bloglar (web günlükleri)

Click here to load reader

Post on 08-Jul-2015

60 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Bloglar (Web Gnlkleri)

2. Hedef ve Kazanmlarrenci; Blogun tanmn yapabilecek, Blogun ortaya k nedenlerini sralayabilecek, Bloglarn zellikleri hakknda bilgi sahibi olacak, Bloglarn indekslenme mantn kavrayabilecek, Blog trlerini sralayabilecek, Blog gemiini kavrayacak, Etkili blog ierii oluturmas iin gerekenleri renecek, Blog sitelerinden bazlarn syleyebilecek, Blogun eitimde nasl kullanlabileceini renecek.2 3. Blogevrimii Gnlk3 4. Blog Nedir? (1/4)Blog veya Weblog teknik bilgi gerektirmeden,kendi istedikleri eyleri, kendi istedikleri ekildeyazan insanlarn oluturabildikleri, gnlebenzeyen web siteleridir.Blog, genellikle gncelden eskiye dorusralanm yaz ve yorumlarn yaynland,web tabanl bir yayn belirtir.4 5. ngilizcedeki web ve log kelimelerinin birlemesinden oluanweblog kavramnn zamanla yaygnlam addr. Trkeye web gnl,internet gncesi, a gnl, internet gnl, evrimii gnlkeklinde evrilebilir. Yayncnn seimine gre okuyucular yazlara yorum yaplabilir. Yorumlar, blogkltrnn ok nemli bir dinamiidir; bu sayede yazar ve okuyuculararasnda iletiim salanr. Blog kaytlarna resim, video ve kullanc anketi gibi ok eitli ieriklereklenebilir.5Blog Nedir? (2/4) 6. 6nceleri, bloglarn kullanm, sadece ileri programlama becerilerine sahipkimselerle snrlyd. Bloglarn kullanmnn artmas, Pitas, Blogger, Groksoup vePyra gibi kendi-blogunu-kendin-yap temal programlarn ortaya ckmasylammkn olmutur. Tipik bir blog, ksa ve tarihi bulunan gnderilerin kronolojik birsraya gre dizildii bir web sitesidir. Bloglar, blog yazar herhangi bir kstkoymad surece, kamuya aktr, baka bloglara balantlar ierir ve farkl temalarbarndrabilir (Pedersen ve Macafee, 2006: 155).Blog Nedir? (3/4) 7. 7 Teknik olarak bir blog ama ve yazlar yaynlamazor deildir. Bununla birlikte dzenli olarak,ierik asndan tatmin edici bir blog kurmak ayrbir zen ve ilgi gerektirmektedir. Bloglar genelde belirli bir konu zerine yazlr,ziyaretileri de bu ierikleri sayesinde ekerler.Blog Nedir? (4/4) 8. Blog TrleriBloglar elenceden ticarete, haberden politikaya kadar ok farkl konulardayazlmaktadr. Blog yazar tek bir kii olabildii gibi birka yazarn birarayagelip oluturduklar bloglar da bulunmaktadr.8(AKBAYIR, Z. , 2008, Yeni letiim Ortam Olarak Kurumsal Bloglar) 9. 1. Bireysel BloglarBireysel bloglar, konusunda uzman olmayan kiiler tarafndan bile kolaylklayazabilecei gnlkler olarak kullanlrlar. Bireylerin ilgi duyduklar konular veyaadklar olaylar anlattklar bireysel bloglar sayesinde blog yazarlar zerindealtklar bir konu hakknda birbirinden farkl katmanlara sahip insan kitleleriningeribildirimlerinden faydalanabilmektedir.9 10. 2. Topluluk BloglarTopluluk bloglarn birden fazla yazar bir araya gelerek oluturur.Okuyucularna farkl bak alarn bir arada yanstr. Topluluk bloglar gerek gruplartarafndan oluturulabildii gibi, sanal olarak birka kiinin biraraya gelmesiyle deoluturulurlar.10 11. 3. Temasal BloglarSadece belirli bir alanda yazlan gnderilerin yer ald, belirli bir konudauzman kiilerin yazd ve dzenledii bloglardr. Trke olarak yaynlananbloglarda en fazla ilgiyi yemek ve blogger eklentileri konulu bloglar ekmekte,say olarak ise bilgisayar bloglar gze arpmaktadr.11 12. 4. Kurumsal BloglarKurumsal bloglar kurumlarn hedef kitlelerine insani yzlerini gstermelerineyardmc olur. Daha nce bir kurumun sadece rn veya hizmetiyle tanm hedefkitlenin, o rnn reticileri ve yaratclaryla da birebir iletiime gemesi, markasadakatinin salanmasna yardmc olabilmektedir.12 13. Bloglarn zellikleri (1/2)Barrett, bloglar genellikle tek bir kisi tarafndan yonetilen, skcagncellenen ve devaml ziyaretileri bulunan kk web siteleri olaraktanmlamaktadr. Bloglar genellikle tek bir konu, tema veya belli bir konseptzerinde odaklanmtr (Trammell vd, 2006: 704).13 14. Bloglarn zellikleri (2/2)Bloglar ile web siteleri arasndaki fark, bloglarn geiken zelliidir.Bloglarda yer alan gnderiler her an deiebilir ve okuyucular yorumlar ile ieriideitirebilirler (Lin, 2006, 3).14 15. Blog Gemii Bloglarn kullanm 1999 ylnda Bloggern bu hizmeti vermeye balamas veksa sre sonra bunu cretsiz hale getirmesi ile yaygnlamtr. 