Nooit direct opbrengst bekijken
  • Bekijk eerst altijd details & history
 • Screenen & selecteren (villen en fileren)
  • Pas als opbrengst (aantal titels) te overzien is

28. Selectie op relevantie

 • Formuleer vooraf globale criteria (DDU)
 • Werk inclusief (grofstoffelijke exclusie)
  • Eerst titel bekijken: wel /niet relevant
  • Abstract bekijken: alleen bij twijfel over titel
  • Later pas full text bekijken
 • Na enige oefening: 250 records per uur

29. LowHigh Validity Relevance LowHigh Most Informative = valid & relevant Be flexible, avoid critical nihilism Accept lower relevance & validity 30. Bestaande overzichten?

 • Publicaties met originele patint data