2003 yl ubataynda google, Blogger satn ald ve Google ara ubuuna, ziyaret edilensayfann adresini dorudan bloga girmeyi salayan Blog This! tuu yerletirdi.ngilizce bilen ou kii ilk defa bu dme sayesinde bloglar ile tanmtr.151999 ylnda Blogger bu hizmeti vermeye balad(Wikipedia, http://tr.wikipedia.org/wiki/Blog) 16. Bloglarn Ortaya k Nedenleri(Erkan Akar, Pazarlamann Yeni Silah, Blogla Pazarlama, stanbul:Tiem Yay., 2006, s.22) 17. Bloglarn ndekslenmesi Bloglarn ierii geleneksel internet ieriindenfarkllk gsterdii iin sadece bloglar iinkurulmu zel indeksleme mekanizmalarve arama motorlar bulunmaktadr. Google Blog Search adnda bir blog aramamotoru iletmektedir.17http://www.google.com.tr/blogsearch 18. Etkili bir blog ierii oluturmak;Etkili bir blog ierii oluturmak iin u ipularn dikkate aln: Okurlarn faydalanabilecei yazlar yazn Yazacanz yazy ksa ve z tutmaya aln Yazma sklnz sabitlemeye aln ve okuyucularnalt skl uzatmamaya zen gsterin. Paragraflara bln Ara balklar oluturun Biimlendirmeler kullann Resim ve grafiklerden yararlann 19. KullanlabilirlikZiyaretiler blounuza geldiinde aradklarn bulmak iin fazla uramamalar,dnmemeleri gerekir. Blounuzu tasarlarken, veya bir tema seerken u unsurlaradikkat edin: Site ieriinizi kolay gezilebilir ve kolay okunabilir tasarlayn. Ziyaretilerin ierie kolay eriebilmeleri iin kategori ve arama gibi zellikler ekleyin. erii RSS okuyucusu kullanarak takip edecek ziyaretiler iin RSS butonunu grnrbir yere yerletirin. Ziyaretilere sunduunuz seenekleri snrlandrn, kullanlmayan zellikleri kaldrn. Teknik kelimeler kullanmamaya aln, kullanmanz gerekirse birka kelimeyleaklayn.19 20. Ulalabilirliknsanlar aradklarnda blounuza eriemiyorlarsa, dnyann en iyi blounu dayazyor olsanz fark etmez. Aadaki maddeleri blounuz iin kontrol edin: Blounuzu arama motorlar iin optimize edin. Blog arama motorlar: insanlar yazlar Technorati veya IceRocket gibisitelerden takip edebilmesi iin Ping-o-matic ve Pingoat gibi servislerikullanarak siteye yeni yaz eklendiini haber verin. Yazlarn dakikalar iinde binlerce kiiye ulamasn salamak iin Facebook,myspace gibi sosyal alar kullann.20 21. zgnlkDier blog yazarlarndan farkl olmak iin zgn olmanz gerekir. Buyazara olan ilgiyi arttracak bir zelliktir. Baz bloglar videolar veya ieriklerinikullanarak yaparlar.Blog yazarnn en nemli yapaca ey okuyucularn dinlemektir. Eerokuyucular gz ard edilirse, bir sre sonra gnl okuyanlarn saysazalacaktr. Her zaman okuyucularn istedikleri eyler yaplamayabilir; ancakonlar dinlemek faydal olacaktr.21Okuyucular 22. Blog Sitelericretsiz olarak blog hizmeti veren birok site vardr. Ayrca cretsiz veya akkaynak kodlu blog yazlmlarn bir sunucuya ykleyerek blog sahibi olunabilir.Herkes bir blog sitesi hazrlayabilir. Bunun iin bilgisayar mhendisi olmanzagerek yok. in zor ksmn yapan, blog hizmeti salayan web siteleri var.ablonlardan seip, renkleri belirleyip yazlarnz yazamaya balyorsunuz.Baz blog salayclarn listesi:WordPress.com Blog servisleri arasnda lider. Dierlerine gre birazdaha karmak ara yz var. Temalar, eklentilerle blogunuzu fark edilirhale getirirsiniz. blogunuzunad.wordpress.com alan ad veriyor.Blogger.com Googleun cretsizservisi blogunuzunad.blogspot.com alan ad sunuyor.LiveJournal.com En eski, en ok kullanlan sitelerden biridir.Yazlarnzn herkes tarafndan okunmasn istemiyorsanz LiveJournalkullanabilirsiniz. Sadece belli bir gruba grnmek isteyenlerin tercihioluyor.22 23. Eitimde Blog (1/2)rencilerin evrimii renme ortamlarnkullanarak dier rencilerle iletiime gemesi,bu yolla problemlerine zm arayna girmesievrimii renme topluluklarn daha nemli birhale getirmektedirevrimii ortamlarda gerek ders ii gerek dersd etkinliklerde sklkla kullanlan bloglar ise buortamlarda oluacak olan topluluk hissininglendirilmesinde kullanlabilecek nemli birara olarak karmza kmaktadr. 24. Eitimde Blog (2/2) Blog ortamnda rencilerin sahip olduklar snf topluluu duygusununglendirilmesi, kendilerini o toplulua ait hissetmeleri asndan nemlidir. Bloglarn dncelerini ekinmeden ifade edebilecekleri ortamlar olduunudnen rencilerin bloglarn dncelerini ekinmeden ifade edebilecekleriortamlar olmadn dnen rencilere gre de daha ok snf topluluuduygusuna sahip olduklar belirlenmitir. Ek olarak, rencilerin ounun bloglar ders dnda kullanmad ve az birksmnn bloglar kendi cmleleriyle yaz yazmak amacyla kulland tespitedilmitir.24

View more